ՖՐԱՆՍԱԼԱՄ – FRANSALAM

 drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

                                                     drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

                                                   drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

                                       ՖՐԱՆՍԱՑԻ   ՃԻՀԱՏԻՍՏՆԵՐ՝

                                   ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ   ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

                                        DJIHADISTES   FRANÇAIS –

                                     FABRICATION   FRANÇAISE

                                                        ( Մայիս  2014 թուակիր այս յօդուածը կը մնայ այժմէական )

                                                             ( Cet  article  du  Mai  2014  reste  toujours  d’actualité )

                                                                            ( 13  Նոյեմբեր / novembre 2015 )

djihadiste-francais

Իրողութիւնը  պէտք  է  որակել  ճշտիւ  այնպէս  ինչպէս  որ  է:

2014-ի սկիզբէն Ֆրանսական թերթեր սկսած են ողողուիլ Ֆրանսացի ճիհատիստներու թուաքանակներու բացայայտմամբ, որոնք  թոյլատրուած  էին ուղարկուիլ  դէպի  Սուրիա:

Սակայն ամենազազրելին կը վերաբերի այն պախարակելի մտահոգութիւններուն, որոնցմով Ֆրանսական իշխանութիւններ կ՛ուզեն հանրութեան ուշադրութեամբ գրաւուիլ՝ իբր լուրջ մտահոգուածութեամբ լծուած են կանխելու այս  Ֆրանսական  ճիհատիզմի   արտահոսքը  դէպի  Սուրիա:

Սուրիոյ տագնապի սկզբնական ժամանակաշրջանին, երբ Ֆրանսական պետական մակարդակի ուղղակի եւ անուղղակի գրգռումները ըմբոստացման կը մղէին ժողովուրդը՝ արդէն իսկ գաղտնի գործակալական մակարդակով ներկայութիւն կար:

http://lejournaldusiecle.com/2012/08/19/syrie-les-services-secrets-francais-allemands-et-anglais-aident-les-rebelles/

«Ֆրանսական, Գերմանական եւ Անգլիական գաղտնի սպասարկութիւնները  կ՛օգնեն  ապստամբներուն»:

Այս յօդուածով կը վկայուի բոլոր նշուած կառոյցներու ներդրումը՝ հետախուզական գործողութիւններով ահաբեկիչներու  ծաւալման  նպաստելու:

Այդ օրերուն Սուրիա ներթափանցած Ֆրանսացի  ճիհատիստները  քսանով  կը  գնահատուէին.

http://allainjules.com/2013/03/11/videos-syrie-laveu-de-manuel-valls-sur-les-djihadistes-francais-en-syrie/

«ՎԻՏԷՕ. .Սուրիա:  Մանուէլ  Վալսի  խոստովանութիւնը Սուրիոյ  մէջ  ֆրանսացի  ճիհատիստներու  վերաբերեալ»

Յօդուածի սկիզբը հեղինակը՝ Ալլէն Ժիւլ չափազանց հետաքրքրականօրէն կը նկարագրէ իրողութիւնը՝ հակառակ ֆրանսական պետական մակարդակի զեղծարարութիւններուն:

Պէտք է նշել, որ հայկական լրատուադաշտի մէջ նման յանդգնութիւն  դժուար  կարելի  է  գտնել . . . :

«Անամօթաբար, լեզուն չճիւղաւորուեցաւ, Մանուէլ Վալս (վիտէօ) խոստովանեցաւ, որ քսան ֆրանսացի ճիհատիստներ կան Սուրիոյ մէջ:

Աւելի ճիշդ հարիւրներով՝ արուարձանի փողոցային լակոտներ Քաթարի կողմէ հաւաքագրուած: Բայց ասիկա չըսեր ինք»:

Հայրենադարձութեան   կոչ

Յունուար 2014-էն ի վեր Ֆրանսայի պետական բարձրաստիճան մակարդակի վրայ անուղղակի կոչեր սկսուած են ուղղուիլ այս բերուշան ճիհատիստներու  հայրենադարձութեամբ  զբաղելու, բայց աւելին՝  երբ մտահոգութիւններ կը հոսին զանոնք ինչպէս  վերահաստատութեան – réintégration   ենթարկելու:

Կանանչ թիւ մը կը յատկացուի մտահոգ իսլամ ընտանիքներու համար, որպէսզի մարդիկ իրենց անառակ որդւոց մասին տեղեկութիւններ հայթայթելով օգնութիւն ստանան ոստիկանապետական խողովակներով՝ յետ բերելու «ֆրանսացի»  այդ  զաւակները:

700 ֆրանսացի ճիհատիստներու գոյութեան մասին կը տեղեկացուէր տակաւին յունուար ամսուն այդօրուայ Ֆրանսացի ներքին  գործոց  նախարարի՝  Մանուէլ Վալսի կողմէ,

http://www.leparisien.fr/faits-divers/jihad-en-syrie-une-douzaine-de-mineurs-francais-concernes-selon-valls-19-01-2014-3508317.php

սակայն  նոյն  քանակը  կը  վերակենդանանայ  դարձեալ  22 ապրիլին  այս  անգամ  «նախագահի»  բերնով՝

http://www.dna.fr/actualite/2014/04/22/700-djihadistes-francais

500 ֆրանսացի ճիհատիստներու մասին խօսելով չորեքշաբթի 22 ապրիլին՝ Լորան Ֆապիուս նորանշանակ ներքին գործոց նախարարի միջոցաւ ներկայացուելիք կառավարական ծրագրի մասին կ՛անդրադառնայ՝ երկրի իսլամիստ մարտիկներու սիրոյն . . . :

Djihadistes français : Hollande prendra “toutes les mesures” pour “dissuader, empêcher, punir ceux qui seraient tentés” de partir

Ֆրանսացի ճիհատիստներ : Հոլլանտ պիտի ձեռնարկէ «բոլոր միջոցները» «տարհամոզելու, արգիլելու, պատժելու բոլոր անոնց,  որոնք  փորձութեան  կը  մատնուին»  երթալու

LE HUFFINGTON POST – 22/04/2014

Այս յօդուածով արտաքին գործոց նախարար Լորան Ֆապիուսի խօսքերը կը մէջբերուին, որով կ՛ըսէր, թէ

«կան շարք մը կարելիութիւններու կիրարման հնարավորութիւնը անոնց համար, որոնք կ՛անցնին Սուրիա՝ արգելակելու, արգիլելու այս անցքը, յետոյ կայ նաեւ ինչ որ տեղի կ՛ունենայ այդտեղ, եւ վերադարձի ու վերահաստատման հարցը» . . .

Այս նոյն արտաքին գործոց նախարարը, որ չէր վարանած Յորդանանէն անբարտաւանօրէն յայտնելու իր սիոնական կարծիքը՝ ըսելով, իբր  «Պաշշար  ԱլԱսատը   իրաւունք  չունի  երկրի  վրայ  ըլլալու» . . .

Ասիկա մարդասպանութեան պետական մակարդակի կոչ մըն է միայն, անկախաբար վերաբերելով հանրապետութեան մը նախագահին ուղղուած սպանութեան արտօնութեան:

Ֆրանսայի մէջ հասարակ քաղաքացիի բեռնէն այսպիսի խօսքերու հոտը անգամ եթէ առնուի տասնապատիկ ամբաստանութիւններով կը փաթաթեն վիզը, որոնցմէ ամենակարեւորը՝   չգիտեմ ինչիս   «ատելութեան գրգռման . . . »   համար  “incitation à la haine” …:

Նմանօրինակ ահաբեկչական յորդորանքները միայն նպաստեցին ցեղասպանական ու կրօնական ջարդերու սաստկացման,  զորս տակաւին մինչեւ օրս կը շարունակուին:

Վերեւ նշուած այդ օրերու ներքին գործոց նախարար՝ Մանուէլ Վալս հարցազրոյցի մը ընթացքին նշելով, որ « պայքարը արդար էր» – « le combat paraissait juste »  Սուրիոյ վարչակարգին դէմ, որովհետեւ « բոլոր մեծ տէրութիւնները կը դատապարտէին », ինքնին անուղղակի բացայայտում մըն էր տեղի ունեցած պատերազմական  յորդորներուն:

http://www.leparisien.fr/faits-divers/jihad-en-syrie-une-douzaine-de-mineurs-francais-concernes-selon-valls-19-01-2014-3508317.php

Ինչ որ առաւելաբար զազրելի է, այն ալ չքմեղելու ցածոգի տրամադրութիւններն են, որոնք  կ՛արտացոլուին  համակրողներու   կողմէ:   Օրինակ –

Ֆրանս 24ի թղթակից՝ Ուասսիմ Նասր ըսած է, թէ այս «ֆրանսացի ճիհատիստները բոլորն ալ անկեղծ են. Անոնք մտախտաւորներ չեն, այլ մանաւանդ գաղափարապաշտներ,  պատրաստ՝   մեռնելու  դատի  մը  համար»:

Wassim Nasr, journaliste à France 24 et spécialiste des mouvements djihadistes, précise que ces djihadistes français “sont tous sincères” : “Ce ne sont pas des psychopathes mais plutôt des idéalistes prêts à mourir pour leur cause.”

Ces djihadistes français partis en Syrie qui “ne veulent pas revenir”

Այդ  ֆրանսացի  ճիհատիստները՝    Սուրիա  մեկնած,

բայց   չեն  ուզեր  վերադառնալ

FRANCE 24 – 18/02/2014

Այս բոլորը այնպիսի ոճրագործներու սիրոյն, որոնցմէ արտասանուած են Ֆրանսան օդը հանելու խոստումներ . . .

« եթէ  ուզեմ,  Ֆրանսա  կը  վերադառնամ  ու  ամէն  ինչ  կը  պայթեցնեմ »:

“Si  je  veux  je  rentre  en  France  et  je  fais  tout  péter  !

Տակաւին լրատուական վարնոցութեան միւս երեսակը կը կայանայ ահաբեկիչ ճիհատիստներու կողմէ նկարահանուած երիզները, որոնք Ֆրանսացի թղթակիցներ ձեռք ձգելով ճապհադ ալ-նոսրայի գլխատիչներէն՝ յատուկ տեղեկատուութիւններ կը ներկայացնեն:

«Tournées mi-février par les jihadistes eux-mêmes, les vidéos ont été récupérées par deux journalistes français auprès de sympathisants . . . »

«Փետրուարի կիսուն նկարահանուած նոյնինքն ճիհատիստներու կողմէ, վիտէօները ձեռք  ձգած  են  երկու  Ֆրանսացի  լրագրողներ,  համակիրներու  միջոցաւ . . . »

VIDEO.  Syrie :  le  document  choc  sur  des  jihadistes  français

Le  Parisien  27.03.2014

Հալէպի շրջակայքը կատարուած այս հերոսական նկարահանումները, որոնք ձեռքէ ձեռք կը հասնին Ֆրանսա, եւ մարտի 27ին ամենայն լրբութեամբ ժամեր կը յատկացնեն ջարդարարներու համար՝ մինչ մէկ քանի օրեր առաջուայ Քէսապի պարպումը նո՛յն ճիհատիստներու կողմէ ո՛չ մէկ արձագանգի կ՛արժանանայ: Ոչ իսկ ՄԷԿ ֆրանսացի թղթակից վազած է Քէսապէն փախած հայորդիներու մօտ՝  տեղեկութիւններ – վկայութիւններ   քաղելու . . . :

Ահաւասիկ  ֆրանսացիներու  նուէրը  Ֆրանսայի  հայոց:

Ֆրանսացի ճիհատիստներու թուաքանակը յանկարծակիօրէն 700էն իջաւ 285ի, երբ խորհրդարանի օրինաց յանձնախումբի առաջ ներքին գործոց նախարար օրինական միջոցառումներու վերաբերեալ ծրագիրը վերջապէս կը ներկայացնէր՝   30  ապրիլին:

Բայց  խորքին  մէջ  հազարաւորներ  են:

Բնականաբար երբ գիտենք թէ պետական մակարդակի ստաբանութիւնը կը պարտադրէ հարիւրներով հաշուըւող քանակը իջեցնելու տասնեակներու, իսկ հազարաւորները՝  հարիւրաւորի:

Ֆրանսական պետական մակարդակի խեղկատակութիւնը պարզապէս յաւելեալ փաստ մըն է տեղի ունեցած ահաբեկչութեան քարոզարշաւին՝ Սուրիան ոտնակոխելու, որու արդիւնքը արեւմտեան աշխարհի ջախջախիչ պարտութիւնն է մէկ տարի առաջ, եւ այժմ սողունի նման տակից դուրս գալու ելքերով գունափոխութեան հանդիսական հագուստը հագան:

Յստակ է կարեւորագոյնը. Ֆրանսացի ճիհատիստներ ֆրանսական պետական ահաբեկչութեան ոչ միայն արտադրութիւնն են,  այլեւ վարձկանները:

 

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ  / INFOSASOUN

 2  ՄԱՅԻՍ  /  MAI  2014

https://www.facebook.com/TunisTribune/videos/10153263639482926/

                                                   drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

Age  of  Despair: Reaping  the  Whirlwind  of  Western  Support  for  Extremist  Violence

Chris Floyd  

We, the West, overthrew Saddam by violence. We overthrew Gadafy by violence. We are trying to overthrow Assad by violence. Harsh regimes all — but far less draconian than our Saudi allies, and other tyrannies around the world. What has been the result of these interventions? A hell on earth, one that grows wider and more virulent year after year.

Without the American crime of aggressive war against Iraq — which, by the measurements used by Western governments themselves, left more than a million innocent people dead — there would be no ISIS, no “Al Qaeda in Iraq.” Without the Saudi and Western funding and arming of an amalgam of extremist Sunni groups across the Middle East, used as proxies to strike at Iran and its allies, there would be no ISIS. Let’s go back further. Without the direct, extensive and deliberate creation by the United States and its Saudi ally of a world-wide movement of armed Sunni extremists during the Carter and Reagan administrations (in order to draw the Soviets into a quagmire in Afghanistan), there would have been no “War on Terror” — and no terrorist attacks in Paris tonight.

Again, let’s be as clear as possible: the hellish world we live in today is the result of deliberate policies and actions undertaken by the United States and its allies over the past decades. It was Washington that led and/or supported the quashing of secular political resistance across the Middle East, in order to bring recalcitrant leaders like Nasser to heel and to back corrupt and brutal dictators who would advance the US agenda of political domination and resource exploitation.

The open history of the last half-century is very clear in this regard. Going all the way back to the overthrow of the democratic government of Iran in 1953, the United States has deliberately and consciously pushed the most extreme sectarian groups in order to undermine a broader-based secular resistance to its domination agenda.

Why bring up this “ancient history” when fresh blood is running in the streets of Paris? Because that blood would not be running if not for this ancient history; and because the reaction to this latest reverberation of Washington’s decades-long, bipartisan cultivation of religious extremism will certainly be more bloodshed, more repression and more violent intervention. Which will, in turn, inevitably, produce yet more atrocities and upheaval as we are seeing in Paris tonight.

I write in despair. Despair of course at the depravity displayed by the murderers of innocents in Paris tonight; but an even deeper despair at the depravity of the egregious murderers who have brought us to this ghastly place in human history: those gilded figures who have strode the halls of power for decades in the high chambers of the West, killing innocent people by the hundreds of thousands, crushing secular opposition to their favored dictators — and again, again and again — supporting, funding and arming some of the most virulent sectarians on earth.

And one further cause of despair: that although this historical record is there in the open, readily available from the most mainstream sources, it is and will continue to be completely ignored, both by the power-gamers and by the public. The latter will continue to support the former as they replicate and regurgitate the same old policies of intervention, the same old agendas of domination and greed, over and over and over again — creating ever-more fresh hells for us all to live in, and poisoning the lives of our children, and of all those who come after us.

drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

“La France est un pays de race blanche”.  “J’ai envie que la France reste la France  et  je  n’ai  pas  envie  que  la  France devienne  musulmane”.

nadine-morano

NADINE   MORANO

Septembre  2015

                                                   drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

Véronique  Lévy :    « On  ne  recycle  pas  une  église ! »

TRIBUNE | 18/06/2015 | Par Véronique Lévy

Véronique Lévy

©H.ASSOULINE-ÉDITIONS DU CERF

Convertie et auteur de Montre-moi ton visage (Cerf), Véronique Lévy réagit aux propos de Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris, et à ceux de Mgr Michel Dubost, évêque d’Évry, sur l’opportunité de transformer des églises en mosquées.

Simple coïncidence ? J’apprends les propos de Mgr Dubost le 16 juin, fête de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Paris. S’élevant dans le ciel de la cité, fruit miraculeux de la foi des pauvres, des chastes et des martyrs, elle illumine la ville, sentinelle fidèle de cet Amour qui a vaincu la mort. Peut-on séparer la forme de son fond ou la lettre de son cœur ? Les pierres de nos églises et le message de salut qu’elles respirent ? Non… au risque de glisser vers le déni, d’effacer une parole vive, se couper d’une source où l’homme peut se désaltérer.

J’ai été baptisée le 7 avril 2012 à l’église Saint-Gervais-Saint-Protais. Cette église a trouvé une nouvelle jeunesse en 1975 grâce au Père Pierre-Marie Delfieux, fondateur des Fraternités monastiques de Jérusalem, communauté de moines et moniales contemplatifs. Cet amoureux de Dieu a eu l’inspiration de créer des oasis de prière, de silence et d’adoration perpétuelle dans le désert des villes inhumaines.

La Présence réelle du Christ, enfouie dans les entrailles d’une cité grouillante, indifférente, au rythme frénétique, attire les paumés du petit matin : athées, touristes, ou jeunes à la dérive en rupture familiale ou sociale. L’église est l’hôpital des âmes blessées. Tout est ordonné autour de ce Cœur battant au fond du tabernacle.

L’église est l’hôpital des âmes blessées. Tout est ordonné autour de ce Cœur battant au fond du tabernacle.

lire  la  suite  = >

http://www.famillechretienne.fr/filinfo/veronique-levy-on-ne-recycle-pas-une-eglise-!-nbsp

drapeau-frankistan_zpsa89adc7e


Echec et Mat Dieudonné M’bala M’bala Christine… par enquete-debat

drapeau-frankistan_zpsa89adc7e


Trailer : Vos impôts et les mosquées, Ces… par joachimv

drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

Consignes  pour  les concours  de  l’Educ …

Publié le CARINE005

https://lamouettejoviale.wordpress.com/2015/03/20/consignes-pour-les-concours-de-leduc/

… et c’est du lourd.

Trouvé sur le site du Ministère, page concours de recrutement du Second Degré :

Lettre de la ministre aux présidents des jurys

À la suite des événements du mois de janvier, la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’est adressée à l’ensemble des présidentes et présidents des jurys des concours externes. Ils devront veiller à ce que dans le cadre des épreuves orales d’admission, les thématiques de la laïcité et de la citoyenneté trouvent toute leur place.

Le tout pour lutter contre le terrorisme, vous l’aurez compris.

Je conseille aux candidats de se pointer avec un Ticheurte Jesuischarlie, ça sera plus rapide et économique en parole.

Après, tout ce que vous pourrez raconter en séquence pédagogique, tout le monde s’en branle,  balance, fout, fiche, bat l’oeil, moque.

Vous l’aurez compris, le principal est que vous soyiez un bon citoyen de la diversité souffrante aux lendemains qui chantent : de bons toutous charlineux et bisounoursiques.

Dites-leur que vous avez prolongé votre minute de silence de 59 autres, ça fera bon effet.

Dites-leur que vos meilleurs amis de bac à sable sont Mehdi le maroco-français et Manuel, l’israelo-français. Que tous vos anniversaires se passent avec eux.C’est pas la peine de parler de leurs anniversaires à eux, ça ne regarde pas le jury.

Vous pouvez aussi leur dire combien de sites nauséabonds vous avez dénoncés aux instances, c’est très bien aussi, ça coco.

Vous pouvez leur annoncer combien de manifs antifas vous avez faites pendant la MPT, et combien de vidéos de Dieudo vous avez dénoncées aux mêmes instances.

Très bon aussi comme conseil : dites-leur que vous étiez là quand il s’agissait de couvrir la sono des Veilleurs, que vous avez chatouillés les narines des Veilleurs debout, que vous avez balancé des oeufs pourris sur les Hommen, que vous avez menacé de troubler les meetings du FN et surtout des Identitaires et que du coup, les meetings et réunions d’iceux ont été interdits. Grâce à vous, citoïen modèle.

Bref, il y a plein de choses importantes et intéressantes à dire pour valoriser votre savoir faire pédagogol.

1094938-najat-vallaud-belkacem-arrives-at-the-620x0-2

                                                                                        Source (c’est ancien)

Et tenez, un autre petit coup de main :

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/72/5/lettre_presidents_jurys_389725.pdf

Si avec tous mes précieux conseils, et avec les idées que ne manqueront pas de vous filer mes fidèles commentateurs, vous loupez votre concours de recrutement dans l’éduc naz, c’est que vous êtes juste bons pour l’ENA.

Tant pis pour vous.

Ca, c’est pour le formatage idéologique des gens qui vont enseigner je ne sais plus trop quoi à nos chères petites têtes diverses et variées.

Et si vous n’êtes pas d’accord et que vous le dites, tout est prévu.

Vous pouvez lire ça ici, et très curieusement, le lien m’a été donné dans une alerte Avast ! C’est Avast qui m’a dit de regarder ici.

Nous vivons une époque moderne.drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

Najat Belkacem Ministre de l’Education Nationale  Française  s’affirme  de  “Culture  Musulmane”  devant des collégiens   17/03/2015

http://www.planetenonviolence.org/notes/Najat-Belkacem-Ministre-de-l-Education-Nationale-Francaise-s-affirme-de-Culture-Musulmane-devant-des-collegiens_b7578539.html

Christine Antorini ministre de l’Education Nationale Danoise et Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education Nationale Française se sont rendues ce mardi au collège Gustave-Flaubert, dans le sud-est de Paris, pour discuter avec des élèves, après les attentats parisiens des 7 et 9 janvier qui ont fait 17 morts, et ceux des 14 et 15 février à Copenhague qui ont fait deux morts. Interrogée par des élèves sur sa réaction immédiate à l’annonce de l’attentat contre Charlie Hebdo, Belkacem a raconté qu’elle était “sous le choc”. “C’était comme si le ciel m’était tombé sur la tête”, a-t-elle dit. “J’ai eu très mal, parce que je suis de culture musulmane. Je me suis dit pas encore !, pas au nom de la religion”, avouant avoir redouté la “logique” qui voulait que “le pays tout entier fonce dans l’amalgame”. Qui fait un amalgame là ? Est ce normal qu’une ministre de l’Education se présente à des collégiens non pas comme de “culture française” mais comme étant de “culture musulmane” peut importe le contexte de ces échanges verbaux.

Najat Belkacem se trimbale -t-elle avec son passeport marocain en poche lors de ces visites pour faire une telle remarque anti laïque et totalement déplacée dans la bouche d’un haut fonctionnaire français soumis au droit de reserve ? Les signes religieux ostentatoires – cela inclu le discours – ne sont-ils pas interdits dans les établissements scolaires publics ?

Qui occupe le plus la scène médiatique aujourd’hui entre une Ministre de l’Education Nationale franco marocaine Najat Belkacem de “culture musulmane” et un Premier Ministre Manuel Valls, attaché éternellement aux Juifs ?

il devient plus qu’urgent d’éradiquer le communautarisme dans les plus hautes sphères de l’Etat Laïc.

drapeau-frankistan_zpsa89adc7e

Borloo  est-il  devenu  fou ?

Publié le

https://lamouettejoviale.wordpress.com/2015/03/17/borloo-est-il-devenu-fou/

C’est à croire…

Cet illuminé cherchait un programme politique, il a trouvé son credo ! Il a trouvé son cheval de bataille ! Cet immonde vendu veut que nous (nous ! Pas lui !) donnions 200 milliards d’Euros pour l’Afrique.

h-4-2281797-1302167291

Belle tête de penseur debout.

Baclofène conseillé, si tu me lis, Jean-Louis !

Pour quoi faire, ces 200 milliards ? Pour alimenter les fonds privés des potentats africains et pour donner des infrastructures prêtes à l’emploi aux entreprises chinoises ? Pour faire tourner les usines Renault en Algérie et au Maroc ? Oui, mais pas seulement. Et surtout, ça, il ne faut pas le dire.

Il veut que nous soyions les généreux pourvoyeurs d’électricité dans toute l’A-fric. Pourquoi pas , en effet, on est si riches. Les quelques malheureux qui paient des impôts, dont moi,  apprécieront…

D’autant qu’un développement de l’Afrique ne signifiera jamais un arrêt de l’immigration africaine en France, ni une remigration.

Tout est délocalisé de France. Renault, la compagnie ex-nationale, s’est propulsée au Maghreb. Les centres d’appels d’ Orange sont en Tunisie (testé aujourd’hui : vous appelez pour faire installer une box, vous trouvez un petit accent à la personne qui s’occupe de vous, vous parlez une seconde et elle vous dit qu’elle est en Tunisie).

Ajoutez à cela une farouche volonté de conquête et de remplacement de notre peuple par la lie des sociétés africaines, et vous aurez la situation actuelle de nosrégions « territoires ».

Cette immigration nous spolie, nous ruine. Et il faudrait encore sortir 200 milliards d’Euros de nos poches européennes ? Nan, mais Borloo, ça va pas ta tête ? Il était pas frais ton rosé ?

Tout est cause de problème avec nos immigrés, réguliers ou clandestins. Et ce n’est pas près de s’aplanir. Voyez les efforts de ce maire UMP qui botte dans le fourmilière en disant stop aux repas de substitution, au nom de la laïcité et du vivensemble… 31 ans que ça dure ! 31 ans que les cantines de sa ville doivent prévoir des repas de remplacement quand on propose du porc. Et ceux qui ne mangent pas de porc sont ceux dont les mères ne travaillent pas. Alors pourquoi prennent-ils leurs repas à la cantine scolaire ? Parce qu’ils ne paient pas, vu leur quotient familial et leur feuille de non imposition… C’est tout bénef. Normalement, ils ne devraient pas y avoir accès, vu que leurs mères sont à la maison. Mais ce sont ceux-là qui revendiquent !

Et évidemment, la Nachatte monte au créneau en hurlant à la discrimination. Bin oui, et si elle n’est pas contente, qu’elle aille voir si c’est mieux au Maroc.

La laïcité, c’est ne pas tenir compte des religions dans l’espace public.

Point barre.

Mais pour les autres, la laïcité, c’est surtout sodomiser les Français, qui ont l’air d’aimer ça. Enfin, on verra ça Dimanche…

Cantine scolaire au Burkina Faso :

bf-cours-vacances2

                                                                                                         Source

Moi je trouve que c’est mieux là-bas. Faut juste qu’ils le sachent, donc il faut le leur dire ! C’est bien mieux au bled !

Et pendant ce temps-là, les retraités ne touchent pas leur pension, les jeunes ne trouvent pas d’emploi et ne peuvent se construire une vie, les agriculteurs se suicident et Hollande baise sa poule de demi-luxe…

4438825-jean-louis-borloo-diapo-1

Ces abrutis collabos assassins et avides qui nous dirigent ou aimeraient bien nous diriger ont tout faux : nous, Européens, jamais nous ne disparaîtrons sous le flux de misère qui déferle sur nous. Nous allons réagir et ils devront courir vite et aller se cacher très loin !

Nous sommes l’Europe ! Et nous ne sommes pas encore morts :

                                                        drapeau-frankistan_zpsa89adc7eComments are closed.