MADE IN ARMENIA

                                     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

                                                MADE  IN  ARMENIA

                                                Fabriqué  en  Arménie

iranians-in-armenia-copyright

Հայաստանեան ժուռնալիստական մասնագիտական նմանօրինակ նկարահանումներ մի՛այն Հայաստանի Արտադրութիւն կրնան ըլլալ:

Հայաստանի քաղաքացիներու քթին տակ պահուած խօսափողերով տրամադրութիւններ ու նկատողութիւններ քաղել «Իրանցի զբոսաշրջիկներու» վերաբերեալ՝  մի՛այն Հայաստանի Արտադրութիւն կրնայ ըլլալ:

Հարցը Իրանցի  զբոսաշրջիկներուն չի վերաբերիր միայն, հապա այլոց եւս:

Սակայն այստեղ ջուրի երես ծփող կեղտը այն է, որ Հայաստանեան խտրական – discriminating discriminatoire, բայց ի մասնաւորի ցեղապաշտական racist հետամնաց եւ իր տեսակէն զատ այլատեսակի կերպարները չկարողանալ ընդունելու եւ հանդուրժելու հոգեխառնշտկուած բնոյթը անջնջելի է:

Ո՞վ ըսաւ, որ Հայաստանցի հայը նոյնպիսի տրամադրութիւններ չունի արտասահմանցի հայուն հանդէպ:

Եու-թուպ-եան այս նկարահանման մէջ (վստահաբար պիտի ջնջուի) բարեբախտաբար կը նկատուին անձիք, որոնք կ՛ողջունեն Իրանցիներու այցը՝ տակաւին ակնկալելով, որ յաւելեալ զբոսաշրջիկներ այցելեն երկիրը:

Այս ողջամիտ մտածելակերպի տէր՝ տիկնայք եւ պարոնայք, չնչին տոկոս մը կը կազմեն, որոնք փաստօրէն զզուած են ԻՐԵՆՑ  ՏԵՍԱԿԻ  մարդոց հասցուցած թշուարութիւններէն՝ որոնցմով պատուած են:

Այստեղ որեւէ ցանկութիւն չկայ ակնկալելու, որ մօտակայ կամ հեռակայ ապագային, Հայաստան եւս կլանուի social mixity – mixité sociale քաղաքականութեան ճիրաններու մէջ, զոր ոչ այլ ինչ է, քան Նոր Աշխարհի Կարգ – New World Order կոչուած սատանայական ծրագիրներէն մին, բայց առնուազն թօթափուի իր՝ Հայաստանցի «հայուն» յատուկ խտրական ու ցեղապաշտական նկրտումներէն եւ ընդունի մարդկային հակապատկերներ:

Ուստի, օտարաց փէշերուն տակ նկարահանումներ կատարելով, ու զանոնք ներկայացնելով իբր Հայաստանցի քաղաքացիներուն «օգուտ կամ վնաս» պատճառելներու հաւանականութիւնները՝ կը մնայ անգամ մը եւս Հայաստանի մասնագիտական Արտադրութիւն:  

Չմոռանալ նաեւ այն, որ «հայկական» անուններ, մինչեւ անգամ դիք ու դիցեր,  Պարսկական  Արտադրութիւններ են:

Հայաստանի մէջ այնքան են բոզավարի, շփացած, սկրթած ու չտես տեսաւ կերպարները, զորս անկարելի պէտք է ըլլայ ժամանակ յատկացնելու օտարազգիներու արձակուրդային հաճոյքները պախարակելու:

Վերջապէս, Հայաստանցի «հայը» այնքան ալ հաճոյակատար վերաբերմունք չունի արձակուրդային կամ փախստական,  նոյնիսկ հազար ու մի  combine-ներով եւ magouille-ներով իրենք զիրենք հաստատած  կարգավիճակով՝ դրսում …:

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ /  INFOSASOUN

30 Մարտ – March 2016


Comments are closed.