ՄԱՆՈՒԷԼ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

                                          ՄԱՆՈՒԷԼ  ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

Մանուէլ Գրիգորեան

 

Բացայայտումներ,  ՎԱՀԱՆ  ՊԱՏԱՍԵԱՆԻ  կողմէ:

ՎԱՀԱՆ ՊԱՏԱՍԵԱՆ 1      ՎԱՀԱՆ ՊԱՏԱՍԵԱՆ 2

«Մանուէլ  Գրիգորեանը  ո՛չ  մի  անգամ  զենքը  ձեռքին,  ինքը,  մարտ  չի  գնացել,

. . .

«հիմա  հերոս  են  տուել  իրան,  գեներալ  է  ստացե՜լ,  հերոսի  կոչում  են  տուե՜լ,

. . .

«եթէ դու հրամանատար ես, դու հերոս ես, եկել ես պաշտպանելու, պա որ եկել ես պաշտպանելու, ինչո՞ւ ես դու Ուխտացորի ենթաշրջանի բոլոր գիւղտեխնիքան քո հետ քշել, տարել, թալանել տարել Էջմիածին, քո տունը

. . .

«եթէ  դու  հերոս  ես,  ինչո՞ւ  ես  բոլոր  անասունները  քշել,  տարել,  քո  տունը

. . .

«Սամուէլ  Պապայեանը  ժամանակին,  իրեն  քշեց  այդտեղից  (Մարտակերտից) էդպիսի  պատճառներով

. . .

«Գնացիր  Մարտակերտ,  Մարտակերտ  ի՞նչ  առեցիր  չգիտեմ

. . .

«յետոյ,  որ  եկար  95  թուականին՝  Հատրութ  նորից  եւ  հարաւային  թեւն  էիր  պաշտպանում

. . .

«եթէ  հերոս  ես,  ինչո՞ւ  ես  ճանապարհները  փակել,  եւ  մինչեւ  99  թիւը  ներառեալ

թալանել  ամբողջ  ժողովուրդին  էնտեղ

. . .

«հիմա նորից պատերազմ է սկսուել, ես գիտէի, որ ինքը գալու էր նկարուի եւ գնայ, դրա համար ես ասեցի իմ նախորդ յայտարարութեան մէջ, որ պէտք չեն, Լիսքաները, Մանուէլները, միւս բոլոր նկարուողները …»

 

 

«Ազգային ազատագրական պատերազմները», կամ պատերազմները ընդհանրապէս ծնունդ կ՛ուտան երեք դասակարգի մարդկանց.

1- Սրտանց, պառկեշտ եւ անձնազոհութեան գնով կռուի գացողներ,

2- Անձնական կամ յանձնարարուած՝ հաշիւներ մաքրելու համար կռուի գացողներ,

3- Քաղաքական ապագան ապահովելու համար ներկայ գտնուողներ:

Առաջին դասակարգէն կը ծնին հետեւեալները.

1- Դաւաճանուած անձնազոհութեան խոր կսկիծով հրապարակէն քաշուողներ:

2- Դաւաճանուած անձնազոհութեան խոր կսկիծով հոգեխառնշտկուածներ:

Այս հոգեխառնշտկուածներն են, որոնք ընկերային, հասարակական ու քաղաքական ասպարէզի վրայ կ՛ուզէն փրկագնել իրենց դաւաճանուած անձնազոհութիւնը:

Երկրորդ դասակարգի՝ անձնական կամ յանձնարարուած՝ հաշիւներ մաքրելու համար կռուի գացողները, ինչ որ տակաւին չիրականացուցին պատերազմի ընթացքին՝ պատերազմի աւարտին կը շարունակեն հետապնդել:

Երրորդ դասակարգի՝ քաղաքական ապագան ապահովելու համար ներկայ գտնուողները յետպատերազմեան ժամանակաշրջանին կը դառնան լիիրաւ հրոսախումբ:

Ասոնք մէկզմէկ կրնան թէ՛ յօշոտել, թէ՛ ամրապնդել: Այս կլանին կրնան մաս կազմել նոյնիսկ պատերազմին չմասնակցողներ:

Հայաստանի պարագային անոնք կը գտնուին ներսում կամ դրսում:

Ուստի զարմանալի չէ, որ դրսում հաստատուած այս կլանին պատկանողներէն նկատուին այնպիսիներ, որոնք այդ երկրի մէջ առանց մէկ ամսական իսկ վաստկելու դարձած են միլիոնատէր:

Ինչ կը վերաբերի ժողովուրդ կոչուած հասարակութեան, զարմանալի չէ, որ ան ալ պիտի դառնայ գիշատող ամբոխ՝ իրեն իյնալիք բաժինը իւրացնելու:

Եւ այս բոլորի կռուադաշտը ???   Ոստիկանութիւնը:

21րդ դարու Հայաստանն ու հայութիւնը այսպիսին կը պարզեն ըլլալ:

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ

20 Յուլիս 2016


Comments are closed.