JEHOVAH’S WITNESSES – OCCULT IMAGES

                                             – ԵՀՈՎԱՅԻ   ՎԿԱՆԵՐ –

                                            ԹԱՔՈՒՆ   ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

                                          JEHOVAH’S   WITNESSES

                                                 OCCULT   IMAGES

«Եհովայի վկաներու» հրատարակութեանց պատկերները մանրազնին ստուգման կը կարօտին, որոնց արդիւնքը սարսափազդու տրամադրութիւն կը յառաջացնեն դիտողի մէջ:

Անկախաբար գծագրութեան կանոններու յստակ խախտումներուն, անոնց հրատարակութիւններու մէջ տեղ գտած նկարները թաքուն խորհրդանիշներ կը պարփակեն:

Թաքնութեամբ խորհրդանշուող նմոյշները, ըլլան անոնք գեղարուեստական զանազան «ստեղծագործութիւններով» օգտագործուած՝ գրական, նկարչական, երգեցողական, քանդակագործական, եւյլն.՝ պիտի ազդեն մարդկանց բնազդօրէն:

Այս թաքնախորհուրդ հնարքը ոչ այլ ինչ է, քան դիւապաշտութիւն, սատանայապաշտութիւն:

Նկատի ունենալ, որ Եհովայի Վկաներու արմատները իրենց հիմնադիր անձնաւորութեան գլխաւորութեամբ ու խորհրդանիշներով՝  մասոնական թեքում ունին:

Հայկական աշխարհի մէջ, յատկապէս «ցեղասպանութեան 100ամեակի» պարսաւելի տօնակատարութիւններուն՝ վերընթաց մը ապրեցաւ ամերիկաներէն թափուած սատանայապաշտ խումբը՝  System of a Down.

Անոնց երգերէն մին, «Ddevil», ենթագիտակցութեան կ՛ազդէ «The devil is so lovely» բառերով, իսկ «Toxicity» երգով մարդկանց կողմէ չնկատուող պաշտամունքային տող մը կայ դէպի ետ մտիկ ընելով, որ կ՛ըսէ «I love Satan».

«Ցեղասպանութեան 100ամեակը» փաստեց ըլլալ    «100ամեակի սատանայապաշտութիւն»:

Տե՛ս նաեւ,

Սատանայի Ծառաներ  –  http://www.maratoug.com/archives/6140

Սատանան Յաղթական  –  http://www.maratoug.com/archives/6046

Բաց նամակ ախմախ հայութեան  –  http://www.maratoug.com/archives/6107

Եհովայի վկաներու հրատարակած գրականութիւններէն պատկերներու օգտագործմամբ պիտի փորձեմ մատնանշել թաքցուած այն նշող մասերը, որոնք ընդհանրապէս կենդանիներ, գանկեր ու դիւային կերպարանքներ կը փաստեն ըլլալ:

Այս ահաւոր մեթոտը կասկածի տակ կ՛առնէ այս «կազմակերպութեան» գոյութեան Սուրբ Գրային հիմունքներ ունենալու յոխորտանքը, ըստ որոնց, Եհովայ Աստուծոյ միակ կառոյցը ըլլալով եւ մուտք գործելով այդտեղ, մարդիկ պիտի փրկուին ամբարիշտներու վրայ գալիք կոտորածէն:

Թէ թաքուն նմոյշները պատահաբար են յայտնուած կամքէ անկախ նկարչական արտացոլումներ յառաջացնելով՝ լոյսի, շուքի ու գոյնի աւելացումով՝ կասկածելի երեւոյթ է:

Այստեղ գոյութիւն ունի կանխամտածուած գեղարուեստական գործողութիւն:

Ժամանակին շատ աւելի ցայտուն, աչք ծակող էին թաքնութիւնները, բայց վերջին ժամանակաշրջանին եղած են թաքնութիւն թաքնութեանց:

Ահաւասիկ կարգ մը օրինակներ:

1  ABRAHAM -there are subliminal images -JW Haran subject

    Satan's symbol

2  Abraham -le père de tous ceux qui font foi

3  Abraham et Sarah

 4  Approchez-vous de Jéhovah p293

5  Awake, 12-2012 p22

6  Awake, 12-2012 p24

7  Image w14 - 1.15 p27

8  Image w14 - 1.15 p28

Image w14 - 1.15 p28 -filtre

9          Image in GOD'S KINGDOM RULES p.107

Image in GOD'S KINGDOM RULES p.107 -filtre

10  JESUS W2013 december 15

11  Rends pleinement témoignage au sujet du Royaume de Dieu -ch19

12

13 Learn From the Great Teacher, 2003 p45

14

15  Teach Your Children p28

16 W 15 11-15 p13

17  W 2013 15 JULY p13

18  W 2014 15-5 p26

19  W 2014 15 Mai p30

20

21  W 2015 11-1 p7

22  Teach Your Children p5

23  Teach Your Children p6

24 What Does the Bible Really Teach, 2005 p35

25 What Does the Bible Really Teach, 2005 p83

26 What Does the Boble Really Teach, 2005 p62

27 You Can Live Forever in Paradise on Earth, 1982 p64

Պատկերները

1- ԱԲՐԱՀԱՄ Կուրծքին վրայ սատանայի խորհրդանիշ.

Գիրք՝ Ընդօրինակեցէք Անոնց Հաւատքը

Imitate their faith, 2013 p.28

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1102013273#h=19:0-19:664

2- ԱԲՐԱՀԱՄ – Ամպի մէջ դեւ.

Գիրք՝ Ընդօրինակեցէք Անոնց Հաւատքը

Imitate their faith, 2013 p.28

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1102013273#h=19:0-19:664

3- ԱԲՐԱՀԱՄ ԵՒ ՍԱՐԱ – Ծառին վրայ դեւ.

Գիրք՝ Ընդօրինակեցէք Անոնց Հաւատքը

Imitate their faith, 2013, p.30

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1102013273#h=19:0-19:664

4- ՅԻՍՈՒՍ – Թուփերու մէջ դեւ.

Գիրք՝ Մօտեցէք Եհովային

Draw Close to Jehovah, 2002, p.294

file:///C:/Users/User/Downloads/cl_E.pdf

5- ՅԻՍՈՒՍ – Ծառին եւ անոր ճիւղին վրայ, այծ, արջ, արիւծ.

AWAKE, december 2012, p.22

https://www.jw.org/en/publications/magazines/g201212/let-your-kingdom-come/

6- Փոթորկահովի – tornado կողքը, ամպի մէջ դեւ.

AWAKE, december 2012, p.24

https://www.jw.org/en/publications/magazines/g201212/let-your-kingdom-come/

7- ՅԻՍՈՒՍ թագաւոր – Ամպերու մէջ գանկ ու դեւ.

Դիտարան, Յունուար 15, 2014

Watchtower January 15, 2014, p.27

file:///C:/Users/User/Downloads/w_E_20140115.pdf

8- ՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ ՁԻԱՒՈՐՆԵՐԸ – Աջ կողմի ձիաւորին վարը, դեւ.

Դիտարան, Յունուար 15, 2014

Watchtower 2014, Jan. 15 p.29

file:///C:/Users/User/Downloads/w_E_20140115.pdf

9- Յիսուսի աշակերտները ձկնորսութեան պահուն – ծովու մէջ գանկ եւ ոսկորներ, նաեւ դեւ.

Գիրք՝ Աստուծոյ Թագաւորութիւնը կ՛իշխէ

God’s Kingdom Rules, 2014, p.107

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1102014249?q=FISH&p=par

10- ՅԻՍՈՒՍ – Ձեռքին շուքը՝ կենդանիի գլուխ.

Դիտարան, դեկտեմբեր 15, 2013

Watchtower, december 15, 2013, p.24

file:///C:/Users/User/Downloads/w_E_20131215.pdf

11- ՊՕՂՈՍ առաքեալ Կորնթոսի մէջ – Ձախ կողմի զինուորի նիզակին վրայ, աչք ու baphomet-ի նման գլուխ. Աբրահամի վզին նման (առաջին պատկեր):

Գիրք՝ «Կատարեալ վկայութիւն ընել» Աստուծոյ Թագաւորութեան մասին

“Bearing Thorough Witness” About God’s Kingdom, 2009, p.155

file:///C:/Users/User/Downloads/bt_E.pdf

12- ՅԻՍՈՒՍ – Մազին վրայ դեւ

Գիրք՝ Մեծ Ուսուցիչէն սորվիլ, 2003

Learn From the Great Teacher, 2003, p.5

https://drive.google.com/file/d/0B5jNoZSyIWQWQjZGOWlDZXFVTW8/view?pref=2&pli=1

13- ԴՐԱԽՏ – Ետեւի ծառը, երկու տեղ.

Գիրք՝ Ի՞նչ կ՛ուսուցանէ Աստուածաշունչը իսկապէս

What Does The Bible Really Teach, 2005 p.35

https://drive.google.com/file/d/0B5jNoZSyIWQWeTBZSGlZdjUxcDg/view?pref=2&pli=1

14- ԴՐԱԽՏ – Ձախ կողմի ծառերուն մէջ դեւ.

Գիրք՝ Աստուածաշունչի Պատմութիւններու իմ Գիրքը

My Book of Bible Stories -Story115 -A New Paradise on Earth, 1978, p.115

https://www.jw.org/en/publications/books/bible-stories/8/paradise-earth/

15- ՏԻՄՈԹԷՈՍ – Ձախ թեւին վրայ դիւային կերպար.

Գրքոյկ՝ Ձեր ոդուոց ուսուցանէք

Teach your children, 2013, p.28

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1102013535

16- ԵՐԻՔՈՎԻ ԳՐԱՒՈՒՄԸ – Աջ կողմը վերեւը, մեծացուած կերպով կը տեսնուի թաքնուած դէմք (դեւ) մը, նաեւ անոր վարը, իսկ տակաւին առանց մեծացնելու, մէջտեղը, յատակը փողերուն աջ կողմը ահաւոր դեմք մը, աչքեր, քիթ, բեռան, եւյլն:

Դիտարան Նոյեմբեր 15, 2015

Watchtower november 15, 2015 p.13

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/2015847

17- ՅԻՍՈՒՍ ԵՒ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ – Աջ կողմի աշակերտին մազը գլխուն վերեւը դէպի աջ դարձուելով, տարօրինակ անասունի կերպարանք կ՛երեւի:

Դիտարան Յուլիս 15, 2013

Watchtower July 15, 2013 p.3

http://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/2013530

18- ԻՍՐԱՅԵԼԱՑԻՔ՝ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԷՆ ԵԼՔԸ – Պատկերի վարը գանկ ու դեւ.

Դիտարան Մայիս 15, 2014

Watchtower mai 15, 2014 p.26

http://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/2014367

19- ԴՐԱԽՏ – Ձախ կողմի մարդուն բարձրացուցած թեւի շապիկի վերի մասը երկուստեկ գանկային ու դիւային երեւոյթներ:

Watchtower mai 15, 2014 p.30

http://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/2014367

20- ՏԻՄՈԹԷՈՍ – Ձախ ականջը արտասովոր երեւոյթ.

Դիտարան Նոյեմբեր 1, 2015

Watchtower november 1, 2015, p.12

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/2015809

21- ՅԻՍՈՒՍ, ԱՐՄԱԳԵԴՈՆ – Աջ կողմը, վարը, ան որ գլուխը ծածկած է. Գանկ ու դեւ

Դիտարան Նոյեմբեր 1, 2015

Watchtower november 1, 2015, p.7

http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/2015807

22- ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐ – Մէջտեղի հրեշտակին գլխուն վրայ կիսադէմ դեւ.

Գրքոյկ՝ Ձեր ոդուոց ուսուցանէք

Teach Your Children (brochure), 2013 p.5

file:///C:/Users/User/Downloads/yc_E.pdf

23- ՌԵԲԵԿԱ – Ուղտին թունջը ահռելի երեւոյթ.

Teach Your Children (brochure), 2013 p.6

file:///C:/Users/User/Downloads/yc_E.pdf

24- ԻՍՐԱՅԵԼԱՑԻՔ՝ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԷՆ ԵԼՔԸ – Ծառերը, գանկ ու դեւ.

Գիրք՝ Մեծ Ուսուցիչէն սորվիլ, 2003

Learn From The Great Teacher, 2003, p.45

https://drive.google.com/file/d/0B5jNoZSyIWQWQjZGOWlDZXFVTW8/view?pref=2&pli=1

25- ՊԱՏԵՐԱԶՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹԻՒՆ – Հրասայլի շղթայէ անիւներուն երկու կողմերը՝ դէմքեր:

Գիրք՝ Ի՞նչ կ՛ուսուցանէ Աստուածաշունչը իսկապէս

What Does The Bible Really Teach, 2005 p.83

https://drive.google.com/file/d/0B5jNoZSyIWQWeTBZSGlZdjUxcDg/view?pref=2&pli=1

26- ԱԴԱՄ – Ետին ձախ կողմը թուփերու մէջ՝ գանկ:

Գիրք՝ Ի՞նչ կ՛ուսուցանէ Աստուածաշունչը իսկապէս

What Does The Bible Really Teach, 2005 p.62

https://drive.google.com/file/d/0B5jNoZSyIWQWeTBZSGlZdjUxcDg/view?pref=2&pli=1

27- ՅԻՍՈՒՍ – Դէմքով հաց վարը, եւ այլակերպ երեւոյթ ձախին:

You Can Live Forever in Paradise on Earth, 1982 p64

Մէջտեղ նստողներէն մէկուն բռնած հացը՝ դէմք:

https://drive.google.com/file/d/0B5ytZHZ_iWxfNU9sMjRoTmpaSFk/view?pref=2&pli=1

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ  /  PHILIP  SASOUN

Յուլիս /  JULY  31, 2016


Comments are closed.