ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍՈՒՐԻԱՆ «ՔՐՏԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՉԷ

                                          ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ   ՍՈՒՐԻԱՆ

                                            «ՔՐՏԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ»   ՉԷ

                                                  NORTH  OF  SYRIA

                                          IS  NOT  “KURD-ARMENIA”

Սուրիական տագնապի երկարատեւումը ժամանակ առ ժամանակ առաւելաբար հաստատեց այն իրողութիւնը, որ «սուրիական յեղափոխութիւն» Ալ սաուրա Սուրիա կոչուած Փիքասօեական գծագրութիւնը դաւադրութիւններու խճանկար մըն է՝ խմբավարութեամբ «միջազգային հանրութիւն» անուանուած, երկրագունդի որոշ տարածքներու տնօրինութիւնը սանձող  աշխարհակալ  պետութեանց  վրձիններով:

Մերթ ընդ մերթ ի յայտ եկան «ընդդիմադիր» նոր դէմքեր, որոնք գլխաւորաբար ապաստան գտած են Արեւմտեան Եւրոպայի աշտարակներու լոյսերու տակ, եւ որոնց բեմերէն ժողովրդային ընդվզումի եւ ապստամբական դրդապատճառային մեկնաբանութիւններ կը կատարեն, օգտագործելով վաղեմի եւ նորագոյն փիլիսոփայական վերլուծումներ, ըստ որոնց «Սուրիոյ ժողովուրդի»  Ալ շաղպը  Սուրի  փրկութեան  բանալիներն  են:

Ժողովուրդ մը, որու հաշուոյն քաղաքական, դիւանագիտական, լրատուական ու ահաբեկչական պատերազմ կը կատարուի, օրէցօր յաւելեալ ջարդ ու տեղահանութիւն, կին ու երեխայ չխնայող սպաննութիւն, առեւանգում եւ գնդակահարում, ոճիր եւ աւեր, ի վերջոյ  մարդկային եւ մշակութային  կոտորած:

Ոճիրն ու մարդասպանութիւնը 21-րդ դարու յառաջադիմութեանց առընթեր համատարած դարձած են տեսալսողական միջոցներով սփռուելու: Եու-թուպ-ի հնարքները վկայ, մինչեւ անգամ պատկերասփիւռի լրատուահաղորդման ժամերուն:

«Միջազգային հանրութիւն» հրէշը՝ la communauté internationale, ժրաջանօրէն կը հետամտի նոյն Սուրիոյ հանդէպ պատժամիջոցները sanctions կուտակել, որոնցմէ հիմնականօրէն կը տուժէն նոյնինքն Սուրիոյ ժողովուրդը, իսկ փոխարէնը ո՛չ մէկ բանաձեւ կ՛ընդունուի երկրէն ներս զէնք ու զինամթերք մատակարարող  աղբիւրները  պատժապարտելու:

Տագնապի սկիզբը. 3 տոլար արժող կազի շիշը այսօր նուազագոյնը 80 տոլար է: Իսկ մէկ հացը՝ 25 ս.դր., նաեւ օրերով ջուրի ու ելեկտրականութեան ընդհատում, եւ այլն:

Առաջին անգամ ըլլալով , Հոկտեմբեր 28-ին Սուրիական բանակի 28 զինուորականներու բարբարոսային գնդակահարումները որակուեցան «պատերազմական ոճիր»՝ հետաքննութեան  անհրաժեշտութեամբ  սակայն:

Տե՛ս  Ալժատիտ   Լիբանանեան  հեռատեսիլի  կայանի  հաղորդումը:

http://www.aljadeed.tv/MenuAr/news/DetailNews/AlNashrat.html?id=38173

Սուրիացի ժողովուրդը աւելի լայն տարողութեամբ կը շարունակէ նման վայրագութիւններու ճիրանին ենթակայ մնալ, վարչակարգն ու նախագահ Պաշար ալ Ասատը տապալելու «մարտնչող» «յեղափոխականներ» կոչուածներու գնդացիրներու տակ:

Միթէ՞  յեղափոխականները  իրենց  հայրենիքը  կը  քանդեն:

Կարելի՞ է պատկերացնել Հայաստանի ընդդիմութիւնը պետական հաստատութիւնները օդահան ընեն, շէնքէ շէնք փորելով, փլելով, մարդկանց բնակարանները պղծելով ու տուներու մէջ դիրքաւորուելով մարդորսութիւն գործեն:

Իսկ հանրային սպասարկութեան պաշտօնեաները սպաննուած վիճակի մէջ տանիքէն վար նետել . . . : Տեսնել՝   Ռուսիա Այսօր RT  հեռատեսիլի  կայանի  վաւերագրական  ժապաւէնը:

http://rt.com/news/syria-aleppo-post-video-476/IDList=

Իրաքի դէմ մղուած երկրորդ յարձակումէն առաջ պարտադրուած տնտեսական շրջափակումները միլիոնաւոր բնակչութեան սննդական ու առողջապահական վնասներու ամենաստոր եւ ողբալի վիճակի հասցուցին՝ մինչ յայտարարուած պատերազմի դրդապատճառը ո՛չ փաստացի, ո՛չ ալ իրաւացի հիմքեր յայտնաբերեցին:

Այսօր, 2003 թուականէն ի վեր, Իրաք դարձած է քաոսային երկիր՝ երբեմնի Միջագետքը, որ հին դարերու հզօրութեան բնօրրանն էր:

Երկիրը մասնատուած է ու միջդաւանական ականահարումները ամէնօրեայ ջարդերը կը բազմապատկեն՝ առաւելաբար խլելով հասարակ  քաղաքացիներու  կեանքերը:

Անդին, կացութեան ստեղծագործիչները պիլիոններ կը դիզեն երկրի հարստահարութեամբ ու ժողովրդային արիւնահեղութեամբ:

Իրենց է վերապահուած ժողովուրդներու իրաւունքները տնօրինելը, ազգերու գոյատեւման չափանիշները ճշտորոշելը, հայրենիքներու ոչնչացումն ու գոյացումը, նաեւ անոնց սահմանափակումն ու ծաւալումը կարգաւորելը, հնադարեան հայրենիքներու փոխարինումը կամ ոտնահարումը եւ կտրատումը, ապա՝ նորաստեղծումը, իսկ հոն ուր «ժանտարմա»տիրական աշխարհակալումը կարելի է ենթա պայմանագրային դրութեամբ վարել՝ հապա լուծման բանալիները եւս ներդրուած են իրենց աշխարհա-ռազմավարական ծրագիր-կանոնագրի մէջ, ինչպէս է պարագան օրինակ,  Միջին  Արեւելքի  մէջ  Իսրայէլ  մը:

Պաղեստինցիներու վրայ բանեցուածը կենդանի մէկ փաստն է:

Իսկ կեդրոնանալով հայրենիքներու նորաստեղծագործութեան խնդրի վրայ, հարկաւոր է նկատի ունենալ հիւսիսային Սուրիոյ տարածքին ստեղծուած բաբելոնեան տակնուվրայութիւնը, որտեղ այսպէս ասած Քիւրտիստանի երկրորդ ինքնավար դրութեան դրօշակներ կը ծածանին ապագայ մեծն Քիւրտիստանի ամերիկա-սիոնական ծրագրի բուրումնաւէտ հոտերը արձակելով:

” Սուրիական  Քիւրտիստան “

” Syrian  Kurdistan “

Ճշգրտապէս Սուրիոյ հիւսիս-արեւելեան տարածքը, ուր քիւրտերը մեծամասնութիւն կը կազմէն, այս տարուայ Յուլիսի կէսէն Սուրիական բանակի թաքթիքային պատճառներով պարպումէն ի վեր, քիւրտերը շրջաններու ապահովութեան խնդիրը իրենց հակակշռին տակ առած են ոչ միայն զինեալ պատրաստուածութեամբ, այլ «քրտական բանակի» կազմութեամբ՝ «Սուրիոյ քրտական բանակ» կամ «քրտական զինեալ  ուժեր»  անուանմամբ:

Պաշտօնապէս անցեալ 20 Յուլիսին կազմուած Ժողովրդային Պաշտպանութեան Միաւորները՝ (YPG ; Yekîneyên Parastina Getնախապէս կոչուած «Ժողովրդային Պաշտպանութեան Կոմիտէներ», ստուար քանակով քիւրտեր կ՛անդամագրեն, որոնց մէջ կը ցանկան ներկայութիւնը այլ փոքրամասնութեանց, ինչպէս հայերու եւ ասորիներու:

Յուլիս ամսուընէ ի վեր, ըստ քրտական աղբիւրներու, 6 քաղաքներ իրենց հակակշռին տակ առնուած են՝ Աֆրին (հիւսիս արեւմտեան)Այն ըլ Արաբ (հիւսիս), Րաս ըլ Այն (որոշ չափով) Ալ Տարպասիա, Ամուտա, եւ Ալ Մալիքիա, բոլորը հիւսիս-արեւելեան տարածքը: Տակաւին ոչ Քամշլին, որտեղ հայկական կարեւոր ներկայութիւն ունին գաղութի հայրենակիցները՝ յատկապէս տիգրանակերտցիներ, եւ որոնց քանակը ահաբեկչական այս դրութենէն առաջ 5 հազարի սահմաններուն էր:  2004-ի  մարդահամարով՝  գրեթէ  10  հազար:

Քրտական զինեալ ուժերու կազմութիւնը տեղի կ՛ունենայ գլխաւորաբար Քրտական Ժողովրդավարական Միութիւն կուսակցութեան (PYD; Partiya Yekîtiya Demokratեւ քրտական Ազգային  Խորհուրդի  կողմէ:

Նկատի ունենալով, որ Խորհուրդներն ու կազմակերպութիւնները շատութիւն են եւ ներքրտական բախումները յաճախակի, հետեւաբար Իրաքի քրտական Շրջանային Կառավարութեան նախագահ՝ Մասսուտ Պարզանիի նախաձեռնութեամբ ու հովանաւորութեամբ 9-11 յուլիսին Էրպիլի մէջ համաձայնութիւն կը գոյանայ Սուրիոյ քրտական այս կուսակցութիւն-կազմակերպութիւններու միջեւ միակամօրէն դիմակալելու տիրող կացութեան, որմէ իբրեւ արդիւնք ծնունդ կու տան այս անգամ Քրտական Գերագոյն Խորհուրդի մը, իբրեւ հովանաւորող կառոյց իրենց առաքելութեան:

Սուրիոյ քիւրտերը հիւսիսային տարածքի փոքրաթիւ քանակը կազմող հատուածը կը կազմէն, բաղդատելով մնացած երեք հանրապետութիւններու բնակչութեան (քրտական), այսինքն Թուրքիա, Իրաք եւ Պարսկաստան, որտեղ աշխարհասփիւռ քսանէ աւելի երկիրներու մէջ բնակութիւն հաստատած քիւրտերու ամէնէն ստուար ներկայութիւնը կայ: Ընդհանուր առմամբ մօտ 40 միլիոն քիւրտեր գոյութիւն ունին Ասիական, Եւրոպական, եւ Միջին Արեւելեան երկիրներու մէջ, չափազանց նուազ քանակով նաեւ Ալճերիա:

Երբեւէ պետականութիւն չունեցած քիւրտ «ազգը»՝ ցեղախումբերու, աշիրէթներու, պետերու, շէֆէրու եւ լեզուներու, նաեւ կրօնական, դաւանական խառնակութիւն մը, եւ որոնց քիւրտիստանը տակաւին 1150թ.ին առաջին անգամ պատմութեան մէջ կը յիշուի իբրեւ այդպիսին, շնորհիւ սելճուկ սուլթան Ահմատ Սանժարի (1118-1153թթ.), որու կողմէ ստեղծուած նահանգ մը կը կոչուի Քիւրտիստան:

Տես՝  Քիւրտիստան – Ուիքիբետիա:

Հետեւաբար պարսկական արմատ ունեցող Մարերու յաջորդ՝ քիւրտերը, դժուար թէ կարելի ըլլայ որպէս բնիկ նշանակել այն տարածքներու համապատասխան՝ որտեղ երբեւէ քրտական ո՛չ թագաւորութիւն ո՛չ ալ պետութիւն գոյութիւն ունեցած է, այլ պարզապէս  քրտաբնակ  տարածքներ:

«Իրաքեան Քիւրտիստան» կոչուած տարածքի որոշ սահմաններու մէջ հաստատուած «քրտական ինքնավար շրջանը», որ նախապէս երկու, ապա միացած մէկ կառավարութեան դրօշի տակ կազմուած խորհրդարանը սկիզբ համարուած է շրջակայ երկիրներու քրտաբնակ տարածքներու անջատողական ձգտումներուն, ինչպէս էր երէկ Իրանի պարագային, այսօր ալ նոյնպէս  Սուրիոյ  հիւսիսային  շրջանները:

Քրտական «զարթօնքի» գլխաւոր շարժիչ ու մղիչ ոյժը կը հանդիսանայ ամերիկա-սիոնական դաւը, որմով եւրոպական կայսերապաշտական առաջին աշխարհամարտի ազգային-պետական ձեւաւորումները վերջապէս նորաձեւաւորուին ըստ քաղաքական, աշխարհա-ռազմավարական իրենց նպատակներուն ծառայեցման ի տես, որոնցմէ քաղուած նիւթական, տնտեսական օգուտներէն պիտի ապահովուին մինչեւ յառաջիկայ դարաշրջանը գուցէ (եթէ իրերու դրութիւնը նոյնը մնայմիեւնոյն ժամանակ հետզհետէ կորստեան մատնուելուն նպաստելով տարածաշրջանի լիիրաւ բնիկ ազգեր ու ժողովուրդներ,  ինչպէս  ասորիներ,  հայեր,  եւյլն:

Հայկական  գործօնը

The  Armenian  facter

Սուրիոյ հայկական գաղութը՝ նախկին մշակութային եռուն եւ ներազգային ամրակուռ կոթողը, հանգամանազուրկ վիճակի մէջ է, յատկապէս երբ 200-300 հազարը գերազանցող կառոյցը 60-70 հազարի մակարդակին իջած՝ անտարակոյս երբեմնի որակը չի պահեր:

Ինչպէս էր իր ժամանակին Եգիպտոս՝ գաղութ մը որով մի քանի հարիւրի շուրջ կը տարտղնի, Երուսաղեմ, Կիպրոս, Յունաստան եւ այս բոլորին մէջ կարեւոր ներկայութիւն ապահովող հայկական օճախը Լիբանանն է, զոր թէեւ բաւականին նուազած, բայց առ նուազն հարիւր հազարով կը հաշուըուի, ու ապահով կենցաղի փնտռտուքի սիրոյն առաւելաբար հաստատուած են «երկիր  դրախտավայր»  Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ:

Ջարդի ու տեղահանութեան հետեւանքով եթէ հայութիւնը իր գոյութեամբ պարտադրանք հանդիսանար բռնագրաւեալ հողերու սահմանակից շրջանները, ինչպէս օրինակ Սուրիոյ հիւսիսը իր ամբողջութեամբ՝ արեւելեան ու արեւմտեան հատուածով, բնականաբար հայկական ներկայութեան կշիռը քաղաքական, իրաւական եւ ինչու չէ ինքնապաշտպանական առումով չափազանցօրէն պիտի գերազանցեր, քան ինչ որ կը պարզէ այսօր:

Հալէպեան մէկ քանի տասնեակ հազար հայ ընտանիքներու երիտասարդները անհնարին է, որ երկու կրակոցներու միջեւ ինքնապաշտպանութիւն  ջահակրեն:

Սուրիոյ ներքին իրավիճակը դիմագրաւելու համար պետական ու զինուորական ուժեղ կառոյցները իրենց հայրենիքի պաշտպանութեան ու ապահովութեան գնով ըստ այնմ կը գործարկեն համապատասխան միջոցները՝ խաղաղ ու քաղաքացիական բնականոն կարգավիճակ հաստատելու համար:

Ուստի Լիբանանեան տկար պետութեան ու անզօր բանակի օրինակը չկայ Սուրիոյ պարագային, որպէսզի հայկական համայնքի զինուած դրութեամբ պահակութիւն կատարուի եւ նոյնիսկ զինեալ ոտնձգութիւններու ընդդէմ հակահարուած, որովհետեւ հայերը եւս ըլլալով սուրիացի հպատակներ, իրենց պաշտպանութիւնը Սուրիական բանակի պատասխանատուութիւնն  է:

Այս է, որ տեղի կ՛ունենայ ահաբեկչութիւններու թիրախ դարձած բոլոր քաղաքներու պարագային անխտիր, ներառեալ Հալէպեան հայաբնակ թաղամասերը, որոնք եւս կործանման ու փլատակներու տակ են, առաւել եկեղեցական, կրթական, մշակութային ու հասարակական իրենց կառոյցներու ռմբակոծմամբ ու կողոպտմամբ:

 ՆՈՐ ԳԻՒՂ ԵՒ ՃԵՄԱՐԱՆ - Պատկեր Հայրենիք

                                                       Հալէպ՝   Նոր  Գիւղ  եւ  Ճեմարան     (Հայկական   նկարահանում)                                                                                                                                                 Aleppo,  Armenian  district

Հալէպ ս. գԵՒՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

                                         Հալէպ՝  Նոր  Գիւղ,   Ս. Գէորգ  եկեղեցւոյ  խորանը    ( Հայկական  նկարահանում)                                                                                                                                 Aleppo,  St.  Kevork  church

Հալէպ Նոր գիւղ Ս. Գէորգ եկեղեցին -2

                                      Հալէպ՝   Նոր  Գիւղ,    Ս. Գէորգ  եկեղեցւոյ աղօթատեղին    (Հայկական  նկարահանում)                                                                                                                           Aleppo,  St.  Kevork  church

Հայկական կարգապահ քաղաքացիներու հակառակ, քրտաբնակ շրջաններու եւ քաղաքներու մէջ անօրինաբար զինումը երաշխաւորուած է «Իրաքեան Քիւրտիստանի» Փէշմերկայի եւ Քիւրտիստանի Աշխատաւորական Կուսակցութեան (PKK) խողովակներով:

Եթէ Սուրիական բանակի միաւորներ քաշուած են հիւսիսային տարածքէն՝ որեւէ հաւաստիք չկայ իշխանութեան կողմէ փաստելու, թէ երկրի ամբողջականութիւնը կտրատելով այս կամ այն համայնքին ու ցեղախումբին նուիրելով անկարգ դրութիւնը կը նուազեցնէ:

Այնպէս որ, Սուրիական «ֆետերալիզմը» ինչպէս կը քարոզէ օրինակ Քրտական Ժողովրդավարական Միութիւն (PYD)կուսակցութեան ղեկավար, Սալեհ Մուհամմատ Մուսլիմ, ինքնին ահաբեկչական դրութեան ընդմէջ քրտական քաղաքական հրթիռներ են, զորս կ՛արձակուին, սակայն յաջողութեամբ պսակուելու մշուշոտ ապագայի նշոյլները ճառագայթուած են իսլամական  դրօշակակիրներու  կողմէ:

Այս լուսարձակի տակ, հայ-քիւրտ համագործակցութիւն եւ հիւսիսային Սուրիոյ «քրտահայաստան» լոզունքները կաղ ռազմավարական հաշիւներ են, որու նախօրինակը հեղինակաւորուած էր Հայ Մասոնականներու Դաշնակցութեան կողմէ, երբ 1927թ.-ին Հոյպուն կոչուած քրտական կազմակերպութեան կողմէ Արարատեան շրջանի մէջ «անկախութեան»  փոթորիկ  փչեց:

Քիւրտերու եւ իրենց «դատը» պաշտպանող հոսանքներու կողմէ դէպքը կը ներառուի տեղի ունեցած քրտական շարք մը «ապստամբութիւններու» կարգին, եւ որու համար համագործակցութեան ռազմավարութեամբ հրապուրուած էր տակաւին երէկ քիւրտ «մազրիկ ցեղը մի ժամուայ մէջ ջնջող» Դաշնակցութիւնը:

Մազրիկ, զարմիկ ու զարհուրիկ, ցեղական խտրականութեամբ խարխափելու կարիք չկայ, քիւրտը նոյն քիւրտն է, իր զարմանազան ցեղախումբերով՝ Համիտեան գունդերով՝  հայասպանութեան  իրագործման  ձախ  բազուկով:

Սուրիական, նաեւ Լիբանանեան բազմաթիւ պետական եւ հասարակական գործիչներ ամէն անգամ, որ երկրի հայկական համայնքի հասցէին ակնարկութիւն ունին կատարելիք՝ մեզ կ՛անուանէն  իբրեւ  ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ.  Ըխուաննա  ալ Արման:

Քրտաբնակ տարածքներով Քիւրտիստան հայրենիքի մը ստեղծման շահագրգռութիւնը սանձահարուած է աշխարհաքաղաքական տիրացուներու կողմէ, որոնց դաշնակից շրջանային պահակազօրը՝ յանձինս Իսրայէլի, ըստ այնմ պիտի յաջողի մարզել ու օգտագործել, ինչպէս «Իրաքեան», այնպէս ալ «Սուրիական» ու «Իրանեան Քիւրտիստանները», եւ ինչու չէ, եթէ Օսմանեան հովերով թռչող այսօրուայ Թուրքիոյ հետ ռազմավարական  ցնցումներ  տեղի ունենան, վստահաբար պիտի  քարոզուի   «Թրքական   Քիւրտիստանի»   մասին՝

ֆետերալիստական   «ֆորմայով»   եւս,  ապա  շատ  հավանաբար «Հայկական  Քիւրտիստան»՝  աւելի  ճիշտ  «Արեւմտեան   Հայաստանի   Քիւրտիստանի»,   եւյլն, եւյլն:

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ

PHILIP   SASOUN

Նոյեմբեր  /   November  25th,  2012


Comments are closed.