Ք Է Ս Ա Պ

                                                     Ք Է Ս Ա Պ

                                                        KESAB

kassab-alnusra

Սուրիոյ կործանման ծրագիրը իր ընթացքին մէջ՝ ահաւասիկ երրորդ տարին, ու Ժընեւեան երթ ու դարձերը նախօրօք բացայայտ ձախողութեան դատապարտուածութիւն, պարզապէս որովհետեւ ահաբեկչական հոսանքի անջատման որոշում չկայ, իսկ քիմիական խաղաքարտերը քաղաքական տարբեր մարզաձեւեր ըլլալով իրենց կարգին ոչնչով արդիւնաւորեցին   խաղաղական   ընթացակարգին:

Սուրիոյ դէմ սարքուած holocaustեան նախագիծը երկարաժամ իրագործման պայմանադրութիւն ունի, հակառակ սովորաբար իրագործուած բնաջնջումներուն, որոնք ընդհանրապէս կը կիրարկուին կարճ ժամանակահատուածով, բայց միանգամայն բազմահազար կամ միլիոնաւոր մարդկանց զոհերով:

140 հազարի հասնող սուրիացիներու նահատակութիւնները ափսոսանքով պէտք է նշել, որ  բնիկ  ջարդարար  կայսերական տէրութեանց համար ոչինչ է, բաղդատած արդէն իր հունի մէջ եղող հնադարեան պատմութիւն ունեցող երկիրներու պարագային, ինչպէս Իրաք,  Աֆղանիստան,  եւ այլք:

Ասոնք տակաւին վերջին գրեթէ քսանամեայ genocideներն են,  զորս կը / պիտի շարունակուին:

Իսկ եթէ պիտի թուագրենք Միջին Արեւելեան ու Հարաւային Ամերիկեան երկիրներու հասցուածը, այդ պարագային ցուցակը անժամկէտ կրնայ երկարիլ  . . . :

Երբ խօսք կայ ջարդարարութեան հեղինակութեան մասին, բնականաբար պիտի ըլլան գործակատարներ, եւ Սուրիոյ տագնապը նորագոյն ժամանակաշրջանի ցայտուն օրինակներէն է այս առնչութեամբ:

Հեղինակաւոր ցեղասպաններ՝  գլխաւորաբար անկլօ-սաքսոն կայսրութիւնը, առաւել եւրոպականը, առաջին հերթին Ֆրանսա. Ապա գործակատարներու աջ բազուկ աղուէսը, ջարդի երբեմնի մասնագէտ՝ Թուրքիան, ու նիւթամատակարարման խողովակները լայնցուցած Ծոցի արաբական երկիրները՝  Սիոնական Արաբիան, Քաթարը, եւյլն:

Ահաւասիկ  դաւադրութեան  համապատկեր  մը  իր  լրիւ  կազմով:

Թուրքիան Սուրիոյ տագնապի առաջին օրուընէ իսկ ներգործող տարր էր, ու այդպէս ալ կը շարունակէ մնալ, յատկապէս որովհետեւ Սուրիական Արաբական Հանրապետութիւնը իր գրկին մէջ կը շարունակէ փայփայել այն ազգի մնացորդացին, որոնց դէմ ի գործ դրուած ջարդի ծրագիրը իր լիակատարումը չունեցաւ:

AKP  Wanted  Army  to  Enter  Syria  Three  Years  Ago –

Aydinlik  DAILY  Sat.  22 Mar 2014

Ուստի հնադարեան բնաջնջման փորձառութիւն ունեցող  շաքալ  թուրքը  պիտի վերադառնայ իր որսի մնացորդացին,  որ մինչեւ վերջը յօշոտէ:

Այսպիսին է հայկական գաղութի վիճակը Սուրիական տագնապի օրերուն: Հակառակ Հալէպեան հարստութեան կողոպուտին՝  Թրքական իշխանութիւնը, ի դէմս Er-dog-âne ի, նպատակադրած է 20րդ դարու սկզբին անաւարտ մնացած հայոց դէմ իրագործուելու ծրագիրը գէթ Սուրիական մնացորդացով իր աւարտին հասցնել՝ թիրախ ունենալով հայահոծ քաղաքներ, ինչպիսիք՝  Հալէպ,  Դամասկոս եւ նորերս  Քէսապ,  որ իր ժամանակին արդէն կրած էր եաթաղանը:

kassab-border-crossing1

 

Քէսապը, որ անցեալ շաբաթավերջին վարձկան գլխատիչներու յարձակումներու թիրախն էր թրքական հովանաւորութեամբ՝ այսօրուայ սուրիական ՍԱՆԱ  գործակալութեան լուրերու հաղորդման հիմամբ կանոնաւոր բանակի մաքրագործման ենթակայ է, ու բնականաբար մնացած շրջաններու նման պիտի դառնայ իրենց ամբողջական հսկողութեան տակ:

http://sana.sy/fra/338/2014/03/23/534575.htm

 

Er – dog – âne ջանք կը թափէ թուրք ժողովուրդի ընդվզումներէն օձիքը ազատելու զինուորական «յաղթանակներով», յատկապէս երբ խնդրոյ առարկայ է հայկական գործօնը:

Թրքական օդային եւ հրետանային ծածկոյթով յառաջացած վճարովի մօրուքաւորներ եւ Ալլահ ու աքպարներ մեծ քանակով շան սատակ դարձած են Սուրիական Արաբական Բանակի հակադարձի տակ:

kessab-pont-45-liveleak kessab-pont-45-2

kessab-pont-45-3

 

Հայկական  Բանակը

Բնականաբար գոյութիւն չունի, ոչ միայն Արեւելեան Հայաստանի պարագային, որով երկրի ամբողջական պաշտպանութիւնը ԻՐ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆ ենթակայ չէ՝  այլ Ռուսիոյ, բայց սփիւռքեան կառոյցը իր կարգին բզքտուած կարգավիճակով երբեւէ հաւակնութիւնը չի կրնար ունենալ ոչ մէկ պատնէշ կարգելու հայկական որեւէ գաղութի շուրջը:

Ուստի հայութեան ապահովութեան միակ գրաւականը սուրիական տագնապի ընդմէջ Սուրիոյ Կանոնաւոր Բանակի յաղթարշաւներն են, որոնց շնորհիւ բնակչութիւնը ինչպէս խաղաղութեան, այնպէս նաեւ ահաբեկչութեան այս սարսափելի օրերուն կը մնան ԱՊԱՀՈՎ:

Հայկական «ռազմավարութիւն»ը սահմանափակուած է մի՛միայն հաղորդագրութիւններու մակարդակով, եւ ատկից դուրս որեւէ ուժ չի ներկայացներ ո՛չ զինուորական մասնակցութեամբ,   ո՛չ  ալ  դիպուկ  գործողութիւններով:

Զարմանալին սակայն կը մնայ միշդ նոյն յանկերգային մօտեցումը, որով կարելի անգամ չէ կշիռքի վրայ դնել, երբ  հայկական  այնպիսի  «ընկերակցութիւններէ»   դիրքորոշումներ կը հնչեն Թուրքիան «դատապարտող», որոնց համարժէք խօսք մ՛անգամ չէ արտասանուած այլ ջարդերու պարագային՝  ինչպէս  օրինակ Արամէախօս Քրիստոնէական հնադարեան գիւղը՝   Մաալուլայ  (սեպտեմբեր  2013թ.)  . . . :

http://www.michelcollon.info/Massacre-en-direct-a-Maaloula-en.html

Ատկից  առաջ  Լաթաքիոյ  հասարակ  քաղաքացիներու  ջարդը  . . .  :

http://www.acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/Latakia_Massacres

Արդեօ՞ք  այլոց  արիւնները  կարմիր  չեն  իբրեւ  մարդ  . . .

Հայկական  շաքալներ  թող յանդգնին նա՛խ իրենց բնակած երկրի տէրերուն առջեւ կանգնիլ բողոքի ցոյցերով ու գործողութիւններով, որոնք Սուրիոյ բուն գիշատիչներն են երրորդ տարին ըլլալով:

Ամերիկեան, Անգլիական, Ֆրանսական օրէնքներու տակ թաղուած associationներու նախագահական բազկաթոռներու վրայ բազմած Թրքական ոտնձգութիւնները  12 տողանի հաղորդագրութեամբ մը  «դատապարտելը»   ջարդի զոհ գացած  պապս  ալ  կրնայ  ընել  հողին  տակէն:

Հայկական քաղաքական զբօսայգին գործիչ դիակներու լիիրաւ գերեզմանոց մըն է, որ նորութիւն չունի թափելիք բացի աջ ու ձախ նոր çatlakներու ( ճաթած ուղեղներու) խմբակցութեանց ստեղծման՝ իրենց հեթանոսական, ցեղապաշտական եւ իրականութեան  (հայկական)  անյաղորդ  «իրաւական»   աշխատանքներով:

Ատկից դուրս մնացած է միայն «մշակութային ժառանգութեամբ»  զբաղելու էժանագին հետազօտութիւնները՝  «երգը», «երգահանը», «բառերը», «արմատները», կամ ալ մեծխօսիկ պարապախօսութեան մարմնացում՝ ինքնապաշտպանական ջոկատներու կազմութիւնները, օրինակ «քրտական հրամանատարութեան»  ներքոյ,  ինչպէս  իմացանք  իր  օրին  հիւսիսային  Սուրիոյ  պարագային:

Սուրիոյ հայկական գաղութի կարգավիճակը կատարեալ ձախողութիւն – fiasco  մըն է, տակաւին գրեթէ 100 տարի առաջ, երբ յստակ ռազմավարութիւն գոյութիւն չէ ունեցած հայութեան մնացորդացը համախմբելու թրքական սահմանագիծ տարածքները, զորս բազմիցս նշուած է այս առնչութեամբ սոյն կայքով:

Քիւրտերը  աւելի  լաւ  դիրքաւորուած  են:

«Հալէպ կը ծնին, Լիբանան կ՛ապրին, Ամերիկա կը թաղուին»  իրականութիւնը կէս դարէ աւելի գոյութիւն ունի, որովհետեւ ՀԱՅ ՄԱՐԴԸ ի՛ր անձին եւ ընտանիքին ապահովութիւնը տեսած է մի՛այն իր անհատական ուժերէն կախուած պատասխանատուութեան հարց:

Երէկուայ Խրիմը եւ այսօրուայ Քէսապը ապահով կը մնան միայն կանոնաւոր հզօր բանակներու միջամտութեամբ, իբրեւ թիկունք ունենալով  Հայրենական  Պաշտպանական   Ուժերը  

   قوات   الدفاع   الوطني  .

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ

INFOSASOUN

ՄԱՐՏ  /  MARCH 24,  2014

               


Comments are closed.