ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹՐՔԱՀՈՏ ՀԱՅԵՐԸ

                                                      ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ                    

                                                            ԹՐՔԱՀՈՏ   ՀԱՅԵՐԸ  

garen-mikaelian

armenag-a-copyright

               

              Կարէն Զարիբեկովիչ Միքայէլեան                                            Արմենակ Աբրահամեան

 

Հայկական նորագոյն պատմութեան՝ 21-րդ դարու թրքահոտ հայեր արդէն ջուրի երես եկած արեվմտահայերի դատապաշտպանական գործի լծուած են, ահաւասիկ գրեթէ մէկ տասնամեակ:

Որոնք են անոնք, որոնց փողերով ֆինանսավորված, եւ որոնց կողմէ հեղինակաւորուած են:

Հակառակ ազգային բառապաշարի բազմահնչող բառին՝  ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ  լոզունքը թէեւ  հարիւրամեակերու վաղեմիութիւն ունեցող, սակայն մերժողական նկարագիր կ՛արտացոլէ, մինչեւ իսկ արտաքին թշնամեաց ո՛չ միայն պակասը լրացնելով, այլեւ գերազանցելով անգամ անոնցմէ ակնկալուած  դաւերը:

Ահա՛  այս  մարզի  մէջ  կը  կայանայ  մեր  ողորմելիութիւնը:

Տասնամեակէ մը աւելի, հայկական իրականութեան մէջ սպառողներու նոր ապրանքատեսակ մը շրջանարութեան մէջ դրուած է՝ ազգային պահանջատիրութեան սուպերմարկետում, որն է  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ:

Սակայն եւ այնպէս, Արեվմտահայաստանը ինքնին առանցնաբար շատ բան չի ներկայացնում, առանց Արեվմտահայերի:  Ուստի եւ, այս երկեակ ապրանքատեսակները  մէկը  միւսը  լրացնող  մակնիշներ են:

 Մէկը  առանց  միւսին  չի  վաճառուիր  ապեր:

Նշեմ, որ տեղահանութենէն ի վեր ալ, ծախու դրուած ամենաշատ ապրանքները էին, եւ տակաւին կը մնան՝ Գոյապահպանումը, Հայապահպանումը եւ Կուսակցապահպանումը՝ սփիւռքի մէջ, մինչեւ Հայաստանի «վերանկախացումը», բայց որ շարունակեց հրամայական դառնալ  Հայաստանի մէջ ե՛ւս:

Կրնամ հաստատել, որ երրորդ պաշտամունքը՝  կուսակցապահպանումը, սողալով կը գոյատեւէ, սակայն առաջին երկուքը անորակ ու ժամանակը անց ապրանքներ են,  – produits périmés –  զորս  անօրինաբար վաճառքի մէջ են տակաւին:

Մենք, ներհայկական մակարդակի վրայ – Répression des Fraudes – չունինք, «խաբեբայութեան ճնշում», որպէսզի այս ժամանակավրէպ  վաճառականութիւնները  ճզմուին:

Հաշուեկշռի հիմամբ, արտերկրի հայութեան քանի՞ տոկոսը Գոյապահպանման փրկուածներն են, եւ քանի՞ տոկոսը Հայապահպանման: Ինչ կը վերաբերի Կուսակցապահպանման՝ անոնց տոկոսը հազիւ կարելի եղաւ փրկել, այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտութիւն էր մրցակցիլ  Զինեալ Պայքարի գործողութիւններու հեղինակաւորող Հայկական Բանակի դէմ՝ դիմագիծը  փրկելու  համար,  –  pour  sauver  la  face.

Այսօրուայ դրութեամբ, Արեւմտեան Հայաստանը ախորժակը բացած է, բոլոր անոնց, որոնց ազգային-քաղաքական անհատական ասպարէզը ամուլ է հետաքրքրաշարժ իրադարձութիւններէ, որոնցմով պիտի յաջողին կերակրուիլ ու գոյապահպանել իրենց նեղմիտ հետամտութիւնը:

Այս համապատկերի մէջ է, որ Ռուսաստան – Հայաստան շրջափակի մէջ խմբակցութիւն մը գլուխը ցցած կը յանդգնի խօսիլ ու ներկայացնել Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու իրաւունքներու մասին, մինչ Ֆրանսայի մէջ, մէկ այլ քլիք մը – groupuscule, դարձեալ կը ներկայանար նոյն յաւակնութեամբ: 

Արեւմտեան  Հայաստանի  հայերու  «ներկայացուցիչ  գլուխներ»                                                                  

Արեւմտեան Հայաստանի հայերու անունով մէկ կողմէ Ռուսաստան–Հայաստան, միւս կողմէ Ֆրանսա, նպատակային ու գործելաոճային մրցակցութեամբ կը բանին անյարակից կառոյցներ:  Առաջինի գլուխը՝ Կարէն Զ. Միքայէլեան, երկրորդինը՝  Արմենակ Աբրահամեան:

2010-ի սկիզբը, Արմենակ Աբրահամեանի հետ հանդիպեցայ Կարէն Զ. Միքայէլեանին, Փարիզեան բարձրորակ պանթոկի մը մէջ եւ երկու ժամէ աւելի տեւող «բանակցութիւնը» փաստաւորուած էր  ՄԷԿԸ  ՄԻՒՍԻՆ  ՉԵՆԹԱՐԿՈՒԵԼՈՒ  սուր բանակռիւով: Բարձրորակ պանթոկի հնարաւորութիւնը բնականաբար կը վերագրուի Կարէն Միքայէլեանի  չվերթները ֆինանսավորող  բարձրորակ ունեւորներուն: 

Կարէն Զ. Միքայէլեանի հիմնական նպատակն էր համագործակցութեան եզրեր գտնելէ աւելի  Արմենակ Աբրահամեանի քլիքը ձուլել եւ ենթարկել իր գլխաւորած  խմբակցութեան:  Ասիկա հրապարակի վրայ նետած Ի՛ր իսկ քարոզարշաւին հակառակ վիճառկում էր:

Մինչդեռ ան գրած էր. «Հայության հատվածների համաձայնեցված եւ միասնական ջանքերը կնպաստեն միջազգային կյանքում ինքնուրույն հայկական գործոնի ձեւավորմանը . . . »:  Ազգ օրաթերթ,  2008-11-09:

Կայքի տուեալները զետեղած եմ քիչ մը վար:

Կարէն Զ. Միքայէլեանի արտայայտութիւնները չափազանց վարկաբեկիչ էին, մինչեւ անգամ ծաղրելով մէկ օր առաջ կազմակերպուած գիտաժողովին ներկայ եղող ունկնդիր հասարակութիւնը՝   ըսելով.

« Այդ ըսածներդ քեզի մտիկ ընելու եկող մարդկանց վրայ կը քալէ, ինծի բան չես կրնար սորվեցնել . . . »:  Անշուշտ Միքայէլեան կը խօսէր արեւելահայերէն, իսկ ես բնականաբար կը ներկայացնեմ արեւմտահայերէնի վերածուած:

« Մեր Զուիցերիոյ գրասենեակը հեռաձայնէ ու խնդրէ, որ տեղի ունենալիք  ժողովին  7 վայրկեան  խօսելու  առիթ  տրուի  քեզի  . . .  »:  Ընդգծումը  իմն է:

« Ո՞րքան պիւտճէ ունիս. ի՞նչ կրնաս ընել մէկ տարուայ մէջ . . . ՄԵՆՔ մի քանի հարիւր հազար տոլարի աշխատանքային ծրագիր եւ պիւտճէ  ունինք . . . »  եւյլն, եւյլն:

Խօսքերը ի հարկ է ուղղուած,  Արմենակ  Աբրահամեանին:

Հետաքրքրական էր միաժամանակ, որ Պրն. Միքայէլեան եկած էր Ֆրանսայի «յայտնի» գործարարներու աջակցութիւնը հայցելու, որոնց կարգին նշեց «գործարարի» մը անունը, զոր իմ համար քաջածանօթ ըլլալով դժուար կրնայի պատկերացնել հաւանական ֆինանսավորողներու  ազգային բարի վարկանիշը:

Կարէն Զ. Միքայէլեանի 80-ը բոլորած տարիքով շրջագայութիւնը երկրէ երկիր (շնորհիւ նիւթական մատակարարներու) անպայմանօրէն դրուատելի է, սակայն եթէ միայն մնար ազգաշինութեան ոլորտի մէջ:

Մամուլին հրապարակած գլխաւոր երկու յօդուածներով Կարէն Միքայէլեան հանդէս եկած էր արեւմտահայերու կազմակերպուածութեան անհետաձգելիութեան վերաբերեալ:

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԻ  ԼԻԱԶՈՐ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ  ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ  ՀԻՄՆՈՒՄԸ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  Է  ԵՎ  ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ

http://www.azg.am/AM/2006060313

Ն՛աեւ,  ԽՈՒՍԱՓԵԼ  ՆՈՐ  ՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ,  ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻՑ

http://www.keghart.com/Mikaelyan

Սակայն, Հայաստանի Արեվմտահայ Հայրենակցականները, պախարակեցին Կարէն Զ. Միքայէլեանի  ինքնագլուխ  քայլը,  ու մէկ օրէն միւսը հրաժարելով անոր գլխաւորած խմբակցութեան հետ համագործակցելէ՝  հրապարակ եկան հետեւեալ հաղորդագրութեամբ.

Արեվմտահայ  Հայրենակցականներու յայտարարութիւնը.

Http://www.keghart.com/Declaration-ACAssociations

Հայրենակցական Միութիւններու կողմէ Կարէն Զ. Միքայէլեանի դէմ հանդէս գալու պատճառը հետեւաբար կը վերաբերէր Հայաստանի իշխանութեան կողմէ իբր  Արեւմտեան Հայաստանի հայերու իրաւունքները պաշտպանելու անկարելիութեան:

« Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որը կազմավորվել է խորհրդայնացված ռուսական կայսրութեան երկրորդ փլուզումից հետո՝ Արեւելեան Հայաստանի մի մասում Խորհրդային Հայաստանի տարածքում, որը երկու անգամ փոքր է Հայաստանի Առաջին Հանրապետության տարածքից, դե-յուրե իրավահաջորդը չէ առաջին հանրապետութեան, լիազորված չէ արեւմտահայերի ներկայացուցչական մարմինների կողմից ներկայացնել իրենց շահերը եւ ի վիճակի էլ չէ՛ ստանձնելու Արեւմտեան Հայաստանի եւ արեւմտահայության ժառանգների ճակատագիրն եւ ապագային առնչվող յուրահատուկ եւ բարդ խնդիրների լուծման  առաքելությունը »:

Ընդգծումները իմն են:  Կարէն Զ. Միքայէլեանի յօդուածը՝  Խուսափել Նոր Պարտութիւններից  . . .

Այնուամենայնիւ, յետագայ զարգացումները առաւելաբար հաստատեցին այս վաղաժամ պառակտման իրաւացիութիւնը, զոր ի սկզբանէ դատապարտուած էր անյաջողութեամբ:

Ցանկութիւնը չունիմ անհարկի ծանուցողական աշխատանք տանելու, սակայն անկարելի է չընդգծել այն, որ Միքայէլեանի ունեցած պատմական անդրադարձներն ալ թերի են, մասնաւորաբար երբ կը նշէ հայոց ցեղասպանութեան ժամանակահատուածը՝ սահմանափակելով 1915 – 1923թթ. տարիներուն:

Մինչդեռ,  հազիւ 5-6 տարիներ առաջ (1909թ.) տեղի ունեցած էին ԿԻԼԻԿԻՈՅ կոտորածները՝ աւելի ծանօթ, ԱՏԱՆԱՅԻ կոտորածը նշումով, զորս ի գործ դրին Դաշնակցութիւն խմբակցութեան այդ օրերու օրդախները: Կիլիկիոյ կոտորածները կատարուեցան հետեւեալ քաղաքներու մէջ. Ատանա, Հաճըն, Սիս, Զէյթուն, Հալէպ եւ Ալեքսանտրէթի Սանճաքը – Անտիոք (Ֆրանսացիներու կողմէ Թուրքիոյ լքուած 23 Յունիս 1939-ին): Միայն Ատանայի մէջ, սպանդը արդէն  խլած էր  20,000  հայ  կեանքեր:

Իսկ մօտաւորապէս 15 տարիներ առաջ Համիտեան կոտորածներն էին (1894 – 1896թթ.), Սասնոյ առաջին ապստամբութեան օրերէն՝ պատճառ հանդիսանալով 300,000 հայոց կեանքերուն, ապա երկրորդ եւ երրորդ ապստամբութիւններու զոհերը, 1904թ. եւ 1907-ին, ու տակաւին աւելի առաջ եւս, Զէյթունի ապստամբութեան զոհերը, սկսած 1860 – ական  թուականներէն:

Հայոց դէմ ի գործ դրուած թրքական ջարդերը կարելի չէ կրճատել հակիրճ ժամանակաշրջանի մէջ, աննշան դարձնելով նահատակներու արեամբ լեցուած պատմական կրկնակի  կարեւորութեամբ  բազում  այլ  տարեշրջաններ:

Հայկական հրապարակի վրայ տակաւին շրջագայելու են Բարի Լուրի Մարգարէներ, շեֆեր, կազմակերպիչներ ու նախագահներ, նաեւ հարուստ շրջանակներու վարդապետներ, որոնք հարիւրամեայ հայոց պատմութեան վերագաղ մը կատարելով նոր հարիւրեակ մը պիտի բանան նոր ազգային կրաւորական վարդապետութեամբ:

Կը նմանի ազգի ճակատագիրը տնօրինել յանդգնող իշխանաւորներու դասին՝  Ներսի եւ Դուրսի, որոնք տարիներէ ի վեր արդէն հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակ կը հոլովեն:

«Աւանդական» խմբակցութեան մը  շեֆերէն  մին կ՛ըսէր, թէ «պիտի պայքարին,  մինչեւ  որ  ամբողջ  աշխարհը  ճանչնայ  ցեղասպանութիւնը»:

Բայց  աշխարհ  կը  շարունակէ  երգել՝

«Դու  սպասիր,  ես  կը  գամ»  . . .

Կարէն Զ. Միքայէլեանի նախաձեռնութիւններէն առաւելաբար հետաքրքրաշարժ է ՀՀ այժմու նախագահ, Սերժ ՍԱՐԳՍԵԱՆին կատարած հերթական այցելութիւնները, երբ դեռ վարչապետ էր:

Ինչո՞ւ  այս  պարտաճանաչութիւնը:

Չէ՞ որ  «ներկայի ՀՀ . . լիազորուած չէ արեւմտահայերի . . շահերը ներկայացնել  . . . »:  Ինչպէս կ՛ըսէ ինք:

Սակայն այս հետամտութիւնը կը խորհրդանշէ այն, որ նպատակ կայ խաղի կանոնը առանձնաշնորհեալներու ձեռքը պահելով մնալ միշտ՝  լարաքաշ, –  Tirer  la  ficelle.

Պարզ  ասած, Հայաստանին պէտք է վերապահել Արեւմտեան Հայաստանի  խաղաթուղթը՝  ինչպէս Թուրքիան  Ղարաբաղը:

Պատճառ, որով Կարէն Զ. Միքայէլեան 2012թ. դեկտեմբերի վերջը Հ1 -ի լրատուութեան նիւթ դարձաւ, միանգամ ընդ միշտ այցելելով  արդէն նախագահ  Սերժ Սարգսեանին:

ԵՐԿՈՒ   ԽՕՍՔ  

Կարէն Զարիբեկովիչ Միքայէլեան  –  Արմենակ Աբրահամեան

2010-ի սկիզբը,  Արմենակ Աբրահամեանի կից Կարէն Միքայէլեանի հետ այդ հանդիպումը փաստեց այն, որ երկու գլուխները վաղեմի լարուածութիւն ունէին:  Մէկզմէկ ընդօրինակող, մէկզմէկ գողացող, մէկզմէկ պախարակող, բայց երկուստեք ո՛չ մէկ հեղինակաւորութիւն ունեցող՝  Արեւմտեան Հայաստանի հայոց իրաւանց պաշտպանութեան հարցերու առումով, այլ յափշտակած, իւրացուցած են արդէն իսկ շրջանառութեան առարկայ դարձած գաղափարը, այսինքն Արեւմտեան Հայաստանի վերատիրացումը:

Բաժանումէ ետք, ճանապարհին, խորամանկ Աբրահամեանի արտայայտութիւնը՝  «Ես մարդու համար չեմ աշխատիր»,  առաւելաբար հաստատած էին մտավախութիւններս՝  անկարելի համագործակցութեան մասին՝  իր հետ:  Նոյն ժամանակներուն սակայն, յայտնած էի արդէն Վտարանդի Կառավարութիւն կազմելու հրամայականի առնչութեամբ, որ իրականացաւ մէկ տարի ետք:

Ֆրանսայի մէջ հետեւաբար,  4 Փետրուար 2011 թուին, քաղաքական ու իրաւական  կաթի  ծառաւի  առ ի հետեւանք, երկունքով ծնանեցաւ՝

              ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՎՏԱՐԱՆԴԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

                                                                        GOVERNMENT  IN  EXILE  OF  WESTERN  ARMENIA

Հայաստանեան մամուլը անդրադարձած է «նախաձեռնութիւններուն» առնչութեամբ, սահմանափակուելով գլխաւորաբար լրատուական հանգամանքի վրայ, առանց  գաղափարական  վերլուծումներու  խորասուզման:

Կարելի է ըսել մինչեւ անգամ այն, որ խառնաշփոթ վիճակի յառաջացումը, պատճառ դարձած է նոյնիսկ մէկ շարժման մասին անդրադառնալով միւսին խորհրդանիշները օգտագործել:

Տե՛ս   http://www.haynews.am/hy/arevmtahay

Առաւել՝   http://spyurk-center.am/am/news/100

Ներազգային անդարմանելի հիւծախտը իր գերակշռութեամբ կ՛ամբողջացնէ արտազգային դիւական գործունէութիւնները:

Հետեւաբար  հ՛ոն  ուր  «թշնամի»  որակուած  ուժի  պարտադրանքները  անհասանելի  են՝  կը  լրացնեն  «ազգային»  ուժերը:

Մինչ այդ, ի տես միջազգային իրադարձութեանց, հայկական աշխարհը վերակենդանացման պրոցեսի մէջ ըլլալով չի՛ օգտագործեր ու չի՛ կազմակերպուիր ինքնատիպ եւ ազգաբոյժ տեսլականներով:

Տակաւին այլ բան է, զինական, ինքնապաշտպանական հրամայականի  առանձնայատկութեան անդրադառնալ:

Հայկական աշխարհի մէջ, Արեւմտեան Հայաստանի մարաթոն մը կազմակերպուած  է, եւ ինչպէս ամէն մրցավազքի նման, յաղթական  դուրս  կու գայ  ՄԷԿ  մարզիկ՝  պատմութիւնը  պիտի  հաստատէ  ու  յայտնէ  յաղթող  ԱՌԱՔԵԱԼԸ:

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ

6  ՓԵՏՐՈՒԱՐ  2013


Comments are closed.