THE ARMENIAN PREJUDICES TO THE SYRIAN CONFLICT

                                            ՍՈՒՐԻՈՅ   ՏԱԳՆԱՊԻՆ

                            ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ՎՆԱՍԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

                                    THE  ARMENIAN  PREJUDICES  

                                     TO  THE  SYRIAN  CONFLICT

( one  of  Armenag  Aprahamian’s  ignominy )

( Արմենակ Աբրահամեանի խայտառակութիւններէն )

 

ARMENAG - TRIBUNAL MILITAIRE - 1            ARMENAG - TRIBUNAL MILITAIRE - 2

Միջազգային իրադարձութիւնները աներկբայօրէն կ՛արտացոլեն երկրագունդի վրայ կատարուող նախօրօք մարգարէացուած Աստուածաշնչեան այն ազդարարութիւնը, որու համաձայն  «վերջին օրերուն»  արտասովոր իրադրութիւն մը տիրելով պիտի հասնինք եզրաբակիչ հանգրուանին՝  ծրագրուած  ոչնչացումէն  մարդկութեան  ու  երկրագունդի  փրկութեան:

Կարճ ասած, զբարւոյ ու զչարի, ճշմարտութեան ու ստութեան, արդարութեան եւ խարդախութեան, Ամենակալ Տէր Աստուծոյ եւ Սատանայի պատերազմական գրեթէ վերջին հանգրուանի մէջ ենք, որու ելքը բնականաբար պիտի պսակուի Աստուածային Վերջնական Յաղթանակով՝  «կրակի լիճով»  յաւիտեանս չգոյութեան դատապարտելով բանսարկուն իր հոգեւոր եւ երկրային գործակալութիւններով,  անհատական  կամ  հաւաքական  առումով:

Աստուածաշունչի Դանիէլի եւ Յայտնութիւն Յովհաննու  գրքերը գլխաւորաբար այս է որ կը բնութագրեն, սակայն վերջին գիրքը՝  Յայտնութիւնը կը շեշտէ կրօնական գործօնի միախառնութիւնը քաղաքականին, որով ճամբան պիտի հարթէ  սոթոմ-գոմորեան  այս  կարգավիճակի  վախճանին:

Տե՛ս    Յայտնութիւն  Յովհաննու,  գլ. ԺԷ

Այսինքն կրօնական ազդակը վճռորոշ դեր պիտի խաղայ իրերու այս դրութեան վերջ մը դրուելուն:

Համաշխարհային քաղաքական ու տնտեսական իրադարձութիւնները հետեւաբար այս արժանահաւատ աղբիւրի հիման վրայ պէտք է դիտել ու ըստ այնմ կողմնորոշուիլ:

Սակայն եւ այնպէս, տրուած ըլլալով որ մարդկային բոլոր զեղծարարութիւններն ու բարեպաշտութիւնները ամբողջովին Աստուծոյ ու Սատանայի մենաշնորհման – monopole – ենթակայ չեն, հապա ՝բանաւոր՛ ստեղծագործութիւն, մարդ կոչուած էակը ունի նաեւ ազատօրէն եւ կամովին կիրառելու առանձնաշնորհումը՝ շնորհիւ Աստուծմէ պարգեւատրուած բանականութեան կարողութեան, ուստի այս հանգամանքը օգտագործելով կ՛ուզեմ վերհանել բնաբանին համընկնող իրողութիւն  մը:

Աշխարհացունց դէպքեր տեղի կ՛ունենան իբր վարչակարգերու տապալման գնով արաբական աշխարհի մէջ եւ որոնց մասին աւելի գայթակղալից տեղեկութիւններ կը տարածուին ընդհանրապէս դիտաւորեալ խեղաթիւրութեամբ, Արեւմտեան – Occidentale – լրատուամիջոցներով, հակառակ որ տնտեսական գաոսը իրենց երկիրներուն մէջ պատերազմական նոյն գաոսային կացութեան այլատեսակ մըն է,  զոր կը միտին շրջանցել:

Խօսքը կը վերաբերի Սուրիական Արաբական Հանրապետութեան գերիշխանութեան սպառնացող ոտնակոխման՝  ջարդի  ու  տեղահանութեան  գնով:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԾՓԾՓՈՒՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ARMENIAN  RIPPLY  ANALYSIS

Ի՞նչով է բնորոշուած հայկական լրատուութիւնը, ի տես Սուրիական սպանդին:

Կարելի է հաւաստել, որ հայոց լրատու աշխարհը անկախաբար հաղորդման «առարկայականութիւնը» պահպանելու ցնորքէն, վերլուծական առումով որակազուրկ է ու անմակարդակ  երբ նկատի կ՛ունենանք առաւելաբար ցայտող արաբա-արեւմտեան ծրագրուած, կազմակերպուած դաւը գլխաւորաբար  ԸՆԴԴԷՄ    ՍՈՒՐԻՈՅ   ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ:

Արդարեւ, 21-րդ դարուս բախտաւոր ականատեսն ենք հեռա-կառավարուող մարդկութեան դէմ ոճիրի՝ նոյնինքն մարդու իրաւանց պաշտպան հայելի վարչակարգերու կողմէ,  որոնց յայտնի դարձած սատանայական երրորդութիւնը, յանձինս արեւմտեան կայսրութիւններու (գլխաւորաբար ԱՄՆ, Անգլիա, Ֆրանսա) եւ արաբա-սիոնական միախառնութեան (մենատիրական ծոցի երկիրներ, գլխաւորաբար Ս. Արաբիա, Քաթար ապա Իսրայէլ) ձեռք ձեռքի, ուս ուսի թէ՛ կը խմբաւարեն, թէ՛ կը մատակարարեն, կը մարզեն ու կը զինեն, կը պաշտպանեն ու կը բուժեն սոխի գլուխ նկատուած արդարատենչ ու ազատատենչ ժողովուրդներուս  աչքին  առաջ,  թքնելով  մեր  բոլորի  երեսներուն  վրայ:

2013 թուականը հետզհետէ կրկնապատկեց ոչ խաղաղակեաց դիտաւորութիւնները բոլոր այս մարդու կերութեան խնամարկու գիշատէրութեանց, որոնք չեն դադրիր օրն ի բուն բացայայտօրէն գերադասել մարդակերութիւնը քան մարդասիրութիւնը՝ Յանուն Սիոնականութեան ու Տիեզերականութեան:

Իմանալ այս բոլորը, բայց զանց ընել  ՝մամուլէն՛,  որ աւելի համատարած է այսօր համացանցային տարբերակը, նամանաւանդ չվերլուծել, չպարզաբանել իրաւական ազդակները՝  կը նշանակէ դիտաւորեալ խեղաթիւրման մասնակից դառնալ,  որ հիմնուած է գաղափարախօսական  ու  քաղաքական  հակուածութեան  վրայ:

Յիրաւի այս առումով ալ յետամնաց չէ հայկական «մեդիան»  ըլլա՛յ Հայաստանեան, ըլլա՛յ օտարաբնակ, որտեղ թիւր եւ անյարիր լրատուութիւն մը կը ծորայ յաճախ Սուրիոյ վարչակարգը անմիջականօրէն կամ ոչ, յանցանքի վերագրման  թիրախ  դարձնելով:

Լիբանանեան օրաթերթ մը օրինակ, հաղորդելով նախագահ Պաշշար Ալ Ասատի 6 Յունուարի ելոյթի լուրը, չհասկցայ թէ ինչո՞ւ մէկ քանի նախադասութիւններէ անմիջապէս ետք երկարօրէն անդրադարձած է ամերիկեան, եւրոպական ու մանաւանդ թրքական քննադատութիւններու վրայ, փոխանակ շեշտելու խաղաղութեան ի սէր առաջադրուած քայլերը, որ  արտասանուած ճառի նպատակն էր:

Տե՛ս    http://www.aztagdaily.com/archives/101444

9 Յունիսին Հալէպի մէջ 14/15 տարեկան 3 փամփուշտներով (երկուքը գլխեն, մէկը ծոծրակեն) ընտանիքին առջեւ սպաննուած արաբ պատանիի մը լուրը ահաւոր արձագանք կը գտնէ գաւաթ մը սուրճի համար, իսկ 10 Յունիսին նոյն (հայկական)  թերթէն կը կարդանք Դամասկոսի  վիրաւորուած հայ  պատանիի մը մասին  լուրը   «հրասանի  հրթիռներու»    առ ի  հետեւանք . . . :

Տե՛ս    http://www.aztagdaily.com/archives/124277

 Տե՛ս    Հալէպի  պատանին   Mouhammad   Alqata 

mohammed_qatta_salmo_killed_syria_thg_130610_wblog

 attention  graphic images  /  + 18  ուշադրութիւն՝  զգայացունց  վիտէօ

http://english.ruvr.ru/news/2013_06_10/Syrian-militants-shoot-15-year-old-boy-on-pretext-of-blasphemy-9597/

https://www.facebook.com/sham.network.news/posts/45038902838036

Սակայն այս մէկը առաջինը չեր,   Տե՛ս

       muhammad-ahmad-ousman-1              muhammad-ahmad-ousman-2

                                                                                        Ahmed  Mouhammad  Ousman

Ալ Քայտայի միաւոր, ուահապիստ, սալաֆիստ կամ դաքֆիրիստ զինեալներու այս ոճիրը շարունակութիւնն է բազում նախորդներու, որոնք եւս տեղ չեն ունեցած հայ մամուլի մէջ:

Ինչ կը վերաբերի Հայաստանեան զիր զիպիլ լրատուական աշխարհին, այդտեղ ուղղակիօրէն կը գնդակահարուի «Ասատեան րէժիմ»ը, «Ասատեան վարչակարգային բանակ»ը, եւ «Պաշշար Ասատի ոճրագործ րէժիմը»  եւյլն, եւյլն,  յիշելու  համար  առնուազն  մէկական  օրինակներ . . . :

Տե՛ս    http://www.armlour.com/am/content/4/1/4257/

Նաեւ    http://www.armlour.com/am/content/4/1/4940/

Սուրիոյ տագնապի մինչեւ օրս երկարող պատերազմական ու մարդկութեան դէմ կատարուող ոճրային  արարքները  իրենց համապատասխան տեղը չունին հայկական աղբիւրներու մէջ, ո՛չ հաղորդագրութեան առումով ո՛չ ալ անաչար ու արդարացի  մեկնաբանութեամբ:

Չկայ ու չե՛ք հանդիպիր որեւէ աղբիւրի, ուր ջարդ եւ կոտորած թոյլատրող / հրահանգող համաշխարհային ու տարածաշրջանային կայսրութիւններ կը մատնանշուին:

Ընդհակառակը, կը հանդիպիք վերեւ նշուած խտրական  կամ ալ   «ըսաւ»  ու  «ըսաւ»«եւ ըսաւ»«նաեւ ըսաւ»«եւ ան աւելցուց ըսելով»  . . . ասոր անոր ըսածներով   չակերտաւոր  լրատուութեանց:

Իսկ Հայաստանեան խտրականութեան փարոս հեռուստակայանները ինքնին ամերիկայի խօսնակներն են իրենց «ըստ ԱՄՆ-ի արտգործ նախարարության մամուլի ծառայության հայտարարության», կամ, «ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտը կանխատեսում  է . . . »,  «ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հայտարարել է  . . . »«ԱՄՆ-ի» ու  «ԱՄՆ-ի»  «Ամերկայի»   եւ   «Միացյալ  Նահանգների»  եւյլն, եւյլն:

Եւս առաւել հետաքրքրական է երբ օգտագործուած նկարահանումները «Սիրիայի ընդդիմության»  արձանագրութիւններն են «Ալլահ ու Ագպար»ներու շարն ի շարանով . . . , սակայն երբե՛ք Սուրիական Արաբական Բանակի իրագործումները . . . :

Ի՞նչ  «ընդդիմութիւն»  .  .  .  որո՞նք  են  «ընդդիմացողները»  եւ  որո՞նք  են  «ապստամբները»  .  .  .  :

Իսկ ի՞նչ են խորքին մէջ ծրագրուած ահաբեկչութիւնները, եթէ ոչ սիոնական մեծապետական ախորժակները աւելի եւս ներծծուին:

Այս առնչութեամբ ընդյատակեայ պահապան կազմակերպութիւններ աշխոյժ գործունէութիւն կը վարեն, ինչպէս մասոնականութիւնը, եւ որոնց շարքերը խտացուցած են նաեւ հայկական աւագանիի կարեւոր հատուածը՝ ընկերային, մշակութային, կրօնական, կուսակցական ու պետական ասպարէզի:

Պատճառ, թէ ինչո՞ւ հայոց «լրատու» աշխարհը զերծ կը մնայ սիոնիզմը քօղազերծելէ իր բազմազան ուղեգծերու վերաբերեալ:

Բոլոր այն աղբիւրներու միջոցաւ որով չէք հանդիպիր այս իրողութեան, ինքնին  կը  փաստեն,  որ  ՆՈՅՆ  ՈՒՂԵԳԾԻ  ԳՈՐԾԱԿԱՏԱՐՆԵՐ  ԵՆ:

Սիոնական թերթերէ մինչեւ օրս ալ ցայտուն են հետամտուած նպատակները. 16 Յունիս թուակիր Ետիօթ Ահարոնոթ թերթը Ալեքս Ֆիշման / Alex Fishman ստորագրութեամբ կը բացայայտէ սրտի խորերէն եկած բաղձանքը, բնաբան ունենալով «Թող որ հանգստօրէն զիրար սպաննեն»«Let them kill themselves quietly » –  խօսքը  կը  վերաբերի  բնականաբար  արաբներուն:

Տե՛ս   http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4391453,00.html

17 Յունիս թուակիր, նոյն թերթը լոյս կ՛ընծայէ՝  «Ասատը պէտք չէ յաղթէ»«Assad must not win »  Շուլա Րօմանօ Հօրինկ / Shoula Romano Horing յօդուածագրի կողմէ:

Տե՛ս   http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4393168,00.html

Նկատի ունենալ որ 19 Մայիսէն 5 Յունիս տեուող Ալ Գուսէյրի ազատագրութենէն անմիջապէս ետք արեւմտեան քաղաքական կործանիչները, յանձինս իրենց նախագահներուն, դարձան մէկական կատղած շուներ, որոնց բեռնէն աւելիով սկսան  պատերազմը  չդադրեցնելու  հաջոցներ  լսուիլ:

Առաջ քաշուած լոզունքը «ոյժերու հաւասարակշռութիւնը պահելու»  հրամայականն էր:

Այսինքն այլ խօսքով, «պէտք է շարունակուի կոտորածն ու կործանումը», որու իբրեւ արդիւնք տեղի ունեցաւ Տէր Զօրի շիա յարանուանութեան պատկանող Սուրիացի տղամարդկանց ջարդը, կանանց բռնաբարութիւնը եւ երեխաներու սատանայաբանութիւնը:

Ստորեւ զետեղուած պատկերը 2 տարեկան աղջնակի դէմ ճապհա Ալ Նոսրայի յաւելեալ բարբարոսութիւնն է,  թէ  ինչպէս   իբր  պատիժ  շիա համայնքի պատկանող ընտանիքներուն պատճառուած կոտորածէն ետք  ինչպիսի  վայրագութիւններ  կրելու  կը  դատապարտեն  անոնցմէ  սեռած  երեխաներուն . . . :

 syrian-shia-child-who-watched-parents-killed-has-heart-cut-out-by-obama-supported-syrian-rebels-islam

Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախկին նախարար Ռոլան Տիւմա – Roland Dumas «Համաշխարհային Հետազօտութիւն» – Global Research – Գանատական կազմակերպութեան պաշտօնաթերթին տուած հարցազրոյցի մը ընթացքին կը յայտնէ թէ «Սուրիոյ դէմ պատերազմը ծրագրուած էր  ՝Արաբական Գարուն՛-էն   երկու  տարի  առաջ»:

Տե՛ս  http://www.globalresearch.ca/former-french-foreign-minister-the-war-against-syria-was-planned-two-years-before-the-arab-spring/5339112

Հետեւաբար Ռուսաստանի Դաշնութեան նախագահ՝  Վլատիմիր Բութին հաշուի առնելով հեռակայ վտանգները զորս կը սպառնան իր կայսրութեան,  լուրջ պատճառներ ունի ընդդիմանալու յաջորդական ոտնձգութիւններուն, ինչպէս նաեւ  Չինաստան  ու  այլ  համակիր  մեծ  եւ  փոքր  պետութիւններ:

Այսինքն յստակ դիրքորոշում մը թէեւ իր բարդոյթները եւ սպառնալիքները կը կուտակէ մագնիսի նման, բայց առնուազն աներանգ քաղաքականութեան անսկզբունք կախակայումէն զուրկ, համարձակ դրսեւորում մը օրինակ Սուրիոյ հայկական գաղութի կողմէ տարբեր բնոյթ կ՛ընդգրկէր ապահովութեան ու պաշտպանութեան պատասխանատուութիւնը բացայայտօրէն վստահելով Սուրիական Արաբական Բանակի վերահսկութեան:

Չէ՞ որ Սուրիոյ հայկական գաղութի բոլոր  «ազգային  հասարակական»  ելոյթները կը սկսէին վարչակարգի ու մանաւանդ նախագահի փառաբանութիւններով . . . :

Չէ՞ որ «Ապրի Սուլթանը ու կեցցէ եղբայր թուրքը»  ըսելով ալ մորթուեցանք ժամանակին,  նոյն  մասոն   եղբայրներու  ձեռքով  . . . :

«Աւելի  լաւ  է  ոտքի  մահանալը,  քան  ծնկաչոք  ապրիլը»

Տոլորես  Իպարրուրի

“Mieux  vaut  mourir  debout,  que  de  vivre   à  genoux”

Dolores   Ibárruri

Սակայն այս բոլորը համարձակութիւն չեն ներշնչեր զինեալ ինքնապաշտպանական քարոզներ հնչեցնելու ազգային ազատագրական   մինարեներէն.  Բան  մը,  որու  անդրադարձած  եմ  այլ  յօդուածներով:

ՎՆԱՍԱՊԱՐՏ   «ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐ»                                                                                                    GUILTY  “DECREE”

 

Ափսոս, որ Սուրիական Արաբական Հանրապետութեան հասցուած բազում դաւերու կողքին կարծես հայկական ծփծփուն լրատուական վերլուծումներու կարգին  կը  պակսեր  նորահնար   Արեւմտեան   Հայաստանի   Շարիա   մը

الشريعة أرمينيا الغربية –  Սուրիական  գերիշխանութեան  գթին  տակ,  ճիշդ  նման  այն  դատ դատավարութեանց ,  որոնց  հիմամբ  գնդակահարումներ, գլխատումներ  ու  բարբարոսութիւններ  տեղի  ունեցան   Ճապհադ Ալ Նուսրայի  եւ  Տաղէշի  կողմէ,  մեծաւ  մասամբ  Սուրիոյ  հիւսիսային  քաղաքներու  մէջ՝   յանուն   իսլամական  շարիայի      الشريعة  الإسلامية . . . :

Շարիայական   դատարանով   –

المحكمة  الشرعية

Խօսքը  կը  վերաբերի  այսպէս   կոչուած   «Հայկական Ազգային Խորհուրդ»ի“Conseil   National   Arménien”   անուան   տակ   հաղորդուած  “ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԻՆ”՝  «Զինուորական  Դատարանի»   կազմութեան  մասին՝    հրապարակուած  այս տարուայ  Յունուարին,  որու  «շնորհիւ»   պիտի   դատապարտուին    եղեր  Սուրիոյ   յանցագործ – ոճրագործները  . . .  ??? :  

” ORDONNANCE ”   PRÉJUDICIABLE

Hélas, mise à part les nombreux complots portés à la République Arabe Syrienne, on fait croire qui manquait une invention d’une charia à la Arménie Occidentale  (en plus les analyses fluctueuses de la presse arménienne )  sous le nez de la souveraineté syrienne, exactement comme les procès et procédures sur la base desquelles, des exécutions, décapitations et barbarismes sont commis de la part de Jabhat Al Nousra et Daesh, principalement dans les villes du nord de la Syrie au nom de la charia islamique.

Cela concerne le communiqué d’une ordonnance sous le nom de soi-disant    « Conseil National Arménien »  concernant la formation d’un  « tribunal militaire »  publié en janvier de cette année,  « grâce à laquelle »  seront condamnés  paraît-il  les  coupables – assassins de la Syrie.

Տե՛ս  Վիշապի  պատկերով  «Հրամանագրի»  վերջին  երկու  պարբերութիւնները     Voir  Sous  l’image  du  Dragon  les  derniers  deux  paragraphes  de  l'”ordonnance”                     http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/fr/2013/Decret-Presidentiel-AO-7-2013.01.18.pdf

« Nouveau  Décret  de  la  Présidence  du  Conseil  National  d’Arménie  Occidentale »

« Décret  concernant  la  formation  d’un  Tribunal  spécial  de  nature  militaire »

«Հրամանագիր Զինուորական տիպի յատուկ Դատարանի կազմութեան վերաբերեալ»

مرسوم بشأن تشكيل محكمة خاصة ذات طابع عسكري”

                                ARMENAG - TRIBUNAL MILITAIRE - 1       ARMENAG - TRIBUNAL MILITAIRE - 2

Այս   «Հրամանագիրը»   հայկական  հաւ-աշխարհի  մէջ  սունկի  նման  բուսած  Արմենակ  Աբրահամեաններու  հերթական  խայտառակութիւններէն  են,  որոնք  մնացած  հաւերու  կարգին  իրենց  սատակիչ  գործունէութեամբ  կը  դասուին  ընդդէմ   ՀԱՅՈՑ:

Ինչո՞ւ :

1- Որովհետեւ  Սուրիոյ  հայկական  գաղութը  տասնեակ  տարիներէ  ի վեր  օրինակելի  հաւատարմութիւն  կը  տածէ  Սուրիական   Պետական  կառոյցներու  համար,  ու  երբեք  կարիքը  չունի   «հայկական  զինուորական  դատարանի»  նման  խայտառակութիւններու՝   իրենց  երկրորդ  հայրենի  հողին  վրայ,  քանզի  ատիկա  բացայայտ  բռնաբարում  մըն  է  երկրի  գերիշխանութեան  հանդէպ:

2- Այս,  ինչ որ  «Հրամանագրի»  հեղինակը  գաղափար  անգամ  չունի  դատական  համակարգէն,  ոչ  իսկ  ատենակալութեան  որակաւորումներէն:

Հետեւաբար  Սուրիոյ  մէջ   «Արմենակեան  զինուորական  դատարան»  մը  միայն ու միայն  կը  ծառայէ  Սուրիոյ  թշնամեաց  շահերուն,  ինչպիսիք  Սիոնիզմը  . . .

Cette  ordonnance  est  parmi  les  infamies  successives  poussé  comme    du champignon  à  la  Armenag  Aprahamian  dans  le  monde  ampoulé  du monde  arménien,  qui,  par  leur  activités  d’exterminatrices,  se  classe comme  le  restes  des  poules  contre  les  Arméniens.

Pourquoi ?

1- Parce que, la communauté arménienne de la Syrie fait preuve d’une loyauté exemplaire depuis des décennies pour les institutions de l’Etat Syrienne et n’a pas besoin une telle mascarade comme  « tribunal  militaire arménien »  sur le sol de leur deuxième patrie,  car  c’est  une  violation flagrante  vis-à-vis de  la  souveraineté  du  pays.

2- L’auteur de cette dites  “ordonnance”  n’a aucune notion du système judiciaire ni même les qualificatifs d’une magistrature.

Par  conséquent,  un  ” tribunal  militaire  à  la  armenag ”  en  Syrie  servira  tout  simplement  aux  intérêts  des  ennemis  de  la  Syrie,  comme  par  ex.  le  Sionisme  . . .

 ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ        فيليب ساسون        PHILIP   SASOUN

  22  Յունիս / June,  2013


Comments are closed.