Հայ Մասոնականներու Դաշնակցութիւնը (ՀՅԴ ??)

                                                                Հայ   Մասոնականներու

                                                           Դաշնակցութիւնը   (ՀՅԴ  ??)

                                                                           Պոլսոյ   մէջ

                                                                         The  Armenian

                                                           Masonic  Federation  (ARF ??)

                                                                            in   Istanbul

internationale-socialiste-a-istanbul

Բնականաբար, որովհետեւ հայկական աշխարհի մէջ ուրիշ նողկալի լուրերու կարելի  չէ  հանդիպիլ  բացի  ՀՅԴ  լրատուաթութակներու  միջոցաւ:

http://www.aztagdaily.com/archives/160421

Արդարեւ, 11 եւ 12 նոյեմբերին կայացած է Ընկերվար Միջազգայնականի խորհրդաժողով մը Պոլսոյ մէջ, մասնակցութեամբ Մասոնականներու Կուսակցութեան բիւրոյի անդամի մը:

Նմանօրինակ հաղորդումներ չեն, որոնք թարմացնելու են հայկական թմրեցուած ու սառապահպանուած կացութիւնը, ո՛չ իսկ նշեալ աղբիւրները:

Ի՞նչ  է   Ընկերվար   Միջազգայնականը

Internationale  Socialiste

Ընկերվար Միջազգայնականը   Ֆրանսական ընկերվարական կուսակցութեան պապան  կարելի է համարել, որու անդամ են համայնավար կամ ընկերվարական աշխարհի գրեթէ բոլոր երկիրներէն կուսակցութիւններ ու կազմակերպութիւններ:

Միջազգային այս կազմակերպութիւնը իր հետապնդած ծրագրով կը դասաւորուի  Նոր Աշխարհի Կարգի  –  Nouvel Ordre Mondial  (NWO – New World Order հաստատման ուժեղագոյն կառոյցներու կողքին, ինչպիսիք օրինակ. Արտաքին Յարաբերութիւններու Խորհուրդը – Conseil des Relations Etrangères (CFR – Council on Foreign Relations), եւ Եռակողմանի Յանձնաժողով ը  –  Commission Trilatérale (TC – Trilateral  Commission):

Եռակողմանի Յանձնաժողովը կազմուած է, մէկ կողմէ Ամերիկա – Գանատա, միւս կողմէ Ճափօն ու Եւրոպական Համայնք Communauté Européenne  կայսրութիւններով, որոնց եռամիութեամբ նպատակադրուած է համաշխարհային տիրապետման բանեցումը:

Այս հաստատութիւնները քաղաքական, տնտեսական, ապահովական ու կառավարական միահեծան դրութիւն մը կը հետամտին կարգել, ինչ որ կը բնորոշուի իբրեւ  Նոր  Աշխարհի  Կարգ,  եւ որու ուղղակիօրէն ակնարկած են հայր եւ որդի Պուշերը Ամերիկաներէն, նաեւ փոքրիկն Սարքոզի ու փոխարինող սիոնիստ  Հոլլանտ,   Եւրոպաներէն:

Փաստելու համար, որ Ընկերվարական Ֆրանսան նոյնքան ձախաւեր ու կործանարար է որքան նախորդը, հարկ է հետեւիլ յառաջացած ըմբոստական շարժումներուն, ինչպիսիք օրինակ  «mariage pour tous»  –  «ամուսնութիւն բոլորի  համար»,  ու վերջերս  «la révolte des bonnets rouges» – «կարմիր  գտակներու  ապստամբութիւնը »:

Տե՛ս

http://nouvelles-infos.blogspot.fr/

Նոր Աշխարհի Կարգի իրականացման համար կան միաժամանակ ծածուկ – occulte եւ սատանայական կազմակերպութիւններ, որոնց հրահրումներու պատճառաւ աշխարհ բեռնաւորուած է ամբարշտական ու պատերազմական դրութեամբ:

Ի դէպ, հայկական աշխարհը անմասն չէ Նոր Աշխարհի Կարգի ծուղակէն, ինչպէս կը փաստէ նոր գաղափարախօսութեամբ հանդէս եկող ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, որմով վերջին պարբերութեան վերջին նախադասութեամբ, խօսելով «համաշխարհային քաղաքականութեան մէջ» հայկական ինքնուրոյնութեան մասին, զարմանալիօրէն ինկած է «նոր աշխարհահամակարգի»  գիրկը:

Տե՛ս

http://www.keghart.com/Declaration-ACAssociations

Ընկերվար  Միջազգայնականը  նոյն  ուղեգծի  տիրացուներէն  է,  իր  ստաբանուած  նպատակներով,  ինչպէս,  «խաղաղութիւն», «անվտանգութիւն»,  «ժողովրդավարութիւն»,   եւյլն:

Ընկերվար  Միջազգայնականի   խորհրդանիշը   նոյնն   է,  ինչ   որ  Ֆրանսական  Ընկերվարական  կուսակցութեանը  . . .

Վարդ  մը  պրկուած  բռունցքի  մէջ

internationale-socialiste

Վարդի   խորհուրդը.

Կու գայ ուղղակիօրէն մասոնական Սկովտիական ծէսի 16-էն 18-րդ աստիճանէ: Այժմու Հին եւ Ընդունուած Սկովտիական Ծէսի 18-րդ աստիճանը՝  Վարդ – Խաչ  ասպետ կոչուած:  REAA  –  Rite  Ecossais  Ancien  et  Accepté.

Տե՛ս

http://www.nouvelordremondial.cc/2007/07/14/internationale-socialiste/

rose-croix

                                                                                         Rose-Croix    Վարդ Խաչ

Աւելի հեռաւոր պատմական տուեալներու հիմամբ, կու գայ նաեւ  Յունական դիցաբանութենէն:

Թէեւ բոլոր անդամակից կուսակցութիւններ իրենց յարող անդամներով կարելի չէ համարել մասոնականութեան եղբայր-ծառաներ, սակայն բազում փաստերու հիմամբ հաստատուած իրողութիւն է  գլխաւոր  տարրերու ենթարկուածութիւնը  գաղտնի   ուժերուն:

Ֆրանսական համակարգը մինչեւ ծուծը մասոնականութեամբ ծծուած է, յատկապէս իրենց Յեղափոխութենէն (1789թ.) սկսած, մինչեւ մեր օրերը, ուր նշանաբաններ եւ խորհրդանիշներ ողողած են երկրի բոլոր կառոյցները:

Liberté – Égalité – Fraternité  /  Ազատութիւն – Հաւասարութիւն – Եղբայրութիւն լոզունգն անգամ կու գայ մասոնական արմատներէն:

Հայաստան  եւս  ձեռմնազատ  չէ  տիրող  կացութենէն,

                               Մասոնական նշան - Երեւան հրապատակ

                             Հայաստան,  Երեւանի  հրապարակ  կառավարական  շէնքի  վրայ  մասոնական  խորհրդանշան     

                                                     Arménie, – Erevan  Symbole maçonnique sur le bâtiment gouvernementale

նոյնիսկ Արցախի Հանրապետութիւնը, զոր կը գտնուի Նոր Աշխարհի Կարգի  տեսութիւններու  ներքոյ:

                                                                                                     Armoirie de Artsakh

                                                                       Արեւածագ՝  Լուսաւորեալներու խորհրդանիշ        

                                   Armoirie de la République d’Artsakh  La Nouvelle Aube d’un Nouveau Jour  Symbole    Illuminati

Մասոնականութիւ նը ինքնին հայկական աշխարհ մուտք է գործած շնորհիւ Պոլսոյ հայոց:

Տե՛ս

http://www.irates.am/hy/PyS3dxjp518ykeKctwJLusXPBY

Հետեւաբար դաշնակցական բիւրոյականի շեշտած «պատմական նշանակութիւն»  ունեցող ներկայութիւնը  Ընկերվար  Միջազգայնականի  նիստին Պոլսոյ մէջ,  իրօք կը համընկնի պատմականութեան, որտեղ զանազան երկրներէ  հասած  եղբայրներ  կողք կողքի  «արարչական»  ծրագիրներ կը մշակեն:

Հետաքրքրական է նաեւ այն երեւոյթը, որ նիստերուն իրենց մասնակցութիւնը բերած  են   Սուրիական   ընդդիմութեան   դաշնակցութեան   պատուիրակութիւն  մը  –

« coalition nationale des forces de l’opposition et de la révolution syrienne » –

« الائتلاف  الوطني  لقوى  المعارضة  والثورة  السورية »

որոնց աղուեսներու պատճառած նոյն օրուայ խաղաղ բնակչութեան թաղամասերը արձակուած հրթիռներէն թիրախ դարձան նաեւ դպրոցական աշակերտատար մեքենայ մը, խլելով ի շարս այլազգիներու՝ հայ երեխաներու կեանքերն ալ:

«Ընկերվարական  դաշնակցութիւնը»  փոխանակ արգելքի տակ առնելու – boycotter  Ընկերվար Միջազգայնականին  իր ներկայութիւնը, նախընտրած են մասնակցելով «պատմականութիւն» քարոզել, ենթարկուելով միաժամանակ լռութեան յարգանքի պահ յատկացնելու ականաւոր անձանց մահերու յիշատակներով՝ անտեսելով ժամեր առաջ մահկանացուն կնգուած մանկանց պարագաները:

      Դամասկոսի վարժարանի զոհուած երեխաներ

Արիւնաթաթախ Սուրիան մինչեւ օրս կը շարունակէ մնալ «մասոնական գարնան» գործակատար պետութիւններու վերահսկութեան տակ, որոնց շարքին ահաբեկչութիւն  արտահանող  գլխաւոր  սահմանակից՝   Թուրքիան:

Այս իրողութիւնը երբեւէ չի անհանգստացներ «յեղափոխական»  պիտակով գործող  մասոնական   ՀՅԴ-ն:

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ  /   INFOSASOUN

Նոյեմբեր  /  Novembre  18,  2013


Comments are closed.