ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ «ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ» ԿՈՊԻՏ ԽԱԽՏՈՒՄ

                                                     ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

                                                             «ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ»

                                                             ԿՈՊԻՏ  ԽԱԽՏՈՒՄ

                                                          WESTERN  ARMENIA’S

                                                               «PRESIDENTIAL»

                                                        FLAGRANT  VIOLATION

western-armenia-president-1-filtre

 

20 յունուար 2014թ. Միջազգային իրաւունքի  կոպիտ խախտում  – violation flagrante տեղի ունեցաւ երբ Արեւմտեան Հայաստանի պետականութեան / հանրապետութեան հիմը դրուեցաւ «Արեւմտեան Հայաստանի հանրապետութեան առաջին նախագահի / գլուխի»  ընտրութեամբ, Փարիզի 14-րդ թաղամասի կրօնական կեդրոնի մը  մէջ՝   առանց  ՀԱՆՐՈՒԹԵԱՆ  եւ  ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ:

4 փետրուար 2011թ. Արեւմտեան Հայաստանի վտարանդի կառավարութեան կազմութեան հռչակումէն 3 տարի անց, հայկական քաղաքական աշխարհի սեղմ հաւաքականութիւն  մը ականատես եղաւ միջազգային իրաւական հարթակի վրայ անհաղորդ իրադրութեան մը, որն է պետականութեան հիմնադրութիւնը՝  հանրապետական կարգավիճակով նախագահի ընտրութեան:

Դեկտեմբեր 2013թ.

Արեւմտեան  Հայաստանի  ( անիրական – fictif )  Ազգային  Խորհուրդ,

Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի ( անկատար – incomplet ) Կառավարութիւն անուններու օգտագործմամբ ծնունդ կ՛առնէ Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարան մը  «համացանցային ընտրախողովակներով»:

Տեղին է նշել, որ երկուշաբթի 20 յունուար 2014թ. Արեւմտեան Հայաստանի նախագահի / գլուխի «ընտրանքը»  նախօրօք որոշուած  դրոյթ մըն էր, որովհետեւ 40-ը չգերազանցող ներկաներէն, որոնց  կարգին  «խորհրդարանականներ»՝ մէկը առաջարկեց երկրորդ անուն մը, սակայն առաջադրուողը հրաժարելով ճամբան հարթեց միակ ու ակնկալուած  վերեւ նշուած նախօրօք որոշուած  նախագահի / գլուխի նշանակման, այսինքն  Արեւմտեան  Հայաստանի  (անիրական – fictif) Ազգային  Խորհուրդի  նախագահին / գլուխին:

Այս նախօրօք որոշուածը  այնքան էր նախօրօք որոշուած,  որ մինչեւ անգամ «ընտրուած»  նախագահի / գլուխի պուճուր  գորգն ալ նախատեսուած էր, որու վրայ կանգնած  «Արեւմտեան Հայաստանի նախագահը / գլուխը» նախօրօք պատրաստուած  երդմնագիրն  ալ  ընթերցեց  . . . :   

Բնականաբար,  որովհետեւ  նախօրօք  բանեցուած  խորհրդարանական  սիսթեմի կազմութեան համար որոշուած «նախագահական  համակարգը»  –  régime  présidentiel   ճամբան  հարթեց  հետագայ  պետական / հանրապետական  նախագահութիւններու  /  գլուխներու …:

Ահաւասիկ,  թէ ի՞նչու 3 տարի ետք հրամայական դարձաւ պետականութեան մը հիմքը հաստատելու հանրապետութեան նախագահի  / գլուխի  մակարդակով:   Մութ  ծալքերէն  մին՝   բացայայտուած:

Այստեղ մէկ վարկած կրնայ որոշիչ հանգամանք ունենալ՝  միանձնեայ  հեղինակութեան  ամրապնդման  ազդակը:

Աշխարհի մէջ այսօրուայ դրութեամբ կարելի է գտնել 20-է պակաս վտարանդի կառավարութիւններ, որոնք բոլորն ալ անխտիր կը բանին կառավարութեան պետի / գլուխի  – chef de gouvernementգլխավորութեամբ,  իսկ  մէկը  միայն  հանրապետութեան նախագահի  յորջորջումով,  այն  ալ  Ամերիկածին  Չինացի  Ույկուրներու  միութիւնը:

Երբ խօսք կայ պետութեան նախագահի / գլուխի լինելութեան մասին, ուստի բնականաբար կեանքի կոչուած պէտք է համարել հանրապետական սիսթեմի  մը,  հետեւաբար  պետականութեան:

Միջազգային իրաւունքի համաձայն սակայն, պետութիւն կառոյցի կամ համակարգի գոյութեան գրաւականը  հողային սահմանուած  տարածքներն  են,  նաեւ  ժողովրդային  զանգուածի  բնակութիւնը   այդ  սահմաններէն  ներս:

Պետութիւն  անդամը  գոյութեան  իրաւունք  ունի  այս  օրինականութեամբ  միայն:  Ատկից  դուրս,  միջազգային  օրինազանցութիւն  է:

Հայոց իրաւազրկուած կացութենէն ելնելով, միջազգային իրաւական լծակները օգտագործելու մտադրութեամբ կարելի չէ պահանջատիրական թղթածրարներով ակնկալել դրական արդիւնքներ ձեռք բերել, երբ մէկ կողմէն պախարակելով  թշնամեաց կոպիտ  խախտումները,  մենք ինքնիրենս կը գտնուինք նոյնանման  խախտումներու  կոպիտ   դիրքորոշման վրայ:

Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութիւն,

Արեւմտեան  Հայաստանի  Խորհրդարան,  արդէն  բաւական  է:  Մնացածը  չտեսութեան  տեսութիւնն  է:  

Այս բոլորով հանդերձ, ինչպէս տեսերիզը կը վկայէ, երկար րոպէներ ներկաները քաշկռտուեցան  նախագահ / գլուխ  տարբերութիւն խեղկատակութիւններով, մինչդեռ խորքին մէջ պետութեան  նախագահ / գլուխ  նոյնութիւններ են: Ըլլան անոնք արքայական կամ հանրապետական սիսթեմներու գլուխներ:  Ի տարբերութիւն սակայն, երբ նախագահական կամ խորհրդարանական հանրապետութեան գլուխը կրնայ ըլլալ թէ՛ պետութեան, եւ թէ՛ կառավարութեան գլուխը:

Կարեւոր է նաեւ ընդօրինակութիւններով չսայթաքիլ, օրինակ Արեւելեան Հայաստանի  տերմինները  օգտագործելով որակումներ  տալ,  արեւելեանը  արեւմտեան  դարձնելով:  Գնահատելի պիտի ըլլար ինքնատիպ կառոյցի մշակումը:

Օրինակ, միջազգային բեմի վրայ Դիպեթեան վտարանդի կառավարութիւնը (1959թ.) երբեւէ չէ ձգտած աւելորդ օրինախախտման: Նկատեցեք, թէ ո՛չ անոնք եւ ո՛չ այլազգի վտարանդի կառավարականները որոշած են պետականութիւն կամ հանրապետութիւն յորջորջել նախագահի ընտրութեամբ, եւ սահմանափակուած կը մնան խորհրդարանական կառոյցի կից  ընկերային, մշակութային ու նիւթական կարիքներու հոգածութեամբ բարւոք մակարդակի վրայ պահել Դիպեթցի գաղթականաց իրավիճակը:  Ըստ երեւոյթին շատ ալ լաւ կը ստացուի:

Հակառակ այն իրողութեան, որ Տալայի Լաման իր ելոյթներով կրնայ պատահիլ  հանդէս  գալ  բարի  սվասթիքայով :

Անոր հասցէին մինչեւ անգամ տակաւին կ՛ակնարկուի CIA-ի գործակալ ըլլալ . . . :

Dalai Lama_Nazi_ 2-381x415

                                                             Տալայի  Լամա + բարի  սվասթիքա (աջակողմեան թեքումով)

CIA-ի առումով հայկական աշխարհի մէջ եւս գործակալ մը ամերիկաներէն միջին արեւելքներ սլքտալէ ու Լիբանան սպրդելէ ետք, ոտք դրաւ Զինեալ Պայքար մղող Բանակի մը ծոցը, ապա պառակտման եւ իրարսպանութեան նպաստելով հետաքային արաբական ու եւրոպական երկրներէն հասցուցին Արցախ ու դարձուցին  շնորհուած  ազատամարտի  ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐ . . . :

Միամիտ ու ոչխար հայ զանգուածը մինչեւ օրս կը փառաբանէ զայն իբրեւ այդպիսին:

Արեւմտեան Հայաստանի վտարանդի կառավարութիւնը հրամայական էր տակաւին արտագաղթէն անմիջապէս յաջորդող տարիներուն, բայց ունենալով սկզբնական շրջաններէն իսկ փճացած կուսակցապետութիւն, որեւէ կերպ կարելի չեղաւ քաղաքական արթնամտութեամբ կեանքի կոչել այդօրինակ կառոյց մը:

8–9 տասնամեակներու հայապահպանումգոյապահպանում  լօզունքը իր գնահատելի որակաւորումը չունեցաւ, ընդհակառակը, հայը, սկսած իր առաջնորդութենէն, միշդ ալ փաստեց օտարալիզ  իր նկարագիրը, որու պատճառաւ կեդրոնացուած ողնաշարային  կառավարատիպ  կառոյցի առ ի չգոյէ տուայտելով շարունակեց ովկիանոսի հողմակոծեալ ալիքներու նման հոս ու հոն թափթփիլ:

Հայկական հարցի լուծումը կարիք չունի հոգեկան խառնշտկուած անձնաւորութեանց առաջնորդութեան, ո՛չ  իսկ  կրկնօրինակ – copie conforme  –  խորհրդանշաններու:

Ի տես համաշխարհային այժմու կացութեան եւ ապագայ ակնկալուած Նոր Աշխարհի Կարգի ծրագրաց, արդէն հայկական հարցը ծանրակշիռ հանգամանք չկրեր, իսկ այնժամ երբ տակաւին չենք հասած օրինակելի քաղաքական հզօր ուժի՝ ո՛չ  երէկուայ, ո՛չ ալ նորօրեայ կոպիտ խախտումները  մեզ կը տանին բռնագրաւեալ  Արեւմտեան  Հայաստան:

Ս Ա Ս Ն Ա Լ Ո Ւ Ր  /  S A S O U N N E W S

30 յունուար /  january  2014

արտառոց տրամադրութիւններ ստեղծած այս յօդուածը

կը հրապարակուի անգամ մը եւս՝   վերջնականապէս

Օգոստոս  / August  2014


Comments are closed.