SAMANTHA POWER AND THE ARMENIAN AWKWARDNESS

                                   

                                     ՍԱՄԱՆԹԱ  ՓԱՈՒԸՐ

                                                      ԵՒ

                          ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ՁԱԽԱՒԵՐՈՒԹԻՒՆԸ

                                     SAMANTHA  POWER

                                               AND  THE

                            ARMENIAN  AWKWARDNESS

                               

Ատոլֆ Հիթլեր նշած է. «Ամէն քարոզչութիւն (բրոբականտ) պէտք է ըլլայ հանրայայտ, եւ ինքզինք յարմարցնէ բանականութեան նուազագոյն հասկացողութեան՝  բոլոր անոնց, որոնց կը միտի հասնիլ»:

«All propaganda has to be popular and has to accommodate itself to the comprehension of the least intelligent of those whom it seeks to reach ».

Adolf  Hitler

Սոյն մտքի դիտաւորութիւնը նկատի ունենալով դժուար չէ անդրադառնալ, որ Հիթլերի նմանները, իրմէ առաջ եւ ետք, ի մասնաւորի քաղաքական ու ՝մարդկային իրաւական՛ մեր դարաշրջանին ժողովուրդներ քաշկռտող պետերն ու պետութիւնները նոյն մեթոտի կիրարկողներն են:

Կարելի եղածին չափ տրորէն բոլոր այն հաւաքականութիւնները, համայնքներն ու ժողովուրդները, որոնց յուզող գլխաւոր խնդիրներուն ի տես քաղաքական ամենահրապուրիչ տեսութիւն / լոզունքներու խաղերով շարունակեն ընդարմացնել իրենց ծոցին մէջ:

Տրուած ըլլալով, որ հայկական բազմաճիւղ սփիւռքը նոյնօրինակ ճաղաւոր շինուածքի պահպանութեան ենթակայ է, եւ որոնց «պահապան» ու «պաշտպան» մեկուսի եւ միաձուլուած, ինքնակոչ ու աղանդաւորական   («աւանդական» ??)  առաջնորդութիւնը հնուց ի վեր հակուած են փչող հովերու ոյժով հովուելու, հետեւաբար ամէն հովերով թռչող հաւքերու ծիւ-ծիւները պաշտամունքի ու երկրպագութեան առարկայ կը դառնայ այդ ձախաւերներու կողմէ:

Իսկ որովհետեւ լրատուական ցանցը եւս նոյն մակարդակի առաջնորդութեան քամիներու վրայ կօ-կօ- կօկօ կը սաւառնին, հետեւաբար զարմանալի պիտի չըլլայ արտացոլումը նշմարել իրենց աղբիւրներէն:

Այնպէս որ հայկական քաղաքական տկար / բոշայական պահանջատիրութիւնը հակուած է արտաքին քարոզչամեքենայի ենթարկուածութեամբ, պարզապէս որովհետեւ իր կողմէ ոչինչ ունի պարտադրելիք, համաձայն որու պիտի տիրանար արդարացի տարրական իրաւունքներու:

Այս իրողութեան կենդանի օրինակը կը հանդիսանայ փոքրիկն Սարքոզիի երկու տարի առաջ (Հոկտ. 2011թ.) Հայաստան տուած ընտրապայքարային այցը, որ électrochoc ային վիճակներու մատնեց յատկապէս Ֆրանսայի հայկական գաղութի   Président ները  իրենց  հօտերով:

Նոր Աշխարհի Կարգի  (New World Order)  հաւատաւոր ծառայ ու սատանայապաշտ Սարքոզին յանկարծ յիշած էր, որ առաջին նախագահական (2007թ.) ընտրութեան օրերուն խոստում մը կատարած էր հայոց ջոջերուն, թէ իրենց պապերու ջարդի դրժումը քրէականացնող օրինագծի քուէարկման ի նպաստ պիտի պայքարի, երբ նախագահ ընտրուի, որու իրագործման համար գօտին սեղմած 5 տարի յետոյ միայն,  դարձեալ ընտրապայքարային նկրտումներով Հայաստաններ հասաւ հայկական պետականութեան միջոցաւ Ֆրանսացի  հայերու  քուէները  գրգռելու:

Տե՛ս

http://www.lefigaro.fr/international/2011/10/07/01003-20111007ARTFIG00575-genocide-armenien-reponse-cinglante-d-ankara-a-paris.php

Ֆրանսայի հարաւը այդ ժամանակներուն արեւու ջերմութեան տակ «Սոֆիա Լօրէն»  մը ծաղկեցաւ ու  «հայկական  ցեղասպանութեան»  քրէականացման ջահը բարձրացուցած   մարաթոնեան   վազքով հասաւ մինչեւ Փարիզ, որու ետեւէն փէշին  ծայրէն  բռնած  կը  սողային  հայկական  ընկերակցութեանց  /  associations –ներու   Présidentները . . . :

Սէնարիօյի  աւարտը բոլորիս համար ծանօթ է, երբ օրինագիծը մինչեւ Ֆրանսական ծերակոյտ հասնելով միանգամայն քաղաքական ջարդի ենթարկեցին  «génocide  arménien» ը:

Սարքոզի  եւ «Սոֆիա Լօրէն»  ընտրաշրջանի կապանքներէն ձերմնազատ են այժմ,  ու լծուած  ամէն  ոք  իր   ambitionներու   հետամտութեամբ:

Այս կացութեան ընդմէջ, ինչպէս միշտ, քաղաքական ու դիւանագիտական իր ճարպիկութեամբ փայլփլաց թրքական աշխարհը, որ անմիջականօրէն պախարակեց  եղելութիւնը,  զայն  որակելով  ընտրական  արշաւանքի  falsification  –  խարդախութիւն:

Հայկական  աշխարհը  կը գոյատեւէ  իր  խարխափումը:

Փոքրիկն Սարքոզի, առ ի վարձատրութիւն սիոնիզմի պահպանման իր մղած պայքարին, պատուոգիրով կը մեծարուի Իսրայէլի մէջ (Մայիս 2013թ.), որու առթիւ խօսք առած, ցաւով կը մեկնաբանէր Սուրիոյ ներխուժման ձախողութիւնը, զոր իբր վերջ պիտի տար ի գործ դրուող «génocide» -ին, օրինակ բերելով Լիպիան, ուր  յաջողութիւն  ձեռք  բերած  են  եղեր  այս  առումով:

Տես՝

Նշենք  որ  Սարքոզի  Րապպիական  արմատներ  ունի,  իսկ  երկրորդ ??  կողակիցը՝  Carla  BRUNI,  եւս  հրեայ:

Տակաւին  աւելին.

Սարքոզիի յաջորդ, մասոն Հոլլանտ (երկրորդ կողակիցը՝ Valérie TRIERWEILER, հրեայ)  ոչ եւս առաւելութեամբ կը զատորոշուի. Մանաւանդ երբ նկատի կ՛ունենանք այն խայտառակ պատասխան նամակով (2 Մայիս 2012թ.) արտայայտած դիրքորոշումները ուղղուած թուրք հայատեաց մարդու մը, որով ոչինչով կը տարբերուի իր նախորդի ունեցած դիրքորոշումէն, որու ի պատիւ Ֆրանսայի հայ  մասոններու դաշնակցութիւնը ամենայն փառահեղութեամբ ելոյթներ  կազմակերպեցին  քուէարկութիւններու  գրգռման  ի նպաստ . . . :

Տե՛ս

Հոլլանտի խայտառակ նամակի Ազդակ օրաթերթի հայերէն խայտառակ թարգմանութիւնը:

http://maratoug.com/archives/1527

«Ցեղասպանութիւն»  բառի  ախտը   La  maladie  du  mot   « génocide »

Հիթլերի «հանրայայտ քարոզչութիւնը» որով «կը միտի» գրաւել «անոնց բանականութիւնը»  որոնք թիրախ են օգտագործման՝  իր կատարելագործումը կը գտնէ նաեւ  հայկականի  պարագային:

Արդարեւ, հայկական սփիւռքի յետցեղասպանութեան դարաշրջանին որդեգրած կրաւորականութեան առ ի հետեւանք, փոխանակ գօտեպնդուած իրաւական գետնի վրայ պայքար մղեր թէ՛ մարդկային, թէ՛ նիւթական վնասահատուցման ուղղութեամբ՝ հարկադրուած է գոյութենապահպանման հրամայականը գերադասելու:

Այս առումով կարելի չէ պետականութեան չգոյութիւնը պատճառաբանել իբրեւ հիմք ձախաւերութեան, պարզապէս որովհետեւ Նիւրեմպերկ մը (Նոյ. 1945 – Հոկտ. 1946թթ.) ծնունթ չառաւ Իսրայէլեան պետականութեան հռչակման շնորհիւ (14 Մայիս 1948թ.) . . . մանաւանդ որ Նիւրեմպերկ մը հրեաներու դէմ ի գործ դրուած ցեղասպանութեան դատապարտումը հիմնանպատակ չունէր:

Ցեղասպանութիւն բառի բարդոյթով, complexé  հոգեվիճակով, ստորակայութեան հանգամանքով օր մըն է կ՛ապրի սփիւռքը, միշտ ականջակախ է, լսելու թէ որո՞ւ բեռնէն պիտի հնչուի ցեղասպանութիւն բառը: Իսկ այլեւայլ «génocide»ներու կարգին եթէ նշուեցաւ նաեւ «հայկականը», – արդէն փառաբանութիւններու եւ գովասանքներու տարափ մըն է, զորս կը թափի բեմերէ ու թերթերէ, համացանցի կայքերէ ու հեռուստացանցերէ, պանծացնելով ու պարգեւատրելով բոլոր այն հատ ու կտոր անձնաւորութիւնները, որոնք իբրեւ թէ անտեսուած  «the armenian genocide» ի  հարցը պիտի փրկեն:

Այս առումով տեղին է ընգծել 21-րդ դարուս հայոց նոր հայրենիքի (ԱՄՆ) պետական անձնաւորութեան վերագրուող «հայապաշտպան» մակդիրներու շարանը հայկական զանազան հոսանքներու կողմէ՝ ի մասնաւորի դաշնակցական  մամուլը:

«Սամանթա Փաուըրի՝ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակումը նոր փոփոխութիւններ է ենթադրում Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցում »

http://www.panorama.am/am/society/2013/09/23/joseph-braude/

«ՓԱՈՒԸՐ՝   ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՔՆՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆՑ  ՎՐԱՅ  ՊԷՏՔ  Է  ՀԻՄՆԵԼ »

http://www.yerepouni-news.com/archives/46162

Facts should drive‘  genocide analysis, Samantha Power says

http://www.tert.am/en/news/2013/07/19/us-congress/

Ուրիշներ բան չունին ասելիք, բացի ընդօրինակելու հոսկէ հոնկէ քաղուած լրատուութիւնը.

Տե՛ս

http://akunq.net/am/?p=31758

Ասպարէզի լրատուութիւն … Արեւմտահայաստանի եւ Արեւմտահայութեան Հարցերու Ուսումնասիտութեան Կեդրոն կայքով:

«Մ.Ա.Կ.-ի   ՄՕՏ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ

ԴԵՍՊԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ ՍԱՄԱՆԹԱ ՓԱՈՒԸՐ »

http://www.hairenikweekly.com/archives/14097

«ՄԱԿի Մօտ ԱՄՆի Դեսպան Նշանակուեցաւ Ցեղասպանութեանց Նկատմամբ Ամերիկեան Քաղաքականութիւնը Քննադատողը »

http://asbarez.com/arm/164222/

«Ցեղասպանութեան Ճանաչման Զօրակցող Սամանթա Փաուըր Կարեւոր Պաշտօն Կը Ստանձնէ »

http://asbarez.com/arm/56459/

«ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ   ՍԱՄԱՆԹԱ   ՓԱՈՒԸՐԻՆ »

http://www.artsakank.com.cy/am/news/armenian/2009/samantha-powers-is-free

«ԸՍՏ «ԱՅՐԻՇ ՍԵՆԹՐԸԼ» ԿԱՅՔԷՋԻՆ ՍԱՄԱՆԹԱ ՓԱՈՒԸՐ

ԿՐՆԱՅ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՅԱՋՈՐԴ ԱՐՏԱՔԻՆ

ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐԸ  ԴԱՌՆԱԼ »

http://www.aztagdaily.com/archives/5949

Նոյնպէս ուշագրաւ է տեսնել, թէ ինչպէս այս բոլոր աղբիւրները ընտրած են Սամանթա Փաուըրի այն պատկերները, որոնցմով կը ձգտին տպաւորութիւն ստեղծելով հասու դարձնել իրենց թէզերը:

Samantha Power - Panorama.am           Samantha - asbarez

       Samantha Power – panorama.am                   Samantha Power- asbarez.com

                                                           Samantha Power - Aztagdaily                                                                                        

                                                                                 Samantha Power  –  aztagdaily

Սամանթա  Փաուըր   Samantha  Power

Օգոստոս 2, 2013թ. Սամանթա Փաուըր պաշտօնապէս կը դառնայ Միահեծան Ազգերու Կառավարութեան (ՄԱԿ-ի) մօտ ԱՄՆ-ի 28-րդ դեսպանը:

Ծնեալ 1970թ., 9-10 տարեկանէն ընտանեօք կը հաստատուին Ամերիկա՝ «մարդկային իրաւանց» ու «նոր հայրենիքներու» խոստացեալ երկիր, ինչպէս է հայ ժողովուրդի մեծամասնութեան համար:

«Փիցպըրկ վայրէջք կատարելու վերաբերեալ քիչ բան կը յիշեմ, բացի անկէ, որ վստահ էի աշխարհի պատմութեան մէջ ամենամեծ օդակայնը ըլլալուս: կը յիշեմ ինչ որ հագած էի, կարմիր, ճերմակ եւ կապոյտ աստղերով շերտաւոր վերնաշապիկ մը: Այն վերնաշապիկն էր, որ Իրլանտա կը հագնէի յատուկ միջոցառումներուն:

Նոյնիսկ ըլլալով պզտիկ աղջիկ մը Տուպլինի ծանր առոգանութեամբ, որ երբեւէ չէ եղած Ամերիկա, գիտէի, որ Ամերիկայի դրօշը խորհրդանիշն է Ճակատագրի ու ազատութեան: Բայց ես շուտով կրցի իմանալ, որ այս երկրի մէջ հնարաւորութիւն ունենալու համար, մէկը կարիք չունի իրողութեան մէջ դրօշը հագնելու, այլ պէտք ունի անոր համաձայն ապրելու:

Յաջորդող երեք ամիսներուն, ամէն օր դպրոցէն վերադարձիս, ինչպէս իմ մայրը կրնայ վկայել, հայրս կրնայ վկայել, որ ես հայելիին առաջ ժամերով նստած, աճապառուած ոտնամանս (brogue from Old Irish bróc, shoe, հին Իրլանտերէնով՝ կօշիկ) հանելով, թէ ինչպէս առագօրէն պիտի կարողանամ խօսիլ ու ըլլալ Ամերիկացի »:

« I remember very little about landing in Pittsburgh, except that I was sure I was at the largest airport in the history of the world. I do remember what I was wearing, a red, white and blue Stars and Stripes T-shirt. It was the T-shirt I always wore in Ireland on special occasions.

Even as a little girl with a thick Dublin accent who had never been to America, I knew that the American flag was the symbol of fortune and of freedom. But I quickly came to learn that to find opportunity in this country, one didn’t actually need to wear the flag, one just needed to try to live up to it.

The next three months, I came home from school every day, as my mother can attest, my dad can attest, and I sat in front of the mirrors for hours, straining to drop my brogue so that I, too, could quickly speak and be American ».

http://www.heavy.com/news/2013/06/samantha-power-susan-rice-replacementun-facts-bio/

Տուպլինի զաւակ, Տուպլինի ազատագրական պայքարները անկասկած իմացած, բայց այս աստիճան արմատները ուրացող ըլլալ, պարզապէս կը մտաբերէ հայերու զանգուածային հոսքը դէպի Ամերիկաներ, որոնք նոյնքան արտորանքով կ՛ուզեն ամերիկանանալ, ինչպէս է կարգավիճակը այս ժամանակին արեւելեան Հայաստանի մէջ,  ուր  americanisationի   պրոցես մը կը տիրէ:

Սամանթա Փաուըրի վերաբերեալ թեր ու դէմ տեղեկատուութիւններ շատ կան, բայց աւելիով նկատառելի են  դէմ-ականները:

Ինչո՞ւ: Որովհետեւ անձը ինքնին փաստացի վկան է կերպարանափոխութեան՝ գաղափարափոխութեան առումով ե՛ւս:

Սամանթա Փաուըր աստիճանաբար հետզհետէ բարձրանալով վարչակարգի բարձունքները, այլակերպած է գաղափարականօրէն:

«Ուժն ամբողջական»Force Full    իր յօդուածով (Մարտ 3, 2003թ.) ան կը շեշտէ.

«Յետոյ կայ մեր յուշազրկումը: Ամերիկացիներ, որոնք պաշտօն կը ստանձնեն, ժամացոյցը կը վերականգնեն իրենց համապատասխան: Ասիկա միայն Ամերիկեան բներեւոյթ մը չէ: Ո՞րոնք, բացի պատմութեան կորստեալները երբեւէ կը ճանչնան իրենց սխալները »:

«And then there is our amnesia. Americans who take office restart the clock with themselves. This is not just an American phenomenon: Who but the losers of history ever acknowledge mistakes ? »

Նշեալ յօդուածով, լայնքով ու երկայնքով Սամանթա Փաուըր կը պախարակէ իր վարչակարգը ահաբեկչութեան շնորհած կատարեալ զօրակցութեան համար:

Դիմաշրջութիւն    V o l t e – f a c e

Ամերիկեան ծերակոյտի արտաքին յարաբերութեանց կոմիտէի առաջ նշանակման հաստատման ի տես (Յուլիս 17, 2013թ.), 2 ժամ տեւող լսողութեան ընթացքին, Սամանթա Փաուըր առաւելաբար հաստատեց գետնառիւծի գունափոխութեան իր մասնագիտութիւնը, երբ Ուիսքանսին նահանգի ծերակուտական Ռօն Ճօնսըն նոյն այս յօդուածով (Մարտ 3, 2003թ.) Ամերիկայի դէմ արտայայտած ամբաստանութիւնները օգտագործելով զինք կը հարցապնդէր, պարզաբանումներ լսելու համար:

Սամանթա Փաուըր գրած էր նոյն յօդուածով.

«Որոշ հակա-ամերիկանիզմ մը կը բխի պարզապէս մեր կոթող մը ըլլալուն համար, զոր ոտնայատակ կ՛ընէ երկիրը: Այս զգացողութիւնը կրնայ անդարմանելի ըլլալ: Սակայն աւելի հակա-ամերիկանիզմ մը կը բխի ՄՆու քաղաքական, տնտեսական եւ զինուորական դերակատարութեան հետեւմամբ, որով ի գործ դրուած է այլոց ազատութիւնները ուրանալով:

ՄՆերու արտաքին քաղաքականութիւնը պէտք է վերամտածուի: Ան կարիքը ունի ո՛չ թէ վերակազմութեան, այլ վերաձուլման: Մենք պէտք ունինք. Ոճիրներու իրագործման ի տես, պատմական հաշուարկման, որոնք հովանաւորուած կամ թոյլատրուած են Մ-Ներու կողմէ:

Ասիկա նախա-Պուշական կարգավիճակի վերականգնման պիտի հանգեցնէ, բանալով թղթածրարները, եւ ընդունելով այն մանդրայի ուժը, որով վատնեցինք անցած տասնամեակին, Կուաթեմալայի, Հարաւային Ափրիկէի եւ Եուկոսլավիոյ աջակցելու մէջ:

Երկիր մը պէտք ունի ետին նայելու նախքան դէպի առաջ շարժուելու: Mea culpa-ի ուսուցմունքի հաստատումը պիտի բարձրացնէ մեր վստահութիւնը, ցոյց տալով, որ Ամերիկայի որոշում կայացնողները իրենց նախորդներու մեղքերը չեն վաւերացներ »:

«Some anti-Americanism derives simply from our being a colossus that bestrides the earth. This resentment may be incurable. But much anti-Americanism derives from the rôle U.S. Political, economic, and military power has played in denying such freedoms to others.

U.S. Foreign policy has to be rethought. It needs not tweaking but overhauling. We need : a historical reckoning with crimes committed, sponsored, or permitted by the United States. This would entail restoring FOIA to its pre- Bush stature, opening the files, and acknowledging the force of a mantra we have spent the last decade promoting in Guatemala, South Africa, and Yugoslavia : A country has to look back before it can move forward. Instituting a doctrine of the mea culpa would enhance our credibility by showing that American decision-makers do not endorse the sins of their predecessors ».

Սամանթա Փաուըր հակառակ նշուած ազատամիտ բացագանչութիւններուն, ամբողջովին կը հակասէ իր հաստատումները կրկնակիօրէն շեշտելով Ծերակոյտի կոմիտէի դիմաց, որ ինք  «Ամերիկայի համար չքմեղանք պիտի չյայտնէ »:

«Not apologize for America ».

Ծերակուտական Ճօնսընի երկարող հարցապնդման ի պատասխան, Սամանթա Փաուըր կ՛աւելցնէ.

«Աշխատիլ Գործադիր իշխանութեան մէջ բաւականին տարբեր է քան ակադեմական թառի հնչեղութիւնը »:

«Working in the Executive branch is a lot different from sounding off from an academic perch ».

Ան մինչեւ անգամ կը հաստատէ, ծերակուտական Մարքօ Ռուպիօյի ճնշումներուն ի դէմ, որու հետ ձախաւեր փոխանակումներ ունենալով, թէ.

«Ամերիկեան առաջնորդութիւնը աշխարհի լոյսն է »:

«American leadership is the light of the world ».

«Միացեալ Նահանգները աշխարհի ամենամեծ երկիրն է »:

«the United States is the greatest country on earth ».

Տե՛ս

http:://www.tikkun.org/tikkundaily/2013/07/20/samantha-power-and-the-televangelization-of-human-rights/

Նաեւ

http://www.foxnews.com/politics/2013/07/17/un-nominee-power-refuses-to-answer-rubio-on-us-crimes/

Բնականաբար:  Յատկապէս երբ նկատի կ՛առնուի Ամերիկեան կայսերապաշտական Օպամայական վարչակարգի Պահպանելու Պատասխանատուութիւնը  Responsibility to Protect  (ՄԱու բանաձեւի պիտակով) վարդապետութեան ջատագով հանդիսանալը, համագործակցութեամբ պիլիոնատէր անձանց, ինչպիսին Ճօրճ Սօրօս, որոնք եռանդուն գործունէութիւն կը ծաւալեն Ափրիկեան բնական հարստութիւններու չարաշահման մէջ:

Տե՛ս

http://www.infowars.com/secrets-kony-2012-is-desperate-to-hide/

Նաեւ

http://kleinonline.wind.com/2011/10/15/212-4/

Սամանթա Փաուըրի Թեկնածութեան Լսումը – Nomination Hearinդարձեալ փայլատակեց hայկական ձախաւերութիւնը երբ կոմիտէի նախագահ՝ ծերակուտական Ռոպըրթ Մենենտեզի (Նիւ Ճըրսիի դեմոկրատական) կողմէ հարցուեցաւ հայոց դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան առնչութեամբ որդեգրած դիրքորոշումը, Time Magazineի մէջ իր ստորագրած յօդուածով (Հոկտ. 2007թ.), որտեղ Փաուըր «պարկեշտութեան» մասին կը խօսի Թուրքիոյ եւ ՄՆերու յարաբերութեանց ծիրեն ներս, ինչ կը վերաբերի «հայկական ցեղասպանութեան» ի նպաստ Գոնկրեսի ընդունելիք «բանաձեւական»  որոշման:

Այս հազիւ մի քանի նախադասութիւններու փոխանակումը արդէն հայկական կողմի գօտիները թուլացուցած ու տափատները գետին թափած է՝   Սամանթա Փաուըրը անգամ մը եւս փառաբանելու իբրեւ «հայապաշտպան  ցեղասպանագէտ» . . . :

Խորքին մէջ, Սամանթա Փաուըր անաչառ չէ երբ  «ցեղասպանութիւններու»  կ՛անդրադառնայ:

Իր «Խնդիր մը Դժոխքէն – Ամերիկա եւ ցեղասպանութեան դարը »«A Problam from Hell – America and the age of genocide » երկրորդ գրքով (2002թ.), զոր թէեւ առաջին գլխով կ՛ակնարկէ հայերու դէմ ի գործ դրուած ցեղասպանութիւնը, բայց իրաւական գետնի վրայ ոչինչ կ՛իրագործէ, բացի մնալով տեղեկատուուական շոյանքներու մէջ, որով յաջողած է մի՛այն հայկական լորձունքները հոսեցնելու . . . :

Սամանթա Փաուըր թող յանդգնի Ուիլսընեան իրաւական վճռի մասին պայքարիլ, որ հայերն անգամ մոռացած են՝ պետական ու աղանդաւորական կուսակցութեանց մակարդակով:

Այդ գրքի մէջ, Սամանթա Փաուըր ո՛չ մէկ գիր օգտագործած է ի՛ր գթին տակ տակաւին գոյութիւն ունեցող բնիկ ամերիկացի հնդիկներու մշակութային ցեղասպանութեան վերաբերեալ, ոչ իսկ բոլոր ցեղասպանութիւններու մասին անխտիր:

Տե՛ս

http://dissidentvoice.org/2013/07/a-diplomat-from-hell-samantha-power-and-the-quest-for-eternal-war/

Նաեւ

http://www.globalresearch.ca/the-cruise-missile-left-samantha-power-and-the-genocide-gambits/5350858

Սիոնիզմի  պահապան    Guardian  of  zionism

Րապպիական սերունդէ ծորած իրաւաբանական հարցերու մասնագէտ եւ նախկին Օպամայական ընտրապայքարի աշխատակազմի մասնակից մը ունենալով որպէս ամուսին, Սամանթա Փաուըր ամէն բախտաւորութիւն ի նպաստ դեսպան նշանակման իր հաւատարմութեան կողմը յարած է, երբ նոյն թեկնածութեան լսումի ընթացքին ամրապնդած է Իսրայէլի պաշտպանութեան խոստումները:

Արդարեւ, տարիներէ ի վեր այս ուղղութեամբ մարտնջող Սամանթա Փաուըր, շնորհիւ յաճախակի հանդիպումներու եւ խոստովանութիւններու, յաջողած է համոզել ամուսնու կայսրութեան հաւատարիմ ծառայաց, թէ ինք երբեւէ չի դաւաճանելու իր զաւակաց արմատները:

« Ճերմակ Տան» մէջ Իսրայէլացի պաշտօնեաներու ի պատիւ տրուած հանդիպման ընթացքին (2009թ.), ան իր որդւոյ պատկերը ցոյց տալով կը նշէ. թէ «հօր կողմի շառաւիղէն է . . . Րապպի Եղիա պըն Շլօմօ Զալման Քրեմեր, 18րդ դարու Հրեայ իմաստունը, որ իր ժամանակի ամենամեծ թալմուտեան գիտնականը նկատուած է »:

«Is a descendant, from his father’s side, . . . Rabbi Eliyahu ben Shlomo Zalman Kremer, the 18th-century Jewish sage who is considered the greatest talmudic scholar of his time ».

Փաուըր, որ ընդհանրապէս համակրանք չէ ունեցած ՄԱերու հանդէպ, մտահոգութիւն յայտնած է, թէ «ինչպէս կրնան համագործակցիլ խոչընդոտներ յաղթահարելու համար, որպէսզի Միացեալ Նահանգներ եւ Իսրայէլ այս ՄԱերու կացութենէն ապահովուած դուրս գան նուազագոյն կորուստներով »:

How do we work together to overcome obstacles and to ensure that both the United States and Israel get out of these U.N. Situations with the least damage ? »

Տե՛ս

http://forward.com/articles/78608/for-samantha-power-support-for-israel-is-deeply-pe/?p=all

Սամանթա Փաուըրի ամէնէն աղմկայոյզ երեւոյթը եղած էր այն, որ Միջազգային Ուսումնասիրութեանց Հիմնարկի մէջ (2002թ.), հարցազրոյցի մը ընթացքին Իսրայէլն ու Պաղէստինը «միջ-ցեղասպանական» ընդհարումէ փրկելու համար ամերիկեան  «կենդանի պաշտպանութեան ուժի » – «mammoth protection force »  տեղակայումը կը պահանջէր, սակայն շեշտը դնելով այն բանի վրայ, որ «Իսրայէլի ռազմայինները ոչ թէ սպասառկելու, այլ իրապէս դրամարկելով Պաղեստինեան նոր պետականութիւնը »:

«Not in servicing Israel’s military, but actually investing in the new state of Palestine ».

Տե՛ս

http://townhall.com/tipsheet/katiepavlich/2013/06/05/a-look-at-obamas-new-un-ambassador-radical-samantha-power-n1613587

Թեկնածութեան Լսումի օրը (Յուլիս 17, 2013թ.), Սամանթա Փաուըր շեշտակիօրէն կ՛այլակերպի, երբ Ֆլօրիտա նահանգի հանրապետական ծեռ. Մարքօ Ռուպիօ ճշգրտօրէն այս խնդրի կապակցաբար հարցեր ուղղելով հետեւեալ պատասխանը կը հայթայթէ անոր.

«Ինքզինքս հեռացուցած եմ այդ մեկնաբանութիւններէն շատ անգամներ »:

«I  have  disassociated  myself  from  those  comments  many  times ».

Տե՛ս

http://www.washingtontimes.com/news/2013/jul/17/samantha-power-un-ambassador-nominee-sidesteps-que/

Վերջապէս, Իսրայէլ . . Իսրայէլ . . օ՜հ  Իսրայէլ . .

  • «Ամերիկան մասնայատուկ յարաբերութիւն ունի Իսրայէլի հետ »,

  • «America has a special relationship with Israel »,

  • «Տէր պիտի կանգնիմ Իսրայէլի համար, եւ անխոնջօրէն պիտի պաշտպանեմ զայն »,

  • «I will stand up for Israel and work tirelessly to defend it »,

  • «Կը վստահեցնեմ ձեզ անկեղծօրէն յարձակողական ըլլալու, միաժամանակ Իսրայէլի օրինականացման պաշտպանութեան համար գործելու »,

  • «I commit to you wholeheartedly to go on offense as well as playing defense on the legitimization of Israel ».

Տե՛ս

http://consortiumnews.com/2013/07/20/samantha-power-boosts-israels-cause/

Կոտորած  ընդդէմ   «ցեղասպանութեան»   Massacre   against   « genocide »

Սամանթա Փաուըր Լիպիոյ կոտորածի «ճարտարապետը» կը նկատուի, որ իբր «genocide» ը կասեցնելու եւ «Responsibility To Protect »«Պահպանելու Պատասխանատուութեան » կեղծ բանաձեւերու դիմակով տասնեակ հազարաւոր հրթիռներով երկիրը քանդեցին, հասնելով մինչեւ նախագահի սպանութեան:

Լիպիոյ մէջ երեսուն տարիէ ի վեր արեւմտեան գաղտնի սպասարկութիւններ ահաբեկչական ծրագրեր կը ղեկավարէին:

samantha-power-wh-photo

Նոյնը պիտի պատահեր բնականաբար Սուրիոյ պարագային եթէ Ռուսական դիւանագիտութիւնը չթակարդեր ամերիկեան ձախաւերութիւնը Սուրիոյ քիմիական ուժի ոչնչացման յանձնառութեամբ (Սեպտ. 10, 2013թ.):

Ատկէ երեք օր առաջ տակաւին Ուաշինկթընի մէջ, Սամանթա Փաուըր երկար բարակ սուտերով կը քարոզէր Սուրիոյ դէմ յարձակում մը . . . :

Այսպէս, հայկական պատուանշաններու արժանացած Սամանթա Փաուըր որքան աւելի կը սաւառնի կայսերական երկինքները, այնքան աւելի կ՛ուրանայ ուսանողական մակարդակի ազատական թռիչքները, որոնցմէ մի՛այն հայոց ձախորդ օրերու հեղինակներն են, զորս հարբած կը քաշկռտուին, եւ որոնք ստրկամտական ցեխոտ ուղեղներով առաջնորդուելով գաղթաշխարհի տապանը հասցուցած են անդունդները:

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ     PHILIP  SASOUN

Հոկտեմբեր  /  October  2,  2013

Comments are closed.