ՔԷՍԱՊ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐԱԿԱՆ Ա Զ Ա Տ Ա Մ Ա Ր Տ Ը

                                                       ՔԷՍԱՊ  ԵՒ                                    

            ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐԱԿԱՆ  Ա Զ Ա Տ Ա Մ Ա Ր Տ Ը

                                                   KESAB  &  THE      

           ARMENIAN  COMMUNICATIONAL  FREEDOM  WARFARE

«  Քէսապը  մեր  մէջ  –  մենք  Քէսապի  մէջ »

«  Քէսապցիներ  ենք  բոլորս  »

«  Քէսապը  մինակ  չէ  »

«  Քէսապով  պիտի  մաքրենք  մեր  հաշիւ  . . .  »

«  Քէսապով  պիտի  ազատագրենք

    Կիլիկիա  +  Արեւմտեան  Հայաստան  . . .  »

« Միայն  Քէսապով  կայ  հայոց  փրկութիւն . . . »

 

Քէսապի վրայ թրքական հովանաւորութեամբ եւ Չեչեն վարձկան ճիհատիստներու գլխաւորութեամբ կատարուած ներխուժումը անգամ մը եւս փաստեց հայկական անզօր ու փափուկ մարտավարութեան տիպը, ինչ կը վերաբերի գաղութի հայրենակիցներու պաշտպանութեան խնդրին:

Անշրջահայեաց հայկական բազկաթոռանիստ ղեկավարութիւնը միանգամ ընդմիշտ կարգադրուեցաւ  իր յենարաններէն՝ ջարդերու հեղինակաւոր կայսերական պետութիւններէն:

Զաւալլըները ուրիշ բան չունէին անելիք, բացի հոսկէ – հոնկէ մէկ – երկու տասնեակ տողանի հաղորդագրութիւններ սփռելէ, որոնցմէ ամենաողբալին՝ երբ աղերսագրային ոճերով կ՛անկնկալէին որ այդ ջարդեր հնարող ծաւալապաշտները «դատապարտեն» Քէսապի ոտնձգութիւնը, եւ հասկցնեն Թուրքիոյ, որ ձեռմնազատ մնայ Սուրիոյ տագնապէն:

Այսքանով  չբաւարարուեցանք,  որովհետեւ  անկարող  եւ  անոյժ  հայկական  այս  կառոյցները  անգամ  մը  եւս  փողոց  իջեցուցին  մէկ  ու  կէս  միլիոնը   եւ   1915ը:

Բնականաբար, որով մերիֆէդ  – հմտութիւն չունինք, բացի մենք զմեզ լսելի դարձնելու մէկ ու կէս միլիոն  ջարդի զոհերով ու 1915ով՝  ամէն անգամ որ պայթուցիկ մը լսենք հայկական որեւէ թաղամասի մէջ՝  աշխարհի որեւէ անկիւնը . . . :

Ասիկա պատճառ դարձած է, որ օտարաց ծիծաղի առարկան դառնանք  մէկ ու կէս միլիոնի  կուտ կորկոտ չունեցող հոլովոյթի համար:

Այդ մէկ ու կէս միլիոնի ու 1915ի մէջ ընդունինք, որ մենք ալ ունեցած ենք մեր բաժինը. ուստի վերջ պէտք է տալ ամէն անգամ մէկ ու կէս միլիոն եւ 1915 հաջելու այնպիսի կայսերական պետութիւններու ոտքերու տակ, որտեղ իբրեւ փախստականներ ապաստան գտած ենք, եւ որոնք բո՛ւն իրենք են ջարդերու թոյլտուութեանց հեղինակները:

Սուրիոյ տագնապը այնպիսի հունի մէջ մտած է, որ այլեւս անհնարին է   չէզոքութեան  չուանի տակն ու վրան ցատկռտել:

Հայկական գաղութը ինչպէս այլ յօդուածներով եւս շեշտուած է՝ Սուրիոյ տագնապի փաստուած դաւադրութեան ընդմէջ պարտաւորութիւնը ունի ապաւինելու երկրի ապահովութիւնը հաստատող կանոնաւոր բանակի միջամտութեանց՝   ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒԱԾ   ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՄԲ:

Հայկական երբեմնի ուժեղ գաղութը (200 հազարը գերազանցող) Սուրիոյ գրեթէ 26 միլիոն բնակչութեան մէջ հազիւ 70-80 հազար կը կազմէր տագնապէն առաջ, եւ այսօր նուազագոյնը քսան հազարը կեանքի ապահովութեան համար ստիպուած եղած են ապաստանելու այլուր: Այնպէս որ համախմբուած ըլալով մէկ քանի կարեւոր քաղաք-գիւղաքաղաքներու մէջ՝  հայրենեաց (Սուրիական) Պաշտպանութեան համար Բանակի կից Հայրենական Պաշտպանութեան Ուժերու – قوات الدفاع الوطني  կողքին կրնայ միայն առնուազն կեանքի ապահովութեան համար պաշտպանուիլ   ԶԻՆՈՒԱԾ    ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԵԱՄԲ:

Syria : Christians take up arms for first time

THE TELEGRAPH, 12 Sept. 2012

By  Ruth Sherlock,  Carol Malouf in Beirut

The Christian community has tried to avoid taking sides in the civil war. In Aleppo, it recruited vigilantes from the Boy Scout movement to protect churches, but as the war moved into the city and spread across its suburbs they have begun to accept weapons from the Syrian army and joined forces with Armenian groups to repel opposition guerrillas. “Everybody is fighting everybody,” said George, an Armenian Christian from the city. “The Armenians are fighting because they believe the FSA are sent by their Turkish oppressors to attack them, the Christians want to defend their neighbourhoods, Shabiha regime militia are there to kill and rape, the army is fighting the FSA, and the [Kurdish militant group] PKK  have their own militia too.” For the past six weeks up to 150 Christian and Armenian fighters have been fighting to prevent Free Syrian Army rebelsfrom entering Christian heartland areas of Aleppo. Last month the Syrian army claimed a ‘victory’ in removing FSA fighters from the historic Christian quarter of Jdeidah. But Christian militia fighters told the Daily Telegraph it was they who had first attacked the FSA there. 7:30PM BST 12 Sep 2012

Հայկական գաղութի ամենախիտ հատուածը՝  Հալէպ, յունիս 2013ի տուեալներու համաձայն կը մնար մեծաւ մասամբ շրջապատուած՝ հիւսիս առեւելեան մասով՝ ահաբեկիչներու ձեռամբ: Հայկական հոծ քանակով շրջաններ գրեթէ կիսուած էին անոնց հակազդեցութեան պատճառաւ:

aleppo2013-s

aleppo-february-28-2014-new_map_of_aleppo_offensive                 

                                                    ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ   ՓՈԽՈՒԱԾ     THE  SITUATION  HAD  BEEN  CHANGED

Թրքական ներգործութիւնը ի սկզբանէ առաջնորդող դիրքերու վրայ է, թէ սահմանային ոտնձգութիւններով, թէ ետին կառոյցի – base arrière  տրամադրմամբ:

Թրքական ուղղակի միջամտութիւնը իր կարգին կը ծառայէ հայկական թիրախներու վնասարարութեամբ՝  նիւթական եւ մարդկային, ինչպէս հիւսիսային Սուրիոյ քաղաքներ՝  Քամըշլի, Տէր Զօր, ապա մայրաքաղաք Դամասկոս, բնականաբար Հալէպ, ու սահմանակից Քէսապ, որ մարտ 21ի նախայարձակմամբ առաջինը չէր: Անցեալ օգոստոսին նման անյաջող փորձ կատարուեցաւ, որով ետ մղուեցաւ Սուրիական Բանակի կողմէ:

Թրքական այս խողովակը կը ծառայեցուի նոյն կարեւորութեամբ նաեւ քրտական ծաւալման դէմ, որով դէպքերու բերումով փաստուեցաւ, որ երկրորդ Իրաքեան Քիւրտիստանի՝ այսինքն Սուրիականի ծնունդ մը երբեւէ քաջալերելի պիտի չըլլայ, այնքան ատեն, որ թրքականը իր պարտաւորուած պարտականութիւնները լիուլի կը կատարէ:

Այս հաշուարկը նախօրօք յօդս ցնդեցուցած է հայկական ձախաւեր անհաշիւ հաշիւները, որոնց հիմամբ շուարածները հաղորդագրութիւններով  հայցեցին Ֆրանսայի, ԱՄՆի ու ՄԱԿի կողմէ կատարուելիք դատապարտութիւնները, երբ այսպիսիները  հենց   իրենք են թատերագիրները:

Մէկ կողմէ «արիւնոտ դրօշակակիրներ» աշխարհէն խնդրեցին, որ դատապարտէ Քէսապի պատահարը, միւս կողմէ հեթանոս դրօշակակիրներ ՄԱԿէն Արեւմտեան Հայաստան ու Կիլիկիա հայցեցին . . . :

« ՄԱԿ  ճան,  էլ  վերջ,  մեզ  հայրենիք  ա  պէտք »  . . . :

« Ահա՛   Քէսապը  վկայ »  . . . :

Այսինքն Սատանայի գիրկը նստած սատանայական դրօշներով իրաւաբանական հարցեր ենք լուծում . . . :

ՄԱԿի դէտեր Ազզարայի մէջ (Հոմս) ալ քայտայի զինեալներով

http://www.infowars.com/al-qaeda-rebel-pictured-with-un-observers-in-syria/

Ի՞նչ դիրքորոշում որդեգրեց ՄԵԾՆ ՄԱԿ Ռուսաստանի ներկայացուցած առաջարկին ի տես՝  Քէսապի վերաբերեալ:

Le  Conseil  de  sécurité  refuse  de  condamner  l’attaque    turco  terroriste  de  Kassab
russian-delegate-in-the-security-council

                                                                    Vitaly  CHURKIN  –  Russia’s  ambassador  to  the  UN

La délégation russe aux Nations unies a indiqué que le Conseil de sécurité a refusé de prendre position sur l’attaque de Kassab, manifestant ainsi le soutien de plusieurs de ses membres aux actions d’Al-Qaïda.

Le 21 mars, l’armée turque est entrée en territoire syrien pour y introduire plusieurs centaines de jihadistes, membres du Front Al-Nosra (Al-Qaïda) et de l’Armée de l’islam (pro-Saoudien). Ils ont pris la ville de Kassab, majoritairement peuplée de Syro-Arméniens descendants des survivants du massacre turc de 1915. Lorsque l’armée arabe syrienne est intervenue pour défendre la ville, l’armée turque a descendu un de ses avions d’appui. Les habitants de Kassab se sont réfugiés sous la protection de l’État syrien à Lattaquié.

Par ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les représentants de l’opposition extérieure syrienne ayant participé à la conférence de Genève 2 à s’abstenir de tout contact avec les groupes terroristes.

http://www.voltairenet.org/article183156.html

Իսկ ի՞նչ կեցուածք ընդունեցին երբ Սուրիական Բանակի կողքին Հըզպ Ալլահի ուժերու մասնակցութեամբ ԱլՔուսէյրի ազատագրումը սկսաւ ճիհատիստ – ահաբեկիչներէ (Մայիս 2013):

Brigades  internationales,

djihadistes  et  mercenaires

Genève 28 mai, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU va se pencher mercredi sur un projet de résolution condamnant « l’intervention de combattants étrangers » à Kousseir, ville de l’ouest de la Syrie théâtre d’intenses combats.

Le projet de résolution, déposé par les États-Unis, la Turquie et le Qatar – qui ne manquent pas d’air – vise le Hezbollah libanais, mais sans le nommer. Le texte doit encore être débattu mardi par les diplomates à Genève. Projet présenté mercredi 29 mai lors d’un débat en urgence devant le Conseil des droits de l’Homme… dont les résolutions n’ont toutefois pas de caractère contraignant.

Genève 29 mai, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a condamné l’intervention de « combattants étrangers » aux côtés des forces armées syriennes à Qousseir demandant une enquête des NU sur les « violences dans cette ville ». Grotesque !La résolution par les États-Unis, le Qatar et la Turquie, a été adoptée par 36 voix contre 1 (le Venezuela), huit pays s’étant abstenus.

Washington 29 mai. Les États-Unis « exigent » la “milice“ chiite libanaise du Hezbollah se retire « immédiatement » du conflit en Syrie, en particulier sur le front de la ville stratégique de Kousseir… « Nous condamnons avec la plus grande force les déclarations du cheikh Hassan Nasrallah qui a confirmé le rôle actif de ses militants dans les combats à Kousseir et ailleurs en Syrie. C’est une escalade inacceptable et extrêmement dangereuse », Jennifer Psaki, porte-parole du Département d’État.

Deux poids, deux mesures : pas un mot sur les “200 000“ venus de tous horizons combattant ou ayant combattu contre l’armée loyaliste sur le territoire de la République arabe syrienne.

Geopolintel   –  5 juin 2013

alqusayr-23-05-2013-site-cyplive-com

Ինչ կը վերաբերի Արեւելեան Հայաստան կիսատ-պռատ կախեալ հայրենիքին՝  27 Մարտի այցելութեամբ նոր յիշեցին, որ Սուրիոյ տագնապին ամէնօրեայ վերապրումներով կը գոյատեւեն նախագահ Պաշշար ԱլԱՍԱՏ իր ժողովուրդով, եւ հայկական գաղութ, որոնց տուած այցելութեամբ մխիթարանքներով զօրակցութիւն  յայտնեցին, առաւելաբար վստահեցնելով Քէսապէն փախած հայոց,  որ արդէն  ՆՈՐ ՔԷՍԱՊ  մը կառուցման ընթացքի մէջ է,  ինչպէս եղաւ ՆՈՐ  ՀԱԼԷՊԸ:

( Մինչեւ  օրս  ՆՈՐ  ՔԱՄԸՇԼԻԻ  մասին  խօսող  չկայ . . . )

Հայկական պատգամաւորական պատուիրակութիւնը աւելի ազդու դիրքորոշում ցուցաբերած պիտի ըլլար երբ հանրապետութեան նախագահի կողմից հաղորդէին այն լուրը,  որ

ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՍՕՐՈՒԱՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԿԸ ԲԵՐԻ ՆԱԹՕ-ՅԻ ՎԱՐՏԻԿԻՑ ԻՐ ԽԱՂԱՂԱՊԱՀ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐԸ՝ ԱՖՂԱՆԻՍՏԱՆԻՑ ՈՒ ՔՈՍՈՎՕ-ՅԻՑ՝  ի բողոք  Սիրիայի  մեր հայրենակիցների կրած հալածանքներին:

Բայց, ո՛չ Հայաստանեան, ո՛չ իսկ սփիւռքեան կառոյցներ նման յանդուգն քայլերու  դիմելու  դմակ  ունին:

Ուստի  պայքար  կը  մղենք  հաղորդագրութիւններով  . . . :

Անդին, Արցախի հանրապետութիւնը արխայից  չկարողացաւ զսպուիլ իրեն բաժին իյնալիք պատարէն, ու եւս հաղորդագրական ծանուցողութեամբ պատրաստակամութիւն յայտնեց  Քէսապահայեր ընդունելու իր   պարապիստան   հողերի վրայ:

Ահաւասիկ   Սիոնական  վերաբնակեցման  քաղաքականութեան  հակառակ  հայ հաւերու  ծրագիրները  . . .

Քէսապի ազատագրութիւնը անշուշտ որ պիտի իրականանայ Սուրիական Արաբական Բանակի ուժերով,  ինչպէս մնացած շրջաններն ու քաղաքները:

Քէսապը Սուրիական է՛ր, ու Սուրիական ալ պիտի մնայ: Հայկական մեծամասնութիւնը արդէն իսկ հետզհետէ նուազած՝  Ամերիկաներ հաստատուած հայերու տեղաշարժերով՝  դարձած էր նաեւ արաբական:

Փառք ի բարձունս Աստուծոյ  պէտք է ըսել, որ Սուրիոյ բոլոր քաղաքացիներու նման չջարդուեցանք, ու մեր հայրենակիցներու ընտանիքներ իրենց երեխաներով ջարդուելու պահուն կամ ետք նկարահանուած չտեսանք . . . :

syria-christian-massacre-2-file-photo-filtre

Ուստի սուս ու փուս, չգիտեմ ինչիս ղեկավարները համարուող հայկական չախալներուն խորհուրդ կը տրուի իրենց գրպանները մտցնել Քէսապով խառնշտկուած մէկ ու կէս միլիոնն ու 1915ը + Արեւմտեան Հայաստանն ու Կիլիկիան  պահանջող  հաղորդագրութիւնները:

Սուրիոյ այլազգի ինչպէս քրիստոնեաներու, նոյնպէս եւ իսլամներու դէմ կիրառուեցան մասնակի ու հաւաքական այս  ջարդերը, բոլոր Ալ-Քայտայական Դաքֆիրիստ-Ուահապիստներու կողմէ, ներառեալ «ազատ սուրիոյ բանակ» կոչուող զինեալներու: Ամբաստանութիւնները միշդ ալ եղած են կողմնակի եւ ՍՈՒՏ՝   յատկապէս  Արեւմտեան  լրատուութեամբ:

Աղմկարար դարձան թէ՛ քրիստոնեայ,  թէ՛  իսլամ  գիւղերու եւ քաղաքներու բնակչութեանց հասցուած  կոտորածները. ինչպէս –

ՀուլաHoula  (մայիս 2012)

http://www.globalresearch.ca/syria-one-year-after-the-houla-massacre-new-report-on-official-vs-real-truth/5335562

ԱլՔուսէյրի  մօտ, Ս. Եղիշէ Քրիստոնեայ Ուղղափառ Վանքը, մայիս 2013,

http://voiceofrussia.com/2013_05_12/Militants-attack-St-Elijah-monastery-in-Syria/

Ալ-ՏույէյրAl Duweir  (Ասորական գիւղ, Հոմսի հիւսիս-արեւմուտքը, մայիս 2013),

http://www.aina.org/news/20130529024056.htm

Խան ԱլԱսալ Khan al-Assal   (Յուլիս 2013, Հալէպի գաւառներէն),

http://nsnbc.me/2013/07/28/new-massacre-in-khan-al-assal-kills-123-many-are-reported-missing/

ՍեդադSadad (նոյեմբեր 2013, Դամասկոսի հիւսիս-արեւելքը, ուղղափառ Ասորական  հնաւուրց  քաղաք՝  Աստուածաշունչի  մէջ  նշուած.  Թուոց 34:8),

http://endthelie.com/2013/11/02/biggest-massacre-of-christians-in-syria-reported-as-population-continues-to-be-targeted-by-rebels/ 

Ատրա – Adra   (Դամասկոսի հիւսիսը, դեկտեմբեր 2013),

http://rt.com/news/adra-syria-massacre-witnesses-355/

ՔանայէKanayé   (Իտլիպի շրջակայքը),

Ալ-ՊայտաAl Bayda  (Միջերկրականի ափին՝ Թարթուսի շրջակայքը),

ԺարապլուսJarabulus   (Յունուար 2014, Սուրիոյ հիւսիսը),

http://patdollard.com/2014/01/the-horror-the-horror-al-qaeda-commits-brutal-massacre-in-syrian-village-mounts-severed-heads-on-spikes/

ՀամաHama  (10 Ապրիլ 2014),

http://www.presstv.ir/detail/2014/02/10/350003/militants-massacre-syrian-villagers/

ՄաալուլանMaaloula  (Դամասկոսի հիւսիս-արեւելքը՝  դարձեալ հնադարեան քաղաք), որ չորս ամիսներու ահաբեկչական ներկայութենէն վերջնականապէս մաքրագործուեցաւ այս շաբաթ՝   Կանոնաւոր  Բանակի  կողմէ:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Տակաւին բազում այլ շրջաններ ուր տասնեակներով քաղաքացիներ մորթուեցան աղանդաւորական ու Սատանայի ճիհատիստ-իսլամիստներու կողմէ:

Րաքքայի մէջ (հիւսիսային Սուրիա), որտեղ այսպէս կոչուած Իսլամական Պետութիւն Իրաքի եւ Դամասկոսի մէջ  ահաբեկչական կազմակերպութիւնը իսլամական Շարիա հաստատած է՝  կողոպուտ, ջարդ ու հալածանք կը կրեն թէ քրիստոնեայ,  թէ մահմետական քաղաքացիներ:

Raqqa – le 07 novembre 2013 – De notre correspondant –

Les Chrétiens ne sont pas épargnés par les attaques à Raqqa.

1° La première attaque sur la ville a eu lieu en mai dernier, lorsque des éléments du Front al-Nosra se sont portés sur la récolte d’orge des terres d’Aga Yaacoub Saghtilian dans la ville de Tell-Abiad. . . . . . . . . . . . . . . . .

Cet incident a été suivi de la destruction, par des inconnus, de la Croix placée face à l’Eglise de Notre-Dame de l’Annonciation située au Centre-ville de Raqqa. Des civils militants ont alors protesté et appelé à des manifestations pour réclamer la protection des églises. Des hommes armés masqués ont alors démonté les cloches et les croix qui se trouvaient sur le clocher de l’Eglise des martyrs et ont détruit tout ce qu’elle contenait avant de brûler labibliothèque des deux églises. A la placedes deux croix, ils ont élevé le drapeau de l’Armée Islamique de l’Irak et du Levant.

Le militant Youssef, de confession musulmane, rapporte que « la situation était difficile. Nous ne pouvions défendre nos frères avec lesquels nous vivions depuis de longues années. Notre souffrance est grande et nous ressentons de la honte et de l’impuissance. Les Chrétiens font partie de notre histoire depuis des décennies. Ils ont habité parmi nous et nous n’avons eu que des lamentations en voyant les flammes et les colonnes de fumée s’élever. Les chrétiens ont quitté Raqqa alors qu’ils y étaient arrivés, selon des sources historiques, depuis des décennies et la dernière immigration à l’époque contemporaine, remonte à l’arrivée de quelques dizaines de familles arméniennes qui avaient fuit les massacres de 1915 que les Turcs/Ottomans avaient commis.

Traduit de l’arabe par le Veilleur de Nini        

Syrian walk in front of the Armenian Catholic Church of the Martyrs in the northern rebel-held Syrian city of Raqqa on September 16, 2013. Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) fighters entered the Armenian church, torched the religious furnishings inside and also destroyed a cross atop its clock tower, replacing it with the radical Islamist group's flag, the Syria Observatory for Human Rights said on September 26. AFP PHOTO/MOHAMMED ABDEL AZIZ (Photo credit should read MOHAMMED ABDUL AZIZ/AFP/Getty Images)
Syrian walk in front of the Armenian Catholic Church of the Martyrs in the northern rebel-held Syrian city of Raqqa on September 16, 2013. Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) fighters entered the Armenian church, torched the religious furnishings inside and also destroyed a cross atop its clock tower, replacing it with the radical Islamist group’s flag, the Syria Observatory for Human Rights said on September 26. AFP PHOTO/MOHAMMED ABDEL AZIZ (Photo credit should read MOHAMMED ABDUL AZIZ/AFP/Getty Images)

      

Րաքքա–Հիւսիսային Սուրիա–Հայկական Կաթողիկէ Նահատակաց Եկեղեցին- Սեպտ. 2013 .ԻՍԻՍ-ի կրօնապետութեան տակ

                     Raqqa  – Northern  Syria –  Armenian  Catholic  Church  of  Martyrs   –  Sept.  2013  –   under  the  sharia  of   ISIS

armenian-catholic-church-of-the-martyrs-raqqa-sept-2013
                                                                                            armenian-catholic-church-raqqa-turned-into-a-command-center

                                      Այժմ  Շարիա  դատարան  եւ  մշակութային  կեդրոն       Now  a  Sharia  court   and  a  cultural  center

Ջարդերու տեսարաններ՝ ջարդարար իսլամիստներ նկարահանումներով իրագործած են «ալլահու աքպար»ներու պոռոցներով, որ ամերիկացի ծերակուտական Ճոն ՄըքՔէյն առիթով մը զայն կը համեմատէ քրիստոնեաներու իբր նմանօրինակ արտայայտութեան, որն է «շնորհակալութիւն  Աստուած»   –   « thank  God ».
McCain equates Syrian jihadists shouting  « Allahu Akbar »  to Christians saying   « Thank  God »
FACING ISLAM BLOG, September 3, 2013

Նոյնինքն ՄըքՔէյն, որ մայիս 2013ին Թուրքիայէն հիւսիսային Սուրիա մուտք գործելով նկարահանուած էր Շիա համայնքի պատկանող 11 Լիբանանցի ուխտագնացները առեւանգողներու հետ:

McCain crosses paths with rebel kidnapper –
THEDAILYSTAR, May 30, 2013

john-mccain_al_qaida_syrie-0c4ec

 

Նոյնինքն ՄըքՔէյն, որ Սուրիոյ «ապստամբներու» պատերազմի ոճիրները կը ներէ, ըսելով թէ ինք կը հանդուրժէ, որ ծայրայեղականները տապալեն Սուրիան:

McCain  Excuses  Syrian  Rebel  War  Crimes,  Suggests  He’d  Tolerate  Extremist  Takeover  Of  Syria

THINKPROGRESS,  June  4,  2013

Նոյնինքն ՄըքՔէյն, որ ծերակոյտի կոմիտէի մը Սուրիոյ վերաբերեալ լսողութեան պահուն հեռաձայնի վրայ  պոկեր  խաղալով զբաղած էր . . . :

McCain caught playing poker on iPhone during Syria debate
Theguardian, 4 September 2013

http://www.abcactionnews.com/news/political/sen-john-mccain-plays-poker-on-iphone-during-syria-hearing

ՄըքՔէյնական քաղաքականութենէ ոչ տարբեր մասնայատուկ վարնոցութեամբ հանդէս եկած են Ֆրանսական քաղաքական միասեռականները բացայայտ դիրքորոշումներով:

Արտաքին գործոց մասոն ու սիոնիստ նախարար Լորան Ֆապիուս վաղուց արդէն մտավախութիւն յայտնած էր, որ հայվախ յանկած Թուրքիոյ հետ բախումներ տեղի չունենան . . . Իսկ նոյեմբեր 2013ի վերջը Իսրայէլ տուած այցելութեան Ֆրանսայի Հանրապետութեան նախագահ  Ֆուֆու  Հօլօ   առաջին վարկեաններէն  կը  յայտարարէր  ըսելով :

« Hollande en Israël :  ” Je  suis  votre  ami  et  je  le  serai  toujours “

Հոլլանտ Իսրայէլի մէջ :

« Ես ձեր բարեկամն եմ, եւ պիտի ըլլամ ընդմիշտ »:

Սակայն ո՛չ մէկ խօսք, երբ միւս բարեկամ՝ Թիւրքը պատճառ կը հանդիսանայ, որ ամբողջ հայահոծ բնակչութեամբ գիւղ մը փախուստի դիմեն, ապա մնացած անպաշտպան ծերակուտականները « տեղափոխուին » . . . Թուրքիա . . . : Թուրքիա՝  ուր եւս այցելութիւն տուած է մասոն Հոլլանտ, բայց տակաւին ոչ Հայաստան՝  իբրեւ նախագահ . . . :

Ահաւասիկ   «Հոլլանտ  նախագահ»  քուէարկութեան որոգայթը:

Ահաւասիկ   «Օպամա  նախագահ»  քուէարկութեան կարգադրուածութիւնը:

Քրիստոնեայ համարուող պետութիւններու ղեկավարութիւնը նոյն աստիճանի ոճրագործ են մարդկութեան դէմ, որքան իսլամիստները: Տարբերութիւնը շատ չնչին է՝   ճիհատ  փողկապով   –  ճիհատ  զէնքով:

French Foreign Affairs Minister Laurent Fabius (R) speaks with Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu as he poses for a family picture with counterparts during the third meeting of the "Friends of Syria" group in Paris July 6, 2012. REUTERS/Jacques Demarthon/Pool (FRANCE - Tags: POLITICS)
French Foreign Affairs Minister Laurent Fabius (R) speaks with Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu as he poses for a family picture with counterparts during the third meeting of the “Friends of Syria” group in Paris July 6, 2012. REUTERS/Jacques Demarthon/Pool (FRANCE – Tags: POLITICS)

Ս. Գրային  սկզբունքայնութիւն  եւ  Մարգարէութիւն

Ո՞վ է աշխարհի իշխանութիւնները՝ պետութիւնները ՏՆՕՐԻՆՈՂԸ :   =>  Ս Ա Տ Ա Ն Ա Ն :

« Եւ Սատանայ ըսաւ անոր, Այս ամէն իշխանութիւնը ու անոնց փառքը քեզի պիտի տամ, վասն զի ինծի յանձնուած է, եւ որու որ ուզեմ՝  կու տամ զանիկա »:   ՂՈՒԿԱՍ 4:6

« Եւ երկրպագութիւն ըրին վիշապին՝ որ գազանին իշխանութիւն տուաւ, ու երկրպագութիւն ըրին գազանին՝ ըսելով,  Ո՞վ է այդ գազանին նման . . . »:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  13:4

Վիշապ՝   բնականաբար   Սատանան,

« Եւ վար ձգուեցաւ մեծ վիշապը, այն առաջուան օձը որ Բանսարկու ու Սատանայ կ՛ըսուի . . . »:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  12:9

իսկ  Գազան՝  համաշխարհային  Աստուածադրուժ  քաղաքական  կայսրութիւն:

Գազանին   պատկերը՝   Մ Ա Կ :

« ու երկրի բնակիչներուն կ՛ըսէր որ պատկեր շինեն այն գազանին . . . »:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  13:14

« Եւ այն գազանը որ կար ու չկայ, անիկա ալ ութերորդ է, ու եօթնէն է, ու դէպ ի կորուստ կ՛երթայ »:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  17:11

« Կար ու չկայ գազանը » = Ազգերու Լիկայ – League of Nations / Société des Nations.

« ութերորդ գազանը » = Միացեալ Ազգեր (ՄԱԿ) – United Nations / Nations Unies.

Առողջ   Առաջնորդութիւն

Շրջահայեաց   Մարտավարութիւն   –

Սուրիոյ Քէսապը տագնապի առաջին ողբերգութիւնը չէր, ոչ ալ վերջինը: Նաեւ իբրեւ քրիստոնեայ շրջան, առաջինը չէր, ոչ ալ վերջինը: Բայց հայկական բռնագրաւուած հողերու ազատագրման գնով փայլուն մարտավարական մտածողութեան տէր ղեկավարութիւն մը ժամանակ առ ժամանակ –

ա) պէտք էր կազմակերպէր հայութեամբ ողողուած շրջաններ՝  նոյնինքն Սուրիական ամբողջ հիւսիսային տարածքներու վրայ, արեւելեան ծայրամասէն մինչեւ  արեւմտեան  ծովեզերեայ  սահմանները:

Նոյնը  պէտք  էր  կատարուէր  հիւսիսային  Իրաք  եւ  Իրան:

Թաւրիզը, Քիրքուքը, Քամըշլին, Տէր Զօրը, Րաքքան, Ռաս Ուլ Այնը, Աֆրինը, Հալէպը, Քէսապը, Լաթաքիան, եւյլն, եւյլն. Շատ աւելի ուժեղ կորիզներ պիտի ըլլային անմիջապէս բռնագրաւեալ հողեր ներթափանցելու նուազագոյն պատեհին, քան ինչ վիճակ որ կը տիրէ այսօր:

Ժողովրդային տեղաշարժերը կարեւորագոյն ազդակներէն են քաղաքական հզօրութիւն ապահովելու՝  յենարան ունենալով ժողովրդային բազմութիւնը:

բ) պէտք էր պատմական հողերու վերատիրանալու հոգեբանութիւն մշակուէր հետզհետէ ծնունդ առնող սերունդներու մէջ:

«Արիւնոտ դրօշ-ը», «ջարդենք փշրենք շուն թուրքեր-ը», «բաժակները լցրեք խմենք-ը»,  «քաջ  Վարդանին  թոռ-ը»,  «իմ   քամանչա-ն»,  «կռունկ-ը»,  «ծիծեռնակ-ը»,  այս բոլորը Հայրենիքի վերատիրացման մտածողութեան նպաստող դաստիարակութիւններ չեն:

գ) պէտք էր ամբողջ սփիւռքեան գաղթօճախներու մէջ կազմակերպուէին մարտարուեստի եւ զինավարժութեան կեդրոնատեղիներ՝   անվճար:

Այսպիսի ծրագիր պէտք է իրականացուի այսօրուայ արեւելեան Հայաստանի իշխանութիւններու կողմէ եւս, գէթ տարին անգամ մը որեւէ բանակավայր տեղաւորելով արտերկրի երիտասարդներ ու պարմանուհիներ: Դարձեալ անվճար. Ծախսերու հոգածութիւնը լրիւ իշխանութեան պատասխանատուութեան վրայ:

Այս բոլորի չգոյութեան հակառակ –

դ) պէտք էր կազմակերպուէր Սուրիոյ Հայկական Բանակ՝  Սուրիոյ Արաբական Բանակի կից՝ Անոր Հրամանատարութեան ներքոյ:

Բայց  ոչ   Նոր  Հալէպ . . . :

Սուրիոյ Հայկական Բանակին զինուորագրուողներուն ԱՄՍԱՎՃԱՐՈՎ հոգալու էին Հայաստանեան եւ սփիւռքեան կառավարական եւ ոչ կառավարական կառոյցներ ու մեծահարուստներ:

Նիւթապէս ապահովել հայապաշտպանութեան բոլոր մասնակիցներուն, իսկ նահատակման հետեւմամբ շարունակել հոգալ ընտանիքին՝   նոյն  ամսավճարով:

 

«Ազգին  համար  է»,   «կուսակցութեան  համար  է»,

«ձրի  կ՛ըլլայ»,   «կամաւոր  կ՛ըլլայ»   լոզունգները  դրեք

«ազգային»  եւ  «կուսակցական»  ցնցոտիներու  գզրոցները:

Առնուազն այսքանը իրագործելու հմտութեան առկայութիւնը պիտի դիմադրէր հայկական որեւէ Քէսապի վրայ ճիհատական ոտնձգութիւնը:

ՓՈԹՈՐԻԿ / STORM

Ապրիլ  / APRIL 20,  2014

 


Comments are closed.