ԴՐՕՇԱԿ – F L A G

                                                 Դ Ր Օ Շ Ա Կ 

                                                       F L A G

    DRAPEAU Arevmdian-Hayasdani-Drosh

21.10.2011թ. Հայկական արբանեակի մէջ խորհրդանիշներու համադրութեամբ հրատարակուեցաւ  հնարիմաց   մի   ԴՐՕՇԱԿ:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2011/Nakhaqahagan-Hramanaqir-21.10.2011.pdf

Այս դրօշակը իր տեսակին մէջ առաջինն է խորհրդանիշներու բազմազանութեան առումով, եթէ բաղդատականօրէն նկատի ունենանք թագաւորական ժամանակաշրջանի դրօշներու հետ, որոնց պարագային խորհրդանիշներու առկայութիւնը սահմանափակուած էր մէկ երկուքով՝ ընդգրկելով մէկական թռչնային կամ երկրային կենդանիներ, առանց մոռանալու խաչապաշտութիւնն ու  արեւապաշտութիւնը:

                                                                                                   flag-of-artaxiad-dynasty
                                                                                                                    Արտաշէսեան  Թագաւորութեան  դրօշ

                                                                                          Flag  of  Artaxiad  Dynasty  ( 189 BCE – 12 CE)

                                                                                                 Flag of Arsacid Dynasty 34 CE - 428 CE
                                                                                                                     Արշակունեաց   Թագաւորութեան  դրօշ
                                                                                                               Flag  of  Arsacid  Dynasty  ( 34 CE – 428 CE )
                                                                                                  Flag of Marzpanid Armenia 443 CE - 885 CE
                                                                                                                      Մարզպանաց  Իշխանութեան  դրօշ
                                                                                                             Flag  of  Marzpanid  Armenia  ( 441 – 856 CE )

Bagratuni_flag.svg

                                                                                         Բագրատունեաց  Հարստութեան  դրօշ  
                                                                            Flag  of  the  Bagratid  Dynasty  (9th – 11th  century)
                                                                                                 FlagKilikia
                                                                                                                   Կիլիկիան  Թագաւորութեան  դրօշ
                                                                                                      Flag  of  Cilician  Armenia  ( 11th – 14th  century )

Աստուածաշունչի  մէջ Դրօշակ, Դրօշ եւ Նշան  բառերու օգտագործմամբ կը խորհրդանշուին  մէկ  քանի  իրողութիւններ:   Օրինակ  –

– Իսրայէլացուոց  ցեղական  բաժանմունքները  նշող.

Թուոց 2:2  « Իսրայէլի  որդիներուն  ամէն  մէկը  իր  դրօշակին  քով  իրենց հայրերուն  տանը  նշանովը  իջեւան  պիտի  ընեն ».

– Ապահովութեան  խորհրդանիշ.

Սաղմոսաց 20:5  « . . . մեր Աստուծոյն անունովը

դրօշակ  վերցնենք  . . . »:

– Սիրոյ  խորհրդանիշ.

Երգ Երգոց 2:4   « Եւ  անոր  դրօշը  իմ  վրաս  սէր  էր »:

– Պատերազմի  յայտարարութիւն.  (Բաբելոնի  կործանման  վերաբերեալ)

Երեմեայ 51:27  « Երկրին  մէջ  դրօշ  վերցուցէք,  Ազգերուն  մէջ  փող  հնչեցուցէք, Անոր  դէմ  ազգեր  պատրաստեցէք,  Անոր  վրայ  Արարադի,  Միննիի  ու Ասքանազի  թագաւորութիւնները  կանչեցէք . . . »:

Նկատելի է, որ մերօրեայ ընկալման անյաղորդ իմաստ մը կը կրեն Աստուածաշնչեան Դրօշակները  եւ չունին Սատանայի դրութեան ենթակայ պաստառներու  խորհրդանշումները:

ԴՐՕՇԱԿԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆ

Աշխարհի մէջ դրօշակներ  կան բոլոր մարզերու մէջ. Պետական, քաղաքային, նահանգային, ընկերակցական, կուսակցական, զինուորական, կրօնական, ու այդպէս շարունակաբար:

Դրօշակներ  զանազան գոյներով անխտիր՝   միագոյն, երկգոյն, եռագոյն,   եւ բազմագոյն:

Դրօշակներ  կենդանիներով, նաւերով, զէնքերով, խաչերով, ծուռ խաչերով, կտրուած խաչերով, արեւով, լուսինով, աստղերով, քարտէսներով, եզրերով, բաժանումներով, սղոցաւորումներով, շրջանակներով, ծոպերով,  եւյլն, եւյլն:

Դրօշակներ  յատկորոշ խորհրդանշաններով կը պատկանին Արաբական երկրներուն՝ յատկապէս Իսլամական, ինչպէս կիսալուսին մը աստղով. Քրիստոնէական երկրներ կեդրոնացուած են խաչերով, որոնց կարգին պէտք է աւելցնել գլխաւոր մեծ տէրութեանց տակաւին ենթակայ կամ նախկին գաղութացուած պետութիւններու, ինչպէս օրինակ, Անգլիախօս, Ֆրանսախօս, Գերմանախօս, Սպանախօս եւ Փորթուգալախօս երկիրներու դրօշներ՝ յատուկ միօրինակութեամբ:

Սովետականը ոչ եւս ըլլալով փոխարինուած են գրեթէ համատարած տեսակներով:

Հնագոյն դարերուն առաջին պղնձեայ դրօշը գտնուած է Պարսկաստանի մէջ, հ.դ.ա 3րդ հազարամեակին: Ինչ կը վերաբերի նորագոյն դարաշրջաններուն, ապա Հոլանտա ունեցած է իր առաջին դրօշը դեռ 9րդ դարէն՝ այժմու եռագոյնով, այսինքն կարմիր, ճերմակ եւ կապոյտ:

                                                                                                                     flag in Bronze Shadad_Kerman,_Iran 3rd millennium BC
                                                                                                    Պղնձեայ  դրօշ – Պարսկաստան ( 3րդ հազարամեակ,  Ք.Ա. )  
                                                                                                           Persian  flag  in  bronze  ( 3rd millennium BC )

70ականներուն  նոր  դրօշակ  մը  հրապարակ  իջաւ, որով  կը  ներկայացնէր  ամբողջական  Հայաստանի  քարտէսը:

ASALA Flag - 1

Խորհրդանիշներէ զուրկ այս դրօշը, միակը պէտք է համարել հայկական պատմութեան մէջ, որու միակ խանգարիչ տարրը ոչ հայկականՔալաշնիքովը  ըլլալով, պարզութեամբ ներկայացուած դրօշ մըն է:

Այդ գնդացիրը իր կարգին կը փաստէ ժամանակի ազդեցութիւնը՝  ընդօրինակուած յառաջդիմական ու Պաղեստինեան շարժմանց դրօշներէն, որ եւս իր բացատրութիւնը ունի,  սակայն նիւթի առանցքը չի կազմեր:

Կայ նաեւ գործիքներու խորհրդանշաններու օգտագործումը, ընդհանրապէս կուսակցութեանց  պարագային:  Օրինակ  –

Համայնավար   կուսակցութեան  Մուրճ  եւ  Մանգաղը,  ու  

Դաշնակցութիւն   խմբակցութեան  Բահ  եւ  Գրիչը   (նաեւ  դաշոյնը):

Առաջինի պրոլետարները  մուրճով  ժողովուրդը ծեծեցին, մանգաղով ալ գլխատեցին,

երկրորդի բանուորները,  բահով երկիրը փորեցին–փորփրեցին մինչեւ ժողովուրդը մէջը թաղեցին, փետրաւոր գրիչով ալ պայմանադրութիւններ ստորագրեցին, հողեր պարգեւեցին, ու փախան երկրէն. Իսկ դաշոյնով «ներազգային»   դաշուն-ակցութիւն   ստեղծեցին . . . :

Այսօրուայ Արեւելեան Հայաստանը իր կախեալ պետականութեամբ ունի եռագոյն մի պարզ ու միօրինակ դրօշակ,  ժառանգուած առաւ-փախաւ նախնիներից:

Արցախն ալ ունեցաւ նոյնը,  միայն սղոցուած ցեւով:

Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան  դրօշակ

4 փետրուար 2011թ., ծնունդ առաւ Վտարանդի Կառավարութիւնը կատարելապէս մտածուած, մշակուած, քաղուած ու արեւմտաhայերէնացուած Հռչակագրով, զոր հնչուեցաւ հայ եւ օտար պետական ու հանրային աշխարհի առաջ:

Թէ իրաւունք ունէինք կամ ոչ՝  Կառավարական կառոյցի ստեղծման, – պատասխանը բացարձակապէս հաստատական է,  եւ  ո՛չ  մէկ  հակաճառման   առարկայ:

Ամիսներ  անց,  վերեւ  նշուած  թուականին,  «նախագահական  հրամանագրով» եւ  վիշապի  պատկերի  ներքոյ,  կը  ներկայացուի   «դրօշը»:  

                                             ԱՀՎԿ ԴՐՕՇԱԿ - Էջ 1  ԱՀՎԿ ԴՐՕՇԱԿ - Էջ 2

Վիշապ   =   Աստուածաշունչի   Սատանան:

Կը կարդանք.

« Արեւմտյան  Հայաստանի  Հանրապետութեան  դրոշը  Արեւմտյան  Հայաստանի Հանրապետության  պետական  խորհրդանիշներից  է:

« Արեւմտյան  Հայաստանի  Հանրապետության  դրոշը  քառագույն  է:

« ութանկյան մեջ՝ . . .

« հավերժության  ութաթեւ  նշանը  . . .  տիեզերական  ներդաշնակությունը:

« աշխարհի  չորս  ծագերը  . . .

« արիականություն  . . .

« Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության . . .

« Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության  դրոշը   կիրառութեան մեջ է մտնում . . . »:

Ընդգծումները  իմն  են:

ա) « Արեւմտեան  Հայաստանի   Հանրապետութիւն »

4 փետրուար 2011թ. հաղորդուած ՀՌՉԱԿԱԳՐՈՎ «Արեւմտեան Հայաստանի  Հանրապետութեան»   մասին  խօսք  անգամ  չկայ:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2011/Hrtchagakir-04.02.2011.pdf

Դրօշակի ուշագրաւ մասը թէեւ չէ նշուած՝    Խաչն   է:

Համաչափ   եզրաւոր  խաչ:   Յունական   խաչ:

Ի՞նչ  է  հանրապետութիւն  =  հասարակապետութիւն  –  Republic

1- « A republic is a country which is not run by an hereditary head  of state. That is, it is not run by a king or any other sort of monarch who inherited the job from his or her father or mother. Each new  ruler is chosen.  

A republic does not have to be democratic, it can be an oligarchy (rule by a minority), or a dictatorship (rule by one person).  Most republics claim to be democratic ».                                     

Wiki.answers.com

1- « Հանրապետութիւնը երկիր/երկրամաս մըն է, որ չառաջնորդուիր պետութեան ժառանգական ղեկավարով: Այն, որ չի կառավարուիր թագաւորի կամ որեւէ այլ տեսակի արքայի կողմէ, որ ժառանգած է աշխատանքը իր հօրմէ կամ  մօրմէ:  Ամէն նոր իշխող ընտրուած է:

« Հանրապետութիւն մը պէտք չունի ժողովրդավարական ըլլալու, ան կրնայ ըլլալ սակաւապետութիւն (փոքրամասնութեան կողմէ կառավարուող), կամ  բռնատիրութիւն (մէկ անձի կողմէ կառավարուող): Բազում  հանրապետութիւններ կը յաւակնին ըլլալ ժողովրդավարական »:

Ուիքի.պատասխաններ.գոմ

2- The recognition of states and governments

« It is important to distinguish between the recognition of states and the recognition of governments. This distinction is based on the view that a government is an instrument in the service of the state, which is an entity composed of a territory, a population and a public authority. Since the end of the Second World War, Switzerland, as a matter of principle, recognises only states and not governments ».

http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intla/cintla/recco.html

2- Պետութիւններու եւ կառավարութիւններու ճանաչումը

« Կարեւոր է զանազանել պետութիւններու ճանաչման եւ կառավարութիւններու ճանաչման միջեւ: Այս զանազանութիւնը հիմնուած է այն տեսակէտի վրայ, որ կառավարութիւն մը գործիք է ի ծառայութիւն պետութեան,՝ ինչը էութիւն մըն է բաղկացած երկրամասէ, ժողովուրդէ/բնակչութենէ, եւ հասարակական իշխանութենէ: Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմէն ի վեր, Զուիցերիան՝ որպէս սկզբունք, կը ճանչնայ միայն պետութիւնները եւ ոչ կառավարութիւնները »:

Ընդգծումները  իմն  են:

Երկիր  +  ժողովուրդ  +  կառավարութիւն  =  Հանրապետութիւն

Այս սկզբունքը հիմնուած է Կիօրկ Ելինեք – Georg Jellinek  անունով Աւստրիացի իրաւաբանի հեղինակած գրքով մեկնաբանուած պետութեան տեսութեան վրայ՝ Պետութեան Գլխաւոր Վարդապետութիւնը  խորագրով 1900թ. – General Theory of the State ( Allgemeine Staatslehre ), որտեղ զարգացուցած է պետականութեան երեք սկզբնատարրերը, համաձայն որու Պետութիւն մը գոյութիւն կ՛ունենայ եթէ Ժողովուրդ մը որոշ Երկրամասի վրայ կազմաւորուած է գործօն  Հանրային Իշխանութեան ներքոյ:

Առանց Արեւմտեան Հայաստանի վերատիրացման, թէկուզ Ուիլսընեան Իրաւարար Վճիռի գործադրմամբ, հանրապետութիւն   յայտարարութիւնը շատախօսութիւն է, եւ միջազգային իրաւանց չափանիշներու համապատասխան՝ անօրինական:

Այստեղ տակաւին ոչինչ կ՛ակնարկուի վտարանդի կառավարութեան ճանաչման մասին:

Գոյութիւն ունեցող հազիւ մէկ երկու տասնեակ վտարանդի կառավարութիւններէն – որոնց կարգին լիիրաւ քաղաքական տագնապի ենթակայ կառոյցներ – կայ հազիւ նորակառոյց մէկը (2004թ.), որով կը խօսի վարչապետէ աւելի, նաեւ նախագահի ընտրուածութեան մասին: Չինաստանի անկախական Ույկուրներու «Արեւելեան Թուրքիստանի վտարանդի կառավարութիւնը», հաստատուած Ուաշինկթընի ծոցը, իբրեւ «ազատարար» երկիր:

Չինաստանի ծայրագոյն հիւսիս-արեւմուտքը գտնուող Սինչիանկ –Xinjiang կոչուած նահանգը խորքին մէջ ինքնավար մարզ մըն է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան մէջ:

բ) Դրօշակի  հիմնական  մասը՝   խաչ

1- « Many people assume that the cross is a Christian symbol. Christians have indeed adopted the cross but its origins date back long before the Messiah was ever born. The cross can be dated back  to ancient Babylon and the worship of the sun-gods Mithra and Tammuz. In fact the cross was not used by Christians until the fourth century after Emperor Constantine (a pagan sun-worshipper)  had a vision of the cross in front of the sun ».

http://www.nazarite.net/pagan-symbols.html

1- « Շատ մարդիկ կ՛ենթադրեն թէ խաչը Քրիստոնէական խորհրդանիշ է: Քրիստոնեաները ստուգիւ ընտրած են խաչը, բայց իր արմատները ծագում առած է շատ վաղուց՝ նախքան որ Քրիստոս ծնած ըլլար: Խաչը կրնայ թուագրուիլ դէպ ի ետ հին Բաբելոն եւ արեւ-աստուածներու պաշտամունքին՝ Միհր եւ Թամուզ: Իրողութեան մէջ խաչը չէ գործածուած Քրիստոնեաներու կողմէ մինչեւ չորրորդ դարը Կոստանդին Կայսրի (հեթանոս արեւապաշտ մը) ունեցած արեւու դիմաց  խաչի տեսիլքէն ետք »:

2- The Cross : Christian Banner or Pagan Relic ?

« What does the worship of Tammuz have to do with the sign of  the cross ? According to historian Alexander Hislop, Tammuz was intimately associated with the Babylonian mystery religions begun by the worship of Nimrod, Semiramis and her illegitimate son, Horus. The original form of the Babylonian letter T was , identical  to the crosses used today in this world’s Christianity.

This was the initial of Tammuz. Referring to this sign of Tammuz, Hislop writes :

« That mystic Tau was marked in baptism on the foreheads of those initiated into the Mysteries . . . . The Vestal virgins of Pagan Rome wore it suspended from their necklaces, as the nuns do now . . . . There is hardly a Pagan tribe where the cross has not been found . . . . [T]he X which in itself was not an unnatural symbol of Christ, the true Messiah, and which had once been regarded as such, was allowed to go entirely into disuse, and the Tau,«† » , the sign of the cross, the indisputable sign of Tammuz, the false Messiah, was everywhere substituted in its stead ». ( The Two Babylons, 1959, p. 198-199, 204-205)

2- Խաչը՝   Քրիստոնէական   դրօ՞շ   թէ  հեթանոսական  բեկոր

« Ի՞նչ  յարակցութիւն  ունի  Թամուզի  պաշտամունքը  խաչի  նշանին  հետ:

Ըստ պատմաբան Ալեքսանտր Հիսլօբի, Թամուզը սերտիւ յարակցութիւն ունէր Բաբելոնական խորհրդաւոր կրօնքներու հետ, սկսած Նեբրովդի (Նեմրուտի), Սեմիրամիսի եւ անոր ապօրինաւոր որդւոյն՝ Հօրուսի պաշտամունքին հետ: Բաբելոնական Tտառի նախնական ցեւը էր, խաչերուն նոյնօրինակը, զոր կը գործածուի այսօրուայ Քրինտոնէական աշխարհին մէջ:

Ասիկա Թամուզի սկզբնատառն էր: Ակնառկելով այս Թամուզի նշանին,   Հիսլօբ կը գրէ :

« Այդ Խորհրդաւոր Tաո-ն կը նշանակուէր անոնց ճակատներուն վրայ, որոնք նորամուտ էին արարողութիւններուն . . . . Հեթանոս Հռովմի անարատ կոյսերը կը հագնէին զանոնք իրենց մանեակներէն կախելով, ինչպէս մայրապետները կ՛ընեն այսօր . . . . Դժուար թէ գոյութիւն ունենար Կռապաշտ ցեղ մը, որտեղ խաչը չգտնուեր . . . . X-ը, որ ինքնին Քրիստոսի անբնական խորհրդանիշ մը չէր՝ ճշմարիտ Մեսիան, եւ որ ատեն մը իբրեւ այդպիսին կը նկատուէր, թոյլատրուեցաւ բոլորովին անգործածութեան մատնուելու, եւ Tաո-ն, «† » , խաչի նշանը, Թամուզի անվիճելի նշանը՝սուտ Մեսիան, ամեն տեղ էր, անով փոխանակուած »:                                             ( Երկու Բաբելոնները, 1959թ., էջ 198-199, 204-205)

Անցեալ տարուայ ապրիլին Միջագետքի մէջ Անգլիացի հնագէտներու կողմէ գտնուած է խաչացեւ շէնքի յատակագիծ մը:

                                                                                                                  CROSS IN UR _500
                                                                                                        Գտնուած  յատակագիծ  խաչը՝   Սումեր – Ապրիլ 2013թ.
                                                                                                       The  founded  cross  scheme  –  Sumer,   April   2013

Դրօշի  խաչը ինչպէս նշուեցաւ համաչափ եզրաւոր ըլլալով իր նմանօրինակները գոյութիւն ունին օտարերկրեայ պետութեանց պարագային.   օրինակ –

                                                                                Flag of Dominica
                                                                                                         Դոմինիկա  կղզիի  դրօշ
                                                                                                      Flag  of  Dominica  Island
                                                                                                                                                               Flag of the Commander in chief of the Nazi Army                                                                          
                                     Նացի  Գերմանիոյ  Ընդհանուր  Հրամանատարի  դրօշ
                             Flag of the Commander-in-Chief of the Nazi army 1935-1938

Կան  նաեւ  Սքանտինաւեան  խաչով  դրօշակներ.  Օրինակ –

                                                                                   DRAPEAU Bagadou_stourm BRETON
                                                                           Բրիտենական Ազգայնական Կուսակցութեան դրօշ – Ֆրանսա  
                                                                                     Drapeau  de  Parti  Nationaliste  Breton  –  France
                                                                         DRAPEAU 4eme-reich
                                                                                       Գերմանիոյ  4րդ  Րայխի  դրօշ
                                                                                        Flag  of  German  4th  Reich

գ)  Ութնանկիւն  աստղ          Eight  pointed  star

                              8 pointed star

8 թեւանի աստղը գոյութիւն ունէր բոլոր մշակոյթներու մէջ. կարելի է գտնել դրօշակներու վրայ եւ կրօնական պատկերագրութեանց – iconography. Սակայն մեկնաբանութեան գծով կրնայ տարբերիլ մէկ ժողովուրդէն միւսը:

Ութը կարեւոր թիւ մըն է հաւասարակշռութեան իրականացման առումով, եւ հակառակ որ միշդ ալ աստղով չէ պատկերազարդուած, ինչպէս օրինակ Պուտտայականութեան «Ազնուական Ութնապատիկ Ճամբան» – Noble Eightfold Path [( ariyo attharngiko maggo ) Sanscrit ] ըստ որու, ուղին է, զոր կ՛առաջնորդէ դէպի ինքնարթնացման՝ տառապանքէ դադարելէ ետք: Բայց եւ այնպէս համաշխարհային չափանիշով կը մնայ ըլլալ հաւասարակշռութեան, ներդաշնակութեան եւ տիեզերական – cosmic  դասաւորութեան  խորհրդանիշ:

         8 pointed star - four-fold-astrology

Իր նախատիպը զուգորդուած է նախկին  աստղաբանութեանastronomy  հետ, նաեւ կրօնքի ու  խորհրդապաշտութեան mysticism  (միստիկականութիւն):

Խորհրդանշական է աստղերու եւ բնութեան կանոնի վերաբերեալ, յատկապէս Ստեղծագործութեան գաղտնիքներու բացայայտման մարդկութեան նախնական ջանքերը:

Սումերացիք գծաւոր կարգադրութեամբ մը ուզած են խորհրդանշել աստղ ու «աստուած»:

Բաբելոնացիք  Իշթար Ishtar դիցուհին խորհրդանշող 8 թեւանի աստղը ունին, որ Սումերացուոց Ինաննա դիցուհին է: Նոյն Բաբելոնացիք շրջանակի մէջ այդ աստղը ներկայացնելով խորհրդանշած են որպէս  «Լուսաբեր» – Lucifer:

Ութաթեւ աստղը շրջանակի մէջ կը ներկայացնէ արեւ դիքը: Բաբելոնական արեւի պաշտամունքը յետագայ աստղագիտութեան բուն նախատիպը հանդիսացած է:

Դարեր շարունակ, Յոյները հաւատացած էին թէ առաւօտեան եւ իրիկուան աստղը տարբեր գոյացութիւններ էին: Անոնք Արուսեակը –Venus ( Վեներա, իսկ իրենց Ափրոդիտէն – Aphrodite , սիրոյ եւ գեղեցկութեան դիցուհին [Հայոց Աստղիը] ) կը ճանչնային իբրեւ այդպիսին՝ Սումերացիներէն 1500 տ. Ետք:

1- « . . . The Akkadian Ishtar is also, to a greater extent, an astral  deity, associated with the planet Venus : with Shamash, sun god, and Sin, moon god, she forms a secondary astral triad. In this manifestation her symbol is a star 6, 8, or 16 rays within a circle . . . »

Encyclopedia Britannica Online, article on Ishtar

1- « . . . Աքքատեան Իշթարը նաեւ, մեծ մասամբ, աստղային աստուածութիւն մըն է, կապակցուած Արուսեակ մոլորակի հետ. Արեւ աստուծոյ՝ Շամաշի հետ, եւ լուսին աստուծոյ՝ Սինի հետ ան կը կազմէ երկրորդական աստղային երրեակ մը: Տուեալ յայտնութեամբ իր խորհրդանիշը 6, 8, կամ 16  նշոյլներու աստղ մըն է . . . »:

 Բրիտանիքա Համայնագիտարան, յօդուած Իշթարի մասին

2- The Star of Ishtar

« Because some astronomical objects move through the sky in repeated and known intervals of time, the behavior of the celestial gods associated with them can be symbolized numerically. Ishtar, as the planet Venus, perhaps was handled this way in the eight-pointed star that usually stands for her on Babylonian boundary stones.

« References to Venus as early as 3000 BC are known from evidence at Uruk, an important early Sumerian city in southern Iraq. One clay tablet found at the site says « star Inanna », and another contains symbols for the words « star, setting sun, Inanna ». Inanna is Venus, known later as Ishtar, and the Uruk tablets specify her celestial identity with the symbol for « star »: an eight-pointed star ».

The Star of Ishtar, Iraq Resource Information Site

2- Իշթարի աստղը

« Որովհետեւ աստղագիտական առարկաներ երկնքի ընդ մէջ կը շարժին կրկնուած եւ գիտցուած ժամանակամիջոցի մէջ, երկնային չաստուածներու կենցաղը, որ կապակցուած են անոնց հետ՝  կրնան խորհրդանշուիլ թուապէս: Իշթարը, իբրեւ Արուսեակ մոլորակը, կրնայ ըլլալ գործածուած է այս կերպ՝ ութաթեւ աստղով, որ սովորաբար ներկայացուած է Բաբելոնական սահմանագծի կոթողներու վրայ:

« Արուսեակի վերագրումներ գիտցուած են Ք.Ա. 3000-էն ի վեր Ուրուքի ապացոյցներով՝ որ հարաւային Իրաքի վաղեմի Սումերական կարեւոր քաղաք մըն է: Այդտեղ գտնուած կաւային մէկ գրապանակի վրայ կ՛ըսուի «Ինաննա աստղ», եւ ուրիշ մը խորհրդանիշներ կ՛ընդգրկէ «աստղ, արեւամուտք, Ինաննա» բառերու վերաբերեալ: Ինաննան Արուսեակն է, յետագային ճանչուած որպէս Իշթար, եւ Ուրուքի գրապանակները կը մասնաւորեն իր երկնային ինքնութիւնը «աստղ»  խորհրդանիշի հետ՝  ութաթեւ աստղ մը »:

Իշթարի  աստղը,  Իրաք  Տեղեկատուական  Աղբիւր  Կայք

8 POINTED STAR inanna 31   8 POINTED ishtar-star

             Իշթարի  աստղը                                         Ինաննայի  աստղը 
          The  star  of  Ishtar                                    The  star  of  Inanna

3- « Egyptians recognized a group of eight deities, four male and four female, with the female bearing feminine forms of the male names : Nu, Nanet, Amun, Amunet, Kuk, Kauket, Huh, Hauhet. Each pair represents a primal force, water, air, darkness, and infinity, and together they create the world and the sun god Ra from the primordial waters. Together, these eight are known as the Ogdoad, and this context is borrowed by other cultures which may represent it with an octagram ».

Mystery of the iniquity – Roman catholic church

3-« Եգիպտացիք կը ճանչնային ութ աստուածութիւններու խումբ մը, չորս արական եւ չորս իգական, իսկ իգականները ունենալով արականներու իգականացուած անունները : Նու, Նանէ, Ամուն, Ամունէ, Գուք, Գոքէ, Հու, Հոհէ: Ամէն զոյգ կը ներկայացնէ գլխաւոր ուժ մը՝ ջուր, օդ, մթութիւն եւ անհունութիւն, եւ միասնաբար անոնք կը ստեղծեն աշխարհը եւ Րա արեւ աստուածը նախնական ջուրերէն: Միասին, այս ութը ճանչցուած են որպէս Օկտոտ, եւ այս բնաբանը փոխառնուած է այլ մշակոյթներու կողմէ, որոնք կրնան զայն ներկայացնել  ութնանկիւն »:

          8 DEITIES OF EGYPT         8 POINTED URARTIAN STATUETTE

                Եգիպտական  ութը                        Ուրարտական  ութանկիւն  աստղեր  
         Egyptian 8- god  &  goddess

Ի դէպ, պէտք է նշել նաեւ, որ Իսլամներն ալ իւրացուցած են ութաթեւ  աստղը բոլոր  ժողովուրդներու  կարգին:

                        8 POINTED STAR - ISLAMIC - 2       8 POINTED STAR - ISLAMIC - 1                                                                   
                Իսլամական   ութաթեւ   աստղեր        Islamic  eight  pointed  stars

Ութնանկիւն  աստղը այլապէս նկատարելի է Միացեալ Թագաւորութեան United Kingdom (Մեծն Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի) դրօշի վրայ, որոնց կարգին Անգլիական դրօշակUnion Jack   կոչուածները:    

                                                                    Flag of the UK
                                                                                           Միացեալ  Թագաւորութեանց  դրօշ
                                                                                              Flag  of  the  United  Kingdom
        Flag_of_Australia_(converted).svg        Flag_of_Bermuda.svg                                         
                  Աւստրալիոյ  դրօշ                                 Պերմուտայի  դրօշ
                  Flag  of  Australia                                 Flag  of  Bermuda

Նոյնիսկ  Օսմանական եւ Ազրպէյճանական դրօշներ կան 8անկեան  աստղերով  –

       Flag of the Ottoman Navy - 1793 - 1844              Flag_of_Azerbaijan - 1918       
      Օսմանական նաւատորմի  դրօշ                       Ազրպէյճանի  դրօշ
              Ottoman  navy  flag                                   Azerbaijani  flag

Ութնանկիւնեան   աստղը ահաւոր քանակով կը գտնուի նաեւ հերձուած Քրիստոնէութեան աստուածութեան՝   Կաթոլիկութեան  եկեղեցիներուն  մէջ:

                                                                              8 pointed star papal-palace
                                                                                                            Պապը՝   Ս. Պետրոս հրապարակ – Վատիկան  ութաթեւ  աստղերու  տակն  ու  վրան                                                           The Pope at St. Peters’  square – Vatican  Above  &  below  eight  pointed  stars

Հայկականը  անպարտ  չէ.

                                                                                     8 POINTED STAR - NORAVANK S. ASDVADZADZIN - ARMENIA
                                                            Նորավանք, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մուտքը    ութաթեւ աստղ,  որքան որ կ՛ուզեք       
                                                         Noravank, Mother of God church – Armenia   eight pointed stars  as much as you want

Պապի  վերաբերեալ   հարեւանցի  ծանօթութիւն  մը:

Վերեւի  Պապը  Յովհաննէս Պօղոս Բ-նն  է,  սակայն

հին  ու  նոր՝    նոյն  շառաւիղեն  են  .  .  .  :

                                                                                POPE JEAN6PAUL & POPE BENEDICT
                                                                                                     Յովհաննէս  Պօղոս Բ.  եւ  Պենետիկտոս  ԺԶ  –    (արդէն  հրաժարած)     հին  ու  նոր  Պապեր                                                      Pope  Jean-Paul II  &  Benedict  VXI –  (already  resigned)  ancient  &  new  Popes
                                 
                                                                      POPE BENEDICT & HANS KOLVENBACH                                                                                                                                                              
 Պենետիկտոս  Պապը  եւ  Հանս  Գոլվընպախ – նախկին  Նացի          Pope  Benedict  &  Hans  Kolvenbach  –  former  Nazi
                 POPE BENEDICT AS HITLER YOUTH                                                                                       
                 Պենետիկտոս  Պապը   –    Հիթլերական  Երիտասարդական  Միութեան   տարազով                                                                                                                                                     Pope  Benedict  –  with  Hitler  Youth  uniform

Յիշենք որ նախապէս Նացի այս Պապի ընտրութեան առթիւ  շնորհաւորանքներ  հղուեցաւ  Արեւմտեան  Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան կողմէ  .  .  .

                                                                 POPE Emeritus Benedict XVI   

                                          Պենետիկտոս  Պապ  եւ  խաչ-աստղ-գազան  հաւաքածոն       Pope  Benedict &  a  collection  of  cross – star – beasts
                                                                       ԳԱՐԵԳԻՆ-Բ-ԱՄԵՆԱՅՆ-ՀԱՅՈՑ-ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
                                                                                               Գարեգին  Բ.  «Կաթողիկ-ոս»  եւ  –  խաչ-աստղ-վիշապ  հաւաքածոյ                                                                                                                                                                     
                                                          Karekin II  “Catholic-os”  of the Armenians with a collection of  cross – star – dragons

Տիգրան  Մեծի  ութանկիւն  աստղը

Կան, որոնք կը կարծեն թէ Տիգրան Մեծի թագի վրայ գտնուող ութաթեւ աստղը յաւելեալ փաստ է անոր հայկական ինքնութիւնը / բնիկութիւնը ըլլալու կամ առնուազն ոչ մէկ յարակցութիւն ունենալը որեւիցէ աստուածութեան ու հեթանոսութեան հետ:

Հայկական մշակոյթը խորապէս ազդուած ըլլալով եւ զուգընթաց մնալով տիրող կայսրութիւններու մշակութային յառաջդիմութեան հետ՝  իւրացուցած  է  բոլոր  մարզերու  իրագործումները:

1- Հայարիները կը գրեն

« As polygamy was the rule in the East, great numbers of  concubines were kept in a gynaeceum, where Cleopatra ruled as Queen. Although the entire region was oriental in all traditions, under the influence of the scholarly Queen, Greek manners and  culture were a certain degree introduced into the kingdom. The royal princes were taught the Greek language and sciences. Tigran himself, called upon to occupy the throne of the Seleucidae, could not have been a stranger to Greek art and letters ».

http://www.armenianaryans.com/AC/archive/index.php5?t-286.html

ԱՅՍ  ԿԱՊԸ  ՋՆՋՈՒԱԾ  Է  ՍՈՅՆ  ՅՕԴՈՒԱԾԻ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԷՆ  ԵՏՔ

1- « Ինչպէս բազմակնութիւնը կանոն էր Արեւելքի մէջ, մեծաքանակ հարճեր կը պահուէին կանանոցներու մէջ, որտեղ Կղէոպատրան կ՛իշխէր իբրեւ Թագուհի: Թէպէտ ամբողջ տարածաշրջանը արեւելեան էր բոլոր աւանդութիւններով՝ հմուտ Թագուհիի ազդեցութեան ներքոյ, Յունական կերպերն ու մշակոյթը որոշ չափով ներմուծուած էր թագաւորութեան մէջ: Արքայական իշխաններուն Յունական լեզուն եւ գիտութիւնները ուսուցանուած էին: Նոյնինքն Տիգրան, Սելեւկեաններու գահին տիրանալու կոչելով, չեր կրնար օտար ըլլալ Յունական արուեստին ու գիրերուն »:

2- Hellenistic culture

« Though Greater Armenia had only been superficially by the conquests of Alexander the Great, the country began to be influenced by the Hellenistic world under the Orontids in the third century and this process reached its peak under the Artaxiads, particularly King Tigranes the Great. During this time, Armenia incorporated many Greek elements into its culture. This is shown by the contemporary Armenian coins (which had first appeared under the Orontids). They clearly follow Greek models and have inscriptions in the Greek language. Some coins describe the Armenian kings as « Philhellenes » (« lovers of Greek culture »). Knowledge of Greek in Armenia is also evidenced by surviving parchments and rock inscriptions. Cleopatra, the wife of Tigranes the Great, invited Greeks such as the rhetor Amphicrates and the historian Metrodorus of Scepsis to the Armenian court, and – according to Plutarch – when the Roman general Lucullus seized the Armenian capital Tigranocerta, he found a troupe of Greek actors who had arrived to perform plays for Tigranes. Tigranes’ seccessor Artavasdes II even composed Greek tragedies himself. Nevertheless, Armenian culture still retained a strong Iranian elements, particularly in religious matters ».

http://en.wikipedia.org/wiki/Artaxiad_Dynasty

2- Հելլենագիտական մշակոյթ

« Թէպէտ Մեծ Հայքը միայն հարեւանցիօրէն ազդուած էր Մեծն Աղեքսանդրի նուաճումներէն, երկիրը Հելլէնագիտական աշխարհէն սկսաւ ազդուած ըլլալ Երուանդունեանցի օրօք երրորդ դարուն (հ.դ.ա. Ֆ.Ս.) , եւ այս ընթացքը իր գագաթին հասաւ Արտաշէսեաններու ներքոյ, յատկապէս Տիգրան Մեծ Թագաւորին: Այս ժամանակ, Հայաստան Յունական շատ մը տարրեր միաձուլեց իր մշակոյթին մէջ: Ասիկա ցոյց տրուած է ժամանակակից Հայկական դրամներով (որ առաջին անգամ Երուանդունիներու ժամանակ յայտնուեցաւ): Անոնք յստակօրէն կը հետեւին Յունական տիպարներուն եւ արձանագրութիւններ ունին Յունական լեզուով: Կարգ մը դրամներ Հայ թագաւորները կը նկարագրեն որպէս «ֆիլհէլլէնս» (Յոյն մշակոյթը սիրողներ): Յունարէնի գիտութիւնը Հայաստանի մէջ ապացուցուած է նաեւ վերապրող մագաղաթներէ եւ ժայռային քանդակագրութիւններէ: Կղէոպատրան, Տիգրան Մեծի կինը, Հայկական պալատ հրաւիրած էր Յոյներ, ինչպէս հռետորութեան ուսուցիչ Ամֆիկրատեսը եւ պատմաբան Մետրօտորուս Սկեպսացին, եւ – ըստ Պլուտարքոսի – երբ Հռովմէացի հրամանատար Լուկուլլոս գրաւեց Հայկական մայրաքաղաք Տիգրանակերտը՝ խումբ մը Յոյն դերասաններ գտաւ, որոնք եկած էին թատերախաղ ներկայացնելու Տիգրանին: Տիգրանի յաջորդ Արտավազդ Բ. Նոյնիսկ ողբերգութիւններ խմբագրած էր: Այնուամենայնիւ Հայկական մշակոյթը տակաւին պահպանած էր Իրանական ուժեղ տարրեր, ի մասնաւորի կրօնական հարցերով »:

Ուիգիբետիա – Արտաշէսեան Հարստութիւն

Այստեղ պատշաճ է նշել, որ նոյնինքն Պարսից Զրադաշտականութեան ազդեցութիւնը խորապէս թափանցած է հայկական հեթանոսութիւնը, որով հայոց գլխաւոր դիցն ու դիցուհին՝  Արամազդ  եւ Անահիտ, ուղղակի կրկնօրինակումն են  Պարսից  Ահուրա  Մազտա  եւ Անահիդա  չաստուածութեանց:

3- « Ակադեմիկոս Մանանդյանը նկատում է, որ Հայաստանում, ինչպէս եւ Պոնտոսում ու հելլենիստական այլ երկրներում այդ ազդեցության տակ տեղի է ունենում տարբեր ժողովուրդների կրոնների մերձեցում:

« Հենց այս շրջանում է, որ հայ հեթանոսական աստվածները նույնացվում են հունական հեթանոս աստվածների հետ:

« Կրոնական այս ազդեցությունը այնքան զորեղ էր, – ավելացնում է Մանանդյանը, – որ հայկական մեհյաններում  էին զետեղել Հունաստանից եւ Փոքր Ասիայից բերված հունական աստվածների արձանները »:

Հին Հունա-Հայկական գրական կապերից,

Ռ.Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ 1960

Այս օտարաշունչ կենցաղավարութիւնը կը շարունակուի մինչեւ օրս, ուր հայկական մշակոյթը հետզհետէ կլանուած է Եւրոպական, Ամերիկեան, Ռուսական եւ այլ  չափանիշներով,   որոնց հաւատաւոր ծառաներն են հայութեան ստուար տոկոսը:

Օսմանլիներու ժամանակ ալ «Միլլեթի սատիկա»Milleti  sadika«Հաւատարիմ ժողովուրդ» կը համարուէին, ճիշդ վերեւ նշուած Տիգրանի օրերու «Յունաց սիրողներու»«Philhellenes»  նման, որ իր վերաջաւորութեան դարձաւ այս անգամ Հռովմէացուոց «ընկեր եւ դաշնակից»«amicus et socius» , տիրակալած հողերու մեծամասնութենէն պարտադիր հրաժարելով . . . :

Ուստի Տիգրան Մեծի ութանկիւն  աստղը իր կարգին ընդօրինակութիւն մըն է Մակեդոնական կաղապարով, եւ  «հայկական»   ոչինչ կը ներկայացնէ:

                                                                                            8 POINTED STAR OF VERGINA - MACEDONIAN                               tigran-ii-the-great           
                                                                   Մակեդոնական Վերժինա աստղ                      Տիգրան Բ.  Մակեդոնական աստղով        
                                                                    Macedonian star of  Vergina                             Tigran II  with Macedonian star
                                                                                                8 POINTED INTERNATIONAL STARS
                                                                                                                                                           Միջազգային  ութնանկիւն  աստղեր                                                                           International  eight  pointed  stars

դ) Յաւերժութեան  նշանը    –     The  symbole  of  the  Eternity

«Յաւերժութեան Նշան» կոչուած խորհրդանիշներու մեկնաբանութեանց հետազօտման պարագային անպայմանօրէն պիտի հանդիպինք երկրորդ տարբերակին,  որ կրնայ թուիլ նոյն խորհրդանշումը բովանդակող ըլլալ:

Սակայն երկուքի միջեւ կայացող տարբերութիւնները ինքնին կարելի է զատորոշել անոնց վերագրուող բացատրութիւններու հիման վրայ:

Առաջինը՝

Յաւերժութիւն – ETERNITY

երկրորդը՝

Անհունութիւն – INFINITY

Յաւերժութեան Յաւիտենականութեան պարագային անմահութիւն եւ  մշտնջենականութիւնը  շեշտակի է,  իսկ

Անհունութեան առնչուող իմաստը անծայրածիր եւ անսահման ըլլալն է, կամ ամենամեծ տարածութիւն ունենալը, ինչպէս տիեզերքը:

Երկուքի պարագային սակայն բնորոշիչ հանգամանքը երկնային ստեղծագործութիւնն է՝ աստղային ու մոլորակային համակարգ, գլխաւորաբար   ԱՐԵՒԸ:

«Յաւերժութեան Նշան»  տարբեր գծագրութիւններով կը նկարագրեն տարբեր մշակոյթի տէր ժողովուրդներ, ըստ իրենց նախասիրած պատկերացումներուն:

Եթէ տասը արուեստագէտի թելադրուի որոշ նիւթի վերաբերեալ գեղանկարչական գործ ստեղծել, պիտի ունենանք ներշնչման տասը տեսակ արտայայտութիւններ, որոնցմէ ամէնէն ժողովրդայինը կը հանդիսանայ ընդունուած տարբերակը. հետեւաբար ինքնութիւն մը խորհրդանշող երեւոյթը:

Տրուած ըլլալով, որ յաւերժութեան նշանը արեւու պաշտամունքին կապուած դրութիւն մըն է, եւ ժողովրդային պատմական զանազան տեղաշարժերու բերումով համատարած հաւատամք մը՝ ուստի շատերու պարագային պիտի հանդիպինք իբրեւ ընդունուած առարկայ:

«Հավերժության  հայկական  նշան»

1-« Արեւի, հավերժական լուսատուի նշանն է՝ նրա հավերժության իմաստով անվանումն ու ներկայացումն է: Արեւախաչի մի այլ, հավերժության իմաստով շեշտված անվանումն է »:

hj.wikipedia.com

2- SUN : primordial  divinity

« Sun worship was common in all civilizations which progressed from nomadic shepherds to farmers. It gave rise to Hinduism and Islam, Sabeism (star worship), and the esoterism of Zoroaster, to Sufism, Pantheism, the worship of Baal, Helios, Sab (‘the Very-High’), Zeus, Apollo, Jupiter, Amun, Horus, Osiris, Harpocrates, Toum, Mamon, Cronos, Shamash, Haraktes, Phoebus, Bel (meaning high, chief, king, lord, master), Ashur, Anuris, Adod, Jehovah, Mithras, Uiracocha . . . »

Sun Symbolism, Peter Y. Chou, WisdomPortal.com

2-ԱՐԵՒ :  նախնական  չաստուած

« Արեւու պաշտամունքը ընդհանրական էր բոլոր քաղաքակրթութիւններու մէջ, զոր յառաջդիմեց շրջուն հովիւներէն մինչեւ երկրագործներուն: Ան ծագում տուաւ Հինտուիզմին եւ Իսլամին, Մոգութեան (աստղի պաշտամունք), եւ Զրադաշտի գաղտնուսականութեան, Սուփիականութեան, Համայնաստուածութեան, Բահաղի պաշտամունքը, Հելիոս, Մոգութիւն (Բարձրեալն), Զեւս, Ապողոն, Դիոս, Ամուն, Հօրուս, Օսիրիս, Հարբոքրադէս, Դում, Մամօնա, Գրոնոս, Շամաշ, Հարախդէս, Փեբոս, Բել, (կը նշանակէ բարձր, գլխաւոր, թագաւոր, տէր, վարպետ), Աշուր, Անուրիս, Ատօտ, Եհովա, Միհր, Ուիրաքուչա . . . »:

Արեւու խորհրդանշութիւն, Փիթըր Շու, ԻմաստութեանԴռնակ.գոմ

Տակաւին կարելի է աւելցնել : Սումերական աստուածութիւններ՝ Ասաքու – Asakku or Asag, նաեւ Ութու – Utu, Իմտուկուտ – Imdugud, Եգիպտական արեւ չաստուած՝ Ադում – Atoum, Յունական Հուաքինթոս – Hyacinthe(միասեռական՝ Ապողոնի – Apollon սիրածը), Հինտուներու Վիշնու –Vishnu, նաեւ Սուրիա – Sûrya, Սրի Լանքայի Սաման – Saman, Չինական Հսիհէ – Xihe (տասը արեւաց մայր), Ճափոնական Ճափոն – Nippon,Ամադերասու – Amaterasu, եւ Հինօմարու – Hi No Maru (արեւով դրօշը), Գաղիական Պելենոս – Belenos, եւ Լիւկ – Lug (լոյսի չաստուածը), Եուգաթանի նախաբնիկներու (Mayas) Քին – Kin, Պալթեան (Լիթուանիա)Փերքունաս – Perkunas, Սլաւական Փերուն – Perun, Ռուսական Եարիլ –Yaril,  Ուզպէքներու Խվար – Khvar,  եւյլն, եւյլն:

Ուիգի – արեւային ցուցակ

Wiki – Liste Solaire

Բացորոշ է հետեւաբար բոլոր այս ժողովուրդներու ինչ որ չափով ինքնութեան  խորհրդանիշ մը կրող այս չաստուածութիւններու բազմազանութիւնը, զորս իւրայատուկ պատկերացումներ ունենալով, շատեր հայկականին նման յայտնուած են հնագոյն ժամանակներէն, իսկ ուրիշներ յաջորդող դարաշրջաններուն:

Հայկական «արեւ խաչի» մասին մինչեւ անգամ կը հանդիպինք առեղծուածային բնորոշումներու, ինչ կը վերաբերի ծագման ժամանակահատուածին՝ իբր հ.դ.ա. (Ք.Ա.) վերիվարոյ 5 000-ամեայ տարիներուն, կամ նոյնիսկ 10 000-ամեայ օրերուն յայտնաբերուած.  Բայց  տակաւին  աճուրդի  մասնագէտներ  կը  բարձրանան  12 000-ի,  15  կամ  20  հազարամեակներու . . . :

Այսինքն  ՄԵՆՔ՝  ՀԱՅԵՐՍ,  ոչ  թէ  ՆՈՅԻ  ՅԱՋՈՐԴՆԵՐՆ  ԵՆՔ,  այլ  ՆՈՅԻ  ՆԱԽՆԻՆԵՐՆ  ԵՆՔ . . . :

Չհասկցանք թէ որո՞նք են այս 5-10-12-15-20-հազարամեայ Թորգոմէ սերած հայերը: Պէտք չէ մոռնալ երեւի, որ առաւօտ, կէսօր, իրիկուն չենք դադրած բերաններս կոկորդիլոսի նման բանալով 3 000-ամեայ  բնիկութիւն  յորջորջելու:

Ժամանակաշրջութեան anachronism  այս փտախտը ունին այլ ժողովուրդներու  պատմիչներ   եւս:

Հայկական «ինքնութեան»  արեւ խաչի նմանութիւններ կան, ու զարմանալիօրէն կրկնօրինակի տեսքով: Կը գտնենք խաչային համակարգի ցեւերով, նաեւ տերեւային կամ փետրաւոր, առաւել նաւու ղեկի նման կամ սայլի անիւի, յետոյ ոլորտագիծի նման – spirale, շողեր ունեցող, բայց ընդհանրապէս արեւու ճառագայթներ նկարագրող, եւյլն:

Կայ տակաւին «արեւային սկաւառակը» «disc solaire», որ 4 000-ամեայ յայտնւումէն մինչեւ այսօր հեթանոսական, կախարդական ու կրօնական ասպարէզէ դուրս խորհրդանիշ է բոլոր մարզերու պարագային:

Հասարակ շրջանակաւոր տարբերակը տպաւորիչ է Միջագետքեան քանդակի վրայ, ուր զետեղուած են  «ազգային  ինքնութեան  բոլոր  խորհրդանիշները»:

                                                                                         Melishipak_Louvre 12th c.
                                                        Մելի-Շիխու Ա.  Բաբելոնի գերիշխան  12րդ դար  հ.դ.ա.  (Ք.Ա.)  ութնանկիւն  աստղ,  կիսալուսին,  արեւ  խաչ                                                                                        Meli-Shipak  I   Babylonian sovereign  12th  century  BCE
                                                                                            SARGON II                                                     
                                                                                                                                       Ասորեստանի Սարգոն  Բ.  հ.դ.ա. 8րդ  դար, Ինքնութեան նշաններով                                                                                                        Assyrian  Sargon II,  8thc. BCE, with  “national identity ensigns”

Ցցուած մատը յատուկ նշանակութիւն ունի.  բայց ուշադրութեան արժանին մատներուն վերեւի նշաններն են, ու եթէ ուզենք բացայայտել, կը ստանանք հետեւեալ մեկնութիւնը:

  1. Արեւու խորհրդանիշ,   Symbol  of  the  sun.

  2. Կարկին (Մասոնները կ՛օգտագործեն այս խորհրդանիշը),   Compass  (Freemasons  use  this  symbol).

  3. Մահիկաձեւ լուսին (կիսալուսին) եւ աստղ,   Crescent  moon  and  star.

  4. Արեւային անիւ,   Solar  wheel.

  5. Երեք շերտերով խոյր:   Three  layered  mitre.

Կրկնօրինակները կը գտնուին կաթողիկէ Պապի վրայ եւս, որ Մեծն Բաբելոնի ներկայացուցիչներէն է:

                                                                                               8 pointed star and Pope Benedictus
                                                                                               Պենետիկտոս  ԺԶ  Պապ         Pope  Benedict  XVI
                                                                                 8 pointed star - Russian Orthodox church leader Patriarch Kirill
                                                                                                                                          Ռուս ուղղափառ պատրիարք Գիրիլլ եւ աստղ-արեւ հաւաքածոյ                                                                           Russian  orthodox  patriarch  Kirill  &  star – sun collection
                                                                                    SLAVIC SUN WHEEL
                                                                                                   Սլաւական  արեւ խաչ             Slavic  sun wheel

Sun Stone

                                                                                        Արեւ  խաչ   կիսալուսինով

                                                                                                 ETERNITY WHEEL ON WOODEN STATUE OF PERUN made in Russia
                                    Սլաւ չաստուած  Փերուն,  յաւերժութեան եւ այլ նշաններով          Slavic  god  Perun  with  the  everlasting  wheel  &  others
                                                                                                              8 POINTED SWASTIKA & EVERLASTING CELTIC WHEEL
                                                                                                                                                        Կելտական  ութանկիւն  սվասդիքա   ութանկիւն  աստղ  եւ  յաւերժութեան  նշան                               Celtic  eight  pointed  swastika,   eight  pointed  star  &  everlasting  wheel
                                                                           VIKING GOD & GODESS
                                                                                                                                                      Ծովահէններու   դից  ու  դիցուհիներ                                                                              Viking  god  &  goddess

ՉԷԶՈՔՈՒԹԵԱՆ  ԴՐՕՇԱԿ

Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան դրօշը կատարեալ չափաւորութիւն կ՛արտացոլէր եթէ չէզոքութիւն խորհրդանշող պաստառ մը ըլլար: Սակայն համաշխարհային իրադրութիւնը բազմապատիկ փաստերու հայթայթմամբ առաւել քան երբեք հաստատած է ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐՈՒ   ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ:

Այնպէս որ երկու տիրոջմէ որեւէ մէկուն ծառաներն ենք. կամ Ամենակալ Աստուծոյ,  կամ  Սատանայի:

«Արեւ խաչի», «կեռ խաչի», «արեւային անիւի» նման աջ կամ ձախ կողմ պտըտելու կարիքը չկայ, որպէսզի վերածնունդներու réincarnations շնորհիւ  կերպարանափոխուինք,  ու  տարբեր  մաշկերով  ներկայանանք:

Ինչպէս որ կանք, մեր գոյացութեամբ ծառաներն ենք կամ մէկուն,  կամ  միւսին:

Մովսէսի հեղինակած հնգամատեանի երկրորդը արձանագրութիւնն է Աստուծոյ փոխանցած Պատուիրաններուն, որով իբրեւ Միջնորդ, ան (Մովսէս) ժողովուրդին կը յայտնաբերէ հետեւեալը :

« Դուն քեզի կուռք չշինես, ոչ ալ վերը երկինքի մէջ, կամ վարը երկրի վրայ, կամ երկրի տակի ջուրերուն մէջ եղած բաներուն մէկ նմանութիւնը.

« Անոնց երկրպագութիւն չընես ու զանոնք չպաշտես. Վասն զի ես քու Տէր Աստուածդ նախանձոտ Աստուած եմ, որ կը հատուցանեմ հայրերուն անօրէնութիւնը որդիներուն վրայ, մինչեւ անոնց երրորդ ու չորրորդ ազգը՝ որ կ՛ատեն զիս.

« Եւ կ՛ողորմիմ անոնց մինչեւ հազար ազգը՝ որ կը սիրեն զիս ու իմ պատուիրանքներս կը պահեն »:                                                                  ԵԼԻՑ  20: 4 – 6

Հայկական «յաւրժութեան նշանը»  փառաբանող համացանցային տեսերիզ մը զայն կը ներկայացնէ որպէս «երկնային խորհրդանիշ»«տիեզերք»«երկնային զուգորդութիւն»

իսկ թեւերը՝ «Զողիակոսի Zodiac նշանները», «արեւու լոյսը» . . .«համաստեղութիւնները»constellations, «արեւային խորհրդապաշտութիւնը» . . .

եւ «արեւային այս խորհրդանշութեան կենսական ըլլալու պատճառաւ ծծուած է հայկական Քրիստոնէական աւանդութեամբ ու դարձած է այնքան սուրբ, որքան Սուրբ  Հոգին . . . »

«Յաւերժութեան նշանը»  օգտագործուած է կ՛ըսեն, «հին ազգային ճարտարութեան աղբիւր՝ քանդակուած տիեզերական խաչերու վրայ, որոնք կը կոչուին  ՛խաչքարեր՛,  եւ  մէջբերելով  ԵՈՒՆԵՍՔՕի Մարդկութեան Մշակութային Անշօշափելի Ժառանգութեան յանձնախումբի կողմէ ընդունուած ըլլալու իրողութիւնը (2010թ.), կը ներկայացնէ այդ միջազգային կառոյցի մեկնաբանութիւնը :

« Description

« They act as a focal point for worship, as memorial stones and as relics facilitating communication between the secular and divine » . . . « They have an ornamentally carved cross in the middle, resting on the symbol of a sun orwheel of eternity » . . . « The khachkar is believed to possess holy powers and can provide help, protection, victory, long life, remembrance and mediation towards salvation of the soul ».

« Նկարագրութիւն

« Անոնք հանդէս կու գան պաշտամունքի որպէս առանցքային կէտ, իբրեւ յուշարձաններ եւ նշխարներ կը թիւրացնեն հաղորդակցութիւնը աշխարհիկի եւ աստուածայինի միջեւ» . . . « Անոնք իրենց մէջտեղը զարդական խաչի քանդակ ունին, յենուելով արեւու կամ յաւերժութեան անիւի  վրայ » . . . « Խաչքարը կը կարծուի ընգրկել սուրբ զօրութիւններ եւ կրնայ օգնութիւն հայթայթել, պաշտպանութիւն, յաղթանակ, երկար կեանք, յիշողութիւն եւ հոգւոյն փրկութեան հանդէպ խոկմունք »:

Ընդգծումները համացանցային տեսերիզի կայքինն են

Սակայն նկատի առնել Աստուածաշունչը հակասող մեկնութիւնները: Ինչո՞ւ. պարզապէս որովհետեւ թէ՛ ԵՈՒՆԵՍՔՕն, եւ թէ՛ հայկական տեսերիզի հեղինակները նոյն դիւային համակարգի կռապաշտներ են, որոնց խօսքն ու գործը կը դաւանի հակաքրիստոսի խորհրդանիշները կրողներ ըլլալ:

Ուստի հետեւանքը բնականաբար վերեւ նշուած ազդարարութեան կատարումն է,  որու համապատասխանեցուած  դասը  առին  Հրեաները:

Այնպէս որ «Ո՞ւր էիր Աստուած»-ներու պատասխանները պէտք է փնտռել   խորհրդանիշներու  համաստեղութեանց   մէջ:

« Եւ քու մէջէդ քու դրօշեալներդ (բազում  թարգմանութիւններ կ՛օգտագործեն  կուռքերդ – Ֆ.Ս.)
« Ու արձաններդ ( բազում թարգմանութիւններ կը նշեն՝ սուրբ  քարերդ – Ֆ.Ս.   բնաջինջ   պիտի  ընեմ »:

ՄԻՔԻԱՅ   5 : 13

Հետեւաբար մենք հայերս երբեւէ Քրիստոնեայ չենք եղած. Այդ ցեւական բայց քաղաքական  կրօնափոխութիւնը որով ընդունեցինք պետական մակարդակով (հ.դ. [Ք.Ե.] 301թ.) ոչնչով ընկալուած է Քրիստոսի ճշգրիտ քարոզչութենէն, ոչ իսկ «ազգային» համարուած լուսաւորչականութենէն,եւ եկեղեցուոյ ընդունած անուանումն անգամ հիմնաւորուած ըլլալով «առաքեալներու» անուններով՝ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ,  ո՛չ մէկ գրաւական ունի Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը նկատուելու կամ առնուազն բարեհաճութիւնը վաստկելու:

Մարդկութեան Փրկութեան Միջոցը ո՛չ առաքեալներն են, ո՛չ ալ օտարածին (Պարթեւ) այլազգիներ, որոնք եկեղեցւոյ շնորհիւ դարձած են  ազգի  լուսաւորիչներ .

Այնպէս որ  ԱՐԵՒՈՒ  տակ  ոչինչ   կայ   ՆՈՐ,  այլ  միայն

ՆՈՐԱԳՈՅՆ  ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ   ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ

PHILIP   SASOUN

10  ՄԱՐՏ / MARS  2014


Comments are closed.