300 000 ՀԱՅԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ???

                                                   “300 000   ՀԱՅԵՐ

                                              ՍՈՒՐԻՈՅ   ՄԷՋ”   ???                                        

                                             “300 000   ARMÉNIENS

                                                     EN  SYRIE”   ???

CNA 300 000 ARMENIENS EN SYRIE

( 6e  paragraphe )

« LES  ARMÉNIENS  SONT  300.000  A  VIVRE  SOUS  LES  BOMBES  EN  SYRIE »

« REPONDONS  PRESENT  A  CET  APPEL »

« En  transmettant  directement  votre  participation  à  l’ordre  de  . . . »

etc. etc.

« Թիկունք  կանգնինք  Եզիտիներուն  եւ  Արեւելքի  Քրիստոնեաներուն »

( 6րդ  նախադասութիւն )

« ՀԱՅԵՐԸ  300 000  ԵՆ  ՌՈՒՄԲԵՐՈՒ  ՏԱԿ  ԱՊՐԵԼՈՒ  ՍՈՒՐԻՈՅ  ՄԷՋ »

« Ներկայ  պատասխանենք  այս  կոչին »

« Վճառման  ձեր  մասնակցութիւնը  ուղղակիօրէն  փոխանցելով . . . »

եւյլն. եւյլն

Ահաւասիկ ինչպիսի նուիրատուութեան պահանջք ներկայացնող զեղծարարութեան  կը  հանդիպիք  համացանցային  կոյուղիի  մէջ:

« 300 000  հայե՞ր »   կան   Սուրիոյ   մէջ

Արեւմտեան Հայաստան  թեմայի տակ բազում նիւթեր կը շրջագային շնորհիւ համացանցի ընձեռած «առանձնաշնորհումներուն», բայց եւ այնպէս պէտք է համապատասխան մտային զինամթերքով սպառազինուած ըլլալ, որպէսզի վատն  ու  լաւը,  սուտն  ու  կեղծը  կարողանալ  զանազանել:

Վերեւ նշուած կայքի նոյն թեմայով մեծխօսիկ պարապախօսութիւնները կեդրոնացուած են միայն ու միայն ՄԷԿ անձի վրայ՝  այն, որու անունը կցուած է  «նախագահական»    բազմապիսի   մակդիրներով:

Տես՝    

http://maratoug.com/archives/1899

Իրականութեան  մօտէն  ծանօթացած  ըլլալով  կրնամ  վստահեցնել,  որ  խաբկանք  կամ  նենգամտութիւն  չկայ  այս  տողերու  մէջ:

« Արեւմտեան  Հայաստանի  Ազգային  Խորհուրդ » –   « Conseil  National  d’Arménie  Occidentale »,

« Արեւմտեան  Հայաստանի  Հայերու  Ազգային  Խորհուրդ » –  « Conseil  National  des  Arméniens  d’Arménie  Occidentale »,

« Արեւմտեան  Հայաստանի  Հայերու  Համագումար »   « L’Assemblée  des  Arméniens  d’Arménie  Occidentale »

յորջորջումները  սեղմուած  են  միմիայն  այդ  նոյն  անձով  եւ  ուրիշ  ո՛չ  ոքով:

Տես՝     http://maratoug.com/archives/1523

Կայ  միայն  ինք  ու  իր  պոչը  բռնած  մի  բոզ:

« 300 000  հայեր »   ???      « 300 000  arméniens »   ???

Ինչ  կը  վերաբերի  Սուրիոյ  « 300 000  հայերուն »,  անտարակոյս, խնդրոյ  առարկան  անգէտ  է  գաղութի  ճշգրիտ  համրանքէն:

Թէեւ  վիճակագրական  ստոյգ  տուեալներ  երբեւէ  չեն  եղած  ոչ  միայն  Սուրիոյ,  այլ  բոլոր  գաղութներու  պարագային, սակայն  ամենուրէք  տարածուած,  խօսուած  ու  գրուած  փաստ է,  որ  Սուրիոյ  հայկական  գաղութը  տագնապէն  առաջ  70 – 80 000  հաշուող  փոքրամասնութիւն  մըն  էր,  իսկ  այսօր առնուազն  կէսը:

Գաղութը  իր  հազարամեայ  գոյութեամբ  արդիւնքն  է  պատմական  իրադարձութիւններու  բերումով  յառաջացած  տեղաշարժերուն,  զոր  հազարաւոր  հայերու  ներկայութիւնը  դարձաւ  հետաքային  հարիւր  հազարաւորի՝   նուազագոյնը  200 000-ի  (անցեալ  դարու  30-ականներուն),  երբ  յաճախակի  ջարդերն  ու  կոտորածները  ստացան  ցեղասպանական  բնոյթ:

Մեծամասնութիւնը, ինչպէս  նախապէս  ալ  նշած  եմ, ժամանակ  առ  ժամանակ  հաստատուած  էին  գլխաւորաբար Լիբանան,  բայց  առաւելաբար  Հայոց  Երկիր  Դրախտավայր՝    Ամերիկա:

« 300 000 հայերու » ռմբակոծման ենթակայ ըլլալու կեղծիքի տակ նիւթական նպաստ պահանջելու լուրերն ու հաղորդագրութիւնները  պարզապէս  չարաշահութիւն  են  –  gain  illicite.

« Եզիտիներ  . . .  Արեւելքի  քրիստոնեաներ »

Իրաքի  Եզիտիներուն  եւ  Արեւելքի  քրիստոնեաներուն  շտապ  փրկութեան  ծրագրեր  մշակելու  եւ  իրականացնելու  առնչութեամբ  հայկական  «մարդասիրական  գոչիւնները»  «կը գերազանցէն  ջայլամի  յիմարութիւնը»,  ինչպէս  կ՛ըսեն  արաբները:

“ Plus  stupide  qu’une  autruche. ”

Հայաստանէն  տակաւին  մինչեւ  անգամ  հնչած  են  Արցախը լցնելու  մասին  եղբայրսիրական  քարոզներ,  յանձինս,  ի շարս այլոց,  «խմբագիր»  մի տիկնոջ՝   տես՝

www.asbarez.com/arm/200697/

առաւելաբար  փաստելու,  որ  արտասահման  ու  Հայաստան,  բազմօրինակ  են  «խմբագիր»  ու  «գործիչ»  համարուած  տիկնայք  եւ  պարոնայք,  որոնք  վաղուց  պէտք  էր  նետուած  ըլլային  կանաչութեան  մէջ,  ու  բերանները  փակ,  քաղէին  լոլիկներ,  վարունգներ,  հարիւր  հազարներով . . . :

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ  /  PHILIP SASOUN

Սեպտեմբեր /  Septembre  1,  2014


Comments are closed.