PAGAN “NEW YEAR”

 

                                               ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ

                                                  «ՆՈՐ  ՏԱՐԻ»

Եւ Հռոմէական հեթանոս կայսրութեան հեթանոս Յուլիոս Կեսար, կայսերական հրովարտակով որոշեց, որ երկգլխանի չաստուած՝ Յանոսի պաշտամունքին նուիրուած Յանուար ամսուայ 1-ը դառնայ Հռոմէական տարուան առաջին օրը (46 թիւ, մդա):

Հռոմէացիք Բաբելոնացւոց ժամանակուընէ (3-րդ հազարամեակէն, մդա) կատարուող նոր տարիական տօնակատարութիւնը ընդօրինակած էին, որ տեղի կ՛ունենար Մարտ ամսուայ կէսին՝ դարձեալ յարակցուած այդ ժամանակուայ չաստուծոյ պաշտամունքին՝  Մարտուկ – Marduk.

Ու յետագային համախմբուած հեթանոս ցեղային խառնակութիւն մը, որոնք Քրիստոսէ մէկ քանի հարիւր տարի առաջ արձանագրուած Արմենիա անունը գողանալով «մեզի քաղաք մը շինենք» ըսին, ապա «մեզի անուն մը ստանանք» կարգախօսի հիմամբ (ԾՆՆԴՈՑ 11:4), շինծու Հայկի մը բաբելոնական առասպելական շինարարութեամբ առաջ քաշեցին «Հայկեան ժողովուրդ» անուանումը, այլ խօսքով «հայեր»՝ որոնց մէկ շառաւիղը հաստատուելով յետագային կոչուած արեւմտեան հայաստան տարածքի Սասուն գաւառում՝ այդ բնագաւառի ամենաբարձր լեռը բարեփոխուած տարբերակով կոչեցին  ՄԱՐԱԹՈՒԿ – MARATOUG.

Մարտուկ չաստուծոյ նուիրուած սատանայի ստեղծագործական պաշտամունքը կը յարատեւէ մինչ օրս՝ «հայկական» մակարդակով ե՛ւս:

Խրախճանքային տասնեակ մը երեկոյներ, այնպէս ինչպէս Բաբելոնական օրերուն: Բայց երջանկային տրամադրութիւններու հակառակ շատեր կ՛ապրին տխրայիշատակ տարի:

Ի դէպ, այս հանդիսական օրը համաշխարհային առումով մարդկային կորուստներ կը պատճառուին այնքան, որքան պատերազմական օրերուն:

Հայկական խնճոյքային բաժակաճառային մաղթանքներուն այսօրուայ դրութեամբ ցեւականօրէն կը խառնուին «հայրենիքը», «սահմանը» եւ «զինուորը» …:

Լիիրաւ ապրանքանիշեր, որոնցմով ի՜նչ ի՜նչ SESIGÜZEL-ներ ապրուստի աղբիւր են սարքած, ի՜նչ ի՜նչ «ազգային – հայրենասիրական» շապիկները հագած խմբակցութիւններ, գոյութեան պահպանման ուղին են որոնած:

Ստութիւններով ու կեղծիքներով «ազգային պատմութիւն» յարդարած: Մինչդեռ խորքով՝ երկշապիկ, երկերես, երկլեզու, երկգլուխ՝ ճիշտ Յանոսի նման:

Աւելի վատ տակաւին, երբ «հայրապետական» իր «ուղերձով» ազգի առաջ վեհօրէն կը ներկայանայ սատանայապաշտ «վեհափառ» կոչեցեալը, որ աղօթք բարձրացնելով կը ցանկանայ, որպէսզի ԲԱՐՁՐԵԱԼԸ իր օրհնութեան տակ պահէ «մեր հայրենիքը», «սահմանը» եւ «զինուորը». Ու տակաւին ամբողջ «հայութիւնը», «ի Հայաստան, Արցախ եւ ի սփիւռս» …:

Հակառակաբար այդ «ի սփիւռս» կոչուածին, որ նիւթական մատակարարման աղբիւր է միայն:

Միթէ ԲԱՐՁՐԵԱԼԸ իր արեւը չի՞ ծագեցներ համայն մարդկութեան վրայ՝ ստեղծագործութենէ ի վեր …:

Ի՜նչ «քրիստոնէութիւն» …:

Ի՜նչ «կաղանդ պապա» – «ձմեռ պապ», ի՜նչ «կաղանդի ծառ» – «տօնածառ», ի՜նչ «նուեր», ի՜նչ «տօնակատարութիւն» …

Հեթանոսական նոր տարուայ տօնակատարութիւնը սատանայապաշտութիւն է:

The  pagan  new  year’s  festivity  is  satanism.

Ֆիլիփ Սասուն / Philip Sasoun

Յանոս / Janus 1, 2017


Comments are closed.