ՈՂՈՐՄԵԼԻ ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ

 

ՈՂՈՐՄԵԼԻ

ՈՂՈՐՄՈՒԹԻՒՆ

«Զգոյշ եղէք որ ձեր ողորմութիւնը մարդոց առջեւ չընէք՝ անոնց երեւնալու համար, եթէ ոչ՝ վարձք չէք առներ ձեր Հօրմէն որ երկինքն է։ Ուստի երբ ողորմութիւն կ՛ընես, առջեւդ փող մի՛ հնչեցներ, ինչպէս կեղծաւորները ժողովարաններուն ու փողոցներուն մէջ կ՛ընեն, որպէս զի մարդոցմէ փառաւորուին. ճշմարիտ կ՛ըսեմ քեզի. Անոնք իրենց վարձքը առած կ՛ըլլան. Իսկ դուն երբ ողորմութիւն կ՛ընես, ձախ ձեռքդ թող չգիտնայ աջ ձեռքիդ ինչ տալը, որպէս զի քու ողորմութիւնդ գաղտուկ ըլլայ եւ քու Հայրդ որ գաղտուկը կը տեսնէ, քեզի յայտնապէս հատուցում պիտի ընէ»:

ՄԱՏԹԷՈՍ 6 : 1-4

Աստուածաշունչի մեկնաբանութեան զանազան աղբիւրներ հիմնապէս կը հաստատեն Քրիստոսի միտք բանին, ինչ կը վերաբերի ողորմութեան:

Յունարէն բնագրով գործածուած ελεημοσύνη (էլէիմոսինի) ողորմութիւն բառը ուղղակիօրէն յարակցուած է դրամատուութիւն – սննդատուութիւն իմաստի հետ, որով վերհանուած է բոլորին կողմէ:

Ինչ կը վերաբերի փող հնչեցնելուն, այս ալ բնականօրէն առընչութիւն ունի ծանուցողական պրոցեդուրայի հետ, ինչ որ չափազանցօրէն շողշողուն է Հայաստանեան հեռուստաընկերությունների հաղորդումներով:

Այդտեղ, մարդիկ մինչեւ անգամ տելեվիզրի յատուկ կայաններ են ստեղծած էլէիմոսինի ծանուցողական պրոցեդուրայի համար:  Օրինակ՝  Kentron TV.

Աստուածահաճոյ ո՞ր սկզբունքը բացայայտուած է Ս. Գրոց մէջ՝ տասնեակ միլիոններով դրամներ նուիրելու, կամ դռնէ դուռ մարդկանց նիւթական նպաստներու ծրարներ յանձնելու նուիրատուի անունով՝  պատկերասփիւռով:

Նման կեղծաւորները արդէն իսկ «մարդոցմէ փառաւորուած»՝ անոնց ակնկալութիւնը ոչնչութիւն է ԱՍՏՈՒԾՄԷ: Այսինքն, «Անոնք իրենց վարձքը առած կ՛ըլլան»:

«Եւ Յիսուս գանձանակին քով նստած՝ կը նայէր թէ ժողովուրդը գանձանակին մէջ ի՛նչպէս ստակ կը ձգէ։ Շատ հարուստներ շատ բան ձգեցին։ Աղքատ որբեւարի մըն ալ եկաւ ու երկու լումայ ձգեց, որ նաքարակիտ մը կ՛ընէ։ Իր աշակերտները իրեն կանչելով՝ ըսաւ անոնց. «Ճշմարիտ կ՛ըսեմ ձեզի, թէ այս աղքատ որբեւարին գանձանակը ստակ ձգողներուն ամենէն աւելին ձգեց. Վասն զի ամէնքը իրենց աւելցածէն ձգեցին, բայց ասիկա իր չքաւորութենէն՝ ունեցածին բոլորը ձգեց՝ իր բոլոր ապրուստը»:

ՄԱՐԿՈՍ 12 : 41 – 44

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ

Յունուար 8, 2017


Comments are closed.