CRUCIFIXION PORNOGRAPHIQUE DES TÉMOINS DE JEHOVAH

 

ԵՀՈՎԱՅԻ  ՎԿԱՆԵՐՈՒ

ՊՈՌՆԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԽԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆ

JEHOVAH’S  WITNESSES’

PORNOGRAPHIC  CRUCIFIXION

CREATION – ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ գրքի հեղինակը՝ Ճօզէֆ Ֆրանքլին Րիւթերֆօրտ – Joseph Franklin Rutherford, Եհովայի Վկաներ աղանդի երկրորդ նախագահն է, որ յաջորդեց սիօնիստ ու մասոն, Չարլզ Թէյզ Րասսըլին – Charles Taze Russell (Յունուար 1917թ.):

1927թ., 1,645,000 տպաքանակով հրատարակուած այս գրքի մէջ զետեղուած եւրոպացի արուեստագէտներու պատկերներէն աւելի գայթակղեցուցիչ է Յիսուս Քրիստոսի պոռնկագրական խաչելութիւնը (էջ 265):

Max Klinger (1857-1920), պատկերի հեղինակն է՝ Գերմանացի, որ հակառակ անծանօթ հանգամանքին, Րիւթերֆօրտ, հրապուրուած այդ «ստեղծագործութեամբ»՝ զայն կը զետեղէ իր գրքի կարեւոր հատուածին մէջ:

Պատկերին յատակը օգտագործած է Քրիստոսի զոհաբերութեան վերաբերող նիւթէն նախադասութիւններ (Տե՛ս էջ 229):

«The Blood of Jesus, representing his life poured out must be presented in heaven as an offering for the sins of mankind; and without that blood’s being presented as a sin-offering the people could not be sanctified. p229»

«Յիսուսի արիւնը, ներկայացնելով իր կեանքը դուրս թափուեցաւ պէտք է ընծայուի երկինքի մէջ որպէս պատարագ մարդկութեան մեղքերուն համար. Եւ առանց այդ արեան ընծայման իբրեւ մեղքի պատարագ մարդիկ չեն կրնար սրբուիլ»:

Այստեղ, բնականաբար կետադրական կանոններու չգոյութեան պատճառաւ, ստիպուած եմ հայերէնի թարգմանութիւնը հետեւցնել անգլերէնի օրինակին: Արդէն իսկ գրքի բովանդակութիւնը ինքնին, անկապակից ու կտրատումներով արտայայտուած բացատրութիւններու աղբակոյտ մըն է:

Ի՞նչ յարակցութիւն ունի Յիսուս Քրիստոսի զոհաբերութիւնը, շնութիւն խորհրդանշող կերպարներու հետ:

Յիսուս Քրիստոսի խաչելութիւնը պատկերուած՝ տկլոր ???

Յիսուս Քրիստոսի խաչելութեան պահուն միասեռականներ մէկզմէկ կը կոխեն ???

Max Klinger, հեղինակը այդ նկարչութեան, անկախաբար իր գեղարուեստական հակումներուն՝ հայելիի նման արտացոլած է ի՛ր բնութիւնը ի՛ր «ստեղծագործութեան» մէջ:

Բայց աւելի մեղադրելի է իրենք զիրենք Եհովայի ժողովուրդ համարողներու «նախագահի» նախասիրութիւնները, որոնք ուղղակի արտացոլումն են իր սատանայական հոգեաշխարհին:

Կեղծաւոր, ստախօս, ալքոլամոլ, ամբարտաւան, անգութ, որ մինչեւ անգամ համեմատեցուած է որպէս լուսապատճէնային անձնաւորութիւն՝ խուլիգան – gangster AL CAPONE.

Արդարեւ, Ճօզէֆ Ֆրանքլին Րիւթերֆօրտ – Joseph Franklin Rutherford, եղած է յայտնի կնամոլ՝ իր թեւերուն տակ պահած ջահել աշխատակիցներով:

Ջահել գործակիցներ, այսինքն եհովայի վկաներուն անդամագրուած երկու պարմանուհիներ, որոնք առանձնաբար ուղեկցած են Րիւթերֆօրտի բոլոր շրջագայութիւններուն՝ իբրեւ սղագրող – stenographer, քարտուղարուհի – secretary եւ նոյնիսկ՝ սննդաբանdietetist.

Տե՛ս    Sexualité de Rutherford

Bonnie Boyd եւ Berta Teel-Peale յայտնի անուններ են, որոնք նոյնիսկ ընկերակցած են զինք, արձակուրդներու ժամանակ:

Րիւթերֆօրտ, շնորհիւ իր նիւթական շռայլութեան, շինել տուած է ապարանք մը՝ զայն կոչելով եբրայերէնով בית שרים Beth SarimԻշխաններու բնակարան, ուր հանգստեան պահեր անցուցած է այս գեղեցկուհիներով:

Beth Sarim, այն առումով, որ իբր երբ Աստուածաշնչեան «իշխաններ» վերակենդանանան՝ օր. Աբրահամ, Դաւիթ, Դանիէլ, Եզեկիել, եւյլն., այդտեղ պիտի անցնեն իրենց «իշխանական նոր կեանքը» …:

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԸ  գրքի մէջ Րիւթերֆօրտ կը գրէ.

«Այս ակնկալութեամբ, Սէն Տիէկօյի բնակարանը, Գալիֆորնիա, տուն մը որ կրօնական թշնամիներու կողմէ չարամիտ մղումներով շատ ծանուցուած է՝ կառուցուած է, 1930ին, եւ անուանուած «Պէդ-Սարիմ», նշանակելով «Իշխաններու տուն»: Ան յոյսով կանգնած է այժմ իշխաններու տիրացման համար իրենց վերադարձին: Այժմեան ամենէն նկատելի իրականութիւնները ցոյց կու տան, որ այս դատապարտուած աշխարհի կրօնամոլները իրենց ակռաները կը կրճտեն այն վկայութեան պատճառաւ, որ այդ «Իշխաններու տունը» կը կրէ նոր աշխարհի համար: Այդ կրօնամոլներուն եւ իրենց դաշնակիցներուն համար այդ վաղեմի հաւատարիմ մարդկանց վերադարձը ժողովուրդին վրայ ողջմտութեամբ իշխելու որեւէ հաճոյք պիտի չի յառաջացնէ»:

«In this expectation the house at San Diego, California, which house has been much publicized with malicious intent by the religious enemy, was built, in 1930, and named “Beth-Sarim”, meaning “House of the Princes”. It is now held in trust for the occupancy of those princes on their return. The most recent facts show that the religionists of this doomed world are gnashing their teeth because of the testimony which that “House of the Princes” bears to the new world. To those religionists and their allies the return of those faithful men of old to rule with judgment over the people shall not bring any pleasure».

THE NEW WORLD p104

                                                                         Beth Sarim  –  ancient  &  recent  photo  (2008)

Րիւթերֆօրտին ընկերակցող ջահելները որպէսզի ծածկեն իրենց տարիքները, ամէն ելք ու մուտքերու ժամանակ արձանագրած են ծննդեան տարբեր թուականներ:

Այս եղելութիւնները խեղդուած են եհովայի վկաներ կառոյցի հոգեւոր մասնագէտներու կողմէ՝ «Աստուածպետական» կանոններու խաբկանքով:

Այս պատճառաւ է, որ CREATION ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ գրքի մէկ ու կէս միլիոնէ աւելի տպաքանակի հրատարակումներու նման բազմահազար մարդիկ անդամագրուած են եհովայականներու կառոյցին: Այնպիսի ժամանակներ, երբ անոնց ակունքները ստուգելու հնարաւորութիւն անգամ չկար, այլ պարզապէս, մոլորեալ, ընկճուած, ճնշուած – depressive, կնճռուած – complexed, խարխափած ու զգացումներով տարուբերուած, նաեւ ցեղապաշտական տրամադրութիւններով տոգորուած մարդկանց բոյնը եղած էր:

Այսօրուայ դրութեամբ, շնորհիւ համացանցային կարելիութեանց, եհովայական պատասխանատուներու՝ «երէցներ», «ռահվիրաներ» … թէ՛ սեռային անբարոյականութեան վերաբերող, թէ՛ մանկասիրութեան – pedophilia առնչւող անպատուութիւնները, կարելի է գտնել կայքերով: Սակայն այն պղծութիւնները միայն, որոնք ոստիկանական աղբիւրներով հասած են դատական ատեաններ:

Տե՛ս

http://www.silentlambs.org/

1,645,000 տպաքանակի արժանացած ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ այս գրքի նախաբանը նշած է, որ Րիւթերֆօրտի միւս գրքերը հինգ տարուայ մէջ թարգմանուած են երեսուն լեզուներով ու շրջաբերութեան հանուած 27 միլիոնը գերազանցող հատորներ (Տե՛ս էջ 4):

Նկատի ունենալ, որ նախորդ հինգ տարիներու ընթացքին ըսուածը կը վերաբերի առաջին աշխարհամարտէն չորս տարի ետք միայն, որուն մասնակից դարձած էր Ամերիկան, պատերազմի աւարտէն մէկ ու կէս տարի առաջ (Ապրիլ 1917թ.):

27 միլիոնը գերազանցող հատորներ արտադրելու համար տիտանային ֆինանսաւորում պէտք էր, որոնց փողերը վստահաբար երկինքէն մանանայի նման չթափուեցան…:

Ամուսնական հաւատարմութիւնը դաւաճանող ու ջահել սիրուհիներ պահող Րիւթերֆօրտի նման այր մը, անտարակոյս պիտի նախընտրէր Յիսուս Քրիստոսի խաչելութեան այնպիսի նկարչութիւն, որտեղ զետեղուած են Տասնաբանեան դաւող կերպարներ:

Ահաւասիկ, ասոնց սատանայաշնորհ հոգեւորականութիւնը:

* * *

Ճօզէֆ Ֆրանքլին Րիւթերֆօրտ – Joseph Franklin Rutherford, CREATIONՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆ իր այս գրքի պատկերին կցած է մէկ այլ «արուեստագիտութիւն», այն ալ Max Klinger գեղարուեստասէրի մէկ այլ պատկերն է, ուր նկարագրուած են Յիսուս Քրիստոսի մարմնաւոր մայրը՝ Մարիամ եւ սիրեցեալ աշակերտը՝ Յովհաննէս առաքեալ:

Յակոբու կրտսեր եղբայր՝ Աւետարանի եւ երեք նամակներու հեղինակ, նաեւ Յայտնութիւն Յովհաննու առաքեալը:

Այս պարագային, շիլ պէտք է ըլլալ չկարողանալ տեսնալու, որ Յիսուսի «սիրած առաքեալի» աչքերը ուղղուած են Յիսուս Քրիստոսի թէեւ ծածկուած՝ առնանդամին վրայ:

Տե՛ս էջ 266, Burial of JesusՅիսուսի թաղումը

 

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 19:26-27

Յիսուս երբ տեսաւ իր մայրը եւ այն աշակերտը որ կը սիրէր, որ մօտը կայներ էր, ըսաւ իր մօրը. «Ո՛վ կին, ահա քու որդիդ»։ Ետքը ըսաւ աշակերտին. «Ահա՛ քու մայրդ»։ Եւ այն ժամանակէն աշակերտը զանիկա իր քով առաւ։

Այս իրողութիւնը 19րդ դարու որոշ արուեստագէտներու համար դարձած է պատճառ, պատրուակ՝ իրենց սեռամոլ, միասեռական հակումները արտացոլելու իրենց կտաւներով:

Max Klinger միակը չէր:

Բայց աւելի մեղադրելի է իրենք զիրենք Եհովայի ժողովուրդ համարողներու «օծեալ մարգարէ նախագահի» նախասիրութիւնները, զորս ուղղակիօրէն կ՛արտացոլեն իր սատանայական հոգեաշխարհը:

Ճօզէֆ Ֆրանքլին Րիւթերֆօրտ – Joseph Franklin Rutherford, Նոր Աշխարհի Կարգի – NWO ստեղծագործութեան հանգրուանային եհովայիստ սատանայապաշտ մըն է, ինչպէս իր նախորդներն ու յաջորդները:

Ի դէպ, ո՞վ կրցաւ փաստել, որ Եբրայերէն չորեքգրեան – tetragrammaton יהוה արտասանուած կերպը՝ Ե՛ ՀՈ՛ ՎԱ՛ է …:

Ասիկա, արդէն այլ խորագիր է:

= = =

Սի՛րելիներ, ամէն հոգիի մի՛ հաւատաք, հապա հոգիները փորձեցէք՝ թէ արդեօք Աստուծմէ՞ են. վասն զի աշխարհի մէջ շատ սուտ մարգարէներ ելած են։ Ա. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 4:1

Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God; because many false prophets have gone out into the world. 1 JOHN 4:1 (NAS 1977)

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

Ապրիլ / April 1, 2017

 

 

 


Comments are closed.