tashnag “appeal” – CAIRO 1929

 

դաշնակ «ԿՈՉ»

ԳԱՀԻՐԷ – 1929

2018 թուականի համար արեւելեան Արմենիստանի առաջին աւազակապետութեան համար «տօնախմբութիւն» հաջոցներով պատրաստուող «հայերը» հաւերը պէտք է թերթատեն պատմական իրողութիւնները:

Զարմանալի չէ, որ այսօրուայ արեւելեան Արմենիստանի ղարաբաղա-ատրպէյճանական իշխանութիւնը ե՛ւս լծուած է կոալիցիաներու բազմակնութեամբ՝  մէկզմէկ քաքերը պահելու:

Նկատի առէք դաշնակ «կոմիտէի» փողոցային լակոտի մակարդակի հայակործան այս «կոչը»…

 

Հ.Յ.Դ. ԿՈՄԻՏԷ

ԿՈՉ՝ ՄԵՐ ՀԱՄԱԿԻՐՆԵՐՈՒՆ

Քաղաքացինե՛ր, ձեր քուէն անվարան մեզի տուէք որովհետեւ շատ անելիք ունինք այդ տեղ: Յիշենք մէկ քանին:

Ա.- Երկու տարի առաջուան մեր հայդուկային արշաւանքը կիսկատար մնաց. պէտք է որ զայն լրացնենք:

Բ.- Դպրոցի բարեկարգութիւնը կիսատ մնաց, ձեզի չի կրցանք յառաջիկային համար հայդուկներ պատրաստել:

Գ.- Եկեղեցին միանգամ ընդմիշտ չկրցանք գոցել, որպէսզի աւելորդ բերաններէ ազատ ըլլանք:

Դ.- Աշխարհիս չորս ծայրը գտնուող մեր ընկերները չկրցանք հոս բերել՝ ազգային գործերը լաւագոյնս կառավարելու համար:

Ե.- Կը խոստանանք աղքատներ, թշուառներ բնաւ չպահել, որովհետեւ այդ ապրանքէն մենք շատ ունինք արդէն: Ուրիշ անելիքներ ալ ունինք բայց դեռ կանուխ է զանոնք յայտարարելը:

Ուրեմն, օ՛ն Աղեքսանդրիոյ Հ.Յ.Դ. Ժողովուրդ, քուէտ մեզի տուր որովհետեւ անոր անմիջական պէտքը ունինք մեր մարտական բրէսթիժը վերականգնելու համար: Տո՛ւր, որովհետեւ քեզի համար շատ անակնկալներ ունինք վերապահած:

Տո՛ւր, որովհետեւ եթէ չիտաս գործ պիտի ունենաս հետերնիս, ինչ որ քեզի համար ախորժելի չէ:

Տո՛ւր, եթէ ոչ մեր ներկի տաշտին մէջ զքեզ ալ կը խոթենք եւ դուն ամօթով կը մնաս:

Ահա այս ամէնը՝ արեւի լոյսին պէս աչքիդ առջեւը դնելով կը պահանջենք որ քուէդ մեզի տաս:

                                                                                                              Սիրալիր բարեւներով

                                                                                                                  Հ. Յ. Դ. ԿՈՄԻՏԷ

                                                                                                      Ընդօրինակեց՝ Բ. ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Տե՛ս

Արեւ – ՌԱՄԿԱՎԱՐ ՕՐԿԱՆ, 1929 – ԺԵ Տարի, թիւ 3208, Օգոստոսի 23, էջ 1

 http://greenstone.nla.am/gsdl/collect/earlypub1/nor/k1915.pdf

 

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP  SASOUN

6 Յուլիս / July 2017


Comments are closed.