ԳԱՂՏՆՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐԵՒ

                                           ԳԱՂՏՆՈՒՍԱԿԱՆ  ԱՐԵՒ

ESOTERIC  SUN

 

Նաեւ չըլլայ որ աչքերդ երկինք վերցնելով, ու արեւը կամ լուսինը կամ աստղերը ու երկինքի բոլոր զարդը տեսնելով խաբուիս, ու անոնց երկրպագութիւն ընես, եւ զանոնք պաշտես. Որովհետեւ քու Տէր Աստուածդ զանոնք բոլոր երկինքի տակ եղող ազգերուն համար կարգաւորեց:

Բ. Օրինաց 4:19

And when you look up to the sky and see the sun, the moon and the stars, all the heavenly array, do not be enticed into bowing down to them and worshiping things the LORD your God has apportioned to all the nations under heaven. Deuteronomy 4:19 (NIV)

* * *

ԱՐԵՒԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆ

SUNPOWER

«Մօրս արեւ», «հօրս արեւ», «մամայի արեւ», «պապայի արեւ», «երեխուս արեւ», «արեւ», «արեւ» ու «արեւ»,… Հայաստանի հայերու երդումներ …

«արեւդ ծագի», արեւդ պահէ», «արեւիդ մեռնիմ», «արեւով թաղեն», «արեւը զրկէ», «արեւը զարնէ», «արեւը մարէ», «արեւշատութիւն»,… Հայաստանի եւ արտասահմանի հայերու երդումներ, եւյլն:

Տակաւին՝ Արեւ, Արեւեան, Արեւիկ, Արեւիկեան, Արեւշատ, Արեւշատեան, Արեգնազ, Արեգնազեան, Արփի, Արփիար, Արփիարեան, եւյլն:

Դարերու խորքէն եկած ու յետագային հայացուած արեւի պանծացման ու փառաբանման հեթանոսական այս սովորութիւն հաւատալիքները մինչ օրս կը գոյատեւեն:

Արեւը իր ամբողջական ու կիսապայծառ ցեւով, արեւածագի ու արեւամուտի տեսքով ցայտուն է բազմապիսի կառոյցներու՝ մշակութային, ընկերային, քաղաքական, կրօնական, պետական, զինուորական, կուսակցական, կազմակերպական, հարանուանական, վաճառականական դրօշներու, զինանշաններու եւ խորհրդանշաններու վրայ, որոնց գաղտնուսականութիւնը – esoterism ՄԷԿ Է՝ ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՊԱՇՏՈՒՄ – SATAN WORSHIP.

SUN : primordial divinity

« Sun worship was common in all civilizations which progressed from nomadic shepherds to farmers. It gave rise to Hinduism and Islam, Sabeism (star worship), and the esoterism of Zoroaster, to Sufism, Pantheism, the worship of Baal, Helios, Sab (‘the Very-High’), Zeus, Apollo, Jupiter, Amun, Horus, Osiris, Harpocrates, Toum, Mamon, Cronos, Shamash, Haraktes, Phoebus, Bel (meaning high, chief, king, lord, master), Ashur, Anuris, Adod, Jehovah, Mithras, Uiracocha . . . »

Sun Symbolism, Peter Y. Chou, WisdomPortal.com

2-ԱՐԵՒ : նախնական չաստուած

« Արեւու պաշտամունքը ընդհանրական էր բոլոր քաղաքակրթութիւններու մէջ, զոր յառաջդիմեց շրջուն հովիւներէն մինչեւ երկրագործներուն: Ան ծագում տուաւ Հինտուիզմին եւ Իսլամին, Մոգութեան (աստղի պաշտամունք), եւ Զրադաշտի գաղտնուսականութեան, Սուփիականութեան, Համայնաստուածութեան, Բահաղի պաշտամունքը, Հելիոս, Մոգութիւն (‘Բարձրեալն‘), Զեւս, Ապողոն, Դիոս, Ամուն, Հօրուս, Օսիրիս, Հարբոքրադէս, Դում, Մամօնա, Կրոնոս, Շամաշ, Հարախդէս, Փեբոս, Բել, (կը նշանակէ բարձր, գլխաւոր, թագաւոր, տէր, վարպետ), Աշուր, Անուրիս, Ատօտ, Եհովա, Միհր, Ուիրաքուչա . . . »:

Արեւու խորհրդանշութիւն, Փիթըր Շու, ԻմաստութեանԴռնակ.գոմ

Տակաւին կարելի է աւելցնել : Սումերական աստուածութիւններ՝ Ասաքու – Asakku or Asag, նաեւ Ութու – Utu, Իմտուկուտ – Imdugud, Եգիպտական արեւ չաստուած՝ Ադում – Atoum, Յունական՝ Հուաքինթոս – Hyacinthe (միասեռական՝ Ապողոնի – Apollon սիրածը), Հինտուներու՝ Վիշնու –Vishnu, նաեւ Սուրիա – Sûrya, Սրի Լանքայի Սաման – Saman, Չինական՝ Հսիհէ – Xihe (տասը արեւաց մայր), Ճափոնական՝ Ճափոն – Nippon, Ամադերասու – Amaterasu, եւ Հինօմարու – Hi No Maru (արեւով դրօշը), Գաղիական՝ Պելենոս – Belenos, եւ Լիւկ – Lug (լոյսի չաստուածը), Եուգաթանի նախաբնիկներու՝ (Mayas) Քին – Kin, Պալթեան՝ (Լիթուանիա) Փերքունաս – Perkunas, Սլաւական՝ Փերուն – Perun, Ռուսական՝ Եարիլ –Yaril, Ուզպէքներու՝ Խվար – Khvar, եւյլն, եւյլն:

Ուիգի – արեւային ցուցակ

Wiki – Liste Solaire

Ադամի ստեղծագործութենէ ետք, Արեւու չաստուածը՝ նախնի Լուսաւորիչ = Lucifer, յետագային Սատանայ, օձի շապիկով իր ԱՌԱՋԻՆ կայսրութիւնը ուզեց ստեղծել Ադամի գլխաւորութեամբ՝ ընդդէմ Արարիչ ԱՍՏՈՒԾՈՅ:

Ամենացաւալին՝ ինչ կը վերաբերի «հայ» անուանումը շինողներուն, որ այդ ապստամբութիւնը կայացաւ նոյնինքն այսօրուայ բռնագրաւեալ Արեւմտեան Հայաստան՝ անոնց նախնիներու ?? Ուրարտացիներու ?? տարածաշրջանին մէջ՝ այսօրուայ Վան քաղաքի համարեայ հարաւ արեւմուտք ծայրամասը՝ Նայիրի կոչուած երբեմնի Եդեմը …

Ու էրկիր կոչուեցաւ « ԱՐԵՒՈՒ ԷՐԿԻՐ » …: Ըստ «հայոց» …

Հին Եգիպտոսի արեւու պաշտամունքի մայրաքաղաքն էր ԱՐԵԳ քաղաքը, զոր յոյները զայն վերանուանեցին Հելիոպոլիս (Արեւաքաղաք) – Heliopolis, իսկ հայոց արեւի՝ սատանայի պաշտամունքի մայր քաղաքն էր ՎԱՆ:

Ադամի ստեղծագործութենէն գրեթէ 1500 տարի անց տեղի ունեցած Ջրհեղեղէ ետք, Միջագետքի մէջ ծնունդ կ՛առնէ Ամենակալ Աստուծոյ ընդդէմ սատանայի ԵՐԿՐՈՐԴ ապստամբութիւն – պատուիրազանցութիւնը՝ Բաբելոնական կայսրութեան հիմնադրութեամբ, երբ մարդիկ «մեզի քաղաք մը շինենք … մեզի անուն մը ստանանք» (Ծննդոց – Genesis 11:4) գաղափարի հիմամբ նպատակադրեցին համախմբուիլ միարքայական հզօրութեամբ, մինչդեռ պատուիրանը երկրորդ անգամ յստակօրէն բացայայտած էր Աստուծոյ նպատակը՝

Աճեցէք ու շատցէք, ու երկիրը լեցուցէք »: ԾՆՆԴՈՑ – GENESIS 9:1

« Բաբելոն Տէրոջը ձեռքին մէջ

Բոլոր երկիրը գինովցնող ոսկի գաւաթ եղաւ.

Անոր գինիէն ազգերը խմեցին,

Անոր համար ազգերը յիմարեցան »:

Երեմեայ – Jeremiah 51:7

Հետեւաբար, ինչպէս գիտենք, լեզուներու խառնաշփոթութենէ ետք կատաղութեամբ հրմշտկուած Սատանան կը մղուի ձեռնարկել նորագոյն հակամարտութեան կամ նորագոյն ազատագրական պայքարի՝  բազմարքայական թագաւորութիւններու հիմնադրութեամբ, որ կը բնորոշուի իր գերակայութեան ուղղուած պաշտամունքով, օգտագործելով հնարաւորինս ամէն նիւթ ու գոյակ, անկախաբար անոնց գարշելի կերպար ու կերպարանքներուն՝ միայն թէ Ամենակալ Աստուծոյ նուիրուելու կոչուած պաշտամունքը ոտնակոխուի:

Այս նպատակի իրագործման համար կը ծառայեցուին յայտնի ու թաքուն, մարմնային ու անմարմին, գիտակցական ու ենթագիտակցական ամէն միջոց, զորս կը կապեն մարդ արարածը ընդդէմ ճշմարտութեան:

« Եւ ճշմարտութիւնը պիտի գիտնաք, ու այն ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ »:

Յովհաննու – John 8:32

Հնագոյն դարերէն մինչեւ 21րդ այս դարաշրջանը, Սատանան կը շարունակէ իր զինեալ հոգեկան պայքարը՝  առաւելագոյնս փճացնելու Աստուծոյ ամէն ստեղծագործութիւն, ըլլան անոնք բնութենական կամ մարդկայնական, երկնային ու երկրային, որոնց մթութեան – obscurity լծակները միշդ պատուած կը մնան գաղտնուսականութեամբ:

Գաղտնուսական կազմակերպութիւններու եւ խորհրդանիշներու համաշխարհային հանրախանութի – supermarket մեծ գործարանատեր՝ Բանսարկու Սատանան այնպիսի աշխատանքներ է ստեղծած իր հաւատարիմներուն՝  անսահմանափակ պայմանագրութեամբ – permanent contract,

այնպիսիք, որոնք,

  • նիւթապաշտութեամբ կլանուած,
  • կրօնականութեամբ կապանքուած,
  • կայսերապաշտութեամբ կանոնակարգուած,
  • մարդասպանութեան ուխտերով կաղապարուած,
  • ազգայնապաշտութեամբ / ցեղակրօնութեամբ կուրացած,

որպէսզի խտացուած ուժեղ ջոկատներով Վերջին Դատաստանը դիմագրաւեն:

Խորխորհուրդ, խորհրդանիշ, միշդ ալ եղած են Ծննդոցի օձին թոյները, որոնցմով կարողացած է թմրեցնել ողբալի մարդկութիւնը, նախնական ու այժմէական  խորհրդանշաններով:

ԱՐԵՒԸ  ԵՒ  ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ

THE SUN & THE BIBLE

Արեւը, ինչպէս նշուեցաւ, իր բազմապիսի տեսքերով կ՛օգտագործուի բոլոր կառոյցներու կողմէ, որոնք կը գտնուին սատանայի իշխանութեան ներքոյ:

(ՄԱՏԹԷՈՍ – MATTHEW 4:8-9)

ԱՍՏՈՒԾՈՅ առաջին ստեղծագործութիւնը՝ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ (ԱՌԱԿԱՑ – PROVERBS 8:22-31) երկրի վրայ կատարած իր առաքելութեան ժամանակ երբե՛ք չյորդորեց երկնաւոր կամ երկրային, շնչող կամ անշունչ ստեղծագործութիւններու պատկերներով խորհրդանշել ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ:

«Տէր Աստուած արեւ ու վահան է», կ՛ըսէ Աստուածաշունչը. ՍԱՂՄՈՍԱՑ – PSALMS 84:11

Արեւ՝ ո՛չ իբրեւ կուռք կամ պաշտումի առարկայ, այլեւ այլաբանականօրէն իմաստաւորելով արեւու զօրութիւնն ու յատկապէս աղբիւրը ըլլալը:

Արեւու զօրութիւնը զսպող ուժը նաեւ ըլլալով Ինք՝ ԱՍՏՈՒԱԾ, ՍԱՂՄՈՍԱՑ – PSALMS 121:6 կ՛ըսէ՝ «Ցորեկը արեգակը քեզ պիտի չզառնէ, ո՛չ ալ գիշերը՝ լուսինը»:

Այլաբանական այլ առումներով կը նկարագրուին տարբեր իրողութիւններ.

«Սակայն արեւուն ծագած ատենը այրեցան ու արմատ չունենալուն համար չորցան»։

Քրիստոս արեւուն ծագիլը կը նմանեցնէ՝ «… ու երբ նեղութիւն կամ հալածանք ըլլայ խօսքին համար, շուտ մը կը գայթակղի»։

Իսկ արդաներու Աստուածահաճութիւնը կը նկարագրէ՝ – «Այն ատեն արեւի պէս պիտի փայլին արդարները իրենց Հօրը թագաւորութեանը մէջ»։

ՄԱՏԹԷՈՍ – MATTHEW 13:6, 20, 43

«Զիս Տէրոջը տանը ներքին գաւիթը տարաւ։ Տէրոջը տաճարին դուռը, սրահին ու սեղանին մէջտեղ, քսանըհինգ մարդ կար։ Անոնք կռնակնին Տէրոջը տաճարին դարձուցեր էին ու երեսնին դէպի արեւելք ու արեւուն երկրպագութիւն կ՛ընէին»։

ԵԶԵԿԻԵԼԻ – EZEKIEL 8:16

Ճշմարիտ պաշտամունքէն արեւապաշտութեան հնոցին մէջ մոլորումը հիմնական պատճառներէն էին Երուսաղէմի կործանման համար տրուած մարգարէութեան կատարման: Բայց ոչ միայն Երուսաղէմ, այլ նոյնիսկ Տէրոջ տաճարը:

«Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորին տասնըիններորդ տարուան հինգերորդ ամիսը, ամսուան տասին Բաբելոնի թագաւորին առջեւ կայնող Նաբուզարդան դահճապետը Երուսաղէմ մտաւ ու Տէրոջը տունը եւ թագաւորին տունը այրեց ու Երուսաղէմի բոլոր տուները ու բոլոր մեծ տուները կրակով այրեց։ Դահճապետին հետ եղող Քաղդէացիներու բոլոր զօրքերը Երուսաղէմի շրջակայ բոլոր պարիսպները փլցուցին»։

ԵՐԵՄԻԱՅ – JEREMIAH 52:12-14

Աստուծոյ դատաստանը անմիջականօրէն ժողովուրդներու գլխին բանեցնելու իրողութիւնը փաստուած է պատմական վաւերացմամբ, մինչեւ անգամ անհատական առումով, որով կրկնականապէս կը հաւաստէ այն, որ «վերջին դատաստանի» տոմարական բացայայտումներու ստոյգ ժամկէտ չկայ, որու առաջ մարդիկ շարն ի շարան կը սպասեն իրենց յայտնուելիք «դատավճիռը» ունկնդրելու:

Սակայն, որոշակի մարգարէութիւններ պիտի իրագործուին որոշակի ժամանակահատուածին:

Երեմիայ մարգարէի միջոցաւ Աստուած կը սպառնայ Իսրայելացւոց կողքին բոլոր ազգերուն վրայ «չարիք» բերել:

«Ասոր համար զօրքերու Տէրը այսպէս կ՛ըսէ. Որովհետեւ իմ խօսքերուս մտիկ չըրիք, ահա ես պիտի ղրկեմ բոլոր հիւսիսի ազգատոհմերը եւ իմ ծառաս՝ Բաբելոնի Նաբուգոդոնոսոր թագաւորը՝ պիտի առնեմ, զանոնք այս երկրին վրայ եւ անոր բնակիչներուն վրայ ու բոլոր այս շրջակայ ազգերուն վրայ պիտի բերեմ, բոլոր երկիրը նզովուածի պէս բնաջինջ պիտի ընեմ, զարմանքի ու սուլելու ենթակայ պիտի ընեմ ու յաւիտենապէս աւերակ պիտի ընեմ։ Անկէ ցնծութեան ձայն եւ ուրախութեան ձայն, փեսայի ձայն ու հարսի ձայն, աղօրիքի ձայն ու ճրագի լոյսը պիտի կորսնցնեմ։ Այս բոլոր երկիրը անապատ ու ամայութիւն պիտի ըլլայ եւ այս ազգերը եօթանասուն տարի Բաբելոնի թագաւորին պիտի ծառայեն»։

«Եօթանասուն տարին լմննալէն ետքը Բաբելոնի թագաւորը ու այն ազգը պիտի պատժեմ իրենց անօրէնութեանը համար. նաեւ Քաղդէացիներուն երկիրը պիտի պատժեմ, կ՛ըսէ Տէրը եւ զանիկա յաւիտենապէս ամայի պիտի դարձնեմ։ Այն երկրին վրայ պիտի բերեմ այն բոլոր խօսքերը, որոնք ես անոր դէմ խօսեցայ, այսինքն Երեմիային բոլոր ազգերուն վրայով ըրած մարգարէութեան գրքին մէջ գրուած բոլոր բաները։ Քանզի շատ ազգեր ու մեծ թագաւորներ զանոնք իրենց ծառայ պիտի ընեն ու ես անոնց հատուցում պիտի ընեմ իրենց ըրածներուն ու իրենց ձեռքերուն գործերուն համեմատ»։ ԵՐԵՄԻԱՅ – JEREMIAH 25: 8-14

Նման մարգարէութիւններ սահմանափակուած ժամանակներէն անդին կատարման ենթակայ են մինչեւ մեր դարաշրջանը:

 

* * *

ՍԱՏԱՆԱՅԱՀԱՃ  ՊԱՇՏՈՒՄ

SATANPLEASED  WORSHIP

Ինչ որ Ճշմարիտ Աստուծոյ բարկութեան գրգռման ազդակն էր, այն ալ արեւու պաշտամունքի արարողութիւններն էին, որոնց գլուխ գործոցն էր մարդկային զոհաբերութիւնը:

Պատկերը Շամաշի նուիրուած 9-րդ դարու (Ն.Ք.) քարէտախտակ մըն է, Բաբելոնական Սիբար – Sippar քաղաքէն պեղումներու բերումով գտնուած (1881թ.): Սիբար՝ այսօրուայ Իրագի Բաբել նահանգի մէջ քաղաք մը, որ Քրիստոսէ առաջ երկու հազարամեակներուն եղած է Բաբելոնի կարեւորագոյն քաղաքներէն, որտեղ գոյութիւն ունեցած է Շամաշի գլխաւոր սրբավայրերէն մին:

Հնադարեան բնագիրներու մէջ նշուած է իբր «Շամաշի Սիբարը»՝ երկրորդական քաղաքի մը գոյութեան պատճառաւ:

Շամաշը, արաբերէն  شمس   Արեւ չաստուածն էր Միջագէտքի ժողովրդաց համար, որոնց քաղաքները Նեբրովթի թագաւորութեան սկիզբը հանդիսացան. «Բաբելոն եւ Արեք եւ Աքադ եւ Քաղանէ էր Սենաար երկրին մէջ»։ ԾՆՆԴՈՑ – GENESIS 10:10

Շամաշը նոյնիսկ Իսրայելացւոց պանթէոնի չաստուածներէն էր:

Քարէտախտակին վրայ կարեւոր տեղ գրաւած է Սումերացւոց Ինաննայ դիցուհիի խորհրդանիշ՝ ութնանկիւն աստղը:

«Հայ» անուանակրողները այս աստղի բնիկութիւնն ալ յափշտակելով դարձուցած են «հայկական», որով կարգ մը խարխափածներ զայն կը ներկայացնեն իբրեւ «հայկական» մասնայատկութիւն, որու նմանը ոչ մէկ ժողովուրդի սեփականութիւնն է եղեր ???.

Հռովմէական կայսրութեան ժամանակ Շամաշը կը զուգորդուի իրենց Արեւ դիքի հետ՝ Mithra – Միհր: Այս պարագային եւս ութը նշանակալից է, որով ամսուան 8-րդ օրը կը սեպուի: Իսկ «հայոց» ընդօրինակութիւն Միհրը յաւերժած է անձնանուններու պարագային եւս, ինչպիսիք՝ Միհրան, Միհրանեան, Միհրդատ, Միհրդատեան, եւյլն:

Հռովմէացւոց Ատրիանոս – Hadrian (117-138 Ք.Ե.) կայսրը կ՛արգիլէ մարդկային զոհաբերութիւնները Mithra-ի համար, սակայն ծիսակատարութիւնները կը շարունակուին գաղտնաբար, որոնք կը ստանան տարբեր կերպեր, տարբեր նպատակներու համար, մինչեւ մեր ժամանակները:

Այս տարբեր նպատակներէն առաջնագոյնը հայրենիք կուռքն է, որու զոհաբերութեան համար ծնունդ տրուած են հայրենիքի մատաղացուներ …:

armenian  clerics  at  war  for  the  FATHERLAND  =  SATAN  WORSHIP

Քրիստոնեայ համարուած ուղղափառ – orthodox եկեղեցիներու դասակարգութիւնը համարեայ կրկնօրինակում մըն է միհրապաշտութեան – mithraism. Առաւել, ծիսական հիմնանիւթերը՝  խոյրmitr, նշխարwafer, մկրտում – baptism, խորան – altar եւ օրհնէրքներ – doxology ու մասունքներrelics, իւրացուած են այդ պաշտամունքէն:

Հետեւաբար, արեւուն հետ յարակցուած բազմապիսի փառաբանութիւններն ու ծիսակատարութիւնները ի սկզբանէ դիւթուած են սատանայապաշտութեամբ:

 

* * *

Ալ ասկէ յետոյ, եղբա՛յրներս, զօրացէ՛ք Տէրոջմով ու անոր զօրութեան կարողութիւնովը։ Ձեր վրայ հագէք Աստուծոյ սպառազինութիւնը, որպէս զի կարող ըլլաք Սատանային հնարքներուն դէմ դնել։ Վասն զի մեր պատերազմը արիւնի ու մարմնի հետ չէ, հապա իշխանութիւններու ու պետութիւններու հետ եւ այս խաւար աշխարհին իշխաններուն հետ, երկնաւորներուն մէջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Ասոր համար ձեր վրայ առէք Աստուծոյ սպառազինութիւնը, որպէս զի կարող ըլլաք չարութեան օրը դէմ դնել ու ամէն բան լմնցնելէ յետոյ՝ հաստատուն կայնիլ։ Ուստի ձեր տեղը կայնեցէք, մէջքերնիդ ճշմարտութեամբ ամրացնելով ու արդարութեան զրահը հագնելով ու ոտքերնուդ ամրացուցէ՛ք խաղաղութեան աւետարանին պատրաստութիւնը եւ ամէն բանի վրայ հաւատքին վահանը առէ՛ք, որով կարող պիտի ըլլաք չարին բոլոր կրակոտ նետերը մարել եւ փրկութեան սաղաւարտը առէ՛ք ու Հոգիին սուրը՝ որ Աստուծոյ խօսքն է։

ԵՓԵՍԱՑԻՍ – EPHESIANS 6:10-17

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

Յուլիս – July 23, 2017

 

 

Գաղտնուսական արեւներու հաւաքածոն եւ չաստուածներ

the collection of esoteric suns & deities

1- Մարիամ, արեւ, ամենատես աչք, եռանկիւն՝ շիրիմի վրայ, Փրակա

Statue of Mary, sun, all seeing eye, triangle on a tomb in Prague

2- խորան, Էջմիածին, մայր տաճար, Հայաստան

altar in echmiadzin cathedral, Armenia

3- խորան, Ս. Լեւոն հայ կաթողիկէ եկեղեցի, Կ. Պոլիս

altar, St. Leon, armenian catholic church, Constantinople

4- Ազով վաշտի խորհրդանշանը, սեւ արեւով, Ուքրանիա

emblem of the azov battalion with black sun, Ukraine

5- Գարուտա վեդական դիցաբանութիւն, արեւի շողերով

Garuda, vedic mythology with sun rays

6- Հինտու Սուրիա՝ արեւու աստուածը եւ «Յիսուս»

hindu Surya, the sun god & « Jesus »

7- Ապողոն – Apollo

8- նացիներու սեւ արեւու խորհրդանիշ

symbol of the black sun by the nazi

9- Սումերական արեւանօթ

Sumerian sundisc

10- արեւու աստուած – sun god

11- Եգիպտական աստուածութիւններ եւ արեւ աստուածը

Egyptian deities & the sun god

12- Հելլոս – Helios

……………………

14- Միհր – Mithra


Comments are closed.