ԱՐՏԱՇԷՍ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

ԱՐՏԱՇԷՍ  ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ  ՀԱՄՈՅԹԻ  ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ

 

               Պրն. Արտաշէս Կարապետեան.

26 տարի շարունակ, զիպիլիստան Հայաստան ոտք կոխած ամէն զիպիլ իր շքանշանը ստացած է, բացառեալ այնպիսիներուն՝ որոնց չի հասել մետաղեայ այդ «նշանը» արտատպել որպէսզի նրանց կուրծքերը եւս զարդաւորուէին…

26 տարի շարունակ, ամէն պետքարանի ու բաղնիքի զռոցներ արձակողներ դարձուցին վաստակաւոր չգիտեմ ինչ … ամէն զէնք բառը յորջոջողներ դարձուցին գեներալ՝ կուրծքերնին զարդարելով … եւյլն. եւյլն:

Ուրեմն, 2017 թուականը պէտք էր, որ ոմն Արտաշէս Կարապետեան արժանաւորուէր ինչ որ մի ժողովրդական արտիստ…:

* * *

Արտաշէս Կարապետեան՝ Մարաթուկ համոյթի պարուսոյց՝ բայց մի երրորդութեան անմահական կերպար՝ միութեամբն Մկրօ Սարգիսեանի եւ Ալեքսանդր Կարապետեանի:

Այս երրորդութեան շնորհիւ է, որ ՄԱՐԱԹՈՒԿ համոյթը մինչ օրս կը գոյատեւէ որպէս ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ երգերու մասնագիտական կատարումներու հեղինակաւորութիւն:

Մնացած պաշըպոզուքներու, Sesigüzel ներու, երգ երգոցներու, վարտիքներու ազգագրական համոյթներու եւ հայրենիքի մատաղացու անասուններու, բայց մանաւանդ՝ մեքսիքական (Ակունք – Կարին) հանդերձաւորումներու կապիկութիւնները՝ երբե՛ք տեղ չեն գտած Մարաթուկեան ինքնուրոյն կատարելագործումներու ընթացքին:

Այս Սասնցու զուլալ ոգին է, որ մինչ օրս կը գոյատեւէ: Թէպէտ Արտաշէս Կարապետեան սասունցի չէ:

Եւ այս Սասնցու ոգին ոչ մէկ կապ ունի ռեստորանային դհոլ-զուռնային փնթիութեան հետ (գուսան Սեդրակ, Ներսիկ Իսբիրեան & Co. …), նաեւ ամերիկեան gigoloներու եւ կապիկներու հետ, կամ Երեւանեան հրապարակային քրդերու լուսապատճէնային սատանայապաշտական պարախաղերու հետ՝ այլ լիիրաւ արուեստա-մասնագիտական արտացոլման «հայկական» իւրայատկութիւն:

Պրն. Արտաշէս Կարապետեան, – ՈՒՇ ԼԻՆԻ, ԱՆՈՅՇ ԼԻՆԻ …

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ

Սեպտեմբեր 22, 2017

Տե՛ս

ՄԱՐԱԹՈՒԿ

ռազմահայրենասիրական համոյթ – երեսնամեակ

http://www.maratoug.com/archives/5775

ՄԱՐԱԹՈՒԿ համոյթ եւ հայ յեղափոխականներու Sesigüzel ները

http://www.maratoug.com/archives/5794


Comments are closed.