ZIONIST PUPPET KURDISTAN

ZIONIST PUPPET

– KURDISTAN –

ՍԻՈՆԱԿԱՆ ԽԱՄԱՃԻԿ՝

ՔԻՒՐՏԻՍՏԱՆ

25 Սեպտեմբեր 2017, հայեր

հաւեր յիշէք նուիրական այս օրը,

Յուլիս ամսոյ քսան հինգին

Կատարեցէք մեր Սիոնիզմի տօնը:

Այսօր, անջատողական Քիւրտերու հանրաքուէարկութեամբ նոր էջ մը բացուեցաւ ընդդէմ Ուիլսընեան Հայաստանի: Այլ խօսքով, Արեւմտեան Հայաստանի:

Աշխարհաքաղաքական – geopolitic, աշխարհառազմավարական – geostrategic մեկնաբանութիւնները տարածաշրջանի տիրապետութիւններու շահախնդրութեան համաձայն այնպէս չեն, ինչ որ է հայկական հարցը:

Հայկական հարցը՝ այսինքն «հայկական ցեղասպանութիւնը» եւ Ուիլսընեան Հայաստանը:

Այսօր, սիոնիզմի կողմէ աթոմական հրթիռարձակման թիրախ դարձաւ «հայկական ցեղասպանութիւնը» եւ Ուիլսընեան Հայաստանը:

Այս երկու «հրատապ» համարուած հարցերը արդէն հարիւր տարիէ աւելի սիոնիզմի պատճառով՝ այսօր թաղուեցան:

100 տարիէ աւելի հայերը հաւերը զբաղած էին աշխարհով մէկ կանգնեցնելու մէկական ցեղասպանութեան կոթող, աւելի ճիշտ աւելի կոթ:

100 տարիէ աւելի հայերը հաւերը զբաղած էին ՀԱՅԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՄԲ:

* * *

2012-ին տակաւին Սուրիական տագնապի վերաբերեալ հետեւեալը գրած էի՝ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍՈՒՐԻԱՆ «ՔՐՏԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՉԷ  յօդուածով.

Հայկական կարգապահ քաղաքացիներու հակառակ, քրտաբնակ շրջաններու եւ քաղաքներու մէջ անօրինաբար զինումը երաշխաւորուած է «Իրաքեան Քիւրտիստանի» Փէշմերկայի եւ Քիւրտիստանի Աշխատաւորական Կուսակցութեան (PKK) խողովակներով:

Եթէ Սուրիական բանակի միաւորներ քաշուած են հիւսիսային տարածքէն՝ որեւէ հաւաստիք չկայ իշխանութեան կողմէ փաստելու, թէ երկրի ամբողջականութիւնը կտրատելով այս կամ այն համայնքին ու ցեղախումբին նուիրելով անկարգ դրութիւնը կը նուազեցնէ:

Այնպէս որ, Սուրիական «ֆետերալիզմը» ինչպէս կը քարոզէ օրինակ Քրտական Ժողովրդավարական Միութիւն (PYD) կուսակցութեան ղեկավար, Սալեհ Մուհամմատ Մուսլիմ, ինքնին ահաբեկչական դրութեան ընդմէջ քրտական քաղաքական հրթիռներ են, զորս կ՛արձակուին, սակայն յաջողութեամբ պսակուելու մշուշոտ ապագայի նշոյլները ճառագայթուած են իսլամական դրօշակակիրներու կողմէ:

Այս լուսարձակի տակ, հայ-քիւրտ համագործակցութիւն եւ հիւսիսային Սուրիոյ «քրտահայաստան» լոզունքները կաղ ռազմավարական հաշիւներ են, որու նախօրինակը հեղինակաւորուած էր Հայ Մասոնականներու Դաշնակցութեան կողմէ, երբ 1927թ.-ին Հոյպուն կոչուած քրտական կազմակերպութեան կողմէ Արարատեան շրջանի մէջ «անկախութեան» փոթորիկ փչեց:

Քիւրտերու եւ իրենց «դատը» պաշտպանող հոսանքներու կողմէ դէպքը կը ներառուի տեղի ունեցած քրտական շարք մը «ապստամբութիւններու» կարգին, եւ որու համար համագործակցութեան ռազմավարութեամբ հրապուրուած էր տակաւին երեկ քիւրտ «մազրիկ ցեղը մի ժամուայ մէջ ջնջող» Դաշնակցութիւնը:

Մազրիկ, զարմիկ ու զարհուրիկ, ցեղական խտրականութեամբ խարխափելու կարիք չկայ, քիւրտը նոյն քիւրտն է, իր զարմանազան ցեղախումբերով՝ Համիտեան գունդերով՝ հայասպանութեան իրագործման ձախ բազուկով:

Սուրիական, նաեւ Լիբանանեան բազմաթիւ պետական եւ հասարակական գործիչներ ամէն անգամ, որ երկրի հայկական համայնքի հասցէին ակնարկութիւն ունին կատարելիք՝ մեզ կ՛անուանէն իբրեւ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ. Ըխուաննա ալ Արման:

Քրտաբնակ տարածքներով Քիւրտիստան հայրենիքի մը ստեղծման շահագրգռութիւնը սանձահարուած է աշխարհաքաղաքական տիրացուներու կողմէ, որոնց դաշնակից շրջանային պահակազօրը՝ յանձինս Իսրայէլի, ըստ այնմ պիտի յաջողի մարզել ու օգտագործել, ինչպէս «Իրաքեան», այնպէս ալ «Սուրիական» ու «Իրանեան Քիւրտիստանները», եւ ինչու չէ, եթէ Օսմանեան հովերով թռչող այսօրուայ Թուրքիոյ հետ ռազմավարական ցնցումներ տեղի ունենան, վստահաբար պիտի քարոզուի «Թրքական Քիւրտիստանի» մասին՝ ֆետերալիստական «ֆորմայով» եւս, ապա շատ հավանաբար «Արեւմտեան Հայաստանի Քիւրտիստանի», եւյլն, եւյլն:

* * *

2014-ին ՔԷՍԱՊ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԸ  յօդուածով նշած էի մի ուղեգիծ.

Շրջահայեաց Մարտավարութիւն – Առողջ Առաջնորդութիւն

Սուրիոյ Քէսապը տագնապի առաջին ողբերգութիւնը չէր, ոչ ալ վերջինը: Նաեւ իբրեւ քրիստոնեայ շրջան, առաջինը չէր, ոչ ալ վերջինը: Բայց հայկական բռնագրաւուած հողերու ազատագրման գնով փայլուն մարտավարական մտածողութեան տէր ղեկավարութիւն մը ժամանակ առ ժամանակ –

ա) պէտք էր կազմակերպէր հայութեամբ ողողուած շրջաններ՝ նոյնինքն Սուրիական ամբողջ հիւսիսային տարածքներու վրայ, արեւելեան ծայրամասէն մինչեւ արեւմտեան ծովեզերեայ սահմանները:

Նոյնը պէտք էր կատարուէր հիւսիսային Իրաք եւ Իրան:

Թաւրիզը, Քիրքուքը, Քամըշլին, Տէր Զօրը, Րաքքան, Ռաս Ուլ Այնը, Աֆրինը, Հալէպը, Քէսապը, Լաթաքիան, եւյլն, եւյլն. Շատ աւելի ուժեղ կորիզներ պիտի ըլլային անմիջապէս բռնագրաւեալ հողեր ներթափանցելու նուազագոյն պատեհին, քան ինչ վիճակ որ կը տիրէ այսօր:

Ժողովրդային տեղաշարժերը կարեւորագոյն ազդակներէն են քաղաքական հզօրութիւն ապահովելու՝ յենարան ունենալով ժողովրդային բազմութիւնը:

բ) պէտք էր պատմական հողերու վերատիրանալու հոգեբանութիւն մշակուէր հետզհետէ ծնունդ առնող սերունդներու մէջ:

«Արիւնոտ դրօշ-ը», «ջարդենք փշրենք շուն թուրքեր-ը», «բաժակները լցրեք խմենք-ը», «քաջ Վարդանին թոռ-ը», «իմ քամանչա-ն», «կռունկ-ը», «ծիծեռնակ-ը», այս բոլորը Հայրենիքի վերատիրացման մտածողութեան նպաստող դաստիարակութիւններ չեն:

գ) պէտք էր ամբողջ սփիւռքեան գաղթօճախներու մէջ կազմակերպուէին մարտարուեստի եւ զինավարժութեան կեդրոնատեղիներ՝ անվճար:

Այսպիսի ծրագիր պէտք է իրականացուի այսօրուայ արեւելեան Հայաստանի իշխանութիւններու կողմէ եւս, գէթ տարին անգամ մը որեւէ բանակավայր տեղաւորելով արտերկրի երիտասարդներ ու պարմանուհիներ: Դարձեալ անվճար. Ծախսերու հոգածութիւնը լրիւ իշխանութեան պատասխանատուութեան վրայ:

Այս բոլորի չգոյութեան հակառակ –

դ) պէտք էր կազմակերպուէր Սուրիոյ Հայկական Բանակ՝ Սուրիոյ Արաբական Բանակի կից՝ Անոր Հրամանատարութեան ներքոյ:

Բայց ոչ Նոր Հալէպ . . . :

Սուրիոյ Հայկական Բանակին զինուորագրուողները ԱՄՍԱՎՃԱՐՈՎ հոգալու էին Հայաստանեան եւ սփիւռքեան կառավարական եւ ոչ կառավարական կառոյցներ ու մեծահարուստներ:

Նիւթապէս ապահովել հայապաշտպանութեան բոլոր մասնակիցներուն, իսկ նահատակման հետեւմամբ շարունակել հոգալ ընտանիքին՝ նոյն ամսավճարով:

«Ազգին համար է», «կուսակցութեան համար է», «ձրի կ՛ըլլայ», «կամաւոր կ՛ըլլայ» լոզունգները «ազգային» ցնցոտիներու գզրոցները պէտք է դրուին:

Առնուազն այսքանը իրագործելու հմտութեան առկայութիւնը պիտի դիմադրէր հայկական որեւէ Քէսապի վրայ ճիհատական ոտնձգութիւնը:

* * *

2015-ին, Հայաստանեան դիւանագիտութեան մի playboy «ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ» էր հրապարակած… որու Հայաստանեան 2-3 լրատուամիջոցներ էին անդրադարձած: Բայց չկրցի ինքս ինձ անտարբեր թողուլ.

«ՀԱՐԻՒՐ» տարուայ մէջ չկարողացանք ՍԻՈՆԻԶՄԻ դէմ ՀԱՅՈՆԻԶՄ ստեղծել, եւ նպատակադրուած ռազմավարութեամբ ու մարտավարութեամբ այդ ԵՐԿՈՒ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏՆԵՐԸ յաղթել:

Այսինքն ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՈՒԻԼՍԸՆԵԱՆ:

Հետեւաբար, Հայաստան եւ արտասահման ծլած ինքնագլուխներու կարիք չունի ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏԸ:

Անգամ մը եւս շեշտեմ.

Ամէն անգամ որ սիոնիզմի այս կամ այն ծառան փաղաքշանքներ – compliments կը թափէ հայերու եւ Հայաստանի ոտքին՝ Արա Պապեաններու բաց կամ փակ նամակները չեն, զորս պիտի լուծեն ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ:

Գաղտնալեզու պատգամները – coded messages թաքթաքուր յայտարարութիւններ են, նեղմիտ ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ:

* * *

21-րդ դարու Սիոնիզմը անգամ մը եւս յաղթահարեց միջուկային աւելի կոթ մխրճելու հայոց ծակը…

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

25 Սեպտեմբեր – September 2017

Տե՛ս նաեւ  See also

ZIONIST VASSAL KURDISTAN

ZIONIST KURDISTAN & WILSONIAN ARMENISTAN

separatist kurds & ass armenians


Comments are closed.