THE THREE STOOGES OF ZIONIST KURDISTAN

                                         ERDOGAN                                                  BARZANI                                      NETANYAHU

 

sasounnews

September 27, 2017

See also

ZIONIST PUPPET – KURDISTAN –

ZIONIST VASSAL KURDISTAN

ZIONIST KURDISTAN & WILSONIAN ARMENIA

separatist Kurds & ass armenians


Comments are closed.