ՀԱՐՍՆԱՑՈՒՆ ԱՍԻԱՅԻՑ

ՀԱՐՍՆԱՑՈՒՆ ԱՍԻԱՅԻՑ

Լեւոն Արոնեան եւ Ֆիլիփփինցի Արիանա

THE NUBILE FROM ASIA

Levon Aronian, chess Grandmaster’s marriage with Philippinian origin Ariana

Նախ եւ առաջ շնորհաւորութիւններ:

Յետոյ, զոյգին պատկերը նայելով, գոյներու տարբերութիւնը նկատելով անմիջապէս ցանկացայ մտաբերել, թէ ցեղերու խառնակութիւն հայոց ո՞ր շառաւիղէն կրնայ ըլլալ: 

Բայց շատ չանցած պատասխանը ստացուեցաւ՝  ծագումով Ֆիլիփփինցի:

Օրինակ, քավորը անտարակոյս մոնկոլներու շառաւիղէն է, որոնցմէ ծնունդ առաւ Ճէնկիզ Խան ու Լէնկդիմուր…:

Հարցը հետեւեալն է.

«ԵՐԵՔՊԱՏԻԿ ԴԵՐՁԱՆԸ» ԵՒ ԿՈՐԾԱՆԱՐԱՐ «ՀԱՅԻ ՀՈԳԻՆ» յօդուածով բացատրած էի, որ «հայի հոգին» մնալով «հայի հոգու» հետ երջանիկ կեանքի մը գրաւականը չէ, տակաւին մէկդի դրած ԱՍՏՈՒԾՄՈՎ կարգաւորութիւնը՝ որմով կը կապուի «ԵՐԵՔՊԱՏԻԿ ԴԵՐՁԱՆ»:

Տեղին է մէջբերել կարգ մը հատուածներ:

«Մի ամուսնացիր օտարազգի հետ թող հայի հոգին մնա հայի հետ…» ???

Անխոհեմ այսպիսի լոզունքի կը հանդիպիք միջազգային թաքուն գործակալական գործիք ցանցի մէջ, զոր սովորաբար կը կոչեն սոցցանց:

………………………

Քանի որ ազգերու եւ սերունդներու կորիզները զոյգեր են, ուստի

«կ՚ուզեմ որ գիտնաք թէ ամէն այր մարդու գլուխը Քրիստոսն է ու կնոջ գլուխը՝ այր մարդը եւ Քրիստոսին գլուխը՝ Աստուած»։

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 11 : 3

Ահաւասիկ բարեպաշտ միութիւն մը, որու հիմամբ կը գոյանայ Աստուածահաճ կենակցութիւն:

Հիմա վերադառնանք «Մի ամուսնացիր օտարազգի հետ թող հայի հոգին…» անիմաստ ու անկշիռ լոզունքին:

Կործանարար «հայի հոգին»

Ո՞վ կրցաւ փաստել, որ «հայի հոգին հայի հետ» մնալով, հաստատուեցաւ սրբութիւն սրբոց ամուսնական կեանք:

Ո՞րքան յաջող ամուսնութիւններ կան Հայաստանի ու արտասահմանի մէջ:

Եթէ Հայաստանի մէջ անհնար է ինչ որ չափով, հապա հոնկէ դուրս ելլողները «օտարազգի» երկիրներու «ազատական» պայմաններու մէջ շատ դիւրաւ դիմած են ու կը դիմեն ամուսնալուծման:

Նման «քաջագործութիւններ» անհնար են այժմու «հայրենիքի» հետամնաց պայմաններու մէջ:

«Հայի հոգին հայի հետ» ո՛չ Հայաստանեան, ո՛չ ալ արտասահմանեան մնացած ամուսնութիւններու յաջողութեանց գրաւականը եղած է:

Մարդ կրնայ իր «հայի հոգին հայի հետ» պահելու համար ամուսնանալ եւ ահաւոր դժբախտութիւն կրէլ, որու վախճանը երբեմն պարզապէս ամուսնական կապի կտրումը չէ՝ օրէնքով, այլ մահը:

Մարդ կրնայ իր «հայի հոգին» ձերբազատելէ ետք «օտարազգի» կենակից ունենալ եւ շատ ալ յաջող կենցաղավարութեան տիրանալ, քան ինչ որ էր կեանքը՝ փճացած «հայի հոգիի» հետ:

Կամ, մարդ կրնայ «օտարազգի» անձի հետ ամուսնացած ըլլալ, բայց երկրորդ ամուսնութիւնը «հայի հոգիի» հետ աւելի կործանարար դառնայ, քան առաջինը: Ինչպէս ժողովրդական առածը կ՛ըսէ, «անձրեւէն փախած, կարկուտին հանդիպած»…:

«հայի հոգին հայի հետ մնա» ???

Իրականութիւն մը եւս:

Մոնթէ Մելքոնեան գործակալի այրին, որպէսզի «հայի հոգին հայի հետ մնա», անմիջապէս ամուսնացաւ «օտարազգի» հոգիի հետ. Ամերիկացի John:

Այս մասին ո՛չ խօսող կայ, ո՛չ գրող:

Ամփոփում

«Հայի հոգին հայի հետ մնալու» յիմարութիւնը սատանայահաճ լոզունք է:

Յիսուս Քրիստոսի միջնորդութեամբ ազգային ո՛չ մէկ նախապատուութիւն կայ Աստուծոյ առաջ:

Կան՝ սկզբունքային խորհուրդներ բոլորին համար:

ԱՅՐԵՐ ԵՒ ԿԻՆԵՐ

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 5:21 – 33

ՍԻՐԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 7:2 – 5

ԱՆՀԱՒԱՏ ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐ

Ա. ՏԻՄՈԹԷՈՍ 5:8

ԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԿԻՆԵՐ

ԱՌԱԿԱՑ 7:6 -27

ԿՌՈՒԱԶԱՆ ԿԻՆԵՐ

ԱՌԱԿԱՑ 21:9 = 25:24, 27:15

ԱՌԱՔԻՆԻ ԿԻՆԵՐ

ԱՌԱԿԱՑ 31:10 – 31

* * *

«Մի ամուսնացիր օտարազգի հետ թող հայի հոգին մնա հայի հետ…»

լոզունքի հեղինակները շնորհաւորանքներ յղեցի՞ն …

սասնալուր / sasounnews

2 Հոկտեմբեր – October 2017


Comments are closed.