ԳԷՈՐԳ ՉԱՒՈՒՇԻ նամակը Անդրանիկին …

ԳԷՈՐԳ ՉԱՒՈՒՇԻ նամակը Անդրանիկին եւ Մուրատին

Սիրելի Պարոյր1 եւ Մուրատ

Ես որոշուեցայ որ պիտի գայի արտասահման ու ներկայանայի Ընդհանուր ժողովին, սակայն բաղդը չօգնեց որ գայի եւ ներկայանայի այն ազնիւ ժողովին, եւ տեսնուէի ձեր սիրելութեան ու շատ մը ընկերների, այն պատճառաւ որ ձիւնի բուքի արգելքներ չթողին որ գայի եւ հասնէի: Ինչպէս օր մը օրերէն քիւրտ վալատի մը հետ մեկնուեցայ որ գայի, հասանք մինչեւ Կուլէի Պորազան2 հոն սկսեց սաստիկ ձիւն, եւ բուքի բռնուելով ետ վրադարձանք:

Բայց խեղդուելէն հազիւ հազ ազատուեցանք: Մենք 7 ձիաւորով, ճարահատ մնալով վերադարձան կրկին Դուրանում3 շատ մը …երով(?):

Ընկերներ, ժողովին համար՝ երբ որ ես բաղդ չունեցայ գալ եւ ներկայանալ այն ազնիւ ժողովին, բայց ձայնս տուի ձեզի որ ներկայանաք ժողովին եւ մեր կողմանէն խօսիք եւ ծանուցումներ տաք Երկրի մասին, ինչպէս ալ որ գրած եմ Արեւելեան Բիւրոյին, որ դուք պէտք է ներկայանաք ժողովին եւ խօսիք մեր ու Երկրի մասին, թէ Երկիր ինչ է պահանջում, բայց չուրանաք(?) զձեր Աստուած եւ գէթ Երկիրը ինչպէս ուրացել էք մինչեւ ցարդ, թէ ինչպէս Բարձրաւանդակ4 ու Տարօն, որ ամենէն աշխատող ու գործ տեսնող եւ շատ մը զոհեր տուող շրջանն է, նրա տրամադրութեան ներքոյ ոչ մի դրամ չկայ, իսկ Շամի տրամադրութեան ներքոյ կայ 80000 ոսկի, նաեւ կայ 100000ից աւելի ծայրեր. Իսկ մերը՝ ոչինչ. ո՞ւմ երեսէն, ձեզի պէս ընկերների երեսէն որ թողեցիք զմեզ եւ զԵրկիր Աստծու կրակի մէջ ու գնացիք5, ոչ դրամ ոչ էլ ռազմամթերք ղրկեցիք, զմեզ եւ զձեր ժողովուրդը թողեցիք ձեզ անիծող: Ինչ որ է, այն անցաւ, բայց այսուհետեւ կ՛աշխատէք որ դուք ալ եւ մենք մարդ լինենք, Երկրով միասին:

Եղբայրք ճան, խնդրեմ լաւ աշխատէք որ օգուտ մը հասցնէք այստեղի ժողովրդեան եւ գործին, որ ազատուէք նրանց մեղքէն:

Համբոյրներով՝

ՍԱՐՀԱՏ

1 Անդրանիկի կուսակցական ծածականունը

2 Կրնայ ըլլալ Կալեէ Պարազան կամ Կալէ Պարազին:

3 Տարօնի շրջանը:

4 Սասուն:

5 Կ՛ակնարկէ Անդրանիկի, Մուրատի եւ միւս հայդուկապետներու արտասահման մեկնումին, Սասնոյ ապստամբութենէն ետք:

Copyright: YEREVAN STATE UNIVERSITY – ԵՐԵՒԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

սասնալուր / sasounnews


Comments are closed.