ՄԿՐՕՅԻ ՄԱՐԱԹՈՒԿԸ

ՄԿՐՕՅԻ ՄԱՐԱԹՈՒԿԸ

MARATOUG OF MGRO

Մկրօյի Մարաթուկը իր մահուամբ վերջ գտաւ՝ համոյթի ստեծագործութենէն՝ 1983 Հոկտեմբեր 6 – 17 Նոյեմբեր 1991թթ.:

Այսինքն 8 տարուայ հազիւ կեանք ունեցած, արդէն մառաւ:

Ասիկա կը նմանի ամերիկեան հնդիկներու ցեղապետը երբ կը մեռնի, խումբը կը ցրուի: Աւելի ճիշտ, բզիկ-բզիկ ըլլալով կորստեան կը մատնուի՝ հակառակաբար կարգ մը «ձեռքբերումներու», որոնք կը գտնուին համացանցի մէջ՝ Եւրոպաներ, Ամերիկաներ, Միջին Արեւելքներ, եւյլն.:

Այսպիսով տեղ տրուած են, Ակունքցիներու խըմ-խըմ զաքարներուն, կամ Կարին համոյթի «վերելքին»՝ երկուքն ալ մեքսիքական տարազներու ռահվիրայ, կամ ալ վարտիքներու ազգագրական համոյթին… մնացեալ րեստորանային համակարգի պաշըպոզուքներն ալ մէկդի ձգած…

                                   

                                                                            

Մարաթուկցի մը կ՛ըսէր՝ «շատ էր խմում ու ծխում …»:

Ինչ որ հայաստանցւոց գլխաւոր մասնագիտութիւնն է:

Եւ մարդը մահացաւ 48 տարեկան հասակում

* * *

Յետոյ, Ուսումնասիրող մը հետեւեալը կը յայտնէ.

«We should realize that identifications sometimes refer to people who were found in or ruled over certain areas without necessarily comprising the bulk of the population. Also, it was an Age of Great Ethnic Migraion with nations moving backwards and forwards. It follows that one people could legitimately be identified with several places and several places could be given as the place of one people».

«Պէտք է գիտակցինք, որ ինքնութիւններու հաստատումները երբեմն կ՛ակնարկեն ժողովուրդի մը, որ գտնուած կամ իշխած է որոշ տարածքներու վրայ, առանց անհրաժեշտօրէն բնակչութեան արմատը կազմելու: Նաեւ, Ցեղային Տեղաշարժերու Մեծ Դար մըն էր՝ ազգերու դէպի ետ եւ դէպի առաջ շարժելով: Ուրեմն մէկ ժողովուրդ կրնայ իրաւացիօրէն բացայայտուիլ զանազան քաղաքներով եւ զանազան քաղաքներ կրնան տրուիլ որպէս երկիր մը մէկ ժողովուրդի»:

«ՀԱՅ» Ա՞ԶԳ ԹԷ «ՀԱՅ» ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ

ARMENIAN «NATION» ?? OR ARMENIAN «PEOPLE»

* * *

«Հանինա» – «Ալաջա պար»

անկապակից անուանումներ

ազգագրական անազգայնութիւններ

Հեռաւոր Ամերիկայի հնդիկներու ցեղապետին հետեւեալ երգին կը նմանի.

Ինքներդ դատեցէք …

http://www.maratoug.com/archives/14842

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

16 Յունուար – January 2018


Comments are closed.