«ՊԱՏԱՀԱ՞Ր» ԹԷ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

                                                        « ՊԱՏԱՀԱ՞Ր »

                                                                   ԹԷ

                                                 ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

                                         ” évènement”  ou  Génocide  ??

                                            – արմենակ  աբրահամեան –   

                                     պարբերական  հայասպանութիւն

ՓՏՏԱԾ  ՁՈՒԿԻ  ԳԼՈՒԽԸ     http://maratoug.com/archives/1899

յօդուածով մանրամասնօրէն ներկայացուեցաւ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՔԻ  այսպէս  կոչուած  «քրդերի»   խորհրդարանի   başkan -ի  նամակը  ուղղուած   « հայ ազգային խորհուրդի »    başkan ին՝   արմենակ  « copie-past »   աբրահամեանին:

Աւելորդ ժամակորուստէ զերծ մնալու համար այժմ ներկայացնենք նոյնինքն արմենակեան նամակագրական հայասպանութիւնը,   որու  պատճառաւ  քրդերի   խորհրդարանի başkan -ը քաջալերուած՝  իր կարգին « հայ ազգը » հաւասարեցուցած  էր  իր  քուրդ   ժողովրդի  մակարդակին:

Յիշենք  քրդի  ահաբեկչական  տողերը.

« հայ ազգը հնագոյն եւ պատմական համայնքներէն մէկն է Քիւրտիստանի »

« երկու ազգերն ալ ոճրային արարքներ կրած են պատմութեան ընթացքին »:

Տես՝  նամակը,  Քրտերէն՝  քուրմանճի

http://www.haybachdban.org/Armenie-Occidentale/Departement-Affaires-Internationales/Kurdistan/M.Adnan-Mufti.Arm.09.pdf

( արմենակ  աբրահամեան  համացանցային  կապը  փոխած  է  այս  յօդուածի  հրապարակումէն  ետք )

Տես՝   նամակի   լուսապատճէնը

KURDISTAN ASSEMBLY TO ARMENAG A.

Հիմա  արմենակ  պաշըպոզուք   աբրահամեանի նամակը ուղղուած  քրդին

http://www.haybachdban.org/Armenie-Occidentale/Departement-Affaires-Internationales/Kurdistan/Presidence-du-Parlement-du-Kurdistan.pdf

( ՆԱՄԱԿԻ  ՀԵՂԻՆԱԿԸ  ՓՈԽԱԾ  Է  ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ  ԿԱՊԸ  ԱՅՍ  ՅՕԴՈՒԱԾԻ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԷՆ  ԵՏՔ )

( L’AUTEUR  DE  LA  LETTRE  A  CHANGE  L’URL  APRES  LA  PUBLICATION  DE  CET  ARTICLE )                                                       VOIR  LE  NOUVEAU  LIEN  +  COPIE  DE  LA  LETTRE

ՏԵՍ՝   ՆՈՐ   ԿԱՊԸ   +   ԼՈՒՍԱՊԱՏՃԷՆԸ

http://www.western-armenia.eu/WANC/Armenie-Occidentale/Departement-Affaires-Internationales/Kurdistan/Presidence-du-Parlement-du-Kurdistan.pdf

Armenag A. à Adnan Mufti

Գրուածը իր ամբողջութեամբ թարգմանելու տրամադրութիւն չկայ,  այլ միմիայն այն հատուածները  որոնցմով  քրդերի  կողքին  եւս   հայասպանութիւն   կը  գործէ:

Նամակը  կը սկսի  «մեծապատիւ մուրացկանի»  վայել պանծացումներով՝

1) « … pour l’adoption de l’attribution de sièges parlementaires  à  la  nation  arménienne ».

« … հայ ազգին  խորհրդարանական պաշտօններ տրամադրելու ընդունման  համար»:

( առաջին  պարբերութիւն,  վերջին  տող)

Եթէ որեւէ մէկը քրդերի  խորհրդարանի «հայ ազգի» պատգամաւորներէն որեւիցէ զեկուցումներ ստացած է այսքան տարուց ի վեր (2009թ.), նամանաւանդ հայկական ինչ որ իրաւատիրական խնդրով՝   հետաքրքրական է իմանալ:

2) «Cet  évènement historique,  démontre aujourd’hui encore l’esprit de justice  qui règne au coeur de la  nation kurde  et de ses dirigeants, vous avez estimé qu’il fallait donner toutes les chances à la nation arménienne  de participer au renforcement de votre système législatif et vous avez eu raison».

«Այս պատմական իրադարձութիւնը,  այսօր ալ ցոյց կու տայ  արդարութեան ոգին   որ կը տիրէ Քիւրտ ազգի սրտին մէջ եւ իրենց ղեկավարներուն, դուք արժանի սեպեցիք որ պէտք է ամէն առիթ ընձեռել հայ ազգին  ձեր օրէնսդրական համակարգի ամրացման  մասնակցելու  եւ  դուք  իրաւունք  ունէիք»:

(երրորդ  պարբերութիւն)

Մատնանշենք  պաշըպոզուք  արմենակի  պատկառանքը ի սէր  քրդերին:

«պատմական  իրադարձութիւնը»   ???

«արդարութեան  ոգին»   ???

«Քիւրտ  ազգի  սրտին  մէջ»   ???

«առիթ  ընձեռել  հայ  ազգին  մասնակցելու»   ???

«Քիւրտ   ազգ»  =  Ք իւրտը  գլխագիր

«հայ   ազգ»  =  հ այը   ձեռագիր

եւ հայ ազգը որպէս  շաքալ  պիտի ամրացնէ քրդերի  օրէնսդրական  համակարգը . . .

————————————————————————————

(չորրորդ  պարբերութիւն)

3) «Le Parlement du Kurdistan  devient ainsi le Parlement des peuples les plus anciens de la région,  démontrant aussi au monde la capacité des peuples anciens de pouvoir appliquer les systèmes démocratiques . . . »

«Քիւրտիստանի Խորհրդարանը  այսպիսով կը դառնայ տարածաշրջանի  ժողովուրդներու ամենահին Խորհրդարանը,  ցոյց տալու նաեւ աշխարհին հին ժողովուրդներու կարողութիւնը՝  ժողովրդավարական  կարգեր  կիրարկելու . . . »

Անցնինք  հայասպանութեան  պարբերութեան:

4) «Cette avancée politique  en direction de la nation arménienne,  victime  des  évènements  les  plus  terribles  du  début  du  20ème  siècle, . . . »

«Այս քաղաքական յառաջխաղացքը  հայ ազգի ուղղութեամբ՝ 20րդ  դարու   ամենասարսափելի  պատահարներու   զոհը . . . »

« 20րդ  դարու  ամենասարսափելի  պատահարներ  . . . »   ????

Աղիտալի  ստրկամտութիւն

կ՛ըսուի թէ « ստրկամտութիւնը, թէպէտ անտրամաբանական եւ հոգեհերձուած, տակաւին որոշ հիմունքի անհրաժեշտութիւնը ունի կարողանալ  դիմակալելու » …

Այսինքն վերջին տողերու համապատասխան, երբ ստրկամիտ մը փաստուած  ախմախ  է,  պիտի չկարողանայ ոչ միայն իրականութիւնը  տեսնալով  ընդունիլ  զայն,  այլ  նաեւ քաջութիւնը  ունենալ  ընդունիլ  տալու . . .

« The slave mentality, though illogical and psychotic, still requires a certain foundation to hold it together ». ….

Understanding The Slave Mentality , Brandon Smith

http://www.dailypaul.com/224398/understanding-the-slave-mentality-what-makes-a-slave-do-what-he-does

« la mentalité d’esclave, si illogique et psychotique, nécessite encore un certain fondement à tenir le coup » ….

Պախարակելին  հետեւեալն  է:

Անկախաբար համաշխարհային մակարդակի հայդատական մուրացիկ պահանջատիրութեան, որով այս կամ այն «նախագահի» շրթներէն կախուած «ցեղասպանութիւն»  պատառը կ՛ակնկալեն՝  արմենակեան ստրկամտութիւնը  կը զանցէ  «զոհի»  ամենատարրական  իրաւունքը՝  աչք  ծակող  պահանջատիրութեան  առումով,  ու կը դասուի համիտեան  քրդերի  թոռների  հետ՝   գործելով   հայասպանութիւն:

 

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP  SASOUN

30  ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ  /  Octobre  2014


Comments are closed.