ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՄԵԾ ԿՆԻՔԸ

                                 ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՄԵԾ ԿՆԻՔԸ

                                  SATAN’S   GREAT   SEAL

                                             « ԱՄՆի  ՄԵԾ  ԿՆԻՔԸ »

                                                  « THE  GREAT  SEAL  OF  THE  USA »

THE GREAT SEAL eagle-dark2

ԱՄՆ-ի ՄԵԾ ԿՆԻՔԸ  հակառակ պաշտօնական մեկնաբանութեանց՝ իբրեւ «խաղաղութեան ու ապահովութեան»«peace and security»  խորհրդանիշներ պարփակող, խորքին մէջ թաքուն իմաստներու խտացում մըն է, որոնց արմատները բնականաբար դարձեալ կ՛երթան մարդկութեան պատմութեան ըմբոստական սկզբնաղբիւրին, զորս աւելի սաստիկ ցեւով արտացոլուած են Բաբելոնական առաջին կայսրութեան հիմնադրմամբ: Նոյնիսկ եթէ այդ ժամանակ Սատանան տակաւին Երկրի վրայ չէր ձգուած, ինչպէս կը յայտնաբերուի ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ առաքելոյն  ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  խորագրով գրքին մէջ:

Այդ  «խաղաղութեան  ու  ապահովութեան»  քարոզարշաւը ինքնին կը փաստէ այս դրութեան վերջակէտի մօտալուտ լինելը, զոր մարգարէաբար մեզ տեղեկացուցած  է  ՊՕՂՈՍ  առաքեալ:

« Երբ ըսելու ըլլան թէ խաղաղութիւն ու ապահովութիւն  է, այն ատեն կորուստը յանկարծակի անոնց վրայ պիտի հասնի յղիին երկունքին պէս,  ու պիտի չազատին »:

Ա.  ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ  5 : 3

Մարդ գոյակի ապստամբութիւնը ընդդէմ ԱՍՏՈՒԾՈՅ,  հիմնակէտ ունեցաւ նոյնիքն այն տարածք/բնակավայրէն, որով Աստուած շնորհած էր ԱՌԱՋԻՆ զոյգին, որ յետաքային՝ 385թ.Ք.Ե. Պատմութեան մէջ յայտնի դարձաւ իբրեւ Արեւմտեան Հայաստան (http://hpj.asj-oa.am/3271/1/1980-1(203).pdf): Եդեմը  ըլլալով Հայաստան աշխարհի մէջ, իսկ պարտէզը՝ Վանայ լճի հարաւ-արեւմտեան տարածքի մէջ:

Garden of Eden Location

ԴՐԱԽՏԸ  –  THE  PARADISE

The traditional location for the garden of Eden has long been suggested to have been a mountainous area some 225 km (140 mi) SW of Mount Ararat and a few kilometers S of Lake Van,  in the eastern part of modern Turkey. That Eden may have been surrounded by some natural barrier, such as mountains, could be suggested by the fact that cherubs are stated to have been stationed only at the E of the garden, from which point Adam and Eve made their exit.—Ge 3:24.

http://searchforbibletruths.blogspot.fr/2010/02/was-garden-of-eden-real-place-and-if-so.html

Սատանայի մեծ կնիքը  այլապէս պիտի հետաքրքրէ հայկական հաւաշխարհը, ուր վերջին տասնամեակին սունկի նման բուսած են իրաւատիրական / իրաւապաշտպանական հարցերով զբաղող խմբակցութիւններ, որոնք Կնիքի անժամանցելիութեան ուժը մատնանշելով կ՛անդրադառնան Ուտրօ Ուիլսընի Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ սահմանագծի վերաբերեալ կատարած  «Իրաւարար  Վճռին»,   որու  վերջաւորութեան  զառնուած   է   ԿՆԻՔԸ:

THE GREAT SEAL - Wilsonian Armenia

ԳԱՂՏԻՄԱՍՏ   ԿՆԻՔԸ

Զանազան ասպարէզի հետազօտողներ տարիներու հետամտութեան իբրեւ արդիւնք եկած են այն եզրակացութեան, որ Կնիքը  ուրուագծուած է այնպիսիներու կողմէ, որոնք դիտաւորեալ կերպով ծածուկ պահած են անոր գաղտիմաստ   բնոյթը:

Այդ  գաղտիմաստ  բնոյթը իր մէջ կը կրէ ոչ միայն Ամերիկայի համար  «Գաղտնի Ճակատագիր մը – « A Secret Destiny », այլ համաշխարհային առումով միակառավարման սիսթեմ, եւ որու գագաթին բազմած կը մնայ իրենց աստուածը՝    Սատանան:

Իսկ որովհետեւ աշխարհի կառավարման գլուխ գործոց կառոյցները յատկապէս սեղմուած են «Արեւմտեան»  կոչուած ցամաքամասի սատանայապաշտներու ծրագրաց մէջ, ուստի զարմանալի չէ այդ կայսրութիւններու ետին թաքնուած ԲՆԻԿ ուժերը բացայայտել, որոնց կարգին բնականաբար՝ Անկլօ-ամերիկեան կայսրութիւնըAnglo-american empire,  ապա անոնց քաղաքական գործիքը՝ ՄԱԿ UNO,   զինուորական թեւը՝   ՆԱԹՕ NATO,   Եւրոպական   կայսրութիւնը European empire,  Արտաքին  Յարաբերութիւններու  Խորհուրդը Conseil  des Relations Etrangères   (CFR – Council on Foreign Relations),  եւ  Եռակողմանի Յանձնաժողովը  Commission  Trilatérale   (TC –Trilateral Commission):

Եռակողմանի Յանձնաժողովը  կազմուած է, մէկ կողմէ Ամերիկա – Գանատա, միւս կողմէ Ճափօն ու Եւրոպական Համայնք Communauté Européenne  կայսրութիւններով, որոնց եռամիութեամբ եւս, իբրեւ յաւելեալ ուժ, նպատակադրուած  է  համաշխարհային  տիրապետման  բանեցումը:

Այս հաստատութիւնները քաղաքական, տնտեսական, ապահովական ու կառավարական միահեծան դրութիւն մը կը հետամտին կարգել (արդէն իր հունին մէջ է), ինչ որ կը բնորոշուի իբրեւ Նոր Աշխարհի Կարգ New World Order,  եւ որու ուղղակիօրէն ակնարկած էին ժամանակին, սատանայապաշտ հայր եւ որդի  Պուշերը  Ամերիկաներէն,  նաեւ իր ատենին   սիոնիստ   Սարքոզին,  ու  զինք փոխարինող  դարձեալ  սիոնիստ   Հոլլանտ  եւ  այլք՝   Եւրոպաներէն   (Nouvel  Ordre  Mondial):

Նշեմ, որ Ամերիկայի յաջորդ նախագահական ընտրութեանց համար արդէն իսկ սկսած են հրապարակ նետել ՆՈՐ ՊՈՒՇ մը, յանձինս նախկինի եղբօր՝  Ճէպ Պուշի:

Այս բոլորի կողքին կան նաեւ 300-ի կոմիտէնComité de 300, Ընկերվար ՄիջազգայնականըInternationale Socialiste, ԼուսաւորեալներըIlluminati (որոնցմէ շատ առաջ արդէն հայոց լուսաւորչականութիւնը), Պոհեմական Ակումբը The Bohemian Club, (կամ, Պոհեմական ՊուրակըThe Bohemian Grove), Պիլտրպըրկ Խումբը The Bilderberg Group, Ֆրանս-ամերիկեան ՀաստատութիւնըFrench-American Foundation, ՄասոնականութիւնըFreemasonism,  Սիոնիզմը Zionism,  եւ  ԻսլամիզմըIslamism . . . եւյլն, եւյլն:

Ի դէպ, պէտք է շեշտել, որ Հայաստանեան ու արտասահմանեան բոլոր պարագլուխները՝ իշխանական, ընդդիմական, կուսակցական, հայրենակցական, խմբակցական, միութենական կրօնական ու կազմակերպական՝   ուռկանուած   են   ԲՈԼՈՐԷՆ,  ԱՆԽՏԻՐ:

Նոր Աշխարհի Կարգի  իրականացման համար այս յայտնի ու ծածուկocculte սատանայական կազմակերպութիւններու հրահրումներու պատճառաւ աշխարհ  բեռնաւորուած  է  ամբարշտական  ու  պատերազմական  դրութեամբ:

Հայկական  հաւաշխարհի  մէջ օր ըստ օրէ կը յայտնուին նորանոր կառոյցներ Նոր Աշխարհի Կարգի  թակարդով, ինչպէս կը փաստէ նոր գաղափարախօսութեամբ հանդէս եկող ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, որմով վերջին պարբերութեան վերջին նախադասութեամբ, խօսելով «համաշխարհային քաղաքականութեան մէջ»  հայկական ինքնուրոյնութեան մասին, զարմանալիօրէն ինկած է «նոր աշխարհահամակարգի»   գիրկը:

«Նոր  աշխարհահամակարգ»  =  New World Order

Տե՛ս

http://www.keghart.com/Declaration-ACAssociations

ԱՍՈՆՔ   ՄԻԱԿԸ   ՉԵՆ:

ԿՆԻՔԻ   ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ

Արմատաւորուած են ԱՍՏՈՒԾՈՅ  դէմ Սատանայի ընբոստութենէն ի վեր: Հետեւաբար հայկականն ալ անմասն չէ, իր եկեղեցական աւանդական /հեթանոսական  հաւատալիքներով, արարողութիւններով, ինչպէս «քրիստոնէական»  համարուած  կամ  ոչ՝   ամբողջ  կրօնական  համակարգը:

Արծիւի  կտուցով  բռնուած  թուղթի  մագաղաթի  վրայ  արձանագրուած լատիներէն  բառերով  նշանաբանը  հետեւեալն  է :

« E  PLURIBUS  UNUM » բաղկացած 13 տառէ:

« ԲՈԼՈՐ-ԷՆ  ՄԷԿԸ »

Իբր,  Ամերիկայի  առաջին  13  նահանգներէն  կը  ծնի՝   Մէկը . . .

Այլ  խօսքով՝   իրենց  ասած,   քաոսէն  կարգաւորութիւն . . .

Արծիւի  գծագրութիւնը  ունի  բնականաբար  իր  հնագոյն  արմատները:

US_Great_Seal_1782_drawing

1782-ին  վերջնականապէս  հաստատուած  կնիքը

The Great Seal copy - horusagain

Հին  Եգիպտոսի  նկարագրութիւնը՝  Հորուսը  իր  բազէի  կերպարանքով

Արծուանման կամ ոչ, թռչուններու ներկայութիւնը ակներեւ է հնոտի ժամանակներէն: Աւելին, թռչունի օգտագործման սկզբնական գաղափարը եղած է արմաւահաւը – phoenix  (վերածնունդ խորհրդանշող), բայց նպատակադրեալ փոխարինուած  է  արծիւով:

Այս  կենդանին  մասոնական  բարձրագոյն  աստիճանի  խորհրդանիշն  է:

freemansons

Վահանը եւս ցցուած է կապոյտ յետամասի վրայ 6 կարմիր + 7 ճերմակ  գոյներով բաժանուած  շերտերէ՝  ընդհանուրին  քանակը  ըլլալով   13.

Կարմիր – ճերմակ – կապոյտ  գոյներու ընտրութիւնը պնդուած իրողութիւն է, զոր խորհրդանշական իմաստ ունի եւ կու գայ Եգիպտական կայսրութեան ժամանակէն,   ուր օգտագործուած էր  3 տեսականի,   բայց նոյն գոյներով թագեր:

Նոյն այդ գոյներու առկայութիւնը նկատելի է վերջին՝ մեր ժամանակի կայսրութեանց՝ Անկլօ-ամերիկեան  դրօշակներու պարագային: Նաեւ Եւրոպական կայսրութեան  անդամներու՝  Ֆրանսա, Հոլլանտա, եւյլն:  Ռուսական  կայսրութիւնը  եւս:

Իսկ  13  թիւը   7  անգամ  կ՛երեւայ  կնիքի  2  կողմերը:

13 աստղեր  (6 անկիւն)  արծիւի  գլխուն  վերեւ:

13 տառեր  «E  Pluribus  Unum»  բառերու  մէջ:

13 տառեր  «Annuit  Coeptis»  բառերու  մէջ:

13 կարմիր  եւ  ճերմակ  շերտեր:

13 ձիթապտուղներ  եւ  13  տերեւներ:

13 նետեր:

13 շարքեր  (բուրգի):

US-GREAT SEAL - 13foreveryone

1. 13  stars above the head of the “eagle.”

2. “E  Pluribus  Unum,”  contains  13  letters

3. “Annuit  Coeptis,”  contains  13  letters

4. 13 Red and White stripes

5. 13 olives and leaves

6. 13 arrows

7. 13 rows

Թէեւ ստոյգ իրողութիւն է, որ Ամերիկեան անկախութեան հիմքը կազմող նահանգները 13 էին թուով, սակայն ընդունուած է նաեւ այն, որ 13ը յատկապէս խորհրդանշական եղած է հնուց ի վեր՝ բոլոր ժողովուրդներու «հաւատալիքներուն»   մէջ:

Տակաւին  աւելի  գրաւիչ  է  մասոններու  օրկանի  պնդումը:

MASONIC ORGAN - newage

Այս  « THE NEW AGE »  պարբերաթերթով,  որ 33 աստիճան Մասոնականութեան Գերագոյն Խորհուրդի օրկանն է (Ամերիկայի ուժեղագոյն մասոնական կազմակերպութիւններէն՝ եթէ ոչ աշխարհի), կը շեշտէն, որ 1 $ -ը լիովին ծածկուած է մասոնական խորհրդանշաններով, իսկ Բուրգը՝   « մասոնական ամենատեսութեան աչքով» – « Pyramid with the Masonic All Seeing Eye ».

THE GREAT SEAL - dollar_back

Այս  բոլորէն  անդին,  յատկանշական  են  արծիւի  փետուրներու  քանակը՝  33:

Կան, որոնք կ՛ըսեն, թէ աջ թեւի փետուրները կը համրուին 32 ըլլալ, ինչ որ կը համապատասխանէ Մասոնականութեան Սկովտիական թեւի բարձրագոյն աստիճանին, իսկ ձախ թեւը (արծիւի) ունի 33 փետուրներ, զորս կը համապատասխանէն նոյն Սկովտիական Մասոնականութեան մէջ գերազանց ծառայութեան  մատուցման  համար:

(Այլ պատկերներէ երկու թեւերու պարագային 33 փետուրներ կը հաշուըուին):

US-GreatSeal-Obverse_0

Տակաւին  հետաքրքրական  են  արծիւի  պոչի  փետուրներու  քանակը՝   9:

Այս ալ կը համընկնի Եօրքի (Ամերիկեան) ծիսակատարութեանց (մասոնականութեան)  ընդմէջ  գոյութիւն  ունեցող  աստիճաններուն:

Կնիքը  երկկողմանի  է,  ու  պէտք  չէ  շփոթել  ԱՄՆի  նախագահի  կնիքի  հետ:

 

ԿՆԻՔԻ   ՅԵՏԱԿՈՂՄԸ

 

THE GREAT SEAL - PYRAMID - dollar_ase

Տեղին է նշել, որ Սատանայի մեծ կնիքը  1935 թուկանէն ի վեր զետեղուած է Ամերիկեան 1 տոլարի վրայ, Երկրագործութեան նախարարաի՝ Հենրի Ուալլասի առաջարկով, զոր անմիջապէս հաւանութիւն ստացաւ եւ ընդունուեցաւ նախագահի կողմէ՝  Ֆրանքլին Ռուզուելտ:  Երկուքն ալ  32 աստիճանի մասոններ: Բուրգը ինքնին ընդօրինակութիւն մըն է գաղութային/եւրոպական 50 տոլարի վրայ գտնուած պատկերէն: Իսկ հեռատեսութեան աչքը՝ զետեղուած անոր չամբողջացած գագաթին, կը գտնուէր  40 տոլարի վրայ:

Ամենակարեւորը. այս բոլոր խորհրդանիշները ընդօրինակութիւններ են մի անգամ ընդմիշտ նախօրօք նկարագրուած հին ժողովուրդներու «հաւատալիքներով»:

Վերեւի  լատիներէն  բառերը՝

« ANNUIT   COEPTIS »

« ՆԱԽԱԽՆԱՄՈՒԹԻՒՆԸ   ՀԱՃԵՑԱՒ   ՄԵՐ   ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ »

Ուրիշ  թարգմանութիւններ  կ՛ըսեն՝

« Ան  (այսինքն Աստուած)  կը  հաճի  մեր  խորհուրդը » . . .

ուրիշներ՝

« Մեր  ընկերութիւնը  յաջողութեամբ  պսակուեցաւ » . . .

Յատակի  բառերը՝

« NOVUS  ORDO  SECLORUM »

« ԴԱՐԵՐՈՒ  ՆՈՐ  ԿԱՐԳ  ՄԸ »

Հակառակ այլոց կողմէ նշուած յստակեցման, թէ յատակի տողը ճշգրտապէս այս իմաստը ունի, եւ ո՛չ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ ԿԱՐԳ հասկացողութիւնը, սակայն այդ բառերու խորհուրդը իր խորքով ուրիշ նշանակութիւն չունի քան Անկլօ-ամերիկեան նորակազմ կառավարութեան հաստատման հեռակայ նպատակը ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ   մակարդակով:

Ուստի ըսել թէ « ԴԱՐԵՐՈՒ ՆՈՐ ԿԱՐԳ ՄԸ »  թարգմանութիւնը ճշգրիտ տարբերակն է, եւ ոչ  « ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ ԿԱՐԳ »  բառերու գործածութիւնը՝ կը մնայ անտրամաբանական  բացատրութիւն:

Բուրգի գետնամասը զետեղուած լատինական թուանշանները Ամերիկայի անկախութեան տարին է՝  1776թ.,  ճիշդ ինչպէս  ԼուսաւորեալներուIlluminati  կազմաւորման տարին: Պավարական Լուսաւորեալները Bavarian Illuminati.  Այսօր  անոնք  ճանչցուած  են  որպէս  «Ամերիկեան Խումբ»  – « Columbian  Faction ».

Իսկ վերեւի «աչքը»  ոչ թէ «ամենատեսութեան»  աչքն է, իբր զԱստուած ներկայացնող,  հապա  Սատանայի:

Ճիշդ է, որ 6 տարուայ ընթացքին 4 յանձնախումբերու կողմէ ուրուագծուած  «Ամերիկայի Մեծ Կնիքը»  իր վերջնական կերպարանքը ունեցաւ ինչպէս կը տեսնենք, եւ հազիւ երկու նշանակուած անձինք քիչ թէ շատ ընդունուած են որպէս մասոններ,  յամենայն դէպս խորհրդանիշներով լի այս Կնիքը Աստուածպետական  ոչինչ կը ներկայացնէ, ու կը մնայ միայն ու միայն Սատանայի  Կնիք:

Աշխարհի իմաստուններ համարուած անձերու նպատակը մարդկանց տեսողութենէն  թաքցնել  է,  ինչ  որ  է  իրականութիւնը:   ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ:

Անոնց տեսլականը, իտէալը, իրենց հայր սատանան է: Անոր խարդախ ու դաւադրական  ոճով  մարդկանց  ոչ  միայն  հեռու  պահել  Աստուծմէ,  այլ առաւել թշնամացնել:  Յիշենք հայկական  « Ո՞ւր  էիր  Աստուած »   երգեցողութիւնները . . .

Յիշենք   ԾՆՆԴՈՑ   3 : 4  եւ  5ը:

«Ո՛չ  թէ  «անշուշտ  պիտի  մեռնիք» .

« . աչքերնիդ  պիտի  բացուին,  եւ  աստուածներու  պէս  պիտի ըլլաք .  »

Ասիկա լիուլի կը համընկնի սատանայական քօղարկուած կազմակերպութիւններու արշաւին, որոնց պատկերազարդ ծրագիրները կը հաստատեն Եդեմէն յայտարարուած Աստուածադրուժ ապստամբութիւնը  ի սէր լուսաւորութեան՝   անկախութեան   մարմաչով:

Այս  է,  որ  նպատակադրած  է  Սատանայ,  այսինքն  երկրային  հակակառավարական  սիսթեմ  մը՝   ընդդէմ  ԱՍՏՈՒԾՈՅ  ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ:

Արեւու ճառագայթներով ցցուած բուրգի գագաթին զետեղուած Լուսաբերի –Lucifer   «աչքը»   ճշգրտօրէն  ատիկա  կը  խորհրդանշէ:

Այդ արեւու  ճառագայթները այսօր կը գտնուին ամենուրէք. տնտեսական հաստատութիւններէ մինչեւ քաղաքական ու հասարակական: Դրօշակներու վրայ, նաեւ զինանշաններու, բանատառերու, խորհրդապատկերներու, եւ արձաններու,  եւյլն, եւյլն:

Նոյնինքն  « Ազատութեան  Արձանը » – « The Statue of Liberty »  լուսաւորեալներու ծրագրաց  «ստեղծագործութիւնն»  է,  եւ  ո՛չ  «հայու քանդակագործութիւն»,  ինչ որ  հատ ու կտոր  հայերու  համոզմունքն  է . . .

Հայափտախտը  բազմաթիւ «հայերուն»  ընկրկած է կորստեան մատնուածութենէն փրկուելու միակ բանալիին՝ այսինքն ամէն քաքի մէջ «հայ» մը  փնտռելուն:   Եթէ  հետքն  ալ  չկայ՝    իրենք  կը  ստեղծեն:

« Ազատութեան Արձանի »  գլխուն շուրջը զետեղուած ցցուն արեւու ճառագայթները եւ ձեռքի ջահը կը խորհրդանշեն  «լուսաւորուելու»,  «աչքերնիս բացուելու»,  եւ «աստուածներու պէս ըլլալու»  բանսարկու սատանայի յորդորները:

ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՄԵԾ ԿՆԻՔԸ  բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններով բացայայտութեանց առարկայ եղած է, եւ մէկ յօդուածով կարելի չէ ամբողջացնել անոր  իսկական /ծածուկ   խորհրդանշանները:

Հիմա  ինքներդ  գտե՛ք  հարցման  պատասխանը:

Սատանայի  ո՞ր  կառոյցը,  Սատանայի  ո՞ր  թուղթով,  Սատանայի  ո՞ր  կնիքով,  Սատանայի  ապստամբութեան  բնօրրան՝   Արեւմտեան   Հայաստան  կը  հրամցնէ:

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ  / PHILIP  SASOUN

Դեկտեմբեր  30,  2014
Աղբիւրներ – Sources
Satan On Our Dollar
US Great Seal Origins?  Wisdom.com
Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia
The Arbitral Award on Turkish-Armenian Boundary by Woodrow Wilson,  Ara Papian

Comments are closed.