ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ « ԱԿՏԻՎԻՍՏ »-ԱԿԱՆ ԼԻՐԲ «ԱԿՑԻԱ»-ՆԵՐ

                                          ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

                                              « ԱԿՏԻՎԻՍՏ »ԱԿԱՆ

                                               ԼԻՐԲ  «ԱԿՑԻԱ»ՆԵՐ

« Խափանուած էք դուք Քրիստոսէ, որ  օրէնքով  արդարանալ  կ՛ուզէք, ու շնորհքէն  ինկած  էք »:

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ  5 : 4

Գաղատացուոց ժողովքին գրած իր նամակով, Պօղոս առաքեալ Մովսիսական օրէնքով արդարանալ ուզող այդ օրերու Հրեաներուն հանդիմանական ոճով կը յստակեցնէ,  որ  Քրիստոսով  Փրկութիւնը  «օրէնքի»   դրոյթներէն կախեալ չէ:

Խօսքը կը վերաբերէր անոնց, որոնք թլփատութիւնը կը կարեւորէին՝ օրէնքի այդ պարտադրանքի կատարմամբ՝ իրենց կարծիքով Աստուծոյ հաճութիւնը վայելելու:

Այս տրամադրութիւն/իրադրութիւնը այսօրուայ առումով, ահաւասիկ 2 հազարամեակէ  աւելի  ետք,  տակաւին  գոյութիւն  ունի:

Մէկ կողմէ Արեւելեան Հայաստանի «անկախութիւնը»,  միւս կողմէ արուեստաբանական – technologique  «զարգացումները» առիթ ընձեռեցին Հայաստանեան ինչ որ մնացած ժողովրդային խաւերը  (չըսելու համար ամբոխը)  ըմբոստութեան  հրահրող   «ակտիվիստներուն »:

Շնորհիւ համացանցին՝ գաղափարներ, պատահարներ, շարժումներ, հրահրումներ, եւ բազմատեսակ պիտանի ու անպիտան, բարոյական ու անբարոյական  դրուագներ  յորդած  գետի  նման  կը  տարածուին  ամէնուրէք:

Ուստի եւ, նմանակումներ ու ընդօրինակութիւններ իրենց կարգին բազմօրինակ են, յատկապէս երբ որոշ ցամաքամասի ժողովրդային շարժումներ «օրինակ» կը հանդիսանան սկզբունքայնութենէ զուրկ, բայց մանաւանդ իւրայատկութեան պակասութենէ տառապող այլ հասարակութեանց:

Ահա՛  այսպիսին է Արեւելեան Հայաստանի «ժողովրդային»  շարժմանց «ակտիվիստ»ական բորբոքումները, որոնք յաճախ տեղի կ՛ունենան օրէնքի  չարաշահումներով:  Այլ  խօսքով,   «օրէնքով   ???  արդարանալով»:

Կայսերական   միջոցներ

youtube – facebook – google+ – twitter . . .

Համաշխարհային առումով այս միջոցները, զորս ծրագրուած նպատակներ կը հետապնդէն, ներմուծուած է մինչեւ հայկական ներաշխարհի ծուծը, որու աւելի ցայտուն երեւոյթը արտացոլուած է Արեւելեան Հայաստանով: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ նա՛խ «սփիւռքեան» կոչուած արտասահմանեան հայութեան այլասերած տհաճելի կացութիւնը մէկ կողմէ, երկրորդ, Հայաստանի հայութեան որպէս անկախ պետականութեան քաղաքացիներ ըլլալու հանգամանքը միւս կողմէ, նպաստեց մէկուն երեւելիութեան՝  Հայաստանեանը, ընդդէմ միւսին  աներեւելիութեան՝    արտասահմանեանը:

Ամենապարզ օրինակը Հայաստանեան պատկերասփիւռային ճառագայթումն է համաշխարհային գետնի վրայ, մինչդեռ արտասահմանեան ԱՂՔԱՏ հայութիւնը կը շարունակէ մնալ այդ ԱՂՔԱՏՈՒԹԵԱՆ ոլորտին մէջ: Այսինքն, եթէ այսօր Հայաստանեան 3 հեռուստակայաններ իրենց հաղորդումներով (թէպէտ մեծաւ մասամբ կուտ-կորկոտ չունեցող յայտագիրներ)  մատչելի են ԱՄԲՈՂՋ հայութեան՝  ներս եւ դուրս, անոնց համազօր արտասահմանեան կառոյցները  ոչինչ  ունին՝    ԱՂՔԱՏ  ԵՆ:

Չկան, ու պիտի չըլլան «սփիւռքեան» հեռուստակայաններ սփիւռք +Հայաստան հեռահաղորդման:

Googleեան թարգմանութիւնները արեւելահայերէնով են: Wikipediaյի թարգմանութիւնները արեւելահայերէնով են: Արեւմտահայերէնը դարձած է լեզու՝  ԿԱՏԱՐԵԱԼ ՉՔԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ: Գլխաւոր մեղադրեալը է՛  նախ եւ առաջ արեւմտահայերէն  խօսող  հայը,   ապա  արեւելահայերէն   խօսող   հայը:

Արեւմտահայերէնի պարագային դիտումս է՛ն նախ եւ առաջ արտասահմանի՝  «սփիւռքի հայերը»,  ապա Պոլսոյ ապտիւլ համիտեան ու աթաթիւրքեան թրքերէնախօս  «հայերը»,  որոնց կարգին կիսատ-պռատ Կիլիկեցի  «հայեր»,  ի մասնաւորի  Այնթապցի  «թուրք  հայերը»,  իսկ արեւելահայերէնի պարագային միտումս  է՛ն   Արեւելեան   Հայաստանի  «հայերը»:

Աւելի  խայտառակ  տակաւին,  երբ  արեւմտահայերէն  խօսողներ  մէկ օրէն  միւսը  իրենց  շապիկը  փոխելով, Արեւելեան  Հայաստանի  մէջ  կը  դառնան   «ում»,  «դում»  ու  «դդում»ներ:  Բայց հակառակն ալ իրողութիւն է՝  երբ արտագաղթող հայաստանցիք  դրսում  կը դառնան  «կոր»  «կոր»ներ …:

 

Հիմա  անդրադառնամ  youtubeեան  ստեղծագործութիւններուն  . . .

Թէ ինչպէս Հայաստանցի «ակտիվիստներ»  եւ  «ժուրնալիստներ»  իրենց  «ակցիա»ներով թաթախուած են այս youtubeեան ինչ որ «յեղափոխութիւններով»:

Այստեղ կ՛օգտագործուին 4-5 նկարահանումներ «ակտիվիստիների» ու «ժուրնալիստների»  կողմէ կատարուած, զորս ընհանրապէս կապ անգամ չունին «բուն թեմայի»  հետ, այլ պարզապէս գրաւչութեան մարմաչով տեղադրուած/թափուած  են  youtubeեան  փողոցները:  Տարեթուերը կարեւոր չէն:

1- «Բողոքի ակցիա ՌԴ դեսպանատան առջեւ. 3 մասնակից բերման են ենթարկվել»

https://www.youtube.com/watch?v=SqkCDmVcZVA

ԲՈՂՈՔԻ «ԱԿՑԻԱ»

 

Օրինակներ «ակտիվիստների»  «յեղափոխաշունջ»  արտայայտութիւններից . . . միշդ    «օրէնքով»   ???   «արդարանալով» . . .

« … մենք  ձեր  խնդրանքը  չենք  կատարում,  բայց  մենք  պէտք  է  մնանք  էստեղ … »

Խօսքը  ուղղուած  է  ոստիկաններուն:

« … թէ,  խնդրանքը  հիմք  է … »

« … մենք  դեսպանատան  տարածքում  չենք  …  վերեւը  կապոյտ  երկինք  ա … »

« … մենք  էլ  Հայաստանի  Հանրապետութեան  քաղաքացիներ  ենք … »

« … պա  դուք  ինչի  եք  խոչընդոտում  մեր  ազատ  տեղաշարժուելու  իրաւունքը … »

Յաջորդ  կուտը-պակաս  խօսքերը . . .

« … մենք ինչի՞ ենք եկել էստեղ … ակցիա ե՞ք անում … »

այսինքն, իբր իրենք զբօսնելու եկած են այդտեղ, իսկ ոստիկաններու ներկայութիւնը  ծիծաղելի  «ակցիա»  կ՛որակէն …

Յետոյ . . .

« … ես  խնդրում  եմ  էդ  ոստիկանին  նկարեք,  ինքը  շատ  կոպիտ  ցեւերով  հրեց … »

« … դուք  խախտում  եք  մեր  սահմանադրական  իրաւունքը … »

ապա ոստիկանները հրում հրմշտկման կ՛ենթարկուին «ակցիա»-յի «ակտիվիստների»   կողմէ  . . .  յետոյ  իրենք  իսկ  կը  հարցապնդեն  զանոնք . . .

« … հիմքերը ներկայացրեք, ինչի՞ եք տանում … հիմքերը ներկայացրեք իրաւական … »

« … իրաւական  հիմքերը  ներկայացրեք,  …  ի՞նչ  իրաւունքով … »

Այսինքն «ակտիվիստները»  արդարադատական վճիռ կը պահանջէն ոստիկաններէն,  հենց  փողոցի վրայ . . . դարձեալ «օրէնքով» ??? «արդարանալով» . . . :

Մնացած  լրբութիւնները  ինքներդ  դիտե՛ք:

2-Միջադեպ Հանրապետության հրապարակում՝ ոստիկանների և «Դո՛ւրս մեր գրպանից» ակցիայի մասնակիցների միջև

https://www.youtube.com/watch?v=QEYXkeinabw

ՀԱՅԱՍՏԱՆ «ԱԿՑԻԱ»

 

Այստեղ ուղղակի դատ-դատավարութիւն ընդդէմ ապահովական մարմիններուն:

Կը տեսնաք սատանայի փաստաբան  – avocat de diable  մի անձնաւորութիւն  (կապոյտ  շապիկով),  որ բոլորի քաղաքացիական, սահմանադրական, մարդու իրաւունքներու, միջազգային արդարադատական բոլոր կանոններու հիմամբ, զեկուցումներ կը ջամբէ՝  «ակտիվիստները»  իրազեկելու  «օրէնքի»   գաղնիքներէն . . . :

Տեղին է մատնանշել  «ժուրնալիստական»  նախանձախնդրութիւնը՝ կրակի վրայ ձէթ թափելու դերակատարութեամբ, աջ ու ձախ վազվռտուքներով անընդհատ կը «նկարէն»  կարգապահութեան  պատասխանատուները:

3-Քաղաքացիական ակտիվը` ոստիկանությունում

https://www.youtube.com/watch?v=xJpPFnbHZ50

 

Այստեղ  ուղղակի   «ակտիվիստական»    լրբութեան   գագաթնակէտն  է:

Ինչպէս  պիտի նկատեք, այս Հրեայ կանանց նման գլխուն  «եազմա »  փաթթած լկտի պարմանուհին մատներու խոցումներով ոստիկանին կ՛ընդդիմանայ  «օրէնքով»  ???  «արդարանալով»  . . .

Հազար «հալալ»  այդ ոստիկանին, որ երբեւէ տեղի չտուաւ այդ պոռնկատիպ  անդաստիարակ  աղջկան  առաջ:

Եթէ այս անպատկառ երեւոյթը համարձակէր ի՛ր իսկ տան մէջ, նման լրբութիւններ  կիրարկել իր եղբօր կամ՝  աւելի  վատ,  իր հօր դէմ,  ապա այդ  երկուքը  զինք  բռնելով  մատով  մէկտեղ  կ՛ոլորէին  ու  կը  մտցնէին  էշուն  ոռը:

Էշը  պնդութենէ  անմիջապէս  պիտի  սատկի,  ուստի  եւ  Երեւանեան  փողոցը  պիտի   ունենար   քաք   մը   պակաս՝    «ակտիվիստական»:

4-Շանթ Հարությունյանի հեղափոխությունը` «կադրից դուրս»

https://www.youtube.com/watch?v=gbTmso6sMpM

Շանթ Յարութիւնեանի յեղափոխութիւնը

 

« ԵՍ  ՍԿՍՈՒՄ   ԵՄ   ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ »

Պաստառի վրայ գրուած լոզունքով, բայց նամանաւանդ գաւազաններով: Շանթ կոչեցեալի «յեղափոխութիւնը» կը սկսի Ռուսական յեղափոխականութեամբ: Ապա զգուշացնելով հետեւորդները  «провокатор»-ների   նկատմամբ, համարեայ Հայաստանի ամբողջ  բնակչութիւնը  կ՛որակէ   «բոզերի  պէս  ապրողներ»:

Այս  հակաբոզական   սիսթեմի  «յեղափոխականը»  հակաոստիկանական փայտէ  ձողը ձեռին,  տնային պատրաստութեամբ  պայթուցիկներով ալ գրպանները լցրած  (տեսեք նկարահանումը 1:45 վյրկ.էն)  երկու տասնեակ շաքալների հետ կ՛ընթանայ  դէպի   հակաբոզական   հրապարակ:

ՇԱՆԹ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

Ի դէպ, ասեմ,  որ այդ գաւազաններէն տեսանք, ինչպէս Ուքրանական նացիստ/ֆաշիստ ծայրայեղականներու, այնպէս ալ Պանկլատեշի կատաղած  մուսուլմաններու  ձեռքերը . . . :

Այդտեղ ռմբարձակումները կը սկսին ոստիկանաց վրայ, յետոյ «օրէնքով  արդարացած»   կը  մաքրուին  փողոցէն  զիպիլի  նման:

Այս PSYCHOPATHի նմանները շատ են հայկական հաւաշխարհի մէջ, որոնք ամէնայն անձկութեամբ կը մարտնջին ցոյց տալու ինչ որ  մի կարողութիւն . . . ? ? ?

Տես՝   Ինչպես  էին  բերման  ենթարկում  Շանթ  Հարությունյանը

https://www.youtube.com/watch?v=mstbmNlPEB0

ՇԱՆԹ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԻՆ ԲԵՐՄԱՆ ...

 

Այս  հակաբոզական   սիսթեմի  «յեղափոխականների»   յեղափոխական «ակցիայի»   ժամանակ  պիտի  տեսնեք  մի  երիտասարդուհի,  որ նկարահանումներու  մասնագիտութեամբ  տոգորուած  ջահելների  եւ «ժուրնալիստների»  դիմաց  կանգնած Պղատոնական փիլիսոփայութիւն  կը  դասաւանդէ:                                                          Նայիլ տեսագրութիւնը՝   7:35 վյրկ.ը:

https://www.youtube.com/watch?v=gbTmso6sMpM

Նա    ասումա    հետեւեալը  . . .

« … էսօր որ Ֆրանսացի ժողովուրդը ապրում է բարեկեցիկ, հենց այն մարդկանց շնորհիւ է ովքեր դուրս եկան եւ յեղափոխութիւն արեցին իրենց  երկրում … »

Ֆրանսակա՞ն   թէ   մասոնական    «յեղափոխութիւն»  . . .

REVOLUTION MACONNIQUE FRANCAISE

Ֆրանսացիներու   «բարեկեցիկ    ապրու՞մը» . . .

PAUVERETE EN FRANCE

10  միլիոնէ  աւելի  աղքատներ  հաշուող  Ֆրանսան,  ու  մօտ  10  միլիոն  գործազուրկներ  . . .

Առնուազն  այսքանը,  այս  անգէտ  ու  անփորձառու  Հայաստանցի  Պղատոնուհիի  համար . . .

Իսկ   Խօսքն   Աստուծոյ,   ասումա   հետեւեալը  . . .

« Մինչեւ  ե՞րբ,  ո՛վ  անփորձներ,  պիտի  սիրեք  անփորձ  լինելը, . . .

եւ  մինչեւ  ե՞րբ,  ո՛վ  հիմարներ,  պիտի  ատեք  գիտելիքը»:

ԱՌԱԿԱՑ   1 : 22

Վերջին  youtubeեան   ստեղծագործութենէ  ետք   եզրափակեմ:

5-Միջադեպ` «Հարսնաքարի գործով» վճիռը հրապարակելու ժամանակ

https://www.youtube.com/watch?v=tf2ifLVmd-M

ՎԱՀԷ ԱՒԵՏԵԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՏԸ - 1

 

«վերեվը   Աստված   կա»,   «վերեվը   Աստված   կա»,   «վերեվը   Աստված   կա»  …  բայց  տակաւին՝    «Աստուծո   դատով   եք   դատվելու »

Կը վերաբերի Վահէ ԱՒԵՏԵԱՆԻ  դէմ ի գործ դրուած ամենալիրբ մարդասպանական արարքի դատավարութեան, որ տեսագրութեան խորագիրը ձեզ մղել պիտի տայ ոչ թէ  Վահէ  ԱՒԵՏԵԱՆԻ  ծնողաց կողմէ դժգոհութեան արտայայտման վիճակի մասին մտածելու, այլ մտքի ծայրէ չանցած գազանային իրադրութեան  ականատես   լինելուն:

Որովհետեւ, ճիշդ հակառակ իրավիճակ մը յայտնաբերող այս նկարահանումը ցոյց կու տայ ամբաստանագրի ընթերցումէ ետք դատապարտեալներու ծնողաց ունեցած վայրագ վերաբերմունքը,  ի մասնաւորի այն  կատաղած  դիւահարը,  որ ոստիկան կամ ոչ, տղամարդկանց ձեռքերուն մէջ համարեայ մերկանալու աստիճան տապլտկող  «մայր»  կոչեցեալը զինք պատռտելով, ու «ժուրնալիստների»  վրայ առարկաներու  նետոց-բռնոցներով  կ՛ուզէ  իր ընդդիմական  «ակցիան»   արտայայտել   դատավճռի   հանդէպ:

Ընդ միջոցին,  այս  դիւահար կնոջ  մարդասպան որդին հենց դատարանի մէջ հարուածներու  «ակցիա»   մըն  ալ  ինք  կը  ստեղծէ  ոստիկաններու   դէմ . . . :

ՎԱՀԷ ԱՒԵՏԵԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԱՏԸ - 2

Ուստի եւ,  դիւահար մայրը որդւոյն «ակցիա»յին կը միանայ «վերեվը Աստված կա»,  «վերեվը  Աստված  կա»,   բոզավարի  բացագանչութիւններով:  Խորքին  մէջ այդ  «վերեվի  աստվածը»   կը  վերաբերի  ի՛ր  ու  իր  նմանների  «աստծուն»,  որ «կա»,   այսինքն  Սատանայի   մասին  է  խօսքը,  անտարակոյս:

«կա»   որոշուած   ժամանակի   համար:

Բարեբախտաբար նոյն դատավարութեան վերաբերող տարբեր տեսագրութիւններ ցոյց կու տան  դիւային  եղելութիւնը դատապարտող մասնագէտ հայորդիներ, զորս որակելի քաղաքավարութեամբ կը պախարակէն  այդ  կատաղի  ծնողաց  լրբութիւնները:

Հիմա  եզրափակեմ  արծարծուած  մտորումները:

Փաստուած  իրողութիւն է  youtube-եան,  google-եան,  facebookեան,  twitterեան բոլոր այս  «ընկերային ցանց»  կոչուած ու տակաւին նոր կայքերու եւ աղբիւրներու կապուածութիւնը Ամերիկեան գաղտնի սպասարկութեանց  կապանքներով, բայց ի մասնաւորի,  ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ  ԿԱՐԳԻ   ծրագրաց   թակարդուածութեամբ:

Շատեր՝  նաեւ  հայ-հաւերու  ստուար քանակ մը, անոնցմով  կ՛ապրին՝ կ՛արթննան  ու կը քնանան, կ՛աշխատին ու կը հաղորդակցին, առանց անդրադառնալու, որ իրենց ամբողջ էութիւնը հեռակառավարուած է նշուած  ակունքներէն:

Արեւելեան Հայաստանի ցնորական անկախութիւնը իր հետ բերաւ բաւականին  շփացածութիւններ  ու  չտես-տեսաւի  ընկրկումներ:

Ցայտուն  օրինակներէն  է  վերեւ  նկարագրուած  youtube-եան տեսագրութիւնները,  որոնք  անկախաբար  իրականութեան  անյաղորդ իրենց  խորագիրներով,  կը մնան դաստիարակութենէ զուրկ, եւ յաւելեալ  փճացման   առաջնորդող   աղբիւրներ:

« Անոնց միտքը ձգէ իշխանութիւններուն եւ պետութիւններուն հնազանդիլ  ու  հպատակ  ըլլալ,  ու  ամէն  բարի  գործերու  պատրաստ գտնուիլ »:

ՏԻՏՈՍ  3 : 1

Պօղոս առաքեալի սոյն յորդորը Աստուածավախ ու քաղաքակիրթ քաղաքացի ըլլալու անհրաժեշտութեան կը վերաբերի: Բայց միեւնոյն ժամանակ գլխիկոր հպատակ չըլլալու հրամայականը ի զօրու է, երբ Ճշմարիտ Աստուծոյ պաշտամունքին   կը սպառնայ սատանայական կարգադրութիւնը:

« Վասն զի մեր պատերազմը արիւնի ու մարմնի հետ չէ, հապա իշխանութիւններու ու պետութիւններու  հետ, եւ այս աշխարհիս խաւարին՝ իշխաններուն  հետ,  երկնաւորներուն  մէջ  եղող  չար  ոգիներուն   հետ »:

ԵՓԵՍԱՑԻՍ  6 : 12

Մեր ժամանակները «վերջին օրեր»  ակնարկուած Աստուածաշունչի մարգարէութիւններու  իրականացման  դարաշրջանն  է:

Նախորդ դարաշրջանէն արդէն ապացուցուած է Սատանայի  ու իր համագործակից դեւերու  ԵՐԿՐԻ վրայ շպրտուած ըլլալը՝  իրենց դիւայնութիւններով  երկրային  տիրակալութիւն  բանեցնելով:

Մինչեւ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ  լիիրաւ հաստատումը, մարդկանց չի վերաբերիր  որոշուած  ժամանակը  ո՛չ  կարճացնել,  ո՛չ  երկարաձգել,

« Չըլլայ որ մէկը ձեզ խաբէ կերպով մը. Վասն զի այն օրը պիտի չգայ՝ եթէ ապստամբութիւնը  առաջ չգայ, ու յայտնուի մեղաց մարդը, կորստեան որդին. Այն հակառակորդը հպարտացած ամէնուն վրայ, որ Աստուած կ՛ըսուի  կամ կը պաշտուի, մինչեւ անիկա Աստուծոյ տաճարին մէջ  Աստուծոյ պէս  պիտի նստի, եւ  ինքզինք  ցուցնէ  թէ  Աստուած է »:

Բ. ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ   2 : 3 – 4

« ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹԻՒՆ »

Հաւատքի պակաս, բարոյականութեան անկում, դիւային ուսուցմունքներ, անհնազանդութեան «ակցիա»ներ, «ակտիվիստ»ական լրբութիւններ, «ժուրնալիստական» «մանիպուլացիաներ»պետական ահաբեկչութիւններ, համաշխարհակալական տիրապետութիւն   ԸՆԴԴԷՄ   ԱՍՏՈՒԾՈՅ   ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ:

Ասոնց  բոլորի  հեղինա՞կը.

« Աստուած կ՛ըսուի » …

« Աստուծոյ պէս » …

« Աստուած է » …

Այսինքն  Սատանան:

Այստեղ Արեւելեան Հայաստանի մաֆիական  իշխանութիւնը դրուատելու ոչ մէկ միտում կայ,  բայց անոր հակառակ հիմնաւորելու այն փաստը, որ  «ակտիվիստ»-ական  եւ  «ժուրնալիստ»ական  «ակցիա»-ներու  նկարահանումները որեւէ կերպ չեն յաջողած ցոյց տալու  հայկական   ոստիկանական   վայրագութիւններ  ??? :

Հետեւաբար ամէնայն պարծանքով պիտի յանդգնիմ մեծարելու ՀԱՅ ՈՍՏԻԿԱՆՆԵՐՈՒ ՔԱՂԱՔԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ,  զորս կը գերազանցէն Հայաստանցի  քաղաքացիի  բոզավարի,  պոռնկավայել,  վարնոց  եւ  «անարշիստ»    լրբութիւնները:

Ձեր տեսագրութիւնները նպատակադրութեան հակառակը փաստեցին:

Այժմ առիթն է համտեսելու  ձեր պաշտած  Ամերիկայի ՈՍՏԻԿԱՆԱՊԵՏԱԿԱՆ  սիսթեմի  ներքոյ  տեղի  ունեցած  «ակցիա»-ներու  դէմ  ի  գործ  դրուած  ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ   լրբութիւնները:

Բայց   իսկապէս   ու   պարզապէս   լրբութիւննե՞ր . . .

Տես՝

«DEMONS  ARE  REAL»  –  «ԴԵՒԵՐԸ  ԻՐԱԿԱՆ  ԵՆ»

https://www.youtube.com/watch?v=NelohGVGhfs

 

 

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ

Յունուար  18,  2015

 

( ԱՅՍ  ՅՕԴՈՒԱԾԻ  ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ  ՅՈՒՆՈՒԱՐ  12-ԻՆ  ԿԻՒՄՐԻԻ  ՄԷՋ  ՏԵՂԻ  ՈՒՆԵՑԱԾ  ԱՂԷՏԻՆ  ՊԱՏՃԱՌԱՒ  ԱՌԿԱԽՈՒՑԱԾ  ԷՐ)


Comments are closed.