ARA PAPIAN’S OPEN LEFT OPEN LETTER

                                                    ԱՐԱ  ՊԱՊԵԱՆԻ

                                        ԲԱՑ ԹՈՂԱԾ  ԲԱՑ ՆԱՄԱԿԸ

                                                      ARA  PAPIAN’S

                                         OPEN LEFT  OPEN LETTER

EREBUNI hotel. Martahraverner. Ara Papyan.
EREBUNI hotel. Martahraverner. Ara Papyan.
                eric_rubin_151012

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Եւրոպական եւ Եւրասիական հարցերու գրասենեակի տեղակալ Էրիգ Ռուբինի (Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs at the US State Department, Eric Rubin ) յղած բաց նամակով  (20 փետրուար 2015) Արա Պապեան  կը ջատագովէ Ամերիկեան «ծրագիրները», «Հայաստանի հետ զինուորական եւ ապահովութեան  հարցերով  համագործակցութեան»   առումով, սակայն անոր ուշադրութիւնը կը հրաւիրէ  այլ  «յաւելեալ  մարտահրաւերներու»   վրայ:

Արդարեւ, հայկական 2–3 լրատուամիջոցներ կը հաղորդէն նշեալ պաշտօնեայի ունեցած «յայտարարութիւնը» (երեքշաբթի 10 փետրուարին),  առանց  ստոյգ  տեղեկատուութեան՝  պատճառի  եւ վայրի   վերաբերեալ:

Էրիգ Ռուբին (հրեայ արմատներով),  ունեցած է մէկէ աւելի կարեւոր պարզաբանումներ, սակայն Արա Պապեանի  բաց նամակի  առարկան նկատի  ունի  հետեւեալ  խօսքը.

«Միացեալ Նահանգները Հայաստանի հետ զինուորական եւ ապահովութեան մարզերու մէջ կը ծրագրէ համագործակցութիւն զարգացնել»:

«The United States is planning to develop cooperation with Armenia in the military and security domains».

Հիմա նիւթի առանցքը Արա Պապեանի  բաց  կամ  փակ  նամակի  բովանդակութիւնը  չէ,  այլ  մղումը:   Ինչո՞ւ:   Որովհետեւ.

Գաղտնալեզու պատգամները – coded message թաքթաքուր յայտարարութիւններ են, եւ միայն նեղմիտ պէտք է ըլլալ դրականապէս հակազդելու օդը ծածանեցնելով մի  «բաց նամակ»:

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

Սամանթա Փաուըր եւ հայկական ձախաւերութիւնը   (հոկտեմբեր 2, 2013)  

Samantha Power and the armenian awkwardness յօդուածով առաջին  պարբերութիւններով  հետեւեալը  շեշտած  էի.

Ատոլֆ Հիթլեր նշած է. «Ամէն քարոզչութիւն (բրոբականտ) պէտք է ըլլայ հանրայայտ, եւ ինքզինք յարմարցնէ բանականութեան նուազագոյն հասկացողութեան՝ բոլոր անոնց, որոնց կը միտի հասնիլ»:

«All propaganda has to be popular and has to accommodate itself to the comprehension of the least intelligent of those whom it seeks to reach ».

Adolf Hitler

Սոյն մտքի դիտաւորութիւնը նկատի ունենալով դժուար չէ անդրադառնալ, որ Հիթլերի նմանները, իրմէ առաջ եւ ետք, ի մասնաւորի քաղաքական ու ՝մարդկային իրաւական՛  մեր դարաշրջանին ժողովուրդներ քաշկռտող պետերն ու պետութիւնները նոյն  մեթոտի  կիրարկողներն  են:

Կարելի եղածին չափ տրորէն բոլոր այն հաւաքականութիւնները, համայնքներն ու ժողովուրդները, որոնց յուզող գլխաւոր խնդիրներուն ի տես քաղաքական ամենահրապուրիչ տեսութիւն / լոզունքներու խաղերով  շարունակեն  ընդարմացնել  իրենց  ծոցին  մէջ:

Տրուած ըլլալով, որ հայկական բազմաճիւղ սփիւռքը նոյնօրինակ ճաղաւոր շինուածքի պահպանութեան ենթակայ է, եւ որոնց «պահապան»  ու «պաշտպան»  մեկուսի եւ միաձուլուած, ինքնակոչ ու աղանդաւորական աւանդական» ??)  առաջնորդութիւնը հնուց ի վեր հակուած են փչող հովերու ոյժով հովուելու, հետեւաբար ամէն հովերով թռչող հաւքերու ծիւ-ծիւները պաշտամունքի ու երկրպագութեան առարկայ  կը  դառնայ  այդ  ձախաւերներու  կողմէ:

Իսկ որովհետեւ լրատուական ցանցը եւս նոյն մակարդակի առաջնորդութեան քամիներու վրայ կօ-կօ- կօկօ կը սաւառնին, հետեւաբար զարմանալի պիտի չըլլայ արտացոլումը նշմարել իրենց աղբիւրներէն:

Այնպէս որ հայկական քաղաքական տկար / բոշայական պահանջատիրութիւնը հակուած է արտաքին քարոզչամեքենայի ենթարկուածութեամբ,  պարզապէս որովհետեւ իր կողմէ ոչինչ ունի պարտադրելիք, համաձայն որու պիտի տիրանար արդարացի տարրական  իրաւունքներու:

Տե՛ս   http://maratoug.com/archives/1518

Այդ յօդուածով երկարօրէն անդրադարձած էի հայկական ձախաւերութեանց փաստերու օրինակներով, թէ ինչպէս Սամանթա Փաուըր  ՄԱԿի մօտ Միացեալ Նահանգներու 28րդ դեսպան նշանակուելու իրողութիւնը (Օգոստոս 2, 2013) հայկական «աւագանիի»  տաբատներն  ու  փէշերը  թափած  էր  փողոցները . . . : Այն  ակնկալութեամբ,  որ  անոր  նշանակումը՝

«Սամանթա Փաուըրի՝ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակումը նոր փոփոխութիւններ է ենթադրում Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցում »

http://www.panorama.am/am/society/2013/09/23/joseph-braude/

2013-էն 2015-ի սկիզբը երկար ժամանակ չէ աշխարհաքաղաքական պատմութեան մէջ, սակայն մինչեւ օրս նոյն հաւերու  տեղեկատուուական  աղբիւրներէն դեռ չիմացանք ի՞նչ նպաստ ունեցաւ նոյն Սամանթա Փաուըրը (հրեայ ամուսնոյ կին) խեղադիւրաբար «հայկական»  համարուած ցեղասպանութեան ի նպաստ . . . : Բացի կործանարարութեան նպաստող խորհրդատուութեամբ,  ինչպիսիք  օրինակ,  Լիպիան  եւ  Սուրիան:

Արա Պապեաններու Էրիգ Ռուբինները (հրեայ արմատներով)  հեռու չեն  բանեցուած  իրականութենէն:

 

ՈՐՈ՞Ւ  ԾԱՌԱՆ  Է   ԷՐԻԳ  ՌՈՒԲԻՆ   (հրեայ  արմատներով)

WHOSE  SERVANT  IS  ??    ERIC  RUBIN   (jew origins)

« TBILISI, DFWatch – Eric Rubin, U.S. Deputy Assistant Secretary of State, evaluated the recent parliamentary election in Georgia on his visit to Tbilisi on Tuesday.

He said the whole world can see that democracy is real in Georgia, which can become a model country for the region ». October 17, 2012

http://dfwatch.net/rubin-highlights-medias-role-in-georgia-election-39635-13844

«Թիֆլիս, ՏՖԴէտ – Էրիգ Ռուբին, Պետական Քարտուղարի տեղակալ, Երեքշաբթի Թիֆլիս կատարած այցելութեան, Վրաստանի խորհրդարանական նոր ընտրութիւններուն իր գնահատականը տուաւ:

Ան ըսաւ, որ ամբողջ աշխարհը կրնայ տեսնել, թէ ժողովրդապետութիւնը իրական է Վրաստանի մէջ, զոր կրնայ իբրեւ օրինակ երկիր հանդիսանալ շրջանին համար»:  Հոկտեմբեր 17, 2012

Հարցում.

«Վրաստան տարածաշրջանի երկիրներու համար ժողովրդապետութեան» օրինա՞կ է: Նամանաւանդ երբ հայկական իրադրութիւնը  նկատի  առնենք:

Էրիգ Ռուբին Հայաստանի համար ալ նոյնպիսի «գնահատական»  մը տուած է:

« WASHINGTON – Armenia has made major progress in democratizing its political system and improving its human roghts record in the last several years . . . Deputy Assistant Secretary of State Eric Rubin told the Armenian service of the Voice of America in an interview ». February 11th, 2015

http://asbarez.com/131696/u-s-hails-%E2%80%98progress%E2%80%99-in-armenian-democracy/

Ուաշինկթըն – Հայաստանը մեծ յառաջխաղացք կատարած է իր քաղաքական սիսթեմի ժողովրդականացման համար, բարեփոխելով նաեւ իր մարդկային իրաւանց ցուցանիշը՝ վերջին տարիներու ընթացքին . . . Պետական Քարտուղարի տեղակալը՝ Էրիգ Ռուբին ըսաւ Ամերիկայի Ձայնի Հայկական ծառայութեան տուած հարցազրոյցի պահուն»:  Փետրուար 11, 2015

Հարցում.

Հայաստան պարպող եւ Արցախեան ազատամարտիկներ  բանտարկող,  ծեծող ու սպաննող   «Հայաստանը» «ժողովրդականացման» ու «քաղաքական  սիսթեմի բարեփոխումնե՞ր  կատարած  է»:

 

« International Holocaust Remembrance Day in Washington

Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs at the US State Department, Eric Rubin, attended the remembrance ceremony and . . . expressed his concerns that the past is never far away . . . » Wednesday,  January 28, 2015

http://en.delfi.lt/global-lt/international-holocaust-remembrance-day-in-washington.d?id=67019928

«Ուաշինկթընի  մէջ  Ողջակէզի  Յիշատակութեան  Միջազգային  Օր

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Եւրոպական եւ Եւրասիական հարցերու գրասենեակի տեղակալ Էրիգ Ռուբին ներկայ եղաւ յիշատակի արարողութեան, եւ . . . իր մտահոգութիւնները արտայայտեց, որ անցեալը երբեք հեռու չէ . . . »:  Չորեքշաբթի, Յունուար  28, 2015

Հարցում.

Էրիգ Ռուբին այս բառերէն ետք կ՛անդրադառնայ  «Ռուսիոյ  պատճառաւ  ստեղծուած  կացութեան»  մասին:

Ի՞նչ կապ ունի Ռուսաստան – Ուգրանիա այժմու կացութիւնը Ողջակէզի հետ, եւ արդե՞օք հայոց դէմ գործադրուած թրքական ցեղասպանութիւնը  յիշատակութեան  արժանի  չէր  այդ  օրը . . . :

Էրիգ Ռուբին, 16 յուլիս 2014ին, Ուգրանիոյ հրեաներու կացութեան նուիրուած խորհրդակցութեան կը մասնակցի, Եւրասիական Հրեաներու Օգնութեան Ազգային Միակցութեան Գործադիր Տնօրէնի՝ Մարգ Լէվինի հետ՝ Ուաշինկթընի մէջ:

2014: Eric Rubin, Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs and Mark Levin, Executive Director of National Coalition Supporting Eurasian Jewry (NCSJ) are scheduled to “discuss the current situation in Ukraine and how it is affecting the Jewish community” at a noon time luncheon in Washington, DC.

http://thisdayinjewishhistory.blogspot.fr/2014/07/this-day-july-16-in-jewish-history-by.html

Միշդ Ուգրանիոյ վերաբերեալ, Էրիգ Ռուբին կոնգրէսի յատուկ յանձնախումբերու առաջ վերհանած է երկրի վարչակարգի վերելքները՝ դարձեալ ժողովրդականացման հարցերով, եւ ուգրանացիներու «ազատութեան վերաշնչութիւնները» . . . « aspirations for freedom »Շեշտադրած  է  մանաւանդ  զինուորապէս  օժանդակելու  զանոնք:

http://www.state.gov/p/eur/ris/rm/2014/jun/227477.htm

Տեսանք, թէ ինչպէս Ուգրանական իշխանութիւնը իրականացուց «ժողովրդապետական»  կարգերը: Հազարաւոր (նուազագոյնը 5 000) քաղաքացիներու կեանքերու խլում, եւ բնակարաններու  ռմբակոծումներ,  եւյլն:

Ինչ կը վերաբերի Ազրպէյճանին, անոնց առումով ալ Էրիգ Ռուբին խիստ կարեւորած է «Եւրոպայի կենսուժի ապահովութեան, նաեւ ԱՄՆի ու աշխարհի մնացած երկիրներու համար Ազրպէյճանի բացառիկ դերը» . . . :  2014ի  ամռան

« The exceptional role of Azerbaijan was specially stressed in providing the energy security of Europe, of the USA and of the other countries of the world by some of the reporting guestes, Eric Rubin . . . »  Summer  of  2014

http://www.socarplus.az/en/article/318/chronicles-of-high-level-usa-azerbaijani-meetings

 

Հարցում.

Ի՞նչ կը ներկայացնէ Հայաստանը Ամերիկայի համար, Եւրոպայի համար,  ու  աշխարհի  մնացած  երկիրներու  համար:

Պատասխան.

Խամաճիկ  պետութիւն:

Իսկ Ուաշինկթընի մէջ կայացած « Դարու Պայմանագրութեան »  20րդ Տարեդարձի տօնակատարութեան ընթացքին, Էրիգ Ռուբին կը «յիշեցնէ Միացեալ Նահանգներու կառավարութեան խիստ եւ սերտ նեցուկը, որով տրամադրած է « Դարու Պայմանագրութեան » ի նպաստ, եւ անոր դերը Միացեալ Նահանգներու եւ Ազրպէյճանի միջեւ գոյութիւն ունեցող ուժեղ համագործակցութեան մէջ »:  Սեպտեմբեր 18, 2014

« Eric Rubin, Deputy Assistant Secretary of Department of State reminded the crucial and consistent support the U.S. government extended to the “Contract of the Century” and its role in the strong cooperation between U.S. and Azerbaijan ». September 18, 2014

https://www.usacc.org/news-a-publications/press-releases/1068-20th-anniversary-of-qcontract-of-the-centuryq-celebrated-in-washington-dc.html

Հարցում.

Ո՞ւր  է  Հայաստան – Ամերիկա  « Դարու  Պայմանագրութիւնը »:

 

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Աշխարհի  վրայ  երեք  կայսրութիւններ  կան,  որոնց  պետերը  սիոնիզմի  պուպրիկներն  են:

Ֆրանսա,  Միացեալ  Թագաւորութիւններ  եւ  Ամերիկայի  Միացեալ  Նահանգներ::

THERE  ARE  THREE  EMPIRES  IN  THE  WORLD,  THE  HEADS  OF  WHOM  ARE  PUPPETS  OF  ZIONISM.

France,  UK  and  USA.

Հայոց դէմ իրագործուած թրքական ցեղասպանութեան 100ամեակի «երգեցողական»  այս օրերուն առնուազն ակնկալելի պիտի ըլլար, որ արտերկրի հայերս, որ վերապրողներու սերունդներէն ենք՝  ունեցած ըլլայինք կազմակերպական  ուժեղ  կառոյց,  պատուանդան՝  համահայկական  կշիռով  միջազգային  հարթակի  վրայ  ազդեցութիւն  բանեցնելու:

Այդ  ՈՒԺԻ  չգոյութեան պատճառաւ 1915-էն ??  2015 ??   կարգադրուած ենք միջազգային արդարադատական կառոյց մը հաստատելու անզօրութեան  համար:

 

ՀԱՅՈՑ  ԴԷՄ  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՅԱՏՈՒԿ  ԴԱՏԱՐԱՆ

SPECIAL  TRIBUNAL  FOR  THE  GENOCIDE  AGAINST  THE  ARMENIANS 

TRIBUNAL  SPÉCIALE  POUR  LE  GÉNOCIDE  CONTRE  LES  ARMÉNIENS

 

Ո՞վ  մտածեց  պահանջել:

Այս  ուղղութեամբ  կարելի  պիտի  ըլլար  արդարահատոյց  եւ  վնասահատոյց  վճիռ  պարտադրել  տալ:

Հայկական  քաղաքական  եւ  դրամական  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ  ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ  ՈՒԺՈՎ:

Ա՛յս, եւ Ուիլսընեան Իրաւարար վճռի լրիւ կատարումը – implement պարտադրել տալը պիտի նպաստէր ցեղասպանութենէն  վերապրող  սերունդներուս  այսօրուայ  փճացած  դրութենէն  փրկուելուն:

«ՀԱՐԻՒՐ» տարուայ մէջ չկարողացանք  ՍԻՈՆԻԶՄԻ  դէմ  ՀԱՅՈՆԻԶՄ  ստեղծել, եւ նպատակադրուած ռազմավարութեամբ  ու  մարտավարութեամբ  այդ  ԵՐԿՈՒ  ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏՆԵՐԸ  յաղթել:

Այսինքն   ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ԵՒ  ՈՒԻԼՍԸՆԵԱՆ:

Հետեւաբար,  Հայաստան  եւ  արտասահման  ծլած  ինքնագլուխներու  կարիքը  չունի  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԴԱՏԸ:

Անգամ  մը  եւս  շեշտեմ.

Ամէն անգամ որ սիոնիզմի այս կամ այն ծառան փաղաքշանքներ –compliments կը թափէ հայերու եւ Հայաստանի ոտքին՝  Արա Պապեաններու  բաց  կամ  փակ  նամակները  չեն, զորս պիտի լուծեն  ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ:

ԳԱՂՏՆԱԼԵԶՈՒ  ՊԱՏԳԱՄՆԵՐԸ  ԹԱՔԹԱՔՈՒՐ  ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  ԵՆ,  ՆԵՂՄԻՏ  ԱՐԱ  ՊԱՊԵԱՆ:

 

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ  /  PHILIP  SASOUN

Փետրուար / February  23,  2015


Comments are closed.