ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԿԱԿԱ՞ Ն Է

                                            ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

                                                    ՀԱՅԿԱԿԱ՞ Ն  Է

                              THE GENOCIDE IS IT ARMENIAN ???

                    EST CE QUE LE GÉNOCIDE EST ARMÉNIEN ???

Հայ  ժողովուրդի,  հայոց  կամ  հայերու  դէմ  բանեցուած  ցեղասպանական  ոճիրը  հայկակա՞ ն  է: ՀԱՅԿԱԿԱ՞ Ն ???

ՀԱՅԿԱԿԱ՞ Ն  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ  Է:

IS IT ARMENIAN  ??  GENOCIDE ??

C’EST DU GENOCIDE  ARMENIEN  ??

ՀԱՅԿԱԿԱ՞ Ն  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ:

ARMENIAN  ???  GENOCIDE.

GENOCIDE  ARMENIEN  ???

Ն Ա Յ Ի Ն Ք

LET’S  SEE – VOYONS

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ

1- Հայկական = ի, (աց), ած. 1. Հային յատուկ, հային պատկանող: Հայկական տարազ: Հայկական սովորութիւններ: Հայկական պար՝ երաժշտութիւն: Հայկական քանդակագործութիւն: 2. Հայոց լեզուի ու գրականութեան վերաբերեալ: Հայկական ուսումնասիրութիւններ:

Հայերէն Բացատրական Բառարան

Ստեփան Մալխասեանց։ Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1944։

2- Հայկական = ած. 1. Հայկի եւ իր ազգին յատուկ (բան). 2. Հայու պատկանող:

Հայերէն Աշխարհաբար Լեզուի Լիակատար Բառարան

Պետրոս Վարդ. Ճիզմէճեան։ Տպարան Անի, Հալէպ, 1957։

3- Հայկական = ած. 1. Հայկի եւ իր ազգին յատուկ . . .

Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան, Գնէլ Արքեպս. Ճէրէճեան, Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք Հրատարակչատուն, Պէյրութ, 1992։

ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԷՆ

1- Հայկական = ա. Արմենական, հայկազյան, հայկյան, հայացի, ասքանազյան, թորգոմյան, թորգոմածին, թորգոմական, թորգոմածնունդ, հայկաշունչ, (բրբ.) հայահոտ, հայավոր:

Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան

Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երեւան, 1967։

2- Հայկական = ա. Հայերին կամ Հայաստանին վերաբերող՝ հատուկ, հայերի, Հայաստանի:

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան

Հրաչյա Աճառյանի Անվան Լեզվի Ինստիտուտ։ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երեւան, 1974։

3- Հայկական = ած. 1. Հային հատուկ՝ վերաբերող: 2. Հայ Մշակույթին, լեզվին ու գրականության վերաբերող: 3. Հայաստանին հատուկ՝ վերաբերող՝ պատկանող, Հայաստանի:

Արդի հայերենի բացատրական բառարան

Էդուարդ Բագրատի Աղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն, Երեւան, 1976։

4 Հայկական = ա. Հայոց, հայկազյան, հայկազնյան, հայկյան, արմենական, հայացի, հայեցի (գրք.), ասքանազյան, թորգոմական, թորգոմյան, թորգոմածին, (գվռ)՝ հայահոտ, հայավոր, (հային՝ հայության՝ հայ մշակույթին, եվն հատուկ):

Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան

Աշոտ Մուրադի Սուքիասյան։ Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան, 2009։

ԳՐԱԲԱՐ

1- Հայկական = ի, աց, ա. Հային վերաբերող՝ յատուկ, հայերէն:

Գրաբարի Բառարան

Ռուբէն Սերոբի Ղազարեան։ Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչութիւն, Երեւան, 2000։

2- Հայկական = ա. Հայկայ եւ իր ազգին յատուկ, Հայու, հայերէն, Հայ:

Առձեռն Բառարան Հայկազնեան Լեզուի

Հայր Մկրտիչ Աւգերեան եւ Հայր Գրիգոր Ճէլալեան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1865։

3- Հայկական = աց, ա: սեպհական Հայկայ, եւ սերնդոց նորա Հայոց:

Բառգիրք ի բարբառ Հայ եւ Իտալական

Հայր Մանուէլ Վարդապետ Ջախջախեան։ Տպարան Սրբոյն Ղազարու, Վենետիկ, 1837։

4- Հայկական = ի, աց. ա. Սեպհական հայկայ, եւ սերնդոց նորա հայոց . հայու, հայերէն, հայ:

Նոր Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի

Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւրմէլեան, Հայր Մկրտիչ Աւգերեան։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, Վենետիկ, 1837։

ՅԱՒԵԼԵԱԼ

1- ՀԱՅԿ = «փոքր» Անշուշտ մեր ազգի եվ մեր նախահոր անունն է. Բայց թէ ո՞րտեղից է առնում այս իմաստները՝ հայտնի չէ:

Հայերէն Արմատական Բառարան

Հրաչեայ Աճառեան։ Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչութիւն, Երեւան, 1926։

2- ՀԱՅԿ = «փոքր» (ԲՀ): Անստույգ բառ: Ծագումն անհայետ է:

Հայերեն Ստուգաբանական Բառարան

Գեւորգ Ջահուկյան։ «Ասողիկ» Հրատարակչություն, Երեւան, 2010։

ՏԱԿԱՒԻՆ

Հայկական ագարակներ,

Հայկական անգղ,

Հայկական բանակաթեմ,

Հայկական բարձրավանդակ,

Հայկական բորիսներ,

Հայկական գյառգյառ,

Հայկական Թալին,

Հայկական Թիլ,

Հայկական Լեռնաշխարհ,

Հայկական Լեռնաշղթա,

Հայկական Լեռներ,

Հայկական Ծովածոց,

Հայկական Կիլիկիա,

Հայկական Հրաբխային Բարձրավանդակ,

Հայկական Մարզ,

Հայկական Միջագետք,

Հայկական Պար,

Հայկական Սարահարթ,

Հայկական ՍՍՀ,

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՎՐՈՍ,

Եւյլն, եւյլն, եւյլն:

Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տեղանունների բառարան

Թ.Խ. Հակոբյան, Ստ.Տ. Մելիք-Բախշյան, Հ.Խ. Բարսեղյան։ Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երեւան, 1991։

ԲԱՅՑ ԵՐԲԵ՛Ք BUT NEVERMAIS JAMAIS

ԲԱՅՑ ԵՐԲԵ՛Ք BUT NEVERMAIS JAMAIS

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ . . .

ARMENIAN  GENOCIDE . . .

GENOCIDE  ARMENIEN . . .

————————————————————————–

Այլ յօդուածով անդրադառնալով նոյն խնդրին, լուսաբանած էի հետեւեալ կերպով.

ՀԱՅԵՐՈՒ  ԴԷՄ  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ

Ահաւասիկ ճիշդ տարբերակը:

Տրուած ըլլալով, որ ՀԱՅՈՑը ՀԱՅԵՐՈՒ յոգնակին է գրաբարով, եւ ըլլալով սեռական հոլով, անորոշութեան պիտի մատնէ ցեղասպանութեան հեղինակաւորութեան խնդիրը, առանց օգտագործելու ԴԷՄ կապը, որով պիտի յստակացնէ պարագան: Սեռականը ինքնին պատկանելիութիւնն է:

Տե՛ս  http://maratoug.com/archives/1516

Ապրիլ 23, 2013

Ի՞նչ է սեռական հոլով:

1- Սեռական = ած. 1. սեռին յատուկ. Տեսակական: 2. (Քրկն.) … ցոյց կու տայ պատկանելիութիւն:

Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան

Գնէլ Արքեպս. Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան եւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք Հրատարակչատուն, Պէյրութ, 1992։

2- Սեռական = (քրկն)ցոյց է տալիս հատկացական հարաբերություն ( … պատկանելություն ):

Արդի հայերենի բացատրական բառարան

Էդուարդ Բագրատի Աղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն, Երեւան, 1976։

3- Սեռական = ի, աց, ա. 1. Ընդհանուր, ընդհանրական: 2. (քեր.) Հոլով, որ ցոյց է տալիս յատկացական յարաբերութիւն (պատկանելութիւն, վերաբերութիւն, սերում եւյլն):

Գրաբարի Բառարան

Ռուբէն Սերոբի Ղազարեան։ Երեւանի Համալսարանի Հրատարակչութիւն, Երեւան, 2000։

ԻՍԿ  Ի՞ՆՉ  Է  ՀԱՅ.

1- Հայ = ած. 1. ծագումով հայ ազգին պատկանող (օր. հայ մարդ). 2. հայ ցեղին յատուկ՝ վերաբերեալ, հայուն պատկանող, հայկական ….

Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան

Գնէլ Արքեպս. Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան եւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք Հրատարակչատուն, Պէյրութ, 1992։

2- Հայ = ի, 1. գ. Տե՛ս Հայեր: 2. ած. Հայերին հատուկ՝ վերաբերող, հայկական:

Արդի հայերենի բացատրական բառարան

Էդուարդ Բագրատի Աղայան։ «Հայաստան» Հրատարակչություն, Երեւան, 1976։

Հետեւաբար ՀԱՅ, ՀԱՅԵՐՈՒ կամ ՀԱՅՈՑ բառերու կից ԴԷՄ կապի չգոյութիւնը ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ կը սահմանէ իբրեւ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈՒԹԻՒՆ:

Սակայն ՀԵՂԻՆԱԿԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ կը մնայ մթամած, որ խորքին մէջ է՛ թրքական: Ուստի եւ, թրքական ցեղասպանութիւն:

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ  ԲԱՌԻ  ԾԱԳՈՒՄԸ

THE ORIGIN  OF  THE  WORD  GENOCIDE

L’ORIGINE  DU  MOT  GENOCIDE

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ բառը իւրայատուկ իմաստաւորում չի կրեր, երբ նկատի ունենանք ոճրագոծութեան հիմքը՝ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ:

Այնպէս որ առանձնապէս հրապուրուած չեմ, մանաւանդ բառի հնարքը «բախտի» բերումով հրեայ արմատներով «գիտունի» մը վերագրուիլը իմանալով:

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ստեղծած արարածներս յանցապարտ ենք անմեղօրէն կամ խոհականօրէն պատճառուած արիւնահոսութեան համար:

« Եւ Տէրը ըսաւ, ի՞նչ ըրիր. Քու եղբօրդ արիւնին ձայնը գետնէն ինծի կը բողոքէ »: ԾՆՆԴՈՑ 4 : 10

« Ով որ մարդու արիւն թափէ, իր արիւնն ալ մարդէ պիտի թափուի. Քանզի Աստուած իր պատկերին պէս ստեղծեց մարդը »: ԾՆՆԴՈՑ 9 : 6

Առաջին աշխարհամարտին մօտ 20 միլիոն մարդոց արիւնները թափողները ոճրագործութեան առումով նուա՞զ ստորոգութեամբ կը դատապարտուին, քան ցեղասպանական ոճրագործութեամբ արիւն թափողները:

Երկրորդ աշխարհամարտին 40 միլիոնէ աւելի մարդկանց արիւնները թափողները ոճրագործութեան առումով նուա՞զ քրէական յանցանքի չափանիշ կը կրեն քան ցեղասպանական ոճրագործութեամբ արիւն թափողները:

Իսկ ի՞նչպէս որակել քաղաքացիական կռիւներու պատճառաւ թափուած մարդկանց արիւնները, այսինքն դարձեալ մարդասպանութիւնները:

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ  ??

Ահաւասիկ ՆՈՐ ԲԱՌ մը: Արմատներով հայ՝ ես առաջ կը քաշեմ CIVIL-CIDE (կամ CIVILI-CIDE) = ՔԱՂԱՔԱՑԻԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ բառը:

Homi-cide = Մարդասպանութիւն բառէն ետք՝ մարդու ստեղծագործութենէն ի վեր,

Geno-cide = Ցեղասպանութիւն բառի հեղինակ՝ հրեայ Ռաֆայէլ Լէմգին ԱՍՏՈՒԾՈՅ պատուիրաններուն վրայ յաւելուածական մը չկցեց, որովհետեւ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՈՃԻՐՆ Է բուն յանցագործութիւնը:

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ  ԲԱՌԻ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

THE  POLITICIZATION  OF  THE  WORD  GENOCIDE

LA  POLITISATION  DU  MOT  GENOCIDE

Մարդու ստեղծագործութենէն ի վեր ինչպէս տեսանք, ԱՍՏՈՒԾՈՅ սահմանած օրէնքի հիմամբ, ինչ կը վերաբերի մարդու արիւնահոսութեան, այսինքն ՄԱՐԴԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ՝ դատապարտութիւնը ՄԱՀԱՊԱՏԻԺ Է՛Ր:

Աստուծոյ որդւոյն՝ ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻԴՏՈՍԻ զոհաբերութենէն ետք ՎՐԷԺԽՆԴՐՈՒԹԻՒՆԸ դարձեալ կը վերաբերի ԱՍՏՈՒԾՈՅ:

« Վրէժխնդրութիւնը իմս է, ես պիտի հատուցանեմ կ՛ըսէ Տէրը »:

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 12 : 19

Այնպէս որ, հազարաւոր տարիներէ ետք՝ քսաներորդ դարավերջին, ինչ որ special ժողովուրդի զաւկի հնարած բառակապակցութիւնը ոչինչ կը փոխէ ԱՍՏՈՒԾՈՅ սահմանած օրէնքի առումով: Որովհետեւ այդ բառակապակցութիւնը ոչ թէ նպաստած է ԲՈԼՈՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ արիւնահոսութեան դատապարտման, այլ դարձած է քաղաքական բառախաղ:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմէն ի վեր ցեղասպանութիւն բառախաղի քաղաքականացումը հետզհետէ առաւելաբար փաստուած իրողութիւն է, ի մասնաւորի երբ կը վերաբերի ՀԱՅՈՑ ԴԷՄ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԱԾ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ:

Իսկապէս, քսաներորդ դարու առաջին ցեղասպանութիւնը համարուած հայերու դէմ կատարուածը տակաւին իրաւադատութեան չէ արժանացած:

70ականներու Գամպոտիայի ոճրագործութիւնները, 90ականներու Րուանտայի եւ Եուկոսլավիոյ ոճրագործութիւնները ունեցան իրենց յատուկ դատարանները – special tribunals, բայց հայերը ոչ: Նիւրեմպերկը գլխաւորաբար հրեաներու դէմ գործադրուած ոճիրը դատապարտելու չէր կազմուած:

Սակայն Պաղեստինի ոտնակոխումէն ի վեր (1948թ.) Իսրայէլեան պետութեան հաստատումը ճամբան հարթեց մի քանի տարիներ հազիւ անց (1952-53թթ.) Արեւմտեան Գերմանիոյ հետ համաձայնութիւններու կնգման, որով հարիւրաւոր պիլիոններու (մարգ) գումարներ վճարուեցան ու կը վճարուին մինչեւ օրս, իսկ այսօրուայ ամբողջական Գերմանիան Իսրայէլին ձրիօրէն մատակարարած է 4 հիւլէական սուզանաւեր, ու տակաւին երկու հատ ալ յաջորդող տարիներուն յանձնումի ծրագրուած: Եւ Իսրայէլ կը մնայ տարածաշրջանի միակ հիւլէական ուժի տիրացուն:

Տե՛ս  http://maratoug.com/archives/4497

ԹՈՒՐՔԻԱ – ԻՍՐԱՅԷԼ

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՓԱՅԼԱԿՆԵՐ

Նաեւ   http://en.wikipedia.org/wiki/Reparations_Agreement_between_Israel_and_West_Germany

Reparations Agreement between Israel and West Germany

Աւելի վատ տակաւին, երբ այլ ժողովուրդներու կարգին երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքին արիւնահեղութեան ենթարկուած հրեաներու սիոնական այսօրուայ վարչակարգը ինք կը կիրարկէ ոճրագործութիւն՝ ընդդէմ պաղեստինցիներուն:

Ուստի հրեական «հայրենիք» եւ պետութիւն գոյութիւն չունեցած ժամանակաշրջանին հրեաներու կրած ոճրագործութիւններու հեղինակները յաջորդական բուլերով դատապարտուեցան ու վնասից հատուցումներ կը յատկացուին, միւս կողմէ հայկական հայրենիք (արեւելեան՝ առանց պետականութեան) գոյութիւն ունեցած ժամանակաշրջանին հայերու կրած ոճրագործութիւնները (մեծապէս արեւմտեան Հայաստանի) ո՛չ արդարահատուցման եւ ո՛չ վնասահատուցման արժանացան:

Հայկական աշխարհը յիշատակման տարեթիւը ճշդած ըլլալով 1915ը, այսօրուայ դրութեամբ ահաւասիկ 100 տարի ետք՝ 2015ը կը յիշատակէ կուտ կորկոտ չունեցող նոր լոզունգով ու ծաղիկով . . . ???

Չի բաւեր, որ տարիներ առաջուընէ իրենք իրենց avance տուած էին անգործունէութեան սահմանմամբ՝ 100ամեակի «տարեդարձի ու ոգեկոչման» նախապատրաստական աշխատանքներու համար . . . :

Մինչեւ ցեղասպանութիւն բառի «հնարքը» (1944-45թթ.), կոտորած, ջարդ, սպանդ բառերով յիշատակեցինք «ապրիլեան» եղեռնը, իսկ genocide բառի «յայտնագործութենէն» ետք սկսանք երկրէ երկիր մարաթօնեան վազքով հայկական ??? ցեղասպանութեան ճանաչում աղաղակել:

Մինչեւ յաջորդ 100ամեակը յոյս պէտք է ունենալ մեր իրաւունքի պահանջատիրութիւնը մեր լեզուի կանոններուն համընկնող սահմանումներով ներկայացնել:

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

Մարտ / Mars 1, 2015

Տե՛ս նաեւ

http://endgenocide.org/learn/what-is-genocide/

http://maratoug.com/archives/1513


Comments are closed.