ARMENIAN TREASON & ANTI-ARMENIAN MASSACRE

                                  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԴԱՒԱՃԱՆՈՒԹԻՒՆ

                                                                ԵՒ

                                                 ՀԱԿԱՀԱՅ  ՋԱՐԴ

               ARMENIAN TREASON & ANTI-ARMENIAN MASSACRE

Փետրուար  ամսի  համար  իմ  ուշադրութիւնը  պիտի  կեդրոնացնեմ  երկու  իրողութեանց  վրայ:

                                         ԱՆԴՐԱՆԻԿ   ԶՕՐԱՎԱՐ

                                                               ԵՒ

                             ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԻ   ՀԱԿԱՀԱՅ   ՋԱՐԴԵՐ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ

150 տարի առաջ (Փետրուար 1865թ.) հայկական աշխարհի մէջ ծնաւ մի մանուկ, որու պատուին հերոսական ի՜նչ ի՜նչ երգեր ցօնուեցան հետագային, զորս մինչեւ օրս չեն դադրած իրենց արծուաթռիչ ազդեցութիւնը բանեցնել հայաբնակ ամբողջ երկրային տարածքի վրայ:

Ան, հայկական ազատագրական պայքարի խորհրդանիշը եղաւ, դիւցազնական տիպար,  որ միջազգային ու ներհայկական դաւաճանութեան խոր կսկիցով իր հոգին աւանդեց օտար հողի վրայ՝  այսօրուայ հայութեան երկրորդ հայրենիք՝  Ամերիկայի մէջ  (1927թ.):

Անդրանիկ, հայոց դէմ ի գործ դրուող ջարդի տարիներուն ջարդարար թուրքերու ձեռքը համբուրող նորաստեղծ «անկախ»  պետականութեան կուսակցական պարագլուխներու կողմէ կը հետապնդուի:  Այն խմբակցութեան, զոր ամենայն խայտառակութեամբ իր վրայ կրած էր «յեղափոխական»  անուանումը:  Առնուազն  հետագայ ժամանակաշրջանին  այդպիսին  փաստեց  ըլլալ  այդ    հայ  դաւաճանական  դաշնակցութիւնը:

Անոնք ոչ միայն Անդրանիկը թուրքերուն յանձնելու տակնուվրայութեան մատնուեցան, այլեւ միեւնոյն ատեն ընդդիմացան, որպէսզի Անգլիացիներու հոգեհատոր Ազրպէյճանցիներու դէմ անգամ ուղղուած զէնքը վար առնէ … :

Բնականաբար մասոնականութեան հայկական այս ղեկավարութիւնը իրենց թաքուն հրահանգները կը ստանային Անգլիական վաղուց ձեւաւորուած Ռոտչայլտ-ական / Rothschild արմատներէն, որպէսզի յանկարծ չյանդգնին թրքաց դէմ մարտնչելու հովերով գինովնալու, քանզի այդպիսով կարելի պիտի ըլլար յաջողեցնել ապագայ վտանգ ներկայացնող ռուսական «պոլշեւիկեան» կայսրութեան դէմ պարիսպ կանգնեցնելու նախապատրաստութիւնները՝  նոյնինքն ջարդուած հայերու  մնացորդաց  հայրենիքով  եւս:

ԾՐԱԳՐԻ ՔԱՐԵՐԸ ՏԱՊԱԼԵՑԱՆ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՄԱՍՈՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ  ԿՈՂՄԷ:

Այս դաւաճանական ակտը որեւէ կերպ կարելի չէ թաքցնել  «թրքական սալի  եւ  ռուսական  մուրճի»   յերիւրանքով:

Ուստի աւելի ճիշտ պիտի ըլլայ ընդունիլ՝

ռուսական  մուրճ  +  թրքական  սալ  +  հայկական  դաւաճանութիւն  =  հայութեան  նահատակութիւն:

Անդրանիկ զօրավար մինչեւ կեանքի վերջը մնաց հաւատարիմ այն սրբազան գաղափարին, որով թրծուած էր տարիներու ընթացքին՝  այսինքն   ՄԱՐՏԱԿԱՆ  ՄԱՐԴՈՒ  ԿԵՐՊԱՐԻՆ:

Մարդ, որ ինքզինքին չվերագրեց որեւէ թռչող հաւքի թեւերով թռչելու հաւակնութիւնը ունենալով՝  նետուելու իր նկարագրին անյաղորդ քաղաքական դաշտ: Այսօր շատ են այնպիսիները, որոնք քաղաքական բազմապիսի պարաններու վրայ փահլէվանութիւն կ՛ընեն՝  ինքնակոչուելով  որպէս  «հայապաշտպաններ» . . . :

ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ  վշտոտ փորձառութեան վերաբերեալ կը նախընտրեմ տեղ տալ, ձեր ուշադրութիւնը հրաւիրելով հետաքրքրական մի յօդուածի վրայ, որ օգտագործելով քաղաքագէտ հայորդու վկայագրութիւնը, չափազանցօրէն պատշաճ կերպով կը նկարագրէ  Անդրանիկի  դաւաճանուած  զոհաբերութիւնը:

ՏԵ՛Ս   «ԶՈՐԱՎՈՐ  ԱՆԴՐԱՆԻԿ»  ՀԱՅԱԳԻՏԱՐԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ

http://www.hayagitaran.info/2013/12/%D5%A6%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80-%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%AF/

ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԱԿԱՆ  ՋԱՐԴԵՐ  ԸՆԴԴԷՄ  ՀԱՅՈՑ

AZERBAIJANI  MASSACRES  AGAINST  ARMENIANS

Ինչ կը վերաբերի երկրորդ խնդրին՝  ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՈՃԻՐԻՆ, որ տեղի ունեցաւ Ազրպէյճանի մէջ՝  ճանչցուած իբրեւ Սումկայիթի ջարդեր . . .

27 տարի առաջ (Փետրուար 1988թ.), ամէն օր առաւելաբար ահաբեկուած կը զգայինք լուրերուն հետեւելով, որոնց բնութագրումը ոչնչով կը տարբերի այլ հանգրուաններուն գործուած բարբարոսութիւններէն, եւ որ նոյնպէս չէ արժանացած իրաւադատութեան՝  մարդկային իրաւանց պաշպան նկատուող գազաններու  կողմէ:

Ազրպէյճանցիներու թրքական ջարդերը  կրկնակիօրէն հաստատեցին այն իրողութիւնը, որ հայու դէմ որեւէ առիթ միշտ ու միշտ պիտի ծառայեցուի բնաջնջման սատանայապաշտական մեթոտներ կիրարկելու՝  սխալմամբ  մարդ  համարուող  հորդաներու  կողմէ:

Ի՞նչ երաշխիքներ կան յաջորդող եղեռնագործութիւններու առաջքը առնելու:

Եթէ 1915ը հայութեան դէմ ոչնչացման ծրագիրներու կարեւորագոյն թուականը համարուեցաւ, ապա 2015ը առաւել եւս պատճառ պիտի համարուի  ԲՈԼՈՐ  ժամանակաշրջաններու  ոճիրները  յիշատակելու:

Ազրպէյճանական  ջարդերու  նահատակներէն:

One of the martyrs of Azerbaijani massacres in Sumgait.

Avakyan-Lola

Lola Avagyan,  born in 1961.

Place of residence: Sumgait, block 45, 10/13, apt. 37
On February 29th, 1988 after her apartment was attacked, Avagyan was undressed and taken to the street. They made her dance, stabbed her with knives, cut her breast, stuck her body with lit cigarettes, and raped her. After death the body was mutilated; relatives recognized her by the little finger. Her father, Pavel Manvelyan said he had been in three morgues in Sumgait, Baku and Mardakyans (20 km away from Baku), and found body of his daughter in Mardakyans; she was number 71 among other corpses. Pavel Manvelyan testified in Moscow and signed the testimony. He has seen more than 100 piled dead bodies in three morgues. L. Avagyan’s husband, Alexander Avagyan was beaten within an inch of his life.

Լոլա Աւագեան. Ծնեալ 1961թ.:

Բնակավայր՝  Սումկայիթ, տնաշարք 45, 10/13, հրկբ. 37:  Փետրուար 29ին, 1988թ., իր բնակարանը յարձակման ենթարկուելէ ետք, Աւագեան մերկացուեցաւ ու փողոց տարուեցաւ: Ուղեղալուաց եւ վայրագ ամբոխը պարել կու տան զինք, կը դաշունահարէն, կուրծքը կը կտրեն, ծխախոտներով մարմինը կը վառեն, ու կը բռնաբարեն: Մահուընէ ետք, մարմինը հաշմուած էր. Ծանօթները կը ճանչնան զինք ճկոյթ մատէն:  Իր հայրը, Պավէլ Մանուէլեան, ըսաւ թէ երեք դիարաններ եղած էր՝  Սումկայիթ, Պաքու եւ Մարտակեան (20քմթ. Հեռու Պաքուէն), եւ իր աղջկան մարմինը գտած էր Մարտակեան, որտեղ այլ դիակներու կարգին թիւ 71-ն էր: Պավէլ Մանուէլեան կը հաստատէ Մոսկուայի մէջ ու կը ստորագրէ վկայութիւնը: Ան տեսած էր 100-է աւելի ցցահարուած դիակներ երեք դիարաններուն մէջ:  Լ. Աւագեանը 6 ամսական յղի էր:  Ամուսինը՝  Ալեքսանտր Աւագեան, ծեծի ենթարկուած էր մինչեւ ի մահ:

Տե՛ս  –  THE  SUMGAIT  SYNDROME.

             ANATOMY  OF  RACISM  IN  AZERBAIJAN

ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԻ  ԱԽՏԱՆՇԱՆԸ.

ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԻ  ՑԵՂԱՊԱՇՏՈՒԹԵԱՆ  ԿԱԶՄԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

ԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ՝    ԶԳԱՅԱՑՈՒՆՑ    ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ    ԿԱՆ

ԶԳՈՒՇՈՒԹԻՒՆ՝   ԶԳԱՅԱՑՈՒՆՑ   ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ   ԿԱՆ

https://www.yumpu.com/en/document/view/11510514/the-sumgait-syndrome-anatomy-of-racism-in-azerbaijan-eng/8

Տե՛ս նաեւ, Եւրոպական Համայնքի որոշումը՝ Ազրպէյճանական ջարդերը դատապարտող ու Արցախը Հայաստանին միանալու իրաւունքը:

http://www.haut-karabagh.com/content_files/Resolution%20sur%20la%20situation%20en%20Arm%C3%A9nie%20sovi%C3%A9tique%2007%2007%201988.pdf

 

ՓՈԹՈՐԻԿ / STORM

Փետրուար  /  February  2015


Comments are closed.