ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԱԽՄԱԽ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

                                                      ԲԱՑ   ՆԱՄԱԿ

                                          ԱԽՄԱԽ    ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ

                                         (100ամեակի   վերաբերեալ)

                                           OPEN  LETTER  TO  THE

                                               IDIOT   ARMENIANS

                                           (concerning  the  centenary)

Չսիրուն  ախմախ  հայութիւն:
Ահաւասիկ մեր հայրերուն բանեցուած «ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՈՃԻՐԻ» 100ամեակը «տօնեցիք»՝ Ամերիկաներէն (ՁԵՐ ՆՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ) եկած սատանայապաշտներով ու բոզերով, որոնց առջեւ եւ իրենց հետ երկրպագեցիք ու համբուրեցիք ԱՆՈՆՑ եւ ՁԵՐ Աստծուն՝ Սատանայի ոռը, ոնց որ կը պատշաճի ձեր բնութագրին՝ մանաւանդ որ «տօնախմբութեան»  մասնակցող այդ ամերիկացիները  իբր «հայեր»  էին:
Ինչ կը վերաբերի այս անգամ ձեր երեսները շոյող՝ «ցեղասպանութիւն ճանաչող» Սատանայի խորհրդարաններուն, այստեղ եւս մի անգամ ընդ միշտ փաստեցիք ձեր նուաստացումը՝ լորձնաշուրթն բացագանչելով՝
« Ա՜Խ   ՃԱՆԱՉՈ՜ՒՄ   ԵՆ  . .  ՃԱՆԱՉՈ՜ՒՄ   ԵՆ » …:
Իսկ ի՞նչ լոզունգներով ձեր քաղաքական, կազմակերպական ու կրօնական առաջնորդները փողոց թափեցին ձեզ նման բոշաներուն . . .
« ԿԸ  ՅԻՇԵՄ  ԵՒ  ԿԸ  ՊԱՀԱՆՋԵ՞ Մ »  ??? …:
« Յիշելը»  հասկցանք,  բայց  «Պահանջե՞լ» ???
100ամեակի «տարեդարձ»  յիշատակելու  համար  այս  2  բառերը  պէ՞տք  էին:
100ամեակի «տարեդարձ»  յիշատակելու  համար  Ֆրանսացի  հաւերու 3  բառերով  «պահանջելը»  պէ՞տք  էր:

Մինչեւ 100ամեակ =>

Justice Justice pour le peuple Arménien . . . Turquie assassin

100ամեակին փոխուեցաւ, ու դարձաւ  => Justice Justice . . . Réparation

                                                                                                                               1          2                   3

Անդին, ամերիկացի հաւերը մարդուն բեռնէն կախուած լորձունքի կաթիլները հաւաքեցին, յուսալով, որ «ցեղասպանութիւն» բառը կազմող  Մեսրոպեան  գիրեր  գտնուին:
Իսկ Ծիծեռնակաբերդի արահետներու զբօսաշրջիկները արեւի ակնոցներով, խնդերես դիմագծերով պատկերներ թափած էին համացանցի  փողոցները …:
Ո՛վ ախմախ հայեր հաւեր, դաստիարակուեցէ՛ք հետեւեալ օրինակներէն:
Առաջին աշխարհամարտէն մինչեւ Երկրորդ աշխարհամարտը երկու տասնեակ տարիէ աւելի ժամանակէ ետք, Հրեաները կրեցին նոյնպիսի ոճրային արարքներ (թուահամարը ?? հարցական), բայց անոնք աշխարհը  իրենց  ցուցամատին  վրայ  կը  խաղացնեն  այսօր:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի աւարտէն ԵՐԵՔ ԱՄԻՍ ետք սիոնական  Հրէական  Գործակալութիւնը – Jewish  Agency  (Սեպտեմբեր 20, 1945)  հաշուեթուղթ – memorandum  կը  ներկայացնէ  4  (US, USSR, UK, France)  կայսրութիւններուն,  որպէսզի  հատուցում  ստանան  Նացի  Գերմանիոյ  կողմէ  գործադրուած  ոճիրներուն  ի տես:
Հրէական պետականութիւն չեղած օրերուն այդ սիոնական կազմակերպութիւնը արդէն իսկ ճանչցուած էր Աստուածաշունչի գազան՝   ՄԱԿ  կոչեցեալի  կողմէ:
Իսկ «հայրենիքի» շնորհումէն 2-3 տարիներ անց արդէն իսկ վնասահատուցման գործողութիւնները սկիզբ առած էին, ու մինչեւ օրս այլազան  մարզերով  նպաստները  կը  մատակարարուին  . . . :
Տես՝   http://maratoug.com/archives/4497
Այսօրուայ դրութեամբ, կազմակերպուած աշխատանք կը տանին մօտ 100 երկիրներու մէջ, եւ հարիւրաւոր միլիոնաւոր տոլարներու ելեւմտացոյցով – budget   կը  ծառայեն  ժողովուրդին  ու  պետութեան:
Տես՝
https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/reparations.html
Չսիրուն  ախմախ   հայ   հաւ  հասարակութիւն:
Ի բաղդատութիւն մեր այս ստեղծակիցներուն, դուք կը ներկայացնէք ՈՉԻՆՉ,  բայց  մէկական  աւել-ի  կոթեր:
Եւ այս իսկ պատճառաւ ձեր մասնագիտութիւնը դարձուցած էք այս կամ  այն  երկրին  մէջ  կանգնեցնելու  մէկական  կոթողներ:
50 տարիէ աւելի «միջազգային հանրութիւնը» – « international  community » «ցեղասպանութիւն» « genocide » կրկէսի մէջ ձեզ կը խաղցնեն  ինչպէս  կենդանիներուն:
100 տարիէ աւելի ձեր «կուսակցական» առաջնորդութիւնը ձեզ կը յօշոտեն  գազաններու  նման:
1000 տարիէ աւելի ձեր կրօնապետութիւնը ձեզ կը մոլորեցնեն, եւ հաւերու նման թմրեցնելով  խաւարեցուցած  են  ձեր  մտքի  լոյսը:
20 տարիէ աւելի հաստատուած աւազակապետութեան ժամանակ երբեւէ չլսեցինք ո՛չ մի  պահանջատիրութիւն: Յանկարծ 100ամեակ մը պէտք էր կարծես, որպէսզի Հայաստանեան մաֆիական իշխանութենէն  «իրավական պահանջների թղթածրարի»  պատրաստութեան մասին բան մը լսէինք:
20 տարիէ աւելի արտասահմանեան շաքալները շարունակեցին իրենց աղուէսութիւնը՝  «սփիւռքը  միջազգային  իրաւունքի  ենթակայ  չէ»  երգ երգոցներով:  Այսպիսով  Հայաստանի  վրայ  բեռցնելու   «միջազգային  սուբյեկտի»   խեղկատակութիւնը:
20 տարիէ աւելի «անկախացած» Հայաստանը ՄԷԿ ՄԻԼԻՈՆԷ աւելի հպատակներ դուրս թափեց (անկախաբար պատերազմական ու երկրաշարժական պատճառներուն), իսկ անկախացած Հրէաստանը նոյն ժամանակահատուածի մէջ  ԵՐԿՈՒ ՄԻԼԻՈՆ  ազգակիցներ ժողուեց   «խոստացեալ  երկիրը»  . . . :
Հրէաստան, իր անկախութեան անմիջապէս յաջորդող տարին  Վերադարձի Օրէնքը  հաստատեց. Հայաստանի ակնկալիքը մնաց ու մնաց  միայն   փողը:
Հրէաստան օտարաբնակ Հրեաներուն զինավարժութեան կը հրաւիրէ. Հայաստան հողային ազատագրութեան հարազատ որդւոց գլուխները որդաստանին  մէջ  ջախջախեց:
Այսօր, իշխանութեան ոռը պագնող «ազատամարտիկները» իրենց ձմերուկային կաղապարներով գրաւած են համացանցի ու պատկերասփիւռի պաստառները, բայց նոյն իշխանութեան ոռը կսմթող  ազատամարտիկները  «դաժան  ծեծի»  ու  «կալանքի»  կ՛ենթարկուին  …:
Դեռ չխօսիմ մնացած հողային «պահանջումներու» մասին: Դուք ո՞ւր, հողերը  ո՞ւր …:  Նայեցէ՛ք  Քիւրտերուն . . . ու աւելին  սորվեցէք:
Դեռ  աւելի  փտածները  Կիլիկիա  կը  հաջէն …:
Հիմի  լսի  քեզ  ինչ  եմ  ասում,   ա՛յ   փետուած   հաւութիւն . . .
Ո՛վ   նախախնամութեան   սխալականութիւն . . .
Ո՛վ   ախմախութեան   փաստարկութիւն . . .                                        

Հայութիւնը   քեզ  չսազեց:
Մարդկութիւնդ   փաստէ:

ՓՈԹՈՐԻԿ / STORM

30 Ապրիլ – April 2015


Comments are closed.