ՍԱՏԱՆԱՅԻ ԾԱՌԱՆԵՐ – SATAN’S MINISTERS

                                             ՍԱՏԱՆԱՅԻ   ԾԱՌԱՆԵՐ

                                               SATAN’S      MINISTERS

Սատանայի ծառաները վերջին օրերու այս ժամանակաշրջանին կատաղի գործելակերպերով ազդեցութիւն կը բանեցնեն մարդկանց վրայ, օգտագործելով բազում նշաններ, որոնցմով կը բացայայտեն իրենց պատկանելիութիւնը այն խաւարի տիրոջ, զոր կը կոչուի Սատանայ:

Այս խամաճկախաղը՝ Սատանան, իր խամաճիկները կը ծառայեցնէ համաշխարհային մակարդակի բոլոր կարգերով, սկսած կայսերական կամ ոչ, զանազան պետական պաշտօններով, ազգային կամ միջազգային կազմակերպութիւններու միջոցով, ընկերային հասարակական կառոյցներու, մարզական, երաժշտական ու կրօնական  տիեզերական  համակարգով:

Այստեղ պիտի ցուցադրուին տեսակ-տեսակ մարզերուն ծառայող այս աշակերտութեան վերաբերող երեւոյթները, ի մասնաւորի հանրութեան առաջ ձեռնաշարժութիւնները, որոնք թաքուն խորհուրդներ կը պարունակեն:

Սատանայի աշխահակալութիւնը որեւէ սահման չունի, եւ պատկերները ցոյց պիտի տան, որ մարդկութիւնը ամէնուրէք, թակարդուած են իր ճիրաններով: Երբ կ՛ըսեմ մարդկութիւն, բնականաբար ներառնուած պիտի ըլլան փճացած հայութեան սատանայապաշտ հասարակութիւնը, զոր իր կնիքը զարկաւ “100ամեակի”   ելոյթներով . . . :

Վերջապէս, նկատի ունենալով, որ Սատանայի պաշտամունքի հետ կապուած են տարատեսակ ցուցական կերպարներ, հետեւաբար պիտի անդրադառնամ  միայն  մէկին:

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ  /  PHILIP  SASOUN

ՄԱՅԻՍ  /  MAY  5,  2015

SATAN'S HORN - gestolecornexw

                                                                       ՍԱՏԱՆԱՅԻ  ԿՈՏՈՇՆԵՐ      SATAN’S  HORNS

satan_sign1

                                                                                    “Horned  Hand,  or  Mano  Cornuto:  

          This  gesture  is  the  Satanic  Salute,  a  sign  of  recognition  between  and  allegiance  of  members  of  Satanism   or  other  onholy  groups”.

The following is an excerpt from the “Satanic Bible”…

 ԲԹԱՄԱՏԸ   ԲԱՑ   ԿԱՄ   ԾԱԾԿՈՒԱԾ՝    ԻՄԱՍՏԸ   ՆՈՅՆՆ   Է

      «Եղջերաւոր  ձեռք,  այս  շարժուձեւը  Սատանայական  ողջոյնն  է,  խոստովանութեան  նշան  Սատանայապաշտներու   հաւատարմութեան  եւ  անդամներու  միջեւ  կամ  այլ  անսուրբ  խմբակցութիւններու»:

ՀԵՏԵՒԵԱԼԸ  ՔԱՂՈՒԱԾ  ՄԸՆ  Է  «ՍԱՏԱՆԱՅԱԿԱՆ  Ս.  ԳԻՐՔԷՆ»  …

————————————————————————————————-

                   ՍԿՍԻՆՔ   ՀԱՅԵՐԷՆԱԽՕՍ   ՓՃԱՑԱԾ   ՄԱՐԴԿԱՆՑ    ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ   ԱՌԱՐԿԱՅԷՆ  …

                                         LET’S  START  WITH  THE  ARMENIAN  SPEAKING  ROTTEN  PEOPLE’S  OBJECT  OF  WORSHIP

Satan's horn -Kim Kardashian -20kimkardashian_baphomet_satan_lucifer_bracelet_instagram_01

ԻՐ   «ԼՈՒՍԻՖԷՐԻ»  (ՍԱՏԱՆԱՅԻ)  ԱՊԱՐԱՆՋԱՆ      HER  “LUCIFER’S”  (SATAN’S)  BRACELET

 kanye-west-illuminati-rings

  ԻՐ  ՍԱՏԱՆԱՅԱՊԱՇՏ  ԱՄՈՒՍԻՆԸ  ԼՈՒՍԱՒՈՐԵԱԼՆԵՐՈՒ  ՄԱՏԱՆԻՆԵՐՈՎ  ԵՒ  ԱՊԱՐԱՆՋԱՆԵՐՈՎ                         

                                              HER  SATANIST  HUSBAND   WITH  THE  ILLUMINATI  RINGS  &  BRACELETS

Kanye-West-Power-Video-Closeup-Illuminati-Satanic-Symbolism-e1342347957635-150x150

                                         ԻՐ  ԱՄՈՒՍԻՆԸ   –   ՔԵՐԴԷՃԵԱՆ  ՎԱՅՐԻ       HER  HUSBAND   –   KANYE  WEST

kim-k-christmas bag

            ԻՐ  ԱՄՈՒՍՆՈՅՆ  ՆՈՒԷՐԸ  ՆՈՐ  ՏԱՐՈՒԱՅ  ԱՌԹԻՒ (2014)    HER  HUSBAND’S  GIFT  FOR  THE  CHRISTMAS  (2014)

                                                          Kayne West mocking JESUS                             

                                             ԻՐ  ԱՄՈՒՍԻՆԸ  –  ՅԻՍՈՒՍ  ԾԱՂՐՈՂ      HER  HUSBAND  –  MOCKING  JESUS


 

                                                        ՄՏԻԿ  ԸՐԷՔ  ԶԻՆՔ  =>   « ԻՆՔԶԻՆՔՍ  ՍԱՏԱՆԱՅԻՆ  ԾԱԽԵՑԻ »                                                      LISTEN  TO  HIM  =>   ” I  SOLD  MYSELF  TO  THE  DEVIL “

——————————————————————————————–

ՀԱՐՑՈՒՄ : Ո՞ՒՐ  ԷԻՐ  ԴՈՒՆ,  «ԵԿԵՂԵՑԻՆ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ»   ՊԱՏԱՍԽԱՆ  :  «ԵԿԵՂԵՑԻՆ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ»   =   «ՆԵՐԿԱՅ»  … 

  QUESTION : WHERE  WERE YOU  “ARMENIAN  CHURCH”  ???           ANSWER : “ARMENIAN  CHURCH”  =  “PRESENT”  …

Kim K. in jerusalem

—————————————————————————————————————–

Շ Ա Ր Ո Ւ Ն Ա Կ Ե Ն Ք              LET’S   CONTINUE

Satan's horn -1 - obama_hand                  obama-satanic-gesture

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ  ՀԱՅ  ԴԱՏԻ  ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ   =>      ՊԱՐԱՊ  ՕՊԱՄԱԶԵԱՆ                                                                                                         PRESIDENT  OF  ANCA  –  BARAB  OBAMAZYAN

                                                                                     Satan's horn -2 - michelle_obama-satan_sign

                                    ԻՐ  ԿՈՂԱԿԻՑԸ՝   ՄԱՆՈՒՇԱԿ  ՕՊԱՄԱԶԵԱՆ     HIS  WIFE  =  MANOUSHAG  OBAMAZYAN

                                                                                                                   Satan's horn -3 - bush_satan_5                                                                                                                       

                                                                                      GEORGE  BUSH  &  WIFE   

                ” ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ  ՀԱՅ  ԴԱՏԻ  ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ   ՆԱԽԿԻՆ  ՆԱԽԱԳԱՀ՝   ՃՕՐՃ  ԱՊՈՒՇԵԱՆ  ԵՒ  ԻՐ  ԿՈՂԱԿԻՑԸ “

Satan's horn - illuminati-signs-horns-reagan                     Satan's horn -15 - reganhand

 RONALD  REAGEN   ” ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ  ՀԱՅ  ԴԱՏԻ  ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ  80ականներու    ՆԱԽԱԳԱՀ՝   ՌՈՒԲԷՆ  ԿՐԻՍԵԱՆ ”  

Democratic presidential hopeful Sen. Hillary Rodham Clinton, D-N.Y., signs "I love you" to the crowd during a campaign rally in Scranton, Pa., Monday, April 21, 2008. (AP Photo/Elise Amendola)
                                   HILLARY  CLINTON                                      Ամերիկայի  հայ  դատի  գրասենեակի                            նախկին  գլխաւոր  քարտուղար՝                                              ԼԻԼԻԹ   ՔԻԼԻՄԵԱՆ
                                   Satan's horn -5 - sarcozy-presidentfrance-satanic                                                                                                                                 

NICOLAS  SARKOZY  ՖՐԱՆՍԱՅԻ  ՀԱՅԴԱՏԱԿԱՆ  ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ   ՆԱԽԿԻՆ  ՆԱԽԱԳԱՀ՝    ՆԻԿՈՂՈՍ  ՍԱՐԳՍԵԱՆ”

                                                                   pope-ratzinger

                                   POPE   RAZTINGER     ” ՀԱՅՈՑ  ՆԱԽԿԻՆ  ԿՐՕՆԱՊԵՏ   Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.     ՊԱՊ   ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ  “   

                                                          Pope Francis

                                           POPE  FRANCIS     ” ՀԱՅՈՑ  ԱՅԺՄՈՒ  ԿՐՕՆԱՊԵՏ  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.   ՊԱՊ  ՖՐԱՆՍԻՍԵԱՆ “

                                                                          Satan's horn -19 - Dalai Lama

                 DALAI  LAMA      “ՀԱՅՈՑ  ԲՌՆԱԳՐԱՒԵԱԼ  ՀՈՂԵՐՈՒ  ՆԱԽԿԻՆ  ԿՐՕՆԱՊԵՏ   Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.    ԹԱԼԱՐ  ԼԱՀՄԱՋՈ”

                                                                              Satan's horn -18 - Yitzchak Ginzburg hand.h30

                YITZCHAK  GINZBURG     ” ՀԱՅՈՑ  ԱՂԱՆԴԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ  ՀՈԳԵՒՈՐԱՊԵՏ   ՀԱՅՐ   ԻՍԱՀԱԿ  ՂԱԶԱՐԵԱՆ “

                                                                           Satan's horn -11 - hand.h8

                    MAHMOUD   AHMADINAJAD     ” ՀԱՅԻՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ  ՆԱԽԿԻՆ  ՆԱԽԱԳԱՀ   (ԱՐՄԱՏՆԵՐՈՎ  ՀՐԵԱՅ)                                                                                                         ՄԻՀՐԱՆ  ԱՀԱՐՈՆԻ   ՆԱՃԱՐԵԱՆ “

                                                                                 Satan's horn -7 - satanist-arafat

                  YASSER  ARAFAT   ” ՀԱՅՈՑ  ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ  ՊԱՅՔԱՐԻ  ԱՆՄԱՀՆ  ՀԵՐՈՍ,   ԴԻՒՑԱԶՆ   ԵՍԱՅԻ  ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ “

—————————————————————————–

     ՎԵՐՋԱՊԷՍ՝     FINALLY   SYSTEM  OF  A  DOWN

System of a Down - satan's sign

System of a Down - daronnnette

                                                                            System of a Down -3

                      ՈՐՈՆՔ  ԾԱՂԿԵՑՈՒՑԻՆ  1915 – 2015  100ամեակի    «ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ»    յիշատակութիւնը                                                         WHO  HAD  FLOURISHED    “Consubstantiality    COMMEMORATION   OF  THE  1915 – 2015  CENTENARY

 

Նաեւ՝

 Վարդան Պետրոսեան -1           Վարդան Պետրոսեան -4

ՄՆԱՑԵԱԼԸ   ՅԱՋՈՐԴԻՒ


Comments are closed.