ՀԱՅ-ԱՇԽԱՐՀ / ՀԱՒ-ԱՇԽԱՐՀ

Chicken_1

CHICKENS

                                                        100ամեակի

                                           Սատանայապաշտութիւն

                                                        Centenary of

                                                           Satanism

Արդէն իսկ հաստատ 10 տարիներ առաջ հայոց մեծամեծները սկսած էին նախապատրաստական աշխատանքներու՝ ի յիշատակ նախնիներու դէմ իրագործուած մարդկութեան դէմ ոճիրին:

Իրենց հաւաստմամբ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ:

Պատկերազարդուած՝ կուտ կորկոտ չունեցող ծաղիկով ու լոզունգով:

100 Remember

100-ԱՄԵԱԿ - i-remember

« Anniversary ???  of  the  Armenian ???  Genocide »

« Տարեդարձ՝ ???  Հայկական ???  Ցեղասպանութեան »

Տարեդարձ = Թուականի  մը  տօնը:

= Այդ  առթիվ  կազմակերպված  տոնակատարություն՝

տոնախմբություն:

= Այն օրը՝ երբ մէկ կամ տարիներ առաջ պատահած է ուրախալի կամ յիշատակութեան  արժանի  դէպք  մը,  զոր  կը  տօնենք:

= Տօն, հանդէս:

= Տարեկան  տօն:

Աղբիւրնե՞րը . . . = > բառարաններ:

Տարեդարձ բառը ի միջի այլոց, մէկ քանի տասնեակ տարիներու կեանք ունի:

Տակաւին կայ  « հայկական  ցեղասպանութեան  ոգեկոչումը »:

ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ???

Ոգեկոչում = Մեռած մարդոց ոգիները կանչել (մեռելահարցութեան

համար):

= Ոգիներու հետ խօսիլ (spiritism):

= Կոչել, կանչել, արթնացնել, ոգել (մեռյալների ոգիները):

Թէեւ փոխաբերական առումով կրնայ նշանակել «մեռելներու յիշատակում» . . . :

Երգահանդիսական  յիշատակութիւններ

Եթէ հարեւանցի նայուածք մը նետենք – tour d’horizon, բոլոր այս տարիներու գործունէութեանց, առաւելաբար պիտի նկատենք երգահանդիսական «տօնակատարութիւններու» ձեռնարկներ, զորս տեղի ունեցած են, կ՛ունենան եւ պիտի ունենան ամէնուրէք, որովհետեւ ատիկա էժանագին մասնագիտութիւնն է, որմով կը կարողանայ փայլիլ 21րդ դարու հայութիւնը:

Բայց որպէսզի ինչ որ չափով լրջութեամբ դիւթեն հանդիսատես հասարակութեան, քիչ մըն ալ «գիտական» ելոյթներ կ՛ունենան, որպէսզի «գիտականօրէն» շարունակեն ծամծմել տասնեակ տարիներու նոյն յանկերգները:

Օրինակ, եթէ հետեւինք «Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի» հաստատումներուն, բաւականին գայթակղեցուցիչ սայթաքումներ պիտի յայտնուին:

Անդրադառնալով 100ամեակի ՏԿԱՐ Հռչակագրի 6րդ կէտին՝ հասու կը դարձնէ նոր գիւտի մասին, թէ համահայկական «կամք»ը «մշակում է իրավական պահանջների թղթածրար», բայց, որ «չենք դրել յստակ ժամանակացոյց, թէ ե՛րբ պէտք է փաթեթը ներկայացուի»:

Հարցում. Ինչո՞ւ 100ամեակին սպասել «իրավական թղթածրար մշակելու» :

Հռչակագիրը ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ պիտի ներշնչէր ԱՐԴԷՆ ԻՍԿ իրականացած «իրավական»  իրագործումներու  ցուցմունքներով:

Այս առումով ակնառու է համահայկական մակարդակի անկարողութիւնը:

100ամեակի սատանայապաշտութիւն

«Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը» տեղեկացուցած է մինչեւ Ապրիլ 24 ու յաջորդաբար կայանալիք ոգեկոչական հանդիսութիւններու վերաբերեալ:

«Առաջին խոշոր միջոցառումը մարտի 18-20-ին է»:

«100-րդ տարելիցի նախաձեռնութիւններու գագաթնակէտը 22-24 ապրիլին է»:

«Ապրիլ 23-ին Հանրապետութեան հրապարակին վրայ պիտի կայանայ համաշխարհային հռչակ վայելող «Սիսթըմ աֆ է տաուն» ռոք խումբին համերգը: Վիգէն Սարգսեանի համաձայն, «խորհրդանշական է այն, որ հայերից բաղկացած այս խմբի անդամները մեծ պայքար են տարել Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ դատապարտման ուղղութեամբ եւ նրանց է վստահուած արուեստի ոլորտում բարձրաձայնել հարցը: Կազմկոմիտէն որոշեց, որ շատ ճիշդ կը լինի, եթէ 100-րդ տարելիցի օրը այս պահանջը մշակոյթի ոլորտում հնչեցնեն հէնց իրենք` որպէս միասնականութեան եւ պահանջատիրութեան առաջամարտիկների երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ», յայտնեց Վիգէն Սարգսեան»:

«Բացի ատկէ, խումբը 10 մեծ համերգներ պիտի տայ Լոնտոնի, Ամսթրտամի, Պելճիքայի, Մոսկուայի եւ այլ մայրաքաղաքներու մէջ: Այդ համերգներուն նիւթը պիտի ըլլայ Ցեղասպանութիւնը, եւ անոնք պիտի կրեն  «Արթնացնել հոգիները»  խորագիրը»:

Ընդգծումները իմն են:

Եւ մարդ, ներհայկական ցեղասպանական ոճիրի կ՛ենթարկուի այս նզովեալներու լուրով:

« System of a Down » – « Անկման սիսթեմ »

Ի՞նչ  խումբ  է  զայս,  եւ  որո՞նք  են  անդամները:

ՍՏՈՒԳԵՆՔ

« System of a Down » դիւահարները սատանայապաշտութիւն սատարող աշակերտութիւն է:

Անկարեւոր է գիտնալ, թէ ուրկէ ո՞ւր հաստատուած կամ ծնած են, բայց կը բաւէ նկատել Սատանայի կարեւորագոյն բնօրրաններէն մէկուն ծոցը զարգացած ըլլալնին: ԱՄՆ:

= > « System of a Down » եւ անդամներ . . .

   System of a Down          System of a Down - satan's sign

                                                                      Սատանայի կոտոշները   Satan’s horns

            System of a Down - daronnnette                    System of a Down -3

= > « System of a Down » եւ սատանայի նուիրուած երգ . . . D-DEVIL

        մինչեւ վերջաւորութիւնը դիտել այս տեսերիզը . . .

System of a down – Ddevil

Take me down there, Տարեք զիս այդտեղ,

Photographic relapse, Լուսանկարչական մոլորում,

People feeding frenzy, Մարդիկ մոլեգնութիւն կը սնուցանեն,

The devil is so lovely . . . Սատանան այնչափ սիրելի է . . .

The devil is so lovely, the devil is so lovely, so lovely, so lovely

= > « System of a Down » եւ սատանայի նուիրուած երգ . . . TOXICITY

դիտել փաստարկը . . .

I love Satan Սատանան կը սիրեմ

(listening backwards) (դէպի ետ մտիկ ընելով)

Ասիկա պատկերներու միջոցաւ ենթագիտակցութեան – subliminal վրայ բանեցուած ազդեցութեան երգեցողական տարբերակն է:

100ամեակի  պղծութիւն

Հայկական դատը վերջին մէկ-երկու տասնամեակներուն առաւելապէս փաստած է համաշխարհայնացման ծառայող գործակալներու առաքելութիւնը ըլլալ:

Շրջանային եւ երկրային թաքուն կազմակերպութիւններու սպասարկուներ, հեթանոսութեան երկրպագուներ, ինքնակոչ առաքեալներ, հերձուածող լուսաւորեալներ, ու ահաւասիկ

«100-րդ տարելիցի նախաձեռնութիւններու գագաթնակէտը 22-24 ապրիլին»՝ « System of a Down » = սատանայապաշտական 100ամեակ:

Եւ այսպիսիները որակել

«միասնականութեան եւ պահանջատիրութեան առաջամարտիկներ», կամ

«Հայոց  Ապագային՝  երիտասարդութեան  ձայնը»  ???

կը նշանակէ, 21րդ դարու հայութեան հաւ դասակարգը մուտք գործած է հոգեվարման հանգրուանը:

« Վասն զի անօրէնութեան խորհուրդը հիմակուընէ կը զօրանայ. Բայց ան որ հիմա կ՛արգիլէ, պիտի արգիլէ՝ մինչեւ ինք մէջտեղէն վերնայ:

Ու ետքը պիտի յայտնուի այն անօրէնը, զոր Տէր [ Յիսուս ] իր բերնին հոգիովը պիտի սպառէ, ու իր գալուն յայտնուելովը պիտի կորսնցնէ.

Որուն գալը Սատանայի ազդեցութիւնովն է բոլոր զօրութիւնով եւ նշաններով ու սուտ հրաշքներով,

Եւ կորսուածներուն վրայ անիրաւութեան բոլոր խաբէութիւնովը. Որովհետեւ անոնք ճշմարտութեան սէրը չընդունեցին որ փրկուին, անոր համար Աստուած ալ պիտի ղրկէ անոնց ուժով մոլորութիւն մը՝ որ ստութեան հաւատան:

Որպէս զի դատապարտուին ամէն անոնք որ չհաւատացին ճշմարտութեան, հապա անօրէնութեան յօժարեցան »:

Բ. ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ 2 : 7 – 11

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ  /  PHILIP  SASOUN

Մարտ 30, 201CHICKENS

                                                    ԱՐԱ  ՊԱՊԵԱՆԻ

                                        ԲԱՑ ԹՈՂԱԾ  ԲԱՑ ՆԱՄԱԿԸ

                                                      ARA  PAPIAN’S

                                         OPEN LEFT  OPEN LETTER

EREBUNI hotel. Martahraverner. Ara Papyan.
EREBUNI hotel. Martahraverner. Ara Papyan.
                eric_rubin_151012

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Եւրոպական եւ Եւրասիական հարցերու գրասենեակի տեղակալ Էրիգ Ռուբինի (Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs at the US State Department, Eric Rubin ) յղած բաց նամակով  (20 փետրուար 2015) Արա Պապեան  կը ջատագովէ Ամերիկեան «ծրագիրները», «Հայաստանի հետ զինուորական եւ ապահովութեան  հարցերով  համագործակցութեան»   առումով, սակայն անոր ուշադրութիւնը կը հրաւիրէ  այլ  «յաւելեալ  մարտահրաւերներու»   վրայ:

Արդարեւ, հայկական 2–3 լրատուամիջոցներ կը հաղորդէն նշեալ պաշտօնեայի ունեցած «յայտարարութիւնը» (երեքշաբթի 10 փետրուարին),  առանց  ստոյգ  տեղեկատուութեան՝  պատճառի  եւ վայրի   վերաբերեալ:

Էրիգ Ռուբին (հրեայ արմատներով),  ունեցած է մէկէ աւելի կարեւոր պարզաբանումներ, սակայն Արա Պապեանի  բաց նամակի  առարկան նկատի  ունի  հետեւեալ  խօսքը.

«Միացեալ Նահանգները Հայաստանի հետ զինուորական եւ ապահովութեան մարզերու մէջ կը ծրագրէ համագործակցութիւն զարգացնել»:

«The United States is planning to develop cooperation with Armenia in the military and security domains».

Հիմա նիւթի առանցքը Արա Պապեանի  բաց  կամ  փակ  նամակի  բովանդակութիւնը  չէ,  այլ  մղումը:   Ինչո՞ւ:   Որովհետեւ.

Գաղտնալեզու պատգամները – coded message թաքթաքուր յայտարարութիւններ են, եւ միայն նեղմիտ պէտք է ըլլալ դրականապէս հակազդելու օդը ծածանեցնելով մի  «բաց նամակ»:

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ

Սամանթա Փաուըր եւ հայկական ձախաւերութիւնը   (հոկտեմբեր 2, 2013)  

Samantha Power and the armenian awkwardness յօդուածով առաջին  պարբերութիւններով  հետեւեալը  շեշտած  էի.

Ատոլֆ Հիթլեր նշած է. «Ամէն քարոզչութիւն (բրոբականտ) պէտք է ըլլայ հանրայայտ, եւ ինքզինք յարմարցնէ բանականութեան նուազագոյն հասկացողութեան՝ բոլոր անոնց, որոնց կը միտի հասնիլ»:

«All propaganda has to be popular and has to accommodate itself to the comprehension of the least intelligent of those whom it seeks to reach ».

Adolf Hitler

Սոյն մտքի դիտաւորութիւնը նկատի ունենալով դժուար չէ անդրադառնալ, որ Հիթլերի նմանները, իրմէ առաջ եւ ետք, ի մասնաւորի քաղաքական ու ՝մարդկային իրաւական՛  մեր դարաշրջանին ժողովուրդներ քաշկռտող պետերն ու պետութիւնները նոյն  մեթոտի  կիրարկողներն  են:

Կարելի եղածին չափ տրորէն բոլոր այն հաւաքականութիւնները, համայնքներն ու ժողովուրդները, որոնց յուզող գլխաւոր խնդիրներուն ի տես քաղաքական ամենահրապուրիչ տեսութիւն / լոզունքներու խաղերով  շարունակեն  ընդարմացնել  իրենց  ծոցին  մէջ:

Տրուած ըլլալով, որ հայկական բազմաճիւղ սփիւռքը նոյնօրինակ ճաղաւոր շինուածքի պահպանութեան ենթակայ է, եւ որոնց «պահապան»  ու «պաշտպան»  մեկուսի եւ միաձուլուած, ինքնակոչ ու աղանդաւորական աւանդական» ??)  առաջնորդութիւնը հնուց ի վեր հակուած են փչող հովերու ոյժով հովուելու, հետեւաբար ամէն հովերով թռչող հաւքերու ծիւ-ծիւները պաշտամունքի ու երկրպագութեան առարկայ  կը  դառնայ  այդ  ձախաւերներու  կողմէ:

Իսկ որովհետեւ լրատուական ցանցը եւս նոյն մակարդակի առաջնորդութեան քամիներու վրայ կօ-կօ- կօկօ կը սաւառնին, հետեւաբար զարմանալի պիտի չըլլայ արտացոլումը նշմարել իրենց աղբիւրներէն:

Այնպէս որ հայկական քաղաքական տկար / բոշայական պահանջատիրութիւնը հակուած է արտաքին քարոզչամեքենայի ենթարկուածութեամբ,  պարզապէս որովհետեւ իր կողմէ ոչինչ ունի պարտադրելիք, համաձայն որու պիտի տիրանար արդարացի տարրական  իրաւունքներու:

Տե՛ս   http://maratoug.com/archives/1518

Այդ յօդուածով երկարօրէն անդրադարձած էի հայկական ձախաւերութեանց փաստերու օրինակներով, թէ ինչպէս Սամանթա Փաուըր  ՄԱԿի մօտ Միացեալ Նահանգներու 28րդ դեսպան նշանակուելու իրողութիւնը (Օգոստոս 2, 2013) հայկական «աւագանիի»  տաբատներն  ու  փէշերը  թափած  էր  փողոցները . . . : Այն  ակնկալութեամբ,  որ  անոր  նշանակումը՝

«Սամանթա Փաուըրի՝ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի դեսպան նշանակումը նոր փոփոխութիւններ է ենթադրում Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցում »

http://www.panorama.am/am/society/2013/09/23/joseph-braude/

2013-էն 2015-ի սկիզբը երկար ժամանակ չէ աշխարհաքաղաքական պատմութեան մէջ, սակայն մինչեւ օրս նոյն հաւերու  տեղեկատուուական  աղբիւրներէն դեռ չիմացանք ի՞նչ նպաստ ունեցաւ նոյն Սամանթա Փաուըրը (հրեայ ամուսնոյ կին) խեղադիւրաբար «հայկական»  համարուած ցեղասպանութեան ի նպաստ . . . : Բացի կործանարարութեան նպաստող խորհրդատուութեամբ,  ինչպիսիք  օրինակ,  Լիպիան  եւ  Սուրիան:

Արա Պապեաններու Էրիգ Ռուբինները (հրեայ արմատներով)  հեռու չեն  բանեցուած  իրականութենէն:

 

ՈՐՈ՞Ւ  ԾԱՌԱՆ  Է   ԷՐԻԳ  ՌՈՒԲԻՆ   (հրեայ  արմատներով)

WHOSE  SERVANT  IS  ??    ERIC  RUBIN   (jew origins)

« TBILISI, DFWatch – Eric Rubin, U.S. Deputy Assistant Secretary of State, evaluated the recent parliamentary election in Georgia on his visit to Tbilisi on Tuesday.

He said the whole world can see that democracy is real in Georgia, which can become a model country for the region ». October 17, 2012

http://dfwatch.net/rubin-highlights-medias-role-in-georgia-election-39635-13844

«Թիֆլիս, ՏՖԴէտ – Էրիգ Ռուբին, Պետական Քարտուղարի տեղակալ, Երեքշաբթի Թիֆլիս կատարած այցելութեան, Վրաստանի խորհրդարանական նոր ընտրութիւններուն իր գնահատականը տուաւ:

Ան ըսաւ, որ ամբողջ աշխարհը կրնայ տեսնել, թէ ժողովրդապետութիւնը իրական է Վրաստանի մէջ, զոր կրնայ իբրեւ օրինակ երկիր հանդիսանալ շրջանին համար»:  Հոկտեմբեր 17, 2012

Հարցում.

«Վրաստան տարածաշրջանի երկիրներու համար ժողովրդապետութեան» օրինա՞կ է: Նամանաւանդ երբ հայկական իրադրութիւնը  նկատի  առնենք:

Էրիգ Ռուբին Հայաստանի համար ալ նոյնպիսի «գնահատական»  մը տուած է:

« WASHINGTON – Armenia has made major progress in democratizing its political system and improving its human roghts record in the last several years . . . Deputy Assistant Secretary of State Eric Rubin told the Armenian service of the Voice of America in an interview ». February 11th, 2015

http://asbarez.com/131696/u-s-hails-%E2%80%98progress%E2%80%99-in-armenian-democracy/

Ուաշինկթըն – Հայաստանը մեծ յառաջխաղացք կատարած է իր քաղաքական սիսթեմի ժողովրդականացման համար, բարեփոխելով նաեւ իր մարդկային իրաւանց ցուցանիշը՝ վերջին տարիներու ընթացքին . . . Պետական Քարտուղարի տեղակալը՝ Էրիգ Ռուբին ըսաւ Ամերիկայի Ձայնի Հայկական ծառայութեան տուած հարցազրոյցի պահուն»:  Փետրուար 11, 2015

Հարցում.

Հայաստան պարպող եւ Արցախեան ազատամարտիկներ  բանտարկող,  ծեծող ու սպաննող   «Հայաստանը» «ժողովրդականացման» ու «քաղաքական  սիսթեմի բարեփոխումնե՞ր  կատարած  է»:

 

« International Holocaust Remembrance Day in Washington

Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs at the US State Department, Eric Rubin, attended the remembrance ceremony and . . . expressed his concerns that the past is never far away . . . » Wednesday,  January 28, 2015

http://en.delfi.lt/global-lt/international-holocaust-remembrance-day-in-washington.d?id=67019928

«Ուաշինկթընի  մէջ  Ողջակէզի  Յիշատակութեան  Միջազգային  Օր

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Եւրոպական եւ Եւրասիական հարցերու գրասենեակի տեղակալ Էրիգ Ռուբին ներկայ եղաւ յիշատակի արարողութեան, եւ . . . իր մտահոգութիւնները արտայայտեց, որ անցեալը երբեք հեռու չէ . . . »:  Չորեքշաբթի, Յունուար  28, 2015

Հարցում.

Էրիգ Ռուբին այս բառերէն ետք կ՛անդրադառնայ  «Ռուսիոյ  պատճառաւ  ստեղծուած  կացութեան»  մասին:

Ի՞նչ կապ ունի Ռուսաստան – Ուգրանիա այժմու կացութիւնը Ողջակէզի հետ, եւ արդե՞օք հայոց դէմ գործադրուած թրքական ցեղասպանութիւնը  յիշատակութեան  արժանի  չէր  այդ  օրը . . . :

Էրիգ Ռուբին, 16 յուլիս 2014ին, Ուգրանիոյ հրեաներու կացութեան նուիրուած խորհրդակցութեան կը մասնակցի, Եւրասիական Հրեաներու Օգնութեան Ազգային Միակցութեան Գործադիր Տնօրէնի՝ Մարգ Լէվինի հետ՝ Ուաշինկթընի մէջ:

2014: Eric Rubin, Deputy Assistant Secretary in the Bureau of European and Eurasian Affairs and Mark Levin, Executive Director of National Coalition Supporting Eurasian Jewry (NCSJ) are scheduled to “discuss the current situation in Ukraine and how it is affecting the Jewish community” at a noon time luncheon in Washington, DC.

http://thisdayinjewishhistory.blogspot.fr/2014/07/this-day-july-16-in-jewish-history-by.html

Միշդ Ուգրանիոյ վերաբերեալ, Էրիգ Ռուբին կոնգրէսի յատուկ յանձնախումբերու առաջ վերհանած է երկրի վարչակարգի վերելքները՝ դարձեալ ժողովրդականացման հարցերով, եւ ուգրանացիներու «ազատութեան վերաշնչութիւնները» . . . « aspirations for freedom »Շեշտադրած  է  մանաւանդ  զինուորապէս  օժանդակելու  զանոնք:

http://www.state.gov/p/eur/ris/rm/2014/jun/227477.htm

Տեսանք, թէ ինչպէս Ուգրանական իշխանութիւնը իրականացուց «ժողովրդապետական»  կարգերը: Հազարաւոր (նուազագոյնը 5 000) քաղաքացիներու կեանքերու խլում, եւ բնակարաններու  ռմբակոծումներ,  եւյլն:

Ինչ կը վերաբերի Ազրպէյճանին, անոնց առումով ալ Էրիգ Ռուբին խիստ կարեւորած է «Եւրոպայի կենսուժի ապահովութեան, նաեւ ԱՄՆի ու աշխարհի մնացած երկիրներու համար Ազրպէյճանի բացառիկ դերը» . . . :  2014ի  ամռան

« The exceptional role of Azerbaijan was specially stressed in providing the energy security of Europe, of the USA and of the other countries of the world by some of the reporting guestes, Eric Rubin . . . »  Summer  of  2014

http://www.socarplus.az/en/article/318/chronicles-of-high-level-usa-azerbaijani-meetings

 

Հարցում.

Ի՞նչ կը ներկայացնէ Հայաստանը Ամերիկայի համար, Եւրոպայի համար,  ու  աշխարհի  մնացած  երկիրներու  համար:

Պատասխան.

Խամաճիկ  պետութիւն:

Իսկ Ուաշինկթընի մէջ կայացած « Դարու Պայմանագրութեան »  20րդ Տարեդարձի տօնակատարութեան ընթացքին, Էրիգ Ռուբին կը «յիշեցնէ Միացեալ Նահանգներու կառավարութեան խիստ եւ սերտ նեցուկը, որով տրամադրած է « Դարու Պայմանագրութեան » ի նպաստ, եւ անոր դերը Միացեալ Նահանգներու եւ Ազրպէյճանի միջեւ գոյութիւն ունեցող ուժեղ համագործակցութեան մէջ »:  Սեպտեմբեր 18, 2014

« Eric Rubin, Deputy Assistant Secretary of Department of State reminded the crucial and consistent support the U.S. government extended to the “Contract of the Century” and its role in the strong cooperation between U.S. and Azerbaijan ». September 18, 2014

https://www.usacc.org/news-a-publications/press-releases/1068-20th-anniversary-of-qcontract-of-the-centuryq-celebrated-in-washington-dc.html

Հարցում.

Ո՞ւր  է  Հայաստան – Ամերիկա  « Դարու  Պայմանագրութիւնը »:

 

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

Աշխարհի  վրայ  երեք  կայսրութիւններ  կան,  որոնց  պետերը  սիոնիզմի  պուպրիկներն  են:

Ֆրանսա,  Միացեալ  Թագաւորութիւններ  եւ  Ամերիկայի  Միացեալ  Նահանգներ::

THERE  ARE  THREE  EMPIRES  IN  THE  WORLD,  THE  HEADS  OF  WHOM  ARE  PUPPETS  OF  ZIONISM.

France,  UK  and  USA.

Հայոց դէմ իրագործուած թրքական ցեղասպանութեան 100ամեակի «երգեցողական»  այս օրերուն առնուազն ակնկալելի պիտի ըլլար, որ արտերկրի հայերս, որ վերապրողներու սերունդներէն ենք՝  ունեցած ըլլայինք կազմակերպական  ուժեղ  կառոյց,  պատուանդան՝  համահայկական  կշիռով  միջազգային  հարթակի  վրայ  ազդեցութիւն  բանեցնելու:

Այդ  ՈՒԺԻ  չգոյութեան պատճառաւ 1915-էն ??  2015 ??   կարգադրուած ենք միջազգային արդարադատական կառոյց մը հաստատելու անզօրութեան  համար:

 

ՀԱՅՈՑ  ԴԷՄ  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՅԱՏՈՒԿ  ԴԱՏԱՐԱՆ

SPECIAL  TRIBUNAL  FOR  THE  GENOCIDE  AGAINST  THE  ARMENIANS 

TRIBUNAL  SPÉCIALE  POUR  LE  GÉNOCIDE  CONTRE  LES  ARMÉNIENS

 

Ո՞վ  մտածեց  պահանջել:

Այս  ուղղութեամբ  կարելի  պիտի  ըլլար  արդարահատոյց  եւ  վնասահատոյց  վճիռ  պարտադրել  տալ:

Հայկական  քաղաքական  եւ  դրամական  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ  ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ  ՈՒԺՈՎ:

Ա՛յս, եւ Ուիլսընեան Իրաւարար վճռի լրիւ կատարումը – implement պարտադրել տալը պիտի նպաստէր ցեղասպանութենէն  վերապրող  սերունդներուս  այսօրուայ  փճացած  դրութենէն  փրկուելուն:

«ՀԱՐԻՒՐ» տարուայ մէջ չկարողացանք  ՍԻՈՆԻԶՄԻ  դէմ  ՀԱՅՈՆԻԶՄ  ստեղծել, եւ նպատակադրուած ռազմավարութեամբ  ու  մարտավարութեամբ  այդ  ԵՐԿՈՒ  ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏՆԵՐԸ  յաղթել:

Այսինքն   ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ԵՒ  ՈՒԻԼՍԸՆԵԱՆ:

Հետեւաբար,  Հայաստան  եւ  արտասահման  ծլած  ինքնագլուխներու  կարիքը  չունի  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԴԱՏԸ:

Անգամ  մը  եւս  շեշտեմ.

Ամէն անգամ որ սիոնիզմի այս կամ այն ծառան փաղաքշանքներ –compliments կը թափէ հայերու եւ Հայաստանի ոտքին՝  Արա Պապեաններու  բաց  կամ  փակ  նամակները  չեն, զորս պիտի լուծեն  ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ:

ԳԱՂՏՆԱԼԵԶՈՒ  ՊԱՏԳԱՄՆԵՐԸ  ԹԱՔԹԱՔՈՒՐ  ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  ԵՆ,  ՆԵՂՄԻՏ  ԱՐԱ  ՊԱՊԵԱՆ:

 

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ  /  PHILIP  SASOUN

Փետրուար / February  23,  2015

CHICKENS

                                               ԴԱՏԱՐԿ  ԳԼՈՒԽ   ԵՒ

                                          ՈՒՂԵՂԱԶՈՒՐԿ  ԳԱՆԿԵՐ

Աստուածային իւրայատուկ ձիրք է պարանի վրայ խաղալը, այսինքն փահլէվան ըլլալը: Բայց պար քաշելն ալ շնորհալի յատկութիւն մըն է, այսինքն «պարագլուխ» ըլլալը: Երկու պարագաներուն ալ ենթական կը մնայ միակ գլխաւորողը:

Պարագլուխ, կամ սովորաբար «պարպաշի» ըսելով անպայմանօրէն մասնագիտական փորձառութեամբ հմտացած մէկուն չէ որ կ՛ակնարկուի, որով յատուկ կշռոյթի պակասութեամբ եւ անճոռնի շարժուցեւերով քաշքշողներն ալ անպակաս են:

Ներազգային մակարդակի վրայ ասիկա կարելի է նմանեցնել անոնց, որոնք անոսկր գործելաոճի պատճառաւ չեն կարող կայուն կազմուածք պահպանել ամբողջ մարմնական՝ այլ խօսքով կազմակերպական համակարգի  մէջ:

Այսինքն գործունէութիւն ծաւալող համակարգ՝ ըլլան անոնք ընկերակցական, միութենական, կուսակցական, պետական ու կրօնական, կարեւոր չեն:

Այդ յատուկ կշռոյթի պակասութեամբ եւ անճոռնի շարժուցեւերով քաշքշողները կրնան պար մը սկսիլ ռազմականով, յետոյ անցնիլ խմբականին, կամ ազգայինէն ապազգայինին, հայկականէն օտարականին, արաբականէն քրտականին, ու հասնիլ ռուսականին, մինչեւ անգամ իրլանտականին . . . , որով քաշքշուքներով կը տարուբերէն պարախումբի անդամները, ինչ որ աւելի աղիտալի պիտի ըլլայ երբ հանդիսականներու առաջ կը ներկայացուի այդ «ստեղծագործութիւնը» . . . :

Այստեղ հետեւաբար, պար ու պարան քաշելու միտք բանին կը վերաբերի այլաբանականօրէն այն յաւակնոտ անձնաւորութեան, որ ցատկռտոցներով ու քաշքշուքներով կեանքի այլազան ոլորտներու մէջ կ՛ուզէ ինքզինք պարտադրել:

Այս կորիզային գլուխը այն աստիճան տարուբերուած կ՛ըլլայ իր եսով, որ միշդ յաւակնութիւնը կ՛ունենայ հաւատալու, թէ խօսիլ, տրամաբանել, հասկնալ, հասկցնել, ժողովներ վարել, առաջնորդել ու ղեկավարել յատկութիւնները կը, ու պէտք է վերագրուին միմիայն իր անձին:

Այս բոլորը կ՛իրականացնէ բռնատիրական մեթոտներով, այսինքն ամբաստանութիւններով, զրպարտութիւններով, վարկաբեկումներով, նուաստացումներով ու ստաբանութիւններով:

Այսպիսիները կը մնան եզակի դէմքեր պատմութեան արխիւներուն մէջ:

Աւելի ողբերգականն ալ կը վերաբերի այն բանին, որ արխիւային այս դէմքերը յաճախ կ՛ունենան կոյր եւ խուլ հետեւորդներ, որոնք հիմնականին պարապ տակառներու բջիջ մըն են՝ ուղեղազուրկ գանկեր, եւ անբան ասուններ:

Այս գանկերը՝ այլ խօսքով դդում գլուխները, միշդ ալ հրճուանքով տոգորուած կ՛ըլլան իրենց «շէֆի» առնչութեամբ: Հրապուրուած ու հարբած կ՛ըլլան անոր էութենէն: Անոր արտասանած ամէն մէկ բառը, թէկուզ անիմաստ, բայց դարձեալ կ՛ընկալեն իբրեւ բանիմաստ: Արտայայտած մտքերը, նոյնիսկ անըմբռնելի, սակայն կը կլլեն առանց ծամմելու: Ու այս բոլորը ճմռթքուած թուղթի նման կը թափուին իրենց դատարկ գանկերուն մէջ:

Ասիկա բաւականին ձեռնտու է այդ «շէֆին» համար, որովհետեւ իր գոյութեան յաւերժացումը յատկորոշուած է անոնց թմբկահարումներով:

Հետեւորդներու այս ստրկամտական հետամտութիւնը իրենց «պարագլուխին» հանդէպ չափազանց ողորմելի տակնուվրայութիւն կը յառաջացնէ շրջապատի մէջ: Որովհետեւ վերեւը նշուածի համաձայն պար քաշելու պարզ բաղձանքը պարային արուեստավարժութեան հետ կապ չունի, ինչպէս որ ճաշարանային ու հարսանեկան մակարդակի պարերը եւս կը տարբերին մասնագիտական ներկայացումներէ՝ բեմերու վրայ:

Նման անմակարդակ, անվարժ, անատակ ու յաւակնոտ «պարագլուխներ» աղանդաւորական խմբակցութեանց ղեկավարներու անձնակեդրոն նկարագիրը ունին, որոնց լոլոզումները արժէք կը ստանան վերեւ նշուած անուղեղ գանկերով հետեւորդներու խմբակցութեան կողմէ: Ուստի պատրաստ են մինչեւ անգամ «անձնասպանական գօմանտօյի» տրամադրութեամբ անոր հետ յայտնուիլ անդունդին մէջ:

Բնականաբար, որովհետեւ, կոյրը կոյրին առաջնորդելով, երկուքն ալ փոսը կ՛իյնան: Անշուշտ խօսքը չի վերաբերիր միայն բառացի կոյրին . . . :

Խորքին մէջ, հետեւելով անոր խօսքին, գործելաոճին ու հրապարակային ելոյթներուն, անպայմանօրէն կը յայտնաբերուի դատարկաբան ու պարապ գլուխ առեղծուածային անձնաւորութիւն մը ըլլալը, որու ազդեցութիւնը քթին ծայրէն անդին չարձագանգեր:

Այսպիսիները կեղծ երեւոյթով կը ներակայանան իբրեւ «ազգային ոգով» օժտուածներ, որոնք արդիական հնարաւորութիւնները (համացանցային) օգտագործելով, կարգ մը իրաւական ու պատմական էջեր թերթատելով, քիչ մըն ալ ամէն բանի մասին խօսելով, գրաւչութեամբ կը յաջողին գրպանել իրենց գառնուկները:

Այսպիսի հոգեգրաւ «պարագլուխներ» սողունի յատկութիւններով տոգորուած կ՛ըլլան, որոնց հիմնական նպատակը ամէնադաժան իրադրութիւններէն իսկ սպրդելով իրենց հոգին կ՛ուզեն ազատել ու կենդանի մնալ՝ հեռակայ նպատակներու համար ծառայելու եւ ծառայեցուելու:

Օրինակ, այսօրուայ Հայաստանի իշխանութեան մէջ գործող անձեր կան, որոնք Արցախի ազատագրութեան տարիներուն նոյնիսկ ներկայ գտնուած, բայց անպայմանօրէն ազատամարտերու մասնակցած չեն, որպէսզի «էշ նահատակ» չդառնան՝ ապագայ քաղաքական կարիերայի համար: Առնուազն փաստը կատարուած իրողութիւններն են:

Ուստի, պարագլուխ, «պարպաշի», «շէֆ», առաջնորդ, ղեկավար ու նախագահ անուանումները անկարեւոր են, որովհետեւ նախաձեռնողի կերպարը եւ գործունէութեան արդիւնքը շատ աւելի գերադասելի են քան որակաւորումներն ու լեռներէն – ձորերէն բացագանչութիւնները:

Դատարկ գլուխ «առաջնորդներու» ախտաճանաչման եւս կարեւոր յատկանիշ մըն ալ ազգային լեզուին չկարողանալ տիրապետելն է:

Հայկական 21-րդ դարու իրադրութիւնը այն աստիճանի փտած է, որ մինչեւ անգամ յայտնի ու անյայտ կառոյցներու անունով գործող «մտաւորական» համարուողներու բեռնէն ու գրչէն կը լսեք եւ կ՛ընթերցեք հայերէնախօսութեան անկարեւորութեան մասին, իբրեւ ոչ էական պայման՝ ՀԱՅ ըլլալու:

Ահաւասիկ, թէ ինչպէս չորցած հողերու վրայ բուսած սունկի նման բորբոս գլուխներ՝ աւելի ճիշդ, պաշըպոզուքներ, քաջալերուած, դարձած են ինքնակոչ «հայպաշտպան»ներ:

Ահաւասիկ, թէ ինչպէս նմանօրինակ մտախտաւոր նմոյշներու կաղապարով արտադրուած են բունջ մը նմանակերպ փտախտաւորներ:

Հայկական իրականութեան մէջ հազուագիւտ են այնպիսի պարագաներ, որտեղ կը տեսնաք այր եւ կին՝ կողակիցներ, միասնաբար կը գործեն ՆՈՅՆ նպատակի համար:

Ասոր հակառակ, այսօր զանազան գաղութներու մէջ կը տեսնաք ու կ՛իմանաք դատարկ գլուխներու պարագաներ, որոնք ոչ միայն ընտանիքի մէջ, այլեւ գերդաստանին մէջ միակն են, զորս յանկարծակիօրէն դարձած կ՛ըլլան ի՜նչ ի՜նչ գաղափարներու պաշտպաններ: Որոնց ընտանեկան անդամները իրենց անուններով, խօսակցութիւններով, սովորութիւններով, նախասիրութիւններով, ապրելակերպերով ամբողջովին  ՕՏԱՐՆԵՐ  ԵՆ:

Կայսերական կարգերու մէջ երկրի քաղաքացիութեան տրամադրման համար շեշտակիօրէն կը պարտադրեն ՏԱՆ ՄԷՋ երկրի լեզուն գործածել:

Ի՞նչ  «ՀԱՅ», ի՞նչ «ՀԱՅՊԱՇՏՊԱՆ», երբ մարդը ընտանեօք՝ զաւակներով օտարազգի լեզուով ու կենցաղով կը գոյատեւէ:

Նշեալ ցաւագին վիճակները բաւականին սեղմուած նկարագրական մըն են «հայու» ախտաճանաչման ի տես՝ յատկապէս վերջին ժամանակներուն:

ԿԱՅԾԱԿ

14 Փետրուար, 2015

 

CHICKENS

                                   ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՓՈԹՈՐԻԿԸ ԵՒ

                                      ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳԱՂՈՒԹԸ

                                      THE MIDDLE EASTERN STORM &

                                          THE ARMENIAN COMMUNITY

                                                           OF ALEPPO

Միջին Արեւելեան փոթորիկը եկաւ տակն ու վրայ ընելու Սուրիացիներու կեանքը, բայց ի մասնաւորի Հալէպի բնակչութեան կեանքը: Հալէպը ըլլալով Սուրիոյ տնտեսութեան կորիզը:

Մարդկային բնականոն կենցաղի ահաբեկում, ժողովուրդի գնման կարողութեան փճացում, բնակարաններու վրայ յաճախակի պատրուակային ռմբարձակումներ, կրօնական կեդրոններու դիտաւորեալ օդահանումներ, ենթակառուցվածքի նպատակադրեալ քանդումներ, տնտեսութեան կողոպտումներ՝ յարմարադրուած Թուրքիոյ աւազակապետութեան կողմէ, գնդակահարումներ, գլխատումներ, բռնաբարումներ, յօշոտումներ, եւյլն, եւյլն, եւյլն . . .

Հալէպի հայկական գաղութը ցեղասպանական տիպի բզքտման ենթարկուեցաւ՝ հայրենակիցներու ապրուստի հոքածութեան աղբիւրներու կտրական ոչնչացման պատճառաւ:

Տուներու, գործատեղիներու, խանութներու քանդումները պատճառ հանդիսացան մարդկանց անապաստան մնալուն՝ զրկուելով նիւթական ապահովական բոլոր կարելիութիւններէ:

Հայորդիներու մեծ մասը մնացին անտէր ու անտիրական: Անոնք, որոնք հնարաւորութիւն ունէին, կարողացան դուրս գալ երկրէն՝ անտանելի իրադրութենէն ազատուելու համար:

Ազատուելու, բայց մանաւանդ ազատելու իրենց ընտանիքները՝ որդիներն ու թոռները . . .

Ի՞նչու. Որովհետեւ ոչ ոք չէր նախատեսած Սուրիոյ նման երկրի դէմ ի գործ դրուելիք դաւակցութեան (complot) մասին:

Հալէպի հայութեան մեծ մասը մեծապէս յուսադրուած էր «ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» վերաբերեալ: Վստահելով, որ այդ օրհասական օրերու միակ «փրկարարը» կրնայ հանդիսանալ ինք՝ այդ «անկախացած» «ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ» . . . :

Իսկ երբ տեսաւ, որ երբեւէ կարելի չէ «հայրենական» միջոցներով ապաւինութիւն ստանալ՝ դիմեց ու ընկալուեցաւ օտար կազմակերպութիւններու կողմէ, ճիշդ ինչպէս ցեղասպանական ջարդի օրերուն:

Ուստի ապաստան գտան ամենամօտիկ երկրէն մինչեւ հեռաւոր երկիրներ: Լիբանանէն Գանատա ու մինչեւ Աւստրալիա:

«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» իշխանութիւնները զարմանալի ուշացումներէ ետք միայն դռները ուզեցին բանալ ազգակիցներուն ընդունելու. Այդ ալ մասնաւորաբար անոնց պարագային, որոնք ԴԻՄՈՒՄՆԱԳՐՈՎ ներկայացած էին ընդունուելու:

Տարածաշրջանի պատերազմական իրադարձութիւնները գլխաւոր պատճառներէն էին, զորս նմանօրինակ առարկայական քայլերու դիմեցին: Օրինակ, երբ ջարդարար «իսլամականներ» հիւսիսային Սուրիոյ ու Հալէպի մօտակայ շրջաններու մէջ սկսած էին «իսլամական Շարիա» կիրարկել, որոնց կատաղութիւնները առաւելաբար սռեցան անցեալ տարուայ կեսէն Իրաքի կարեւոր տարածքներ ներթափանցելով, եւ որոնց զոհերը դարձան բազում հազարաւոր քրիստոնեաներ ու այլազգիներ:

Հալէպի հայոց կարգավիճակը բաւականին ծանր է, ամէնուրէք: Նոյնիսկ «ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» մէջ, որտեղ մէկ կողմէ փոքրաթիւ քանակ մը կը շարունակէն իրենց երբեմնի ճաշկերոյթ պարահանդեսային կենցաղը, միւս կողմէ մեծամասնութիւն են անոնք, որոնք թաքսի-երթուղային «շոֆերական» աշխատանքներով ընտանիքներու ապրուստը կը հոգան:

Կան նաեւ այնպիսիներ, որոնց յաջողուեցաւ Հալէպեան ջարդի փրկութենէն Հայաստանի մէջ ունենալ իրենց վաճառականական վերելքները, որտեղ շէնքերու կառուցմամբ, ու յարկաբաժիններու վաճառքով  մուտք  գործեցին  Հայաստանեան  մաֆիական  պիզնեսի  մէջ . . . :

Այս բոլորի վրայ աւելցան այս անգամ ամբաստանական անպատուութիւններ բոլոր անոնց հանդէպ, որոնք ուզեցին ընտանեօք պատսպարան ունենալ ապահով երկրներու մէջ: Զանոնք մեղադրելով իբրեւ «Հալէպը  պարպողներ» . . . :

Հայկական ղեկավար դասի վերնախաւը միշդ ալ փաստած է պատասխանատուութենէ ձերբազատուելու այսօրինակ ստորին վարքագիծ մը դրսեւորել, երբ ամենաբարձր մակարդակի վրայ յանդուգն որոշումներ կայացնելու անկարողութենէն իրենց գլուխը ազատած են ժողովրդային խաւերը դատապարտելով:

Հալէպի արաբախառն «հայկական» կոչուած թաղամասերու մէջ զէնք բարձրացնելով «ազգային ինքնապաշտպանութիւն» կարելի չէ խաղալ, երբ երկրի բանակը տակաւին կանգուն է շրջանային ու միջազգային բազում դաւադրութիւններու դէմ:

Դժբախտաբար մինչեւ օրս ինչ որ վաստակ վաստկելով գինովցած անհատներ ու կառոյցներ կը շարունակեն «ինքնապաշտպանական» գինիներով հարբենալ . . . :

Ի՞նչու կը քօղարկուինք ճշմարտութիւնը վերհանելէ խուսափելով: Ի՞նչու չենք մատնանշէր համազգային մակարդակի սխալները: Ի՞նչ պէտք էր ընէին անհատ հայորդիներ, երբ «ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ» դռները բացուեցան ուշացումներով ու թղթաբանական բարդոյթներով: Արդեօք մնալով Հալէպի մէջ, ուր կորսուած էր ապրուստի հոգածութեան աշխատանքային հնարաւորութիւնները, ու տակաւին անտեղի թափուող հրասանդերու տակ պէտք էր դառնային  էշ նահատակնե՞ր:

Վասն ինչի՞, եւ  «ազգային»  ո՞ր  ՀԱՐՑԻ պաշտպանութեան համար . . . :

Եւ վերջապէս ինչի՞ ծառայեց «Հայրենական» «ԱՐԻ ՏՈՒՆ» կարգախօսները, երբ Հալէպի հայորդիներու վզին փաթթուած էր նիւթական ԱՆՁՆԱԿԱՆ միջոցներով գլուխ հանելու իրենց փրկութեան ուղին:

Ընկղմող նաւու ճամբորդները փրկութեան որեւէ միջոցին դիմելու համար նաւը պարպելու «պարտազանցութեամբ» կարելի՞ է ամբաստանել:

Դժբախտ իրականութիւնը այն է, որ կրակը բռնկած օրուընէ համահայկական ամենաբարձր մակարդակի վրայ շուտաբոյթ լուծումներ չյայթայթուեցան, հապա բաւականին վարանումներով ու կարկտան միջոցառումներով:

Պէտք է շեշտել այն իրականութիւնը, որ Միջին Արեւելեան փոթորիկի ընդմէջ Սուրիոյ հայկական գաղութին աւելի նպատակայարմար կերպերով կարելի էր հոգածութիւն մատակարարել նոյնինքն Հայաստան «հայրենիքի» կողմէ:

Հալէպի հայը ապրեցաւ ու տակաւին կ՛ապրի այս ողբալի իրադրութիւնը: Աւելի ցաւալի է նաեւ հայ մարդու անհատական լուծումներու որոնումները հայոց ամբողջ պատմութեան մէջ, որովհետեւ կազմակերպուած «համազգային» ու «համահայկական» գետնի վրայ գոյութիւն չէ ունեցած որեւէ ելք:

Ափսո՜ս, որ այս ոսկեայ ու անկրկնելի առիթը կարելի չէ վերագտնել: Իսկ անոնք, որոնք այստեղ մեկնաբանուած ցասկոտ իրականութեան յաջողութեան նպաստեցին՝ պիտի ըսել, վարձքերնիդ կատար: Ապրեցէ՛ք, բայց մեզ պէս չապրիք, սակայն վստահ եղէք, որ պատմական այս էջերը արդէն արցունքներով արձանագրուեցան ներհայկական դաւաճանութեամբ: Ճիշդ այնպէս, ինչպէս արաբական դաւաճանութեան թիրախ դարձաւ Սուրիական Արաբական Հանրապետութիւնը:

ԿԱՅԾԱԿ

LIGHTNING

31 Յունուար 2015

                                                                                                                                            CHICKENS

ՀԱՅՈՑ  ՎԱՀԱՆԻ  ԿՈՂՄԻՑ  ՆԱՄԱԿ  N° 2  ԱՐՄԵՆԱԿ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ

ՀԱՅՈՑ ՎԱՀԱՆ - ԴՐՕՇ -1

http://my.mamul.am/am/post/38249/հայոց-վահանի-կողմից-նամակ-№2-արմենակ-աբրահամյանին-letter-№2-from-hayots-vahan-to-armenak-aprahamian

( ՆԱՄԱԿԸ  ՋՆՋՈՒԱԾ  Է  ԿԱՅՔԷՆ )

Ուրիշին քննադատելը՝ դավաճանների ու տկար մարդկանց գործն է: Փոխանակ զրպարտելուն, զենք վերցրեք իջեք ճակատ մեզ հետ:

Չգիտեինք որ Արեւմտյան Հայաստանի ներկայացուցիչները հայատյաց են, լավ է որ իմացանք:

Հերոսներին հալածող ե՞ք: Այս հերոսները փրկեցին ձեր առանձնացրած Արեւմտյան Հայաստանի մեկ բեկորը: Այստեղ դուք փաստում եք որ հայատյաց եք, եւ իրապես Հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանող չեք, եւ չեք էլ կարող գոնե մեր աչքին երեւալ: Ի սեր Աստծո, քաշվեք մի կողմ: Թողեք պաշտպանենք մեր Արեմտա եւ Արեւելա միացյալ հայրենիքը:

Կապ չենք գտնում մեր եւ ձեր միջեւ: Դուք անձնագրեր վաճառողներ ե՛ք, Մենք ազգի պաշտպաննե՛ր: Մենք ձեզ նման Հայ ազգին պառակտող եւ կիսողների կարիքը չունինք:

 

ՀԱՅՈՑ  ՎԱՀԱՆ

                                                                                                                                 CHICKENS

ՀԱՅՈՑ  ՎԱՀԱՆ -Ի  ԿՈՂՄԻՑ  ՆԱՄԱԿ  ԱՐՄԵՆԱԿ  ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ

ՀԱՅՈՑ ՎԱՀԱՆ - ԴՐՕՇ -1

http://my.mamul.am/am/post/37905/հյոց-վահանի-կողմից-նամակ-արմենակ-աբրահամյանին

( ՆԱՄԱԿԸ  ՋՆՋՈՒԱԾ  Է  ԿԱՅՔԷՆ )

Արմենակ Աբրահամյանին ասեք, որ ուրիշի համբավն իրեն վերագրելով, Քեսաբի մեջ ոչ մի պայքարի չմասնակցելով հանդերձ նա դառնում է ամենամեծ գողը՝ համբավավոր գողացող:

Սխալ լուրեր տարածելով տեղ չի հասնի, ընդհակառակը ատելությամբ է լցված հայերին ազատագրող ազատամրտիկների նկատմամբ:

Ստախոսությամբ մա՞րդ պետք է սիրաշահեք: Այս ին՞չ չքնաղ տրամաբանություն է: Եվ պետք է սիրվե՞ք:

Ինչպե՞ս: Այս ձեվով միայն ուրիշների ատելությունը կշահեք, որոնք իրենց կյանքը վտանգեցին իրենց ազգի համար:

Ամո՛թ է ….

Երանի մնաք ձեր անկեղծությամբ, որպեսզի սիրվեք: Չէ՞ որ կան փաստեր՝ ֆիլմեր, և լուսանկարներ, որոնք փաստում են Քեսաբի ազատագրումը:

Վերջ տվե՛ք: Ամո՛թ է:

Այս տղաները հերոսներ են: Իրենց խմբի անունը Հայոց Վահան է, ոչ թե Արևմտյան Հայաստան: Կազմակերպիչն էլ Արթուր Վալերիի Վարդանյանն է:

Ձեր աշխատանքը կգնահատենք մի պայմանով միայն, որ ուրիշի կատարած աշխատանքը չսեփականաշնորհեք:

Հեղինակ`    Հայրենասեր

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ

Հոկտեմբեր 14, 2014

CHICKENS

                                     ՀԱՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԴԱՏ

                                       ԸՆԴԴԷՄ  ԱՂԲԱՐ  ԹՈՒՐՔԻՆ

                                        – հաւ  հայը  քնից  զարթնեց –

Հաւ արիական աքաղաղեան աղաղակներ հնչեցին համայն հաւական ալիքներում, իբր մասոնական համաշխարհային կազմակերպութեան 33 աստիճանի անդամ Արամ Ա. Կաթողիկոսն հաւաց՝ ի լուր աշխարհին յայտարարած է, թէ  հաւ դատ  է բանալու երբեմնի աղբոր դէմ՝ թուրքին:

Սրտերնիս ճմլուեց լուր լուրի վրայ լսելուց ու կարդալուց, երբ «բարձրագոչերով», փառաբանվում էին հաւաց մեծն կղերականի ազդարարութիւնները Հայաստանեայց Հանրապետութիւնից, իբր ղեկավարելու է հաւական իրաւական մեծն արշաւանք՝  Սսի եկեղեցական կալուածների պահանջատիրական ակտով:

Սպառնալով միատեղ, որ յանկարծ ժխատական դիրքորոշման պարագային, նա՝ 33 աստիճանի մասոնականը, պիտի դիմի առաւել ուժեղ Նոր Աշխարհի Կարգի ծրագրաց ենթակայ կառոյցին՝ Եւրոպական Մարդու Իրաւանց Ոտնակոխման Դատարանին:

Ինչո՞ւ  հիմայ

Ինչո՞ւ հարիւրամեակի սեմին Մեծի Տանն Օտարաշունչ Կիլիկիոյ Մեծն Մասոնականը հենց հարիւրամեակի ոգեկոչումէն 7 ամիսներ առաջ նման հաւդուգն քայլերի է դիմում:

Ինչո՞ւ

Ինչո՞ւ, փոխանակ հարցապնդումներու շարաններու տակ զինք թաղելու, հաւական լրատուական փողոցներից ո՛չ ոք չի հաւդգնում բռնադատելու Մասոնականին ժամանակավրիպութեան առումով:

Եթէ միջազգային իրաւանց ցեխերի մէջ գոյութիւն ունեն անժամանցելիութեան ենթակայ վճիռներ, միթէ՞ պահանջատիրական ասպարէզում կան միջազգային պայմանադրութիւններ հարիւր տարին անգամ մը ԴԱՏ բանալու իրաւասութեան մասին . . . :

Ինչո՞ւ

Ինչո՞ւ մինչեւ օրս հաւական մասոնական աղանդաւորական կուսակցութիւնը չէ հաւդգնած նմանօրինակ արշաւանքի դիմելու: Այսինքն դաշնակցութիւն կոչուածը:

Ի՞նչ արդիւնքի հասցուցին հաւդատական գրասենեակներու գործունէութիւնները, բացի ժողովրդային հաւերը շարունակել քնացնելու փուճ աշխատանքային զեկուցումներով եւ կայսերական պետութեանց այս կամ այն բանաձեւերու ընդունման – չընդունման լրատուութեամբ . . . :

Ինչո՞ւ ոչ մէկ կառոյց չէ հաւդգնած հաւերու դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան համար ՄԱՍՆԱՒՈՐ ԴԱՏԱՐԱՆԻ կազմութեան պահանջք ներկայացնելու։

TRIBUNAL SPÉCIAL POUR LE GÉNOCIDE PERPÉTRÉ CONTRE LES ARMÉNIENS . . .

Յետոյ ի՞նչ արդիւնքներու հասցուցին հարիւրեակէ աւելի պետութեանց ընդմէջ քսանեակ մը քրիստոնեայ կոչուած խորհրդարաններու ընդունած խեղկատակ ճանաչումները իբր հաւոց դէմ իրագործուած հայկական ? ? ? ցեղասպանութեան . . . :

Հարիւր տարուայ սեմին քանի՞ իսլամ կառավարութիւն ճանաչեց հաւոց դէմ իրագործուած թրքական ցեղասպանութիւնը:

Անկախաբար երէկուայ Թուրքիոյ բարեկամ ահաբեկչութեան ենթակայ այսօրուայ Սուրիայէն:

Պաշշար Ալ-Ասատի գլխին հասցուած ահաբեկչութիւններու մէջ ալ կան մասոնական պատճառներ . . . :

Ի՞նչ  եւ  ինչո՞ւ

Ի՞նչ եւ ինչուներու շարանները կարելի է տակաւին երկարաձգել, սակայն ամէնից կարեւորը, թէ ո՞նց եղաւ, որ հաւ հայը քնից զարթնեց ու ո՞նց են քնացնում հայ հաւուն 100 տարի . . . տեսնենք . . . :

Նախքան այդ, իմանանք բառերի բացատրութիւնները:

Հաւ արիական = Հայ արիական

Հաւական = Հայկական

Հաւաց = Հայոց

Հաւ դատ = Հայ դատ

Հաւդուգն = Յանդուգն

Հաւդգնած = Յանդգնած

Հաւդատական = Հայդատական

Հաւերը = Հայերը

Հաւոց = Հայոց

Հաւ = Հայ

http://www.koreus.com/video/endormir-poulet.html

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ  /  SASOUNNEWS

Սեպտեմբեր 25, 2014

CHICKENS

                     ՀԱԼԷՊԵԱՆ   ՆԵՐԱԶԳԱՅԻՆ   ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Հայկական աստղահոյլի մէջ կայ բանագող ու գաղափարագող մի աստղակերպasteroid .

Փայլքով ու փառքով տառապող այս հոգեխառնշտկուած աստղատիպը տարիներէ ի վեր ահաւասիկ նախագահական բազմապիսի մակդիրներու տակ թաքուն ֆինանսաւորման շնորհիւ կը սլքտայ հայկական որոշ եւ անորոշ գաղութներու մէջ, որու վերջին «առաքելութիւնը» այս օրերուն եղած է Իրաքի Արեւելեան քրիստոնէաներու ազատագրումը:

Ի հարկ է՝ Արեւմտեան Հայաստանը ազատագրելէ ետք Սատանայի այս մարգարէն լծուած է Արեւելքի քրիստոնէաներու փրկութեամբ . . . :

Ե՛ւս ողբալի է այն, որ բազում բացայայտուած մութ ծալքերը չեն զգաստացներ պոչը բռնող հատ ու կտոր զինք պագնողները, որոնց կարքին յարատեւ գործակից՝ մի պոռնիկ Աստղիկ:

Ինչո՞ւ :

Որպէսզի ժողովրդային խօսքի իմաստաւորումը կատարելութեան հասնի՝

« Ըսէ ընկերդ, ըսեմ ինչ ըլլալդ » :

Ան, Ապու Պաքր Ալ-Պաղտատիի հայկական տարբերակն է:

                                           

Նախքան Իրաքեան քրիստոնէութեան ազատագրութիւնը, ԱՆ կը գտնուէր ուրիշ ազատագրական ճակատ՝ Սուրիա, որտեղից ՀԱԼԷՊԵԱՆ ՆԵՐԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ սիրուն ցեւով «վտարած» են զինք հայկական դիրքերէն . . . :

Ո՞վ  է  ԱՆ.

Խօսքը տանք  Հալէպեան դիմադրութեան:

ՍԱՍՆԱԼՈՒՐ

Օգոստոս 24, 2014

———————————————————————

Եթէ  պայմանները  ներէին  զինք՝     (Արմենակ Աբրահամյան) ողջ չէինք ձգեր, որ  դուրս  գայ  Սուրիական  հողերէն:           Բայց  շնորհիւ  մեր  աշխատանքներուն         ան  վտարման  ենթարկուեցաւ

Խորքին մէջ Սուրիահայութիւնը ոչ մէկ տեղեկութիւններ ուներ ԱՀՎԿ մասին որովհետեւ երբէք տեղեկացուած չէ, ապա Շնորհիւ Կանթեղ Հայկականի աշխատանքներուն բոլորս իմացանք եւ որոշ գաղափար կազմեցինք որովհետեւ քօղազերծուած կերպով աշխատանք կը տանէր յատկապես Աբրահամեանը, որպէսզի գաղութը հեռու մնայ հիմնական տեղեկութիւններէ, որպէսզի իր ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ աշխատանքները գաղտնի պահէ նոյնիսկ իր ժողովական ընկերներէն:

Կասկածները արթնցան երբ սկսաւ այս մարդը երթալ շրջաններ ուր կարիքը չկար երթալու, անտեսելով հիմնականին մէջ հարցին կեդրոնը՝ Հալէպի գաղութը: Իսկ Քէսապի հարցերուն արդէն սկսաւ իր «Աստղը» փայլիլ եւ մենք մեր միջոցներով հետապնդելով զինք, ի յայտ բերինք ամէն ինչ եւ հեռաւոր ափերէն տեղեկութիւններ իմացանք իրեն մասին:

Այնպէս որ այն վայրկեանէն երբ ԱՀՎԿ մասին իմացանք եւ մեր հետապնդումները կատարեցինք ամէն ինչ բացայայտեցինք: Այս բոլորը իրագործուեցան 34 ամիսներու ընթացքին, որը կը կարծենք թէ ուշացում չի համարուիր: Տարիներով իրեն հետ աշխատող գործակիցները մեր իմացածը չէին լսած այսքան կարճ միջոցի մէջ:

Եթէ պայմանները ներէին լաւ իմացիր որ զինք ողջ չէինք ձգեր որ դուրս գայ Սուրիական հողերէն: Բայց շնորհիւ մեր աշխատանքներուն ան վտարման ենթարկուեցաւ ներկայիս՝ իսկ ապագային կրնայ շատ մը տարբեր արարքներու ենթարկուի Թիարի Իսրայէլեանը: Հասկցողին հազար բարեւ

www.louysworld.com/archives/26931

29 Յուլիս 2014

Նաեւ՝ westarm.org/1142.html

ԽՈՒՄԲ  ՄԸ  ՆԱԽԱՆՁԱԽՆԴԻՐ  ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐՈՒ  ՈՒՂԵՐՁԸ

Յունիս  17, 2014

Եւյլն,  եւյլն . . .


Տարածիր Այս Լուրը

CHICKENS

                                  Ի՞նչպէս  ազատագրեցինք  ՄԵՆՔ ???

                                                   ՔԷՍԱՊԸ  ՄԵՐ ???

                                                     ( սուս  ու  փուս – խօսքը  մէջէրնիս )

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՐԵՒԱԿԱՅԱԿԱՆ ԼՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ ( ՀԵԼ ) հայկականաւանդական – աղանդաւորական լրատուական աշխարհի մէջ առաջինն է, որ կը հաղորդէ սոյն վկայութիւնները:

ՔԷՍԱՊԸ ազատագրուեցաւ Հայոց զօրքերու համագործակցութեամբ՝ գլխաւորաբար 3 աւանդական – աղանդաւորական  խմբակցութիւններու  զօրակցութեամբ:

Արդարեւ, Քէսապի բռնազավթումից ի վեր ( 21/22 Մարտ ) սփիւռքեանսաղ մարտական համակարգը գօտեպնդուած ՄԻՄԻԱՅՆ 2 գաղտնի  հանդիպումներից  արդէն  ծրագրեց  ՔԷՍԱՊԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԸ:

Տրուած ըլլալով, որ Քէսապը է՛ր ու կը / պիտի շարունակէ մնալ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ?? ուստի էս 3 աղանդաւորական խմբակցութիւնները միմիանց միջեւ համաձայնեցին ՔԷՍԱՊԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ հրամանատարութիւնը վստահել բազմադարեան փորձաքննութիւններից մազապուրծ եղած  դաշնակ խմբակցութեան:

Ի՞նչպէս կ՛ընթանային մարտերը . . ( առանց զինուորական գաղտնիքներ բացայայտելու ) . .

Մի կողմից դաշնակ ֆիդայիները յառաջանում էին ՝  երգելով ՝

« Առիւնոտ դրօշ վեհ դաշնակցութեան,

ծածանեց ընդդէմ Ուահապօտիրութեան » . . .

միւս ՝ ձախակողմեան դիրքերից հնչակ հերոսները ՝  երգելով ՝

« Հնչակեան ենք մենք ուխտեալ զինուորներ,

Քէսապի պահապան ջանդան մարտիկներ » . . .

երրորդ ՝ յառաջադէմ դիրքերից ռամկավարները ՝  երգելով ՝

« Ռամկավար ենք մենք զուլում զինուորներ,

զարհուրելի ենք մենք Քէսապայ քաջեր » . . .

ՔԷՍԱՊԻ ազատագրութիւնը ծնունթ տուեց մի շարք Հայ նոր ֆիդայիներին ՝ որոնցից ՝ ամենակարկառունները .

Յիշենք Դաշնակ կամաւորներից . . .

Տուշման   Վարդգէս ( Քէսապ ),

Ասկեար   Սագօ ( Հալէպ ),

Զէյիմ   Սեդրակ ( Լիբանան ),

Չախմախ   Զօրիկ ( Յունաստան ),

Չաթլախ   Յովիկ ( Աւստրալիա ),

Ֆուֆու  Էդգար ( Ֆրանսա ),

Ճիճու   Ճօն ( Ամերիկա ),

Ախմաս   Ռաֆֆիկ ( Իրաք ),

Պարապիլլօ   Պարգեւ ( Կիպրոս ),

Պալըխ   Պատրակ ( Եգիպտոս ),

Քալաշնիքով   Վլատ ( Ռուսաստան ),

Երկաթ Էտօ ( Ղարաբաղ. Ներողութիւն ԱՐՑԱԽ ),

Կայծակ Կամօ ( Արեւելեան Հայաստան ),

Պօմպա   Մխօ ( Արեւմտեան Հայաստան ),

Հնչակ կամաւորներից . . .

Մարախ Մակար ( Քէսապ ),

Գօպրա   Գառնիկ ( Լիբանան ),

Առծիւ Առօ ( Պաղեստին ),

Ղաննաս   Եփրեմ ( Եգիպտոս ),

Մաղաուիր   Սիրակ ( Իրաք ),

Տոչքա   Տամօ ( Յունաստան ),

Կայծակ Համօ ( Կիպրոս ),

Տուշման   Կակօ ( Ղարաբաղ. ներողութիւն ԱՐՑԱԽ ),

Սոխակ Սարօ ( Արեւելեան Հայաստան ),

Մօսին   Մանօ ( Արեւմտեան Հայաստան ),

Ռամկավար կամաւորներից . . .

Թնդանօթ Թադէոս ( Քէսապ ),

Զօրաւոր  Զաքէոս ( Կիպրոս ),

Տօմտօմ   Միքայէլ ( Լիբանան ),

Սարսափ Սիրական ( Ամերիկա ),

Հրթիռ Վարդիվար – Վրդօ ( Յորդանան ),

Տէրտէր Մինաս – Մինօ ( Հոլլանտա ),

Դոկարէֆ   Դաւիթ – Դաւօ ( Ռուսաստան ),

Կայծակ Մարտիկ – Մրտօ ( Իրաք ),

Պողպատ   Մանսուր – Մասօ ( Եգիպտոս ),

Եւյլն,  եւյլն,  եւյլն . . .

Քէսապի ազատագրութեան առաքելութիւնը բեռցուած էր հնադարեան հայդուկային մարտերի կռակի փորձութենէ անցած Դաշնակ հրամանատարութեան, որոնք անմիջապէս գործի լծեցին նրանց սաղ մարտական համակարգը: Այսինքն բոլոր անոնց, որոնք Լիբանանի ու Սուրիոյ տագնապալից օրերին առաջիններէն էին, զորս  ՓԱԽԱՆ  իրենց ծննդավայր այդ երկրներից . . .

Նկատի ունենալով, որ ՔԷՍԱՊԸ սրանց համար հայկական էր, նամանաւանդ սփիւռքեան մայրագիւղերից, ուստի համայն սփիւռքեան պատերազմական կառոյցը միահամուռ ջանքերով լծուեցին հայկական այդ կորիզի ազատագրութեան ամենասուրբ առաքելութեան . . .

ՔԷՍԱՊԸ ազատագրուեց հայ մեծ կուսակցութիւնների սեղմ համագործակցութեան շնորհիւ, որոնք դարձեալ փայլեցուցին հայ հազարամեայ մարտական ոգին ՝ պահելով, պահպանելով սփիւռքեան այն համակամ ոգին, զորս երբեւէ չի դադարել իր կնիքը թողելու համահայկական բազմապիսի սխրանքներում:

Անոնք՝ երրորդութեան կուսակիցները, վերջնականապէս որոշում կայացուցին, որ ո՛չ մի դէպքում, աշխարհի ո՛չ մի անկիւն, ո՛չ մի հայ պիտի ենթարկուի ՔԷՍԱՊԱՅ հայոց ճակատագրին . . . :

ՏԵ՛Ս

kESSAB rebels- ARMENIAN baby-

ՔԷՍԱՊ – ՀԱՅ  ՄԱՆՈՒԿ

Kasab-Armenians executed by islamists

ՔԷՍԱՊ – ՀԱՅՈՑ  ԳՆԴԱԿԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐ

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ  ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹԵԱՆ  ՄԷՋ  ԵՆ  ԲԱԶՈՒՄ  ԿԱՅՔԵՐՈՎ = >  ԲԱՑԻ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԱՂԱՆԴԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ . . .

վկայութիւնները  խմբագրեց ՝

Ալլա Աքպարեան     (Հայկական  Երեւակայական  Լրատուութիւն)

Յունիս,  2014

CHICKENS

                                            ՔԷՍԱՊ  ԵՒ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ

                                                ՀԱՂՈՐԴԱԳՐԱԿԱՆ

                                                Ա Զ Ա Տ Ա Մ Ա Ր Տ Ը

                                                    KESSAB  &  THE

                               ARMENIAN   COMMUNICATIONAL

                                             FREEDOM   WARFARE

« Քէսապը մեր մէջ – մենք Քէսապի մէջ »

« Քէսապցիներ ենք բոլորս »

« Քէսապը մինակ չէ »

« Քէսապով պիտի մաքրենք մեր հաշիւ . . . »

« Քէսապով պիտի ազատագրենք

Կիլիկիա + Արեւմտեան  Հայաստան . . . »

« Միայն  Քէսապով  կայ  հայոց  փրկութիւն . . . »

Քէսապի վրայ թրքական հովանաւորութեամբ եւ Չեչեն վարձկան ճիհատիստներու գլխաւորութեամբ կատարուած ներխուժումը անգամ մը եւս փաստեց հայկական անզօր ու փափուկ մարտավարութեան տիպը, ինչ կը վերաբերի գաղութի հայրենակիցներու պաշտպանութեան խնդրին:

Անշրջահայեաց հայկական բազկաթոռանիստ ղեկավարութիւնը միանգամ ընդմիշտ կարգադրուեցաւ իր յենարաններէն՝ ջարդերու հեղինակաւոր կայսերական պետութիւններէն:

Զաւալլըները ուրիշ բան չունէին անելիք, բացի հոսկէ – հոնկէ մէկ – երկու տասնեակ տողանի հաղորդագրութիւններ սփռելէ, որոնցմէ ամենաողբալին՝ երբ աղերսագրային ոճերով կ՛անկնկալէին որ այդ ջարդեր հնարող ծաւալապաշտները «դատապարտեն» Քէսապի ոտնձգութիւնը, եւ հասկցնեն Թուրքիոյ, որ ձեռմնազատ մնայ Սուրիոյ տագնապէն:

Այսքանով չբաւարարուեցանք, որովհետեւ անկարող եւ անոյժ հայկական այս կառոյցները անգամ մը եւս փողոց իջեցուցին մէկ ու կէս միլիոնը եւ 1915ը:

Բնականաբար, որով մերիֆէդհմտութիւն չունինք, բացի մենք զմեզ լսելի դարձնելու մէկ ու կէս միլիոն ջարդի զոհերով ու 1915ով՝ ամէն անգամ որ պայթուցիկ մը լսենք հայկական որեւէ թաղամասի մէջ՝ աշխարհի որեւէ անկիւնը . . . :

Ասիկա պատճառ դարձած է, որ օտարաց ծիծաղի առարկան դառնանք մէկ ու կէս միլիոնի կուտ կորկոտ չունեցող հոլովոյթի համար:

Այդ մէկ ու կէս միլիոնի ու 1915ի մէջ ընդունինք, որ մենք ալ ունեցած ենք մեր բաժինը. ուստի վերջ պէտք է տալ ամէն անգամ մէկ ու կէս միլիոն եւ 1915 հաջելու այնպիսի կայսերական պետութիւններու ոտքերու տակ, որտեղ իբրեւ փախստականներ ապաստան գտած ենք, եւ որոնք բո՛ւն իրենք են ջարդերու թոյլտուութեանց հեղինակները:

Սուրիոյ տագնապը այնպիսի հունի մէջ մտած է, որ այլեւս անհնարին է չէզոքութեան չուանի տակն ու վրան ցատկռտել:

Հայկական գաղութը ինչպէս այլ յօդուածներով եւս շեշտուած է՝ Սուրիոյ տագնապի փաստուած դաւադրութեան ընդմէջ պարտաւորութիւնը ունի ապաւինելու երկրի ապահովութիւնը հաստատող կանոնաւոր բանակի միջամտութեանց՝ ԲԱՑԱՅԱՅՏՈՒԱԾ ԴԻՐՔՈՐՈՇՄԱՄԲ:

Հայկական երբեմնի ուժեղ գաղութը (200 հազարը գերազանցող) Սուրիոյ գրեթէ 26 միլիոն բնակչութեան մէջ հազիւ 70-80 հազար կը կազմէր տագնապէն առաջ, եւ այսօր նուազագոյնը քսան հազարը կեանքի ապահովութեան համար ստիպուած եղած են ապաստանելու այլուր: Այնպէս որ համախմբուած ըլալով մէկ քանի կարեւոր քաղաք-գիւղաքաղաքներու մէջ՝ հայրենեաց (Սուրիական) Պաշտպանութեան համար Բանակի կից Հայրենական Պաշտպանութեան Ուժերու – قوات الدفاع الوطني կողքին կրնայ միայն առնուազն կեանքի ապահովութեան համար պաշտպանուիլ ԶԻՆՈՒԱԾ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԵԱՄԲ:

Syria : Christians take up arms for first time

THE TELEGRAPH, 12 Sept. 2012

By Ruth Sherlock, Carol Malouf in Beirut

The Christian community has tried to avoid taking sides in the civil war. In Aleppo, it recruited vigilantes from the Boy Scout movement to protect churches, but as the war moved into the city and spread across its suburbs they have begun to accept weapons from the Syrian army and joined forces with Armenian groups to repel opposition guerrillas. “Everybody is fighting everybody,” said George, an Armenian Christian from the city. “The Armenians are fighting because they believe the FSA are sent by their Turkish oppressors to attack them, the Christians want to defend their neighbourhoods, Shabiha regime militia are there to kill and rape, the army is fighting the FSA, and the [Kurdish militant group] PKK have their own militia too.” For the past six weeks up to 150 Christian and Armenian fighters have been fighting to prevent Free Syrian Army rebelsfrom entering Christian heartland areas of Aleppo. Last month the Syrian army claimed a ‘victory’ in removing FSA fighters from the historic Christian quarter of Jdeidah. But Christian militia fighters told the Daily Telegraph it was they who had first attacked the FSA there. 7:30PM BST 12 Sep 2012

Հայկական գաղութի ամենախիտ հատուածը՝ Հալէպ, յունիս 2013ի տուեալներու համաձայն կը մնար մեծաւ մասամբ շրջապատուած՝ հիւսիս առեւելեան մասով՝ ահաբեկիչներու ձեռամբ: Հայկական հոծ քանակով շրջաններ գրեթէ կիսուած էին անոնց հակազդեցութեան պատճառաւ:

aleppo2013-s

Թրքական ներգործութիւնը ի սկզբանէ առաջնորդող դիրքերու վրայ է, թէ սահմանային ոտնձգութիւններով, թէ ետին կառոյցի – base arrière տրամադրմամբ:

Թրքական ուղղակի միջամտութիւնը իր կարգին կը ծառայէ հայկական թիրախներու վնասարարութեամբ՝ նիւթական եւ մարդկային, ինչպէս հիւսիսային Սուրիոյ քաղաքներ՝ Քամըշլի, Տէր Զօր, ապա մայրաքաղաք Դամասկոս, բնականաբար Հալէպ, ու սահմանակից Քէսապ, որ մարտ 21ի նախայարձակմամբ առաջինը չէր: Անցեալ օգոստոսին նման անյաջող փորձ կատարուեցաւ, որով ետ մղուեցաւ Սուրիական Բանակի կողմէ:

Թրքական այս խողովակը կը ծառայեցուի նոյն կարեւորութեամբ նաեւ քրտական ծաւալման դէմ, որով դէպքերու բերումով փաստուեցաւ, որ երկրորդ Իրաքեան Քիւրտիստանի՝ այսինքն Սուրիականի ծնունդ մը երբեւէ քաջալերելի պիտի չըլլայ, այնքան ատեն, որ թրքականը իր պարտաւորուած պարտականութիւնները լիուլի կը կատարէ:

Այս հաշուարկը նախօրօք յօդս ցնդեցուցած է հայկական ձախաւեր անհաշիւ հաշիւները, որոնց հիմամբ շուարածները հաղորդագրութիւններով հայցեցին Ֆրանսայի, ԱՄՆի ու ՄԱԿի կողմէ կատարուելիք դատապարտութիւնները, երբ այսպիսիները հենց իրենք են թատերագիրները:

Մէկ կողմէ «արիւնոտ դրօշակակիրներ» աշխարհէն խնդրեցին, որ դատապարտէ Քէսապի պատահարը, միւս կողմէ հեթանոս դրօշակակիրներ ՄԱԿէն Արեւմտեան Հայաստան ու Կիլիկիա հայցեցին . . . :

« ՄԱԿ ճան, էլ վերջ, մեզ հայրենիք ա պէտք » . . . :

« Ահա՛ Քէսապը վկայ » . . . :

Այսինքն Սատանայի գիրկը նստած սատանայական դրօշներով իրաւաբանական հարցեր ենք լուծում . . . :

ՄԱԿի դէտեր Ազզարայի մէջ (Հոմս) ալ քայտայի զինեալներով

http://www.infowars.com/al-qaeda-rebel-pictured-with-un-observers-in-syria/

Ի՞նչ դիրքորոշում որդեգրեց ՄԵԾՆ ՄԱԿ Ռուսաստանի ներկայացուցած առաջարկին ի տես՝ Քէսապի վերաբերեալ:

Le Conseil de sécurité refuse de condamner l’attaque turco terroriste de Kassab

russian-delegate-in-the-security-council

                                                                        Vitaly CHURKIN – Russia’s ambassador to the UN

La délégation russe aux Nations unies a indiqué que le Conseil de sécurité a refusé de prendre position sur l’attaque de Kassab, manifestant ainsi le soutien de plusieurs de ses membres aux actions d’Al-Qaïda.

Le 21 mars, l’armée turque est entrée en territoire syrien pour y introduire plusieurs centaines de jihadistes, membres du Front Al-Nosra (Al-Qaïda) et de l’Armée de l’islam (pro-Saoudien). Ils ont pris la ville de Kassab, majoritairement peuplée de Syro-Arméniens descendants des survivants du massacre turc de 1915. Lorsque l’armée arabe syrienne est intervenue pour défendre la ville, l’armée turque a descendu un de ses avions d’appui. Les habitants de Kassab se sont réfugiés sous la protection de l’État syrien à Lattaquié.

Par ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les représentants de l’opposition extérieure syrienne ayant participé à la conférence de Genève 2 à s’abstenir de tout contact avec les groupes terroristes.

http://www.voltairenet.org/article183156.html

Իսկ ի՞նչ կեցուածք ընդունեցին երբ Սուրիական Բանակի կողքին Հըզպ Ալլահի ուժերու մասնակցութեամբ ԱլՔուսէյրի ազատագրումը սկսաւ ճիհատիստ – ահաբեկիչներէ (Մայիս 2013):

Brigades internationales,

djihadistes et mercenaires

Genève 28 mai, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU va se pencher mercredi sur un projet de résolution condamnant « l’intervention de combattants étrangers » à Kousseir, ville de l’ouest de la Syrie théâtre d’intenses combats.

Le projet de résolution, déposé par les États-Unis, la Turquie et le Qatar – qui ne manquent pas d’air – vise le Hezbollah libanais, mais sans le nommer. Le texte doit encore être débattu mardi par les diplomates à Genève. Projet présenté mercredi 29 mai lors d’un débat en urgence devant le Conseil des droits de l’Homme… dont les résolutions n’ont toutefois pas de caractère contraignant.

Genève 29 mai, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a condamné l’intervention de « combattants étrangers » aux côtés des forces armées syriennes à Qousseir demandant une enquête des NU sur les « violences dans cette ville ». Grotesque !La résolution par les États-Unis, le Qatar et la Turquie, a été adoptée par 36 voix contre 1 (le Venezuela), huit pays s’étant abstenus.

Washington 29 mai. Les États-Unis « exigent » la “milice“ chiite libanaise du Hezbollah se retire « immédiatement » du conflit en Syrie, en particulier sur le front de la ville stratégique de Kousseir… « Nous condamnons avec la plus grande force les déclarations du cheikh Hassan Nasrallah qui a confirmé le rôle actif de ses militants dans les combats à Kousseir et ailleurs en Syrie. C’est une escalade inacceptable et extrêmement dangereuse », Jennifer Psaki, porte-parole du Département d’État.

Deux poids, deux mesures : pas un mot sur les “200 000“ venus de tous horizons combattant ou ayant combattu contre l’armée loyaliste sur le territoire de la République arabe syrienne.

Geopolintel5 juin 2013

alqusayr-23-05-2013-site-cyplive-com

Ինչ կը վերաբերի Արեւելեան Հայաստան կիսատ-պռատ կախեալ հայրենիքին՝ 27 Մարտի այցելութեամբ նոր յիշեցին, որ Սուրիոյ տագնապին ամէնօրեայ վերապրումներով կը գոյատեւեն նախագահ Պաշշար ԱլԱՍԱՏ իր ժողովուրդով, եւ հայկական գաղութ, որոնց տուած այցելութեամբ մխիթարանքներով զօրակցութիւն յայտնեցին, առաւելաբար վստահեցնելով Քէսապէն փախած հայոց, որ արդէն ՆՈՐ ՔԷՍԱՊ մը կառուցման ընթացքի մէջ է, ինչպէս եղաւ ՆՈՐ ՀԱԼԷՊԸ:

( Մինչեւ օրս ՆՈՐ ՔԱՄԸՇԼԻԻ մասին խօսող չկայ . . . )

Հայկական պատգամաւորական պատուիրակութիւնը աւելի ազդու դիրքորոշում ցուցաբերած պիտի ըլլար երբ հանրապետութեան նախագահի կողմից հաղորդէին այն լուրը, որ

ՀԱՅՈՑ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՍՕՐՈՒԱՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԿԸ ԲԵՐԻ ՆԱԹՕ-ՅԻ ՎԱՐՏԻԿԻՑ ԻՐ ԽԱՂԱՂԱՊԱՀ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐԸ՝ ԱՖՂԱՆԻՍՏԱՆԻՑ ՈՒ ՔՈՍՈՎՕ-ՅԻՑ՝ ի բողոք Սիրիայի մեր հայրենակիցների կրած հալածանքներին:

Բայց, ո՛չ Հայաստանեան, ո՛չ իսկ սփիւռքեան կառոյցներ նման յանդուգն քայլերու դիմելու դմակ ունին:

Ուստի պայքար կը մղենք հաղորդագրութիւններով . . . :

Անդին, Արցախի հանրապետութիւնը արխայից չկարողացաւ զսպուիլ իրեն բաժին իյնալիք պատարէն, ու եւս հաղորդագրական ծանուցողութեամբ պատրաստակամութիւն յայտնեց Քէսապահայեր ընդունելու իր պարապիստան հողերի վրայ:

Ահաւասիկ Հրեայնման հայկական վերաբնակեցման քաղաքականութիւնը:

Քէսապի ազատագրութիւնը անշուշտ որ պիտի իրականանայ Սուրիական Արաբական Բանակի ուժերով, ինչպէս մնացած շրջաններն ու քաղաքները:

Քէսապը Սուրիական է՛ր, ու Սուրիական ալ պիտի մնայ: Հայկական մեծամասնութիւնը արդէն իսկ հետզհետէ նուազած՝ Ամերիկաներ հաստատուած հայերու տեղաշարժերով՝ դարձած էր նաեւ արաբական:

Փառք ի բարձունս Աստուծոյ պէտք է ըսել, որ Սուրիոյ բոլոր քաղաքացիներու նման չջարդուեցանք, ու մեր հայրենակիցներու ընտանիքներ իրենց երեխաներով ջարդուելու պահուն կամ ետք նկարահանուած չտեսանք . . . :

syria-christian-massacre-2-file-photo-filtre

Ուստի սուս ու փուս, չգիտեմ ինչիս ղեկավարները համարուող հայկական չախալներուն խորհուրդ կը տրուի իրենց գրպանները մտցնել Քէսապով խառնշտկուած մէկ ու կէս միլիոնն ու 1915ը + Արեւմտեան Հայաստանն ու Կիլիկիան պահանջող հաղորդագրութիւնները:

Սուրիոյ այլազգի ինչպէս քրիստոնեաներու, նոյնպէս եւ իսլամներու դէմ կիրառուեցան մասնակի ու հաւաքական այս ջարդերը, բոլոր Ալ-Քայտայական Դաքֆիրիստ-Ուահապիստներու կողմէ, ներառեալ «ազատ սուրիոյ բանակ» կոչուող զինեալներու: Ամբաստանութիւնները միշդ ալ եղած են կողմնակի եւ ՍՈՒՏ՝ յատկապէս Արեւմտեան լրատուութեամբ:

Աղմկարար դարձան թէ՛ քրիստոնեայ, թէ՛ իսլամ գիւղերու եւ քաղաքներու բնակչութեանց հասցուած կոտորածները. ինչպէս –

ՀուլաHoula (մայիս 2012)

http://www.globalresearch.ca/syria-one-year-after-the-houla-massacre-new-report-on-official-vs-real-truth/5335562

ԱլՔուսէյրի մօտ, Ս. Եղիշէ Քրիստոնեայ Ուղղափառ Վանքը, մայիս 2013,

http://voiceofrussia.com/2013_05_12/Militants-attack-St-Elijah-monastery-in-Syria/

Ալ-ՏույէյրAl Duweir (Ասորական գիւղ, Հոմսի հիւսիս-արեւմուտքը, մայիս 2013),

http://www.aina.org/news/20130529024056.htm

Խան ԱլԱսալ Khan al-Assal (Յուլիս 2013, Հալէպի գաւառներէն),

http://nsnbc.me/2013/07/28/new-massacre-in-khan-al-assal-kills-123-many-are-reported-missing/

ՍեդադSadad (նոյեմբեր 2013, Դամասկոսի հիւսիս-արեւելքը, ուղղափառ Ասորական հնաւուրց քաղաք՝ Աստուածաշունչի մէջ նշուած. Թուոց 34:8),

http://endthelie.com/2013/11/02/biggest-massacre-of-christians-in-syria-reported-as-population-continues-to-be-targeted-by-rebels/

Ատրա – Adra (Դամասկոսի հիւսիսը, դեկտեմբեր 2013),

http://rt.com/news/adra-syria-massacre-witnesses-355/

ՔանայէKanayé (Իտլիպի շրջակայքը),

Ալ-ՊայտաAl Bayda (Միջերկրականի ափին՝ Թարթուսի շրջակայքը),

ԺարապլուսJarabulus (Յունուար 2014, Սուրիոյ հիւսիսը),

http://patdollard.com/2014/01/the-horror-the-horror-al-qaeda-commits-brutal-massacre-in-syrian-village-mounts-severed-heads-on-spikes/

ՀամաHama (10 Ապրիլ 2014),

http://www.presstv.ir/detail/2014/02/10/350003/militants-massacre-syrian-villagers/

ՄաալուլանMaaloula (Դամասկոսի հիւսիս-արեւելքը՝ դարձեալ հնադարեան քաղաք), որ չորս ամիսներու ահաբեկչական ներկայութենէն վերջնականապէս մաքրագործուեցաւ այս շաբաթ՝ Կանոնաւոր Բանակի կողմէ:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Տակաւին բազում այլ շրջաններ ուր տասնեակներով քաղաքացիներ մորթուեցան աղանդաւորական ու Սատանայի ճիհատիստ-իսլամիստներու կողմէ:

Րաքքայի մէջ (հիւսիսային Սուրիա), որտեղ այսպէս կոչուած Իսլամական Պետութիւն Իրաքի եւ Դամասկոսի մէջ ահաբեկչական կազմակերպութիւնը իսլամական Շարիա հաստատած է՝ կողոպուտ, ջարդ ու հալածանք կը կրեն թէ քրիստոնեայ, թէ մահմետական քաղաքացիներ:

Raqqa – le 07 novembre 2013 – De notre correspondant –

Les Chrétiens ne sont pas épargnés par les attaques à Raqqa.

1° La première attaque sur la ville a eu lieu en mai dernier, lorsque des éléments du Front al-Nosra se sont portés sur la récolte d’orge des terres d’Aga Yaacoub Saghtilian dans la ville de Tell-Abiad. . . . . . . . . . . . . . . . .

Cet incident a été suivi de la destruction, par des inconnus, de la Croix placée face à l’Eglise de Notre-Dame de l’Annonciation située au Centre-ville de Raqqa. Des civils militants ont alors protesté et appelé à des manifestations pour réclamer la protection des églises. Des hommes armés masqués ont alors démonté les cloches et les croix qui se trouvaient sur le clocher de l’Eglise des martyrs et ont détruit tout ce qu’elle contenait avant de brûler labibliothèque des deux églises. A la placedes deux croix, ils ont élevé le drapeau de l’Armée Islamique de l’Irak et du Levant.

Le militant Youssef, de confession musulmane, rapporte que « la situation était difficile. Nous ne pouvions défendre nos frères avec lesquels nous vivions depuis de longues années. Notre souffrance est grande et nous ressentons de la honte et de l’impuissance. Les Chrétiens font partie de notre histoire depuis des décennies. Ils ont habité parmi nous et nous n’avons eu que des lamentations en voyant les flammes et les colonnes de fumée s’élever. Les chrétiens ont quitté Raqqa alors qu’ils y étaient arrivés, selon des sources historiques, depuis des décennies et la dernière immigration à l’époque contemporaine, remonte à l’arrivée de quelques dizaines de familles arméniennes qui avaient fuit les massacres de 1915 que les Turcs/Ottomans avaient commis.

Traduit de l’arabe par le Veilleur de Ninive.

armenian-catholic-church-of-the-martyrs-raqqa-sept-2013

           Րաքքա – Հիւսիսային Սուրիա – Հայկական Կաթողիկէ Նահատակաց Եկեղեցին  –  Սեպտ. 2013 – ԻՍԻՍ-ի կրօնապետութեան տակ

                               Raqqa – Northern Syria – Armenian Catholic Church of Martyrs – Sept. 2013   – under the sharia of ISIS

Syrian walk in front of the Armenian Catholic Church of the Martyrs in the northern rebel-held Syrian city of Raqqa on September 16, 2013. Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) fighters entered the Armenian church, torched the religious furnishings inside and also destroyed a cross atop its clock tower, replacing it with the radical Islamist group's flag, the Syria Observatory for Human Rights said on September 26. AFP PHOTO/MOHAMMED ABDEL AZIZ (Photo credit should read MOHAMMED ABDUL AZIZ/AFP/Getty Images)

                                  Այժմ Շարիա դատարան եւ մշակութային կեդրոն            Now a Sharia court and a cultural center

Ջարդերու տեսարաններ՝ ջարդարար իսլամիստներ նկարահանումներով իրագործած են «ալլահու աքպար»ներու պոռոցներով, որ ամերիկացի ծերակուտական Ճոն ՄըքՔէյն առիթով մը զայն կը համեմատէ քրիստոնեաներու իբր նմանօրինակ արտայայտութեան, որն է «շնորհակալութիւն Աստուած» « thank God ».

McCain equates Syrian jihadists shouting « Allahu Akbar » to Christians saying « Thank God »

FACING ISLAM BLOG, September 3, 2013

Նոյնինքն ՄըքՔէյն, որ մայիս 2013ին Թուրքիայէն հիւսիսային Սուրիա մուտք գործելով նկարահանուած էր Շիա համայնքի պատկանող 11 Լիբանանցի ուխտագնացները առեւանգողներու հետ:

McCain crosses paths with rebel kidnapper –

THEDAILYSTAR, May 30, 2013

john-mccain_al_qaida_syrie-0c4ec

 

Նոյնինքն ՄըքՔէյն, որ Սուրիոյ «ապստամբներու» պատերազմի ոճիրները կը ներէ, ըսելով թէ ինք կը հանդուրժէ, որ ծայրայեղականները տապալեն Սուրիան:

McCain Excuses Syrian Rebel War Crimes, Suggests He’d Tolerate Extremist Takeover Of Syria

THINKPROGRESS, June 4, 2013

Նոյնինքն ՄըքՔէյն, որ ծերակոյտի կոմիտէի մը Սուրիոյ վերաբերեալ լսողութեան պահուն հեռաձայնի վրայ պոկեր խաղալով զբաղած էր . . . :

McCain caught playing poker on iPhone during Syria debate

Theguardian, 4 September 2013

 

ՄըքՔէյնական քաղաքականութենէ ոչ տարբեր մասնայատուկ վարնոցութեամբ հանդէս եկած են Ֆրանսական քաղաքական միասեռականները բացայայտ դիրքորոշումներով:

Արտաքին գործոց մասոն ու սիոնիստ նախարար Լորան Ֆապիուս վաղուց արդէն մտավախութիւն յայտնած էր, որ հայվախ յանկած Թուրքիոյ հետ բախումներ տեղի չունենան . . . Իսկ նոյեմբեր 2013ի վերջը Իսրայէլ տուած այցելութեան Ֆրանսայի Հանրապետութեան նախագահ Ֆուֆու Հօմօ առաջին վարկեաններէն կը յայտարարէր ըսելով :

« Hollande en Israël : ” Je suis votre ami et je le serai toujours “
Հոլլանտ Իսրայէլի մէջ :
« Ես ձեր բարեկամն եմ, եւ պիտի ըլլամ ընդմիշտ »:

http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/hollande-est-arrive-en-israel-pour-une-visite-officielle-de-trois-8312812.html

Սակայն ո՛չ մէկ խօսք, երբ միւս բարեկամ՝ Թիւրքը պատճառ կը հանդիսանայ, որ ամբողջ հայահոծ բնակչութեամբ գիւղ մը փախուստի դիմեն, ապա մնացած անպաշտպան ծերակուտականները « տեղափոխուին » . . . Թուրքիա . . . : Թուրքիա՝ ուր եւս այցելութիւն տուած է մասոն Հոլլանտ, բայց տակաւին ոչ Հայաստան՝ իբրեւ նախագահ . . . :

Ահաւասիկ «Հոլլանտ նախագահ» քուէարկութեան որոգայթը:

Ահաւասիկ «Օպամա նախագահ» քուէարկութեան կարգադրուածութիւնը:

Քրիստոնեայ համարուող պետութիւններու ղեկավարութիւնը նոյն աստիճանի ոճրագործ են մարդկութեան դէմ, որքան իսլամիստները: Տարբերութիւնը շատ չնչին է՝ ճիհատ փողկապով – ճիհատ զէնքով:

French Foreign Affairs Minister Laurent Fabius (R) speaks with Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu as he poses for a family picture with counterparts during the third meeting of the "Friends of Syria" group in Paris July 6, 2012. REUTERS/Jacques Demarthon/Pool (FRANCE - Tags: POLITICS)

Ս. Գրային  սկզբունքայնութիւն  եւ  Մարգարէութիւն

Ո՞վ է աշխարհի իշխանութիւնները՝ պետութիւնները ՏՆՕՐԻՆՈՂԸ : => Ս Ա Տ Ա Ն Ա Ն :

« Եւ Սատանայ ըսաւ անոր, Այս ամէն իշխանութիւնը ու անոնց փառքը քեզի պիտի տամ, վասն զի ինծի յանձնուած է, եւ որու որ ուզեմ՝ կու տամ զանիկա »: ՂՈՒԿԱՍ 4:6

« Եւ երկրպագութիւն ըրին վիշապին՝ որ գազանին իշխանութիւն տուաւ, ու երկրպագութիւն ըրին գազանին՝ ըսելով, Ո՞վ է այդ գազանին նման . . . »:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 13:4

Վիշապ՝ բնականաբար Սատանան,

« Եւ վար ձգուեցաւ մեծ վիշապը, այն առաջուան օձը որ Բանսարկու ու Սատանայ կ՛ըսուի . . . »:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 12:9

իսկ Գազան՝ համաշխարհային Աստուածադրուժ քաղաքական կայսրութիւն:

Գազանին պատկերը՝ Մ Ա Կ :

« ու երկրի բնակիչներուն կ՛ըսէր որ պատկեր շինեն այն գազանին . . . »:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 13:14

« Եւ այն գազանը որ կար ու չկայ, անիկա ալ ութերորդ է, ու եօթնէն է, ու դէպ ի կորուստ կ՛երթայ »:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 17:11

« Կար ու չկայ գազանը » = Ազգերու Լիկայ – League of Nations / Société des Nations.

« ութերորդ գազանը » = Միացեալ Ազգեր (ՄԱԿ) – United Nations / Nations Unies.

Առողջ  Առաջնորդութիւն

Շրջահայեաց  Մարտավարութիւն –

Սուրիոյ Քէսապը տագնապի առաջին ողբերգութիւնը չէր, ոչ ալ վերջինը: Նաեւ իբրեւ քրիստոնեայ շրջան, առաջինը չէր, ոչ ալ վերջինը: Բայց հայկական բռնագրաւուած հողերու ազատագրման գնով փայլուն մարտավարական մտածողութեան տէր ղեկավարութիւն մը ժամանակ առ ժամանակ –

ա) պէտք էր կազմակերպէր հայութեամբ ողողուած շրջաններ՝ նոյնինքն Սուրիական ամբողջ հիւսիսային տարածքներու վրայ, արեւելեան ծայրամասէն մինչեւ արեւմտեան ծովեզերեայ սահմանները:

Նոյնը պէտք էր կատարուէր հիւսիսային Իրաք եւ Իրան:

Թաւրիզը, Քիրքուքը, Քամըշլին, Տէր Զօրը, Րաքքան, Ռաս Ուլ Այնը, Աֆրինը, Հալէպը, Քէսապը, Լաթաքիան, եւյլն, եւյլն. Շատ աւելի ուժեղ կորիզներ պիտի ըլլային անմիջապէս բռնագրաւեալ հողեր ներթափանցելու նուազագոյն պատեհին, քան ինչ վիճակ որ կը տիրէ այսօր:

Ժողովրդային տեղաշարժերը կարեւորագոյն ազդակներէն են քաղաքական հզօրութիւն ապահովելու՝ յենարան ունենալով ժողովրդային բազմութիւնը:

բ) պէտք էր պատմական հողերու վերատիրանալու հոգեբանութիւն մշակուէր հետզհետէ ծնունդ առնող սերունդներու մէջ:

«Արիւնոտ դրօշ-ը», «ջարդենք փշրենք շուն թուրքեր-ը», «բաժակները լցրեք խմենք-ը», «քաջ Վարդանին թոռ-ը», «իմ քամանչա-ն», «կռունկ-ը», «ծիծեռնակ-ը», այս բոլորը Հայրենիքի վերատիրացման մտածողութեան նպաստող դաստիարակութիւններ չեն:

գ) պէտք էր ամբողջ սփիւռքեան գաղթօճախներու մէջ կազմակերպուէին մարտարուեստի եւ զինավարժութեան կեդրոնատեղիներ՝ անվճար:

Այսպիսի ծրագիր պէտք է իրականացուի այսօրուայ արեւելեան Հայաստանի իշխանութիւններու կողմէ եւս, գէթ տարին անգամ մը որեւէ բանակավայր տեղաւորելով արտերկրի երիտասարդներ ու պարմանուհիներ: Դարձեալ անվճար. Ծախսերու հոգածութիւնը լրիւ իշխանութեան պատասխանատուութեան վրայ:

Այս բոլորի չգոյութեան հակառակ –

դ) պէտք էր կազմակերպուէր Սուրիոյ Հայկական Բանակ՝ Սուրիոյ Արաբական Բանակի կից՝ Անոր Հրամանատարութեան ներքոյ:

Բայց ոչ Նոր Հալէպ . . . :

Սուրիոյ Հայկական Բանակին զինուորագրուողներուն ԱՄՍԱՎՃԱՐՈՎ հոգալու էին Հայաստանեան եւ սփիւռքեան կառավարական եւ ոչ կառավարական կառոյցներ ու մեծահարուստներ:

Նիւթապէս ապահովել հայապաշտպանութեան բոլոր մասնակիցներուն, իսկ նահատակման հետեւմամբ շարունակել հոգալ ընտանիքին՝ նոյն ամսավճարով:

«Ազգին համար է», «կուսակցութեան համար է»,
«ձրի կ՛ըլլայ», «կամաւոր կ՛ըլլայ» լոզունգները դրեք
«ազգային» եւ «կուսակցական» ցնցոտիներու գզրոցները:

Առնուազն այսքանը իրագործելու հմտութեան առկայութիւնը պիտի դիմադրէր հայկական որեւէ Քէսապի վրայ ճիհատական ոտնձգութիւնը:

ՓՈԹՈՐԻԿ  /  STORM

Ապրիլ  / April 20th, 2014

CHICKENS

                                    ՀԱՅՈՑ  ԴԷՄ  ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԱԾ

                               ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՃԱՆԱՉՄԱՆ

                                      ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ  ՅՈՐՁԱՆՈՒՏԸ

                                     LE  TOURBILLON  POLITIQUE

                       DE  LA  RECONNAISSANCE  DU  GENOCIDE

                             PERPÉTRÉ CONTRE LES ARMÉNIENS

Հայոց ցեղասպանութենէն հիսուն տարի ետք՝ 1965-էն սկսեալ մեծ ու փոքր պետութիւններու փոքրաթիւ քանակ մը այլազան որակումներով ճանչցած են պատմական իրողութիւնը իբրեւ այդպիսին, մնալով աւելի յաճախ քաղաքական եզրերու կարգաւորութեան մէջ:

1965-էն 2015, հիսուն տարուայ ժամանակաշրջանի մէջ հազիւ 20 տէրութիւններու ցուցակ մը այնքան ալ փերկրանք պատճառող եղելութիւն մը չէ, եւ հայ պատմաբանի մը փնութաքրման հակառակ, այս ցաւալի իրադրութիւնը «ճանաչումներու ձիւնահիւս » չէ ( avalanches des reconnaissances ), երբ Հրէոց ցեղասպանութիւնը երկրորդ աշխարհամարտէն անմիջապէս ետք կազմուած յայտնի Նիւրեմպերկեան դատավարութեամբ գլխաւոր մեղադրանքներու կարգին դասուելով համապատասխան դատապարտման արժանացած է, 1946-ին:

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը միջազգային դիւանագիտական խաղաքարդերու ընտրանին չէ եղած երբե՛ք, թէեւ իրաւական հանգամանքը ծանրակշիռ փաստարկներու թղթածրար մը կը կազմէ, զայն ներկայացնելու միջազգային արդարադատական ատեանի մը առաջ:

Թրքական համագործակցութիւնը սակայն օրակարգային հրամայական է զինք որոնող ու որսացող գերտէրութիւններու կողմէ, որոնց շնորհիւ թուրքերը միշդ ալ երախտաւորուած են բարեկամական, համագործակցական, վաճառականական, դիւանագիտական եւ պատերազմական համաձայնութիւններու եւ դաշինքներու ստորագրող կողմ ըլլալու:

Հետաքրքռական է օրինակ, որ «առաջին դիւանագիտական դաշինքը

քրիստոնեայ կայսրութեան եւ ոչ քրիստոնեայ կայսրութեան միջեւ» կնքած են Ֆրանսան եւ Օսմանեան կայսրութիւնը, 1536 թուականին:

Նման կարգավիճակներ շարունակուած են դարեր շարունակ ըստ ժամանակի շահադիտական նպատակներու, որտեղ «թրքական հողային ամբողջականութիւնը» մերթ հետաքրքռութեան եւ մերթ հակադրութեան տեղիք տուած է Ռուսական, Անգլիական եւ Ֆրանսական ծաւալող կայսրութեանց ախորժակը բաւարարելու:

Առաջին աշխարհամարտէն ետք, հայ ժողովուրդի դէմ գործադրած ցեղասպանութենէն տակաւին մէկ քանի տարիներ անց «թրքական հողային ամբողջականութեան» դաւադրութեամբ կը նպաստեն Ռուսիան ու Ֆրանսան, երբ առաջինը կը նուիրէ Արեւմտեան Հայաստանը, իսկ երկրորդը Կիլիկեան: 1921 թուական:

Հայաստանի խորհրդայնացումը մէկ կողմէ, իսկ Կիլիկիոյ եւ Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան վերակազմութեան մարտահրաւէրները արտերկրի մէջ անդամահատեցին հայ ժողովուրդի եւ Հայաստանի ամբողջականութեան գոյատեւման իրաւունքը, մինչեւ որ Հայ Դատի ու հետաքային Հայկական Զինեալ Պայքարի ուղղին որդեգրած կազմակերպութիւններ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման ու արդար հատուցման համար միջազգային հանրութեան անտարբերութիւնը խախտեցին:

Թէպէտ քաղաքական եւ իրաւական հարթակի վրայ վիթխարի յաղթանակներ չեն արձանագրուած, սակայն հայկական ցիրուցան առաջատար ուժեր ոգի ի բռին կը մարտնչին որպէսզի հայահոծ գաղութներ բնակեցնող պետութիւններու խորհրդարաններու մէջ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանաչող օրինագծեր հաստատե՛ն պատմական իրաւացիութիւնը:

Իսկ տրուած ըլլալով, որ ամէն ընդունուած օրէնք ճամբայ կրնայ հարթել պատժակիրարկման, տեղին է անդրադառնալ Ֆրանսայի մէջ վերջին շաբաթներուն տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն:

Արդարեւ, երկար տարիներու ժրաջան ու յարատեւ աշխատանքներ տանելէ ետք, Ֆրանսական զանազան հոսանքներու պատկանող երեսփոխաններ Հայոց դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան ճանաչման օրինականացման նպաստեցին Ազգային Ժողովէն ներս, 2001 թուականին:

Թրքական պետական մակարդակի կազմակերպուած ժխտողական քաղաքականութիւնը, որ իր կարգին նիւթական որեւէ ծաւալ չխնայեր Հայոց ցեղասպանութեան ուրացման համար՝ հետզհետէ առաւել ուժգնութեամբ իր ժայթքերը տարածելով պատճառ հանդիսացաւ, որ Հայոց զոհերու յիշատակը պղծող որեւէ հեղինակ, օրէնսդրութեամբ պատժական միջոցներու ենթարկուի:

Ֆրանսայի Ազգային Ժողովը հոկտեմբեր 2006-ին առաջին ընթերձմամբ կ՛ընդունի այնպիսի օրինագիծ մը որով հնարաւորութիւն պիտի տրուեր ճնշելու Հայոց ցեղասպանութիւնը ժխտող ակտը, որ հետաքային տեղւոյն կառավարութիւնը արգելք կը հանդիսանայ ծերակոյտի օրակարգ դառնալուն, եւ 2011-ին «Անընդունելիութեան բացառութեամբ»

( l’exception d’irrecevabilité ) չի ներկայացուիր դարձեալ ծերակոյտին, բայց նոյն տարուայ վերջաւորութեան նոր օրինագծի մը ընդունմամբ, վերջապես ծերակոյտը իր կարգին կը վաւերացնէ զայն:

Նկատի ունենալով, որ Ֆրանսայի սահմանադրութեան 61-րդ յօդուածի փոփոխման հիմամբ, 60 երեսփոխաններ կամ ծերակուտականներ իրաւասութիւնը ունին Սահմանադրական Խորհուրդին ներկայացնելու տակաւին չհրապարակուած օրէնքի մը սահմանադրականութիւնը քննելու՝ այս պարագային եւս դիմումը ներկայացուեցաւ բայց 60-ը գերազանցող խորհրդարանականներու կողմէ, որու յաջորդեց ահազանգ հնչեցնող Սահմանադրական Խորհուրդի «իմաստուններու» անհիմն «անսահմանադրականութիւն» մը հաստատող յայտարարութիւնը:

Քաղաքական նկրտումներու հետեւանք, սոյն դիրքորոշմամբ յօդս ցնդեցաւ հայկական միամտութեան կնիքը կռող մեծապատիւ շնորհակալական եռուզեռը, երբ հազիւ շաբաթներ առաջ Ֆրանսան եւ մարդասիրական ու մարդու իրաւունքներու բոլոր կանոնները դարձան հոմանիշ՝ հայկական ազգային – պետական ամէն մակարդակի վրայ:

« Ֆրանսայի  պատմութեան  ոսկեայ  տառերը  . . . »,

« Ֆրանսայի  մէջ  հայութեան  պատմական  օրը  . . . »,

« 96 տարի յետոյ ժողովրդավարութեան յաղթութիւն . . . », հաւաքոյթները, դասախօսութիւնները, երախտագիտական հանդիպումներն ու երեսփոխաններու կողքին նկարահանումներու հրմշտուքը, նաեւ դէպի Ֆրանսական դեսպանատուներու վազվռտուքը, մինչեւ իսկ տեսաերիզով Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարարին ուղղուած շնորհակալութիւնները՝ մէկը, որ հազիւ մէկ քանի բառեր կմկմած էր այս առթիւ:

21-րդ դարու արդի հայոց միամիտ պատմութեան էջերը այսպիսով լեցնելով, հայկական աշխարհի «առաջնորդները» կը շարունակեն փաստել, որ երեւակայուած «յաղթանակները» օտար կռուադաշտերու մէջ կրնան միայն ապահովել: Օտար կռուադաշտեր, ուր խաղի կանոնները այլոց մենաշնորհն է, որոնք կը քաշկռտեն այն ուղղութեամբ եւ այնքան ժամանակ, որ պէտք է:

Այդ ժամանակը հասած է ահաւասիկ մէկ դարու շեմին, բայց աւելի գայթակղեցուցիչ է այն, որ Հայաստան թէ այլուր, հայկական աւագանին իրենք իսկ նուիրած են 5 տարի եւս թրքական իշխանութեան՝ որպէսզի

« Հայկական  ցեղասպանութեան  100-ամեակը  տօնեն »  ??? . . . :

Ուստի անոնք արդէն իսկ լծուած են «նախապատրաստական աշխատանքներու», որպէսզի յաւուր պատշաճի 2015-ը դիմաւորեն:

Մինչ այդ, փոխանակ ժողովուրդը ըստ այնմ առաջնորդելու քաղաքական, իրաւական, արդարադատական եւ հողային ամբողջականութեան ու հետեւաբար Հայաստանի լիիրաւ ազատ անկախ կարգավիճակի ճանապարհով՝ դժբախտաբար համակերպումը փոխարինած է համարկման, ինչպէս հայոց ցեղասպանութիւնը «հայկական» ցեղասպանութեան:

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը, ապա հատուցումը հայկական հարցի հանգուցալուծման ե՛ւս կարեւոր խնդիրներէն են, որ գրեթէ հիսուն տարի շարունակ դարձած է միջազգային քաղաքական յորձանուտի թիրախ, իսկ Ֆրանսայի մէջ՝ վերջին քսան տարիներուն:

Տխրահամբաւ իրականութիւնը այն է, որ Ֆրանսայի մէջ իմաստուններ եւ քաղաքագէտներ, Ազգային Ժողովի ներկայացուցիչներ ու ծերակուտականներ, գիտեն ոճրագործներու եւ զոհերու հանդէպ նախապատուութիւններ ունենալ, ու այնքան աղմկայարոյց վիճակներ հրահրեն զանազան բեմերու վրայ, երբ նորաձեւութեամբ ներկայացուած օրինագիծը կը վերաբերեր «բոլոր ցեղասպանութիւններուն», սակայն «հայկականը» ծամծմեցին անողոքաբար:

Վերջաւորութեան, անգամ մը եւս տուն դարձուցին հայ համայնքի սպայակոյտը, նոր քնաբեր շքանշանով՝ մինչեւ վերջին նորաձեւութեամբ պատրաստուելիք հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը պատժակիրարկման ենթարկող օրինագիծը   . . . :

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ

PHILIP  SASOUN

Մարտ  /  Mars  5, 2012

CHICKENSComments are closed.