ՄԱՐԱԹՈՒԿ – MARATOUG

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹՄԱՐԱԹՈՒԿ - ՀԻՆ -4

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ  ՔՈՉԱՐԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ՄԿՐՕ  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

 

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ՄԿՐՕ  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ՌԱՏԻԿ  ԱԼԱՎԵՐՏԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ԵՐՈՒԱՆԴ  ԹՈՐՈՍԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ԵՐՈՒԱՆԴ  ԹՈՐՈՍԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ԵՐՈՒԱՆԴ  ԹՈՐՈՍԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ԵՐՈՒԱՆԴ  ԹՈՐՈՍԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ՍՈՒՍԱՆ  ՍԻՐԱՏԵՂԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ԵՐՈՒԱՆԴ  ԹՈՐՈՍԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

ՄԿՐՕ  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

                                                   Մ Ա Ր Ա Թ Ո Ւ Կ

                                                    M A R A T O U G

                                           ռազմահայրենասիրական

                                             patriotic war songs group

                                                           համոյթ

                                                   ԵՐԵՍՆԱՄԵԱԿ

                                               30th ANNIVERSARY

ՄԱՐԱԹՈՒԿ - 30ամեակ

Յուլիս 24, 2013թ. ՄԱՐԱԹՈՒԿ ազգահայրենասիրական համոյթը մեծաշուք կերպով տօնեց իր 30ամեակը Արեւելեան Հայաստանի Հանրապետութեան հանրածանօթ Արամ Խաչատրեան համերգասրահի մէջ, որտեղ իր կրակի մկրտութիւնն էր ստացած հենց առաջին երկու որոտընդոստ ներկայացումներով:

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ազգահայրենապահպանման համոյթի ստեղծագործումը յայտնաբերուեցաւ շնորհիւ մի Սասնցու, որ ի՛նք ծնած ըլլալով Սասունցոց բնօրրանում, ժայթքեց իր միջից Սասնայ հուրը՝ Մարութայ համոյթով:

Ան, ո՛չ ոք էր, քան լիիրաւ Սասնայ Ծուռ՝ ՄԿՐՕ ՍԱՐԳՍԵԱՆ:

ՄԿՐՕ ՍԱՐԳՍԵԱՆ

                                                           ՄԿՐՕ  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ  –  MGRO  SARKISSYAN

ԱՒԵԼԻՆ՝

http://maratoug.com/archives/5775

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ՀԱՄՈՅԹ

                                         ՄԱՐԱԹՈՒԿԸ   ՊՂԾՈՒԱԾ

                                               MARATOUG  Violated

Արմէնբրես Հայաստանեան լրատուական գործակալութեան հաղորդած լուրի համաձայն, ՄԱՐԱԹՈՒԿ լեռան գագաթին գտնուող Ս. Աստուածածին եկեղեցին թրքական սրբապղծութեան թիրախ է դարձած՝ գմբէթը լրիւ քանդուելով:

Տե՛ս http://armenpress.am/arm/news/691160/

Արդարեւ, տեղուոյն Սասունի Հայերու Միութեան նախագահի՝ Ազիզ Տաղճի փոխանցած տեղեկութեանց հիմամբ եւ Մարաթուկ լեռան յարակից բնակիչներու վկայութեամբ «7-8 յանցագործներ բահերով առաւել քանդած են կիսաւեր եկեղեցին»:

Ուստի Միութիւնը նպատակադրած է դատի դիմել:

Նաեւ՝ http://armenpress.am/arm/news/691188/

%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82-%d5%b4%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d5%b0

                                                                   Սասունի Հայերու Միութեան նախագահ՝ Ազիզ Տաղճ                                                                            Ս. Աստուածածին եկեղեցուոյ հին ու նոր պատկերներով:  

                                           Le président de l’Association des Arméniens de Sasoun, Aziz Daghdj                                                                                   avec des photos anciennes et récentes de l’Eglise Madone   (au pièd du Mont Maratoug )

ՄԱՐԱԹՈՒԿ ԼԵՌ - 1

                                                  ՄԱՐԱԹՈՒԿ  ԼԵՌ –  LE MONT MARATOUG – MARATOUG MOUNTAIN

Հայոց դէմ կատարուած ցեղասպանութիւններու ապա տեղահանութիւններու յաջորդական մշակութային սրբապղծութեանց մէկ օրինակն է զայս, որ համաձայն ծայրահեղ կրօնական, բայց մանաւանդ թրքական բարբարոսութեան՝ վերջինը պիտի չ՛ըլլայ:

Պէտք է հետամտիլ Սասնոյ Հայերու Միութեան ներկայացնելիք դատին, որպէսզի «յանցագործ» քաղաքացիները իրենց համապատասխան դատապարտութիւնը կրեն:

«Պատմութիւն Տարօնի Աշխարհի» հատորին մէջ, Կարօ Սասունին կը նշէ Մարաթուկ լեռը իբրեւ Սասնոյ ամենաբարձրը, 11,500 ոտք (3450 մեթր) եւ որու գագաթին կառուցուած աւանդական այդ եկեղեցին Սասունցիներու ուխտատեղին եղած է, մինչեւ անգամ քիւրտերու մասնակցութեամբ:

Հարուածը առաւելաբար զգայացունց է, տրուած ըլլալով, որ Մարաթուկը կը գտնուի Սասունի Բսանաց (Բսանք) գաւառի արեւելեան կողմը, ուրկէ իմ ծնողաց արմատներն են, եւ որ ծնունթ տուած է հայոց «Սարերու Ասլան» Գէորգ Չաւուշը, նոյն գաւառի Մըգթենք գիւղէն, իսկ մերոնք Խնձորիկ:

Ս Ա Ս Ն Ա Լ Ո Ւ Ր

SASOUNNEWS

Օգոստոս 25. 2012Comments are closed.