ՄՈՒՇ ՈՒ ՍԱՍՈՒՆ – MOUSH & SASOUN

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ

                                                                                                                      ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

                                                  

ԵՐԿԻՐ

( ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆ  հետզհետէ  բազմացած  « ուխտագնացութեանց »   հակառակ՝  այս  մէկը  բացառութիւն  է )

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՍԱՍՆԱՅ   ԲԱԼԱՊԵԽ

heavy  moustache  of  SASOUN

ԴԱՐՁԵԱԼ ՓԱՅԼԵՑ  ՍԱՍՆՈՅ ԳԼԽԻՆ


Դարձեալ փայլեց Սասնոյ գլխին
Ազատութեան դրօշակ,
Կեցցէ՛ հայրենիք գոչելով
Բարձրացրին աղաղակ։

Թնդաց, որոտաց ձայներից
Ողջ աշխարհը հայկական,
Խումբ խումբ կը գան հայ զաւակներ
Հայրենիքի օգնութեան։

Գուրգէն, Վահան, Հրայր Դժոխք,
Քաջ Անդրանիկ ղեկավար,
Տալւորիկի լեռներումը
Շրջում էին անդադար։

Սարսափեցին քիւրդ ցեղերը,
Մինչ պալատը սուլթանի,
Հրամայեց շուտ կործանել
Դիրքերը հայդուկների։

Ահա անգութ մեր թշնամին…
Սարսափելի տեսարան.
«Ժամանակն է, վրէժ լուծել»,
Գոչեց ձայնը հայկական։

Կրակ տեղաց հայ քաջերի
Բնակավայր դիրքերից,
Կոտորուեցին թշնամիներ,
Ահռելի գնդակներից։

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՍԱՍՆԱՅ   ԲԱԼԱՊԵԽ

ԱՌԱՔԵԼ  ՄՈՒՇԵՂ

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՊԱՅԹՈՂ  ԱՂԲԻՒՐԻ  ՔԱՋԵՐԸ 

Մարաթուկ, ո՞ւր կորան կայծակները քո,
Գէորգ, Գալէ, Սերոբ, Հրայր, Մախլութօ:
Մի կեռ լուսին, կեռ սուր իջա
ւ բարբարոս
Հեծեալիդ կորցրած ի՞նչ եղար Տիլբոզ:

Ինչ քաջեր է ծնել Պայթող Աղբիւրը,
Եղան մեր սուրբ դատի պահապան սուրը:
Գոռ շարքերով անցա
ւ սերունդն այն երազ,
Կամուրջը քո 
մէջքին կապիր, Մայր Արազ: 

Չուեցին հաւքերդ Մառնիկ ու Բերդակ,
Առածանին խռով, սիրտն է աւերակ:
Հերիք ննջի մոսին, սուրը քող հագնի,
Բռնենք փշոտ 
ճամբան մեր նպատակի:

Իր բողբոջն է պատռել վրէժը անքուն,
Հերիք ծունկդ 
ծալլես մեր տան ամուր սիւն:
Ախ հոգնել ես 
Անդոկ,  սև մութ ամպերից,
Ոտքի է  ASALA-ն,   ցնծա
յ դու նորից: 

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՓԱՇԱՆ

ANTRANIG   PACHA

Անդրանիկ  Փաշան,  ֆէտայիներով,                                                          

Զինուած  պատրաստուած  Մօսին  զէնքերով.

Անցաւ  սար  ու  ձոր,  իւր  տասնեակներով,                                                    

Սասուն,  Խլաթ,  Վան,  դարձան  արեան  ծով:

Շրջում  անվեհեր,  փոքրիկ  խմբերով,                                                            

  Ընդդէմ  թշնամուն  կռիւ  մղելով.

Կռւում  քաջաբար,  խրոխտ  երգերով,                                                                

 Վրէժ  առ  վրէժ  Հրայր  յիշելով:

Առաւօտ  կանուխ,  երբոր  արթնացան,                                                            

  Չորս  հազար  զօրքով  պաշարուած  տեսան.

Նրանց  դէմ  երեսուն  քաջերով  միայն,                                                        

  Արձակ – համարձակ  կռուել  սկսան:

            Տուշման  սարսափած  ի փախուստ  տուած,                                                  

   Բազում  զոհեր  թողած  եւ  շատ  հրացան.

                   «Շուտ արէք»,   ասին,

                   «փախչի՛նք,   հասան

                   «Գէորգ »ն  արնահեղ

                   «Անդրանիկ  Փաշան»:

Երգ՝  Մկրօ Սարգսեան եւ ՄԱՐԱԹՈՒԿ համոյթի

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՄՈՒՇ   –   MOUSH

ՍԱՍՈՒՆ   –   SASOUN

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2

ՍԱՍՆԱՅ ՊԱՐ -2Comments are closed.