Հ Ա Հ Գ Բ – A S A L A

ASALA FLAG 2

                                                                                                     AK47

                             ՀԱՅԿԱԿԱՆ  «ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ»

                                           ՄՈՒԹ  ԾԱԼՔԵՐԸ

հնչակ-դաշնակ-բանակ (ՀԱՀԳԲ)

The dark sides of the armenian « revolution »

Les côtés sombres de la « révolution » arménienne

hntchag-tashnag – ASALA

                                                                                                Բ.ՄԱՍ

ՀԱՀԳԲ – ASALA

1975-1985թթ.: Հիմնադիր կազմը զանազան աղբիւրներու համաձայն կը նշուի բաղկացած ըլլալ, մէյ մը երկու, մէյ մը երեք, մինչեւ իսկ 6-7 անձնաւորութիւններէ: Սակայն մէկ անուն եղաւ ու մնաց հանրածանօթ (դրական – ժխտական), որն է Յակոբ Յակոբեան:

Մնացածը ներգործօն մասնակցութիւն չեն ունեցած կառոյցի հետ. այն առումով, որ մշտական ներկայութիւն չէ կայացած:

Սակայն անժխտելի է «ձախակողմեան» գաղափարակիցներու ներդրումը կառոյցը հիմնելու նպաստելուն, որոնցմէ անմիջապէս առանձնացած մնաց Յակոբ Յակոբեան:

Յակոբ Յակոբեան: Բուն անուններով՝ Պետրոս Յովհաննէսան, Մինաս Յովհաննէսեան, Յարութիւն Թաքուշեան:

Յաւելեալ ծածկանուններով՝ Միհրան Միհրանեան, Վահրամ Վահրամեան, Հանրի Թիթիզեան եւ սպանութեան օրը հարաւային Եմէնի դիւանագիտական անցագրով՝ Ապտուլ Մուհամմատ Քաշիմ (1988թ.)

Ո՞վ էր Յակոբ Յակոբեան:

Հայ մը, լոյս աշխարհ եկած Պաղտատ (Իրաք 1951թ.):

60ականներուն կը հաստատուի Պէյրութ:

70ականներուն մաս կը կազմէ Պաղեստինի Ազատագրութեան Ժողովրդային Ճակատ կազմակերպութեան – F.P.L.P.الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – յատուկ ուժերու կառոյցին՝ գոմանտօ, Արտասահմանի Յատուկ Գործողութիւններու Հրամանատարութիւն անուամբ – C.O.S.E.

Այս թեւի պատասխանատուն էր Ուատիղ Հատտատ – وديع حداد , իսկ Ժողովրդային Ճակատ կազմակերպութեան ղեկավարն էր Ճօրճ Հապաշ – جورج حبش : Երկուքն ալ քրիստոնեաներ: Սակայն յետագային արիւնարբու գործողութիւններու պատճառաւ Ճօրճ Հապաշ վերջ կու տայ Ուատիղ Հատտատի առաջնորդութեան (1976թ.):

Ուատիղ Հատտատի ստեղծած խմբաւորումը տարբեր աղբիւրներով նշուած են տարբեր անուանումներով:

Յակոբ Յակոբեան, շնորհիւ իր մարտունակ յատկութիւններուն, եւ աչքի ընկած ըլլալով պաղեստինեան այլ առաջնորդներու կողմէ, որոնց կարգին Ապու Այատ – أبو إياد Ֆադհ կազմակերպութեան հիմնադիրներէն, օգնութիւն կը ստանայ «Բանակ»ի կազմութեան համար:

Կարելի է ըսել, որ Բանակը պաղեստինեան բջջային կառոյց մը եղաւ «պահանջատէր հայոց» զանգակները հնչեցնելու:

Հետեւաբար Հ.Ա.Հ.Գ.Բ. – A.S.A.L.A «Կեանքի կոչուած», կը սկսին գործողութիւններու ալիքները:

Զարմանալիօրէն, ՈՉ ՀԱՅԿԱԿԱՆ դիմագիծ մը ինքնին կը փաստուի ՈՉ ԹՐՔԱԿԱՆ առաջին թիրախի ընտրութեամբ:

Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի – World Council of Churches (WCC) Լիբանանի գրասենեակի առաջ ռումբի զետեղմամբ (Յունուար 27, 1975թ.):

Ի՞նչ գործ ունինք մենք ԵՀԽ – WCC կեդրոնատեղիի առաջ պայթում յառաջացնելու: Երբ նախընտրաբար պիտի գնահատուէր թրքական թիրախ մը Թուրքիոյ մէջ: Ըստ Յ. Յակոբեանի, իբր Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդը – WCC հայոց հոսքը կը սաստկացնէր դէպի ամերիկաները:

Հայերը, առանց Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդի մասոնական ծրագիրներուն, շատ սիրայօժար կերպով կը գաղթէին երկրէ երկիր …:

80ականներուն՝ մի քանի տարի անց արդէն, «զինեալ պայքարը» կը ստանայ բազմաբնոյթ կերպար՝ իր որդեգրած բազմաթիրախ կրակոցներով ու պայթիւններով:

Սկզբնական կարճ ժամանակահատուածի թրքական դիւանագիտական անձնակազմի զգետնումները վերածուեցան զբօսաշրջիկութեան առնչուող հաստատութիւններէն մինչեւ հասարակական ու վաճառականական կեդրոններու դէմ ռմբահարումներու:

Կայարանի մէջ, սինեմայի մէջ, օդակայանի մէջ, օդակայանի լուացարանին մէջ, ճաշարանի լուացարանին մէջ, դատարանի առջեւ, դրամատան առջեւ, կայանատեղի, ինքնաշարժ, փողոց, սրճարան, եւյլն. Եւյլն: Ճիշտ քիւրտերու նման Թուրքիոյ մէջ:

Մեծաւ մասամբ թրքական կառոյցներէ զատ, գլխաւորաբար արեւմտեան երկիրներն էին թիրախները:

Կարճ ասած, Բանակի գործողութիւններուն տասը առ հարիւրը միայն հարուած հասցուցին թրքական դիւանագիտական անձնակազմին, իսկ մնացած տոկոսը՝ ոչ թրքական:

Յակոբ Յակոբեան՝ արտաքին աշխարհի համար օգտագործուած անուն, բայց COMBATTANT – ՄԱՐՏԻԿ = (Մուճահետ)   مجاهد   կառոյցէն ներս:

Թէ Յակոբ Յակոբեան պատմական գիտութիւնների տոքթոր փրոֆէսոր է՞ր … ՈՉ

հայոց լեզուի մասնագէտ է՞ր … ՈՉ

կը տիրապետէ՞ր հայկական պահանջատիրութեան բոլոր վերիվայրումները … ՈՉ

Բայց մինչեւ անգամ բոլոր անոնք, որոնք խտացուցին Բանակի շարքերը, դարձեալ չէին տիրապետէր հայոց վերաբերող լեզուական ու պատմական բոլոր տուեալները:

Ո՞վ ըսաւ, որ մնացած խմբակցութիւններու («կուսակցութիւններու» ???) շարքայինները կը տիրապետէին ամէն ինչին …:

Արաբախօս՝ Իրաքեան, բայց ի մասնաւորի Պաղեստինեան, Յակոբ Յակոբեան հասկնալի պատճառներով չէր դրծուած հայերէնախօսութեամբ:

Այսօր մինչեւ անգամ Հայաստան ծնած ու մեծացած հայորդիներ չեն տիրապետէր հայոց լեզուին ամէնայն զտութեամբ:

Իսկ Հայաստանէ դուրս բոլոր երեխաները, որոնք կը հաճախեն նոյնիսկ «հայկական վարժարան», դարձեալ հայախօսներ չէն. Անոնք նոյնիսկ դպրոցի բակին մէջ կը խօսին ու կը խաղան օտար լեզուով, նաեւ դպրոցէն դուրս կը զրուցակցին օտար լեզուով …:

Յակոբ Յակոբեանի միջոցաւ իրականացուցին սակայն այն, ինչ որ չէր յաջողուած ոչ մէկ հնչակ – դաշնակ գործակալներու կողմէ հիսուն տարիէ աւելի:

Ընդհակառակը, 60-ականներուն յայտնաբերուեցաւ դաշնակ լրտեսական ցանց մը – réseau d’espionage արեւմտեան կայսերական գաղտնի սպասարկութեանց եւ Իսրայէլի հաշուոյն՝ գործունէութեան հիմքը – base d’opération ունենալով Սուրիան:

Այս իսկ պատճառաւ մօտ տասնեակ մը տարի արգելանքի – interdiction տակ էր:

Այսինքն այս դաշնակ գործակալութիւնը նոյնիսկ տեղահանութենէ ետք հիւրընկալ պետութեանց մարդասիրութիւնը չարաշահած է, եւ իշխանութեան քթին տակ լրտեսած են ի նպաստ հակադիր տէրութեանց:

Ճիշտ ինչպէս որ կատարուած էր ռուսական կայսրութեանց գիրկը նստելով մօրուքը փետելով, երբ ծնունդ առած անոնց ծոցին մէջ, սկսան Narodnaya Volya –ական գործունէութիւններ ծաւալել ընդդէմ ձարական իշխանութեանց:

Անոնք նոյնիսկ արաբական կուսակցութիւններու ընդմէջ խափանարարութիւններ յառաջացնելու համար օգտագործուած են, բնականաբար կաշառուած լրտեսական աշխատանքային պայմանադրութեանց բերումով: Այդպէս  են  վկայութիւնները  (1935թ.):

«Բանակ»ի  կառուցուածքը

The  structure  of  the  «Army»

Արեւմտեան որոշ ռազմագիտական ուսումնասիրութեանց հիմնարկներ ՀԱՀԳԲ–ASALA կը կապեն դաշնակ խմբակցութեան, իբր անոնցմէ պառակտուած կառոյց:

Այս  վարկածը  իրականութեան  անհաղորդ  տեսութիւն  մըն  է:

Այս մեծ սուտը հնարուած է դաշնակ գործակալութեան կողմէ, իրենց վարկի պահպանման համար:

Բայց այստեղ կը բացայայտուի մէկ այլ իրողութիւն, այն, որ դաշնակ գործակալութիւնը իր հնարած «ցեղասպանութեան» չգիտեմ ինչիս «գոմանտօները» անմիջապէս կեանքի կոչեց շնորհիւ իրեն ծառայող գործակալներու փոխանցած տեղեկութիւններուն, որոնց միջոցաւ շուտով ունեցան ԲԱՆԱԿԻ ստեղծման գաղտնիքները:

ՀԱՀԳԲ – ASALA հետզհետէ փաստուեցաւ ըլլալ չարաշահուած կառոյց, զինք կերակրող, ապահովող ու հովանաւորող կազմակերպութիւններու եւ պետութիւններու կողմէ: Ասիկա ստոյգ է: Այդ ուժերը սովորաբար ձախակողմեան, յառաջդիմական կառոյցներն էին, զորս մինչեւ անգամ կ՛ուղղէին գործողութիւնները:

Սովետական, Սուրիական, Լիպիական, Պաղեստինեան, եւ այլք: Պայքարի ոճը հետզհետէ փաստեց հայկական հարցին ի վնաս իր բնոյթը:

Բնականաբար այդպէս ալ պիտի ըլլար, որովհետեւ Պաղեստինեան կազմակերպութենէն «հայկական հարցի» մէջ յարութիւն առած Յարութիւն Թաքուշեանը (Յակոբ Յակոբեան), չունենալով ո՛չ գործողութեան հենակէտ – base d’opération,  ո’չ իսկ մարզադաշտ – terrain d’entrainement, պիտի հենէր իրեն մուճահետ դարձնող Պաղեստինեան կառոյցներուն, որպէսզի բանակավարութեան – logistics կարելիութիւնները տրամադրուէին:

ՀԱՀԳԲ – ASALA,  զուտ,  մաքրազտուած  ՀԱՅԿԱԿԱՆ  ԲԱՆԱԿ  ՉԷՐ:

Ինչո՞ւ, որովհետեւ մի քանի պարբերութիւն վերեւը նշուած պայթումները (օդակայան, կայարան, սրճարան, ճաշարան, զուգարան …), զորս իրագործուեցան երբեմն շատ սեղմուած օրերու ընթացքին, գլուխ հանեցին գործակալական թաքուն այլ կառոյցներ, հոսանքներ, որոնք ASALA անուան օգտագործմամբ եւ «համաձայնութեամբ» կ՛իրականացնէին յետին վճռորոշ նպատակներ:

Ասիկա պետական ու կազմակերպական գաղտնի ծառայութիւններու մասնայատուկ ռազմավարութեանց – minor tactics  մաս կը կազմեն, եւ որոնցմէ անգիտակ է հայ հաւ զանգուածը:

Գլխաւոր յաւելեալ փաստարկ մը եւս կը հաւաստէ այս իրականութիւնը:

Այդ բոլոր ժամանակաշրջանին, իսկական կազմակերպական կառուցուածք ո՛չ իբրեւ այդպիսին, ո՛չ իսկ բանակային առումով գոյութիւն չունէր: Այդքան համատարած կերպով ռմբահարումներ պատճառելու կազմ ու պատրաստ հայ «մարտիկներ» չկային: Երբեւէ գոյութիւն չեն ունեցած:

ՀԱՀԳԲ – ASALA ներկայացնող բոլոր պատկերները վերստին նայեցէք, եւ անպայմանօրէն ձեր աչքի առաջ պիտի յայտնուին հարաւային ամերիկայի  թմրամագսանենգի – n a r c o t r a f f i c s  զինեալները, բայց ոչ հայկական «յեղափոխական» մարտիկները:

Մտաբերեցէ՛ք նաեւ հայ ֆէտայիներու ինչ որ չափով նրբանկատ պատրաստուածութեամբ՝ զինուած նկարահանումները:  Ո՛չ մի կերպ առնչութիւն չկայ  ASALA  կոչուած զինեալներու հետ:

ASALA  ներկայացնող բոլոր այլանդակ եւ անկազմակերպ պատկերները իրենց հրոսակային նմուշներով եւ 5- 10-ը զինեալներով, չեն կրնար համոզել Բանակային գոյութիւն մը:

Նկատի առէ՛ք քիւրտերու բանակային կազմուածութեամբ պատկերները, նոյնիսկ Սուրիոյ տագնապէն առաջ:

« Դհոլին  ձայնը  հեռուէն  անուշ  կու գայ » …

Անդամագրութիւն – membership

Այս «հեռուէն» եկող «դհոլին անուշ ձայնը» պատճառ հանդիսացաւ, որ պարկեշտ ու անպարկեշտ դաշնակցականներ, նոյնիսկ մարտականներ, վտարուածներ ու անբարունակներ, մուտք գործեն «Բանակ»:

Պէտք չէ զանցառել հնչակներն ու համայնավարները (նոյնիսկ արաբական համայնավար կուսակցութենէ «հայեր»), որոնք սկիզբէն աշխոյժ էին, մանաւանդ, որ գլխաւորաբար անոնցմով կազմուած էր: Չմոռանալ Բանակի Մարքսիստ թեքուածութիւնը, որ նորութիւն չբերաւ, քանզի նախկին խմբակցութիւնները (հնչակ-դաշնակ) նոյն զուռնան կը չալէին օր սկիզբէն:

Մուտք գործելու խողովակները յստակ էին. Որեւէ մէկը «գործողութիւններէն» հրապուրուած կը սկսէր հետաքրքրուիլ իրենց «շրջանին» մէջ, իմանալու եթէ որեւէ կապեր կա՞ն «Բանակ» ընդունուելու: Այդպիսին շուտուվ կը յայտնուէր, ու կ՛ուղղորդուէր համապատասխան «ծալքերով» մինչեւ որ կապ հաստատուէր «կեդրոնի» հետ:

Թէեւ «գաղտնի», բայց շուտով կանանչ թիւ մը հրապարակուեցաւ շնորհիւ ռատիոկայանի հաղորդումներուն՝ «Լիբանանահայութեան Ձայն», որով հեռաձայնային զանգեր վխտացին թեկնածուներու կողմէ (1981թ.):

Ասիկա կանանչ լոյս տուաւ դաշնակ զէյիմիذعيم կողմէ ղրկուած «մէկու» մը դիւրաւ ներթափանցելուն՝ ստուգելու, ապա սպաննելու որոշուած «անձի» մը: Դաշնակ զէյիմըذعيم  յետագային սպաննուեցաւ:

Սպանութեան թիրախ գործիչը կրցած էր զգուշացնել Մուճահետին:

«Կեդրոն» մուտք գործելով նորեկը կ՛ամբողջացնէ արձանագրութեան կտրոն մը, որու վերջաւորութեան պէտք էր ընտրէր իր նախընտրած «ծածկանունը»:

Հակառակ պարագային կը նշանակուէր միայն արաբական անուն մը: Պատճառը յստակ է: Բանակի մնայուն անդամները արեւմտեան Պէյրութի մէջ կը շրջաքայէին ընդհանրապէս Պաղեստինեան Ֆադհ կազմակերպութեան անձնաթուղթերով:

Օրինակ՝  Մոնթէ Մելքոնեանի պաղեստինեան անունն էր Ապու Սնտի :

Մարզումներ

Բանակի մարզումները երբեւէ կապ կապակցութիւն չունէին դաշնակ «մարտական» սկաուտական մարզումներու հետ, որովհետեւ ծրագիրը պաղեստինեան էր:  Իսկ եթէ Պաղեստինեան, ուրեմն Սովետական:

Բուն յանցանքը կը վերագրուի անկախ Հայրենիք չունենալուն, որտեղ բնականաբար պիտի կատարուէին մարզումներ՝ Բանակի վայել:

Բայց այսօրուայ դրութեամբ այս երազն անգամ ի դերեւ կ՛ելլէ, երբ կ՛իմանանք ՀԱՅՈՑ ՎԱՀԱՆ տղոց ձեռբակալութիւնները Հայաստան կոչուած երկրում. Այնպիսի տղաք, որոնք Քէսապի ազատագրութեան համար իրենց անհատական ուժերը ինչ չափով որ պէտք էր ներդրեցին իրենց կարողականութեան սահմաններու ներքոյ՝ Քէսապի հայոց ազատագրական մարտին նպաստելու:

Բան մը, որ ՈՉ ՄԷԿ «աւանդական կուսակցութիւն» չկարողացաւ իրականացնել:

Տե՛ս    http://www.maratoug.com/archives/1529

Բայց Բանակի զինավարժութեան պաղեստինեան թոյլտուութիւնները այնքան ալ որակեալ արտացոլում չունեցան գործողութիւններու իրականացման առումով, որով անհատական բացթողումները իրենց կնիքը զարկին:

Օրինակներ.

Ա-  3 հոկտեմբեր 1980թ. Ժընեւ.

Ալեք Ենիգոմշեան, սխալ ձեռնավարութեան պատճառաւ պանթոկին մէջ պատրաստած ռումբի հրապատիճը – capsule  պայթելով կը կորսնցնէ իր ձախ ձեռքն ու տեսողութիւնը:

Հրապատիճը ինքնին պատրաստուած է ելեկտրական թելերով, որու անփոյթ ձեռնավարութիւնը կը յառաջացնէ աղիտալի պայթիւն:

Ռումբի պատրաստութեան առաջնակարգ սկզբունքն է՝

ԱՌԱՋԻՆ  ՍԽԱԼԸ  ՎԵՐՋԻՆ  ՍԽԱԼՆ  Է:

Նոյնպիսի սխալ ձեռնավարութեան պատճառաւ կեանքը կորսնցուց Լիբանանէն ուղարկուած Փիեռ Կիւլիւմեան, Ալֆորվիլի մէջ, Ֆրանսա:

Բ-  9 յունիս 1981թ. Ժընեւ.

Մարտիրոս Ժամկոչեան ջահելը Թուրք դիւանագիտական խորհրդականի զգետնումը կատարելէ ետք, դեսպանատան շուրջը պտտելով եկաւ նոյն կէտին ուր կատարած էր գործը, որով շուտով ձեռբակալուեցաւ …:

Գ-  25 հոկտեմբեր 1981թ. Հռովմ.

Մոնթէ Մելքոնեան կը ձախողի զգետնելու Հռովմի թրքական դեսպանատան 2րդ քարտուղարը:

Թուրք քարտուղարը նկատելով իր կասկածելի շարժումները, անմիջապէս կը հակադարձէ ատրճանակով, որով Մոնթէն կը վիրաւորուի ձեռքէն:

Մոնթէ  Մելքոնեան – Գործակալ

Monte  MelkonianAgent

Ասոր առաջին յայտնաբերումը տեղի ունեցաւ իր «յեղափոխաշունջ» ելոյթով՝ Պուրճ Համմուտի դաշնակներու «Սարդարապատ ակումբ» կեդրոնի կից՝ Սոֆիա Յակոբեան վարժարանի սրահին մէջ կազմակերպուած «ազատ բեմ» որակուած ելոյթին (1980թ.):

Այդտեղ, «ես եմ» ըսող դաշնակ մտաւորականը չկարողացաւ նմանօրինակ ոգեւորութեամբ շաքալներու հաւաքածօն խանդավարել այնպէս ինչպէս ամերիկայէն ուղարկուած յանկարծակի «պաշտպան հայրենեաց»՝  Մոնթէ Մելքոնեան:

Ելոյթը անկասկած անգլերէնով, եւ ամէն երկու-երեք արտասանուած բառերուն, ախմախ ու խարխափած դաշնակ ներկայութիւնը ամէնայն խանդավարութեամբ կը թնթացնէին սրահը իրենց ծաբողջիւններով:

Այդ օրը, 100 տեսակ Հայաստաններ ազատագրուեցան:

Շատ չանցած, գործակալը յայտնուեցաւ, ներողութիւն, ուղարկուեցաւ զանազան պահակային դիրքեր այցելելու, եւ կը նկարուէր jean’s տաբատներով դաշնակ զինեալներու հետ, ինք ալ իր jean’s տաբատով, զոր մինչեւ օրս կ՛օգտագործուի իբրեւ «Լիբանանի քաղաքացիական կռիւներուն մասնակցած՝  Մոնթէ Մելքոնեան» …:

Մինչեւ Լիբանան յայտնուիլը, ներողութիւն, ուղարկուիլը, ան «այցելած» էր Իրան (հայկական շրջաններ, յատկապէս Թաւրիզ), Աֆղանիստան, ու մինչեւ անգամ չնշուած Վիեթնամը, անկախաբար «մշակութային» այցելութեամբ՝ դէպի Ճափօն:

Լիբանանի քաղաքացիական կռիւներու օրերուն ազատօրէն սլքտալ դաշնակ հրոսակախումբերու յետոյքներու ներքոյ, մինչեւ Այնճար, կը նշանակէր դաշնակ գործակալութեան հովանաւորութիւնը վայելել:

Եթէ իր կողմէ սպառնացած վտանգը իսկապէս նշմարելի ըլլար, արդէն այդ առումով ահաբեկչութեան մասնագէտ դաշնակ խմբաւորումը ըստ այնմ պիտի օգտագործէր իր լուծին տակ գտնուող որսաշուներու ասպականի մը, որպէսզի հրապարակէն վերացնէին անոր, որովհետեւ հասաւ մինչեւ իրենց քթին տակ՝ Այնճարի մէջ:

Շատ չանցած, գործակալը յայտնուեցաւ, ներողութիւն, ուղարկուեցաւ «Բանակ»: Ամերիկայի, Գալիֆորնիաներէն որոշ երկրներ այցելելէ ուղարկուելէ ետք, մարդը հազիւ ոտք դրած Լիբանան, արդէն շուտով «Բանակ» մուտք գործելու խողովակները գտած ըլլալով դարձաւ «Բանակի» անդամ:

Շատ չանցած, յայտնուած, ներողութիւն, ուղարկուած գործակալը լրատուական շահադէտ աղբիւրներու կողմէ որակուեցաւ  «Բանակի թիւ 2»  անձնաւորութիւնը:

Յաւելեալ  սուտեր – additional  lies

Շինծու  կենսագրական – artificial  biographical

– «20 տարեկանին ստացած է Ասիոյ պատմութեան եւ հնագիտութեան մագիստրոս» …

Ս Ո Ւ Տ

Ամերիկայի մէջ նոյնիսկ այդ տարիներուն (1970ականներուն), մագիստրոսը – master 25-էն 29 տարիքի ուսման մակարդակ էր:

– «կը տիրապետէր 8 լեզուներու …»:

Ս Ո Ւ Տ

Մոնթէ Մելքոնեան հայերէնն անգամ կը խօսէր ջարդուած, փշրուած լեզուով: Մնացած լեզուներուն ո՛չ մէկ կերպ «տիրապետելու» ընդունակութիւն ունէր: Մանաւանդ Արաբերէն, Պարսկերէն «տիրապետուած» խօսակցութեան համար մարդ պէտք էր ապրած ըլլար այդ տարածքներու մէջ: Իսկ սպաներէն, իտալերէն, ֆրանսերէն, ճափոներէն լեզուները ե՞րբ հասցուց սորվիլ, եւ ե՞րբ կատարեց խօսելավարժութիւններ:

«Օքսֆորտ համալսարանի 1977-1978 ուսման տարեշրջանի համար կ՛արձանագրուի …»

Հարցում

Ամերիկայի մէջ համալսարաններու պակա՞ս կար … ???.

«Այդտեղ կը հանդիպի Լիբանանէն հայ ուսանողներու …»

Յանկարծ կ՛ազդուի հայկական գաղութային հարցով …:

Հարցում

«Լոսի» եւ Գալիֆորնիոյ մէջ հայ ուսանողներու պակա՞ս կար … ???

Ամերիկայի մէջ լրատուական ցանցի պակա՞ս կար … ???.

Հազիւ արձանագրուած համալսարանական ուսման, արդէն կը յայտնուի Լիբանան … Իրաններէն, Աֆղանիստաններէն, Վիեթնամներէն ու Ճափօնեաներէն յետոյ … (1980թ.):

– «Շուտով դարձաւ բանակի թիւ 2 անձնաւորութիւն մը» …

Ս Ո Ւ Տ

Մուճահետի համար կարիք չկար «թիւ 2» անձնաւորութեան: Ան պարզապէս կ՛օգտագործուէր մամլոյ ասուլիսներուն անգլերէնով ընթերցելու, թարգմանելու ինչ որ լրատուութիւն կամ յայտարարութիւն:

Ո՛չ մէկ հաղորդագրութիւն սփռուած էր զինք ներկայացնելու իբրեւ այդպիսին: Նոյնիսկ Ալեք Ենիգոմշեանի համար չկան նման որոշումներ:

– «Ան կարգ մը գործողութիւններ կազմակերպած է …»

Ս Ո Ւ Տ

Մոնթէ Մելքոնեան կը ձախողի զգետնելու Հռովմի թրքական դեսպանատան 2րդ քարտուղարը (25 Հոկտեմբեր 1981թ.):

Թրքական դիւանագիտական անձնակազմը սկսած էին զինուած երթեւեկել՝ դիմադրելու իրենց սպառնացող որեւէ ահաբեկչական ակտի:

Թուրք քարտուղարը նկատելով իր կասկածելի շարժումները, անմիջապէս կը հակադարձէ ատրճանակով, որով Մոնթէն կը վիրաւորուի ձախ ձեռքէն:  

11 Նոյեմբեր 1981թ. Օրլի օդակայանին մէջ կը ձերբակալուի Կիպրական կեղծ անցագրով, անունը՝ Տիմիթրիու Ճիօրճիու – Dimitriu Giorgiu.

Ստուգումները կը փաստեն, որ անցագրի թիւերու շարքը նոյնն էին ինչ որ էին հրէական սինակոկի առաջ նետուած ռումբի հեղինակի դարձեալ կիպրական անցագրի թիւերը (1980թ.):  

Հասկնալի է հետեւեալը:  Օտար  պետական / գործակալութեանց  միջոցաւ  տրամադրուած  անցագիրը կը կրէր  նոյն  թիւերը,  ինչ  որ  էին  Սինակոկի  դէմ  կատարուած  գործողութեան  «հեղինակին» տրամադրուած  անցագրի  թիւերը … :

Կը սկսին մէկ քանի ոչ թրքական հաստատութիւններու դէմ պայթումներ զինք ազատ արձակելու պարտադրումով, որոնց դէմ ո՛չ մէկ դժգոհանք արտայայտեց ինք՝ Մոնթէ Մելքոնեան:

Հակառակ զայս, դարձեալ Յակոբ Յակոբեանի կողմէ հրահանգուած այլ պայթումներ ու գործողութիւններ, բուռն քննադատութեան ալիք ստեղծեցին Մոնթէի կողմէ:

9 Դեկտեմբերին (1981թ.), հազիւ մէկ ամիս անց, Ֆրանսական գործակալները զինք ազատ արձակելու հրաման կը ստանան. Այդ օրուընէ շուտով Լիբանան վերադառնալով կը սկսի ազատ օդ շնչել:

Մինչեւ իր երկրորդ «ձեռբակալութիւնը», աւելի ճիշտ «բանակը» քանդելու իր հրամանի գործադրութենէն առաջ, յեղափոխական համագործակցութեան ի սէր մի քանի տղաք կը յայտնուին Լիբանանի հարաւը՝ Նապադիէ, ուրկէ մէկ քանի քլմթ. անդին ճակատային դիրքերով պահպանեցին պաղեստինեան պահակակէտեր, ընդդէմ Իսրայէլեան բանակին: Հոն էին բնականաբար Մոնթէն, ու յետագայի քարոզչական Վան գործողութեան տղոցմէ՝ Վազգէն եւ Անդօ: (Վան գործողութիւն՝ 24 սեպտեմբեր 1981թ.),

Այդ դիրքերը կը լքուին, Մուճահետի եւ պաղեստինեան ղեկավար դասի միջեւ թշնամացած յարաբերութեանց հետեւանքով:

1982թ. Յունիս ամսուայ սկիզբէն Իսրայէլեան բանակի ներխուժումը Լիբանանի հարաւէն, հասնելով մինչեւ մայրաքաղաք Պէյրութ, կը նպաստէ «Գաղտնի բանակի» որոշակի փլուզման:

Լիբանանի հարաւային Սայտա քաղաքի լեռնային շրջանի բանակավայրը կը լքուի, նոր մը տրամադրուելով Պեքաայի մէջ:

Սայտայի վերեւը գտնուող այդ բանակավայրը առանց Իսրայէլեան ներխուժման իսկ, պիտի ոչնչացուէր շատ հաւանաբար պաղեստինցիներու կողմէ, տրուած ըլլալով, որ վարկաբեկիչ վերաբերմունքները սկսած էին սաստկանալ պաղեստինեան պատասխանատուներու կողմէ:

1983թ. Յուլիս 15, Օրլի օդակայանի ահաբեկչութիւնը յարմար առիթը կը նկատուի, որպէսզի Մոնթէ Մելքոնեան սկսի պառակտման խարդաւանանքը:

Օրլի ահաբեկչութիւն: Պուրճ Համմուտի մէջ պարապ սարապ պտտող մէկու մը միջոցաւ կատարուած՝ անուն-մականուն Վարուժան Կարապետեան: Այսօր, Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, ընկերական ու հասարակական նեխած օդը կը շնչէ, իբրեւ «ազգային հերոս» …:

Օրլի օդակայանի ահաբեկչական պայթիւնը նպատակադրուած էր թռիչքի պահուն, սակայն հապաղումի պատճառաւ կը պայթի ճամբորդներու արձանագրութեան կէտին:

Հակառակ ձկեանս բանտարկութեան դատապարտման, 17 տարի ետք Ֆրանսական գործակալութիւնը կարկանդակի տուփով զինք կը նուիրէն Հայաստանի իշխանութեանց (2001թ.):

Կարկանդակի տուփերով նմանօրինակ նուիրատուութիւնները, զորս տեղի ունեցան նաեւ Մարտիրոս Ժամկոչեանի (Ժընեւէն) եւ Վան գործողութեան մնացորդացի պարագային, հենց Արցախեան, ներողութիւն, Ղարաբաղեան պատերազմին՝ բնականաբար հաշուարկուած խաղեր էին Ֆրանսական կայսրութեան կողմէ, եւ ձրի չէին: Այդպիսով «հայկական պետականութիւնը»  մտնելու էր  Եւրոպական Միութեան  Կայսրութեան վարտիքին մէջ:

Վարուժան Կարապետեան Հայաստանեան նեխած օդի տակ յետոյ հարցազրոյցի բերումով կը յայտնէ ՄԵԾ ՍՈՒՏ, իբր թէ օդը պայթելու նպատակը կը վերաբերէր թուրք դիւանագէտներու եւ հրամանատարներու ճամբորդութեան, որոնք պիտի գտնուէին նոյն օդանաւին մէջ … ???.

Արդիւնքը եղած էր այն, որ 8 սպաննուածներէն երկուքը թուրք քաղաքացիներ էին, իսկ մնացած 55-63 վիրաւորուածներու մէջ հազիւ թէ ըլլային մեծամասնութեամբ թուրքեր:

Խորքին մէջ Օրլիի ահաբեկչութիւնը ծառայական գործողութիւն էր Սուրիական իշխանութեանց հաշուոյն, բողոքելու Ֆրանսական զինուորական ներկայութեան դէմ՝ Լիբանանի մէջ:

Այս կապակցութեամբ, երկու ամիս ետք՝ 23 հոկտեմբեր 1983թ., Լիբանանի մէջ ականահարուած «բեռնատարներու» պայթումներով սպաննուեցան 256 ամերիկացի, ու 58 ֆրանսացի զինուորներ՝ «Իսլամական Ճիհատի» կողմէ:

Օրլիի ահաբեկչութիւնը գլխաւոր պատրուակը համարուեցաւ Մոնթէ Մելքոնեանի համար՝ բացայայտօրէն աշխուժացնելու խորտակման ընթացքը: Արդէն իրեն յարած կարգ մը հասարակ երեւոյթներ, կը սկսի իրարսպանութեանց ալիք մը:

Առաջին զոհերը կ՛ըլլան մշտական գործունեայ համեստ տղաք՝ Խաչիկ Հաւարեան (Ապու Մահմուտ) եւ Վիքէն Այվազեան (Ժան Լուլու): Երկուքն ալ կը սպաննուին կռնակէն: 15 եւ 16 Յուլիս 1983թ.:

Մարդասպանութիւնները կը կատարուին Մոնթէի գործակից, անգլիացի գործակալ, շաքալ լակոտի կողմէ՝ Դաւիթ Դաւիթեան (տէրուիշ):

Բարեբախտաբար յաւելեալ սպանդին առաջքը շուտով կ՛առնուի, եւ մէկիկ մէկիկ կը սատկին:

Մոնթէն այդ օրերուն կը փախցուի անգամ մը եւս պատսպարան Ֆրանսա …:  ԿԵԱՆՔԻ  ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԵԱՆ  ԳՆՈՎ:

1985թ. Նոյեմբեր ամսուն Ֆրանսայի մէջ կը ձերբակալուի, ներողութիւն, կը պահպանուի, իսկ 1986թ. Դեկտեմբեր ամսուն 6 տարուայ բանտարկութեան կը դատապարտուի, ներողութիւն կը պաշտպանուի, որոնցմէ երկուքը յապաղումով avec sursis.

Սակայն 1989թ. Արդէն երեք տարի ետք Ֆրանսայի գործակալութիւնը կատարելով իրենց հասցուած հրամանը՝ ազատ կ՛արձակեն զինք, ուրկէ կը սաւառնի դէպի Հարաւային Եմէն, յետոյ կը սաւառնի դէպի արեւելեան Եւրոպայ, յետոյ կը սաւառնի դէպի արեւելեան Հայաստան, յետոյ կը սաւառնի դէպի Արցախ …….. :

Հիմա  «մութ  ծալքերը»  հետեւեալներն  են:

Նկատի ունենանք Օրլիի ահաբեկչութիւնը (15 յուլիս 1983թ.):

15 յուլիս 1983թ. Օրլիի ահաբեկչութիւնը սեպենք թէ ծառայեց Մոնթէ Մելքոնեանին, ի գործ դնելու իրեն հասցուած հրահանգը՝ Բանակը կործանելու:

7 օգոստոս 1982թ. Կարին գործողութեամբ, Յակոբ Յակոբեան իր հրամանագրով արդէն ուզած էր փաստել հարուածելու Թուրքիոյ սրտին, որով Զոհրապ Եագուպեանի եւ Լեւոն Էքմէքճեանի միջոցաւ իրականացաւ անձնասպանական գործողութիւնը:  Լեւոն Էքմէքճեանի ընտրութիւնը վերջին վայրկեանի հրմշտուք մըն էր, որով իրմէ առաջ նշանակուածը կը  «զլանայ»:

Մոնթէ Մելքոնեան շան սատակի նկրտումները պատճառ հանդիսացած են, որ աւելի ուժգին գործողութիւն մը ձախողած է, որովհետեւ յաջողած էր իր տակը պահել որոշ ուղեկորոյս համակիրներ:

Այսինքն Կարին գործողութեան փոխարէն տեղի պիտի ունենար այլ խմբակային անձնասպանական գոմանտօյի մակարդակի գործողութիւն մը, որով խափանած է ինք՝  Մոնթէ Մելքոնեան:

15 յուլիս 1983թ. Օրլիի ահաբեկչութենէն ետք Ինչո՞ւ պաշտօնէութեան կազմի սպանութիւնները սկսան … ???.

15 յուլիս 1983թ. Օրլիի ահաբեկչութենէն ետք պաշտօնէութեան կազմի սպանութիւններէն ետք Ի՞նչպէս Մոնթէ Մելքոնեան յաջողեցաւ հասնիլ Ամերիկայի հրամանակատար Ֆրանսա, այսինքն սիոնիզմի ծառայ պետութիւն, Ֆրանսա ???.

Մոնթէ Մելքոնեան հակառակաբար առաջին արգելափակման (նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1981թ.), ի՞նչպէս յաջողեցաւ անգամ մը եւս մուտք գործել Ամերիկայի ծառայ՝ Ֆրանսա ???.

Մոնթէ Մելքոնեան որո՞ւ անցագրով յաջողեցաւ հասցուիլ Ֆրանսա:

Բանակ ընդունման պայմաններէն էին, ինքնութեան փաստաթուղթերը տրամադրել Կեդրոն: Ո՞վ վերադարձուց իր փաստաթուղթերը՝ հրահրած սպանութիւններէն ետք, որպէսզի վերադարնար Ֆրանսա: Որո՞ւ անցագրով հասաւ Ֆրանսա: 

Այդ օրերուն, Փարիզեցի միասեռականի մը հետ գլուխ գլխի, Ալեք Ենիգոմշեանն ալ դնելով իրենց ծոցը, կը նպատակադրեն հիմնել անջատողական մի շարժում,  ASALA  անուան գողութեամբ:  «ASALA mvt révolutionnaire – ՀԱՀԳԲ յեղափոխական շարժում» …:

28 ապրիլ 1988թ. Յակոբ Յակոբեան կը սպաննուի:

Ինչո՞ւ Մոնթէ Մելքոնեան ազատ կ՛արձակուի 1989 թուին:  ՈՐՈՎ  ԿԵԱՆՔԻՆ  ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ  ՎՏԱՆԳ  ՉԿԱՐ  ԱՅԼԵՒՍ:

Ի՞նչ գործ ունէր Մոնթէ Մելքոնեան հարաւային Եմէն:

Հայկական ի՞նչ գաղութ կար հարաւային Եմէն:

Ո՞րտեղ հիւրընկալուեցաւ:

Նկատի ունենալ սակայն 1989-1990 պաղ պատերազմի աւարտը եւ Սովետական կայսրութեան «փլուզումը» ու Եմէնի շահաբաժինը անկլօ-ամերիկեան կայսրութեան համար:

Ի՞նչ գործ ունէր Մոնթէ Մելքոնեան արեւելեան Եւրոպայ:

Հայկական ո՞ր գաղութի գիրկը:

Ո՞րտեղ հիւրընկալուեցաւ:

Նկատի ունենալ սակայն 90ականներու սկիզբի Եուկոսլավիոյ մասնատումը:

Ի՞նչ անցագրերով հասցուցին Մոնթէ Մելքոնեանին այդ հարաւային Եմէնն ու արեւելեան Եւրոպաները …: Որո՞նց փողերով:

Յետոյ երբ Հայաստանեան տագնապը կը սկսի, այս անգամ հոն ծառայելու կ՛ուղարկուի:

Ի՞նչ փողերով հասաւ արեւելեան Հայաստան:

Բանտէն ելլելէ ետք ինչո՞ւ չվերադարձաւ ամերիկա իր ընտանիքին մօտ: Կանանչ լոյս վառած էին, վերադառնալով ազատօրէն շրջագայելու թոյլտուութեամբ:

Ինչո՞ւ իր ընտանեկան պարագաները մշտական ստուգումներու, քննարկումներու եւ հարցապնդումներու չենթարկուեցան … FBIի կողմէ …:

Ինչուներու շարանը կարելի է երկարել:

Ամենահետաքրքրականը կարճ կտրուկ հետեւեալն է.

Բաւականին «մութ ծալքեր» կան, որոնց հանգուցալուծման կերպերը բարդ չեն:

Մոնթէ Մելքոնեան ընտելացած էր որոշ առումով թեթեւ, միջին եւ ծանր գնդացիրներու գործածութեան մանրամասնութիւններով:

Ո՞ւրկէ այդ գիտելիքները:

Համացանցային կարելիութիւններ չկային այդ ժամանակ, որ մարդ մտածեր, ըսելով, որ հաւանաբար գիշեր-ցորեկ իրար խառնելով՝ «օքսֆորտ ուսման տարին», գլուխ հանեց ընկալելու այդ պաշարը: Ոչ ալ Գալիֆորնիոյ գրադարանները վազվզելով զինավարժական հրատարակութիւնները կլլեց:

Վերջապէս, Մոնթէ Մելքոնեան շատ հաւանաբար բանտային ազատութեան օրերուն սկսած էր «իր յուշերը» խմբագրել, որով այդ բանտական-ազատական օրերէն անմիջապէս ետք ցրուեց «հատորը» աջ ու ձախ: Հեղինակած «յուշերը» անգլերէնով որակած էր «The Reality». Եւ այդտեղ իր ճաշակին համապատասխան բազմապատկած էր էջերը, ոտնահարելով իր ինքնութիւնը պարզողները, ու պանծացնելով իր աշիրէթական շնագայլերը:

Զարմանալի է նաեւ այն, որ բաւականին անուն մականուններու նշումներ կան, որոնց մասին տեղեկացած պիտի ըլլար այլ խողովակներով:

Բանակի մէջ իսկական անուններով որեւէ հաղորդակցութիւն գոյութիւն չունէր, բոլորն ալ ծածկանուններ ունէին:

Տեղեկագիտական համակարգ – système informatique գոյութիւն չունէր, որպէսզի համակարգչային բանագողութիւն – piratage informatique կատարուած ըլլար:

Բանակի կործանման նպաստեցին ամերիկայէն ուղարկուած նախ եւ առաջ այս Lawrence of Armenia գործակալ Մոնթէն, ապա այլ գործակալներ: Իսկ բոլորի աղն ու պղպեղը եղաւ հայ դաւաճանական դաշնակցութիւնը:

Հայ մասոնական դաշնակցութիւնը, մասոն Արաֆաթի Պաղեստինի Ազատագրութեան Կազմակերպութեան նման – PLO, գաղտնի սպասարկութեանց տրամադրեց Բանակի անդամներու ստոյգ կամ անստոյգ ինքնութիւնները:

PLO ն գիտցած չգիտցածը փոխանցեց Ֆրանսական գործակալութեանց, իսկ ՀՅԴ -ն տրամադրեց Լիբանանի երկրորդ գրասենեակին – Deuxième Bureau (գաղտնի սպասարկութիւն) ու Interpolին:

Հիմա կրնա՞ք հասկնալ թէ ինչո՞ւ  Եասէր Արաֆաթ  Ֆրանսա բերուեցաւ  ուր  «խաղաղօրէն  հոգին փչեց» …:

Այսօր, Lawrence of Armenia – Մոնթէ Մելքոնեան, հայ ամբոխային տրամաբանութեան կողմէ դարձուած է «ղարաբաղեան ազատամարտի հրամանատար» …

«Ղարաբաղեան  ազատամարտ» ???

Արցախեան, ներողութիւն, հասկանալի ոճով խօսիմ, «ղարաբաղեան ազատամարտ», Արցախեան, «ղարաբաղեան հերոսամարտ», Արցախեան, «ղարաբաղեան ազատագրական կռիւ», «մարտ», «պատերազմ», «յաղթարշաւ», ինչ որ կ՛ուզէք, այդպիսին գոյութիւն չէր ունենար, եթէ laissez-passerԹՈՅԼՏՈՒՈՒԹԻՒՆ  չգոյանար  ՌՈՒՍԱՑ  ԿԱՅՍՐՈՒԹԵՆԷՆ:

Յատկանշական է այդ օրերու յառաջացած պատերազմներուն Ռուսաստանի ակտիւ միջամտութիւն ունենալու անկարողութիւնը, որ շատ հաւանաբար տարբերօրէն պայմանաւորելու էր անոնց յետագայ զարգացումները, քան ինչ որ տեղի ունեցաւ:

Խօսքը կը վերաբերի նախկին Եուկոսլավիոյ եւ Արցախի:

Վերջինիս պարագային օրինակ, «ղարաբաղեան հերոսամարտ», «ղարաբաղեան ազատամարտ» գոյութիւն չէր ունենար եթէ ծնունդ չտրուէր մասոն Կորպաչեւի Սովետական Միութեան ստից վերակառուցմանPerestroïka ու «փլուզման», որ գլխաւոր պատճառն էր Ռուսաց վարչակարգին զբաղելու մօտակայ այլազգիներու հարցերով (Չեչեն, Ինկուշ, Օսեթ), քան հեռակայ պահանջատիրութեամբ (հայկական): Ռուսական ներքին բռնկումները անպակաս էին. պետական հարուածի ու քաղաքացիական կռիւներու նախափորձեր (1991, 1993թթ.):

Սովետական միջամտութիւնը Արցախեան խնդրի սկզբնաւորութեան կողմնակի դրսեւորում ունեցաւ՝ ճնշելու նպատակաւ (Օղակի գործողութիւնըOpération Koltso, 1991թ.), սակայն սահմանակից անկախական պոռթկումները ճզմելու առաջնահերթութիւնը գերադասուեցաւ, որով քաշուելով հրապարակէն շնորհուեցաւ հայկական յաղթանակը:

Իսկ հայվախ եթէ այդ ժամանակ Ռուսաց Կայսրութեան գլուխը այսօրուայ Ռուսաստանի նման լիներ Կայսեր ՓՈՒԹԻՆ՝ ապա հայկական «յեղափոխական» ու «ազատամարտական» գոռում գոչումները պիտի խեղդուէին, ու դառնային հեղձամահ:

Իսկ հիմա ալ որեւէ կերպ Արցախեան, «ղարաբաղեան հանրապետութիւն կամ անկախութիւն» գոյութիւն չունի, որովհետեւ այդպիսին կը մնայ երկու հակադիր կայսրութիւններու ԼՈՒԾԻՆ ՏԱԿ:

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԵՒ  ԱՆԿԼՕ-ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ  ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ  ԼՈՒԾԻՆ  ՏԱԿ:

Անաւարտ  եզրափակում

Հայկական «յեղափոխութեան» բաւականին մութ ծալքերու կեղտերը ջուրի երես պահուած են մինչեւ օրս:

1850ականներուն Ֆրանսայի մէջ «հայ մտաւորականներ» կը հաւաքուին, որպէսզի մասոնականութեան լոյսերով օժտուած, կարողանան ամբողջ հայկական նահանգներու «յեղափոխական» ջերմաստիճանը բարձրացնել:

1860ականներուն Նապոլէոնական պարապ սարապ խոստումներուն կարեւորութիւն տուին: Սակայն նոյն Նապոլէոնը Հրէից հայրենիքի շնորհման խոստումներ ալ կատարած էր, տակաւին անգլիացի սիոնիստներէն առաջ: Ինքնին ջարդարար Նապոլէոն է՛ր նաեւ մի մասոն:

1870ականներուն մէկ կողմէ Անգլիացի վարչապետներու փաղաքշական խօսքերէն գինովցան, միւս կողմէ ռուսաց կայսրութիւնը կը նկատուէր գլխաւոր փրկիչ:

1880ականներէն «յեղափոխական» կոչուած խմբակցութիւններ սկսան սունկի նման բուսնիլ, որոնցմէ գոյատեւեցին մի՛այն այնպիսիները, զորս հրահրուած էին արտաքին ուժերու կողմէ:

Այդ ժամանակներուն եւս շարունակուեցան երկու պարաններու վրայ ցատկռտոցներ՝ անգլիական եւ ռուսական:

1890ականներուն սկսան ճօճիլ ռուսաց ու թրքաց թելերու վրայ՝ երկուստեք համարելով ապահով յենարան:

1900ականներուն երկու ջարդարարներուն (թուրք – ռուս) աջ ու ձախ ձեռքերը միաժամանակ երկարեցին համատեղ փրկութեան համար:

Օսմանական – ձարական:

Երիտթրքական – ձարական:

Քեմալական – պոլշէվիկեան:

Յետոյ ծառայեցին եւրոպացի կեղծարար – faux cul հակառակորդ կայսրութեանց՝ յատուկ լեգէոններով: Ֆրանսական – Գերմանական:

Ասոնցմէ ալ լքուեցան, ու ստացան մեծ դաս:

Յետոյ «ի վերին Երուսաղէմ» նոր հայրենիք մը որոնեցին, որ եղաւ անկլօ-ամերիկեան երկիրները: Ասոնց անմիջապէս կցուեցաւ թշնամի կայսրութեան հողի վրայ սարքուած մէկ այլ հայրենիք մը՝ ռուսականը:

Այսօր հայկական ախմախութիւնը ունի երկու նոր թագաւորութիւններ:

Մոսկուայի հայկական թագաւորութիւն:

Լոսի հայկական թագաւորութիւն:

100 տարի ետք Մոսկուան ու Լոս Անճէլըսը պիտի համարուին հայկական. Ու պիտի ըսեն, «Մոսկուան ու Լոսը բնիկ հայկական տարածքներ են» …:

Կիլիկիայ եւ Արեւմտեան Հայաստան կը մնան մտացածին մտապատկերներ: Անկախաբար Կիլիկիոյ «հայկական թագաւորութիւն» կեղծիքէն:

Յետոյ հաստատուելով արաբական երկիրներու մէջ, դարձեալ ներթափանցեցին անոնց թշնամի կազմակերպութիւններուն մէջ:

Կրօնական, կուսակցական մակարդակով ծառայեցին կայսերական գործակալութեանց, նոյնիսկ հիւրընկալ պետութեան ի վնաս:

Արաբական երկիրներէն հայերու հայեացքը արդէն ուղղուած էին դէպի Ամերիակայի Միացեալ Նահանգները:

Սուրիա, Լիբանան, Իրան, Իրաք, Եգիպտոս, քաղաքացիական, պատերազմական տագնապներու հրահրումներէն առաջ իսկ ամերիկաներ փութացողները հազարաւորներ էին:

Այսօրուայ «պետական», կազմակերպական կարգավիճակը Հայաստան եւ այլուր նոյնն են, ինչ որ էր տակաւին «Տիգրան մեծ»ի օրօք:

Նկատի առէ՛ք բոլորի նուաստագին ընկրկումները ցեղասպանութեան ճանաչման համար: Երկու խեղկատակ բառերու զռոցները – «ցեղասպանութիւն» – «ճանաչում» – արդէն հայկական աւագանիի տաբատներն ու փէշերը կը թափեն գետին:

Հայկական «յեղափոխական» ինքնատիպ շարժումներ բառին իսկական առումով երբեւէ գոյութիւն չէ ունեցած:

Հայկական «յեղափոխական» շարժումներու նախաբանը մշակուած է անկլօ-ամերիկեան միսիոնարներու ներթափանցումով, որոնցմով նախապատրաստուեցան Օսմանեան կայսրութեան «քրիստոնեայ փոքրամասնութիւնները» ապագայ մասնատման ի տես (1830ականներուն):

Հայկական «յեղափոխական» շարժումներու հրահրումը նպաստեց, որ ընդդիմադիր կայսրութիւններ իրենք ալ օգտագործեն Օսմանեան Թուրքիոյ «փոքրամասնութիւնները», ի մասնաւորի հայ ոչխարները՝ կայսրութենէն բռցնելու իրենց իյնալիք բաժինները: Անոնք փաստեցին ըլլալ Անգլիական, Ֆրանսական եւ Ռուսական կայսրութիւնները: Գերմանականն ալ օգտագործեց հայոց ոսկիներն ու փողերը՝ ճերմկած վիճակով վերադարձնելու թրքական դրամատուները:

«Հայկական հարցը» պարզապէս գրաւական մըն էր հակա-օսմանական կայսրութիւններու ափերուն մէջ:

Լոզանի դաշնագրով Հայաստանը կորաւ, իսկ Հայը դարձեալ իջաւ «փոքրամասնութիւն» մակարդակին (1923թ.):

Մենք հայերս հարիւր հազար զիպիլութիւններու համակեցութիւն մըն ենք: Հայութիւնը պարզապէս խառնուրդ ժողովուրդ մըն է, եւ ոչ ԱԶԳ:

Հայկական «յեղափոխութեան» մութ ծալքերը ծնանեցան հայկական «յեղափոխութեան» ԷՇ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ:

ԲԱՆԲԵՐ

Յունուար 2016

Ա.ՄԱՍ    http://maratoug.com/archives/9629

AK47

                                              ԳՈՒՐԳԷՆ  ԵԱՆԻԿԵԱՆ

 

                                                         AK47

                                                          ՁՕՆԵՐԳ՝

                                              ԳԱՂՏՆԻ   ԲԱՆԱԿԻՆ

                                                      DEDICATION  SONG  FOR  ASALA

                                        

ՈՒԽՏԵԱԼ  ԶԻՆՈՒՈՐ  ԵՆՔ  ՄԵՆՔ՝  ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ,

ՀՍԿԻՉ  ՊԱՀԱԿՆԵՐ  ՀԱՅ  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ.

ԽՏՐՈՒԹԻՒՆ  ՉԵՆՔ  ԴՆԵՐ  Ո՛Չ  ՄԷԿ  ԱՅԼԱԶԳԻ,

ՊԱՅՔԱՐԻԼ  Կ՛ՈՒԶԵՆՔ  ՅԱՆՈՒՆ  ՄԵՐ  ԴԱՏԻՆ:

ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ՝  ՀԱՍՏԱՏ  ԿԱՄՔ  ՈՒՆԻ,

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ  ԵՆՔ,  ԵՐԲԵ՛Ք  ՎԱԽ  ՉՈՒՆԻՆՔ.

ՖԷՏԱՅԻՆԵՐՈՒ  ԿԱՐՄԻՐ  ԱՐԻՒՆՈՎ,

ՍՈՒՐԲ  ԳԱՂԱՓԱՐԸ  ԱՀԱ՛  ԿԸ  ԾՆԻ:

   ՅՈՅՍ  ՏԱՆՔ  ԸՆԿԵՐՆԵՐ,  ԱՆՀԱՇՏ  ՊԱՅՔԱՐԻՆ,  

                                             ՎԵՐՋԻՆ  ԿՌԻՒԸ,  ՅԱՂԹԱՆԱԿ  ԼԻՆԻ.                                        

                  ԱՐԱՐԱՏՆ  ԱՌՆԵՆՔ,  ՅԱՐԻՆՔ  ՄԵՐ  ՀՈՂԻՆ,                  

ՇՆՈՐՀԻՒ  ՈՒԺԵՂ  ԳԱՂՏՆԻ  ԲԱՆԱԿԻՆ:

                                                                   

                                 Խօսք :  ՍԱՐՀԱՏ,  երգողներ :  ԵՂԲԱՅՐ ԵՒ  ԶԻՆԱԿԻՑՆԵՐ  –    ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐ   (1982)

                      Words & singers :   SARHAD, HIS BROTHER  &  COMRADE IN ARMS  –  ARMY  HEADQUARTERS  (1982)                 

                                                  ՁԱՅՆԱՍՓՌՄԱՆ  ԿԱՅԱՆ :   « ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ  ՁԱՅՆ »

                                                                   www.youtube.com/watch?v=oWHFHTjHYjQ

                                                                                                  AK47

                                                    Ս Ա Ր Հ  Ա Տ  

                                                     S A R H A D

ՍԱՐՀԱՏ 1981 -0414

ՍԱՐՀԱՏ -ՑՈՅՑ -1 -0405

ՍԱՐՀԱՏ -ՑՈՅՑ -2 -0406

 ՍԱՐՀԱՏ -ՑՈՅՑ -3 -0407

ՍԱՐՀԱՏ - ԱՍՈՒԼԻՍ -2 -0418

                                  

 

                                                                          AK47

AK47Comments are closed.