ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ – TRUTH

 ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ -Հայկական-առաջին-ձեռագրերjpg

     «ԵՒ  ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ  ՊԻՏԻ  ԳԻՏՆԱՔ,  ՈՒ  ԱՅՆ  ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ  ՁԵԶ  ՊԻՏԻ  ԱԶԱՏԷ»                                                                                      ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ  8:32                                                                                                                                

               ” And  ye  shall  know  the  truth,  and  the truth shall make you free ”         JOHN   8:32 

              ” alors  vous  connaîtrez  la  vérité,  et  la  vérité  vous  rendra  libres ”          JEAN   8:32

                                         ” وتعرفون  الحق  والحق  يحرركم “

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ  ԱՐԱՐԱՏԸ

ARARAT  OF  THE  BIBLE

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

«ծնունդդ շնորհաւոր Հերովդէս»

« happy birthday Herod » ???

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                                        ԳԱՂՏՆՈՒՍԱԿԱՆ  ԱՐԵՒ

ESOTERIC  SUN

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

 

RUSSELL & RUTHERFORD

FROM ZIONISM TO ANTIJUDAISM

ՐԱՍԸԼ ԵՒ ՐԻՒԹԵՐՖՕՐՏ

ՍԻՈՆԻԶՄԷՆ ՀԱԿԱՀՐԷԻԶՄ

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

 

PYRAMID

ALL-SEEING EYE

ԲՈՒՐԳ

ԱՄԵՆԱՏԵՍ ԱՉՔ

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

ԵՀՈՎԱՅԻ  ՎԿԱՆԵՐՈՒ

ՊՈՌՆԿԱԳՐԱԿԱՆ  ԽԱՉԵԼՈՒԹԻՒՆ

JEHOVAH’S  WITNESSES’

PORNOGRAPHIC  CRUCIFIXION

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

ՄԻՔԻԱՅ 5:13  

Քու մէջէդ քու կուռքերդ

Ու արձաններդ (սուրբ քարերդ) բնաջինջ պիտի ընեմ.

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

 

«Հայրենիքի  համար  մատաղացու  զինուոր  որդիներ»

– ԱՍԻԿԱ  ՍԱՏԱՆԱՅԻ  ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ  Է –

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

«ԵՐԵՔՊԱՏԻԿ ԴԵՐՁԱՆԸ»

ԵՒ ԿՈՐԾԱՆԱՐԱՐ

«ՀԱՅԻ ՀՈԳԻՆ»

«Երեքպատիկ դերձանը դիւրաւ չի կտրուիր»

ԺՈՂՈՎՈՂԻ 4 : 12

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                               ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ

                                                  «ՆՈՐ  ՏԱՐԻ»

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

 

ԵՀՈՎԱՅԻ  ՎԿԱՆԵՐՈՒ

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ

THE  BIBLE  OF

JEHOVAH’S  WITNESSES

Աստուածաշունչի թարգմանութիւններու բազմազանութիւնը, զորս ընդհանրապէս կը նշուին իբր «Եբրայական եւ Յունական Բնագիրներէն Թարգմանուած», խորքին մէջ մէկէն միւսը կատարուած ընդօրինակութիւններ ու թարգմանութիւններ են:

Մինչեւ 400 թուականը գնոստիկեան եւ այլ գրութիւններ սկսած էին հրապարակուիլ, որոնք խորքով, կրօնա-փիլիսոփայական վարդապետութիւններ էին՝ նոյնիսկ Պօղոս առաքեալի քարոզչութեան ժամանակ, որոնք փիլիսոփայական բացատրութիւններն ու աստուածաշնչական մեկնութիւնները կը միտէին միմիանց հաւասարեցնել:

Պօղոս առաքեալ կը հաստատէ:

Բ. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 2 : 17

«Քանզի մենք շատերուն պէս չենք, որոնք Աստուծոյ խօսքին խարդախութիւն կ՛ընեն.»:

Յովհաննէս առաքեալ եւս անդրադարձած էր «նեռեր»-ու գոյութեան.

Ա. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 2 : 18

Մեր տրամադրութեան տակ գտնուող Աստուածաշունչերու «թարգմանութիւնները» 2րդ դարէն գոյութիւն ունեցող ընդօրինակութիւններն են, ի մասնաւորի 4րդ դարէն, երբ արդէն եկեղեցւոյ հայրեր կոչեցեալներու օրօք խեղադիւրումներ սկսած էին, ըստ իրենց փիլիսոփայական համոզմունքներուն:

Այստեղ, նիւթի առանցքը չի կազմեր Աստուածաշունչերու տարբերութիւններու քննարկումը, այսինքն ընդունելի եւ չընդունելի տարբերակներու քննարկումը, այլ վերհանումը՝ Աստուածաշունչի մէկ օրինակի մէջ գոյութիւն ունեցող համարներու առկայութիւնը, ինչ որ կը պակսի երկրորդ օրինակէն, որն է Եհովայի Վկաներու օգտագործաց Աստուածաշունչը:

Ինչ կը վերաբերի Աստուածաշունչի հայերէն թարգմանութեան, որով կը նշուի ըլլալ 70-նից – Septuagint թարգմանութեան աղբիւրը, հապա այդպիսին եւս փոփոխութիւններ կրող օրինակներէն պէտք է ըլլայ, որ լուսաւորիչ համարուած  Գրիգոր Պարթեւը  իբր ստացած է Եւսեփիոս – Eusebius կոչուած կղերականէ մը, որ իր կարգին աշակերտն էր աղանդաւորական մտքերու տիրացու՝  Օրիկենեսի – Origen.

Տե՛ս   ԳՐԻԳՈՐ ՊԱՐԹԵՒ ԵՒ  ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ

http://www.maratoug.com/archives/6523

ԵՀՈՎԱՅԻ  ՎԿԱՆԵՐՈՒ  ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ՝

ՆՈՐ  ԱՇԽԱՐՀ  ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆ

(Արեւելահայերէնով.  Արեւմտահայերէն  չկայ)

Երկու կարեւոր հատուածներ կը հաստատեն Եհովայի Վկաներու ընդունած «Նոր Կտակարանի» ուղեցոյցը:

Ա- ՄԱՏԹԷՈՍ 17 : 21

Բ- ՄԱՐԿՈՍ 16 : 9 – 20

ՄԱՏԹԷՈՍ 18 : 11

«Վասն զի Որդին մարդոյ եկաւ կորսուածը փրկելու»:

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի մէջ չկայ:

ՄԱՏԹԵՈՍ 18:11

….*

Այս աստղանշանի համաձայն կը նշուի «Տե՛ս  Մթ. 17:21-ի ծնթ.»:

ՄԱՐԿՈՍԻ 9 : 44

«Եւ եթէ քու ոտքդ քեզ կը գայթակղեցնէ, կտրէ զանիկա. Աղէկ է քեզի կաղ մտնել կեանքը, քան թէ երկու ոտք ունենալ ու գեհեանը ձգուիլ չմարելու կրակին մէջ»:

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի մէջ գոյութիւն չունի եւ այսպէս է.

44 …*

Աստղանշանի համապատասխան կայ հետեւեալ նշումը.

«Տե՛ս Մթ. 17:21-ի ծնթ.»:

ՄԱՐԿՈՍ 9 : 46

«Եւ եթէ քու աչքդ քեզ կը գայթակղեցնէ, հանէ զանիկա. Աղէկ է քեզի մէկ աչքով Աստուծոյ Թագաւորութիւնը մտնել, քան թէ երկու աչք ունենալ ու կրակին գեհեանը ձգուիլ»:

 • Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի մէջ գոյութիւն չունի եւ այսպէս է.

46 …*

Աստղանշանի համապատասխան կայ անգամ մը եւս հետեւեալ նշումը.

«Տե՛ս Մթ. 17:21-ի ծնթ.»:

Ա-

ՄԱՏԹԷՈՍԻ 17:21-ի ծանօթագրութիւնը Եհովայի Վկաներու Աստուածաշունչի հիմնաքարը կը բացայայտէ, որով կ՛ըսէ.

«Այս համարը առկա է Աստվածաշնչի որոշ թարգմանություններում, սակայն բացակայում է «Վեստկոտի եվ Հորտի հունարեն տեքստում», որը համապատասխանում է հունարեն ամենահին ձեռագրերին»:

«Վեստկոտի եվ Հորտի» ??

հունարեն ամենահին ձեռագրերին»: ??

Այս տողերը Եհովայի Վկաներու ինքնութեան լիիրաւ փաստարկը կը հանդիսանայ, որով անժխտելիօրէն կը վկայէ իրենց մասոնական, սատանայական հիմունքները:

Ուեսթքօդդ եւ Հօրթ երկուքն ալ հաւատուրացներ էին: Բայց, ասկից աւելի՝ սատանայապաշտներ, ու ռուս վհուկ՝ Պլավացքիի – Blavatsky աստուածիմաստութեան պաշտամունքի – Theosophy cult անդամներ: Այլ աղբիւրներով կը նշուին «Առաքեալներու Ակումբ» – Apostles Club կոչուած գաղտնի կազմակերպութեան անդամներ ըլլալ:

Ուեսթքօդդը  ԾՆՆԴՈՑ Ա – Գ  գլուխները  պատմականօրէն  անիրաւ  կը  համարէր:

Հօրթին գրած նամակներէն մէկուն մէջ ջախջախիչ կերպով կը դրժէր «Ս. ԳՐՈՑ անսխալականութեան գաղափարը»:

Հօրթ, իր կարգին համոզուած էր նոյնպէս: Ան փոխանական քաւութեան – substitutionary atonement վարդապետութիւնը կ՛որակէր անբարոյական: Ուստի կը հաւատար «հաւատացեալի» մը փրկուելու հաւանականութեան անհատական գործերու շնորհիւ միայն, ապա մկրտութեամբ ու եկեղեցւոյ անդամագրութեամբ (Անգլիական):

Ան տարվինականութեանDarwinism ջատագով էր, ու պապականութեան – romish կուսակից: (Տարվին ինքնին մասոն մըն էր):

Վերջապէս, երկուքն ալ չէին հաւատար, Քրիստոսի մարմնական/ֆիզիքական ներկայութեան, հետեւաբար ո՛չ իսկ կատարած հրաշքներուն: Չէին ընդունէր նաեւ Աստուածաշնչի այլ վարդապետութիւններ:

Տե՛ս   THE WESTCOTT AND HORT ONLY CONTROVERSY

http://www.graceway.com/articles/article_025.html

նա՛եւ   WESTCOTT AND HORT

http://bibleready.org/Westcott_and_Hort.html

Այս մարդկանց Յունարէն «բնագրի» աշխատութիւնը կատարուած է 1881 թուին: Եւ Աստուածաշունչի «նոր կտակարան» իրենց «թարգմանութեան» մէջ գոյութիւն ունի բազմաթիւ խեղաթիւրումներ:

Եհովայի Վկաներու կողմէ կը համարուի հաւաստի աղբիւր:

 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ՝       http://www.maratoug.com/archives/14344

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                             – ԵՀՈՎԱՅԻ   ՎԿԱՆԵՐ –

                                            ԹԱՔՈՒՆ   ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

                                          JEHOVAH’S   WITNESSES

                                                 OCCULT   IMAGES

«Եհովայի վկաներու» հրատարակութեանց պատկերները մանրազնին ստուգման կը կարօտին, որոնց արդիւնքը սարսափազդու տրամադրութիւն կը յառաջացնեն դիտողի մէջ:

Անկախաբար գծագրութեան կանոններու յստակ խախտումներուն, անոնց հրատարակութիւններու մէջ տեղ գտած նկարները թաքուն խորհրդանիշներ կը պարփակեն:

Թաքնութեամբ խորհրդանշուող նմոյշները, ըլլան անոնք գեղարուեստական զանազան «ստեղծագործութիւններով» օգտագործուած՝ գրական, նկարչական, երգեցողական, քանդակագործական, եւյլն.՝ պիտի ազդեն մարդկանց բնազդօրէն:

Այս թաքնախորհուրդ հնարքը ոչ այլ ինչ է, քան դիւապաշտութիւն, սատանայապաշտութիւն:

Նկատի ունենալ, որ Եհովայի Վկաներու արմատները իրենց հիմնադիր անձնաւորութեան գլխաւորութեամբ ու խորհրդանիշներով՝  մասոնական թեքում ունին:

Հայկական աշխարհի մէջ, յատկապէս «ցեղասպանութեան 100ամեակի» պարսաւելի տօնակատարութիւններուն՝ վերընթաց մը ապրեցաւ ամերիկաներէն թափուած սատանայապաշտ խումբը՝  System of a Down.

Անոնց երգերէն մին, «Ddevil», ենթագիտակցութեան կ՛ազդէ «The devil is so lovely» բառերով, իսկ «Toxicity» երգով մարդկանց կողմէ չնկատուող պաշտամունքային տող մը կայ դէպի ետ մտիկ ընելով, որ կ՛ըսէ «I love Satan».

«Ցեղասպանութեան 100ամեակը» փաստեց ըլլալ    «100ամեակի սատանայապաշտութիւն»:

Տե՛ս նաեւ,

Սատանայի Ծառաներ  –  http://www.maratoug.com/archives/6140

Սատանան Յաղթական  –  http://www.maratoug.com/archives/6046

Բաց նամակ ախմախ հայութեան  –  http://www.maratoug.com/archives/6107

Եհովայի վկաներու հրատարակած գրականութիւններէն պատկերներու օգտագործմամբ պիտի փորձեմ մատնանշել թաքցուած այն նշող մասերը, որոնք ընդհանրապէս կենդանիներ, գանկեր ու դիւային կերպարանքներ կը փաստեն ըլլալ:

Այս ահաւոր մեթոտը կասկածի տակ կ՛առնէ այս «կազմակերպութեան» գոյութեան Սուրբ Գրային հիմունքներ ունենալու յոխորտանքը, ըստ որոնց, Եհովայ Աստուծոյ միակ կառոյցը ըլլալով եւ մուտք գործելով այդտեղ, մարդիկ պիտի փրկուին ամբարիշտներու վրայ գալիք կոտորածէն:

Թէ թաքուն նմոյշները պատահաբար են յայտնուած կամքէ անկախ նկարչական արտացոլումներ յառաջացնելով՝ լոյսի, շուքի ու գոյնի աւելացումով՝ կասկածելի երեւոյթ է:

Այստեղ գոյութիւն ունի կանխամտածուած գեղարուեստական գործողութիւն:

Ժամանակին շատ աւելի ցայտուն, աչք ծակող էին թաքնութիւնները, բայց վերջին ժամանակաշրջանին եղած են թաքնութիւն թաքնութեանց:

Ահաւասիկ կարգ մը օրինակներ:

 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ՝      http://www.maratoug.com/archives/13840

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

 

ԽՈՅՐ

ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆ

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ

PAGAN  MITRE

OF  THE  ARMENIAN  CHURCH

                                     

Խոյր հեթանոսական: Որովհետեւ հին ժողովրդաց աստուածութեան պաշտամունքի առարկայ DagonԴագոն դիքը, որուն նուիրուած էին կուռքեր՝ խորհրդանշուած էր կիսամարդ ծովային կենդանիով՝ ՁՈՒԿ:

Dagon in the Sumerian time -image007

                                                           Դագոն – Շումերացւոց ժամանակ   Dagon – in the Sumerian time

Ձկան գլխու օրինակով արարողական զգեստ հագնող քուրմերու գլխուն վրայ կար ձուկի գլուխը ներկայացնող գլխարկ – ԽՈՅՐ՝ ի պատիւ Դագոնի, զոր կ՛օգտագործեն մինչ օրս բոլոր քրիստոնեայ համարուած «եկեղեցականներու» բարձրաստիճան պաշտօնեաները՝ եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս, կաթողիկոս, պապ, եւյլն:

Ձուկ պատկերացնող գծագրութիւնը իբրեւ թէ քրիստոնեաներու խորհրդանիշը ըլլալը առաջին անգամ արտայայտուած է Աղեքսանդրիոյ եպիսկոպոս Կղեմիսը – Clement of Alexandria (ծնեալ 150 Ք.Ե.), իր «Դաստիարակ» – Paedagogus եռաբանութեան մէջ:

Տակաւին, ձուկ պատկերացնող գծագրութեան մէջ զետեղուած է յունարէն ՁՈՒԿ – IXÈYÓ կամ IXΘΥΣICHTHUS կամ ICHTHÝS բառը:

Եւ այս առումով կարճանունը – acronym կը բացատրուի ըլլալ՝ Յիսուս Քրիստոս, Որդի Աստուծոյ, Փրկիչ …:

 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ՝       http://www.maratoug.com/archives/13427

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                                           ՆՇԽԱՐ

                                              ԱՐԵՒԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆ

                                           ԵԿԵՂԵՑԻՆ   ՀԱՅԿԱԿԱՆ

                                                           WAFER

                                                     SUN  WORSHIP

                                               ARMENIAN   CHURCH

ՆՇԽԱՐ -nshkhar-gini-mas-1557

 

Նշխարը եւ հաղորդութիւնը անբաժանելիօրէն կապակցուած են միմյանցով:

Արեւացայտ կամ արեւացցուն կլորիկ այս «հացատեսակը» ներկայացուելով ու մտցուելով «հաւատացեալներու» լեզուին տակ, ո՛չ մէկ առումով հիմնուած է այն ուսուցմունքով, զոր կը կոչուի Աստուածաշնչական:

Աստուածաշունչի մէջ յիշատակում անգամ չկայ անոր մասին:

Նշխարը ունի հեթանոսական արմատներ:

Նշխարը ուղղակիօրէն կապակցուած է արեւապաշտութեան հետ:

Եկեղեցին հայկական, ըլլալով կռապաշտութեան գլխաւոր ժառանգակիցներէն՝ մնացած է ու կը շարունակէ մնալ ջահակիր հակաքրիստոսական:

Ասիկա զարմանալի իրողութիւն չէ, քանզի աղանդաւորական է ի սկզբանէ՝ իր արմատներով՝ եկեղեցին հայկական:

Որովհետեւ եկեղեցական արարողութիւնները ըստ ինքեան հեթանոսական են, ի մասնաւորի արարողական ծառայութեան համար գործածուող սպասները:

Յիսուս Քրիստոս երբեւէ ծիսական կարգ ու կանոն չսահմանեց իր զոհաբերութեան յիշատակման համար:

Յիսուս Քրիստոսի անձի զոհաբերութիւնը յիշատակուելու էր Պասէքին – Passover կամ Ելից Տօնին (Հրէից Եգիպտոսէն ազատուելուն ի յիշատակ):

Այդ յիշատակման օրը, օգտագործելով անխմորեալ հաց (ԵԼԻՑ ԺԳ:7), տափակ չոր հաց, պաքսիմաթի նման – biscuit, որով կտրտուելով մասնակից կը դառնային անոնք, որոնք յաղորդակից պիտի ըլլային Յիսուս Քրիստոսի Թագաւորական երկնային իշխանութեան:

Իսկ մարմինն ու արիւնը ուտելով խմելով Յիսուսի խօսքերը երբեւէ յարակցութիւն չունէին բառացի իմաստաւորման հետ, որովհետեւ այդպիսին պիտի ըլլար մարդակերութիւն – cannibalism. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ Զ:51-59

 

Բայց,

«Յիսուս ըսաւ անոնց, Ես եմ կենաց հացը. Ան որ ինծի կու գայ, երբէք պիտի չանօթենայ, եւ ան որ ինծի կը հաւատայ, պիտի չծարաւի»: ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ Զ:35

 

Քանի՞ անգամ.

Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ ԺԱ:24-26 «Քանի անգամ որ այս հացը ուտէք ու այս գաւաթը խմէք … »

«Քանի անգամ որ …» չի նշանակեր ամէն յատկանշական «պատարագի» ժամանակ, ըստ եկեղեցւոյ հայկական «պատարագամատոյցի» կանոնադրութեան, առաւել եւս «լուսաւորիչ» համարուած Գրիգոր Պարթեւի Կեսարական պատարագամատոյցով, եւյլն.

Նկատի ունենալ ԵԲՐԱՅԵՑԻՍ Թ:25 «… շատ անգամ … ամէն տարի …»:

Եւ ասիկա Էաներկայութեան – Consubstantiation հետ կապ չունի, այսինքն Քրիստոսի արիւն-մարմին գոյակցութեամբ ներկայութիւնը հաղորդութեան մէջ՝ ըստ Լուտերական վարդապետութեան (13րդ դար), ո՛չ ալ Գոյափոխութեամբ – Transubstantiation, այսինքն, իբր հացն ու գինին կը փոխարինեն Քրիստոսի մարմինն ու արիւնը՝ ըստ Կաթողիկէ վարդապետութեան, որու կարգին նաեւ եկեղեցւոյ հայկական:

 

Այսօրինակ բառային վարդապետական խաղադաշտերով են, զորս մոլորուած կը շարունակուին կապանգուած պահուիլ ժողովուրդներն համայն աշխարհի, ներառեալ հայեր՝ կոխուած, կախարդուած, կարգադրուած, արեւապաշտական ի՜նչ ի՜նչ դաւանանքներու ժառանգակից, հաւատարմակից «հայեր» …:

Ուստի, կղերականի նոյն մատիկներով կտորիկ-կտորիկ հատիկները տասնեակներու բերանները մտցնել իբրեւ հաղորդութեան հաց … քրիստոնէական չէ …:

ՆՇԽԱՐ ԵՒ ՊԱՏԱՐԱԳ

Ի դէպ, Յիսուս Քրիստոս քրիստոնէութիւն չքարոզեց, հապա ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ:

ՖԻԼԻՓ ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP SASOUN

25 Յունիս / JUNE 2016

 

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                              ՃՈՐՃԻԱ  ՈՒՂԵՔԱՐԵՐ՝

                                      ՍԱՏԱՆԱՅԻ   ՏԱՍՆԱԲԱՆԵԱՆ

                                          GEORGIA  GUIDESTONES

                                          SATAN ‘ S    DECALOGUE

ԱՄՆու Ճորճիա նահանգի էլպըրդ գաւառի ամենաբարձր բլուրներէն մէկուն վրայ կան գրեթէ վեց մեթր բարձրութեամբ չորս ուղեքարեր:

Աւելի  ճանչցուած  որպէս  Georgia  Guidestones.

GEORGIA guidestone-1

1979 թուին, անծանօթներու կողմէ Էլպըրդն Հատաքարի Յղկում – Elberton Granite Finishing  անունը կրող ընկերութիւն մը կը վարձուի անձնաւորութեան մը կողմէ, որմէ ետք մինչ օրս անծանօթ մնացած անձանց միջոցաւ կը կառուցուին այս յուշարձանները (1980թ.):

Այս  ուղեքարերը  հասակի  բերումով  կը  կշռեն  19 249  քկմ.:

Անոնց վրայ արձանագրուած են համաշխարհային տիրապետութեան կանոնակարգ մը, զոր միայն մէկ բնորոշում կարելի է տալ, որն է՝ սատանայի  10  պատուիրանները:

Սատանայի 10 պատուիրանները արձանագրուած են չորս սիւներու երկու կողմերը՝  ութ լեզուներով:

Բնականաբար հայերէնը «հայոց» պատճառաւ սատկած լեզու ըլլալով, գոյութիւն  չունի:

«Մենք»  տակաւին կը սաւառնինք երազ աշխարհում՝ «հայ ենք մենք, հայ ենք մենք, քաջ Վարդանին թոռն ենք մենք» կուտ-կորկոտ չունեցող արտասանութիւններով:

Անգլերէնով, Ռուսերէնով, Եբրայերէնով, Արաբերէնով, Հնդկերէնով, Չինարէնով (Մանտարին), Սպաներէնով եւ նոյնիսկ Սուահիլիներէն (Ափրիկեան)  լեզուներով  կ՛ըսեն:

1- Պահպանել մարդկութիւնը 500,000,000 -ի ներքեւ, բնութեան հետ յարատեւ հաւասարակշռութեամբ:

2- Սերումը ուղղել իմաստութեամբ – զարգացնելով վայելչութիւնն ու բազմազանութիւնը:

3- Միացնել մարդկութիւնը նոր կենդանի լեզուով:

4- Կառավարել կիրքը – հաւատքը – աւանդութիւնը – եւ ամէն ինչը չափաւորուած դատողութեամբ:

5- Պաշտպանել ժողովուրդներն ու ազգերը անաչառ օրէնքներով եւ արդարացի դատարաններով:

6- Թող բոլոր ազգերը կառավարուին ներքնապէս, լուծելով արտաքին վէճերը համաշխարհային ատեաններու մէջ:

7- Խուսափիլ չնչին օրէնքներէ եւ անօգուտ պաշտօնեաներէ:

8- Հաւասարակշռել անձնական իրաւունքները ընկերային ծառայութիւններով:

9- Արժեցնել ճշմարտութիւնը – գեղեցկութիւնը – սէրը – որոնելով ներդաշնակութիւն անհունութեան հետ:

10- Քաղցկեղ չըլլալ երկրի վրայ – տեղ տալ բնութեան – տեղ տալ բնութեան:

1- Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature

2- Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity

3- Unite humanity with a living new language

4- Rule Passion – Faith – Tradition – and all things with tempered reason

5- Protect people and nations with fair laws and just courts

6- Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court

7- Avoid petty laws and useless officials

8- Balance personal rights with social duties

9- Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite

10- Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_georgiaguidestones04.htm

1. Maintenez l’humanité en dessous de 500 millions d’individus en perpétuel équilibre avec la nature.
2. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité.
3. Unissez l’humanité avec une nouvelle langue mondiale.
4. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération.
5. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables.
6. Laissez toutes les nations gérer leurs problèmes internes, et réglez les problèmes extra-nationaux devant un tribunal mondial.
7. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles.
8. Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux.
9. Faites primer la vérité, la beauté, l’amour, en recherchant l’harmonie avec l’infini.
10. Ne soyez pas un cancer sur la Terre. Laissez de la place à la nature.

http://www.inexplique-endebat.com/2015/03/georgia-guidestones-humanite-menacee.html

————————————————–

                                        ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐՈՒ

                                           ԹԱՔՆՈՒԹԻՒՆԸ 

                              THE  OCCULTNESS  OF  THE  SYMBOLS

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ / PHILIP  SASOUN

24 Հոկտեմբեր / October 2015

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                                 ԳԱԶԱՆՄԱՐԴ

                                                   BEASTMAN

Արդեօք կարելի՞ է մտածել, որ 21րդ դարու գազանմարդը նուազ վայրագութեամբ է տոգորուած քան առաջին եղբայր զոյգը, որ մէկը միւսը սպաննեց ամէնայն գազանութեամբ:

Բնականաբար  ՈՉ:

Անկախաբար համաշխարհային մակարդակի ինչ-ինչ աղանդաւորական հաւատալիքներու անունով գործուած բարբարոսութիւններուն, պէտք է ընդունիլ որ այսօրուայ ճիհատ որակուած  գազանութիւնները,  ոչինչով  կը  տարբերին  նախնիներէն:

Պէտք է առաւելաբար ընդունիլ նաեւ այն, որ քրիստոնեայ համարուածներն ալ ինքնին ճիհատ կը մղեն միմիանց հանդէպ՝ առանց թուր  ու  թիւֆէնկի:

Օրինակ, մինչ Սուրիա, Իրաք, քրիստոնեաներ կը կոտորուին, քրիստոնէական կեղծարարութեամբ թագադրուած սպանդ հովանաւորող  ոչ  մէկ  տէրութիւն  տողանցքի  ելաւ,  ինչպէս Փարիզեան  արշաւը  (11 Յունուար 2015):

Բայց յիշենք, որ տակաւին երէկ նոյն քրիստոնեայ կարծուածներու պապերը քրիստոնէական ճիհատ կը մղէին իսլամներու դէմ՝ թուրով, որու իրենց ակտիւ մասնակցութիւնը բերին Կիլիկեցի այլասերած կիսատ-պռատ  հայերը:

« So that, in effect, religion, which should most distinguish us from beasts, and ought most peculiarly to elevate us, as rational creatures above brutes, is that wherein men often appear most irrational, and more senseless than beasts themselves ».

John Locke

« Այնպէս որ, փաստօրէն կրօնքը, որով առաւելաբար մեզ պիտի զատորոշէր գազաններէն, եւ պէտք էր առաւելագոյն մասնայատկութեամբ բարձրացնէր մեզ, իբրեւ բանական արարածներ՝ անասուններէն վերեւ, այն է, որ մարդիկ ամէնինչով յաճախ կ՛երեւնան աւելի  անբանաւոր,  եւ  աւելի  անզգայ  քան  նոյնինքն  գազանները »:

Ճօն Լօք

Եւ մարդ կոչուած արարածը մինչ օրս կը շարունակէ իր անկորչելի հակումը դէպի անխօսուկ գազանը: Վասն որոյ մարդկային բնոյթի զուգակշիռը առ գազանաց՝ յատկապէս վերջին օրերու այս դրութեան, շատ աւելի համահունջ է եւ որ մարգարէացուած ալ է:

Գազանմարդը հետզհետէ կը հաստատէ անտառային իր կերպարը երբ կը համեմատենք բնազդաբար գոյացող վայրի անասուններու հետ:

Համանման   ստորոգելիներ

– Գազանները  գոյատեւելու  համար  կը  պատռտուին:

Գազանմարդիկ  հակուած  են  նոյնութեամբ:

– Գազանները  տարածքային  տիրապետութեան  խնդիր  ունին:

Գազանմարդիկ  գերազանցիկ  են՝  կայսերապաշտ  են:

– Գազանները մենատիրութեան համար յօշոտելով կը բռնագրաւեն ու  կը դառնան տարածքի եւ ստացուածքի տիրակալ:

Գազանմարդիկ  հաւաստիւ  արտագրած  են:

– Գազանները  կը  յափշտակեն  այլատեսակներու  որսածը:

Գազանմարդիկ  եւս  կը  կիրարկեն  նոյն  մարտավարութիւնը:

Եւ յիրաւի զարմանալի չեն այս բոլորը, վասն զի վաղուց ի վեր արձանագրուած  են  Սուրբ Գրոց  մէջ:

« Վասն զի ինչ որ առաջուընէ գրուեցաւ, մեր սորվելուն համար գրուեցաւ, որպէս զի համբերութիւնով ու Գիրքերուն մխիթարութիւնովը յոյս  ունենանք »:

ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ 15:4

Աստուածաշունչը  եւ  գազանմարդը

Ի՞նչ  կ՛ըսէ  Աստուծոյ  խօսքը  գազանմարդու  մասին:

« Աստուած  զանոնք  (մարդոց)  պիտի  փորձէ.  Ու պիտի տեսնեն որ իրենք անասուններ են:

Եւ  մարդը  անասունէն  աւելի  բան  մը  չունի »:

ԺՈՂՈՎՈՂԻ 3:18-19

Եւ որպէսզի մարդը ցածանայ գազանաբարոյ կենցաղի մակարդակով ու հասկնայ, որ իր բարձրութեան արժանիքները պարտելու է ՄԻԱՅՆ ԱՄԷՆԱԿԱԼ ՏԷՐ ԱՍՏԾՈՒՆ՝ այդ իսկ պատճառաւ աշխարհակալ Նաբուգոդոնոսոր դաշտերը թափուելով դարձաւ խոտակեր գազան:

ԴԱՆԻԵԼԻ  4:25, 32

Այնպէս, ինչպէս նախապէս մարգարէացուած «Ասորեստանի թագաւորին»  հպարտութեան  խորտակումը:  ԵՍԱՅԵԱՅ 10

Եւ զարմանալի չէ, թէ ինչպէս կայսրութիւններու նկարագրականները այլաբանականօրէն եղած են գազաններ, ըստ Աստուածաշունչի:

Սուրբ  Գրային  մեկնութիւններ

– Եգիպտական  կայսրութիւն  =  Օձ.  Ցուլ:

– Ասորական  կայսրութիւն  =  Ցուլ

– Բաբելոնական  կայսրութիւն  =  Առիւծ:

ԴԱՆԻԵԼԻ  7:4

Մարա-պարսկական կայսրութիւն = Արջու նման գազան. Երկու եղջիւրով  Խոյ:

ԴԱՆԻԵԼԻ  7:5,  ԴԱՆԻԵԼԻ  8:3, 20

– Մակեդոնական  (Յունական)  կայսրութիւն  =  Ընձու  նման.  Արու  այծ:

ԴԱՆԻԵԼԻ  7:6,  ԴԱՆԻԵԼԻ  8:5, 21

– Հռովմէական  կայսրութիւն  =  Առծիւ:

– Անկլօ-ամերիկեան կայսրութիւն = Տասը եղջիւրով գազան.    Երկու  եղջիւրով  գազան:

ԴԱՆԻԵԼԻ  7:7,  ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  13:11

– Ազգերու  (դաշնակցութիւն)  Լիկայ  = >  ՄԱԿ

Կարմիր  գազան.  գազանի  պատկեր

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 13:14, 17:3

– Համաշխարհային քաղաքական կայսրութիւն = Ընձու նման եօթ գլխանի գազան եւ որ մարդու թիւ ունի՝ 666 = անկատարութիւն, անկատարութեանց:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  13:1-2,  18

Ու  տակաւին՝

– Սուտ  մարգարէներ  =  յափշտակող  գայլեր:

– Ամբարիշտներ  =  գայլեր:

ՄԱՏԹԷՈՍ  7:15,  ՄԱՏԹԷՈՍ  10:16

– Ամբարիշտ  առաջնորդներ  =  Մռնչող  առիւծ.  անյագ  արջ:

ԱՌԱԿԱՑ  28:15

– Հերովդէս  =  Աղուէս:

ՂՈՒԿԱՍՈՒ  13:32

Եւ  ո՞վ  է  այս  բոլորէն  աւելի  գազանը  = >  Սատանան:

ԾՆՆԴՈՑ  3:1

« Եւ  Տէր  Աստուծոյ  ըրած  դաշտի  բոլոր  գազաններէն  աւելի խորամանկ  էր  օձը »:

– Սատանայ  =  Վիշապ:

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  12:9

Բոլոր այս կայսրութիւններու պատմականը եթէ նկատի ունենանք, պիտի բացայայտուի հիմնական մէկ եղելութիւն.                   ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹԻՒՆ  ԸՆԴԴԷՄ  ԱՍՏՈՒԾՈՅ  ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ:

Գազանահաճ   հայ

Գազանմարդու հայկական նախասիրութիւններն ալ կ՛երթան մինչեւ հեռաւոր  անցեալ.              Ինչպէս  խորագրի  տակ  զետեղուած  պատկերը:

« Վանի թագավորության շրջանի արձանիկներ »

Ե՛ւ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Զաքարե  Բ-ի  զինանշանը  Հառիճավանքի  Սբ Աստվածածին  եկեղեցու  պատին

Զաքարյանների իշխանապետությունը (Զաքարյանների պետություն, Զաքարյան Հայաստան) ավատատիրական պետություն էր (XII դարի վերջ – XIV դարի կես) Հյուսիսարևելյան Հայաստանում՝ Զաքարյան իշխանատոհմի գլխավորությամբ:

http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1156

Նա՛եւ

Օրբելեանների իշխանատոհմի զինանշան

Օրբելեաններու  տոհմին  վերագրուող  տապանաքար

Զինանշանանյին երկու պատկերներ պահպանվել են Օրբելյանների տոհմական տապանատանը՝ Նորավանքում:
Կառուցման թվականով վաղագույնը Սմբատ Բ-ի դամբարանում գտնվող Տարսայիճ Ա-ի որդի Էլիկում Դ-ի տապանաքարի բարձրաքանդակն է: Այն պատրաստված է 1310-ական թվականներին: Տապանաքարի վրա փորագրված է հասակով մեկ կանգնած առյուծ, որը մարմնի վերնամասով շրջվել ու նայում է դիտողին:

http://mankavarzh.do.am/news/tigran_petrosyanci_haykakan_ishxanakan_zinanshanner_grqic/2013-08-26-462

Այս  վերջին  «տապանաքարը»  կը  մտաբերէ  Դանիելի Մարգարէութեան  մէջ  արձանագրուած  խօսքը.

« Առիւծի  պէս  էր . . . եւ  մարդու  պէս  ոտքերուն  վրայ  կայնեցաւ »:

ԴԱՆԻԵԼԻ  7:4

Գազանահաճ  հայը  միշտ  ալ  կառչած  է  իր  հնամենի  բնիկութեան՝       գազանապաշտութեան, արեւապաշտութեան, սատանայապաշտութեան:

Ի՞նչու:

Որովհետեւ հնուց ի վեր «հայ գենի» մէջ երբեւէ չէ դադրած Վիշապի սէրը:

Այն Վիշապը, որ ինչպէս վերեւը տեսանք, բո՛ւն խորտակիչն է՝ «գազաններու  գազան»  որակուած  խորհրդանիշը՝  Սատանան:

Եւ այս իսկ պատճառաւ հեթանոս «հայ գենը»  որոշեց իր վիշապահաճ նկարագիրը  արտացոլել  վիշապաքարերով:

Եւ այս իսկ պատճառով կեղծ քրիստոնեայ «հայ գենը» որոշեց իր հեթանոսական վիշապաքարերը փոխարինել հեթանոսական խաչքարերով:

                                Վիշապաքար               Խաչքարեր -Ապրանից-վանքի-խաչքարերը

Եւ այս իսկ պատճառաւ հազարաւոր տարիներ ետք «հայ գենը» իր առաջին աւազակապետութիւնը կազմեց (1918թ.), որու յաջորդեց երկրորդ աւազակապետութիւնը 70 տարի ետք (1991թ.), դարձեալ գազաններու  զինանշաններով:

Եւ այս իսկ պատճառով այսօրուայ աւազակապետութիւնը տապալելու ձգտող դիմադրութիւնը յետ դարձի ճանապարհը բռնեց ԱՍՏԾՈՒՆ երես ծռելով  սատանային  յարելու:  Սատանայով  փրկութիւն  որսալու:

Հայաստանի  Սատանայական  Հանրապետութիւն

« Եթե իմ երկրի, իմ պետության, իմ պետականության համար օգուտ է, ես կողմ եմ: Ես էն ժամանակ էլ եմ ասել՝ սատանայի հետ էլ կգնամ համագործակցության,  միայն  էս  երկիրը  կարգավորվի »:

Սասուն  Միքայէլեան
http://www.aravot.am/2011/12/08/286159/

« Մարդիկ ամեն ինչի ելքը տեսնում են իշխանափոխության մեջ և այդ ճանապարհին պատրաստ են համագործակցել սատանայի հետ, և դեռ դրանից էլ ավել »:

Գուրգէն  Եղիազարեան

http://168.am/2012/10/26/139009.html

« ԵԹԵ  ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՇԱՀԸ  ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ  Է,
ՍԱՏԱՆԱՅԻ  ՀԵՏ  ԷԼ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  Է  ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ »

Տաճատ  Սարգիսեան

http://www.iravunk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23862:2012-04-04-19-07-00&catid=41:lurer&Itemid=57

« Ազգի  փրկություն  լուծարված  կուսակցության  նախագահը սատանայի  հետ  կհամագործակցի,  իշխանության  հետ՝  ոչ »

Սարգիս  Կարապետեան

http://news-book.am/?p=20713/azgi+prkutyun+lucarvac+kusakcutyan+naxagahy+satanayi+het+khamagorcakci+ishxanutyan+het%D5%9Dvoch+&l=am

« Այն, որ ՀԱԿ-ը իշխանափոխություն բառը լսելիս` պատրաստ է բոլորի  հետ  համագործակցել,  անգամ  սատանայի,  նորություն  չէ »,

Արամ  Մանուկեան

http://www.iravunk.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27325:2015-05-28-14-22-49&catid=41:lurer&Itemid=57

« Եթե սատանայի հետ էլ պետք լինի համագործակցել (նկատի ունի Թուրքիան և Ադրբեջանը-Թ.Հ.), ապա պետք է դիմել այդ քայլին: Բայց Բաքու-Ջեյհանն ու Նաբուկոն փակված են մեզ համար »,-

Արման  Նաւասարդեան

http://www.irates.am/en/1364393162

« Չարիքի փոքրագույնն ա, այս չընտրված իշխանությունից պրծնելու համար թեկուզ սատանայի հետ հարկավոր է համագործակցել»,– համոզված  է  մեկ  այլ  ընդդիմադիր՝  Համլետ  Աղաբեկյանը »:

http://www.1in.am/140548.html

« Ընտրության ժամանակ, ինչպես կասեր Լենինը, թեկուզ սատանայի հետ պետք է համագործակցել` հանուն արդյունքի: Նե վաժնը մետըդ, ա ռեզուլտատ », –  ասաց  պատգամավորության  թեկնածուն:

Դաւիթ  Յակոբեան

http://hetq.am/arm/news/42278/yntratupy-kextsiqneric-pashtpanelu-hamar-tekuz-satanayi-het-khamagortsakcem.html

«Եթե խոսքը վերաբերում է մեր ազգաբնակչության 2,5 միլիոն ավանդատուների  արդարացի  պահանջների  բավարարմանը,  ապա ես  պատրաստ եմ  համագործակցել  նույնիսկ  սատանայի  հետ »:

Հմայակ  Հովհաննիսյան
http://www.aravot.am/2004/12/24/319537/

«Ավանդների խնդրի հետ կապված մենք նույնիսկ սատանայի ճտերի հետ  էլ  կհամագործակցենք,  . . . »

Սամվել  Բալասանյան
http://www.aravot.am/2004/12/24/319537/

« Հայաստանը պիտի մնա հայկական պետություն, եթե հանուն քո անվտանգության, քո ազգային շահի պետք լինի համագործակցել սատանայի հետ` լինի Իրանի իսլամական հանրապետությունը թե Ռուսաստանը, պիտի համագործակցենք այդ պահին այդ ուժի հետ », – ասաց  Արզումանյանը:

Ալեքսանդր  Արզումանյան

http://civilnet.am/2012/06/01/ռուսաստան-թե-արեւմուտք-բանավեճ/#.VW8i7s_tmko

Այն հարցին, թե արդյոք իրենք այս հարցի շուրջ կմիավորվե՞ն ՀՅԴ-ին, նա պատասխանել է. «Մենք պատրաստ ենք անգամ սատանայի հետ համագործակցել …

Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան» կուսակցության ատենապետ                Լյուդմիլա  Սարգսյան։

http://www.7or.am/am/news/view/7094/

« Արդեն հայտարարվել է, որ վերոհշյալ ուժերի քաղաքական պատասխանատուները հանուն քաղաքական նպատակների պատրաստ համագործակցել նույնիսկ սատանայի հետ: Կարելի է չկասկածել, որ հանուն քաղաքական նպատակների նրանք շատ հանգիստ խղճով պետությունն էլ կհանձնեն սատանային: Բայց սատանան այստեղ մեղավոր չէ, նա իրականում գուցեև շատ ավելի պարկեշտ է, քան մեր քաղաքական գործիչները: Սատանան, թերևս, ի տարբերություն բարոյականության, քաղաքական կատեգորիա է, իսկ «Ելիր դաշնակ Դրո»-ն վատ երգ չէ՝ Տեր Պետրոսյանին ու Ծառուկյանին չէր խանգարի կրկներգն անգիր անել »:

http://hayeli.am/article/148117

« Տեր-Պետրոսյանը ի սկզբանե «չէր համակրում» ՀՅԴ-ին, քանի որ միշտ ունեցել են գաղափարական տարբեր մոտեցումներ: Այլ հարց էր, թե ինչու էր ՀԱԿ առաջնորդը Դաշնակցության հետ արհեստականորեն հայտնվել քաղաքական նույն ճակատում՝ միևնույն քաղաքական նավակի մեջ (չնայած, եթե հաշվի առնենք, որ Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր՝ իշխանափոխության ծրագրին իրականացնելու համար պատրաստ է անգամ սատանայի հետ դաշինք կնքել, իրավիճակը դառնում է պարզաբանված) »:

http://xnews.am/arm/news.php?id=2075

« Եվ հենց այստեղ է, որ ակնհայտ է դառնում «հայրենասիրական» այս ոհմակի իրական նկարագիրը: Հասկանալով, որ նոր` բոլշևիկյան Հայաստանում Դաշնակցությունը տեղ ունենալ չի կարող, «հին ընկերները», փաստորեն, գնում են սատանայի հետ գործարքի` պայմանով, որ Հայաստանը շատ մոտավորապես հիշեցնող այդ 10հազ. քառ. կմ.-անոց տարածքում իշխանությունը, թեկուզ առերևույթ, կպատկանի միմիայն իրենց և 1908-ից ավանդական դարձած իրենց դաշնակիցներին: Ահա այսպես և ոչ այլ կերպ: Իսկ եթե այսքանից հետո որևէ մեկի ուղեղում կարող են այլ հարցեր առաջանալ, ապա հեռուն գնալ պետք չէ: Պարզապես վերընթերցեք Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը »:

Լեվոն  Սարդարյան

http://old.n-idea.am/ru/printnews.php?pg=publications&id=360

« La FRA [Dachnak], souligne Hraïr Maroukhian (1928-1998), secrétaire général du Parti de 1972 à 1994, se donne la liberté d’avoir des relations avec tous ceux qui peuvent jouer un rôle dans l’évolution du haïtadisme [la “cause arménienne”] », des plus vertueux aux plus vicieux, jusqu’à pactiser avec le diable pour réaliser son idéal, comme ce fut le cas pendant la seconde guerre mondiale où une partie de ses rangs a collaboré avec l’Allemagne nazie pour la révision des traités de paix et le combat contre l’URSS de Staline.” (p. 10)

http://armenologie.blogspot.com/2010/09/grossiere-duplicite-de-lactivisme.html

« ՀՅԴ -ն [Դաշնակ], կ՛ընդգծէ Հրայր Մարուխեան (1928-1998), կուսակցութեան ընդհանուր քարտուղար 1972 -էն 1994, ինքզինք կը թոյլատրէ յարաբերակցելու ամէն անոնց հետ, որոնք կրնան դերակատար հանդիսանալ հայդատականութեան զարգացման [«հայկական հարց»-ը]», առաքինիէն աւելի արատաւորը, մինչեւ դաշնակցելու սատանայի հետ՝ իր գաղափարականութեան իրականացման համար, ինչ որ եղաւ պարագան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին, ուր իր շարքերէն մաս մը համագործակցեցան նացի Գերմանիոյ հետ խաղաղութեան դաշնագրերու վերաքննութիւններու համար եւ պայքարը ընդդէմ Սթալինի ԽՍՀՄ -ին »: (էջ 10)

Սատանայի  հետ  էլ  կհամագործակցեմ.
«Հայկանդուխտ  ավանդապաշտ  կանանց»  նախագահը՝

Արթուր  Բաղդասարյանի  հետ  համագործակցության  մասին

Արմենուհի  Ղազարյան
http://www.yerkir.am/news/view/87142.html

 ————————————–

Սատանայի մենատիրութեան կառչող հայկական զանազան կառոյցներու այս օղակաւոր շղթայի արմատը կառուցուած է այն լեռնաշխարհի մէջ, որ յետագային կոչուեցաւ Հայաստան: Այն լեռնաշխարհը, որտեղ ստեղծուեցան մարդկութեան նախահայրերը: ԵԴԵՄ:

Ուստի զարմանալի ալ չէ, որ «հայ գենը» Աստուածադրուժ ապստամբութիւնը՝ սատանայի թարախասերմը վերապրեցնէ մինչեւ օրս:

Սակայն ինչպէս յուսադրուած ենք, Աստուածաշնչեան բացայայտուած ութ կայսերապաշտական տէրութիւններու կարգին սատանայի լարերով ցատկռտող վասալ աւազակապետութիւններն անգամ պիտի խորտակուին ահարկու հարուածով՝ « … առանց ձեռքի լեռնէն կտրած քար»-ով:  ԱՍՏՈՒԾՈՅ  ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ:  ԴԱՆԻԵԼԻ  2:45

« Ու այն թագաւորներուն օրերը երկինքի Աստուածը Թագաւորութիւն մը պիտի հանէ, որ յաւիտեան պիտի չաւրի, եւ այս Թագաւորութիւնը ուրիշ ժողովուրդի պիտի չթողուի. Անիկա այս բոլոր թագաւորութիւնները պիտի փշրէ ու պիտի հատցնէ, ու ինք յաւիտեան պիտի մնայ »:

ԴԱՆԻԵԼԻ  2:44

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ    PHILIP  SASOUN

22  Օգոստոս  2015

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                              ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՄԵԾ ԿՆԻՔԸ

                                SATAN’S  GREAT  SEAL

                                          « ԱՄՆի  ՄԵԾ  ԿՆԻՔԸ »

                              « THE GREAT SEAL OF THE USA »

THE GREAT SEAL eagle-dark2

ԱՄՆ-ի ՄԵԾ ԿՆԻՔԸ հակառակ պաշտօնական մեկնաբանութեանց՝ իբրեւ «խաղաղութեան ու ապահովութեան»«peace and security» խորհրդանիշներ պարփակող, խորքին մէջ թաքուն իմաստներու խտացում մըն է, որոնց արմատները բնականաբար դարձեալ կ՛երթան մարդկութեան պատմութեան ըմբոստական սկզբնաղբիւրին, զորս աւելի սաստիկ ցեւով արտացոլուած են Բաբելոնական առաջին կայսրութեան հիմնադրմամբ: Նոյնիսկ եթէ այդ ժամանակ Սատանան տակաւին Երկրի վրայ չէր ձգուած, ինչպէս կը յայտնաբերուի ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ առաքելոյն ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ խորագրով գրքին մէջ:

Այդ «խաղաղութեան ու ապահովութեան» քարոզարշաւը ինքնին կը փաստէ այս դրութեան վերջակէտի մօտալուտ լինելը, զոր մարգարէաբար մեզ տեղեկացուցած է ՊՕՂՈՍ առաքեալ:

« Երբ ըսելու ըլլան թէ խաղաղութիւն ու ապահովութիւն է, այն ատեն կորուստը յանկարծակի անոնց վրայ պիտի հասնի յղիին երկունքին պէս, ու պիտի չազատին »:

Ա. ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ 5 : 3

Մարդ գոյակի ապստամբութիւնը ընդդէմ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, հիմնակէտ ունեցաւ նոյնիքն այն տարածք/բնակավայրէն, որով Աստուած շնորհած էր ԱՌԱՋԻՆ զոյգին, որ յետաքային՝ 385թ.Ք.Ե. Պատմութեան մէջ յայտնի դարձաւ իբրեւ Արեւմտեան Հայաստան (http://hpj.asj-oa.am/3271/1/1980-1(203).pdf): Եդեմը ըլլալով Հայաստան աշխարհի մէջ, իսկ պարտէզը՝ Վանայ լճի հարաւ-արեւմտեան տարածքի մէջ:

Garden of Eden Location

ԴՐԱԽՏԸ  –  THE PARADISE

The traditional location for the garden of Eden has long been suggested to have been a mountainous area some 225 km (140 mi) SW of Mount Ararat and a few kilometers S of Lake Van, in the eastern part of modern Turkey. That Eden may have been surrounded by some natural barrier, such as mountains, could be suggested by the fact that cherubs are stated to have been stationed only at the E of the garden, from which point Adam and Eve made their exit.—Ge 3:24.

http://searchforbibletruths.blogspot.fr/2010/02/was-garden-of-eden-real-place-and-if-so.html

Սատանայի մեծ կնիքը այլապէս պիտի հետաքրքրէ հայկական հաւաշխարհը, ուր վերջին տասնամեակին սունկի նման բուսած են իրաւատիրական / իրաւապաշտպանական հարցերով զբաղող խմբակցութիւններ, որոնք Կնիքի անժամանցելիութեան ուժը մատնանշելով կ՛անդրադառնան Ուտրօ Ուիլսընի Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ սահմանագծի վերաբերեալ կատարած «Իրաւարար Վճռին», որու վերջաւորութեան զառնուած է ԿՆԻՔԸ:

THE GREAT SEAL - Wilsonian Armenia

ԳԱՂՏԻՄԱՍՏ  ԿՆԻՔԸ

Զանազան ասպարէզի հետազօտողներ տարիներու հետամտութեան իբրեւ արդիւնք եկած են այն եզրակացութեան, որ Կնիքը ուրուագծուած է այնպիսիներու կողմէ, որոնք դիտաւորեալ կերպով ծածուկ պահած են անոր գաղտիմաստ բնոյթը:

Այդ գաղտիմաստ բնոյթը իր մէջ կը կրէ ոչ միայն Ամերիկայի համար «Գաղտնի Ճակատագիր մը – « A Secret Destiny », այլ համաշխարհային առումով միակառավարման սիսթեմ, եւ որու գագաթին բազմած կը մնայ իրենց աստուածը՝ Սատանան:

Իսկ որովհետեւ աշխարհի կառավարման գլուխ գործոց կառոյցները յատկապէս սեղմուած են «Արեւմտեան» կոչուած ցամաքամասի սատանայապաշտներու ծրագրաց մէջ, ուստի զարմանալի չէ այդ կայսրութիւններու ետին թաքնուած ԲՆԻԿ ուժերը բացայայտել, որոնց կարգին բնականաբար՝ Անկլօ-ամերիկեան կայսրութիւնըAnglo-american empire, ապա անոնց քաղաքական գործիքը՝ ՄԱԿ UNO, զինուորական թեւը՝ ՆԱԹՕ NATO, Եւրոպական կայսրութիւնը European empire, Արտաքին Յարաբերութիւններու Խորհուրդը Conseil des Relations Etrangères (CFR – Council on Foreign Relations), եւ Եռակողմանի Յանձնաժողովը Commission Trilatérale (TC –Trilateral Commission):

Եռակողմանի Յանձնաժողովը կազմուած է, մէկ կողմէ Ամերիկա – Գանատա, միւս կողմէ Ճափօն ու Եւրոպական Համայնք Communauté Européenne կայսրութիւններով, որոնց եռամիութեամբ եւս, իբրեւ յաւելեալ ուժ, նպատակադրուած է համաշխարհային տիրապետման բանեցումը:

Այս հաստատութիւնները քաղաքական, տնտեսական, ապահովական ու կառավարական միահեծան դրութիւն մը կը հետամտին կարգել (արդէն իր հունին մէջ է), ինչ որ կը բնորոշուի իբրեւ Նոր Աշխարհի Կարգ New World Order, եւ որու ուղղակիօրէն ակնարկած էին ժամանակին, սատանայապաշտ հայր եւ որդի Պուշերը Ամերիկաներէն, նաեւ իր ատենին սիոնիստ Սարքոզին, ու զինք փոխարինող դարձեալ սիոնիստ Հոլլանտ եւ այլք՝ Եւրոպաներէն (Nouvel Ordre Mondial):

Նշեմ, որ Ամերիկայի յաջորդ նախագահական ընտրութեանց համար արդէն իսկ սկսած են հրապարակ նետել ՆՈՐ ՊՈՒՇ մը, յանձինս նախկինի եղբօր՝ Ճէպ Պուշի:

Այս բոլորի կողքին կան նաեւ 300-ի կոմիտէն – Comité de 300, Ընկերվար Միջազգայնականը – Internationale Socialiste, Լուսաւորեալները – Illuminati (որոնցմէ շատ առաջ արդէն հայոց լուսաւորչականութիւնը), Պոհեմական Ակումբը – The Bohemian Club, (կամ, Պոհեմական Պուրակը – The Bohemian Grove), Պիլտրպըրկ Խումբը – The Bilderberg Group, Ֆրանս-ամերիկեան Հաստատութիւնը – French-American Foundation, Մասոնականութիւնը – Freemasonary, Սիոնիզմը – Zionism, եւ Իսլամիզմը – Islamism . . . եւյլն, եւյլն:

Ի դէպ, պէտք է շեշտել, որ Հայաստանեան ու արտասահմանեան բոլոր պարագլուխները՝ իշխանական, ընդդիմական, կուսակցական, հայրենակցական, խմբակցական, միութենական, կրօնական ու կազմակերպական՝ ուռկանուած են ԲՈԼՈՐԷՆ, ԱՆԽՏԻՐ:

Նոր Աշխարհի Կարգի իրականացման համար այս յայտնի ու ծածուկocculte սատանայական կազմակերպութիւններու հրահրումներու պատճառաւ աշխարհ բեռնաւորուած է ամբարշտական ու պատերազմական դրութեամբ:

Հայկական հաւաշխարհի մէջ օր ըստ օրէ կը յայտնուին նորանոր կառոյցներ Նոր Աշխարհի Կարգի թակարդով, ինչպէս կը փաստէ նոր գաղափարախօսութեամբ հանդէս եկող ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳՆԵՐԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ – ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, որմով վերջին պարբերութեան վերջին նախադասութեամբ, խօսելով «համաշխարհային քաղաքականութեան մէջ» հայկական ինքնուրոյնութեան մասին, զարմանալիօրէն ինկած է «նոր աշխարհահամակարգի»  գիրկը:

«Նոր աշխարհահամակարգ» = New World Order

Տե՛ս

http://www.keghart.com/Declaration-ACAssociations

ԱՍՈՆՔ  ՄԻԱԿԸ  ՉԵՆ:

ԿՆԻՔԻ  ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ

Արմատաւորուած են ԱՍՏՈՒԾՈՅ դէմ Սատանայի ընբոստութենէն ի վեր: Հետեւաբար հայկականն ալ անմասն չէ, իր եկեղեցական աւանդական /հեթանոսական հաւատալիքներով, արարողութիւններով, ինչպէս «քրիստոնէական» համարուած կամ ոչ՝ ամբողջ կրօնական համակարգը:

Արծիւի կտուցով բռնուած թուղթի մագաղաթի վրայ արձանագրուած լատիներէն բառերով նշանաբանը հետեւեալն է :

« E PLURIBUS UNUM » բաղկացած 13 տառէ:

« ԲՈԼՈՐ-ԷՆ ՄԷԿԸ »

Իբր, Ամերիկայի առաջին 13 նահանգներէն կը ծնի՝ Մէկը . . .

Այլ խօսքով՝ իրենց ասած, քաոսէն կարգաւորութիւն . . .

Արծիւի գծագրութիւնը ունի բնականաբար իր հնագոյն արմատները:

US_Great_Seal_1782_drawing

1782-ին վերջնականապէս հաստատուած կնիքը

The Great Seal copy - horusagain

Հին Եգիպտոսի նկարագրութիւնը՝ Հորուսը իր բազէի կերպարանքով

Արծուանման կամ ոչ, թռչուններու ներկայութիւնը ակներեւ է հնոտի ժամանակներէն: Աւելին, թռչունի օգտագործման սկզբնական գաղափարը եղած է արմաւահաւը – phoenix (վերածնունդ խորհրդանշող), բայց նպատակադրեալ փոխարինուած է արծիւով:

Այս կենդանին մասոնական բարձրագոյն աստիճանի խորհրդանիշն է:

freemansons

Վահանը եւս ցցուած է կապոյտ յետամասի վրայ 6 կարմիր + 7 ճերմակ գոյներով բաժանուած շերտերէ՝ ընդհանուրին քանակը ըլլալով 13.

Կարմիր – ճերմակ – կապոյտ գոյներու ընտրութիւնը պնդուած իրողութիւն է, զոր խորհրդանշական իմաստ ունի եւ կու գայ Եգիպտական կայսրութեան ժամանակէն, ուր օգտագործուած էր 3 տեսականի, բայց նոյն գոյներով թագեր:

Նոյն այդ գոյներու առկայութիւնը նկատելի է վերջին՝ մեր ժամանակի կայսրութեանց՝ Անկլօ-ամերիկեան դրօշակներու պարագային: Նաեւ Եւրոպական կայսրութեան անդամներու՝ Ֆրանսա, Հոլլանտա, եւյլն: Ռուսական կայսրութիւնը եւս:

Իսկ 13 թիւը 7 անգամ կ՛երեւայ կնիքի 2 կողմերը:

13 աստղեր (6 անկիւն) արծիւի գլխուն վերեւ:

13 տառեր «E Pluribus Unum» բառերու մէջ:

13 տառեր «Annuit Coeptis» բառերու մէջ:

13 կարմիր եւ ճերմակ շերտեր:

13 ձիթապտուղներ եւ 13 տերեւներ:

13 նետեր:

13 շարքեր (բուրգի):

US-GREAT SEAL - 13foreveryone

1. 13 stars above the head of the “eagle.”

2. “E Pluribus Unum,” contains 13 letters

3. “Annuit Coeptis,” contains 13 letters

4. 13 Red and White stripes

5. 13 olives and leaves

6. 13 arrows

7. 13 rows

Թէեւ ստոյգ իրողութիւն է, որ Ամերիկեան անկախութեան հիմքը կազմող նահանգները 13 էին թուով, սակայն ընդունուած է նաեւ այն, որ 13ը յատկապէս խորհրդանշական եղած է հնուց ի վեր՝ բոլոր ժողովուրդներու «հաւատալիքներուն» մէջ:

Տակաւին աւելի գրաւիչ է մասոններու օրկանի պնդումը:

MASONIC ORGAN - newage

Այս « THE NEW AGE » պարբերաթերթով, որ 33 աստիճան Մասոնականութեան Գերագոյն Խորհուրդի օրկանն է (Ամերիկայի ուժեղագոյն մասոնական կազմակերպութիւններէն՝ եթէ ոչ աշխարհի), կը շեշտէն, որ 1 $ -ը լիովին ծածկուած է մասոնական խորհրդանշաններով, իսկ Բուրգը՝ « մասոնական ամենատեսութեան աչքով» – « Pyramid with the Masonic All Seeing Eye ».

THE GREAT SEAL - dollar_back

Այս բոլորէն անդին, յատկանշական են արծիւի փետուրներու քանակը՝ 33:

Կան, որոնք կ՛ըսեն, թէ աջ թեւի փետուրները կը համրուին 32 ըլլալ, ինչ որ կը համապատասխանէ Մասոնականութեան Սկովտիական թեւի բարձրագոյն աստիճանին, իսկ ձախ թեւը (արծիւի) ունի 33 փետուրներ, զորս կը համապատասխանէն նոյն Սկովտիական Մասոնականութեան մէջ գերազանց ծառայութեան մատուցման համար:

(Այլ պատկերներէ երկու թեւերու պարագային 33 փետուրներ կը հաշուըուին):

US-GreatSeal-Obverse_0

Տակաւին հետաքրքրական են արծիւի պոչի փետուրներու քանակը՝ 9:

Այս ալ կը համընկնի Եօրքի (Ամերիկեան) ծիսակատարութեանց (մասոնականութեան) ընդմէջ գոյութիւն ունեցող աստիճաններուն:

Կնիքը երկկողմանի է, ու պէտք չէ շփոթել ԱՄՆի նախագահի կնիքի հետ:

ԿՆԻՔԻ  ՅԵՏԱԿՈՂՄԸ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ՝

http://maratoug.com/archives/3194

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                                   Դ Ր Օ Շ Ա Կ 

                                                        F L A G

    DRAPEAU Arevmdian-Hayasdani-Drosh

21.10.2011թ. Հայկական արբանեակի մէջ խորհրդանիշներու համադրութեամբ հրատարակուեցաւ  հնարիմաց   մի   ԴՐՕՇԱԿ:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2011/Nakhaqahagan-Hramanaqir-21.10.2011.pdf

                                          ԱՀՎԿ ԴՐՕՇԱԿ - Էջ 1              ԱՀՎԿ ԴՐՕՇԱԿ - Էջ 2

Այս դրօշակը իր տեսակին մէջ առաջինն է խորհրդանիշներու բազմազանութեան առումով, եթէ բաղդատականօրէն նկատի ունենանք թագաւորական ժամանակաշրջանի դրօշներու հետ, որոնց պարագային խորհրդանիշներու առկայութիւնը սահմանափակուած էր մէկ երկուքով՝ ընդգրկելով մէկական թռչնային կամ երկրային կենդանիներ, առանց մոռանալու խաչապաշտութիւնն ու  արեւապաշտութիւնը:

                                                                                                   Flag of Artaxiad dynasty
                                                                                                                    Արտաշէսեան  Թագաւորութեան  դրօշ

                                                                                          Flag  of  Artaxiad  Dynasty  ( 189 BCE – 12 CE)

                                                                                                 Flag of Arsacid Dynasty 34 CE - 428 CE
                                                                                                                     Արշակունեաց   Թագաւորութեան  դրօշ
                                                                                                               Flag  of  Arsacid  Dynasty  ( 34 CE – 428 CE )
                                                                                                  Flag of Marzpanid Armenia 443 CE - 885 CE
                                                                                                                      Մարզպանաց  Իշխանութեան  դրօշ
                                                                                                             Flag  of  Marzpanid  Armenia  ( 441 – 856 CE )

flag of Bagratuni

                                                                                         Բագրատունեաց  Հարստութեան  դրօշ  
                                                                            Flag  of  the  Bagratid  Dynasty  (9th – 11th  century)
                                                                                                 FlagKilikia
                                                                                                                   Կիլիկիան  Թագաւորութեան  դրօշ
                                                                                                      Flag  of  Cilician  Armenia  ( 11th – 14th  century )

Աստուածաշունչի  մէջ Դրօշակ, Դրօշ եւ Նշան  բառերու օգտագործմամբ կը խորհրդանշուին  մէկ  քանի  իրողութիւններ:   Օրինակ  –

– Իսրայէլացուոց  ցեղական  բաժանմունքները  նշող.

Թուոց 2:2  « Իսրայէլի  որդիներուն  ամէն  մէկը  իր  դրօշակին  քով  իրենց հայրերուն  տանը  նշանովը  իջեւան  պիտի  ընեն ».

– Ապահովութեան  խորհրդանիշ.

Սաղմոսաց 20:5  « . . . մեր Աստուծոյն անունովը

դրօշակ  վերցնենք  . . . »:

– Սիրոյ  խորհրդանիշ.

Երգ Երգոց 2:4   « Եւ  անոր  դրօշը  իմ  վրաս  սէր  էր »:

– Պատերազմի  յայտարարութիւն.  (Բաբելոնի  կործանման  վերաբերեալ)

Երեմեայ 51:27  « Երկրին  մէջ  դրօշ  վերցուցէք,  Ազգերուն  մէջ  փող  հնչեցուցէք, Անոր  դէմ  ազգեր  պատրաստեցէք,  Անոր  վրայ  Արարադի,  Միննիի  ու Ասքանազի  թագաւորութիւնները  կանչեցէք . . . »:

Նկատելի է, որ մերօրեայ ընկալման անյաղորդ իմաստ մը կը կրեն Աստուածաշնչեան Դրօշակները  եւ չունին Սատանայի դրութեան ենթակայ պաստառներու  խորհրդանշումները:

ԴՐՕՇԱԿԱՏԻՐՈՒԹԻՒՆ

Աշխարհի մէջ դրօշակներ  կան բոլոր մարզերու մէջ. Պետական, քաղաքային, նահանգային, ընկերակցական, կուսակցական, զինուորական, կրօնական, ու այդպէս շարունակաբար:

Դրօշակներ  զանազան գոյներով անխտիր՝   միագոյն, երկգոյն, եռագոյն,   եւ բազմագոյն:

Դրօշակներ  կենդանիներով, նաւերով, զէնքերով, խաչերով, ծուռ խաչերով, կտրուած խաչերով, արեւով, լուսինով, աստղերով, քարտէսներով, եզրերով, բաժանումներով, սղոցաւորումներով, շրջանակներով, ծոպերով,  եւյլն, եւյլն:

Դրօշակներ  յատկորոշ խորհրդանշաններով կը պատկանին Արաբական երկրներուն՝ յատկապէս Իսլամական, ինչպէս կիսալուսին մը աստղով. Քրիստոնէական երկրներ կեդրոնացուած են խաչերով, որոնց կարգին պէտք է աւելցնել գլխաւոր մեծ տէրութեանց տակաւին ենթակայ կամ նախկին գաղութացուած պետութիւններու, ինչպէս օրինակ, Անգլիախօս, Ֆրանսախօս, Գերմանախօս, Սպանախօս եւ Փորթուգալախօս երկիրներու դրօշներ՝ յատուկ միօրինակութեամբ:

Սովետականը ոչ եւս ըլլալով փոխարինուած են գրեթէ համատարած տեսակներով:

Հնագոյն դարերուն առաջին պղնձեայ դրօշը գտնուած է Պարսկաստանի մէջ, հ.դ.ա 3րդ հազարամեակին: Ինչ կը վերաբերի նորագոյն դարաշրջաններուն, ապա Հոլանտա ունեցած է իր առաջին դրօշը դեռ 9րդ դարէն՝ այժմու եռագոյնով, այսինքն կարմիր, ճերմակ եւ կապոյտ:

                                                                                                                     flag in Bronze Shadad_Kerman,_Iran 3rd millennium BC
                                                                                                    Պղնձեայ  դրօշ – Պարսկաստան ( 3րդ հազարամեակ,  Ք.Ա. )  
                                                                                                           Persian  flag  in  bronze  ( 3rd millennium BC )

Հայկական  ազատագրական  պայքարի  դրօշակը  լաւագոյնն  էր  իր  տեսակով, որով  կը  ներկայացնէր  ամբողջական  Հայաստանի  քարտէսը:

ASALA Flag - 1

Խորհրդանիշներէ զուրկ այս դրօշը, միակը պէտք է համարել հայկական պատմութեան մէջ, որու միակ խանգարիչ տարրը ոչ հայկականՔալաշնիքովը  ըլլալով, պարզութեամբ ներկայացուած դրօշ մըն է:

Այդ գնդացիրը իր կարգին կը փաստէ ժամանակի ազդեցութիւնը՝  ընդօրինակուած յառաջդիմական ու Պաղեստինեան շարժմանց դրօշներէն, որ եւս իր բացատրութիւնը ունի,  սակայն նիւթի առանցքը չի կազմեր:

Կայ նաեւ գործիքներու խորհրդանշաններու օգտագործումը, ընդհանրապէս կուսակցութեանց  պարագային:  Օրինակ  –

Համայնավար   կուսակցութեան  Մուրճ  եւ  Մանգաղը,  ու  

Դաշնակցութիւն   խմբակցութեան  Բահ  եւ  Գրիչը   (նաեւ  դաշոյնը):

Առաջինի պրոլետարները  մուրճով  ժողովուրդը ծեծեցին, մանգաղով ալ գլխատեցին,

երկրորդի բանուորները,  բահով երկիրը փորեցին–փորփրեցին մինչեւ ժողովուրդը մէջը թաղեցին, փետրաւոր գրիչով ալ պայմանադրութիւններ ստորագրեցին, հողեր պարգեւեցին, ու փախան երկրէն. Իսկ դաշոյնով «ներազգային»   դաշուն-ակցութիւն   ստեղծեցին . . . :

Այսօրուայ Արեւելեան Հայաստանը իր կախեալ պետականութեամբ ունի եռագոյն մի պարզ ու միօրինակ դրօշակ,  ժառանգուած առաւ-փախաւ նախնիներից:

Արցախն ալ ունեցաւ նոյնը,  միայն սղոցուած ցեւով:

Արեւմտեան  Հայաստանի  Վտարանդի  Կառավարութեան  դրօշակ

4 փետրուար 2011թ., ծնունդ առաւ Վտարանդի Կառավարութիւնը կատարելապէս մտածուած, մշակուած, քաղուած ու արեւմտաhայերէնացուած Հռչակագրով, զոր հնչուեցաւ հայ եւ օտար պետական ու հանրային աշխարհի առաջ:

Թէ իրաւունք ունէինք կամ ոչ՝  Կառավարական կառոյցի ստեղծման, – պատասխանը բացարձակապէս հաստատական է,  եւ  ո՛չ  մէկ  հակաճառման   առարկայ:

Վտարանդի Կառավարութեան հրամայականը բացատրուած է  Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութիւն  յօդուածով,  Փետրուար  15,  2011թ.

Ամիսներ  անց,  վերեւ  նշուած  թուականին,  «նախագահական  հրամանագրով» եւ  վիշապի  պատկերի  ներքոյ,  կը  ներկայացուի   «դրօշը»:  

Վիշապ   =   Աստուածաշունչի   Սատանան:

Կը կարդանք.

« Արեւմտյան  Հայաստանի  Հանրապետութեան  դրոշը  Արեւմտյան  Հայաստանի Հանրապետության  պետական  խորհրդանիշներից  է:

« Արեւմտյան  Հայաստանի  Հանրապետության  դրոշը  քառագույն  է:

« ութանկյան մեջ՝ . . .

« հավերժության  ութաթեւ  նշանը  . . .  տիեզերական  ներդաշնակությունը:

« աշխարհի  չորս  ծագերը  . . .

« արիականություն  . . .

« Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության . . .

« Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության  դրոշը   կիրառութեան մեջ է մտնում . . . »:

Ընդգծումները  իմն  են:

ա) « Արեւմտեան  Հայաստանի   Հանրապետութիւն »

4 փետրուար 2011թ. հաղորդուած ՀՌՉԱԿԱԳՐՈՎ «Արեւմտեան Հայաստանի  Հանրապետութեան»   մասին  խօսք  անգամ  չկայ:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2011/Hrtchagakir-04.02.2011.pdf

Դրօշակի ուշագրաւ մասը թէեւ չէ նշուած՝    Խաչն   է:

Համաչափ   եզրաւոր  խաչ:   Յունական   խաչ:

Ի՞նչ  է  հանրապետութիւն  =  հասարակապետութիւն  –  Republic

1- « A republic is a country which is not run by an hereditary head  of state. That is, it is not run by a king or any other sort of monarch who inherited the job from his or her father or mother. Each new  ruler is chosen.  

A republic does not have to be democratic, it can be an oligarchy (rule by a minority), or a dictatorship (rule by one person).  Most republics claim to be democratic ».                                     

Wiki.answers.com

1- « Հանրապետութիւնը երկիր/երկրամաս մըն է, որ չառաջնորդուիր պետութեան ժառանգական ղեկավարով: Այն, որ չի կառավարուիր թագաւորի կամ որեւէ այլ տեսակի արքայի կողմէ, որ ժառանգած է աշխատանքը իր հօրմէ կամ  մօրմէ:  Ամէն նոր իշխող ընտրուած է:

« Հանրապետութիւն մը պէտք չունի ժողովրդավարական ըլլալու, ան կրնայ ըլլալ սակաւապետութիւն (փոքրամասնութեան կողմէ կառավարուող), կամ  բռնատիրութիւն (մէկ անձի կողմէ կառավարուող): Բազում  հանրապետութիւններ կը յաւակնին ըլլալ ժողովրդավարական »:

Ուիքի.պատասխաններ.գոմ

2- The recognition of states and governments

« It is important to distinguish between the recognition of states and the recognition of governments. This distinction is based on the view that a government is an instrument in the service of the state, which is an entity composed of a territory, a population and a public authority. Since the end of the Second World War, Switzerland, as a matter of principle, recognises only states and not governments ».

http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/intla/cintla/recco.html

2- Պետութիւններու եւ կառավարութիւններու ճանաչումը

« Կարեւոր է զանազանել պետութիւններու ճանաչման եւ կառավարութիւններու ճանաչման միջեւ: Այս զանազանութիւնը հիմնուած է այն տեսակէտի վրայ, որ կառավարութիւն մը գործիք է ի ծառայութիւն պետութեան,՝ ինչը էութիւն մըն է բաղկացած երկրամասէ, ժողովուրդէ/բնակչութենէ, եւ հասարակական իշխանութենէ: Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմէն ի վեր, Զուիցերիան՝ որպէս սկզբունք, կը ճանչնայ միայն պետութիւնները եւ ոչ կառավարութիւնները »:

Ընդգծումները  իմն  են:

Երկիր  +  ժողովուրդ  +  կառավարութիւն  =  Հանրապետութիւն

Այս սկզբունքը հիմնուած է Կիօրկ Ելինեք – Georg Jellinek  անունով Աւստրիացի իրաւաբանի հեղինակած գրքով մեկնաբանուած պետութեան տեսութեան վրայ՝ Պետութեան Գլխաւոր Վարդապետութիւնը  խորագրով 1900թ. – General Theory of the State ( Allgemeine Staatslehre ), որտեղ զարգացուցած է պետականութեան երեք սկզբնատարրերը, համաձայն որու Պետութիւն մը գոյութիւն կ՛ունենայ եթէ Ժողովուրդ մը որոշ Երկրամասի վրայ կազմաւորուած է գործօն  Հանրային Իշխանութեան ներքոյ:

Առանց Արեւմտեան Հայաստանի վերատիրացման, թէկուզ Ուիլսընեան Իրաւարար Վճիռի գործադրմամբ, հանրապետութիւն   յայտարարութիւնը շատախօսութիւն է, եւ միջազգային իրաւանց չափանիշներու համապատասխան՝ անօրինական:

Այստեղ տակաւին ոչինչ կ՛ակնարկուի վտարանդի կառավարութեան ճանաչման մասին:

Գոյութիւն ունեցող հազիւ մէկ երկու տասնեակ վտարանդի կառավարութիւններէն – որոնց կարգին լիիրաւ քաղաքական տագնապի ենթակայ կառոյցներ – կայ հազիւ նորակառոյց մէկը (2004թ.), որով կը խօսի վարչապետէ աւելի, նաեւ նախագահի ընտրուածութեան մասին: Չինաստանի անկախական Ույկուրներու «Արեւելեան Թուրքիստանի վտարանդի կառավարութիւնը», հաստատուած Ուաշինկթընի ծոցը, իբրեւ «ազատարար» երկիր:

Չինաստանի ծայրագոյն հիւսիս-արեւմուտքը գտնուող Սինչիանկ –Xinjiang կոչուած նահանգը խորքին մէջ ինքնավար մարզ մըն է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան մէջ:

բ) Դրօշակի  հիմնական  մասը՝   խաչ

1- « Many people assume that the cross is a Christian symbol. Christians have indeed adopted the cross but its origins date back long before the Messiah was ever born. The cross can be dated back  to ancient Babylon and the worship of the sun-gods Mithra and Tammuz. In fact the cross was not used by Christians until the fourth century after Emperor Constantine (a pagan sun-worshipper)  had a vision of the cross in front of the sun ».

http://www.nazarite.net/pagan-symbols.html

1- « Շատ մարդիկ կ՛ենթադրեն թէ խաչը Քրիստոնէական խորհրդանիշ է: Քրիստոնեաները ստուգիւ ընտրած են խաչը, բայց իր արմատները ծագում առած է շատ վաղուց՝ նախքան որ Քրիստոս ծնած ըլլար: Խաչը կրնայ թուագրուիլ դէպ ի ետ հին Բաբելոն եւ արեւ-աստուածներու պաշտամունքին՝ Միհր եւ Թամուզ: Իրողութեան մէջ խաչը չէ գործածուած Քրիստոնեաներու կողմէ մինչեւ չորրորդ դարը Կոստանդին Կայսրի (հեթանոս արեւապաշտ մը) ունեցած արեւու դիմաց  խաչի տեսիլքէն ետք »:

2- The Cross : Christian Banner or Pagan Relic ?

« What does the worship of Tammuz have to do with the sign of  the cross ? According to historian Alexander Hislop, Tammuz was intimately associated with the Babylonian mystery religions begun by the worship of Nimrod, Semiramis and her illegitimate son, Horus. The original form of the Babylonian letter T was , identical  to the crosses used today in this world’s Christianity.

This was the initial of Tammuz. Referring to this sign of Tammuz, Hislop writes :

« That mystic Tau was marked in baptism on the foreheads of those initiated into the Mysteries . . . . The Vestal virgins of Pagan Rome wore it suspended from their necklaces, as the nuns do now . . . . There is hardly a Pagan tribe where the cross has not been found . . . . [T]he X which in itself was not an unnatural symbol of Christ, the true Messiah, and which had once been regarded as such, was allowed to go entirely into disuse, and the Tau,«† » , the sign of the cross, the indisputable sign of Tammuz, the false Messiah, was everywhere substituted in its stead ». ( The Two Babylons, 1959, p. 198-199, 204-205)

2- Խաչը՝   Քրիստոնէական   դրօ՞շ   թէ  հեթանոսական  բեկոր

« Ի՞նչ  յարակցութիւն  ունի  Թամուզի  պաշտամունքը  խաչի  նշանին  հետ:

Ըստ պատմաբան Ալեքսանտր Հիսլօբի, Թամուզը սերտիւ յարակցութիւն ունէր Բաբելոնական խորհրդաւոր կրօնքներու հետ, սկսած Նեբրովդի (Նեմրուտի), Սեմիրամիսի եւ անոր ապօրինաւոր որդւոյն՝ Հօրուսի պաշտամունքին հետ: Բաբելոնական Tտառի նախնական ցեւը էր, խաչերուն նոյնօրինակը, զոր կը գործածուի այսօրուայ Քրինտոնէական աշխարհին մէջ:

Ասիկա Թամուզի սկզբնատառն էր: Ակնառկելով այս Թամուզի նշանին,   Հիսլօբ կը գրէ :

« Այդ Խորհրդաւոր Tաո-ն կը նշանակուէր անոնց ճակատներուն վրայ, որոնք նորամուտ էին արարողութիւններուն . . . . Հեթանոս Հռովմի անարատ կոյսերը կը հագնէին զանոնք իրենց մանեակներէն կախելով, ինչպէս մայրապետները կ՛ընեն այսօր . . . . Դժուար թէ գոյութիւն ունենար Կռապաշտ ցեղ մը, որտեղ խաչը չգտնուեր . . . . X-ը, որ ինքնին Քրիստոսի անբնական խորհրդանիշ մը չէր՝ ճշմարիտ Մեսիան, եւ որ ատեն մը իբրեւ այդպիսին կը նկատուէր, թոյլատրուեցաւ բոլորովին անգործածութեան մատնուելու, եւ Tաո-ն, «† » , խաչի նշանը, Թամուզի անվիճելի նշանը՝սուտ Մեսիան, ամեն տեղ էր, անով փոխանակուած »:                                             ( Երկու Բաբելոնները, 1959թ., էջ 198-199, 204-205)

Անցեալ տարուայ ապրիլին Միջագետքի մէջ Անգլիացի հնագէտներու կողմէ գտնուած է խաչացեւ շէնքի յատակագիծ մը:

                                                                                                                  CROSS IN UR _500
                                                                                                        Գտնուած  յատակագիծ  խաչը՝   Սումեր – Ապրիլ 2013թ.
                                                                                                       The  founded  cross  scheme  –  Sumer,   April   2013

Դրօշի  խաչը ինչպէս նշուեցաւ համաչափ եզրաւոր ըլլալով իր նմանօրինակները գոյութիւն ունին օտարերկրեայ պետութեանց պարագային.   օրինակ –

                                                                                Flag of Dominica
                                                                                                         Դոմինիկա  կղզիի  դրօշ
                                                                                                      Flag  of  Dominica  Island
                                                                                                                                                               Flag of the Commander in chief of the Nazi Army                                                                          
                                     Նացի  Գերմանիոյ  Ընդհանուր  Հրամանատարի  դրօշ
                             Flag of the Commander-in-Chief of the Nazi army 1935-1938

Կան  նաեւ  Սքանտինաւեան  խաչով  դրօշակներ.  Օրինակ –

                                                                                   DRAPEAU Bagadou_stourm BRETON
                                                                           Բրիտենական Ազգայնական Կուսակցութեան դրօշ – Ֆրանսա  
                                                                                     Drapeau  de  Parti  Nationaliste  Breton  –  France
                                                                         DRAPEAU 4eme-reich
                                                                                       Գերմանիոյ  4րդ  Րայխի  դրօշ
                                                                                        Flag  of  German  4th  Reich

գ)  Ութնանկիւն  աստղ          Eight  pointed  star

                              8 pointed star

8 թեւանի աստղը գոյութիւն ունէր բոլոր մշակոյթներու մէջ. կարելի է գտնել դրօշակներու վրայ եւ կրօնական պատկերագրութեանց – iconography. Սակայն մեկնաբանութեան գծով կրնայ տարբերիլ մէկ ժողովուրդէն միւսը:

Ութը կարեւոր թիւ մըն է հաւասարակշռութեան իրականացման առումով, եւ հակառակ որ միշդ ալ աստղով չէ պատկերազարդուած, ինչպէս օրինակ Պուտտայականութեան «Ազնուական Ութնապատիկ Ճամբան» – Noble Eightfold Path [( ariyo attharngiko maggo ) Sanscrit ] ըստ որու, ուղին է, զոր կ՛առաջնորդէ դէպի ինքնարթնացման՝ տառապանքէ դադարելէ ետք: Բայց եւ այնպէս համաշխարհային չափանիշով կը մնայ ըլլալ հաւասարակշռութեան, ներդաշնակութեան եւ տիեզերական – cosmic  դասաւորութեան  խորհրդանիշ:

         8 pointed star - four-fold-astrology

Իր նախատիպը զուգորդուած է նախկին  աստղաբանութեանastronomy  հետ, նաեւ կրօնքի ու  խորհրդապաշտութեան mysticism  (միստիկականութիւն):

Խորհրդանշական է աստղերու եւ բնութեան կանոնի վերաբերեալ, յատկապէս Ստեղծագործութեան գաղտնիքներու բացայայտման մարդկութեան նախնական ջանքերը:

Սումերացիք գծաւոր կարգադրութեամբ մը ուզած են խորհրդանշել աստղ ու «աստուած»:

Բաբելոնացիք  Իշթար Ishtar դիցուհին խորհրդանշող 8 թեւանի աստղը ունին, որ Սումերացուոց Ինաննա դիցուհին է: Նոյն Բաբելոնացիք շրջանակի մէջ այդ աստղը ներկայացնելով խորհրդանշած են որպէս  «Լուսաբեր» – Lucifer:

Ութաթեւ աստղը շրջանակի մէջ կը ներկայացնէ արեւ դիքը: Բաբելոնական արեւի պաշտամունքը յետագայ աստղագիտութեան բուն նախատիպը հանդիսացած է:

Դարեր շարունակ, Յոյները հաւատացած էին թէ առաւօտեան եւ իրիկուան աստղը տարբեր գոյացութիւններ էին: Անոնք Արուսեակը –Venus ( Վեներա, իսկ իրենց Ափրոդիտէն – Aphrodite , սիրոյ եւ գեղեցկութեան դիցուհին [Հայոց Աստղիը] ) կը ճանչնային իբրեւ այդպիսին՝ Սումերացիներէն 1500 տ. Ետք:

1- « . . . The Akkadian Ishtar is also, to a greater extent, an astral  deity, associated with the planet Venus : with Shamash, sun god, and Sin, moon god, she forms a secondary astral triad. In this manifestation her symbol is a star 6, 8, or 16 rays within a circle . . . »

Encyclopedia Britannica Online, article on Ishtar

1- « . . . Աքքատեան Իշթարը նաեւ, մեծ մասամբ, աստղային աստուածութիւն մըն է, կապակցուած Արուսեակ մոլորակի հետ. Արեւ աստուծոյ՝ Շամաշի հետ, եւ լուսին աստուծոյ՝ Սինի հետ ան կը կազմէ երկրորդական աստղային երրեակ մը: Տուեալ յայտնութեամբ իր խորհրդանիշը 6, 8, կամ 16  նշոյլներու աստղ մըն է . . . »:

 Բրիտանիքա Համայնագիտարան, յօդուած Իշթարի մասին

2- The Star of Ishtar

« Because some astronomical objects move through the sky in repeated and known intervals of time, the behavior of the celestial gods associated with them can be symbolized numerically. Ishtar, as the planet Venus, perhaps was handled this way in the eight-pointed star that usually stands for her on Babylonian boundary stones.

« References to Venus as early as 3000 BC are known from evidence at Uruk, an important early Sumerian city in southern Iraq. One clay tablet found at the site says « star Inanna », and another contains symbols for the words « star, setting sun, Inanna ». Inanna is Venus, known later as Ishtar, and the Uruk tablets specify her celestial identity with the symbol for « star »: an eight-pointed star ».

The Star of Ishtar, Iraq Resource Information Site

2- Իշթարի աստղը

« Որովհետեւ աստղագիտական առարկաներ երկնքի ընդ մէջ կը շարժին կրկնուած եւ գիտցուած ժամանակամիջոցի մէջ, երկնային չաստուածներու կենցաղը, որ կապակցուած են անոնց հետ՝  կրնան խորհրդանշուիլ թուապէս: Իշթարը, իբրեւ Արուսեակ մոլորակը, կրնայ ըլլալ գործածուած է այս կերպ՝ ութաթեւ աստղով, որ սովորաբար ներկայացուած է Բաբելոնական սահմանագծի կոթողներու վրայ:

« Արուսեակի վերագրումներ գիտցուած են Ք.Ա. 3000-էն ի վեր Ուրուքի ապացոյցներով՝ որ հարաւային Իրաքի վաղեմի Սումերական կարեւոր քաղաք մըն է: Այդտեղ գտնուած կաւային մէկ գրապանակի վրայ կ՛ըսուի «Ինաննա աստղ», եւ ուրիշ մը խորհրդանիշներ կ՛ընդգրկէ «աստղ, արեւամուտք, Ինաննա» բառերու վերաբերեալ: Ինաննան Արուսեակն է, յետագային ճանչուած որպէս Իշթար, եւ Ուրուքի գրապանակները կը մասնաւորեն իր երկնային ինքնութիւնը «աստղ»  խորհրդանիշի հետ՝  ութաթեւ աստղ մը »:

Իշթարի  աստղը,  Իրաք  Տեղեկատուական  Աղբիւր  Կայք

8 POINTED STAR inanna 31   8 POINTED ishtar-star

             Իշթարի  աստղը                                         Ինաննայի  աստղը 
          The  star  of  Ishtar                                    The  star  of  Inanna

3- « Egyptians recognized a group of eight deities, four male and four female, with the female bearing feminine forms of the male names : Nu, Nanet, Amun, Amunet, Kuk, Kauket, Huh, Hauhet. Each pair represents a primal force, water, air, darkness, and infinity, and together they create the world and the sun god Ra from the primordial waters. Together, these eight are known as the Ogdoad, and this context is borrowed by other cultures which may represent it with an octagram ».

Mystery of the iniquity – Roman catholic church

3-« Եգիպտացիք կը ճանչնային ութ աստուածութիւններու խումբ մը, չորս արական եւ չորս իգական, իսկ իգականները ունենալով արականներու իգականացուած անունները : Նու, Նանէ, Ամուն, Ամունէ, Գուք, Գոքէ, Հու, Հոհէ: Ամէն զոյգ կը ներկայացնէ գլխաւոր ուժ մը՝ ջուր, օդ, մթութիւն եւ անհունութիւն, եւ միասնաբար անոնք կը ստեղծեն աշխարհը եւ Րա արեւ աստուածը նախնական ջուրերէն: Միասին, այս ութը ճանչցուած են որպէս Օկտոտ, եւ այս բնաբանը փոխառնուած է այլ մշակոյթներու կողմէ, որոնք կրնան զայն ներկայացնել  ութնանկիւն »:

          8 DEITIES OF EGYPT         8 POINTED URARTIAN STATUETTE

                Եգիպտական  ութը                        Ուրարտական  ութանկիւն  աստղեր  
         Egyptian 8- god  &  goddess

Ի դէպ, պէտք է նշել նաեւ, որ Իսլամներն ալ իւրացուցած են ութաթեւ  աստղը բոլոր  ժողովուրդներու  կարգին:

                        8 POINTED STAR - ISLAMIC - 2       8 POINTED STAR - ISLAMIC - 1                                                                   
                Իսլամական   ութաթեւ   աստղեր        Islamic  eight  pointed  stars

Ութնանկիւն  աստղը այլապէս նկատարելի է Միացեալ Թագաւորութեան United Kingdom (Մեծն Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի) դրօշի վրայ, որոնց կարգին Անգլիական դրօշակUnion Jack   կոչուածները:    

                                                                    Flag of the UK
                                                                                           Միացեալ  Թագաւորութեանց  դրօշ
                                                                                              Flag  of  the  United  Kingdom
        Flag_of_Australia_(converted).svg        Flag_of_Bermuda.svg                                         
                  Աւստրալիոյ  դրօշ                                 Պերմուտայի  դրօշ
                  Flag  of  Australia                                 Flag  of  Bermuda

Նոյնիսկ  Օսմանական եւ Ազրպէյճանական դրօշներ կան 8անկեան  աստղերով  –

       Flag of the Ottoman Navy - 1793 - 1844              Flag_of_Azerbaijan - 1918       
      Օսմանական նաւատորմի  դրօշ                       Ազրպէյճանի  դրօշ
              Ottoman  navy  flag                                   Azerbaijani  flag

Ութնանկիւնեան   աստղը ահաւոր քանակով կը գտնուի նաեւ հերձուած Քրիստոնէութեան աստուածութեան՝   Կաթոլիկութեան  եկեղեցիներուն  մէջ:

                                                                              8 pointed star papal-palace
                                                                                                            Պապը՝   Ս. Պետրոս հրապարակ – Վատիկան  ութաթեւ  աստղերու  տակն  ու  վրան                                                           The Pope at St. Peters’  square – Vatican  Above  &  below  eight  pointed  stars

Հայկականը  անպարտ  չէ.

                                                                                     8 POINTED STAR - NORAVANK S. ASDVADZADZIN - ARMENIA
                                                            Նորավանք, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մուտքը    ութաթեւ աստղ,  որքան որ կ՛ուզեք       
                                                         Noravank, Mother of God church – Armenia   eight pointed stars  as much as you want

Պապի  վերաբերեալ   հարեւանցի  ծանօթութիւն  մը:

Վերեւի  Պապը  Յովհաննէս Պօղոս Բ-նն  է,  սակայն

հին  ու  նոր՝    նոյն  շառաւիղեն  են  .  .  .  :

                                                                                POPE JEAN6PAUL & POPE BENEDICT
                                                                                                     Յովհաննէս  Պօղոս Բ.  եւ  Պենետիկտոս  ԺԶ  –    (արդէն  հրաժարած)     հին  ու  նոր  Պապեր                                                      Pope  Jean-Paul II  &  Benedict  VXI –  (already  resigned)  ancient  &  new  Popes
                                 
                                                                      POPE BENEDICT & HANS KOLVENBACH                                                                                                                                                              
 Պենետիկտոս  Պապը  եւ  Հանս  Գոլվընպախ – նախկին  Նացի          Pope  Benedict  &  Hans  Kolvenbach  –  former  Nazi
                 POPE BENEDICT AS HITLER YOUTH                                                                                       
                 Պենետիկտոս  Պապը   –    Հիթլերական  Երիտասարդական  Միութեան   տարազով                                                                                                                                                     Pope  Benedict  –  with  Hitler  Youth  uniform

Յիշենք որ նախապէս Նացի այս Պապի ընտրութեան առթիւ  շնորհաւորանքներ  հղուեցաւ  Արեւմտեան  Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան կողմէ  .  .  .

                                                                 POPE Emeritus Benedict XVI   

                                          Պենետիկտոս  Պապ  եւ  խաչ-աստղ-գազան  հաւաքածոն       Pope  Benedict &  a  collection  of  cross – star – beasts
                                                                       ԳԱՐԵԳԻՆ-Բ-ԱՄԵՆԱՅՆ-ՀԱՅՈՑ-ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
                                                                                               Գարեգին  Բ.  եւ    –  խաչ-աստղ-վիշապ  հաւաքածոն                                                                                                                                                                     
                                                          Karekin II  “Catholic-os”  of the Armenians with a collection of  cross – star – dragons

Տիգրան  Մեծի  ութանկիւն  աստղը

Կան, որոնք կը կարծեն թէ Տիգրան Մեծի թագի վրայ գտնուող ութաթեւ աստղը յաւելեալ փաստ է անոր հայկական ինքնութիւնը / բնիկութիւնը ըլլալու կամ առնուազն ոչ մէկ յարակցութիւն ունենալը որեւիցէ աստուածութեան ու հեթանոսութեան հետ:

Հայկական մշակոյթը խորապէս ազդուած ըլլալով եւ զուգընթաց մնալով տիրող կայսրութիւններու մշակութային յառաջդիմութեան հետ՝  իւրացուցած  է  բոլոր  մարզերու  իրագործումները:

1- Հայարիները կը գրեն

« As polygamy was the rule in the East, great numbers of  concubines were kept in a gynaeceum, where Cleopatra ruled as Queen. Although the entire region was oriental in all traditions, under the influence of the scholarly Queen, Greek manners and  culture were a certain degree introduced into the kingdom. The royal princes were taught the Greek language and sciences. Tigran himself, called upon to occupy the throne of the Seleucidae, could not have been a stranger to Greek art and letters ».

http://www.armenianaryans.com/AC/archive/index.php5?t-286.html

1- « Ինչպէս բազմակնութիւնը կանոն էր Արեւելքի մէջ, մեծաքանակ հարճեր կը պահուէին կանանոցներու մէջ, որտեղ Կղէոպատրան կ՛իշխէր իբրեւ Թագուհի: Թէպէտ ամբողջ տարածաշրջանը արեւելեան էր բոլոր աւանդութիւններով՝ հմուտ Թագուհիի ազդեցութեան ներքոյ, Յունական կերպերն ու մշակոյթը որոշ չափով ներմուծուած էր թագաւորութեան մէջ: Արքայական իշխաններուն Յունական լեզուն եւ գիտութիւնները ուսուցանուած էին: Նոյնինքն Տիգրան, Սելեւկեաններու գահին տիրանալու կոչելով, չեր կրնար օտար ըլլալ Յունական արուեստին ու գիրերուն »:

2- Hellenistic culture

« Though Greater Armenia had only been superficially by the conquests of Alexander the Great, the country began to be influenced by the Hellenistic world under the Orontids in the third century and this process reached its peak under the Artaxiads, particularly King Tigranes the Great. During this time, Armenia incorporated many Greek elements into its culture. This is shown by the contemporary Armenian coins (which had first appeared under the Orontids). They clearly follow Greek models and have inscriptions in the Greek language. Some coins describe the Armenian kings as « Philhellenes » (« lovers of Greek culture »). Knowledge of Greek in Armenia is also evidenced by surviving parchments and rock inscriptions. Cleopatra, the wife of Tigranes the Great, invited Greeks such as the rhetor Amphicrates and the historian Metrodorus of Scepsis to the Armenian court, and – according to Plutarch – when the Roman general Lucullus seized the Armenian capital Tigranocerta, he found a troupe of Greek actors who had arrived to perform plays for Tigranes. Tigranes’ seccessor Artavasdes II even composed Greek tragedies himself. Nevertheless, Armenian culture still retained a strong Iranian elements, particularly in religious matters ».

http://en.wikipedia.org/wiki/Artaxiad_Dynasty

2- Հելլենագիտական մշակոյթ

« Թէպէտ Մեծ Հայքը միայն հարեւանցիօրէն ազդուած էր Մեծն Աղեքսանդրի նուաճումներէն, երկիրը Հելլէնագիտական աշխարհէն սկսաւ ազդուած ըլլալ Երուանդունեանցի օրօք երրորդ դարուն (հ.դ.ա. Ֆ.Ս.) , եւ այս ընթացքը իր գագաթին հասաւ Արտաշէսեաններու ներքոյ, յատկապէս Տիգրան Մեծ Թագաւորին: Այս ժամանակ, Հայաստան Յունական շատ մը տարրեր միաձուլեց իր մշակոյթին մէջ: Ասիկա ցոյց տրուած է ժամանակակից Հայկական դրամներով (որ առաջին անգամ Երուանդունիներու ժամանակ յայտնուեցաւ): Անոնք յստակօրէն կը հետեւին Յունական տիպարներուն եւ արձանագրութիւններ ունին Յունական լեզուով: Կարգ մը դրամներ Հայ թագաւորները կը նկարագրեն որպէս «ֆիլհէլլէնս» (Յոյն մշակոյթը սիրողներ): Յունարէնի գիտութիւնը Հայաստանի մէջ ապացուցուած է նաեւ վերապրող մագաղաթներէ եւ ժայռային քանդակագրութիւններէ: Կղէոպատրան, Տիգրան Մեծի կինը, Հայկական պալատ հրաւիրած էր Յոյներ, ինչպէս հռետորութեան ուսուցիչ Ամֆիկրատեսը եւ պատմաբան Մետրօտորուս Սկեպսացին, եւ – ըստ Պլուտարքոսի – երբ Հռովմէացի հրամանատար Լուկուլլոս գրաւեց Հայկական մայրաքաղաք Տիգրանակերտը՝ խումբ մը Յոյն դերասաններ գտաւ, որոնք եկած էին թատերախաղ ներկայացնելու Տիգրանին: Տիգրանի յաջորդ Արտավազդ Բ. Նոյնիսկ ողբերգութիւններ խմբագրած էր: Այնուամենայնիւ Հայկական մշակոյթը տակաւին պահպանած էր Իրանական ուժեղ տարրեր, ի մասնաւորի կրօնական հարցերով »:

Ուիգիբետիա – Արտաշէսեան Հարստութիւն

Այստեղ պատշաճ է նշել, որ նոյնինքն Պարսից Զրադաշտականութեան ազդեցութիւնը խորապէս թափանցած է հայկական հեթանոսութիւնը, որով հայոց գլխաւոր դիցն ու դիցուհին՝  Արամազդ  եւ Անահիտ, ուղղակի կրկնօրինակումն են  Պարսից  Ահուրա  Մազտա  եւ Անահիդա  չաստուածութեանց:

3- « Ակադեմիկոս Մանանդյանը նկատում է, որ Հայաստանում, ինչպէս եւ Պոնտոսում ու հելլենիստական այլ երկրներում այդ ազդեցության տակ տեղի է ունենում տարբեր ժողովուրդների կրոնների մերձեցում:

« Հենց այս շրջանում է, որ հայ հեթանոսական աստվածները նույնացվում են հունական հեթանոս աստվածների հետ:

« Կրոնական այս ազդեցությունը այնքան զորեղ էր, – ավելացնում է Մանանդյանը, – որ հայկական մեհյաններում  էին զետեղել Հունաստանից եւ Փոքր Ասիայից բերված հունական աստվածների արձանները »:

Հին Հունա-Հայկական գրական կապերից,

Ռ.Հ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ 1960

Այս օտարաշունչ կենցաղավարութիւնը կը շարունակուի մինչեւ օրս, ուր հայկական մշակոյթը հետզհետէ կլանուած է Եւրոպական, Ամերիկեան, Ռուսական եւ այլ  չափանիշներով,   որոնց հաւատաւոր ծառաներն են հայութեան ստուար տոկոսը:

Օսմանլիներու ժամանակ ալ «Միլլեթի սատիկա»Milleti  sadika«Հաւատարիմ ժողովուրդ» կը համարուէին, ճիշդ վերեւ նշուած Տիգրանի օրերու «Յունաց սիրողներու»«Philhellenes»  նման, որ իր վերաջաւորութեան դարձաւ այս անգամ Հռովմէացուոց «ընկեր եւ դաշնակից»«amicus et socius» , տիրակալած հողերու մեծամասնութենէն պարտադիր հրաժարելով . . . :

Ուստի Տիգրան Մեծի ութանկիւն  աստղը իր կարգին ընդօրինակութիւն մըն է Մակեդոնական կաղապարով, եւ  «հայկական»   ոչինչ կը ներկայացնէ:

                                                                                            8 POINTED STAR OF VERGINA - MACEDONIAN                               tigran-ii-the-great           
                                                                   Մակեդոնական Վերժինա աստղ                      Տիգրան Բ.  Մակեդոնական աստղով        
                                                                    Macedonian star of  Vergina                             Tigran II  with Macedonian star
                                                                                                8 POINTED INTERNATIONAL STARS
                                                                                                                                                           Միջազգային  ութնանկիւն  աստղեր                                                                           International  eight  pointed  stars

դ) Յաւերժութեան  նշանը    –     The  symbole  of  the  Eternity

«Յաւերժութեան Նշան» կոչուած խորհրդանիշներու մեկնաբանութեանց հետազօտման պարագային անպայմանօրէն պիտի հանդիպինք երկրորդ տարբերակին,  որ կրնայ թուիլ նոյն խորհրդանշումը բովանդակող ըլլալ:

Սակայն երկուքի միջեւ կայացող տարբերութիւնները ինքնին կարելի է զատորոշել անոնց վերագրուող բացատրութիւններու հիման վրայ:

Առաջինը՝

Յաւերժութիւն – ETERNITY

երկրորդը՝

Անհունութիւն – INFINITY

Յաւերժութեան Յաւիտենականութեան պարագային անմահութիւն եւ  մշտնջենականութիւնը  շեշտակի է,  իսկ

Անհունութեան առնչուող իմաստը անծայրածիր եւ անսահման ըլլալն է, կամ ամենամեծ տարածութիւն ունենալը, ինչպէս տիեզերքը:

Երկուքի պարագային սակայն բնորոշիչ հանգամանքը երկնային ստեղծագործութիւնն է՝ աստղային ու մոլորակային համակարգ, գլխաւորաբար   ԱՐԵՒԸ:

«Յաւերժութեան Նշան»  տարբեր գծագրութիւններով կը նկարագրեն տարբեր մշակոյթի տէր ժողովուրդներ, ըստ իրենց նախասիրած պատկերացումներուն:

Եթէ տասը արուեստագէտի թելադրուի որոշ նիւթի վերաբերեալ գեղանկարչական գործ ստեղծել, պիտի ունենանք ներշնչման տասը տեսակ արտայայտութիւններ, որոնցմէ ամէնէն ժողովրդայինը կը հանդիսանայ ընդունուած տարբերակը. հետեւաբար ինքնութիւն մը խորհրդանշող երեւոյթը:

Տրուած ըլլալով, որ յաւերժութեան նշանը արեւու պաշտամունքին կապուած դրութիւն մըն է, եւ ժողովրդային պատմական զանազան տեղաշարժերու բերումով համատարած հաւատամք մը՝ ուստի շատերու պարագային պիտի հանդիպինք իբրեւ ընդունուած առարկայ:

«Հավերժության  հայկական  նշան»

1-« Արեւի, հավերժական լուսատուի նշանն է՝ նրա հավերժության իմաստով անվանումն ու ներկայացումն է: Արեւախաչի մի այլ, հավերժության իմաստով շեշտված անվանումն է »:

hj.wikipedia.com

2- SUN : primordial  divinity

« Sun worship was common in all civilizations which progressed from nomadic shepherds to farmers. It gave rise to Hinduism and Islam, Sabeism (star worship), and the esoterism of Zoroaster, to Sufism, Pantheism, the worship of Baal, Helios, Sab (‘the Very-High’), Zeus, Apollo, Jupiter, Amun, Horus, Osiris, Harpocrates, Toum, Mamon, Cronos, Shamash, Haraktes, Phoebus, Bel (meaning high, chief, king, lord, master), Ashur, Anuris, Adod, Jehovah, Mithras, Uiracocha . . . »

Sun Symbolism, Peter Y. Chou, WisdomPortal.com

2-ԱՐԵՒ :  նախնական  չաստուած

« Արեւու պաշտամունքը ընդհանրական էր բոլոր քաղաքակրթութիւններու մէջ, զոր յառաջդիմեց շրջուն հովիւներէն մինչեւ երկրագործներուն: Ան ծագում տուաւ Հինտուիզմին եւ Իսլամին, Մոգութեան (աստղի պաշտամունք), եւ Զրադաշտի գաղտնուսականութեան, Սուփիականութեան, Համայնաստուածութեան, Բահաղի պաշտամունքը, Հելիոս, Մոգութիւն (Բարձրեալն), Զեւս, Ապողոն, Դիոս, Ամուն, Հօրուս, Օսիրիս, Հարբոքրադէս, Դում, Մամօնա, Գրոնոս, Շամաշ, Հարախդէս, Փեբոս, Բել, (կը նշանակէ բարձր, գլխաւոր, թագաւոր, տէր, վարպետ), Աշուր, Անուրիս, Ատօտ, Եհովա, Միհր, Ուիրաքուչա . . . »:

Արեւու խորհրդանշութիւն, Փիթըր Շու, ԻմաստութեանԴռնակ.գոմ

Տակաւին կարելի է աւելցնել : Սումերական աստուածութիւններ՝ Ասաքու – Asakku or Asag, նաեւ Ութու – Utu, Իմտուկուտ – Imdugud, Եգիպտական արեւ չաստուած՝ Ադում – Atoum, Յունական Հուաքինթոս – Hyacinthe(միասեռական՝ Ապողոնի – Apollon սիրածը), Հինտուներու Վիշնու –Vishnu, նաեւ Սուրիա – Sûrya, Սրի Լանքայի Սաման – Saman, Չինական Հսիհէ – Xihe (տասը արեւաց մայր), Ճափոնական Ճափոն – Nippon,Ամադերասու – Amaterasu, եւ Հինօմարու – Hi No Maru (արեւով դրօշը), Գաղիական Պելենոս – Belenos, եւ Լիւկ – Lug (լոյսի չաստուածը), Եուգաթանի նախաբնիկներու (Mayas) Քին – Kin, Պալթեան (Լիթուանիա)Փերքունաս – Perkunas, Սլաւական Փերուն – Perun, Ռուսական Եարիլ –Yaril,  Ուզպէքներու Խվար – Khvar,  եւյլն, եւյլն:

Ուիգի – արեւային ցուցակ

Wiki – Liste Solaire

Բացորոշ է հետեւաբար բոլոր այս ժողովուրդներու ինչ որ չափով ինքնութեան  խորհրդանիշ մը կրող այս չաստուածութիւններու բազմազանութիւնը, զորս իւրայատուկ պատկերացումներ ունենալով, շատեր հայկականին նման յայտնուած են հնագոյն ժամանակներէն, իսկ ուրիշներ յաջորդող դարաշրջաններուն:

Հայկական «արեւ խաչի» մասին մինչեւ անգամ կը հանդիպինք առեղծուածային բնորոշումներու, ինչ կը վերաբերի ծագման ժամանակահատուածին՝ իբր հ.դ.ա. (Ք.Ա.) վերիվարոյ 5 000-ամեայ տարիներուն, կամ նոյնիսկ 10 000-ամեայ օրերուն յայտնաբերուած.  Բայց  տակաւին  աճուրդի  մասնագէտներ  կը  բարձրանան  12 000-ի,  15  կամ  20  հազարամեակներու . . . :

Բանից  դուրս ա գալի,  որ  ՄԵՆՔ՝   ՀԱՅԵՐՍ,  ոչ  թէ   ՆՈՅԻ  ՅԱՋՈՐԴՆԵՐՆ  ԵՆՔ,  այլ  ՄԵՆՔ՝   ՀԱՅԵՐՍ,      ՆՈՅԻ   ՆԱԽՆԻՆԵՐՆ   ԵՆՔ   . . . :

Չհասկցանք թէ որո՞նք են այս 5-10-12-15-20-հազարամեայ Թորգոմէ սերած հայերը: Պէտք չէ մոռնալ երեւի, որ առաւօտ, կէսօր, իրիկուն չենք դադրած բերաններս կոկորդիլոսի նման բանալով 3 000-ամեայ  բնիկութիւն  յորջորջելու:

Ժամանակաշրջութեան anachronism  այս փտախտը ունին այլ ժողովուրդներու  պատմիչներ   եւս:

Հայկական «ինքնութեան»  արեւ խաչի նմանութիւններ կան, ու զարմանալիօրէն կրկնօրինակի տեսքով: Կը գտնենք խաչային համակարգի ցեւերով, նաեւ տերեւային կամ փետրաւոր, առաւել նաւու ղեկի նման կամ սայլի անիւի, յետոյ ոլորտագիծի նման – spirale, շողեր ունեցող, բայց ընդհանրապէս արեւու ճառագայթներ նկարագրող, եւյլն:

Կայ տակաւին «արեւային սկաւառակը» «disc solaire», որ 4 000-ամեայ յայտնւումէն մինչեւ այսօր հեթանոսական, կախարդական ու կրօնական ասպարէզէ դուրս խորհրդանիշ է բոլոր մարզերու պարագային:

Հասարակ շրջանակաւոր տարբերակը տպաւորիչ է Միջագետքեան քանդակի վրայ, ուր զետեղուած են  «ազգային  ինքնութեան  բոլոր  խորհրդանիշները»:

                                                                                         Melishipak_Louvre 12th c.
                                                        Մելի-Շիխու Ա.  Բաբելոնի գերիշխան  12րդ դար  հ.դ.ա.  (Ք.Ա.)  ութնանկիւն  աստղ,  կիսալուսին,  արեւ  խաչ                                                                                        Meli-Shipak  I   Babylonian sovereign  12th  century  BCE
                                                                                            SARGON II                                                     
                                                                                                                                       Ասորեստանի Սարգոն  Բ.  հ.դ.ա. 8րդ  դար, Ինքնութեան նշաններով                                                                                                        Assyrian  Sargon II,  8thc. BCE, with  “national identity ensigns”

Ցցուած մատը յատուկ նշանակութիւն ունի.  բայց ուշադրութեան արժանին մատներուն վերեւի նշաններն են, ու եթէ ուզենք բացայայտել, կը ստանանք հետեւեալ մեկնութիւնը:

 1. Արեւու խորհրդանիշ,   Symbol  of  the  sun.

 2. Կարկին (Մասոնները կ՛օգտագործեն այս խորհրդանիշը),   Compass  (Freemasons  use  this  symbol).

 3. Մահիկաձեւ լուսին (կիսալուսին) եւ աստղ,   Crescent  moon  and  star.

 4. Արեւային անիւ,   Solar  wheel.

 5. Երեք շերտերով խոյր:   Three  layered  mitre.

Կրկնօրինակները կը գտնուին կաթողիկէ Պապի վրայ եւս, որ Մեծն Բաբելոնի ներկայացուցիչներէն է:

                                                                                               8 pointed star and Pope Benedictus
                                                                                               Պենետիկտոս  ԺԶ  Պապ         Pope  Benedict  XVI
                                                                                 8 pointed star - Russian Orthodox church leader Patriarch Kirill
                                                                                                                                          Ռուս ուղղափառ պատրիարք Գիրիլլ եւ աստղ-արեւ հաւաքածոյ                                                                           Russian  orthodox  patriarch  Kirill  &  star – sun collection
                                                                                    SLAVIC SUN WHEEL
                                                                                                   Սլաւական  արեւ խաչ             Slavic  sun wheel

Sun Stone

                                                                                        Արեւ  խաչ   կիսալուսինով

                                                                                                 ETERNITY WHEEL ON WOODEN STATUE OF PERUN made in Russia
                                    Սլաւ չաստուած  Փերուն,  յաւերժութեան եւ այլ նշաններով          Slavic  god  Perun  with  the  everlasting  wheel  &  others
                                                                                                              8 POINTED SWASTIKA & EVERLASTING CELTIC WHEEL
                                                                                                                                                        Կելտական  ութանկիւն  սվասդիքա   ութանկիւն  աստղ  եւ  յաւերժութեան  նշան                               Celtic  eight  pointed  swastika,   eight  pointed  star  &  everlasting  wheel
                                                                           VIKING GOD & GODESS
                                                                                                                                                      Ծովահէններու   դից  ու  դիցուհիներ                                                                              Viking  god  &  goddess

ՉԷԶՈՔՈՒԹԵԱՆ  ԴՐՕՇԱԿ

Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութեան դրօշը կատարեալ չափաւորութիւն կ՛արտացոլէր եթէ չէզոքութիւն խորհրդանշող պաստառ մը ըլլար: Սակայն համաշխարհային իրադրութիւնը բազմապատիկ փաստերու հայթայթմամբ առաւել քան երբեք հաստատած է ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐՈՒ   ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ:

Այնպէս որ երկու տիրոջմէ որեւէ մէկուն ծառաներն ենք. կամ Ամենակալ Աստուծոյ,  կամ  Սատանայի:

«Արեւ խաչի», «կեռ խաչի», «արեւային անիւի» նման աջ կամ ձախ կողմ պտըտելու կարիքը չկայ, որպէսզի վերածնունդներու réincarnations շնորհիւ  կերպարանափոխուինք,  ու  տարբեր  մաշկերով  ներկայանանք:

Ինչպէս որ կանք, մեր գոյացութեամբ ծառաներն ենք կամ մէկուն,  կամ  միւսին:

Մովսէսի հեղինակած հնգամատեանի երկրորդը արձանագրութիւնն է Աստուծոյ փոխանցած Պատուիրաններուն, որով իբրեւ Միջնորդ, ան (Մովսէս) ժողովուրդին կը յայտնաբերէ հետեւեալը :

« Դուն քեզի կուռք չշինես, ոչ ալ վերը երկինքի մէջ, կամ վարը երկրի վրայ, կամ երկրի տակի ջուրերուն մէջ եղած բաներուն մէկ նմանութիւնը.

« Անոնց երկրպագութիւն չընես ու զանոնք չպաշտես. Վասն զի ես քու Տէր Աստուածդ նախանձոտ Աստուած եմ, որ կը հատուցանեմ հայրերուն անօրէնութիւնը որդիներուն վրայ, մինչեւ անոնց երրորդ ու չորրորդ ազգը՝ որ կ՛ատեն զիս.

« Եւ կ՛ողորմիմ անոնց մինչեւ հազար ազգը՝ որ կը սիրեն զիս ու իմ պատուիրանքներս կը պահեն »:                                                                  ԵԼԻՑ  20: 4 – 6

Հայկական «յաւրժութեան նշանը»  փառաբանող համացանցային տեսերիզ մը զայն կը ներկայացնէ որպէս «երկնային խորհրդանիշ»«տիեզերք»«երկնային զուգորդութիւն»

իսկ թեւերը՝ «Զողիակոսի Zodiac նշանները», «արեւու լոյսը» . . .«համաստեղութիւնները»constellations, «արեւային խորհրդապաշտութիւնը» . . .

եւ «արեւային այս խորհրդանշութեան կենսական ըլլալու պատճառաւ ծծուած է հայկական Քրիստոնէական աւանդութեամբ ու դարձած է այնքան սուրբ, որքան Սուրբ  Հոգին . . . »

«Յաւերժութեան նշանը»  օգտագործուած է կ՛ըսեն, «հին ազգային ճարտարութեան աղբիւր՝ քանդակուած տիեզերական խաչերու վրայ, որոնք կը կոչուին  ՛խաչքարեր՛,  եւ  մէջբերելով  ԵՈՒՆԵՍՔՕի Մարդկութեան Մշակութային Անշօշափելի Ժառանգութեան յանձնախումբի կողմէ ընդունուած ըլլալու իրողութիւնը (2010թ.), կը ներկայացնէ այդ միջազգային կառոյցի մեկնաբանութիւնը :

« Description

« They act as a focal point for worship, as memorial stones and as relics facilitating communication between the secular and divine » . . . « They have an ornamentally carved cross in the middle, resting on the symbol of a sun orwheel of eternity » . . . « The khachkar is believed to possess holy powers and can provide help, protection, victory, long life, remembrance and mediation towards salvation of the soul ».

« Նկարագրութիւն

« Անոնք հանդէս կու գան պաշտամունքի որպէս առանցքային կէտ, իբրեւ յուշարձաններ եւ նշխարներ կը թիւրացնեն հաղորդակցութիւնը աշխարհիկի եւ աստուածայինի միջեւ» . . . « Անոնք իրենց մէջտեղը զարդական խաչի քանդակ ունին, յենուելով արեւու կամ յաւերժութեան անիւի  վրայ » . . . « Խաչքարը կը կարծուի ընգրկել սուրբ զօրութիւններ եւ կրնայ օգնութիւն հայթայթել, պաշտպանութիւն, յաղթանակ, երկար կեանք, յիշողութիւն եւ հոգւոյն փրկութեան հանդէպ խոկմունք »:

Ընդգծումները համացանցային տեսերիզի կայքինն են

Սակայն նկատի առնել Աստուածաշունչը հակասող մեկնութիւնները: Ինչո՞ւ. պարզապէս որովհետեւ թէ՛ ԵՈՒՆԵՍՔՕն, եւ թէ՛ հայկական տեսերիզի հեղինակները նոյն դիւային համակարգի կռապաշտներ են, որոնց խօսքն ու գործը կը դաւանի հակաքրիստոսի խորհրդանիշները կրողներ ըլլալ:

Ուստի հետեւանքը բնականաբար վերեւ նշուած ազդարարութեան կատարումն է,  որու համապատասխանեցուած  դասը  առին  Հրեաները:

Այնպէս որ «Ո՞ւր էիր Աստուած»-ներու պատասխանները պէտք է փնտռել   խորհրդանիշներու  համաստեղութեանց   մէջ:

« Եւ քու մէջէդ քու դրօշեալներդ (բազում  թարգմանութիւններ կ՛օգտագործեն  կուռքերդ – Ֆ.Ս.)
« Ու արձաններդ ( բազում թարգմանութիւններ կը նշեն՝ սուրբ  քարերդ – Ֆ.Ս.   բնաջինջ   պիտի  ընեմ »:

ՄԻՔԻԱՅ   5 : 13

Հետեւաբար մենք հայերս երբեւէ Քրիստոնեայ չենք եղած. Այդ ցեւական բայց քաղաքական  կրօնափոխութիւնը որով ընդունեցինք պետական մակարդակով (հ.դ. [Ք.Ե.] 301թ.) ոչնչով ընկալուած է Քրիստոսի ճշգրիտ քարոզչութենէն, ոչ իսկ «ազգային» համարուած լուսաւորչականութենէն,եւ եկեղեցուոյ ընդունած անուանումն անգամ հիմնաւորուած ըլլալով «առաքեալներու» անուններով՝ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ,  ո՛չ մէկ գրաւական ունի Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդը նկատուելու կամ առնուազն բարեհաճութիւնը վաստկելու:

Մարդկութեան Փրկութեան Միջոցը ո՛չ առաքեալներն են, ո՛չ ալ օտարածին (Պարթեւ) այլազգիներ, որոնք եկեղեցուոյ շնորհիւ դարձած են  ազգի  լուսաւորիչներ .

Այնպէս որ  ԱՐԵՒՈՒ  տակ  ոչինչ   կայ   ՆՈՐ,  այլ  միայն

ՆՈՐԱԳՈՅՆ  ՀԵԹԱՆՈՍԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ   ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ

PHILIP   SASOUN

10  ՄԱՐՏ / MARS  2014

               

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                        ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐՈՒ

                                         ԹԱՔՆՈՒԹԻՒՆԸ

                                        THE  OCCULTNESS  OF

                                              THE  SYMBOLS

Դարերու պատմութիւն ունեցող խորհրդանիշներու վերաբերեալ փորփրել ցանկանալով երբ անոնց թաքնութիւնը կ՛ուզենք լուսաբանել, մասնաւորաբար երբ Աստուածաշունչը կ՛ունենաք իբրեւ յենարան, անպայմանօրէն պիտի յանգինք ոչ համատարած այն եզրակացութեան, ըստ որու բոլորի աղբիւրը արմատաւորուած է սատանայահիմն Միջագետքով, որոնց գլուխ գործոցները էին ու կը մնան Բաբելոնն ու Ասորեստանը: Սակայն Միջագետքը միակը չէ:

Ոչ  համատարած.  Ի՞նչու:

« Ձեզի տրուած է գիտնալ Աստուծոյ Թագաւորութեան խորհուրդները, բայց ուրիշներուն առակներով կը խօսիմ. որպէսզի տեսնելով՝ չտեսնեն, եւ լսելով՝ չիմանան »:

Ղուկասու  8:10

Ադամի ստեղծագործութենէ ետք, Արեւու չաստուածը՝ նախնի Լուսաւորիչ = Lucifer, յետագային Սատանայ, օձի շապիկով իր ԱՌԱՋԻՆ կայսրութիւնը ուզեց ստեղծել Ադամի գլխաւորութեամբ՝ ընդդէմ Արարիչ ԱՍՏՈՒԾՈՅ:

Ամենացաւալին՝ ինչ կը վերաբերի մեզ՝ «հայ» անուանումը կրողներուս, որ այդ ապստամբութիւնը կայացաւ հենց նոյնինքն այսօրուայ բռնագրաւուեալ Արեւմտեան Հայաստանում, հենց մերնախնիների ?? Ուրարտացիների ?? տարածաշրջանի մէջ՝ այսօրուայ Վան քաղաքի համարեայ հարաւ արեւմուտք ծայրամասում ՝ Նայիրի կոչուած երբեմնի Եդեմում . . .

Ու էրկիր կոչուեց « ԱՐԵՒՈՒ ԷՐԿԻՐ » . . .

Ադամի ստեղծագործութենէն գրեթէ 1500 տարի անց տեղի ունեցած Ջրհեղեղէ ետք, Միջագետքի մէջ ծնունդ կ՛առնէ Ամենակալ Աստուծոյ ընդդէմ սատանայի ԵՐԿՐՈՐԴ ապստամբութիւն – պատուիրազանցութիւնը՝ Բաբելոնական կայսրութեան հիմնադրութեամբ, երբ մարդիկ «մեզի քաղաք մը շինենք … մեզի անուն մը ստանանք» (Ծննդոց 11:4) գաղափարի հիմամբ նպատակադրեցին համախմբուիլ միարքայական հզօրութեամբ, մինչդեռ պատուիրանը երկրորդ անգամ յստակօրէն բացայայտած էր Աստուծոյ նպատակը՝

Աճեցէք ու շատցէք, ու երկիրը լեցուցէք »:  ԾՆՆԴՈՑ 9:1

« Բաբելոն Տէրոջը ձեռքին մէջ

Բոլոր երկիրը գինովցնող ոսկի գաւաթ եղաւ.

Անոր գինիէն ազգերը խմեցին,

Անոր համար ազգերը յիմարեցան »:

Երեմեայ 51:7

Հետեւաբար, ինչպէս գիտենք, լեզուներու խառնաշփոթութենէ ետք կատաղութեամբ հրմշտկուած Սատանան կը մղուի ձեռնարկել նորագոյն հակամարտութեան կամ նորագոյն ազատագրական պայքարի՝ բազմարքայական թագաւորութիւններու հիմնադրութեամբ, որ կը բնորոշուի իր գերակայութեան ուղղուած պաշտամունքով, օգտագործելով հնարաւորինս ամէն նիւթ ու գոյակ, անկախաբար անոնց գարշելի կերպար ու կերպարանքներուն՝ միայն թէ Ամենակալ Աստուծոյ նուիրուելու կոչուած պաշտամունքը ոտնակոխուի:

Այս նպատակի իրագործման համար կը ծառայեցուին յայտնի ու թաքուն, մարմնային ու անմարմին, գիտակցական ու ենթագիտակցական ամէն միջոց, զորս կը կապեն մարդ արարածը ընդդէմ ճշմարտութեան:

« Եւ ճշմարտութիւնը պիտի գիտնաք, ու այն ճշմարտութիւնը ձեզ պիտի ազատէ »:

Յովհաննու 8:32

Հնագոյն դարերէն մինչեւ 21րդ այս դարաշրջանը, Սատանան կը շարունակէ իր զինեալ հոգեկան պայքարը՝ առաւելագոյնս փճացնելու Աստուծոյ ամէն ստեղծագործութիւն, ըլլան անոնք բնութենական կամ մարդկայնական, երկնային ու երկրային, որոնց մթութեան – obscurity լծակները միշդ պատուած կը մնան գաղտնուսականութեամբ:

Գաղտնուսական կազմակերպութիւններու եւ խորհրդանիշներու համաշխարհային սուպերմարկետի մեծ գործարանատեր՝ Բանսարկու Սատանան այնպիսի աշխատանքներ է ստեղծած իր հաւատարիմներուն՝ անսահմանափակ պայմանագրութեամբ – permanent contract,

այնպիսիք  որոնք,

 • նիւթապաշտութեամբ կլանուած,

 • կրօնականութեամբ կապանքուած,

 • կայսերապաշտութեամբ կանոնակարգուած,

 • մարդասպանութեան ուխտերով կաղապարուած,

 • ազգայնապաշտութեամբ / ցեղակրօնութեամբ կուրացած,

որպէսզի  խտացուած  ուժեղ  ջոկատներով  Վերջին  Դատաստանը  դիմագրաւեն:

Խորխորհուրդ, խորհրդանիշ, միշդ ալ եղած են Ծննդոցի օձին թոյները, որոնցմով կարողացած է թմրեցնել «զաւալլը» ողբալի մարդկութիւնը, նախնական ու այժմէական նշաններով, հնարքներով ու գաղափարախօսութիւններով:

Խորհրդանիշներ

Գծագրուած կամ ձեռագործուած խորհրդանշական հազարաւոր երեւոյթներու շտեմարան է երկրագունդը, որոնցմէ շատեր մինչեւ օրս կը շարունակեն փայլատակել երկրպագուներու հոգիները: Սատանայապաշտ այն ամբոխը, որոնք կամովին թափուած անոր գիրկը կը ծառայեցուին որովայնախօսելով:

« Symbols are keyholes to doors in the walls of space,

and through them man peers into Eternity ». –

Manly P. Hall, Lectures on Ancient Philosophy, p.357

«Խորհրդանիշները անջրպետի պատերու դռանց բանալիի ծակերն են, եւ որոնց միջով մարդը կիսխուփ կը նայի դէպի յաւերժութիւն»:

Մէնլի Փ. Հօլլ, Դասախօսութիւններ Հին Փիլիսոփայութեանց մասին,

էջ 357

« . . . every symbol – in every national religion – may be read esoterically . . . » –

H.P. Bravatsky, The Secret Doctrine, Vol.1, p.443

« . . . ամէն խորհրդանիշ – ամէն ազգային կրօնքի մէջ – կարելի է ընթեռնուլ գաղտնուսականօրէն »

Հ. Փ. Պրավադսքի, Գաղտնի Վարդապետութիւնը, Ա. Հատոր, էջ 443

Համաշխարհային մակարդակի ամենայայտնի խորհրդանիշը որոշ առումով կը շարունակէ մնալ «Սվասթիքա» կոչուածը, որու համարժէքը հայկական աշխարհի պարագային կարելի է դասել «Յաւերժութեան անիւ» անուանուած խորհրդանիշը:

Սվասթիքան լայն տարածում ունեցած է աշխարհի չորս կողմերը, որոնց կարգին հայերով բնակեցուած հողատարածքներ:

Այս երկուքը զիրար կապող գլխաւոր պատճառը կու գայ անոնց ունեցած միանշանակ խորհրդանիշէն՝ որ կը վերաբերի թէ՛ Աստուծոյ ստեղծած արեգակնային համակարգի –système solaire «Բոցավառ Աստղ»ինétoile  flamboyante,  որն  է  ԱՐԵՒԸ  եւ  թէ՛  արեւու  եւ  կեանքի  տեւականութեան,   որն   է   ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԻՒՆԸ :

« Եղի՛ր  հպարտ … Եղի՛ր  ազատ »

« Հիտլերյան  սվաստիկա՞ ,    թե՞  հայկական  արեւխաչ »

Սոյն խորագրով յօդուածի կը հանդիպիք «ՀԱՅԱՐԻԱԿԱՆՉ» համացանցային կայքով, որտեղ մէջբերուած գիտափիլիսոփայական տեսութիւնները եօթներորդ երկինք հասցուցած են «հայարիականները»՝ սվասթիքան դարձնելով համաշխարհային գիտաճանաչողութեան գերակայութեան, որ իբր աղբիւրացած  է  շնորհիւ  «հայարիներու  նախնիներուն »:

Ընտրուած խորագրին իբրեւ պատասխան կարելի է անմիջապէս եզրափակիչ շեշտումով հաստատել, որ բնականաբար այդպիսին է, երբ Հայերուս համար Աստուծոյ ինքնութիւնն անգամ Է՛  ՀԱՅ:

Նշեալ յօդուածի տակն ու վրան վերլուծական թափառումներու առարկայ պիտի չդառնայ, սակայն անհրաժեշտ է  ցեղապաշտական  ու  հեթանոսական  դեգերուածութիւնը  մատնանշել:

ՍՎԱՍԹԻՔԱՆ  ՀԱՅԿԱԿԱ՞Ն  Է  ԹԷ  ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ

Սվասթիքան յարակցութիւն ունի ի շարս Հայերու (չնչին ընդօրինակումներով),

1- Պրահմանականներու – Hindu,

2- Պուտտայականներու – Bouddiste,

3- Կելտերու – Celt (Սէլթերու՝ ցեղեր, զորս կ՛ընդգրկէ Սկովտիացիները, Իրլանտացիները, Կալեսցիները – Welsh, Պրիթոնները – Briton, (եւ ոչ Բրիտանացի – British, որոնցմէ ետք Պրիթոնները ձուլուեցան. կ՛ըսուի նոյնիսկ ոչնչացուեցան), Մէնքսները Manx (Մէն կղզեցիները), Կորուալները – Cornique/Cornish, Տեւտոնականները – GermanicԳաղղիացիները – Gallican (Gaulois), Իբերեան թերակղզեցիներըIberian peninsula,  եւյլն),

4- Սլավներու,

5- Սքանտինաւցիներու, նաեւ ծովահէններու – Viking,

6- Մոնկոլներու,

7- Հոբիներու – Hopi,  եւ

8- Նավախօներու – Navajos (բնիկ Ամերիկացիներու՝ կարմրամորթ Հնդիկներու) հետ, ինչպէս եւ

9- Ազթէքներու – Aztèque (Մեքսիկեան կայսրութիւնը հիմնող ցեղախումբ, Սպանական գրաւումէն առաջ), եւ

10- Յոյներու,

11- Արեւելեան Եւրոպացիներու հետ,

12- Ափրիկեցիներու,

13- Հրեաներու եւ Արաբներու, եւյլն, եւյլն:

Սվասթիքա  բառը կու գայ  ՍէնսքրիթէնSancrit / Sanskrit

( Հնդկաստանի հին գրական լեզուն [ Արիական լեզուներու ընտանիքէն ] ), եւ կը նշանակէ «Բարօրութիւն» – Bien-être. Սակայն ոչ միայն այսքան:

Ահաւասիկ  հիմնական  մէկ  փաստ  մը  անոր  ծնունդի  առնչութեամբ:

Իմաստը արատաւորուած է Արեւմուտքի մէջ, Հիթլերեան Գերմանիոյ կողմէ ե՛ւս օգտագործման պատճառաւ, զոր պատրուակ կը համարուի Հրէից կողմէ այս անգամ, առաջ քաշելու Սեմականութիւնը՝  իբրեւ հակակշիռ – contrepoids  ցեղախումբ:

Թէեւ սվասթիքան որպէս բունիմաստ խորհրդանիշ, գոյութիւն ունէր Գերմանիոյ մէջ դեռ Հիթլերական Գերմանիաէն առաջ՝ հնագոյն տեւտոնական (գերմանական) – Teutonic  ժողովուրդներու մէջ ալ, իրենց հաւատալիքներուն առնչուած Օտինիզմի – Odinisme  ժամանակ:

Որոշ խորհրդապաշտներ – occultistes  այն կարծիքին են թէ Սվասթիքան (Svastika – Swastika) = «կեռ խաչը» croock-cross մասնայատուկ արժէք մը կը ներկայացնէ, որով զանազան մշակոյթներու մէջ կը գտնենք, հակառակ որ բոլորն ալ անյաղորդ կրնան ըլլալ միմիանց հետ: Այսինքն անոր վերագրած իրենց մեկնաբանութիւններով:

Հետեւաբար այն խորհրդանիշները, զորս սվասթիքա կ՛անուանուին՝ յաճախ տարբեր են մէկը միւսէն՝  գծագրութեամբ ալ:

Հիթլերեան սվասթիքան դէպի ձախ թեքում ունի եւ ծռած է, այնպէս որ սրածայր կողմէ մը ցցուած է դէպի վերեւ:

Հիթլեր նպատակ ունեցած էր այս առնչութեամբ, որուն չեմ անդրադառնար:

Nazi_Swastika                                                                                     ՆԱՑԻ «ՎԱՏ» ՍՎԱՍԹԻՔԱ –                                                                                                                                                                              NAZI “BAD” SWASTIKA

Ճէնականութեան (Ժայինիզմ)Jaïnisme (նախապուտտայական պրահմական աղանդ), սվասթիքան  կորութիւն չունի:

Swastika of Jainism                                                                                ՃԷՆԱԿԱՆ  «ԲԱՐԻ»  ՍՎԱՍԹԻՔԱ                                                                                                                                                                      JAIN  “GOOD”  SWASTIKA

Ուրիշներ իբր այդ անուան տակ, աւելի խաչանման են առանց պոչերու: Ի դէպ, քրիստոնէական խաչը այս արմատի ընդօրինակութիւնն ալ է միաժամանակ: Տրուած ըլլալով, որ սվասթիքայի գլխաւոր մասը խաչ է, հակառակ իր պոչերու աջ կամ ձախ կողմ թեքուածութեան, որոնց պատճառաւ ուղղագրական տարբերութեամբ ալ կը գործածուի, ինչպէս սաովասթիքա (ձախակողմեան պոչիկով) – sauwastika, եւ սվասթիքա (աջակողմեան պոչիկով) – svastika,  եւյլն:

Բնականաբար նաեւ մեկնութիւններն ալ կը տարբերին՝ բարւոյ ու չարի հակասութիւնները  խորհրդանշելով:

Չինական աշխարհի մէջ նախնըտրութիւն կայ դրական իմաստը խորհրդանշող  սվասթիքան  ծանուցանել:

Dalai Lama_Nazi_ 2-381x415                                                                        ՏԱԼԱՅԻ  ԼԱՄԱ  ԵՒ  «ԲԱՐԻ»  ՍՎԱՍԹԻՔԱ                                                                                                                                                      DALAI   LAMA  &  “GOOD”   SWASTIKA

Կան նաեւ պտուտակի – hélice  նմանողներ:

Ազդէքներու  սվասթիքան  ունի արուեստականացած կերպ:

Կելտերունը բոլորովին այլ պատկեր ունի: Եւ այդպէս շարունակաբար:

Swastika - Multiple

                                                       ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՎԱՍԹԻՔԱ  –   INTERNATIONAL SWASTIKA

Խորհրդանշումը

Պուտտայականներու եւ Հոբիներու համար ան կը խորհրդանշէ խաղաղութիւն, բարգաւաճութիւն, բարեբախտութիւն եւ սէր:

Այս առումով Ֆրանսայի մէջ սկիզբ առած ՐայէլեանRaëlien կոչուածներու հաւաքականութիւն մը, «հայարիականներու» նման  կը  ձգտին  «վերահաստատել »  աւանդական  այդ  իմաստը:

Սվասթիքան  ինչպէս նշուեցաւ վերեւը, ունենալով «բարեյաջողութեան», «բարօրութեան» խորհրդանիշ՝ բառի արմատը ինքնին հին Հնդկաստանի սէնսքրիթ՝ գրական լեզուին կը պատկանի եւ կազմուած  է  սվասթի – svasti  արմատէն,  որ կը  նշանակէ՝  իբրեւ համադրութիւն զանազան մեկնաբանութիւններու՝  «Փրկութիւն» – salut, «բարգաւաճութիւն», prospérité, «բարօրութիւն» bien-être, «բարեբախտութիւն»bon augure, «երջանկութիւն» bonheur, «օրհնութիւն» – bénédiction, եւյլն:

Այլազան աղբիւրներէ կը քաղենք հիմնական երկու բացատրութիւններ. մէկ կողմէ կ՛ըսուի երկբառակապակցութիւն մը ըլլալ (սվա – sva եւ թիքա – tika), միւս կողմէ իբր միարմատեան կազմուացք ունեցող՝ սվասթի – svasti.

Սվասթիքան հակառակաբար համատարած դարձած այն վարկածին՝ նկատուած իբր խաչանիշ, խորքին մէջ աջ կամ ձախ կողմ պտըտող բոլորաձեւ շարժման – mouvement circulaire նշանակ մըն է, ինքնին խորհրդանշելով ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԻՒՆԸ. Բայց ի մասնաւորի ԱՐԵԳԱԿՆԱՅԻՆ  խորհրդանշումը:

Այս իմաստով կը մօտենանք ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԵՒԱՅԻՆ՝ «ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ» խորհրդանիշին, զոր քանդակուած / նկարագրուած է հայկական բարձրաւանդակ կոչուած տարածքի մէջ, իր կլորաձեւ շրջանակային  նշանով:

Կ՛անդրադառնամ  քիչ  անդին:

«ՀԱՅԱՐԻԱԿԱՆՉ»ը իր յօդուածով հետեւեալ ցեւով կը պարզաբանէ սվասթիքայի խորհուրդը.

«Կեռխաչն իր ձեւերով անընդհատ շարժման տպավորություն է թողնում՝   խորհրդանշելով հենց արեւի շարժումը:

Արեւապաշտ հայը արեւ է պատկերել ժայռերին, զենք ու զրահին, կենցաղային իրերին, զարդերին… Մեր նախնիները արեւը պատկերել են շրջանակի, խաչի, կեռխաչի, անիվի, պտտվող ճառագայթների, անգամ կենդանիների (առյուծ, ձի, խոյ) պատկերով: Արեւի պաշտամունքը շատ հազարամյակներ ուղեկցել է հայ ազգին. Այն մեր հավատալիքների, հեքիաթների, ասացվածքների, հանելուկների, երգերի ու պարերի (շուրջպար), անվանումների մեջ է… Արեւը հայի համար նաեւ սրբազան երդում է  (նաեւ՝  ծնողների արեւով երդվելը):

Ընդգծումները՝  իմն  են:

Ափսոս սակայն, որ ո՛չ մէկ նշում կայ «Արեւապաշտ հայի», կամ «Մեր նախնիների արեւի պաշտամունքի»  արմատներու վերաբերեալ:

Պարզապէս, որովհետեւ «ՀԱՅԱՐԻԱԿԱՆՉ»ը իր «գաղափարակիցներու» նման զուրկ է  Աստուածաշունչի  Ճշմարտութեան  Գիտութենէն:

Եւ մեծարել, պարծենալ ու հպարտանալ այս աստիճան՝ պարզապէս կը մնայ  զառանցանք:

« Նաեւ չըլլայ որ աչքերդ երկինք վերցնելով, ու արեւը կամ լուսինը կամ աստղերը ու երկինքի բոլոր զարդը տեսնելով խաբուիս, ու անոնց երկրպագութիւն ընես, եւ զանոնք պաշտես. Որովհետեւ քու Տէր Աստուածդ ցանոնք բոլոր երկինքի տակ եղող ազգերուն համար կարգաւորեց » :     Բ. Օրինաց 4:19

Յայտնաբերման   Ժամանակահատուածը

Սվասթիքան, իրեն վերաբերող մեկնաբանութեանց նման, յայտնաբերման ժամանակահատուածի առումով եւս բազմապիսի բացատրութիւններու առարկայ է:

Ընդհանուր առմամբ հայկական գործօնի մասին ադրադարձ չկայ՝ որպէս առաջատար ցեղախումբ  սվասթիքան  ընդարձակելու մէջ:

a «C’est un symbole très ancien, dont on trouve les traces dès le néolithique, il y’a plusieurs milliers d’années, avant même l’invention de l’écriture. On en retrouve des représentations sur des poteries de Mésopotamie, à partir de laquelle le symbole s’est vraisemblablement exporté vers la Grèce, puis vers l’Inde et la Chine. C’est chez les peuples hindous que l’on en trouve les premières traces écrites, . . . à partir du 3ème siècle avant J-C ».

ա- «Շատ հին խորհրդանիշ մըն է ան, որու հետքերը կը գտնենք նորաքարայինէն ի վեր, հազարաւոր տարիներէ ի վեր, գրերու գիւտէն առաջ իսկ: Խեցեղէն անօթներու վրայ նմուշներ կը գտնենք Միջագետքէն, ուրկէ խորհրդանիշը վստահաբար արտադրուած է Յունաստան, ապա դէպի Հնդկաստան եւ Չինաստան: Հինտու ժողովուրդներու մօտ է, որ գրաւոր առաջին հետքերը կը գտնենք . . . Ք.Ա. 3րդ դարէն սկսեալ»:

b- « Les premières représentations de ce symbole ont été retrouvées en Mésopotamie et en Elam, et datées de 2500 à 3000 ans avant JC. Sa diffusion passe par la Méditerranée jusqu’à atteindre le Nord de l’Europe durant l’âge du fer. Au IVe siècle av. J.-C., elle aurait gagné l’Inde, et au siècle suivant la Chine ».

Wikipédia – Croix gammée

բ- « Այս խորհրդանիշի առաջին օրինակները գտնուած են Միջագետքի ու Ելամի մէջ, եւ թուագրուած Ք.Ա. 2500-էն 3000 տարիներուն: Անոր տարածումը կ՛անցնի Միջերկրականէն հասնելու մինչեւ Եւրոպայի Հիւսիսը Երկաթի դարաշրջանին: Ք.Ա. 4րդ դարուն հասած է Հնդկաստան, եւ յաջորդող դարուն՝ Չինաստան»:

Ուիքիբետիա – Կեռ խաչ

գ- « Կարիք կա՞ արդյոք հիշեցնելու, որ հայկական ժայռապատկերներում հանդիպող կեռխաչերը 2-3 հազարամյակով մեծ են Հնդկաստանում, Եգիպտոսում, Հունաստանում, Պարսկաստանում եւ այլուր հանդիպող կեռխաչերից »:   ՀԱՅԱՐԻԱԿԱՆՆԵՐԸ   կ՛ըսեն . . .

Եւ  կ՛աւելցնեն  շարունակելով –

« Եվ ուրեմն՝ Արեւի, Լույսի, Բարու ու Հավերժության խորհրդանիշ կեռխաչը ստեղծվել է հնդեվրոպացիների նախնիների՝ արիական ցեղի բնօրրանում՝ Հայկական լեռնաշխարհում եւ, իբրեւ տիեզերական խորհրդանիշ, հազարամյակներ շարունակ մշակութային արժեքներին պատկերվել ու պահպանվել է արիական ցեղի անմիջական ժառանգների՝ հայ-արմենների կողմից … »

« ԱՐԻԱԿԱՆ  ՑԵՂԻ »  ? ? ?

Բոլոր անոնք, որոնք հմտացած են Միահեծան Ազգերու Կառավարութեանց (ՄԱԿ ??) պայմանադրութիւններու ուսումնասիրութեամբ,  անպայմանօրէն  պէտք  է  յիշեն –

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (4 January 1969)

Ցեղային Խտրականութեանց Ամբողջ կերպերու Ջնջման Միջազգային Պայմանադրութիւն (4 Յունուար 1969):

Նացիստ Գերմանարիական սատանայութիւնները հերիք պէտք էր նկատուէին, որպէսզի անոր պատճառած հակասեմականութիւնը – antisémitisme  իբրեւ  ժառանգորդ  չսաստկանար:

Սիոնականութեան – Zionism ցեղապետութեան հաստատումով աշխարհ կը դիմագրաւէ տարաբնոյթ աղէտներ, եւ հայարիական իւղը կրակի վրայ թափուելով, ոչնչով կը նպաստէ աշխարհի խաղաղութեան:

Արիականութիւն խաղացին երբեմնի Հայ Մասոնականներու Դաշնակցութիւնը (ՀՅԴ ??) երբ 20ականներուն Քիւրտերու Հոյպուն կազմակերպութեան հետ միմիանց յետոյքները սկսան պագնել ջարդերէն անմիջապէս ետք, եւ նոյն արիական ցեղակրօնութեամբ երկրորդ  աշխարհամարտին  նացի  Գերմանիոյ  պոչը  բռնեցին:

« From one human being he created all races of people and made them live throughout the whole earth. He himself fixed beforehand the exact times and the limits of the places where they would live »  Acts 17:26

« Ու բոլոր մարդոց ազգերը (այլ թարգմանութիւններու մէջ՝ ցեղերը) մէկ արիւնէ ըրաւ, որպէս զի բոլոր երկրի երեսին վրայ բնակին. եւ որոշուած ժամանակներ հաստատեց, ու անոնց բնակութեան սահմանները՝ զԱստուած փնտռելու »:  Գ. Առաքելոց  17:26

Հայարիականութեան ցատկռտուքը նորագոյն դիմագծով դրսեւորել փաստեց Արեւմտեան Հայաստանի Վտարանդի Կառավարութիւն խմբակցութիւնը, երբ կեանքի կոչուելէ մէկ քանի ամիսներ ետք հանդէս եկաւ խորհրդանիշներու դրօշի հրապարակումով, որոնց կարգին արիականութիւնը  եւ  յաւերժութեան  նշանը:

Վիշապի  պատկերի  տակ  կը  կարդանք.

Վիշապ  =  Աստուածաշունչի  խորհրդանշած  Սատանան:

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2011/Nakhaqahagan-Hramanaqir-21.10.2011.pdf

« Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության դրոշը քառագույն է: Կենտրոնում երկու խորհրդանշաններն են՝ մուգ կապույտ ութանկյան մեջ՝ ծիրանագույն հավերժության ութաթեւ նշանը, որոնք իմաստավորում են տիեզերական  ներդաշնակութիւնը:

. . . . . .

« Դրոշը խորհրդանշում է Հայկական բարձրավանդակը, որպես քաղաքակրթութեան բնօրրան:

« Մուգ կապույտը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի հավերժականությունը:

« Ծիրանագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի բանախոսությունը, արիականությունը եւ ստեղծագործ ազատության կենսասիրությունը:

Բաց երկնագույնը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի լուսավորչականությունը եւ առաքելականությունը:

« Սպիտակը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի բարեպաշտությունը »: եւյլն

(ընդգծումները իմն են, եւ դրօշը կը մնայ առանձին նիւթի առարկայ):

DRAPEAU Arevmdian-Hayasdani-Drosh

Թաքնախորհուրդ   խորհրդանիշներ

ԱՆՀՈՒՆՈՒԹԵԱՆ   ՆՇԱՆԸ

Խորքին մէջ Աստուածաշունչի վարդապետութիւններու հետ ո՛չ մէկ կապակցութիւն ունեցող, այլ սատանայի իշխանութեան ներքոյ բանող կրօնական, աղանդաւորական եւ տարբեր տիպի կառոյցներու թաքնութեամբ խորհրդանշուած նշան է:  Աւելի  ճիշդ – ԱՐԵՒ  ԽԱՉ :

a« The symbol of infinity looks like the number eight laid on its side. In ancient India and Tibet, it represented perfection, duality, and the union between male and female. In Tarot, it is a magical symbol and represents the balancing of universal forces ».

5  Energy  Symbols

ա- « Անհունութեան խորհրդանիշը թիւ ութին կը նմանի կողմնակի դրուած: Հին Հնդկաստանի եւ Թիպէթի մէջ, ան կը ներկայացնէ կատարելութիւն, երկուորութիւն, եւ արու եւ էգի միջեւ միութիւնը: Թարօյի մէջ կախարդական խորհրդանիշ մըն է եւ կը ներկայացնէ տիեզերական ոյժերու հաւասարակշռութիւնը »:

5  Զօրութիւններու  Խորհրդանիշներ

INFINITY SYMBOL - SERPENT

                                                                             ԱՆՀՈՒՆՈՒԹԵԱՆ  ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ – 8ը                                                                                                                                                               THE  INFINITY  SYMBOL – 8

b« In Buddhism 8 is a lucky number, possibly associated with the 8 petals of the Lotus, a plant associated with luck in India and a favourite Buddhism symbol ».

Occult symbolism, 8 and 11

բ- « Պուտտայականութեան մէջ 8ը բախտաւոր թիւ մըն է, հաւանաբար կցուած ըլլայ լուտասի 8 տերեւներուն, բոյս մը որ կապ ունի բախտի հետ Հնդկաստանի մէջ, եւ նախասիրուած Պուտտայական խորհրդանիշ մը »:

Թաքուն Խորհրդանշութիւն, 8 եւ 11

c- « The four basic elements to many pagans are earth, water, air (wind or spirit) and fire. Many consider the first two passive and feminine – and the last two active and masculine. In Wiccan or Native American rituals, the « quartered circle » (similar to the Medicine wheel) represents a « sacred space » or the sacred earth. The four lines may represent the spirits of the four primary directions or the spirits of the earth, water, wind and fire ».

Abbas Watchman

գ- « Բազում հեթանոսներու համար չորս տարերքները՝ երկիր, ջուր, օդ (հով կամ ոգի) եւ կրակն են: Շատեր առաջին երկուքը կրաւորական կը նկատեն եւ իգական – եւ վերջին երկուքը գործունեայ եւ արական: Ուիքքայի մէջ, կամ Բնիկ Ամերիկացիներու ծէսերու մէջ, «քառակողմ շրջանակը» (նման բժշկական անիւին) կը ներկայացնէ «սուրբանջրպետը» կամ սուրբ երկիրը: Չորս գիծերը կրնան ներկայացնել նախնական չորս ոգիներու ուղղութիւնները, կամ ալ երկրի, ջուրի, հովու եւ կրակի ոգիները »:

Ապպաս Պահապան

Ինչ կը վերաբերի 8 թեւանի աստղին, այդ ալ իր կարգին լի է կռապաշտական / հեթանոսական խորհրդանշումներով:

Բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ շեշտակիօրէն կը հաստատեն ոլորտագծերու խորհրդանշութիւնը, որպէս դիցուհի: Այսինքն, բեղմնաւորութիւն, մշտական փոփոխութիւն, յարատեւութիւն եւ յաւերժութիւն խորհուրդներու առումով:

Հայկական արեւխաչը կամ յաւերժութեան նշանը ոչինչով հիմնաւորուած է ի տես Աստուածաշնչեան պատուիրաններուն, երբ հարցը կը վերաբերի պաշտամունքի առարկաներուն. այս պարագային ԱՐԵՒՈՒՆ:

« Իմ հրամանիս դէմ՝ երթայ ուրիշ աստուածներու, արեգակին կամ լուսնին եւ կամ երկնքի որեւիցէ զարդերուն ծառայութիւն ու երկրպագութիւն ընէ »:

Բ. Օրինաց  17:3

Արեւու դիքեր ու դիցուհիներ կան ամէնուր, սկսած ամենահիներէն մինչեւ նորերը:

Տակաւին իբրեւ հայ չկազմուած բնակչութիւնը ցեղային յարատեւ շարժման ու տեղափոխութիւններու հետեւմամբ իր կարգին ընդօրինակած, բայց իւրայատուկ ձեւաւորմամբ սարքած է սկաւառակ մը, մէջը զետեղելով որոշ տերեւներ ու խորհրդանշած իբրեւ «ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԻՒՆ» . . . :

Այնպէս ինչպէս մնացած ժողովուրդները: Սվասթիքայի  տարբերութիւններու  նման:

Նկատարելի  են  օրինակ .

 • Սումերական – Sumerian (նաեւ Ակադեան կամ Ակկատեան – Accadian/Akkadian նախաբաբելոնական ցեղ, հ.դ.ա. 3րդ հազարամեակին ապրած եւ որոնցմէ յառաջացաւ սեպաձեւ գրութեան գիւտը)  Ութու – Utu  արեւ դիքը,

 • Հիտտիտներու – Hittite Արիննա Arinna, արեւ դիցուհին,

 • Բաբելոնական  Շամաշ – Shamash  (արաբերէն շամս), արեւ դիքը,

 • Պարսկական Միդրա – Mithra հայկական Միհր (հ.դ.ա. 2-րդ հազարամեակ),  արեւ դիքը,

 • Եգիպտական Աթուն – Atoun,  արեւ դիքը (միակը չէ),

 • Եբրայական Կ’պիլօնG’bilon,

 • Յունական Հելիոս – Helios, արեւ դիքը,

 • Հռոմէական Սօլ Ինվիքդուս – Sol Invictus (անյաղթ արեւ, հ.դ 3րդ դար),

 • Ազդէքներու բազում արեւ դիքերը,

 • Ճափոնական Ամուդերասու – Amaterasu,  արեւու դիցուհին,

 • Չինական Հսիհօ – Xihe,  արեւներու դիցուհին,

 • Հինտուներու Սուրիա – Surya,  արեւ դիքը,

 • Ուզպէքներու Խվար – Khvar,  արեւ դիքը,

եւյլն, եւյլն:

CHINEESE XIHE SUN GOD                                                              ՉԻՆԱԿԱՆ ԱՐԵՒ ԴԻՑՈՒՀԻՆ – ՀՍԻՀՕ, ՎԻՇԱՊԻ ԵՏԻՆ                                                                                                                                    CHINESE SUN GOD – XIHE, BEHIND THE DRAGON

Իսկ նոր դարաշրջաններուն՝

 • Մասոններու – freemason  արեւը,

 • Լուսաւորեալներու – Illuminati  արեւը,

 • Սատանայապաշտներու  արեւը,

 • Մեծ ու փոքր կազմակերպութիւններու արեւները,

 • քաղաքական ու վաճառականական հաստատութիւններու արեւները,

 • Պետութիւններու դրօշներուն արեւները,

 • Զինանշաններու արեւները, . . .

  ԱՐԵՒՆԵՐ . . ԱՐԵՒՆԵՐ . .

Յաւերժութեան նշանի կերպը Եգիպտական դիցաբանութեան մէջ նման է Արեւային սկաւառակDisque solaire անուամբ նշանին՝ ինքնին ԱՐԵՒՈՒ խորհրդանիշով, որու մէկ այլ տարբերակը պատկերուած է թեւաւոր տեսքով, եւ որ ծնունդ առած է կախարդական հնագոյն Եգիպտոսէն: Նոյնը ունին Պարսիկները՝ Ահուրա Մազտա – Ahura Mazda.

Եգիպտական մէկ այլ Րէ արեւու դիքը (կ՛ըսուի 4000-ամեայ պատմութիւն ունեցող) Իսիսի – Isis նման գլխուն վրայ կը կրէ արեւու պսակը:

Իր նմանները բազմաթիւ են բազում ժողովուրդներու մէջ: Իրենց պսակները քրիստոնէական դարաշրջանի «Պօղոս Պետրոսները» քիչ մը վար իջեցնելով զանոնք, դրին ազգային ու Աստուածաշնչային սուրբերու գլուխներուն վերեւ, զորս կը գոյատեւեն մինչեւ օրս: Եկեղեցիներու պատերուն վրայ կախուած պատկերներու մէջ տեղ գտած Յիսուս մանուկն անգամ լուսեպսակ ունի գլխուն վերեւը: Հայկականը բացառութիւն չի կազմեր:

Ուստի քրիստոնէական աշխարհը մինչեւ ծուծը ծծուած է հեթանոսական  հաւատալիքներով ու սովորութիւններով:

Ի զուր չէ, որ քրիստոնէական կրօնքներու թագուհին՝ կաթոլիկութիւնը իր Վատիկանով նկարագրուած է իբր «Մեծն Բաբելոն» Աստուածաշունչի վերջին գրքով՝   ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ :

Հետեւաբար կարելի է պատկերացնել այն, որ հայկական բարձրաւանդակ կոչուած տարածաշրջանի ցեղախումբերը իւրայատկութեան մարմաջով նպատակադրած են արեւու պսակին մէջ զետեղել ինչ որ թեւեր/տերեւներ, անոր խորհրդանիշ կպցնելով ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԻՒՆը:

EGYPTIAN SUN DISK                                                                 ՀԻՆ  ԵԳԻՊՏԱԿԱՆ  ԹԵՒԱՒՈՐ  ԱՐԵՒ  ՍԿԱՒԱՌԱԿ

AHURA MAZDA siglos VI V a. C                                                                  ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ  ԱՐԵՒ  ԴԻՔԸ  –  ԱՀՈՒՐԱ  ՄԱԶՏԱ                                                                                                                                                PERSIAN  SUN  GOD  –  AHURA  MAZDA

Այս խորհրդանիշը օգտագործուած է ինչպէս Մասոնականներու Freemasons, նոյնպէս Ոգեհարցութեան – spiritistic ու Աստուածիմաստութեան  Theosophical

հետեւորդներու, նաեւ Եհովայի Վկաներու – Jehova’s Witnesses կողմէ (սկզբնական  ժամանակաշրջանին):

Այնպէս որ Սատանայի գործունէութիւնը բաւականին աշխոյժ թափով աշխարհակալութեան պրոցեսի մէջ է:

Այդ գործընթացի յաջողութիւնը պայմանաւորուած է մէկ կողմէ համաշխարհային մասշտաբով բազմապատկել թաքուն – occulte կազմակերպութիւնները բոլոր ժողովուրդներու մէջ, միւս կողմէ մարդկանց կապելով հակաստուածեան պաշտամունքներով ու խորհրդանիշներու թաքնութեամբ, որոնց պատճառաւ անոնք ՅԱՒԵՐԺՕՐԷՆ մղումը ունին վերադառնալու դէպի պրիմիտիվ հաւատալիքներուն, ինչպիսիք օրինակ ԱՐԵՒՆ ու ԱՐԵՒԱՊԱՇՏՈՒԹԻՒՆԸ :

Մեր պարագային բնականաբար ցեղապաշտ-ցեղակրօն – racist հայարիականներու Վահագնականչ բորբոքումներն են իրենց համախոհներով, որոնք անձկութեամբ կը հառաչեն թափուելու համար հեթանոսական  տաճարներու  վիհը:

Ջրհեղեղեան յաջորդող հազարամեակները Միջագետքի մէջ բեղմնաւորուած են բազմաստուածեան – polytheist  կրօնքներով: Անոնց հաւատքը յատկորոշուած էր երկու հազարէ աւելի մարդակերպային – anthropomorphic  չաստուածներու  պաշտամունքով:

Իսկ առաջին աշխարհամարտէն ետք խորհրդապաշտութիւն եւ ոգեհարցութիւն – mysticism & spiritualism ժողովրդականացած էր: Այդպէս ալ կը շարունակուի:

Հայ ժողովուրդը պետական մակարդակով ընդունած իր դաւանանքը բարձր որակով պահելու միակ գրաւական ունէր՝ հաւատարիմ մնալ Աստուածաշունչի սկզբունքներուն, եւ հետզհետէ կործաներ կռապաշտական բոլոր իւրացումները, որպէսզի համաշխարհային մակարդակի վրայ իրօք համարուէր Քրիստոնէական քաղաքակրթութեան ու վարդապետութեան «բնօրրանը» հանդիսացող երկիր:

Դժբախտաբար սակայն, վերջին Աշակերտի կորուստէն անմիջապէս ետք (Առաջին դարու վերջաւորութեան՝ հ.դ. 100թ.) «ապստամբութիւնը» փայլատակեց սատանայի առաջնորդութեամբ, որու համար ազդարարած էր Յովհաննու Առաքեալ:

« Որդեակներ, վերջին ժամանակն է. ու ինչպէս լսեցիք թէ Նեռը պիտի գայ, եւ արդէն շատ նեռեր եկած են, անկէ կ՛իմանանք թէ վերջին ժամանակ է »:

Ա. ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ 2:18

Հայոց եկեղեցին բարձրագոյն պատասխանատուութեամբ պէտք էր լծուէր հեթանոսական ամէն ձեւի ժառանգութիւններէ ձերբազատելու ժողովուրդը՝ մաքրազտուած քրիստոնէութեան պահպանման համար: Խորտակեր ու ոչնչացներ ամէն հետք, ինչպէս ըրաւ Քրիստոս տաճարին  մէջ:

Այսօրուայ հայութիւնը «նախնիներու» հեթանոսութեան հետեւորդներն են, մնացած բոլոր կրօնական կառոյցներու նման իրենց «ինքնութեան» խորհրդանիշները դարձուցած անճոռնի գծագրութիւններով:

Կը բաւէ հետեւիլ վերջին այս ժամանակներուն հայերու կենցաղը իրենց օտարապաշտ նկարագրով, որով ամէն րոպէ աւելիով կ՛ուզեն դուրս գալ իրենց կաշիներէն՝ ընդօրինակելով ու դառնալով Եւրոպացիներ, Ամերիկացիներ,  Ռուսեր,  բայց  ոչ  Հայեր:

Հետեւաբար դժուար կարելի է պատկերացնել մէկ օրէն միւսը շապիկը փոխել ցանկացողներու սերունդները համարել «քաղաքակրդութեան բնօրրան  նախնիներու»  թոռներ . . . :

Աստուածպաշտութիւնը սակայն ո՛չ ազգային է, ո՛չ ցեղային, ո՛չ սեմական,  ո՛չ ալ արիական կամ անոնց նմանութիւնները:

Աստուծոյ փսխած Հրեաները 400 տարուայ Եգիպտական գերութենէ ազատուելէ անմիջապէս ետք, դժուարութեան պահին անապատին մէջ սկսան  Եգիպտոսի  «սեխերն ու սոխերը»   փնտռել . . . :   Թուոց 11:5

Այսօր, ցեղապաշտական ու կռապաշտական թաքնուած խորհրդանիշներու համադրութեամբ հոս ու հոն կը ծլին նորագոյն ժամանակի նշաններ ու երկրպագուներ, միշդ հները պահպանելով ու փառաբանելով, եւ իրենց հօր՝  Սատանայի գիրկը մնալու մարմաջով:

Ուստի դուրս պէտք է գալ անոնց մէջէն, որպէսզի անոնց մեղքերուն հաղորդ չըլլալ, եւ Աստուծոյ հարուածներէն բաժին չառնել:  ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ  ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ  18:4

ՖԻԼԻՓ   ՍԱՍՈՒՆ       PHILIP  SASOUN

15  փետրուար / February 2014

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

                                         ՔՐԻՍՏՈՍԻ  ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ՝

                            ԵՐԿՐԱՅԻՆ  ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ  ԳՐԱՒԱԿԱՆ

« Վասն զի չարագործները պիտի կորսուին,

Սակայն Տէրոջը համբերողները երկիրը պիտի ժառանգեն »: Սաղմ. 37:9

« Արդարները պիտի ժառանգեն երկիրը,

Ու յաւիտեան անոր վրայ պիտի բնակին »: Սաղմ. 37:29

Յիսուս ՔՐԻՍՏՈՍԻ նահատակութիւնն ու յարութիւնը հիմնական գրաւականն է, որով ԱՍՏՈՒԾՈՅ գթասրտութիւնը իր գագաթնակէտին կը հասցնէ՝ մեղքերու թողութեամբ Յաւիտենական կեանքի յոյսով ներշնչելու բոլոր հաւատացեալներուն, զորոնք կ՛ընդունին Աստուծոյ Գառը, իբրեւ ՄԻԱԿ միջոցը Փրկութեան:

« Յիսուս ըսաւ անոր, Ես եմ յարութիւնը ու կեանքը.

Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէեւ մեռնի՝ պիտի ապրի »:

Յովհ. 11:25

Յիսուս ՔՐԻՍՏՈՍ կրկնակիօրէն կը պայմանաւորէ Փրկութեան բանալին երբ կը շեշտէ. –

« Եւ այս է յաւիտենական կեանքը, որ ճանչնան քեզ միմիայն ճշմարիտ

Աստուածդ, ու Յիսուս Քրիստոսը զոր դուն ղրկեցիր »: Յովհ. 17:3

Յաւիտենական կեանքը՝ երկրի վրայ, նպատակադրուած արդար մարդկութեան ի սէր, որոնք Աստուծոյ հաճութեան արգասիքն են:

Հայ նահատակաց յոյսի երաշխիք, որպէսզի անոնք եւս ունենան հազարամեայ մաքրազտման հնարաւորութիւնը, եւ որ հանգելու է վերջին դատաստանով՝ աշխարհէն ի սպառ բնաջնջելով բանսարկուն եւ իր ազգային ու միջազգային կառոյցներու տիրապետութիւնը (ինչպէս մեծ ու փոքր կոտոշաւոր կայսրութիւններ՝ քաղաքական, տնտեսական, զինուորական եւ կրօնական) զոր կը համտեսենք պարտադրաբար:

« Եւ հրեշտակ մը տեսայ, որ երկինքէն կ՛իջներ, ու անդունդին բանալին եւ մեծ շղթայ մը ունէր իր ձեռքը. 2- Ու բռնեց վիշապը, այսինքն առաջին օձը, որ Բանսարկուն ու Սատանան է, եւ կապեց զանիկա հազար տարի. 3- Ու անդունդը ձգեց զանիկա, եւ գոցեց ու վրայէն կնքեց, որ ա՛լ չմոլորեցնէ ազգերը՝ մինչեւ հազար տարին լմննայ, եւ անկէ ետքը պէտք է որ արձակուի անիկա քիչ մը ժամանակ:

7- Եւ հազար տարուան լրանալուն՝ պիտի արձակուի Սատանայ իր բանտէն. Եւ պիտի ելլէ ու մոլորեցնէ երկրի չորս անկիւնները եղող ազգերը, . . .

9- Եւ երկինքէն Աստուծմէ կրակ իջաւ ու սպառեց զանոնք. Եւ Բանսարկուն որ զանոնք մոլորեցուց, ձգուեցաւ կրակի ու ծծումբի լիճին մէջ, ուր էր գազանը, 10- Եւ սուտ մարգարէն. Ու պիտի չարչարուին ցորեկ ու գիշեր յաւիտեանս յաւիտենից»:

Յայտն. 21: 1 – 3, 7 – 10

«Գազանը», այսինքն առաջին գազանը՝  Յայտն. 13:1

«Սուտ մարգարէն», այսինքն երկրորդ գազանը՝   Յայտն. 16:13

յաջորդաբար, Սատանայի քաղաքական հզօրութիւնը, ինչպէս Անկլօ-ամերիկեան կայսրութիւն, նաեւ ՄԱԿ, եւյլն . . . :

Մնացածը, որոշուած ժամանակաշրջանին:

Եւ այս բոլորը որեւէ յարակցութիւն չունին հաւկիթներու բաբելոնական զատկուայ հետ . . . :

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ

ԱՊՐԻԼ 1, 2013

Աստուածաշունչ -Astvacashunch1

«ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱ» – «ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌ»

«ՆՈՐ ՏԱՐԻ»

ԱՍՏՈՒԱԾԱԴՐՈՒԺ ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԻՒՆ

Բոլոր ժողովուրդներու նման, հայոց ալ մասնագիտութիւնը դարձած է եւ սերնդական ժառանգութիւն եղած, օտարամոլ սովորութիւն-հաւատալիք, ազգային-պետական տօնակատարութիւնները, որոնք կը հաստատեն ո՛չ Սուրբ Գրային ուսուցմունքներ:

Ուստի կո-կո կոկո, բոլորն ալ կ՛ընդօրինակեն զիրար, այն ինչը չէ յանձնարարուած Աստուածաշնչով:

Եղելութիւնը չափազանցօրէն ողբերգական է, մանաւանդ երբ նկատի կ՛ունենանք ազգայնապատիւ, այնպիսի աղաղակներ, որոնք միշտ կը յուշեն համայն աշխարհին, թէ հայերս պետականօրէն առաջինն ենք, որով ընդունած ենք Քրիստոնէութիւնը, իբր 20 տարի առաջ քան Հռովմայեցւոց Կոստանդին կայսրի հաւատափոխումը:

Ի՜նչ մեծառանք ու հպարտութիւն:

Սակայն, երբ օտարին հետեւելու մեր համահայախտ ընկրկումները կը թուագրենք, մենք ինքնիրենս կը փաստենք, որ այնքան ալ հաւատարիմ չենք քրիստոնէական այն հիմնական վարդապետութեան, որով Յիսուս Քրիստոս մատուցեց աշխարհին՝ մարդկութեան:

«Կաղանդ Պապա» եւ «Կաղանդի ծառ», կամ Արեւելեան Հայաստանի «Ձմեռ Պապիկ» եւ «Տօնածառ», կրկնակիօրէն կը հաստատեն այս փտախտը:

Պարզ ասած, Որդին Մարդոյ քարոզած Աստուծոյ Թագաւորութիւնը (Մատթ. 4:23) հազիւ թէ կ՛արտասանէն կղերական դասի շուրթներէն, եւ այդ օրինակ աղօթքը «Հայր մեր որ երկինքն ես . . . քու Թագաւորութիւնդ գայ . . . » Մատթ. 6:10 թութակաբար կրկնելու համար նկատի առնել չէր տրուած, այլեւ մեր ունենալիք հոգեւոր կեանքով արտացոլելու այդ ակնկալութեան կարչած մնալու հրամայականը, որու (թագաւորութեան) միջոցաւ Աստուծոյ լուծումը ի վերջոյ պիտի բանեցնէ աստուածային ծրագրի առկախուած ընթացքը, այսինքն յաւիտենական կեանքի շնորհումը:

Այս բուն պատգամէն (ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ) եւ էակէն (ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ) շեղուելու փաստը համատարած երեւոյթ է:

Օրինակ, հայկական աշխարհի պարագային շատ աւելի յաճախ պիտի լսենք ու տեսնենք Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Ս. Մարիամ Աստուածածինը քան  Յիսուս Քրիստոս Փրկիչը:

Եթէ Մարիամ աստուած-ծնող է, արարիչ իմաստով, ո՞ր Ս. Գրային համարը կը հաստատէ անոր պաշտամունքի հաւատամքը:

Մինչդեռ շատութիւն են Ս. Գրոց վկայութիւնները Յիսուսի անձին վերաբերեալ, որմէ ընդմիշտ լսուեցան ու գրուեցաւ, «Տէր իմ», «Հայր իմ»  խօսքերը:

Քրիստոս երբե՛ք չուսուցանեց այնպիսի վարդապետութիւն մը, ըստ որու մարդկութիւնը պիտի պաշտեր զինք ու իր աշակերտները. Ուստի առաւելաբար ո՛չ իսկ ազգային սուրբերը:

Անհասկնալի է օրինակ, «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Շքանշան»ը:

Կամ, «Տօն Սրբոց Առաքելոցն Եւ Առաջին Լուսաւորչացն Մերոց . . . »:

Յիսուս Քրիստոս խորապէս գիտակցելով իր ենթակայական հանգամանքը, ամբողջ սրտով ու սիրով մարդկանց ուշադրութիւնը կը հրաւիրէր Տէր Աստուծոյ էութեան հանդէպ, որ «աշխարհի» (մարդկութեան) մեղքերու թողութեան ի սէր զոհաբերած էր իր Միածին Որդին՝ նոյնինքն Գաբրիէլ հրեշտակապետը, Յիսուս Քրիստոս:

Ան ըսաւ, «Եւ այս է յաւիտենական կեանքը, որ ճանչնան քեզ միմիայն ճշմարիտ Աստուածդ, ու Յիսուս Քրիստոսը զոր դուն ղրկեցիր»: Յովհ. 17:3

Այն, ինչ Քրիստոս իրագործեց երկրային իր կեանքին ընթացքին, հրաշքներ էին Սուրբ Հոգւոյն միջոցաւ, որպէսզի դարեր առաջ մարգարէացուած «Աստուծոյ գառը» երկրի վրայ փաստացի վկան ըլլար այն վիթխարի գթարարութեան, որով երկնաւորը կը տածէ համայն մարդկութեան համար, առանց ցեղային ու ազգային խտրականութեան, հապա հոգեւոր սնունդով կերակրելով զանոնք, թոյլ տար, որ հասնին կատարելութեան ու առանձնաշնորհումը ունենան Յաւիտենական Կեանքի պարգեւատրման, ոչ թէ Վանայ ծովու հարաւ-արեւմտեան տարածքը, զոր տրամադրած էր Ադամին, այլեւ ամբողջ երկրագունդի վրայ, իբրեւ մարդկութեան բնակավայր:  Այլ մոլորակներու փնտռտուքն ալ սատանայութիւն է՝ Աստուծոյ նպատակին հակառակ:

«Արդարները պիտի ժառանգեն երկիրը,

ու յաւիտեան անոր վրայ պիտի բնակին»: Առակ. 37:29

Այնպէս որ նիւթի խորագիրը կազմող ազդակները ցաւալիօրէն կը կնքեն այս իրողութիւնը, մանաւանդ երբ գործ ունինք դաստիարակման ու սերնդակերտումի ծանրակշիռ պատասխանատուութեան հետ, որպէսզի մեր կենցաղավարութեամբ օրինակ հանդիսանանք մեզմով աճող ու զարգացող երեխաներուն:

Տրամաբանականութենէ զուրկ «սովորութիւն» է մեր զաւակաց ուշադրութիւնը շեղել՝ ուղղելով անոնց յոյսերն ու ակնկալութիւնները Աստուածադրուժ կերպարներու վրայ, իբրեւ զիրենք ուրախացնող գլխաւոր «երեւոյթներ», մանաւանդ երբ նկատի կ՛ունենաք «Կաղանդ Պապա» կոչուած ապիկարութեան բազմազանութիւնը, տրուած ըլլալով, որ երկրէ երկիր անուանում-անձնաւորութիւնները կը փոխուին՝ ինչպէս սէն Նիքոլա saint Nicolas, Սանդա Գլաուս Santa Claus, եւյլն.:

Առաւել կարեւորութեան արժանի է ընտրուած թուականը՝ կաղանդ պապաներու գալուստին: Օտարաց Նոէլը, Noël 25 դեկտեմբերին, մերոց Ս. Ծնունդը՝ 6 յունուարին (հիմնուած եգիպտական օրացոյցի հաշուառկով), բայց, ի տարբերութիւն այլ ազգերու Նոէլին, մեր 31 դեկտեմբերը կրկնակի արժանաւորում ունի, քանզի մեր «պապիկը» կու գայ հենց Նոր Տարուայ կամ «Ամանօրի» տօնակատարութեան:

Անհարկի կը սեպեմ օրացոյցային բարդոյթներով ողողել սոյն յօդուածը:

Այս բոլորը, բնականաբար նաեւ «Կաղանդի ծառը», արմատաւորուած են հեթանոսական արարողութեանց հետ, եւ արեւապաշտութիւնը գլխաւոր հիմնաքարը եղած, վասն որոյ Աստուածաշունչի մէջ, ո՛չ Յիսուսի ծննդեան թուականի նշում կայ, ո՛չ նուիրատուներու անուններ, ո՛չ զարդարուած ծառեր,

ո՛չ իսկ յատկանշական տարեփոխութեան տօնօրեր:

Ժամանակին, հայկական վարժարանի մը տնօրէնութիւնը «Նոր Տարուայ» տօնակատարութեան օրը բանակէն յատուկ ուղղաթիռ վարձած կ՛ըլլար՝ աշակերտութեան խանդավառութիւնը երկինք բարձրացնելու:

Աշակերտները անհամբեր կը սպասէին բերկրալից այն պահը, երբ ուղղաթիռի մի քանի թռիչքներէ ետք պիտի տեսնէին դէպի բակը նետուած պարան-աստիճանէ դժուարութեամբ իջնող «Կաղանդ Պապան»:

Եկեղեցւոյ դպրապետն էր, որcommando կաղանդ պապա դարձած երեխաներու սիրտը կը ցնծացնէր . . . :

Մանկապատանեկան խաբկանք դեղագրերու քարացած օրինակներէն մին է զայս, եւ որ ազգայնացած սովորութիւններու պարտադրանքով դարձած են սերնդական օրինապահութիւն:

Աստուածադրուժ Քրիստոնէութեան կապանքներէն ձերբազատուելու բուժարանը նոյնինքն Աստուածաշունչն է զոր խորհուրդներու մատեան չէ, հապա մարդկանց հաղորդակից Ամենակարող Աստուծոյ պատգամը ջամբող Յիսուս Քրիստոսի քայլերուն հետեւելու հրամայական:

Պօղոս Առաքեալի յորդորը տեղին է.

«Մի կերպարանիք այս աշխարհին կերպարանքովը, հապա ձեր մտքին նորոգութիւնովը նորոգուեցէք, որպէս զի քննէք թէ ի՛նչ է Աստոծոյ կամքը, որ բարի ու հաճելի եւ կատարեալ է»:  Հռովմ. 12:2

Պետրոս Առաքեալի թոյլ եւ համակերպող վարքագծի հակառակ ընթացք պէտք է որդեգրել:  Պօղոս գրեց. « Ես անոր դէմ կեցայ, որովհետեւ ինք մեղադրուելու էր», որով, «երբ տեսայ, որ աւետարանին ճշմարտութեանը մէջ շիտակ չեն քալեր, ամէնուն առջեւ Պետրոսի զրուցեցի» (յանդիմանեցի): Գաղ. 2:11 – 16

Աստուածաշնչեան ճշմարտութիւնը որեւէ յարակցութիւն չունի համաշխարհայնացած ազգային ու ժողովրդային հեթանոսական դաւանանքներու հետ:

ՖԻԼԻՓ  ՍԱՍՈՒՆ  /    PHILIP  SASOUN

Դեկտեմբեր / December 25, 2012Comments are closed.